AZT årsrapportSiden jeg er en smule biased, skal jeg si det ærlig og oppriktig:

Les den!

https://newsweb.oslobors.no/message/560008

Og sov i ro, vel vitende om at dette går så det griner.

Frozen
26.04.2022 kl 15:40 1820

Gjennomgående meget solid årsrapport.

Tror likevel ikke det er så enkelt å sove i ro, men det er mer knyttet til alt det positive som kommer til å skje fremover - og gleden over å eie aksjer i selskapet.
bj111
26.04.2022 kl 16:46 1733

Ingen grunn til å ligge våken på grunn av noen aksjekurs her for selskapet går så det suser og så lenge det fortsetter så vil verdien på selskapet stige over tid. En god rapport og da naturlig nok en god investering for fremtiden dette.

Neste er Q rapport på Torsdag med en presentasjon der de sier noe hvilket er mer spennende.
T4z
26.04.2022 kl 20:07 1577

Bed mærke i at på side 51 står der at 35,1 mil. Af salget i 2021 kom fra Litauen, hvilke store firmaer kommer der dog fra Litauen ?
T4z
26.04.2022 kl 21:07 1476

Ahh ja, make sense - tak.
Mazasm
26.04.2022 kl 21:09 1466

Vet at Thermo Fisher har en stor avdeling i Litauen. Har en kompis som jobber der:)
Fünke
26.04.2022 kl 22:21 1354

Det får være opp til det lithauanske selskapet å håndtere en eventuell eksponering mot Russland. Det vil nok ikke påvirke AZT om den faller bort.

Anyhow, etter å ha gjennomgått denne meget grundige og beskrivende rapporten er det for meg liten tvil om at fremtiden for selskapet ser lys ut. Enzymene til azt er inne i neste generasjons teknologier som såvidt har begynt å «rulle». Synthetic biology og liquid biopsies er teknologier som er ultramoderne og helt i startfasen i utviklingen. Her er AZT sine enzymer i bruk. I tillegg til moderne teknologier som akkurat er i ferd med å modnes noe mer. For meg viker det som de er helt sykt godt posisjonert i det biologiske enzymmarkedet som i følge rapporten bare blir mer og mer viktig og vil akselerere veksten i fremtiden.
Frozen
27.04.2022 kl 13:44 1073

Det har tidligere vært diskutert av JosefK, og flere andre, hvorvidt AZT burde søke seg til annen børs, hvor det er større forståelse og interesse for denne type selskap og bransje. Eksempelvis Stockholm eller København, hvor det også er langt flere selskap representert innen bransjen.

Den manglende interessen for selskapet på OSE, og forsåvidt media, de siste månedene, tilsier at dette absolutt er noe ledelsen bør vurdere.
oppturen
27.04.2022 kl 13:54 1055

Svært liten omsetning i AZT siste tiden.
Har vurdert en inngang men min konklusjon nå er at et godt Q trolig gir en kort oppgang etterfulgt av et gjesp tilbake til start.
Et dårlig Q tror jeg kan koste dyrt.


AZT har jeg fortsatt full tro på at vil levere til det fulle i årene som kommer, det er bare aksjonærene som må settes på noen prøver før ny oppgang kommer.

PS : Jeg har tatt feil før.
dahl
27.04.2022 kl 14:35 1005

Ser av aksjonærliste over 3 siste handelsdager ( siste 22/4 ) at største eier har kjøpt ca 50 tusen aksjer.
bj111
27.04.2022 kl 17:26 861

At svenskene fortsetter å øke på billigsalg er bra.
Fünke
27.04.2022 kl 18:55 769

Som alltid er jeg spent på å se en indikasjon på substansiell vekst mot GCT-markedet eller generelt det de kaller bioprossesering. Om jeg ikke husker helt feil har de siste 8 kvartalene ligget rundt 10 mill gj. Jeg er overbevist om at omsetningen av disse SAN-produktene snart begynner å sparke i fra seg. Og det som er gøy er at uansett vekst nå, så er salgspeaken langt der framme. I tillegg til at det har blitt lansert flere SAN-enzymer de siste årene som er skreddersydd mot forskjellige teknologier, så fylles det på med fremtidens enzymer. Og skal vi tro årsrapporten vil bare markedet og etterspørselen etter enzymer som er skreddersydde med unike egenskaper bare øke i fremtiden når alle nestegenerasjons teknologier /behandlinger/ diagnostikk får mer fotfeste. Jeg føler meg nesten konservativ når jeg sier at vi ser milliarden på bunnlinjen innen 10år