Kursmål 1,6 - Hvorfor?De fleste vet at selskapet produserer godt og tjener rimelig bra. Kursmålet i dag er likevel 40 øre lavere enn flere tidligere kursmål. Dette selv med øket produksjon og øket oljepris.

Et “normalt“ kursmål, uten koronanister, korrupsjonsanklager, flytting og avventing på nyheter ville nok ligget rundt kr 3.-. Med fremtids-utsikter gjerne mer, my mer.
Pnor har planer om utvidelse ved oppkjøp helt opp til 30 000 bopd på sikt, men har bare på egne felt et utvidelsespotensiale helt opp til 12 000. Produksjon i dag er i underkant av 4000, og da prater man om en tredobling av produksjon uten nye oppkjøp.

Denne måned blir oppgjør til PEN gjennomført med bakgrunn i avtale inngått når aksjen lå betydelig høyere enn i dag. Registrerer den tvil enkelte har ved at det utstedes om lag 90 million nye aksjer. Vet ikke, men det ligger mulig en åpning i avtalen mellom Pen og Pnor om at Pnor kan gjøre et tilbakekjøp av disse aksjene til en fast pris som gjerne kan ligge både 5, 10 og 15 % over dagens kurs. (tom Emi-kursen var jo satt til kr 1,10.)
Avtalen kostet oss om lag 90 mill, men har også et produksjons-potensiale på 5000 bopd. Her ligger dermed mer i nytt potensiale enn hele dagens produksjon i Pnor.

Har naturligvis også registrert den usikkerhet som ligger i korrupsjonsanklager mot enkeltpersoner. Her vet vi at våre to venner handler Pnor aksjer, og det kunne de ikke gjort dersom Pnor på noen måte var involvert i saken.

Av ukjent årsak selger Eng-gruppen (Luxembourg) seg ned. Ellers er det i dag knapt 20 % aksjer som besittes under topp 50.
Skal ikke anbefale noen til verken å kjøpe eller å selge, men ettersom Pnor trådene tydeligvis har fått mange nye deltagere, håper jeg en oppdatering kan være av interesse.
Mandag forventes også en produksjonsoppdatering fra selskapet.
Tar med (under) et tidligere innlegg skrevet av meg selv, og ønsker både nye og gamle aksjonærer lykke til.

-------
Man kan tolke en sak på mange måter.
Knut(sen) og Ludvigsen er ikke innsidere i selskapet Pnor lenger.

Dersom de to satt med informasjon som sier at selskapet var involvert i saken mot de to, ville de begge likevel sittet med innside-informasjon selv om de var borte fra selskapets liste.
Vi har alle registrert i debattene at Knut (sen) og Ludvigsen både kjøper og selger litt.

De har (tydeligvis?) ikke mulighet til å gå ut offentlig med sin versjon om hva saken opprinnelig gjelder.
Det de to etter min oppfatning imidlertid har gjort ved sine kjøp og salg, er å bekrefte at Pnor ikke er involvert.
(Også bekreftet av Økokrim)
De to kunne ikke handlet i Pnor med innside-informasjon dersom selskapet var involvert.

Mye negativ skriving om at de to både kjøper og selger, men det kan være en smart måte å formidle kunnskap på.
Selskapet PetroNor er ikke involvert, og da sitter man heller ikke med innside-informasjon om selskapet.
oivindl
26.04.2022 kl 07:38 3730

"en bombe som vil kunne sende kursen ned i kjelleren"
-Rischioso

Ikke lenge siden det var helt ufarlig:
"hvis så, ja da var det veldig mange selskaper som skulle ha gått under men historien forteller noe helt annet hvor det er mange eksempler på at korrupsjons-skandaler i børsnoterte selskaper på OSE ikke har preget selskapet nevneverdig"
-Rischioso
Aldara
26.04.2022 kl 07:42 3731

Personen taler med to tunger----Og har forsåvidt alltid gjort nettopp det!
siddis
26.04.2022 kl 07:50 3705

