RAKP folkens, RAKP

oto1
RAKP 04.05.2022 kl 20:44 27130

Så nå sitter du der og tror at DNO er verens billigste oljeselskap?

Det er nok ganske nær, men det er jo et selskap som er adskillig billigere, RAKP.

De fleste vet nok at RAKP er største eier i DNO, de har faktisk 438,4 mill aksjer i DNO, eller 44,9% om man vil.

Og i RAKP er det ca 314 mill aksjer totalt.

Hva betyr det?
Jo, noe så enkelt som at for hver RAKP aksje man eier, så eier man indirekte 1,4 DNO aksjer.

Så med en kurs i DNO på 15 kr, så er jo verdien per dno aksje i rakp verdt 21 kr.
Altså skulle rakp kursen vært 21 bare på dno eierandelen.

Men det stopper jo ikke der.
RAKP eier i tillegg 1/3 av Foxtrot International, et privat oljeselskap som driver et stort gassfelt utenfor Elfenbenskysten.
De leverer vel ca 60-70% av samlet gassforbruk i Elfenbenskysten.

Der er de nå i gang med nye rørledninger på land og 3 ekstra brønner for å forsyne 2 nye gasskraftverk under bygging.
I den forbindelse har de inngått en avtale og gassalg til fast pris i 10 år fremover. (usd 6 / mmbtu).
Foxtrot har historisk betalt 20-25 mill usd i utbytte til RAKP hvert år, på lavere gassvolum, og lavere gasspriser.

Når brønnene er ferdigboret og koblet opp, trolig i løpet av 2023, så forventer jeg at utbytter fra Foxtrot vil passere 30 mill usd årlig.
Det utgjør nesten 1 kr per rakp aksje, så jeg setter verdien av den eierandelen til 6 kr/aksje.

Så basert på dno kurs på 15, og Foxtrot verdi på 6 kr, så burde rakp kursen nå vært 27.

Så skal man jo trekke fra gjeld. Eller nei, RAKP er gjeldfri.
Legge til kontanter?
Ja, RAKP har jo mottatt ca 20 mill usd i utbytter fra dno de siste månedene, så de sitter vel nå med ca 0,50 per aksje i cash.
Utbytter fra Foxtrot går nå for det meste til feltutbyggingen de holder på med som nevnt ovenfor.

Hva så fremover?

Det er vel ingen hemmelighet at jeg tror DNO skal videre opp.
20 kr er innen rekkevidde på kort sikt (28 kr per rakp aksje), og 30 er ingen umulighet (42 kr per rakp aksje).

RAKP kommer jo til å motta 1 kr per aksje i utbytte fra DNO det neste året, eller 438 mill NOK (ca 46 mill usd på dagens dollarkurs)
Etter hvert vil de også motta økte utbytter fra Foxtrot, og med 30 mill usd+, så ser jeg for meg at RAKP mottar ca 80 mill usd samlet i året.
Det blir sånn ca kr 2,40 per aksje.

Om RAKP bare videreekspederte dno utbyttet til aksjonærene så ville det utgjort kr 1,40 per aksje i utbytte.
RAKP har imidlertid mer historie for å bruke overskuddslikviditet til tilbakekjøp av egne aksjer, og det tror jeg er mest sannsynlig også fremover.

RAKP kan trolig klare å kjøpe 10% egne aksjer fra utbyttene, og om de klarer det så vil aksjeantall bli redusert fra 314 mill til 283 mill i løpet av et år, og til 254 mill etter år 2 (2024).
I så fall vil DNO verdien øke til ca 1,7 x DNO kurs.
Dvs at med en DNO kurs på 30, så vil verdien være 51 kr per rakp aksje, og 57 totalt om vi tar med Foxtrot eierandelen.

For de som liker P/E så antar jeg et overskudd i DNO på ca 1,50 nok i første kvartal.
Det blir kr 2,10 per rakp aksje, og om det fortsetter ut året så vil RAKP ha en eps på ca 8,40.
Legg til 0,50 for Foxtrot eierandelen, og EPS blir ca 8,90

Dagens kurs på 13 gir da en P/E på 1,46.

Så får vi se da om dno leverer et overskudd på ca 160 mill usd i 1Q. Jeg har estimert en omsetting på ca 380 mill usd, så jeg er optimistisk i så måte.
Og 2q er så langt enda bedre.

Og følg med på innkalling til GF.
Jeg er spent på hva RAKP skal gjøre med utbyttene de får fremover.
Redigert 04.05.2022 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
oto1
13.06.2022 kl 14:07 4285

Status på inntjening per 1Q

DNO overskudd 140,5 mill usd
RAKP andel 45%

RAKP overskudd fra DNO utgjør da ca 63 mill usd.

