RAKP folkens, RAKP

oto1
RAKP 04.05.2022 kl 20:44 32651

Så nå sitter du der og tror at DNO er verens billigste oljeselskap?

Det er nok ganske nær, men det er jo et selskap som er adskillig billigere, RAKP.

De fleste vet nok at RAKP er største eier i DNO, de har faktisk 438,4 mill aksjer i DNO, eller 44,9% om man vil.

Og i RAKP er det ca 314 mill aksjer totalt.

Hva betyr det?
Jo, noe så enkelt som at for hver RAKP aksje man eier, så eier man indirekte 1,4 DNO aksjer.

Så med en kurs i DNO på 15 kr, så er jo verdien per dno aksje i rakp verdt 21 kr.
Altså skulle rakp kursen vært 21 bare på dno eierandelen.

Men det stopper jo ikke der.
RAKP eier i tillegg 1/3 av Foxtrot International, et privat oljeselskap som driver et stort gassfelt utenfor Elfenbenskysten.
De leverer vel ca 60-70% av samlet gassforbruk i Elfenbenskysten.

Der er de nå i gang med nye rørledninger på land og 3 ekstra brønner for å forsyne 2 nye gasskraftverk under bygging.
I den forbindelse har de inngått en avtale og gassalg til fast pris i 10 år fremover. (usd 6 / mmbtu).
Foxtrot har historisk betalt 20-25 mill usd i utbytte til RAKP hvert år, på lavere gassvolum, og lavere gasspriser.

Når brønnene er ferdigboret og koblet opp, trolig i løpet av 2023, så forventer jeg at utbytter fra Foxtrot vil passere 30 mill usd årlig.
Det utgjør nesten 1 kr per rakp aksje, så jeg setter verdien av den eierandelen til 6 kr/aksje.

Så basert på dno kurs på 15, og Foxtrot verdi på 6 kr, så burde rakp kursen nå vært 27.

Så skal man jo trekke fra gjeld. Eller nei, RAKP er gjeldfri.
Legge til kontanter?
Ja, RAKP har jo mottatt ca 20 mill usd i utbytter fra dno de siste månedene, så de sitter vel nå med ca 0,50 per aksje i cash.
Utbytter fra Foxtrot går nå for det meste til feltutbyggingen de holder på med som nevnt ovenfor.

Hva så fremover?

Det er vel ingen hemmelighet at jeg tror DNO skal videre opp.
20 kr er innen rekkevidde på kort sikt (28 kr per rakp aksje), og 30 er ingen umulighet (42 kr per rakp aksje).

RAKP kommer jo til å motta 1 kr per aksje i utbytte fra DNO det neste året, eller 438 mill NOK (ca 46 mill usd på dagens dollarkurs)
Etter hvert vil de også motta økte utbytter fra Foxtrot, og med 30 mill usd+, så ser jeg for meg at RAKP mottar ca 80 mill usd samlet i året.
Det blir sånn ca kr 2,40 per aksje.

Om RAKP bare videreekspederte dno utbyttet til aksjonærene så ville det utgjort kr 1,40 per aksje i utbytte.
RAKP har imidlertid mer historie for å bruke overskuddslikviditet til tilbakekjøp av egne aksjer, og det tror jeg er mest sannsynlig også fremover.

RAKP kan trolig klare å kjøpe 10% egne aksjer fra utbyttene, og om de klarer det så vil aksjeantall bli redusert fra 314 mill til 283 mill i løpet av et år, og til 254 mill etter år 2 (2024).
I så fall vil DNO verdien øke til ca 1,7 x DNO kurs.
Dvs at med en DNO kurs på 30, så vil verdien være 51 kr per rakp aksje, og 57 totalt om vi tar med Foxtrot eierandelen.

For de som liker P/E så antar jeg et overskudd i DNO på ca 1,50 nok i første kvartal.
Det blir kr 2,10 per rakp aksje, og om det fortsetter ut året så vil RAKP ha en eps på ca 8,40.
Legg til 0,50 for Foxtrot eierandelen, og EPS blir ca 8,90

Dagens kurs på 13 gir da en P/E på 1,46.

Så får vi se da om dno leverer et overskudd på ca 160 mill usd i 1Q. Jeg har estimert en omsetting på ca 380 mill usd, så jeg er optimistisk i så måte.
Og 2q er så langt enda bedre.

Og følg med på innkalling til GF.
Jeg er spent på hva RAKP skal gjøre med utbyttene de får fremover.
Redigert 04.05.2022 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
velkjent
04.05.2022 kl 21:01 13675

På Rak-aksjen marked står det at der er ca. 194 mill. aksjer og at verdien med en kurs på 13 er ca.2,2 milliarder NOK.
oto1
04.05.2022 kl 21:13 13654

Ja, men det er feil.

Det er 2 aksjeklasser i RAKP med finansiell mening (og en tredje med bare stemmerett).

De 2 er A-aksjer, og Restricted A aksjer.

Flere meglere oppgir bare A aksjene, men det relle taller er ca 314 mill aksjer.
velkjent
04.05.2022 kl 21:19 13648

Takk! Det som har avholdt meg fra å kjøpe RAK har vært den relativt lave omsetningen og spennet mellom kjøps-og salgskurs, altså liten likviditet.
oto1
04.05.2022 kl 21:54 13594

Ja, det er den vanligste grunnen til at man går glipp av noen hundre prosenter.

Uten at noen har kunnet gi meg en troverdig grunn til at illikvide selskap er noe man skal holde seg unna.