En kommentar her for andre som ser på denne aksjen. AJE feltet vil genererer opptil 5000 bopd når det kommer i produksjon. De 17 nye brønnene som pågår vil også gi nye 4-5000 bopd, eksisterende produksjon på 4-5000 bopd. (10000 bopd i 2023, og 15000bopd i 2024)

Litt forenklet og med oljepris rundt 100USD vil PNOR generere en profitt på ca 4000 mil/NOK/år. Tallene er veldig forenklet her, men om jeg bommer med 30% ene eller andre vei...... ingen betydning når en ser på dagens kurs 80øre. Tror selskapet også har likviditet nok til å cashe ut en eventuelt bot om det skulle poppe opp.


-Det er ikke estimert 5000 bopd ekstra fra infill-brønnene, men totalt fra PNGF. Dvs at total produksjon i 2023 vil være 5000 bopd fra Kongo og så kan man plusse på 5000 bopd når AJE er i full produksjon. Tidsestimat derfra er litt vanskelig å si, men om avtalen nå straks er ferdig så er vel slutten av 2023 innen rekkevidde.

-Profittestimatene dine legger til grunn for høy produksjon og hensyntar ikke royalties og skatt som jo er et oljeselskaps største kostnader (normalt sett). PNOR vil ha et overskudd etter skatt på ca 500 MNOK i 2022. Om oljeprisen holder seg også i 2023 så kan man legge på 20 % pga produksjonsøkning. Så kommer AJE i tillegg etter det, men her er det vel litt tidlig å komme med gode estimater på både kostnader og inntekter

-PNOR hadde 18MUSD i net cash per 31.12, så en evt bot har de likviditet nok til å betale ja.

Selskapet er definitivt veldig lavt priset mtp pengene som genereres, men det er jo greit at vi kan holde oss på et edruelig nivå når vi hauser. Profitt på 4000 MNOK i året er jo rimelig fjernt fra virkeligheten. Så håper virkelig ikke du har kjøpt aksjer basert på at det vil bli fasiten.
FkL
26.04.2022 kl 08:53 3559

Jeg kan legge til at det snarere er rundt 3000 boepd vi snakker om når Aje er i full produksjon. Det er fra selskapets egne estimater. Utbyggingen vil foregå over tid og produksjonen øke i flere steg. Det vil altså ta en stund før vi kommer opp i 3000. Første steg vil gi rundt 1000 boepd. Det resterende innenfor det organiske målet på 10000 boepd skal komme fra PNGF Bis. Begge steder har det vært store forsinkelser.
toftos
26.04.2022 kl 09:09 3504

Ser ikke ut som mld i går slår positivt ut på kursen i dag heller, er nok for mange som har gidd opp denne aksjen og med så lav omsetning så skal de ikke mange salgspostene til før vi får negativ kursutvikling
FkL
26.04.2022 kl 10:20 3358

Som selskapet selv skriver så er dette bedre enn forventet snitt på de første 8 dagene. Her er et utklipp fra min gestimatliste basert på hva selskapet har oppgitt av tidligere forventninger til Litanzi.

Infill drilling av 4 brønner i Congo PNGF Sud - Litanzi - prod.øk. 1000-3000 (PNOR 168-504) bopd

Noterer meg at du antar, synser og tar mye for gitt noe som har det med å bli feil og i tillegg tillegger du deg selv en juridisk kompetanse hvor det klart og tydelig skinner igjennom at du ikke har så aldri lurt å skulle utfordre andre med langt mer kompetanse på feltet... ;)

Du sier at selskapet ikke er siktet, tiltalt eller på annen måte anklaget - det har jeg heller ikke påstått så det er for så vidt riktig, MEN til en viss grad for selskapet er mistenkt, men fortsatt ikke siktet.

