Kursmål 1,6 - Hvorfor?De fleste vet at selskapet produserer godt og tjener rimelig bra. Kursmålet i dag er likevel 40 øre lavere enn flere tidligere kursmål. Dette selv med øket produksjon og øket oljepris.

Et “normalt“ kursmål, uten koronanister, korrupsjonsanklager, flytting og avventing på nyheter ville nok ligget rundt kr 3.-. Med fremtids-utsikter gjerne mer, my mer.
Pnor har planer om utvidelse ved oppkjøp helt opp til 30 000 bopd på sikt, men har bare på egne felt et utvidelsespotensiale helt opp til 12 000. Produksjon i dag er i underkant av 4000, og da prater man om en tredobling av produksjon uten nye oppkjøp.

Denne måned blir oppgjør til PEN gjennomført med bakgrunn i avtale inngått når aksjen lå betydelig høyere enn i dag. Registrerer den tvil enkelte har ved at det utstedes om lag 90 million nye aksjer. Vet ikke, men det ligger mulig en åpning i avtalen mellom Pen og Pnor om at Pnor kan gjøre et tilbakekjøp av disse aksjene til en fast pris som gjerne kan ligge både 5, 10 og 15 % over dagens kurs. (tom Emi-kursen var jo satt til kr 1,10.)
Avtalen kostet oss om lag 90 mill, men har også et produksjons-potensiale på 5000 bopd. Her ligger dermed mer i nytt potensiale enn hele dagens produksjon i Pnor.

Har naturligvis også registrert den usikkerhet som ligger i korrupsjonsanklager mot enkeltpersoner. Her vet vi at våre to venner handler Pnor aksjer, og det kunne de ikke gjort dersom Pnor på noen måte var involvert i saken.

Av ukjent årsak selger Eng-gruppen (Luxembourg) seg ned. Ellers er det i dag knapt 20 % aksjer som besittes under topp 50.
Skal ikke anbefale noen til verken å kjøpe eller å selge, men ettersom Pnor trådene tydeligvis har fått mange nye deltagere, håper jeg en oppdatering kan være av interesse.
Mandag forventes også en produksjonsoppdatering fra selskapet.
Tar med (under) et tidligere innlegg skrevet av meg selv, og ønsker både nye og gamle aksjonærer lykke til.

-------
Man kan tolke en sak på mange måter.
Knut(sen) og Ludvigsen er ikke innsidere i selskapet Pnor lenger.

Dersom de to satt med informasjon som sier at selskapet var involvert i saken mot de to, ville de begge likevel sittet med innside-informasjon selv om de var borte fra selskapets liste.
Vi har alle registrert i debattene at Knut (sen) og Ludvigsen både kjøper og selger litt.

De har (tydeligvis?) ikke mulighet til å gå ut offentlig med sin versjon om hva saken opprinnelig gjelder.
Det de to etter min oppfatning imidlertid har gjort ved sine kjøp og salg, er å bekrefte at Pnor ikke er involvert.
(Også bekreftet av Økokrim)
De to kunne ikke handlet i Pnor med innside-informasjon dersom selskapet var involvert.

Mye negativ skriving om at de to både kjøper og selger, men det kan være en smart måte å formidle kunnskap på.
Selskapet PetroNor er ikke involvert, og da sitter man heller ikke med innside-informasjon om selskapet.
Dopey
16.04.2022 kl 00:42 4955

Meget informativt. Ser ut som som de lokale selskapene, som ble værende på Kongo brazzaville lisensen da ENI og total solgte sine andeler, kan være «noe» shady ihvertfall. Bet meg merke i ett utfall fra en korrupsjonssak mot ENI der andeler ble gitt for videre drift på lisensen. Her ble utfallet en bot på ca 100,000,000. Så skulle hele denne saken få ett utfall med at noen er skyldig, så har vi fortsatt muligheten for bøter og ikke fullstendig nedsabling av selskapet.
512tr
16.04.2022 kl 08:06 4845

Det som hos meg har skapt litt tvil tidligere er at Søvold og Ludviksen ble arrestert og siktet, og IKKE Eyas Alhomouz.