Jaja, det betyr jo billigere aksjer for meg, og jeg kan leve med det.
kvirrevi
16.05.2022 kl 11:05 13263

RAK er så absolut spennende.
Regnskapet for morselskapet viser det oto1 er inne på. Selskapet har ingen gjeld men har i Foxtrot en betydelig ekstra eiendel i tillegg til at selskapet kontrollerer DNO med en aksjepost på 44,94 prosent.

DNO er utvilsomt rimelig med en svært lav P/E*, og kursmålene fra meglerhusene som følger DNO tikker jevnt og trutt oppover.

At RAK skal være så mye rimeligere enn DNO fremstår som ganske merkelig. I RAK finner en igjen de samme eierinsentivene som hovedeier har. Ut over verdien i DNO bør Foxtrot minst være verdt 3 kr (omtrent bokført verdi).

Jeg er enig med oto1 at med en slik prising og en slik forventet utbyttestrøm er det virkelig eneste riktige å kjøpe tilbake så mye aksjer det er midler til. Likviditeten i aksjen er allerede lav, og P/E* er absurd lav. Da kjøper man tilbake aksjer alt det en klarer.

Antall aksjer som gir eierandeler i RAK er 312,131,372. Dette fremgår og omtales nærmere i note 18 i årsrapporten til RAK. Mellom 85-86 prosent av aksjene er eid av topp 20 aksjeeiere i selskapet, så det kan ved tilbakekjøp være litt utfordrende å få tak i større mengder aksjer.

Det er imidlertid så langt opp til en fornuftig prising av selskapet der P/E uansett vil være fryktelig lav at tilbakekjøp av aksjer fremstår som superlønnsomt for dagens aksjonærer.
Redigert 16.05.2022 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
oto1
16.05.2022 kl 12:40 13194

Med et utbytte fra dno på 1 kr/aksje så vil rakp motta ca 50 mill usd (kanskje noe mindre nå med dollarkurs i taket).

Og så har rakp allerede mottatt ca 20 mill usd fra dno med desember og mars utbyttene.

Utbyttene fra Foxtrot dekker normalt drift + litt til, så i utgangspunktet bør rakp det neste året ha ca 70 mill usd tilgjengelig for tilbakekjøp, og med en dollarkurs nær 10 så vil det utgjøre ca 700 mill nok.
Med en kurs på la oss si 15, så kan da rakp kjøpe tilbake ca 46 mill aksjer, eller godt over 10%.

Bare et spørsmål om tid før de starter tilbakekjøp, men tviler på at de får mye til 15.
Gi meg 20 så skal de få noen.
kvirrevi
16.05.2022 kl 14:22 13131

Selv med en verdi på Foxtrot på 3 kr per aksje og DNO på 15 kr, er tilsvarende verdi på RAK 24 kr, mot dagens 13.

En rabatt på 15-20 prosent vil vel være greit sett fra ledelsens synspunkt, dvs. en aksjekurs på ca. 20 proner.

Men en ytterligere rabatt på nærmere 30 prosent vil jeg tro de ikke opplever som greit, og med det langt større handlingsrommet RAK vil få med store utbytter, så tenker jeg de griper fatt i forskjellen og får RAK noenlunde på linje med DNO.

RAK kjøpte tilbake egne aksjer for 30 mill. USD i 2019. Jeg tror selskapet regner det for enda mer attraktivt med tilbakekjøp per mai 2022. Effekten av tilbakekjøp vil være enda sterkere enn i DNO, enkelt og greit fordi RAK er vesentlig billigere enn DNO målt ut fra P/E.

Jeg tror ikke markedet er helt klar over hvor billig RAK er.
Redigert 16.05.2022 kl 15:42 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
18.05.2022 kl 09:20 12934

Det lå en god del volum til salgs på 13-13,1 men disse ser nå ut til å ha blitt tatt ut med stigende DNO kurs. Jeg benyttet med en god del av det slik at jeg nå har 70% RAKP og 30 % DNO.

I kroner/øre burde i teorien RAKP stige om trent 1,4 ganger DNO sin stigning, når DNO nå øker i kurs for å holde tritt med at det bak hver RAKP aksje ligger 1,4 DNO aksjer.

Med utbyttet i mars er vel RAKP nå i stand til å gjennomføre mindre tilbakekjøp av egne aksjer, i tråd med politikken til selskapet i 2018-2019.

Wow, det går unna her i dag, 878 000 aksjer omsatt i dag (klokka 10.30), uvanlig bra for RAKP å være.
Redigert 18.05.2022 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
18.05.2022 kl 12:21 12844

Det skal også legges til at RAKP er svært billig målt mot bokførte verdier. Reelle verdier i RAKP er per nå betydelig høyere enn bokførte verdier, men nå fokuseres på bokførte verdier.

I regnskapet for morselskapet i RAKP fremgår at egenkapitalen er 674,4 MUSD, mens selskapet som kjent ikke har gjeld. Med en USD/NOK på 9,71 tilsvarer det en bokført egenkapital på 6545 MNOK. Samtidig er selskapet i dag priset til 13,4 kr * 312 mill aksjer, dvs. 4181 MNOK. Dette gir en multippel Pris/Bok på 0,639.

At et ultrasolid oljeselskap som RAKP skal prises langt under bokførte og enda lengre under reelle verdier gir lite mening.

Mange oljeselskaper prises i dag på pris/bok multipler mellom 2-4, jeg trenger ikke dra hele den listen for den kjenner dere.

