JIN Substansverdi 39,1 NOK


Substansverdi oppdatert til 39,1 NOK per aksje etter Q1 rapporten.

Tar meg friheten at opprette en ny tråd, Årsrapporten til JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION (JIN) ble publisert i dag, (14.04.2022)

https://newsweb.oslobors.no/message/559373

Inntekter økte med 178 % fra 2020 og var 131,069,000 USD
EPS (Earnings per share) i 2021 var 1,77 USD/aksje.

Gjeldfri Egen kapital, dvs bokført verdi - økte 76% fra 19,3 NOK/aksje i 2020 til 34,8 NOK i 2021.
Andel gjeld i relasjon til Egen kapital ble redusert fra 53% i 2020 til 26,2% i 2021. Med lavere andel gjeld blir financial cost per vessel lavere og og Break even cost lavere.

Flotten økte fra 18 vesseles 31.12.2020 til 24 vessels 31.12.2021.

Styret besluttet å begynne med å betale utbytte fra og med 2021 og gjør dette minimum to ganger per år.

Den 31.12.2021 besto flåten av 22 Supramax vessels og 2 Panama vessels. I desember 2021 kjøpte JIN to nye Supramax vessels. Disse ble levert i februar 2022 og sluttet av mars 2022. Ytterligere en ny vessel skal leveres i løpet av sommaren 2022 og en eldre modell er solgt.

"Minerals" står for ca 70% av all gods og Kol for ca 20% av det som blir transportert.

I 2021 var snitt raten for selskapet/vessel 19,233 USD per dag og "Break even cost, all inclusive" per vessel var totalt 7372 USD/dag. Baltic rate for supramax er i skrivende stund 27000 USD/dag med enn topp i mars i Q1 på 33000 USD/dag. Futures er nå åter på vei opp.

JIN (selskapet) har Egen kapital og skulder på totalt 547,725,000 USD. Av disse er 432,075,000 USD Egen kapital og 113,594,000 UDS gjeld. Dvs Egen kapital / Gjeld i selskapet er 73,8% (gjelden tilsvarer kun 26,2%).

Det finnes totalt 109258943 aksjer av JIN på Oslo børs og selskapet har ikke noe planer om å emittere flere aksjer. Hvis en tar gjeld fritt egen kapital (432,075,000 USD og multipliserer med dollarkurs 8,82) blir gjeld fri verdi per aksje 34,87 NOK per aksje.


Ratene for Suprmax er som sagt også høyere nå, enn under snitt for 2021 og framtiden er lys med lav andel nybygg.


Simply wall:
"Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 112% per year but the company’s share price has only increased by 20% per year, which means it is significantly lagging earnings growth."

Avslutter dette innlegg med ett sitat fra Årsrapporten til Western Bulk Chartering:

Overall, the supply and demand of the global dry bulk market is expected to be in broad balance in 2022 while the Supramax and Handy sectors are likely to performbetter than their larger peers.

La oss bruke denne tråden for veien videre i 2022.
Redigert 31.05.2022 kl 19:41 Du må logge inn for å svare
kodenavn
26.09.2022 kl 14:17 5106

Og supramax-ratene er opp for 10. dagen på rad. 18.231 USD/day

Hvilken parodi igjen!!!!!! At OSE tillater!!!!

Siste handler
Meglerstatistikk
Kjøper Selger Antall Kurs Utført dato Akkumulert volum Antall handler
UNK UNK 1 8,30 16:25:14 90 219 55
UNK UNK 200 8,59 16:19:35 90 218 54
UNK UNK 180 8,37 16:14:44 90 018 53
UNK UNK 12 870 8,37 16:14:44 89 838 52
UNK UNK 1 450 8,37 16:14:44 76 968 51
UNK UNK 1 500 8,37 16:14:44 75 518 50
UNK UNK 9 8,32 16:05:19 74 018 49
UNK UNK 1 750 8,42 15:51:14 74 009 48
UNK UNK 2 500 8,40 15:41:19 72 259 47
UNK UNK 882 8,50 15:30:04 69 759 46

Nå må du våkne da. Svare på hva jeg skriver. Slutt med dette tøyset ditt! Jeg skriver at 1 aksje på tampen reduserer verdien med nesten 3,5%. Hvem er det styrer dette galehuset OSE??????