Ledelse/eiere var først mistenkt så siktet noe som betyr at det er overveiende sannsynlighet (+50%) for at de har begått lovbrudd så gjenstår det og se om det tas ut tiltale. Videre så snakker vi om en ledelse som også er eiere noe som kompliserer det hele og drar inn selskapet - hvorfor, jo fordi gjennom eierskapet så øker sannsynligheten for at ulovlighetene som påtalemyndigheten mener er begått ikke bare har vært til personlig vinning, men også til fordel for selskapet hvor kravet for å sikte selskapet ikke behøver kun å være at det har vært til fordel for selskapet, men at det kunne ha vært - mao, det skal veldig lite til forat selskapet kan bli siktet så det er alt for tidlig å skulle friskmelde selskapet basert på det vi nå vet og det er nettopp der bomben ligger - viktig å forholde seg til realitetene og ikke etablere en alternativ sannhet for å støtte oppunder sitt eget håp - det vil verken du eller andre som vil ta det du skriver for god fisk være tjent med ...

540 000 aksjer omsatt i skrivende stund. Ikke mye interesse for hverken kjøp eller salg idag.
oivindl
26.04.2022 kl 15:38 2949

"MEN til en viss grad for selskapet er mistenkt, men fortsatt ikke siktet."

Kan du dokumentere det?

"det er overveiende sannsynlighet (+50%) for at de har begått lovbrudd"

Feil. Overveiende sannsynlig er strengere enn det.
Kanskje 70-75%
Kanskje du tenker på sannsynlighetsovervekt?

Skjerp deg nå, Rischioso.
Taycon
26.04.2022 kl 15:53 2927

Takknemlig for at du satt meg litt på plass. Når det gjelder juss, så vet jeg forskjellen på siktet og tiltalt og således ligger jeg et hestehode og en god del vekttall foran deg:)
For spesielt interesserte anbefaler jeg denne: https://www.domstol.no/no/roller-og-aktorer-i-retten/tiltalt-eller-siktet/Redigert 26.04.2022 kl 15:54 Du må logge inn for å svare

Oljeetterspørselen når toppen i 2025?


« Oil Demand Could Peak as Soon as 2025, McKinsey Says. Oil demand could peak as soon as 2025, as the energy transition continues to gain steam and as electric vehicle adoption increases, McKinsey & Company said in a new report.

Christer Tryggestad, a Senior Partner at McKinsey, says: “In the past few years, we have certainly seen the energy transition pick up pace. Every year we’ve published this report, peak oil demand has moved closer. Under our middle scenario assumptions, oil demand could even peak in the next three to five years, primarily driven by electric-vehicle adoption."

https://www.oedigital.com/news/496067-oil-demand-could-peak-as-soon-as-2025-mckinsey-says

Du kan aldri ligge et hostehode foran noe som helst når du ikke klarer å få med deg det jeg skriver - les igjen og igjen, sakte, men sikkert, tenk før du svarer og les gjerne igjennom flere ganger før du trykker enter - klarer du det så vil nok hestehode ditt kunne skimte hestehalen min i horisonten ... ;)

Her er ting forenklet oppsummert:

https://www.devibe.no/mistenkt-siktet-tiltalt
Redigert 26.04.2022 kl 16:54 Du må logge inn for å svare

Kunnskapsløshet og manisk kverulering er en dårlig kombo ...

Les mer om innbringelse i politiloven § 6 her (link til Lovdata).

Hva skal til for at du blir siktet?
Når du er erklært siktet, er dette fordi påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å mistenke det for et konkret lovbrudd. Det vil si at det må være sannsynlighetsovervekt (dvs. mer enn 50 prosent sannsynlighet) for:

At du er rett gjerningsperson,

At du har utvist nødvendig skyld, og

At forholdet rammes av en straffebestemmelse.

https://www.devibe.no/mistenkt-siktet-tiltalt

Når det kommer til dokumentasjon om selskapet er mistenkt - skjerp deg, eierne er både mistenkt og siktet hvor selskapet er mistenkt gjennom det så får tiden vise om ulovlighetene er begrenset til person eller om også selskapet har hatt eller kunne hatt fordeler av lovbruddene - det gjenstår og se ....