Redigert 18.05.2022 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
19.05.2022 kl 16:22 12788

For å forstå caset RAKP er det også relevant å nevne at selskapet har nesten ingen utgifter i morselskapet. Fra årsrapportens oppstilling av cashflow fremgår at totale utgifter (cash used in operations) var for hele 2021 på 2,3 MUSD.

Når RAKP nå får betydelige utbytter fra sin eierpost i DNO vil dette gi nye muligheter til å kjøpe tilbake egne aksjer. Det vil ikke forundre meg om dette starter i den nærmeste tiden.

Å bruke pengene på utbytter fremstår som meningsløst i mine øyne all den tid RAKP er så lavt priset sammenlignet med DNO, men ikke minst sammenlignet med andre oljeselskaper med betydelig produksjon.
Mulla3
19.05.2022 kl 19:13 12702

Du regner verdier som en klovn.
PipedPiper
20.05.2022 kl 00:41 12601

Kan du regne Krekar?
Tm3P
20.05.2022 kl 09:09 12502

Solgte litt dno og kjøpte meg inn i denne i dag. Lenge siden differansen mellom Rakp og Dno var så stor. Kommer vel kanskje av at det er et tidligere styremedlem i Rak som trenger litt penger?

Dritt at den ikke kan kjøpes på aksjesparekonto men..
Redigert 20.05.2022 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
Nexhal
20.05.2022 kl 09:37 12468

Var noen rykter på sjatten.no om skatteavtale mellom uk og Norge i fremtiden, kan man flytte RAKP over til Ask når det skjer. Så satse på Ralph driver med tilbakekjøp inntil det skjer
kvirrevi
20.05.2022 kl 11:19 12466

Tror den nokså nøyaktige omregningsfaktoren/eller eierandelsbrøken mellom RAKP og DNO er 1,4044. (RAK har 438 379 418 aksjer i DNO og det er 312131372 aksjer i RAK)
Med dagens DNO kurs 15,68, gir dette en tilsvarende kurs for RAK på 15,68*1,4044 = 22 kr.

Når RAK er gjeldfritt og i tillegg har Foxtrot eierandelen på 33 prosent, er det lett å konkludere at RAK er SYKT BILLIG,
Caset RAK er ganske så enkelt, de har eiendeler i kun to selskap DNO og Foxtrot, har ingen gjeld og ca. 200 mill kr i kontanter.

RAK har i det siste fått inn 174 MNOK i utbytte fra DNO, og vil få ytterligere 439 i tiden fremover, totalt 613 MNOK. Hvis RAK benytter disse pengne til å kjøpe tilbake 41 mill. aksjer i til totalt 615 MNOK (15 kr per aksje) vil gjenværende antall aksjer være ca. 271 mill. aksjer. Antall DNO aksje for hver DNO aksje vil da øke til 1,617, og for lik kurs (15,68) vil tilsvarende RAK kurs være 25,35 kr. Dersom DNO stiger til 25 kr (noe som slettes ikke er usannsynling) vil tilsvarende RAK kurs bli 40,42 kr.

Det er nok altfor optimistisk å tro at RAKP skal få kjøpt tilbake aksjer til 15 kr, gitt den sterke utviklingen DNO er inne i, men dette illustrerer bare det gode caset RAKP er. Hvis RAKP må ut med 18 kr per aksje har de som kjøper nå til 13,25 kr uansett fått meget god avkastning.For hovedeier er tilbakekjøp på 18 kr også svært lønnsomt.

For de som har investert i DNO gjennom RAK vil det være mest fordelaktig med kombinasjonen at DNO benytter kontantbeholdningen til å betale betydelige utbytter og der RAK igjen benytter sin andel av utbyttene til å utelukkende kjøpe tilbake egne aksjer. I realiteten vil det nok bli brukt en miks av tiltak men der den samlede effekten for RAK blir sterk og god. De to forrige tilbakekjøpene av aksjer i RAK ble gjort som en "reverse book build process", der prisen ble 15 kr i 2018 og 18 kr i 2019, med tilbakekjøpte volum på ca. 8,5 mill. aksjer og 7,2 mill. aksjer, som deretter ble slettet.

I realiteten er RAK også allerede nå i en situasjon der de får effekten av et sterkt DNO med det underliggende sterke oljemarkedet, og at RAK har ca. 180 MNOK i frie midler som kan benyttes til tilbakekjøp av aksjer. Kombinasjonen kan derfor allerede sies å være delvis på plass, og så kommer det betydlige ytterligere utbytter fra DNO til RAK det kommende året.
Redigert 22.05.2022 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
24.05.2022 kl 11:38 12219

Limer inn dette innlegget fra oto1 på DNO tråden i går, da jeg mener det på en god måte illustrerer fordelene med å kjøpe RAKP, og at vi kan ha nytte av å ha dette innlegget lett tilgjengelig på RAKP tråden.

Det du skriver er helt korrekt, bortsett fra at jeg mener eierandelen i Foxtrot er mer verdt enn 2-3 kr/aksje.
Jeg forventer at Foxtrot betaler ca 30 mill usd i årlige utbytter til RAKP når utbygging av gasskraftverk er ferdig, og boring av ekstra brønner er gjort.
Trolig er dette ferdig i 2023 (brønnene trolig ferdig i år).