Er vel noen som mener aksjen er for høyt priset da, det er jeg enig
mithra
03.10.2022 kl 22:12 5093

På det lave volumet vi ser i Jin akkurat nå, kan også du styre kursen i sluttauksjonen .
Bare meld inn en kjøpsordre på f.eks 1000 aksjer på en høyere kurs så får du satt kursen der du treffer selgerne.
Det er ikke mange av de heller nå om dagen.
Men det er ikke det som er selskapets verdi den dagen- det er gjennomsnittskursen for alle salgene gjennom dagen som speiler hva markedsdeltakerne mener er korrekt kurs.
Vær en optimist og tenk på hva som vil skje med kursen hvis det kommer en kjøper som vil ha en litt større post i selskapet.
Tenk deg at f.eks Morgan Guarantee vil ha feks 500.000 aksjer på en dag. Hva tror du skjer med kursen da ?
Og tenk hvor lang i ansiktet Longsitinbulk ville bli da- en herlig tanke.( kanskje ikke så realistisk akkurat nå -menmen)
kodenavn
02.11.2022 kl 11:24 4909

Disse gode ratene gjelder JIN også. i tillegg er rabatten på NAV mye større.

Innenfor tørrbulk er Belships Lies favoritt. Ultramax-segmentets inntjening har holdt seg mye bedre enn i Capesize, men aksjen prises likevel til bare 0,7 ganger NAV. Dssuten har Belships sikret 95 prosent av inntjeningen for fjerde kvartal, 75 prosent av første kvartal, og halvparten av 2023 til en snittsrate på 21. 900 dollar per dag.
kvirrevi
08.11.2022 kl 13:04 4855

Det nærmer seg 3Q resultat i JIN.

Det fremstår å være en uforståelig rabatt målt ut fra EK mellom Belships og JIN. Ja, JIN opererer i spot mens BEL opererer på kontrakter, og ja, BEL har nesten helt nye skip mens JIN har en gjennomsnittsalder på sine skip som er 5-8 år eldre enn Belships,

men likevel, JIN kommer trolig til å ha en EK per aksje på 44-45 kroner 30.11.2022, og dermed være priset til ca. 20 prosent av EK, mens Belships prises til 1,5*EK selv etter de siste dagers fall. Samtidig har JIN gang på gang vist at de klarer å selge skip til over bokførte verdier, dvs. at de bokførte verdiene er helt reelle.

Svørt stor oppside i JIN ut fra dette, og har tatt noen lodd i shippinglotteriet. En prising opp mot 50 prosent av bokførte verdier virker langt mer fornuftig, og gitt lav risiko er også dette svært lavt, ref. hvordan Belships prises. Wake-up call. 3Q kommer i slutten av november. Regnet ut at basert på 2Q tallene og en USD/NOK kurs på 10,25 er egenkapitalen per aksje i JIN 43,11 kr.

Ca. 70 prosent av de bokførte verdiene er verdi av skip.
Det er ingen goodwill eller andre større usikre poster i balansen til selskapet.
Selskapet eier også betydelige eiendommer som trolig har reell verdi over bokført verdi, og betydelige finansielle investeringer. Resten av verdiene er stort sett cash og fordringer. En slik balanse gir ikke grunnlag for stor rabatt i prising opp mot EK.

Ved oppløsning av selskapet, slik RAKP nylig gjennomførte, (nettopp på grunn av at børsverdien over lang tid ikke hadde reflektert de reelle verdiene), tror jeg JIN-eierne ville sitte igjen med ca. 50 kroner per aksje. JIN prises enda lavere mot reelle verdier enn det RAKP gjorde.
Redigert 08.11.2022 kl 16:14 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
09.11.2022 kl 19:04 4811

Under overskriften "Historically low orderbook" omtaler Belships på 2Q presentasjonen utviklingen og vurderinger om utviklingen av tilbudssiden for Ultramax/Supermax, der både Belships og Jinhui opererer.

ORDERBOOK/SUPPLY - The order book for Supra/Ultramax bulk carriers is
about 6 per cent. In relative terms, we are heading towards the lowest rate of
supply growth in 30 years. 58 Supra/Ultramax bulk carriers have been delivered
year-to-date. Only 41 vessels are scheduled to be delivered for the remaining
part of the year. 103 vessels are scheduled to be delivered in 2023, however, it
may be lower as some orders are usually, delayed, cancelled or incorrectly
reported.