Så med disse fakta i minnet - skjerp deg ... ;)
Redigert 26.04.2022 kl 16:47 Du må logge inn for å svare
Taycon
26.04.2022 kl 17:22 2867

Mr. Dr. Juris: Bøyer meg i støvet og rekker deg til knærne. Kan du ikke starte en jusstråd og gå litt nærmere inn på beviskrav, straffe- og straffeprosessloven. Gi gjerne også en innføring i aksjeloven hvis du har tid og fokuser gjerne på styreansvar. Ta også med helt elementære og grunnleggende prinsipper i norsk rettspleie og av særlig interesse er uskylds presumsjonen. Fint hvis du også redegjør litt for juridisk metode. Tar også imot dine synspunkter på en av de mest alvorlige korrupsjonssaken i nyere tid. Meg bekjent ble Oslo politiet ikke ilagt foretaksstraff, men kun kritisert: https://www.nrk.no/nyheter/eirik-jensen-saken-1.11568881 Denne tråden bør vi jo holde oss unna og overlate til de som kan litt om Pnor/olje/Afrika.
Redigert 26.04.2022 kl 18:34 Du må logge inn for å svare

Momenter som taler for mindre oljeetterspørsel i tiden fremover.

«These 3 Things Will Take a Big Bite Out of Oil Demand in 2022
by Andreas Exarheas|Rigzone Staff|Tuesday, April 26, 2022»

The ongoing war in Ukraine, Covid-19 lockdowns in China and surging commodity prices are going to take a significant bite out of global oil demand this year.

That’s according to Rystad Energy’s senior vice president of analysis Claudio Galimberti, who made the comment in a statement sent to Rigzone recently.

“Oil demand is set to shed 1.4 million barrels per day, dropping below the highs set in 2019, with a rebound unlikely until at least 2023,” Galimberti warned.«

https://www.rigzone.com/news/these_3_things_will_take_a_big_bite_out_of_oil_demand_in_2022-26-apr-2022-168776-article/

oivindl
26.04.2022 kl 22:20 2568

Ser du lærte av min veiledning til deg:
"Kanskje du tenker på sannsynlighetsovervekt?"
-oivindl

"Det vil si at det må være sannsynlighetsovervekt (dvs. mer enn 50 prosent sannsynlighet)"
-Rischioso

Altså ikke overveiende sannsynlig, som du skrev.
Dopey
26.04.2022 kl 22:56 2515

De fleste av oss har slått oss til ro med at både personer i selskapet og selskapet kan få seg en skrape av dette, derav ingen panisk lemping av aksjene. Det du nå må se på, istedet for å repetere det vi alle vet, er hva er det sannsynlige utfallet blir om noen skulle bli dømt eller at selskapet dras inn i dette. Se på Linken jeg legger ved fra saken mot ENI. Dette er selskapet som petromal og Hemla kjøpte sine andeler av PNGF Sud fra. Om man leser artikkelen og tar innover seg hvor mye tvilsomt de fant på nede på kontinentet, der resultatet i italiensk domstol ble bot, så skjønner man at petromal/Hemla/Petronor kan og vil umulig dømmes strengere. Mens etterforskningen pågår, så renner pengene inn og Pnor vil få flere assets i spill i mellomtiden.

https://corpwatchers.eu/en/investigations/european-multinationals-and-authoritarian-regimes/the-case-congo
hofa
27.04.2022 kl 07:52 2300

Riskogeren har altid været negativ til aktien helt tilbage til Apcl tiden, hvor han formentlig tabte en del. Jeg forstår ikke, hvad han egentlig laver og kommenterer på. En sigtelse gives ofte uden mistanke, for at give den sigtede rettigheder. Hvis der ikke er grundlag for sigtelsen, frafaldes den hurtigt efter.
512tr
27.04.2022 kl 10:43 2072

Ser mer og mer at robotene er koblet på handelen i PNOR, Algoritmehandelene fyker inn og ut med astronomiske handler opp mot 150 kroner pr. handel.😂