Med 30 mill usd i utbytte vil det utgjøre ca 1 kr per rakp aksje når de har fått kjøpt tilbake og slettet noen flere aksjer.
Det alene bør tilsvare 6-8 kr på RAKP kursen, og med ytterligere sletting av rakp aksjer så vil dno eierskapet også øke fra dagens 1,4 dno aksjer per rakp aksje.
Kursen nå blir litt tynget av Starling som selger seg ut. De hadde nær 5 mill aksjer per 12 mai, så det vil nok vare en stund før de er tom..

For å illustrere rabatten:
Om vi setter andelen i Foxtrot til 7 kr/aksje så handles DNO eierandelen per nå til 6,35 nok.
Med 1,4 dno aksjer per rakp aksje, så får man nå indirekte kjøpt dno aksjer til ca kr 4,50
kvirrevi
27.05.2022 kl 12:13 11919

Ser at selskapet Starling ikke har solgt flere aksjer i RAKP fra 12 til 26 mai, og inntil det motsatte er bevist tenker jeg derfor at selskapet ikke har planer om å selge seg ned i RAKP.
fervex
27.05.2022 kl 12:35 11903

Hva med "windfall tax", RAKP er vel et GB-firma og kommer til å måtte skatte 25% ekstra kanskje i 3 år?
KimK
30.05.2022 kl 07:32 11679

Godmorgen.

Jeg er ny investor og har en fin gevinst i DNO og vil gerne flytte over i RAKP. Hvad er risikoen ved RAKP kontra DNO?

Tak for alle de gode indlæg i RAKP og DNO trådene. Specielt til dig oto1.
cinet
30.05.2022 kl 08:29 11620

Rakp er trolig et bedre kjøp, men … omsetningen er til tider svært lav, så du kan bli sittende fast hvis dersom . Kursen har et stort daglig intervall +5%, og -5%.
kvirrevi
30.05.2022 kl 10:15 11534

Håper RAKP legger en plan for å redusere antall aksjer ned mot 200 mill. i løpet av tidsperioden 2022-2023. Og at selskapet handler heller før eller senere.

Bakgrunnen for det første er den svært lave prisingen av selskapet. DNO er svært lavt priset, RAKP er enda vesentlig lavere priset enn DNO.
Med DNOs svært sterke kontantstrøm i 2022 og trolig også i 2023 og fremover gir dette svært gode utsikter for høye utbytter til RAKP og dermed grunnlag for RAKP å gjøre det mest lønnsomme, tilbakekjøp av aksjer. Rabatten er der, og kommer trolig til en viss grad til å bli der, og DNO kommer nok til å fortsette å være forholdsvis lavt priset på P/E tall.

Med en gjennomsnittlig tilbakekjøpspris på 20 kr i RAKP (tar godt i nå for å være realistisk), vil tilbakekjøp av 112 mill. aksjer (312 mill. aksjer i RAKP i dag) koste 2240 mill. kr. Skal RAKP ha råd til dette må de få minimum 2240: 438,4 = 5,11 kr i utbytte fra DNO. (Tenker at utbyttene fra foxtrot benyttes til å bidra til investeringene i dette prosjektet samt andre driftskostnader). RAKP har mottatt 40 øre allerede, og vil motta 1 kr frem til 31. juni 2023, så det gjenstår 3,74 kr. Det høres mye ut, men ift. hvor mye DNO har i kontantstrøm frem mot 31.12.2023 er det virkelig fullt gjennomførbart, gjennom et betydelig ekstraordinært utbytte.

Jeg tror RAKP og dermed DNO har en insentivrekke til å gjennomføre dette, og at RAKP/DNO vil finne inspirasjon gjennom hvordan andre oljeselskaper betaler store utbytter for tiden og driver positive tiltak for å maksimere aksjonærenes verdier.

Med 200 mill. aksjer i RAKP vil det for hver RAKP aksje ligge 2,192 aksjer i DNO. Ved en prising på DNO på 30 kr mot utgangen av 2023 (absolutt realistisk) vil dette innebære en verdi på RAKP på 65,8 kr + foxtrot, noe som viser at kraftfulle tilbakekjøp vil kunne føre RAKP opp i kursområdet 50-80 kroner.

Vi får se, her ligger de sterkeste insentivene til RAKP/DNOs hovedeier slik jeg ser det, jeg håper RAKP benytter seg av muligheten som ligger der allerede i dag (med kjente inntekter).
Redigert 30.05.2022 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
30.05.2022 kl 13:12 11438

RAKP har i årsrapporten side 21 beskrevet følgende bakgrunnsvurdering mht. tidligere tilbakekjøp av aksjer: Alle argumentene er minst like sterkt tilstede i dagens situasjon slik jeg ser det, der det er svært interessant at selskapet også nevner at lav likviditet i aksjen kan medføre at aksjonærer har vanskelig med å selge seg ut.

Særlig anser jeg at argument (iii) om at aksjen har en undervurdert verdsetting, ref. nedenfor, er vesentlig styrket både mht. bokførte verdier, og ikke minst reelle verdier og aller viktigst, sannsynlig fremtidig verdi (som er det selskapet styrer mot, jeg tror selskapet styrer mot et mål om en aksjekurs i RAKP på 60-100 kroner innen to-tre år)

"The Board of Directors has previously sought and the shareholders have
granted mandates for the Company to purchase its own shares through a
buyback mechanism consistent with the Companies Act in an amount up
to, essentially, 20 percent of the issued Share Capital of the Company. The
Company used those mandates to conduct share repurchases in the past
because, among other things, (i) its available funds exceeded the near-term
cash needs of its business, (ii) relatively low liquidity in the market for its shares
may have beed hindering the ability of some shareholders to sell their shares,
and (iii) it believed its shares were undervalued relative to their intrinsic
value. Thus, prior share repurchases provided an opportunity for some
shareholders to sell their Shares and for the Company to seek to capture value
for its continuing shareholders."