The new regulations (EEXI) in 2023 might cause a slight contraction on the
supply side as older vessels may have to reduce their maximum sailing speed.
However, high bunker prices have already resulted in a moderate reduction in
average sailing speeds, therefore reducing the chance for any dramatic effects
from new regulations in January 2023.

NEWBUILDING PRICES: Ordering activity for bulk carriers remains low, prices
have increased due to rising input costs and high demand from other shipping
segments. This has reduced the available shipbuilding capacity for bulk carriers
for the next two years. A Japanese Ultramax newbuilding would today cost in
the region of USD 38m with delivery in end 2024/beginning 2025.
SECONDHAND VESSEL VALUES: The value of a 5-year old Japanese-built
Ultramax today is in the region of USD 34m. With current earnings in the region
of USD 20 000 per day and net annual cash flow per vessel USD 4m, it is clearly
in favour of buying existing vessels rather than contracting newbuildings.

Det kan bli meget gode tider både for selskaper som opererer i spotmarkedet og timecharter markedet.
kvirrevi
10.11.2022 kl 11:02 4882

Er det noen meglerhus som har regnet NAV for Jinhui (annet enn den bokførte egenkapitalverdien)? Det er vel kanskje litt utfordrende å beregne NAV for Jin iom. disse eiendommene og investeringene de har, som kommer i tillegg til skipsverdiene.

Ser forresten at det er innsidekjøp av CEO i Belships i dag, godt tegn for bulkmarkedet generelt at ledere i selskaper kjøper.

Den "tradisjonelle" styrkingen av markedet om høsten har ikke slått inn ennå, men den kan vel fortsatt komme. Den vil være støttet av historisk lav nybyggingsaktivitet (hvor lav kan den bli?) og de nye bestemmelsene som skal gjelde fra 2023 om redusert fart for å få ned drivstofforbruk. Dette gjør at det er veldig gode grunner til å tro at det er fornuftig å ha en andel av porteføljen i tørrbulkrederier inn i 2023.

Overskriften på tråden burde forresten blitt endret til "JIN substansverdi 44-45 kr per aksje", tror det er der vi vil bli liggende etter 3Q.

Skipsverdier, inntekter og annet er målt i USD som har styrket seg kraftig, slik at bare med dagens USD/NOK og målt mot 2Q bokført EK er verdien per aksje 43,95. Så et anslag på 44-45 kr i egenkapital bak hver aksje etter 3Q er et mildt sagt konservativt anslag, men det holder i massevis.

Redigert 10.11.2022 kl 15:40 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
10.11.2022 kl 15:40 4834

Jin prises også svært rimelig på P/E-multippel. I første halvår hadde JIN et resultat etter skatt på 39,349 MUSD eller NOK 412 med USD/NOK kurs på 10,45. JIN vil nok få et lavere resultat i 2 halvår 2022, men dersom dette blir på 200 MNOK vil JIN likevel prises på P/E godt under 2.
Dersom JIN skulle klare 250 MNOK i andre halvår vil overskudd i 2022 bli 662 MNOK og P/E ca. 1,5.

JIN gir altså en attraktiv kombinasjon av P/B på ca. 0,2 og P/E i området 1,5-1,8. Den finansielle usikkerheten er nærmest ikke eksisterende med en egenkapitalandel på nærmere 70 prosent, en solid kontantbeholdning og en betydelig eiendel i form av børsnoterte papirer.

Og i eiendelene er det ingen luft og kjærlighet, bare "hard-core" poster i form av skipene, bygninger/eiendom, børsnoterte verdipapirer, fordringer og kontanter, ref. 2Q balanseoppstilling.
Redigert 10.11.2022 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
14.11.2022 kl 12:02 4656

Listen over båter JIN har kjøpt fra 2021 og frem til i dag er ganske lang.

On 2 March 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
53,806 metric tons at a purchase price of US$7,275,000, which was delivered to the Group in March 2021.

On 27 April 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
52,525 metric tons at a purchase price of US$9,300,000, which was delivered to the Group in June 2021.

On 20 May 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
52,686 metric tons at a purchase price of US$10,813,000, which was delivered to the Group in August 2021.

On 9 July 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
55,866 metric tons at a purchase price of US$15,180,000, which was delivered to the Group in October 2021.