Eyas er enda i dag styreformann i samtlige selskap som leder til lisensandelene på PNGF Sud.

PNOR (Petronor E&P ASA) > Hemla Africa Holding AS > Hemla E&P CONGO S.A > PNGF Sud

Da PNGF Sud avtalen ble signert i 2016 var det Eyas som representerte Hemla E&P CONGO S.A. og signerte avtalen.
Den gang eide Eyas 2,25% av Hemla E&P CONGO S.A

Eierne var da:
Hemla Africa Holding AS 72% (Søvold/Ludvigsen og Petromal)
Eyas Alhomouz 2,25%
MGI International 24,75%
Trond KOSTVEIT 0.75%
Patrick Robert NTSIBA, 0.25%

Etter siktelsen av Eyeas, er det er vel liten tvil om at denne korrupsjonssaken dreier seg om tildelingen av PNGF Sud lisensene i 2016.
nkamok
16.04.2022 kl 08:54 4784

Jeg tro vi alle ved, at selskabet ikke er sigtet - du undlader at svare direkte på spørgsmålet, hvilket du har gjort over for en anden skribent tidligere.
Dine opslag her , efter du har solgt dig ned/ud , har jo ændret karakter med 180 grader.
Hvis denne artikel var postet før jul, er jeg sikker på at du havde skrevet til avisen og bedt om et dementi eller en præcisering af udsagnet. Og du havde ikke undladt at skrive om, hvor meget de havde fejlfortolket situationen.
Nu er din position anderledes, og nu bruger du aktivt artiklen - og fremhæver endda det negative mod Pnor .
Det er virkelig usmageligt efter min mening, og du har efter min mening tabt anseelse BIG TIME her i pnor trådene!
Redigert 16.04.2022 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
oivindl
16.04.2022 kl 09:15 4737

"Når det gjelder selskapet så blir det kun min subjektive mening og den vet du hva er."

Nei, egentlig ikke. Du har vel ikke skrevet noe om etterforskning, mistenkt eller siktet konkret når det gjelder selskapet. Dette er jo formelle begreper som brukes. Du har vel skrevet direkte involvert, som jo kan omfatte eller ikke omfatte noen av disse begrepene.
Mrhifi
16.04.2022 kl 09:26 4717

Jeg mener det er positivt at FKl stadig viser interesse i selskabet Petronor 👍
Vi kan være uenige i måden der bliver kommunikeret på, men stadig positivt at FKl stadig er med på sidelinjen 😉

Har myndighederne i Kongo kommet med en udtalelse om de 3 personer/Petronor ?
oivindl
16.04.2022 kl 09:29 4712

"Ja, det stemmer, men jeg kan garantere deg at han ble etterforsket i god tid før den meldingen kom."

Man skal være forsiktig med å gi garantier. Den garantien og det du ellers skriver nå, virker å være litt i strid med tidligere innlegg.
Kan vi anta at følgende garanti ikke lenger er gjeldende?
"Hadde det vært slik at Økokrim trodde at selskapet skulle bli innblandet på et senere tidspunkt så ville de garantert ha gått til aksjon mot selve selskapet med en gang."
-FKL 20. des 2021

«Hvordan tenker du at de skal etterforske Eyas uten å se på selskapet han er ansatt i?»

Han er vel ikke ansatt i Petronor? Er han ikke «bare» styreformann?
512tr
16.04.2022 kl 10:25 4626

Det stemmer, han er ikke ansatt men "bare" styreformann.