Tidspunkt Siste Antall Marked
10:41:26 0,8197 123 XOSE
10:41:21 0,8197 120 XOSE
10:39:15 0,8197 160 XOSE
10:39:12 0,8153 1 000 XOSE
10:39:00 0,8184 120 XOSE
10:37:05 0,8184 588 XOSE
10:36:18 0,8184 80 XOSE
10:32:16 0,8184 160 XOSE
10:31:05 0,8184 100 XOSE
10:30:20 0,8184 150 XOSE
10:30:08 0,8184 90 XOSE
10:29:50 0,8184 120 XOSE
10:28:31 0,8184 130 XOSE
10:28:01 0,8184 120 XOSE
10:26:29 0,8184 80 XOSE
10:25:10 0,8184 120 XOSE

Det er en vesentlig forskjell på mistenkt og siktet og du kan ikke bli siktet uten mistanke, mistanke er første steget og finner man hold i mistanken med en sannsynlighetsovervekt på mer enn 50% for at ikke bare lovbrudd, men spesifikk(e) lovbrudd er gjort så utvides det til siktelse - noe som nå er status for ledelse og eiere i PNor ....

Så gjenstår det og se om lovbruddene begrenses til person eller om det utvides til også å gjelde selskapet for om det kan bevises at selskapet i lys av lovbruddene har fått eller kunne ha fått fordeler så vil også selskapet kunne bli siktet - more to come, så sannsynligheten er høy for at det vil bli verre før det kan bli bedre ...

https://www.devibe.no/mistenkt-siktet-tiltalt
Redigert 27.04.2022 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
Bsingh
27.04.2022 kl 11:21 1989

Bla bla bla. Kanskje du skal slutte å surre deg enda lengre inn i nettet av tullprat :)
solid1
27.04.2022 kl 11:26 2003

Forsøk å se på mulighetene og potensialet i selskapet Risch.
Alt negativt, og positivt er etter min mening tatt inn i dagens kursmål til Spb1 på kr 1,60.
Tidligere kursmål var 2.-, og i dag handles aksjen til 80 øre.
0,8 kroner mot et rimelig nytt kursmål av kr 1,6

Vet ikke, som noen skriver, -om du har tapt på selskapet tidligere, men potensiale for gevinst i dag er rimelig god.
Lykke til🥂
Redigert 27.04.2022 kl 11:29 Du må logge inn for å svare

Dere som trekker inn andre korrupsjonssaker i et håp om at de kan fremstille PNOR-saken mest som en "ripe i lakken" tar ikke høyde for spørsmålet om hvorvidt selskapet har hatt gevinst av korrupsjonen. I de fleste sakene jeg har sett nevnt var det personer som begunstiget seg eller ønsket å begunstige seg, men liten eller ingen gevinst for selskapet der de jobbet.

Hvis det er hold i ryktene om at lisensen som PNOR i dag nyter godt av på PNGF Süd ble ervervet gjennom korrupte transaksjoner, er det veldig dristig å anta at denne lisensen er trygg i en erstatningssak, gitt at det foreligger en korrupsjonsdom mot de tre i ledelsen.

Ingen er dømt, men Økokrim mener altså at det foreligger grunnlag for å sikte to av de tre for grov korrupsjon. Det betyr - som rischioso påpeker - at vi som potensielle aksjonærer bør forholde oss til at Økokrim mener at det er sannsynlighetsovervekt for at de er skyldige og at de vil bli dømt.

Det er tragisk at det er slik, for selskapet hadde sannsynligvis vært verdt dobbelt så mye hvis man hadde vært foruten denne korrupsjonssaken (selv med alle forsinkelsene) og på grunn av de eventyrlige inntektene de ser ut til å få i tiden fremover. Uten korrupsjonssaken hadde det også vært mer sannsynlig at selskapet fikk utviklet noen av sine øvrige prosjekter. Akkurat nå tror jeg at Aje kan bli veldig forsinket fordi PNOR er så radioaktive i investormarkedet.
solid1
27.04.2022 kl 12:05 1907


Den kunne nok være opp mot 4 gangen, rundt kr 3.- dersom alle problem var løst. 😊🥂
solid1
27.04.2022 kl 12:17 1882


En hel formiddag og det er 90 handler til kr 160 000.-

Dette gir hvert PNOR snittkjøp i dag til formidable kr 1777,777.