On 20 August 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
58,729 metric tons at a purchase price of US$17,000,000, which was delivered to the Group in November 2021.

On 5 October 2021, the Group entered into an agreement in respect of the acquisition of a Supramax of deadweight
53,350 metric tons at a purchase price of US$15,750,000, which was delivered to the Group in November 2021.

On 22 December 2021, the Group entered into two agreements in respect of the acquisition of two Supramaxes
each at a consideration of US$17,250,000 and the total consideration of the two vessels is US$34,500,000. The first
vessel is deadweight 56,361 metric tons and the second vessel is deadweight 56,469 metric tons. The first vessel was
delivered to the Group in February 2022 and the second vessel will be delivered to the Group on or before 30 March
2022.

Totalt 8 båter ble kjøpt i 2021 og ytterligere båter har blitt kjøpt i 2022. Dette har ført til en omfattende fornyelse av flåten.

2022: 28.03.2022: The Board of Jinhui Shipping and Transportation Limited (the 'Company')announces that a wholly-owned subsidiary of the Company entered into a memorandum of agreement on 28 March 2022 for the acquisition of a Supramax at a purchase price of US$25,500,000.

The Board of Jinhui Shipping and Transportation Limited (the 'Company')announces that a wholly-owned subsidiary of the Company entered into a memorandum of agreement on 28 March 2022 for the acquisition of a Supramax at a purchase price of US$25,500,000.

9.9.2022: The Board of Jinhui Shipping and Transportation Limited (the 'Company') announces that two wholly-owned subsidiaries of the Company entered into two memorandums of agreements on 9 September 2022 for the acquisition of two Supramaxes, each at a consideration of US$25,375,000.

Med ytterligere 4 båter kjøpt i 2022 har 12 båter av en total flåte på ca. 26 båter blitt kjøpt i de siste to årene.

JIN har derfor hatt en virkelig omfattende fornying av flåten som jeg opplever øker verdiene i selskapet og gir selskapet en forholdsvis moderne flåte av skip.
Redigert 14.11.2022 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
mithra
14.11.2022 kl 12:12 4660

VEL,VEL Ville ikke overdrevet denne påstanden.
De solgte bj.a to post panamaxer bygget i 2010. Det bidro til AT GJENNOMSNITTSALDEREN PÅ FLÅTEN GIKK OPP. i TILLEGG ER DET DEN SKIPSKLASSEN SOM NÅ HAR DE BESTE UTSIKTENE PÅ FRAKTMARKEDET.
De har fortsatt mange supramax skip bygget i perioden 2004 til 2009, som de heller burde solgt.
kvirrevi
14.11.2022 kl 13:45 4608

Kjenner ikke helt til hvorfor de solgte de to post panamaxene, kan det ha noe med at selskapet nå bare har supramax-båter?

Ellers vil jeg tro at JIN vil fortsette å gradvis skifte ut båtene fra 2004-2009 med båter som helst er fra 10 år og yngre. JIN har flere ganger vist at de kan få godt betalt for eldre skip, bla supramaxen de solgte i mars 2022 til 13,9 MUSD.
Redigert 14.11.2022 kl 13:49 Du må logge inn for å svare

Dere som kjenner bedre til denne enn det jeg gjør. Hvor bærer dette? Over og ut?
kvirrevi
16.11.2022 kl 12:41 4430

Belships gjentar sin sterke tro på Supra-/Ultramax markedet i 3Q rapporten fra 10.11. De viser til den samme grafen om historisk lav nybygging ift. antall båter i markedet (og dette har vært tilfelle over ganske lang tid nå) og i tillegg skriver de:

"Looking ahead, towards 2023 and 2024, the supply side as observed from the number of deliveries
and the publicly quoted orderbook for dry bulk is historically low. We therefore remain very
optimistic in terms of medium to long term market prospects"

"Very optimistic" er noe å ha med seg inn i tiden som kommer.
kvirrevi
16.11.2022 kl 14:19 4370

Også Gogl viser i dagens presentasjon til sterke underliggende trender for tørrbulkmarkedet (selv om Gogl er i Capesize og Panamax segmentene). Les gjerne presentasjonen de har.