Men han er styreformann og representerer den største aksjonæren Petromal, samtidig som han er CEO i Petromal.
Han er den i PNOR som har/hadde desidert størst innflytelse i selskapet.
FkL
16.04.2022 kl 10:57 4574

Nå tror jeg du hadde en uberettiget utblåsning! Kom gjerne med innspill, men det der er bare tull.
FkL
16.04.2022 kl 11:04 4556

Ok, da presiserer jeg. Med bakgrunn i all informasjon vi har så kan jeg vanskelig se for meg at ikke Hemla er en del av etterforskningen.
FkL
16.04.2022 kl 11:07 4552

Ja, det er korrekt. Derimot så får han klekkelig betalt og derav «ansatt», men ja det blir begrepsfeil. Rent praktisk så er han jo betydelig mer involvert en rollen skulle tilsi.
FkL
16.04.2022 kl 11:13 4533

Det er helt korrekt, men man kan ikke annet enn å vurdere situasjonen ut i fra den informasjonen man besitter til enhver tid. Jeg mener derimot det samme fremdeles. Hadde de allerede da visst at PetroNor ble innblandet på et senere tidspunkt så hadde de gått til aksjon mot selskapet. Derimot så betyr ikke det at de ikke etterforskes eller at det ikke kan dukke opp noe som endrer situasjonen, slik som for Eyas.
Redigert 16.04.2022 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
hofa
16.04.2022 kl 12:58 4434

Det er lige det jeg har skrevet til JP og Penor om og ønsker nu en præcisering af hvad det er der sker, men Trond Kostveit kan jo også indkriminalisere sig selv med alle de oplysninger han kommer med. Jeg syntes de skylder os aktionærer en forklaring og ikke blot det sædvanlige med henvisning til økokrim

Skulle også ønske det, men de kan jo ha fått føringer fra Økokrim om hva de kan opplyse om.

Ut fra det jeg vet har selskapet veldig lite informasjon, og har følgelig lite å supplere med utover den informasjon som er allment kjent. Økokrim har vært særdeles tilbakeholden med informasjon. Det er ikke slik at alle media++ har fått innsikt også munnkurv. Da ville det kommet betydelig med lekkasjer i markedet. Jeg tror det bare er advokaten som har fått innsyn, og de har fått munnkurv, ikke sikkert at de har lov å fortelle alt til sine klienter. Tiden vil vise hva som blir utfallet. En bot på 100 mill, lever jeg som aksjonær med om det blir eneste utfall. Bortfall av Kongo lisens er katastrofe.

Mitt enkle rasjonale til å være positiv er at nedsiden er begrenset med den kurs som er per tiden. Oppsiden er betydelig, også må jo alle gjøre sine analyser. Det brgynner å nærme seg noen triggere som ved positivt utfall vil gi litt brennstoff. Negative utfall vil være surt, men samtidig er det begrenset hvor mye det kan kan justere selskapsverdi ned.
512tr
16.04.2022 kl 14:17 4370

Tror ikke det er Trond Kostveit som står bak dette alene, etter å ha tapt 2 rettsrunder i Norge, i så fall må han i etterkant ha funnet en "Smoking Gun" som knytter trioen Søvold, Ludvigsen og Eyas til korrupsjon.

Vil heller tro at det er et samarbeide mellom mindretalls aksjonærene, MGI International SA, Trond Kostveit og en mystisk Mr. Okongo ( som er byttet ut med Patrick Robert Ntsiba, som var opprinnelig aksjonær da lisensene ble tildelt) som har fått «snøballen til å rulle»

At PNOR holder tilbake opplysninger er helt sikkert, de forteller i siste prospekt at de mistenker at myndighetspersoner er involvert blant mindretalls aksjonærene, og at de har gransket mindretalls aksjonærene.

PNOR skriver bla (oversatt til norsk):
« Gjennom konsernets gransking har det ikke vært mulig å underbygge det endelige eierskapet og tilknytningen til alle nåværende lokale partnere i Kongo, og det kan ikke garanteres at det ikke er noen myndighetstilhørighet innenfor de endelige aksjonærene til de lokale partnerne i Kongo»

«Videre kan en eller flere ultimate fordelaktige aksjonærer i et av selskapets datterselskaper, HEPCO (som definert ovenfor), også være en PEP. Se pkt. 13.2 "Styre" og merknadene under den juridiske strukturdiagrammet i § 14.2 "Juridisk struktur" for nærmere informasjon. Selskapet har ikke mottatt noen faste bekreftelser i så måte, men har likevel fått indikasjoner på at dette kan være tilfelle.»