"The preexisting authority to authorise share repurchases expires at the
2022 Annual General Meeting and the Board of Directors intends to
seek renewed authority from the shareholders at its 2022 Annual
General Meeting. Although there can be no assurances, the Board of
Directors or its appropriate delegates may make a similar determination in
the future if the Company again has funds exceeding the near-term cash
needs of its business."
Redigert 30.05.2022 kl 13:39 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
31.05.2022 kl 09:42 11214

Med kurs på DNO på 17,34 og verdi av Foxtrot på 6 kr skulle aksjekursen på RAKP vært : 17,34 X 1,4 + 6 = 30,28 kr.

Dette er bare en "like for like" kurs med DNO.

RAKP har nå veldig mye å gå på kursmessig. De som selger nå må være ganske desperate, det er som å selge DNO nå i dag for mellom 9-10 kroner. En selger vel ikke DNO for 9-10 kroner i dagens situasjon?

Det må velte inn med penger til DNO med dagens oljepris, og DNOs største eier er RAKP. RAKP har de sterkeste insentiver til å kanalisere pengene i DNO over i RAKP.
Redigert 31.05.2022 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Zohan
31.05.2022 kl 13:44 11136

Rabatten i RAKP er nå blitt alt for stor til å ignorere, bare tidsspørsmål når den begynner å tette gap mot DNO. Kommer vel tilbakekjøp etter GF i slutten av Juni. Sist tilbakekjøp var vel på kurs 18krr?
kvirrevi
31.05.2022 kl 16:10 11054

Skulle ikke forundre meg om det er bare dager til første tilbakekjøp av aksjer. RAKP har fått 2 X 20 øre per aksje i utbytte fra DNO de siste månedene (tilsvarende 175 mill. NOK) som jeg tror står ubrukt, og det bleier være en liten/marginal kontantbeholdning i RAKP. Tenker de fikser ett tilbakekjøp før generalforsamling 28.6.2022, og planlegger videre deretter. Kursen i RAKP kan stige kraftig ifm. slike tilbakekjøp, ref. tilbakekjøpet som ble gjort i 2019 til kurs 18 kr.

RAKP vil jeg tro har vel så store underliggende verdier i dag enn i 2019, selv om DNO kursen kanskje var en del høyere den gang.
kvirrevi
01.06.2022 kl 15:33 10845

Har tenkt på hvordan ulik bruk av den sterke kontantstrømmen som kommer inn i DNO nå, som allerede har kommet inn og som vil komme inn vil kunne påvirke kursforholdet mellom DNO og RAKP.
Jeg tror i utgangspunktet at de to selskapene i stor grad vil følge samme utvikling, der det vedvarende vil være en rabatt i RAKP sammenlignet med DNO. DNO er klart den viktigste investeringen i RAKP, og det er samtidig ingen tvil om at RAKP kontrollerer DNO. Mange av de mulige alternativene for bruk av kontantstrømmen tror jeg ikke vil påvirke forholdet mellom RAKP og DNO.
Dette gjelder alternativene:
1) Tilbakekjøp av gjeld. DNO ble i dag kanskje enda et litt sterkere selskap finansielt gjennom tilbakekjøpet av 200 MUSD i gjeld. Egentlig er dette nærmest pro forma, men DNO vil med tilbakekjøpet styrke egenkapitalprosenten og redusere rentekostnadene, begge med vesentlige utslag. Lavere rentekostnader gir høyere overskudd og dermed muligheter for å øke utbyttene.

Som beskrevet i tidligere innlegg er økte utbytter i DNO i kombinasjon med at RAKP i sin helhet bruker utbyttene til tilbakekjøp av aksjer i RAKP den sterkeste effekten RAKP kan oppnå for å øke aksjekursen.

Tilbakekjøp av gjeld innebærer imidlertid at store summer blir brukt på annet enn utbytte, og slik sett gir dette en svakere effekt enn å benytte midlene på utbytte.

Å redusere gjelden og rentebelastningen slik DNO nå nettopp har gjort vurderer jeg imidlertid som svært fornuftig og riktig bruk av midler i DNO. En ytterligere vesentlig tilbakebetaling av gjeld er imidlertid ikke sikkert er beste bruk av midler, gitt at jeg tror DNO fom. 2Q resultatet (DNO er nok allerede i en slik posisjon) vil ha høyere kontantbeholdning enn rentebærende gjeld, og en egenkapitalandel på over 40 %, noe som både skyldes et betydelig overskudd i 2Q og nedbetalingen av 200 MUSD i gjeld.

Fom. nå vurderer jeg derfor at DNO er rigget for høyere utbytter, og har en svært solid finansiell stilling. Kjøp av tilgjengelig gjeld i markedet kan likevel være fornuftig (176 MUSD av det eldste oblig.lånet gjenstår, og DNO kan kjøpe deler av lånet som kommer for salg). Et tilbakekjøp av resten av lånet vurderer jeg heller ikke som uklokt, men kanskje ikke som beste anvendelse.

2) Kjøp av oljefunn/lisenser/oljeproduksjon. Her ser jeg ikke at slik anvendelse av kontantstrøm vil påvirke forholdet mellom RAKP og DNO. Forholdstallet på 1,4 DNO aksje per RAKP aksje vil ikke påvirkes, og det er den underliggende økonomien av å gjøre slike oppkjøp som er avgjørende for om dette vil være mer lønnsomt enn kombinasjonen utbytter og tilbakekjøp av aksjer i RAKP.