Under kr 2000.- pr handel, og en hel tidel av en promille som omsettes av selskapet.
😇 Lykke til.

Dette med Aje bør vi få en oppdatering på raskt nå. I dag går disse 90 dagene som var forespeilet aksjonærene ut. De har ikke låst seg til denne dagen, men er litt skuffet over Panoro som skulle oppgradere undervei. Det har de ikke gjort.

Det er nok Petronor som er nærmest til å kommentere prosessen. De har årsrapport på fredag og Q1 27. mai

Panoro kommer med årsrapport dagen før. Altså i morgen. Q1 kommer 25. mai. Men vi må jo få vite noe før kvartalsrapportene.
Redigert 27.04.2022 kl 12:22 Du må logge inn for å svare

Litt opp igjen etter en fryktelig dag på mandag med synkende oljepris. Da var det vel BWE, PEN og DNO som fikk aller mest juling. For de to førstnevnte kan BWE sin oppdatering av Dussafu også ha spilt inn, Nok en gang en skuffelse slik jeg ser det. Fallet var brutalt på over 8 %, men vi er altså på vei oppover igjen. Uten særlig hjelp av oljeprisen.
512tr
27.04.2022 kl 12:34 1848

Tror du er på feil forum 😊
Taycon
27.04.2022 kl 13:23 1791

Selvfølgelig må du som potensiell aksjonær gjøre dine vurderinger og forholde deg til det som er status. Videre bør du jo vurdere forskjellige hypoteser om framtidig utvikling. Vi opplever jo konsekvensene av det Økokrim mener og kursen er deretter. En viktig ting: Det holder ikke hva Økokrim mener er sannsynlig. Skal de ta ut tiltale må de være tilnærmet sikre, hvis ikke vil det være bortkastet tid. Det er her de grunnleggende rettsprinsipper slår inn. Domstolen dømmer kun hvis anklager/Økokrim beviser skyld og en hver rimelig/fornuftig tvil er ryddet av veien. Alle er enige om at uro er negativt - noen ser muligheter og andre ser spøkelser på høylys dag. Lykke til:)

Istedenfor å pirke i at viktige ting blir nevnt flere ganger så burde du vel heller ha korrigert de som fortsatt deler feil info som er årsaken til at riktige og viktige ting blir nevnt flere ganger - om du da ikke har et ønske om å feie det under teppet noe menigheten virker å gjøre gjennom gjentatte forsøk på å bagatellisere alvoret ... ;)

Og dersom først Økokrim og deretter norsk domstol konkluderer med at norske statsborgere er skyldig i grov korrupsjon (minimumsbeløp for å kalles grov korrupsjon er ervervelse av fordel på over 100 000 kr), hvor stor sannsynlighet mener du det er at myndighetene i Kongo vil inndra lisensen vår. Spør i ren nysgjerrighet.

Du mener nok heller at noen håper på at kursnedgangen er en mulighet og ikke begynnelsen på noe verre noe som raskt kan bli tilfellet om status går i fra siktet til tiltalt på personnivå og fra mistenkt til siktet på selskapsnivå - snart vet vi mer ... ;)

På generelt grunnlag så bør vi jo kunne anta at en lisens som beviselig er tildelt på ulovlig vis vil dras tilbake nettopp fordi den da med loven i hånd kan selges på nytt noe som vil bringe inn sårt trengte inntekter til en slunken statskasse - at Kongolesiske myndigheter ikke skulle ha noen interesse av det faller jo på sin egen urimelighet ....

rischioso... du må bli voksen å forstå at livet til tider er urettferdig... Det er mye som er urimelig når en tar ditt utsagn ''faller jo på sin egen urimelighet''. Hadde alt vært så rett frem så hadde advokatene ikke hatt så mye å gjøre.