BELCO - Utbytter på rekke og rad i mai


I mai vil det vedtas utbytter ved 2 anledninger. Ordinær generalforsamling 6. mai og Q1 12. mai. Ved Q4 21 gikk det 2 børsdager etter utbetalt utbytte før kursen hadde innhentet utbetalingen. Det snakkes om opp mot 3 kr i ekstraordinært utbytte, og minimum tilsvarende ved kvartalsrapporten. Penger på gaten.

og vi trenger en ny Belco tråd ? med innslag av fri fantasi, 3 kr. i ekstraordinært utbytte ? LOL

Er det for mange BELCO-tråder?

Vanskelig å spå hva det ekstraordinære utbyttet vil være, men hvis overskuddet på året var 163.3M USD og halvparten skal til utbytte vil jo det være 81,65M USD, fordelt på 253M aksjer, som vil si ca 0,32 dollar aksjen, eller ca 2,90 kr.
Buzzi
26.04.2022 kl 09:47 5462

Kr.3,- i ekstraordinært utbytte er helt urealistisk, all den tid dette vil bety at de må bruke over 750 mill. for en slik utbetaling. Tenker at Kr.1,- i ekstraord. utbytte er mer realistisk, samt Kr.1,- i ordinært utbytte. Dette blir jo Kr.2,- totalt pr. aksje, tilsvarer 10% i kvartalet.
Ingen andre tørrbulkselskaper vil greie noe tilsvarende tror jeg. Belship tjener utrolig mange penger og er et bunnsolid selskap.

Leser andre steder at basert på Q4-rapporten, så forventer de mest optimistiske meglerhusene opp mot kr 2,50 i ekstraordinært utbytte.
velkjent
26.04.2022 kl 09:58 5415

Enig i en krone pr. kvartal og muligens en krone ekstra, men sannsynligvis bare som en engangsutbetaling til sommeren. Selskapet må skjele til likviditeten også.
thypoon
26.04.2022 kl 10:25 5349

ingen andre tørrbulkselskaper er i nærheten!? West er i en egen divisjon. 4.2kr siste sjanse i dag!
velkjent
26.04.2022 kl 10:41 5291

Tallene er nok konservative for de øvrste, men heller ikke grunn til å love for mye, da det gjerne skaper urealistiske forventninger og deretter skuffelser.

I mail fra Xtrainvestor er det bla å lese at shippinganalytiker Østereng hos Arctic bla anbefaler kjøp av Belships. De har vel tidligere nevnt kursmål 28 kr.
Redigert 26.04.2022 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
velkjent
26.04.2022 kl 15:08 5099

Betaler Bel 5/år i utbytte, vil selv 28 i kurs gi en direkteavkastning på 17-18%, så folk burde kjøpe som ville i Bel fremfor 200 i DNB og få 5%.

Over halvparten vil jo gå tilbake til Kontrari/Kontrazi.

Har null tro på 2,90 selv men skal man allikevel bruke policyen for fordeling av resultat mot det ekstraordinære utbyttet som for kvartalsutbyttene blir det jo tross alt det tallet.

Mer interessant er det hvordan GF vil vurdere det enorme overskuddet for 2021 totalt sett. Nedbetaling av gjeld, nye skip, krigskasse, tilbakekjøp, annet. Skarsgård har i en rekke sammenhenger gitt uttrykk for at han mener kursnivået ikke reflekterer verdien av selskapet, som for eksempel at Lighthouse ikke verdsettes godt nok.
Redigert 26.04.2022 kl 22:01 Du må logge inn for å svare
citius
27.04.2022 kl 09:04 4706