3) Tilbakekjøp av aksjer i DNO. DNO har steget mye nå og selskapets aksjekurs nyter i dagens situasjon godt av høye oljepriser og god omsetning av aksjen/likviditeten er god.
Tilbakekjøp av aksjer i DNO vil øke RAKP sin eierandel i selskapet fra dagens 44,94 prosent, der eksempelvis et 10 prosent tilbakekjøp av aksjer i DNO vil øke RAKP sin eierandel til ca 49,5 prosent.

En høyere eierandel i DNO kan oppfattes som negativt mht. RAKP sin kontroll over selskapet, men jeg tror dette er ugjennomtenkte tanker. Det er all grunn til å legge til grunn at RAKP nå allerede over lang tid har hatt full kontroll over DNO, og at det er liten grunn til å tro at en noe høyere eierandel i DNO vil føre til merkbart endrede eierinsentiver i DNO, eller at profesjonelle investorer vil oppfatte selskapets eiersits som vesentlig endret.

Gitt RAKP store rabatt sammenlignet med DNO vurderer jeg imidlertid at tilbakekjøp av aksjer i RAKP for de bakenforliggende eierne er et vesentlig bedre alternativ enn tilbakekjøp av aksjer i DNO. Likviditeten i RAKP er allerede så lav, i kombinasjon med at aksjekursen er så lav, at det er lite eller ingenting å ødelegge i form av at det blir færre tilgjengelige aksjer i markedet. Tvert imot kan flere større tilbakekjøp påvirke kursen sterkt i positiv retning og dermed påvirke likviditeten positivt, noe som igjen vil være positivt for aksjekursen.

For de som har RAKP aksjer er det derfor helt klart best at DNO velger utbytte fremfor tilbakekjøp av aksjer. Å beholde DNO som et likvid og populært investeringsobjekt på børsen, samtidig som RAKP benytter store summer på tilbakekjøp er helt klart det beste.

4) Fusjon mellom RAKP og DNO. Dette er helt på siden mht at innlegget handler om bruk av kontantstrøm i DNO, men det bør likevel nevnes. Jeg tror ikke dette er en aktuell tematikk fra de som kontrollerer DNO, og at dagens struktur vurderes som hensiktsmessig. RAKP er kontrollert av Mossavar, men han har ikke full kontroll rent aksjemessig, og der det er innført en rekke aksjer med stemmerett men ikke økonomiske rettigheter for å sikre Mossavar med nærstående kontroll i selskapet.

En fusjon med DNO vil etter min vurdering innebære at Mossavar vil sitte igjen med en forholdsvis liten eierandel i DNO og at det langt ifra er sikkert at han vil beholde kontrollen. Med alt det spennende som skjer i DNO i dagens situasjon og det store potensialet som ligger der har jeg ingen tro på at ledelsen i RAKP vil endre på noe av dagens eiersituasjon.

5) DNO kjøper aksjer i RAKP. DNO har allerede i dag en vesentlig eierpost i RAKP, og det er til en viss grad krysseierskap mellom selskapene. Ytterligere kjøp vil føre til at krysseierskapet blir sterkere, og ettersom RAKP allerede kontrollerer DNO vil dette medføre til økt kontroll i RAKP. Jeg ser ikke i dagens situasjon gode grunner til at RAKP skal ønske å styrke kontrollen i RAKP gjennom en slik handling.

Langt innlegg for å begrunne mine tanker om å velge i DNO eller RAKP. Innlegget er ment å skulle underbygge at de signalene jeg håper å se fra RAKP/DNO er betydelige utbytter fra DNO (gjerne ekstraordinære utbytter for å ha en hensiktsmessig kapitalstruktur) kombinert med betydelige tilbakekjøp av egne aksjer i RAKP.

kvirrevi
03.06.2022 kl 22:39 10567

Hentet fra DN.no

Ny opptur for oljeprisen
Fredag kveld passerer prisen for et fat nordsjøolje 121 dollar. Med det har referanseprisen steget 2,7 prosent i løpet av dagen. Det meste av oppgangen har kommet de siste fem timene. Etter at Oslo Børs stengte 16.30 har oljeprisen steget to prosent frem til 22.30.

Kanskje det blir en bra uke for det rimeligste oljeselskapet på Oslo Børs. RAKP er priset til ikke langt fra 50% lavere enn DNO. Det kom i dag innkalling til Generalforsamling uten store nyheter i innkallingen slik jeg kan se.
Tm3P
04.06.2022 kl 07:00 10453

Begynte å hente igjen litt av rabatten i forhold til DNO i forrige uke. Det har jo skjedd tidligere uker og, men da har det gjerne skjedd ved at RAKP ikke har falt like mye som DNO falt. Denne gangen skjedde det ved at DNO sto stille, men RAKP bare fortsatte oppgangen. Tror det er gode muligheter for at denne utviklingen vil fortsette framover.