Med 313 mill aksjer blir det usd 0,2 per aksje, og med dollarkurs 9,86 i skrivende stund kr 1,99 per aksje.

Altså er vi i rute til ca 8 kr per aksje fra DNO eierandelen, og den siste kommer fra Foxtrot. Der får vi kun halvår, så vet ikke hva det ble for 1Q.
Om vi antar 5 mill usd (helt sikkert for lavt), så utgjør det kr 0,14 per rakp aksje og 0,56 på årsbasis.
Tm3P
14.06.2022 kl 19:25 4203

Oljeprisen også opp 20-25% siden resultatet du tar utgangspunkt i. Utrolig nok kan den gå enda høyere, vesentlig høyere.
I tillegg så har du ikke tatt hensyn til at DNO eier 16m aksjer i RAKP. Siden RAKP eier 45% av DNO så kan man igrunn trekke fra 7,5m aksjer i RAKP når man regner på inntjening pr aksje. Ikke at det spiller så jævlig stor rolle, men alle monner drar.

Hvis vi får god produksjon i andre halvår fra den nye lisensen i Kurdistan samtidig som oljeprisen stiger enda litt videre fra dagens nivå så er det faen ma ikke umulig at RAKP i år får en inntjening som tilsvarer hele dagens aksjekurs.
oto1
15.06.2022 kl 11:17 4097

Krysseierskapet har jeg ikke tatt hensyn til nei, det er uansett ikke så stort.

Det jeg kan nenve er at Når DNO hadde et overskudd på 140 mill usd i 1Q, noe som altså utgjorde ca 2 kr per RAKP aksje, så var free cash flow i dno på 150 mill usd.
Altså litt høyere enn resultatet.

Det vi da skal tenke på er at resultatet tar hensyn til produksjon og oljepriser i 1Q.

Cash flow derimot er basert på mottatt cash og forbruk.
Cash flow inn i 1Q fra Kurdistan var generelt 3 mnd etterslep, så betalinger mottatt var fra perioden okt-des i fjor.
Oljeprisen i de 3 måneden var hhv 83,5, 81 og 74 usd/fat. Snitt 79,6
I tillegg fikk de override og gjeldsbetaling for desember like etter kvartalets utløp i begynnelsen av april, så det er heller ikke med.

Betalinger dno mottar nå i 2Q fra Kurdistan er for eksport gjort i jan-mars, med oljepriser på 86,5, 97,1 og 117,2. Snitt 100,3
Så oljeprisen er opp 26% fra 1Q cashflow fra Kurdistan, og vi skal også ta hensyn til at DNO økte produksjonen fra januar til mars i Kurdistan med ca 10k fat/d, så mye av cash kommer fra måneden med høyest oljepris.
Kanskje vi får opp mot 30% økning i cashflow fra Kurdistan nå i 2Q.

Ser vi fremover mot 3Q så vil cashflow fra Kurdistan basere seg på oljepris i april-juni.
Oljepris april, 104,6, mai 113,3, og legger jeg inn 117 for juni så får jeg et snitt på litt over 111 nå i 2Q. Altså opp nye 10% fra 1Q, og opp ca 40% fra cash flow rapportert i 1Q resultatet.

Ta og med at NCS hadde noe underlift i 1Q (dvs produsert mer enn de solgte), så vil også cash flow fra NCS trolig øke noe fremover.

150 mill usd i fcf i 1Q tror jeg blir til ca 190 mill usd i 2Q, og ca 210 mill usd i 3Q.
Om vi tenker 170 mill igjen i 4Q (bortfall av override og gjeldsbetaling i deler av kvartalet), oppveiet av noe skatterefusjon / Baeshiqa, så vil DNO i år generere ca 720 mill USD i fri cashflow i år.

Med 45% eierandel så eier RAKP 324 mill usd av dette, og på dagens dollarkurs rundt 10, litt over 10 kr per aksje.
Ikke gært det med aksjekurs litt over 13, og tar vi med FCF fra foxtrot så er det ikke så veldig langt unna at RAKP har hele markedsverdien inntjent i cash på et år.

Kan ikke se at det finnes noe billigere selskap noen steder.
Prewia
15.06.2022 kl 12:18 4069

Helt rätt, men av någon outgrundlig anledn8ng bryr sig inte marknaden om fundamet som deeta, jo möjligen i lundin, kanske för de står inför skranket för folkfördrivning, undrar vAd DNO hade stårr i om det gällt dem, 2 kr,
kvirrevi
15.06.2022 kl 12:21 4080

Takk for oppdatering oto1, som jeg opplever som nøktern og god. Det er ganske forunderlig at RAKP kan prises så lavt, både helt generelt og ift. DNO-kursen, men det er markedet som bestemmer.