Både for 2023 og 2024 forventer Gogl at etterspørselsveksten i markedet blir vesentlig høyere enn tilbudsveksten. Tilbudsveksten forventes å være negativ i 2024, ref. plansje 11. For hele markedet oppgir Gogl at ordrebok ift dagens flåte er på 6,9 % mens den for Capesize isolert er på 5,7%, begge svært lave tall.
kvirrevi
17.11.2022 kl 09:52 4230

JIn har oppdatert oversikten av båtene de eier, som nå utelukkende består av Supramax.
For å få oversikt laget jeg en liten oversikt over alderen på båtene:

Båter som er bygget før 2010, totalt 16 stykker.
2004, 1+1
2006, 1+1
2007, 2+1+1+1
2008, 2+1
2009, 1+2+1

Båter som er bygget etter 2010, totalt 8 båter.
2010, 1+1
2011, 1+
2012, 1+1+1
2014, 1+1+

Hvis Jin det neste året skifter ut båtene bygget i 2004, og ellers kjøper et par ytterligere båter vil JIN ha fornyet flåten kraftig på ett år.
kvirrevi
17.11.2022 kl 19:38 4062

Sitter helt rolig. Fremtidsutsiktene er gode og JIN er det mest solide av alle tørrbulkselskapene med ca. 70 prosent egenkapitalandel. Hvor høyt ratene kan gå i 2023 tenker jeg er et langt mer interessant tema.
kvirrevi
18.11.2022 kl 09:44 4023

Tenker Jin må være et fint verdipapir å ha på kistebunnen både for mang en investor og for ulike typer shippingselskaper.

De store verdiene ligger jo der, de er så store at dette i seg selv gir god grunn til å eie aksjen. Alle de store eiendelene kan i prinsippet selges innen kort tid, trolig til bokførte verdier på totalt 42 kr per aksje, eller til over bokførte verdier. Dette gjelder skipene, verdipapirene og eiendommene.
De øker verdiene kvartal for kvartal, og økningen er ikke ubetydelig.
Det kommer greie utbytter på ca. 10% årlig, som gir mulighet for å gradvis kjøpe seg opp
Selskapet er et godt papir å ha dersom markedet i 2023 får seg en skikkelig opptur (noe som er ganske så sannsynlig). Dette fordi Jin opererer sine båter i spotmarkedet. Det er en rekke tegn på at etterspørselsveksten i Supramax segmentet blir vesentlig høyere enn tilbudsveksten i 2023.
Redigert 18.11.2022 kl 10:27 Du må logge inn for å svare

Hva med Solstad eller DOF sine båter, finner jeg de også på FINN?
kvirrevi
24.11.2022 kl 10:15 3657

Den enorme (for det er det den er) rabatten JIN har sammenlignet med sammenlignbare selskaper gir fremdeles ikke mening (at det er en rabatt og at den er betydelig gir mening, men ikke at den er blitt på 80% sml. med bokførte verdier). Da er det grunn til å vurdere dette opp mot andre sammenlignbare selskaper.

Har nå sjekket opp mot Hafnia og 2020 Bulkers, og det er for det første hele rabatten opp til bokførte verdier, den er på 400%, og sammenlignet med flere av selskapene er det også prising betydelig over bokførte verdier, som gir ytterligere mange prosent. 3Q tallene til JIN, som kommer om noen få dager, 28.11, vil minne investorene på dette.

Det skal også sies at flere av disse selskapene, Belships, 2020 Bulkers og Hafnia fremstår å være svært populære hos investorene.
Redigert 24.11.2022 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
kodenavn
24.11.2022 kl 15:46 3560

Da er det 1 dag igjen til å ta posisjon før Q3-resultat kommer mandag morgen.

Financial calendar for Jinhui Shipping and Transport. Ltd

FINANCIAL YEAR 2022
28.11.2022 - Quarterly Report - Q3
Loki
25.11.2022 kl 09:09 3481

Kjøpte 13100 aksjer til kroner 8,66 per aksje. Der er stor risiko innen shipping så gikk kun inn med et lite beløp. P\B på 0,2 og P\E under 3 er fortsatt svært bra. Der er kansje en liten oppside i denne aksjen. Nedsiden har jeg beregnet til 50%. Oppsiden har jeg beregnet til 50-200%.
kvirrevi
25.11.2022 kl 10:56 3712

Sitter på en litt større post på 144 000 aksjer. Jeg tror 3Q blir ganske så bra, og JIN har vel en P/E på 3 bare ut fra første halvår 2022, som ga et overskudd på 35 MUSD etter skatt.