RAKP kan ved første øyekast virke som en veldig kjedelig aksje med veldig liten omsetning. Men for en investor med langsiktige øyne så er selskapets underliggende verdsetting ekstrem attraktiv. Den finansielle utviklingen er også veldig spennende når både RAKP og DNO renner over av cash og begge har en historie med å kjøpe rabatterte RAKP aksjer ved lignende situasjoner tidligere. Spesielt for RAKP er det få andre ting de har å bruke kontantbeholdningen på. For DNO sin del vil jeg gjerne at de prioriterer å kjøpe tilbake de siste $175m av det ene obligasjonslånet, med dagens cash flow er vel det gjort på et par måneder. Når det er gjort så kan jeg ikke skjønne annet enn at det må være veldig fristende å kjøpe tilbake både DNO og RAKP aksjer. Det andre området de kan bruke kontantbeholdningen på er investering i økt produksjon. Får min del håper jeg de er litt tilbakeholdene her mtp. økende oljeservice kostnader. For all del bør de satse på attraktive funn på egne lisenser, men med dagens solide finansielle stilling bør dette kunne finansieres hovedsakelig med låneopptak på rimelige vilkår. Slike investeringer er jo også noe som er lengre fram i tid og ikke noe de trenger penger til i nærmeste framtid. En siste mulighet er oppkjøp, men med dagens lave verdsetting sammenlignet med andre oljeselskaper så gir det veldig lite mening. Satser på at oppkjøpet av Faroe var et engangstilfelle for å få innpass i nordsjøen.
msmekk
04.06.2022 kl 09:30 10336

Har sittet på denne i flere år, husker jeg ble oppringt for noen år tilbake om jeg ønsket og selge mine aksjer, jeg tror det gikk ut et bud på ca 18 Kr. jeg tenkte da at ingen byr meg 18Kr uten at der var noe på gang så jeg solgte ikke, men så kom nedturen og kursen gikk i dass. Det som skjer nå har jeg ventet på lenge, RAK går under radaren hos de fleste og verdiene som er stipulert fra andre her på forumet er helt korrekte. Når markedet opdager gratis penger på gaten har de en tendens til å våkne og den tiden mener jeg nå har kommet.
Fogge
06.06.2022 kl 13:11 10031

New:🇮🇶 The judicial council of Iraqi Kurdistan has insisted that the region's oil and gas law "remains in effect", rejecting a federal court ruling that the Kurdistan Regional Government (KRG) should hand over its oil production to #Baghdad.

https://www.argusmedia.com/en/news/2338189-iraqi-krg-oil-law-remains-in-force-kurdish-council?backToResults=true
oto1
07.06.2022 kl 01:46 9853

Mye bra her kvirrevi, bare noen korte betraktninger fra meg:

1. Jeg tror DNO kommer til å innløse resten av DNO02 i år. 29 nov kan de innløse resten, og betale litt mindre i overskuddspremie enn de gjorde nå. Om oljeprisen holder sånn noenlunde fremover så tenker jeg dno tat resten av det lånet i år.

2. Det kan skje. DNO er nok på jakt etter mer produksjon her og der, men så langt er de overbydd av andre. For meg er det helt OK at DNO ikke kaster seg på oppkjøpskarusellen. DNO har mye olje i egen portefølje som skal bygges ut.

3. Tilbakekjøp av aksjer tror jeg DNO er tilbakeholden med. Når ikke de kjøpte på 7-8 tallet, så skjønner ikke jeg hvorfor de skal begynne på 17-18 tallet. Neppe det DNO prioriterer høyest.

4. Sannsynlig at det kommer til å skje en gang i fremtiden. Men før det skjer skal Bijan øke sin eierandel i RAKP.

5. Ikke mulig. DNO er regnet som nærstående til RAKP, og vil medføre budplikt.

Sluttkommentar:
Siden RAKP ikke bad om fullmakt til utbytte (jeg er svært skuffet, men ikke overrasket), så kommer RAKP til å bruke utbytter fra DNO og Foxtrot til å kjøpe egne aksjer.
Dette kan de gjøre inntil Bijan ikke lengre har noen Restricted A aksjer å konvertere, med påfølgende sletting av B-aksjer, slik at hans stemmeandel ikke øker.
Slik unngår han budplikt.
Bijan har fortsatt ca 63 mill restricted a aksjer, så det er ikke gjort på et år eller to å konverere alle de.

Hvordan dette fungerer i praksis kan dere lese om her: https://newsweb.oslobors.no/message/468682
Tm3P
07.06.2022 kl 09:08 9687

Men DNO har ikke vært stabilt nede på 7-8kr siden starten av 2021. På den tiden var vel usikkerheten fortsatt såpass stor at det ikke var forsvarlig å bruke cash på tilbakekjøp av aksjer heller?
Siden den tid har jo også netto kontantbeholdning pr i dag økt med rundt 5kr aksjen også. Så selskapet er faktisk ikke så mye dyrere.

Etter å ha sett litt nærmere på det så er det kanskje ikke så aktuelt å kjøpe aksjer i RAKP uansett. Når RAKP kun fikk kjøpt tilbake 7m aksjer på kurs 18 i 2019 så tyder jo det på at det ikke er så lett å kjøpt tilbake stort volum av aksjer der.
oto1
07.06.2022 kl 10:47 9603

Nåja, delte meninger om det.
Jeg synes i alle fall dno var solid nok til å kjøpe på de kursene.

Grunnen til at rakp ikke kjøpte mer når de kjøpte tilbake var at de ikke hadde mer å kjøpe for.
De brukte de 2 dno utbyttene som kom dengang.

Så ble planen om gjentatte tilbakekjøp satt på vent pga covid og slutt på utbytter fra dno.