Det er ingen tvil om at det har foregått mye i kulissene i lang tid før Søvold/Ludvigsen ble arrestert, og PNOR vet mye mer en det de hittil har gitt uttrykk for.
Redigert 16.04.2022 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
512tr
16.04.2022 kl 14:37 4355

Må legge til at det som har skjedd i forkant av arrestasjonene og siktelsene kan ha blitt håndtert kun av daværende CEO Søvold og styreleder Eyas, og de andre ansatte og styremedlemmene kan ha blitt holdt utenfor, så teoretisk kan resten av PNOR være ganske uvitende.
Redigert 16.04.2022 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
hofa
16.04.2022 kl 15:10 4339

Vi kan jo alle se, at med det der rør sig, skylder ledelsen en forklaring. Den der med at "nogen" har fået mundkurv på, det kan i godt glemme. Der var et indledende lukket retsmøde, det er det eneste, som er hemmeligstemplet. At de tiltaltes advokater så rådgiver de tiltalte til at holde mund er en anden sag. Jens Pace kan sige lige hvad han vil og det var ønskeligt om han åbnede kæften og forklarede/beklagede sig over situationen. Fortsat god påske.
Dopey
16.04.2022 kl 16:52 4294

Om denne saken skulle hale ut og det er «business as usual» de neste årene. Med det vi vet om fremdriften og planene til Pnor, mtp våre urørte lisenser og utviklingen av Aje. Kan ikke vi ende opp med flere finansielle ben å stå på, eksempelvis frem til slutten av 2024? Farmout/farmdown på våre lisenser og en solid fremdrift på Aje ville deriske utfallet i Kongo drastisk. Siden Pnor er i hardt vær, så kan det føre til at eventuelle partnere bruker dette for å forhandle om en større andel på feltene, men vi ville da få igang flere assets og forhåpentligvis flere inntektskilder.

Den som er dum er den som tror at man får til noen avtale av betydning i Afrika uten brun konvolutt under bordet og når de får til en avtale som her er kommet frem hvor det ikke finnes noen fornufting sammenheng mellom verdier og pris så kan man i alle fall være sikker på at her er det ugler i mosen - blir spennende og få med seg fortsettelsen for det som er fremkommet så langt er nok bare toppen av isfjellet - more to come ...
klaesp
18.04.2022 kl 08:01 3635

Enig i det, men det finnes ikke kjøpere, marked hater så mye usikkerhet. Endres NÅR korrupsjonssak for en avgjørelse.

Aje-oppgjøret nærmer seg. Kjøpet godkjent 27. januar. Estimert at all ville være i boks innen 90 dager. Det vil si 27. april.

Worst case scenariet nå er vel at hele salget faller i do grunnet denne korrupsjonen. Det hadde ikke vært særlig hyggelig for hverken PNOR-aksjonærer eller PEN aksjonærer. Pen skrev i sin melding at de ville oppdatere underveis i prosessen. Det har de ikke gjort, og det er lett å tenke utsetting. Vi er jo vant til å vente på Aje…….

Må si at jeg er bekymret for øyeblikket, men tror det går i orden. Det er jo ikke meldt noe annet. La oss også håpe at den fine oppgangen på onsdagen fortsetter i morgen. Oljeprisen er i hvert fall markert opp fra det den var ved børslukk på onsdag.
fjettis
19.04.2022 kl 05:50 3037

Salget vil gå som normalt!
Åpner på 90 øre idag

Idag er jeg mest spent på om selskapet kommer med en oppdatering eller ikke.
hofa
19.04.2022 kl 08:22 2827

Der kommer ikke nogen opdatering. Jeg har fået svar fra Pnor, som jeg skrev til i påsken, de skriver. "at de ikke ønsker at kommentere spekulationer og at det fortsat kun er enkeltpersoner der er sigtet og det er Petronor E&P uvedkommende". Som forventet, men jeg kunne nu godt have ønsket at de havde skrevet ud til os aktionærer om deres holdning og fremtiden, for helt uvedkommende mener jeg absolut ikke det er - se blot på aktiekursen.