Nok en god forretning for rederiet og aksjonærene


https://newsweb.oslobors.no/message/560073


Belships har inngått avtaler om kjøp av to 64.000 dødvekttonn-Ultramax bulkskip bygget ved japanske verft i 2019 og 2020, opplyses det i en børsmelding.
Skipene er finansiert gjennom time charter-avtaler for en fast periode på fem år, med opsjoner på forlengelse i ytterligere to år.
Cash breakeven for hvert fartøy vil være rundt 11.200 dollar pr. år. Belships vil betale 12,0 millioner dollar som ved levering av fartøyene, som er ventet å være i andre kvartal 2022.
I avtalene følger også med opsjoner på å gjenkjøpe skipene betydelig under dagens markedsnivå, men det er ingen forpliktelse til å kjøpe skipene ved utløpet av avtalene.
Den første charteravtalen er på om lag 2,5 år til en brutto rate på 21.000 dollar pr. dag, og befrakteren har opsjon på ytterligere to år til 21.000 og 22.000 dollar pr. dag. Den andre har omtrent seks måneder igjen under en legacy time charter-kontrakt til en brutto rate på 13.600 dollar pr. dag.
Chartrer ut
Videre har Belships inngått avtaler om å chartre ut to eksisterende fartøy. En Ultramax for 21-24 måneders charter til en bruttorate på 22.250 dollar pr dag fra april 2022, og en Supramax for 11-13 måneders charter til en bruttorate på 29.500 dollar pr dag, som starter i utgangen av april.
«Basert på gjeldende markedsforventninger forventer vi å generere betydelig fri kontantstrøm og tar sikte på å betale kvartalsvis utbytte i henhold til vår utbyttepolitikk. I tillegg er det planlagt en ekstraordinær utbyttebetaling annonsert med førstekvartalsrapporten», gjentar selskapet.

Bidrar til og sikre utbytte i lang tid!

Blir spennende og se hva fasit blir snart.
citius
29.04.2022 kl 14:39 4122


25 kroner etter resultatet om et par uker tenker jeg

Gledes til utbytter 👏
citius
03.05.2022 kl 08:49 3591


Forventer i snitt 1 krone i utbytte pr. kvartal
i tillegg 1 krone i extra nå etter Q1

5 kroner i utbytte for 2022 og aksjen står under 20 kroner!!!!!!!!!!!!

Det blir penger av sånn 👍😀
velkjent
03.05.2022 kl 09:49 3444

Utbyttet er bare halve sannheten, for resten av de 50%-ene akkumuleres jo i balansen som egenkapital, så kursen burde komme opp på 40-talletnår en sammenligner med selskap som deler ut 3-4%.

Det drar seg til mot GF og Q1!!

Skal bli spennende i neste uke. Resultatet for Q1/22 og utbytte. I overmorgen kommer årsregnskapet for 2021. Der skal de vel skrive om viktige hendelser etter årslutt. Kanskje noen gode antydninger. Utbytte tror jeg blir 1 kr for Q1/22. 1 kr. i ekstra utbytte for 2021/frigjort kapital ved refinansiering og 50 øre for Lighthouse for 2021. Altså kr. 2,50 totalt i utbytte. Blir spennende. Skal en strekke strikket noe, så tjente Lighthouse, meglervirksomheten 20 MUS$ i Jan-Febr 2022. Da gir vel Q1 totalt 30 MUS$. Og ganger en dette med 4 kvartaler for hele 2022, gir dette 120 MUS$. Belship eier 50 % og da gir meglervirksomheten 60 MUS$ for 2022. Markedet vil nok ikke bli dårligere utover 2022 tror jeg. Så megling og befraktning gir da over 2 kr. i resultat for 2022. Det er 10 %. Og så kommer shippingdelen med betydelig innseilede inntekter på frakt. Og fremtidsutsiktene ser jo nå ut som fraktratene heller øker enn synker utover. Spennende blir det
Mr Jinx
06.05.2022 kl 11:44 2537

Belships står i mot i dag. Det er sterkt! La oss håpe utbytte bekrefter denne styrken! Noen som vet når vi vet noe mer? Mener jeg så et sted at dagens møte var kl 15?

Generalforsamlingen har i dag gitt ledelsen spennende fullmakter.
Utbytte, kjøp egne aksjer samt myndighet utvidelse av aksjekapitalen med nesten opp til 50 % økning.
Om de hadde det før vet jeg ikke, men her kan alt skje skulle fraktmarkedet fortsette som nå.

Kommet børsmelding fra GF?

Norne oppgraderer til kjøp og kursmål 25 kr.

fra GF 06.05. ; Transfer to other retained earnings USD 163 294 000
Det gir vel mulighet til et godt utbytte eller ?


Bør gi det! Q1 i morgen også…spent på utbytte der.

Nytt utbytte rett rundt hjørnet.