Hva rakp må betale nå for egne aksjer vet jeg ikke.
Verdien av kun dno aksjene per nå er over 24 per rakp aksje, men fortsatt er det noen som selger på 14 tallet.
Så ikke godt å si.
Selv tror jeg de kan få en god del aksjer rundt 20-tallet, og mulig de venter til det kommer flere utbytter på plass før de gjør et større kjøp.
kvirrevi
07.06.2022 kl 14:35 9543

Takk for informativt svar oto1,

Kanskje vi kan tolke dette med at RAKP ikke ber om fullmakt til å betale ut utbytte som en bekreftelse på at selskapet vil benytte ledige midler (per i dag 56 øre per rak aksje) til å kjøpe tilbake egne aksjer. Så lenge dette fremstår som et svært godt alternativ for oss (gitt at RAKP ikke må gi store påslag på aksjekursen) så er det vel til å leve godt med.

Det sagt, jeg hadde ansett det som svært positivt med et tilbakekjøp før resultatet fra Edinburgh blir kjent. Implisitt EPS for RAKP vil være lite påvirket av tørr brønn, mens et stort funn vil kunne ta bort mye en god del av oppsiden ved å kjøpe RAKP. Jeg kommer til å sende mail til selskapet og be om tilbakekjøp nå, med ca. 175 MNOK tilgjengelig blir det 10 mill. aksjer på kurs 17,5, det vil hjelpe godt på og er en god start. Det vil også være det største tilbakekjøpet RAKP har gjort de siste årene.

Jeg antar innspillet mitt vil være som å sparke inn en åpen dør, men det kan være en påminnelse om at vi heier på slike handlinger. Vi mindre aksjonærer har ren økonomisk interesse i dette mens Mossavar også trolig har ganske sterk eierskapsinteresse i slike tilbakekjøp.

Sover uansett veldig godt med RAKP aksjene, gitt multiplikatoreffekten opp mot DNO, og alt det positive som sannsynligvis vil skje med DNO fremover (Baesiqua, Edinburgh, kanonsterke resultater og nøkkeltall)

oto1
07.06.2022 kl 15:24 9495

kvirrevi

Mitt ankepunkt på tilbakekjøp vs utbytte er nettopp det faktum ar selskapet trolig må betale mye mer per aksje enn det vi hadde klart å kjøpe for selv.

Men jeg innser realiteten at den eneste som ikke kan kjøpe aksjer er sjefen selv, og da blir tilbakekjøp med sletting hans eneste mulighet for å øke sin eierandel.
Synd, men sant.

Det kan tenkes at Bijan ikke har iverksatt tilbakekjøp enda i et håp om at oljeprisen faller og dermed tilbakekjøp billigere.
Jeg for min del tror det heller går andre veien, men slikt er umulig å spå sikkert.
kvirrevi
08.06.2022 kl 12:38 9465

Med DNO kurs 17,92 er tilsvarende verdi per RAKP-aksje kr 25,2 (17,92*1,4), så hva gjør RAKP på kurs 14,55:)

Hvis implisitt inntjening i RAKP i 2022 kommer inn på 8,9 kr som oto1 beregner, er det uungåelig at RAKP kommer til å stige utover 2022.
Redigert 08.06.2022 kl 12:42 Du må logge inn for å svare
Tm3P
08.06.2022 kl 13:37 9419

Er jo normalt at slike morselskaper får en rabatt. Ser Aker handles til rundt 80% av verdiene. Men ja, at den kun skal verdsettes til 50% av underliggende verdier kan ikke vare lenge.
kvirrevi
10.06.2022 kl 11:11 9217

En tanke jeg sitter med er at luksusproblemet i DNO, det at DNO har en høy og økende kontantbeholdning, ikke ble "løst" ved tilbakekjøpet av 200 mill dollar i obligasjonslån. Dette gir oss heldigvis gode grunner til å spekulere i hva DNO kommer til å gjøre med de sterke kontantstrømmene som kommer inn i DNO fremover. Situasjonen forsterker seg noe av at de høye oljeprisene vedvarer, og akkurat nå ligger på høyeste nivå i 2022. Jeg tror f.eks. det er en god mulighet for at DNO har solgt ganske mye olje og gass fra Nordsjøen i 2Q og at 2Q derfor blir ganske så sterkt, og deretter vil det bare fortsette)

Jeg tror på insentivene til de som styrer DNO, og det er at den andelen av overskuddene som tilfaller RAK etter hvert vil overføres til RAK. Vi har faktisk sett veldig lite av dette så langt (2*20 øre, av svært store overskudd i DNO fra 2021 og frem til nå), men det vil komme. Jeg tenker derfor at det det neste året er ss. at det kommer betydelige ekstraordinære utbytter i DNO for å få dette til (jeg følger bare penga:))
Redigert 10.06.2022 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
Tm3P
10.06.2022 kl 15:53 9124

Virker jo som eierne av Vår Energi er ute etter litt gevinstsikring, kanskje det er muligheter for å kjøpe noen andeler av deres lisenser til en rimelig pris?
kvirrevi
13.06.2022 kl 13:11 8902

Enig med deg i at morselskapet ofte har en rabatt.
Jeg tror tilbakekjøp av aksjer i RAKP kan bidra til å redusere rabatten, da slike tilbakekjøp vil vise at selskapet er aktiv og gjennomfører aksjonærvennlige handlinger. Dette vil fungere i kombinasjon med at eierbrøken RAKP/DNO vil øke, noe som vil trekke i samme retning.

Jeg tror først tilbakekjøp kan komme når tid som helst. I forrige runde med tilbakekjøp ble planen publisert én uke før tilbakekjøpet ble gjennomført.