Jeg fikk jo selv svar i påsken på at de ikke hadde innsyn i saken, men når kursen raser så hadde jeg hvertfall forventet en liten kommentar.

Uansett så er oljeprisen opp og produksjon i Kongo fortsetter uavhengig av hva som skjer hos Økokrim, så pengene renner fortsatt inn.

Joda. Oppgangen fortsatte i dag. I hvert fall så langt. Slett ikke alke oljeaksjer gjør det i dag for å si det Er vel nå omtrent på nivået den var etter at meldingen om Søvold og Ludvigsen kom. Den gikk opp i ca. 1,12 kr igjen, men så kom to negative ting og en positiv. Den positive var jo Ajeavtalen. De to negative var artikkelen i AI som kom på samme dag som Ajeavtalen. Hadde jeg vært av det konspiratoriske slaget hadde jeg sagt det var planlagt. Steg på Aje, men sank mere på artikkelen. Så kom meldingen om styreleder plutselig og ned atter en gang.Denne gang til ca 0,80 kr. Nå på vei opp igjen (forhåpentligvis) til 0,86 kr. Da blir spørsmålet når Aje er i boks og hva kursen er da. Og selvsagt dette evinnelige om cash eller aksjer ( man har vært flinke i påskeuken ang. det😊).
hofa
19.04.2022 kl 13:24 2403

Artiklen i AI og Aje aftalen er sammenfaldende er jo ikke nogen tilfældighed.

Vet du det med sikkerhet? Og konspirasjonsteorien er ?
nkamok
19.04.2022 kl 16:08 2252

At holde kursen nede, så der skal afleveres så mange aktier som muligt i forbindelse med AJE deal 😉Ps. Kunne ikke dy mig for at drille 😇😂

Og hvem tjener på det?
nkamok
19.04.2022 kl 16:29 2247

PEN aktionærer - når kursgrebet slippes og aktien går til 1,50 😉
Redigert 19.04.2022 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
oivindl
19.04.2022 kl 16:33 2275

Fluefiskeren skrev Og hvem tjener på det?
Jo flere aksjer, jo bedre for PEN-aksjonærene og jo dårligere for PNOR-aksjonærene.

Jo flere aksjer, jo større andel av selskapet gir man fra seg til nye aksjonærer.

Men dette er vi kanskje ferdige med😊

Synes ofte kursen selges ned på latterlige lave volum, men akkurat sånn ståa er nå trenger man ikke akkurat lete etter konspirasjonsteorier som forklaring på hvorfor aksjekursen er kjørt til bunns.

Da har ENG Group solgt seg ytterligere ned med 2,7 mill aksjer. Ny beholdning etter salg 10,3 mill. Ser også at Energi AS har kjøpt 50' aksjer. Investor Espen Teigland har også dukket opp med 747' aksjer.

50' er jo ikke den største posten, men Knut kjøper altså aksjer når nyheten om at styrets leder dras inn i korrupsjonssaken. Det er hvertfall ikke et negativt tegn.
hofa
20.04.2022 kl 08:49 1772

Ligeså interesant er det at Espen Teigland har købt en post på 750 t, han investerer kun i vækstaktier og har enormt høj score.
nkamok
20.04.2022 kl 09:08 1748

På FB gruppen Petronor EP Investors, var der et interesant indlæg vedrørende ENI og korruption. Espen T var med i den tråd, og han skrev at han ville tage aktien op og så skrive et indlæg om den igen 😬Måske bare for luge at score lidt mønt - hvem ved 🤷‍♂️