Som du sier så er vi nå inne i måneder der inntekter fra Kurdistan og Nordsjøen reflekterer den sterke økningen i oljepris som kom fra mars 2022, og at det hver måned nå kommer inn store summer til DNO.

Ennå har vi ikke begynt å se på 2023, og en kikk inn i 2023 tror jeg ville gi svært positive signaler for fortsatt sterk økning i verdiene i DNO og RAKP. Og forbedringene skjer raskt, allerede ved 2Q 2022 tror jeg egenkapitalen i DNO vil ha økt til ca. 1,3 milliarder USD, og det er bare første stoppested. Når 2Q legges frem håper jeg første tilbakekjøp av aksjer i RAKP er gjort og at jeg derfor indirekte eier en god del flere DNO-aksjer. Per nå har vel RAKP fri likviditet/overskuddslikviditet til å kjøpe tilbake ca. 12 mill. aksjer.

Jeg er opptatt av forholdet mellom DNO og RAKP. Mossavar eier ikke en aksje i DNO såvidt jeg vet. At Mossavar eier DNO gjennom RAKP gir meg god trygghet for at han ikke ønsker at verdiene blir liggende i DNO, men tvert imot at hans insentiver er at DNO drives mest mulig effektivt og skaper så store verdier som mulig, som deretter videreføres til DNOs aksjonærer, herunder RAKP.

Etter hvert som alternativ bruk av midler i DNO (først og fremst å benytte inntjeningen i DNO til å nedbetale gjeld for å øke EK-andel opp mot 50%) blir mindre og mindre aktuell, er det ut fra insentivene til Mossavar bare å forvente at midlene som skapes i stor grad videreføres slik at RAKP får sin andel. Verdiene som kan videreføres er så store, og børsverdien i RAKP er så beskjeden at kursøkningen i RAKP kan bli meget sterk. Det er min hovedtanke bak å investere i RAKP i stedet for DNO.

Jeg sitter helt rolig og kommer ikke til å selge en eneste aksje på disse nivåene (har oppunder 200 000 aksjer, og dermed indirekte oppunder 280 000 dno-aksjer), men vil vurdere å legge aksjene for salg hvis RAKP gjennomfører en runde med tilbakekjøp, rett og slett fordi jeg da har håp om å få kjøpt tilbake aksjene litt billigere etterpå. Det er ingen sikkerhet i at så vil bli tilfelle, men jeg regner det som mest sannsynlig. Flere etterfølgende tilbakekjøp vil kunne føre til at aksjekursen viser en sterkt økende utvikling.
Redigert 15.06.2022 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Takk oto1 for opplysende innlegg. Så litt på RAKP i fjor, men siden da har jo prisen blitt enda mer gunstig. For en RAKP aksje til ~13kr får vi jo 22+kr i DNO aksjer som allerede er underpriset, pluss foxtrot. Flyttet litt penger fra BWE til RAKP i dag, og ser frem til en fin gevinst de neste 24-48 mnd :) Får bare håpe at det blir satset på tilbakekjøp istedenfor utbytte, da jeg er usikker på hvordan kildeskatt blir nå.
oto1
15.06.2022 kl 14:54 4052

Øretriller

Rakp kommer helt sikkert til å bruke utbytter til tilbakekjøp og ikke egne utbytter.

De har ikke engang bedt om fullmakt til utbytte i innkalling til gf, så slipper vi å spekulere i det :)

Tilbakekjøp derimot har de bedt om fullmakt til inntil 20% av egne aksjer.

Så vi vet hva det blir, men ikke når.
hofa
15.06.2022 kl 17:08 3987

Den er sindsyg billig på P/E og indtjeningen ser ud til at fortsætte, Jeg har den sidste uge købt pænt op i Rakp, idet jeg ikke ønsker udbytte (underskud på min aktiehandel) Efter min bedste overbevisning burde styrkeforholdet imellem Rakp og Dno være omvendt. Så skal vi heller ikke se bort fra at vi er fri for SP. 😂
kvirrevi
16.06.2022 kl 15:32 3850

Ingen grunn til å selge denne så billig. Med en indirekte P/E på 1,3-1,5 for 2022 og sannsynlige tilbakekjøp av aksjer i 2022 så skulle en tro selgerne kvir seg for å selge unna nå:)
Tm3P
17.06.2022 kl 08:11 3773

Om man ser bort fra ekstraordinære nedskrivninger og antar et resultat i Q2 på $170m så har DNO tjent $475m på et år nå. RAKP sin andel blir på $214m. Legger man til $16m fra Foxtrot så har de tjent $230m. Nesten 7,5kr pr aksje. Dette er ikke snakk om noen papirgevinst el. det er rene cash inn til selskapet. På det samme året så har aksjen kun steget 3kr. Aksjen er altså vesentlig billigere idag selv om oljeprisen nesten har doblet seg.
Tm3P
17.06.2022 kl 08:18 3805