Videre blir det svært spennende å bli med inn i 2023, med de triggerne som ligger der.
Natt1369
25.11.2022 kl 14:20 3689

kvirrevi skrev Innlegget er slettet
Da er Western Santos overtatt, og har fått navnet Jin Heng!
Jeg har forøvrig 150 000 aksjer selv. 🤘
NorCan
28.11.2022 kl 07:04 3633

THIRD QUARTER AND NINE-MONTH REPORT FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2022

HIGHLIGHTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2022
- Revenue for the period: US$123 million
- Net profit for the period: US$40 million included net gain on disposal of owned vessels of US$6 million
- Basic earnings per share: US$0.363
- Gearing ratio as at 30 September 2022: 7%

HIGHLIGHTS FOR THE THIRD QUARTER OF 2022
- Revenue for the quarter: US$40 million
- Net profit for the quarter: US$0.3 million
- Basic earnings per share: US$0.003
kodenavn
28.11.2022 kl 12:42 3687

Market cap 890 mill NOK
Resulatat første 9 mndr 2022. 39.638 mUSD = 392 mill NOK
Netto gjeld 31.9.2022: 7 %

Ikke så mange selskaper som matcher dette. INGEN faktisk
Loki
28.11.2022 kl 16:53 3432

EK: 456 mill usd, cirka 4500 mill nok . Når en sammenligner det med market cap på 890 mill nok så ser man at dette selskapet er perfekt for oppkjøp og avvikling. Ved et salg av alle verdier så vil der nok lett kunne realiseres 3000-4500 mill nok, eller mellom 25-40 nok per aksje.

Dersom eierne skulle tenkt på småsparerne så skulle de bare avviklet selskapet.

Dette vil selvsagt ikke skje så vi må nok smøre oss med tålmodighet og håpe på stigende fraktrater.

kvirrevi skrev Innlegget er slettet
Hafnia er tankrederi, produkttank faktisk.

Tviler på at verdiene på tørrbulkskip er stigende nå om dagen.

Må nok vente lenge tror jeg. Dette selskapet er jo rene rottereiret, vanskelig for et vanlig menneske å forstå at OSE fremdeles vil ha med selskapet å gjøre! Men, når det gjelder penger finnes det kanskje ikke så mange morallover?

Hva ligger lønna til brødrene på? Det har vært et diskusjonstema tidligere, spesielt ved manglende utbytte.

Var det ikke noen titallsmillioner montro. Det er ikke det verste, verre er det at: kan vi stole på "regnskapstallene"? hvem kontrollerer dette? Noen i OSE?

Var det ikke noen titallsmillioner montro. Det er ikke det verste, verre er det at: kan vi stole på "regnskapstallene"? hvem kontrollerer dette? Noen i OSE?

Vederlaget ved tre nylige skipssalg gir klar indikasjon på godt samsvar mellom skipsverdier og bokførte verdier. Dette er påpekt også tidligere i tråden. Resultatet for Q3 er noe dårligere enn jeg ventet. En grunn er tap på finansielle instrumenter, noe som forsåvidt ikke var uventet pga nedgang på Hong Kong- børsen. Det står uansett fast at aksjen prises til P/B 0,2 og ca P/E 2. Kursen er faktisk vesentlig lavere enn samlet overskudd de siste 7 kvartalene.
kvirrevi
29.11.2022 kl 10:56 3027

re Loki

Det var likevel dette som skjedde med RAKP tidligere i høst. RAKP hadde over lang tid blitt priset med en meget høy rabatt sammenlignet med DNO og dette så ikke ut til å endre seg. Til slutt gikk selskapet til beslutningen å fjerne den absolutte kontrollen de hadde over DNO via RAKP.

Det vil på mange måter være tilsvarende om Jinhui erkjenner at rabattene mot reelle verdier er svært store og mer eller mindre stabile og at dette ønsker de å få en slutt på. Så kan de i stedet få ut milliarder som kan brukes til et investeringsfond eller eiendom, der verdiene er fullt ut synlige.

Prosessen med å avvikle RAKP opplever jeg har vært god og ryddig.
Redigert 29.11.2022 kl 12:25 Du må logge inn for å svare