Jeg burde egentlig slutte å reklamere for den, for denne skal jeg bare fortsette å øke i. Kontantbeholdningen fortsetter å vokse i morselskapet og jeg er 90% sikker på at vi vil bli belønnet med tilbakekjøp av aksjer på vesentlig høyere nivåer i løpet av året. Kommer sikkert til å ta litt gevinst når det skjer, men er jeg smart så beholder jeg mesteparten. Begynner denne å betale ut utbytte så skal vi langt opp.
kvirrevi
17.06.2022 kl 13:57 3746

Synest det er veldig fint at du deler dine tanker. Det kan være frustrerende når det skjer lite, men det er slik jeg ser det en stor trøst i å vite at det hver dag blir skapt store verdier, og at disse verdiene blir forvaltet på en god måte. For jeg mener oppriktig, at DNO og RAKP aksjonærer har grunn til å tro at ledelsen utvikler selskapet med tanke på å maksimere aksjonærenes verdier.

Og det å se inn i fremtiden er ofte vanskelig, men det kan ikke utelukkes at de ulike grep som blir tatt nå kan føre til en fleredobling av kursen i RAKP, og at hele eller store deler av gapet opp til sammenlignbare selskaper som har steget veldig mye dermed blir tettet. DNO/RAKP har lenge forholdt seg til en geopolitisk usikkerhet, og nå som DNO har blitt et svært solid selskap er tiden kommet for å føre midlene videre til aksjonærene. Selskapsstrukturen mellom RAKP og DNO er bygget opp slik at å videreføre overskudd tilbake til RAKP (pro-rata) gir mest verdier for RAKP-aksjonærene, med mindre DNO har svært lønnsomme investeringsmuligheter (noe som er mindre sannsynlig med dagens høye oljepris).

Jeg tror ikke DNO kommer til å sitte å se på at kontantbeholdningen vokser over alle hauger. Reduserte lån trekker i utgangspunktet mot lavere risiko og dermed lavere behov for kontantbeholdning. Med den raske oppbyggingen av kontantbeholdningen i DNO, og sterke insentiver til å kjøpe tilbake egne aksjer i RAKP, vil jeg overhodet ikke bli overrasket om det kommer forslag til et betydelig ekstraordinært utbytte i DNO for å gi aksjonærene avkastning og for å ha en ønsket kapitalstruktur.
kvirrevi
22.06.2022 kl 14:00 3545

På kurs 12,50 er børsverdien av RAKP ca. 3,9 milliarder kroner. Bare verdien av DNO eierandelen er skyhøyt over dette, og RAKP er gjeldfritt. Et sikkert og godt kjøp.

Tm3P
22.06.2022 kl 14:40 3523

Ja det er ikke noen logikk i prisingen. Bare å vente på at den økte kontantbeholdningen i selskapet blir brukt til tilbakekjøp av aksjer og utbytte etterhvert. De skrev at foxtrot vil bruke sin egen cash flow til videre investeringer og DNO renner over av cash selv, så det er ikke noe annet å bruke utbyttene de mottar fra DNO på.
Tm3P
23.06.2022 kl 15:57 3379

Solgte endel RAKP og kjøpte DNO nå. Differansen har utlignet seg mye siden sist når jeg solgte DNO på 17 og kjøpte RAKP på 13,70. Ble jo en fin "gevinst" det samtidig som jeg får skattemessig fradrag på tapet i RAkP :)
Sitter nå ca. 50/50. 13k DNO aksjer og 15k RAKP.

Fornøyd med fordelingen nå og kommer ikke til å selge noe mer RAKP selv om forskjellen mellom prisingen skulle utlignes enda mer.
Tm3P
27.06.2022 kl 11:57 3242

Helt greit å motta nesten 20% av markedsverdien i cash på en måneds omsetning/nedbetaling av fordring.
kvirrevi
27.06.2022 kl 14:15 3194

Har sendt en forhåpentligvis velskrevet oppfordring til IR-kontakt i RAKP der jeg viser min sterke støtte til tilbakekjøp av aksjer i RAKP. Foreslo tilbakekjøp i tre omganger, første nå raskt med dagens kontantbeholdning, og to påfølgende etter utbetaling av utbytter, hver på 50 øre, fra DNO.

Med en gjennomsnittlig tilbakekjøpspris på 17 kr, kommer RAKP ned i 276 mill. aksjer, og at det dermed vil være 1,59 DNO aksjer bak hver RAKP aksjer. Det vil være en stor forbedring fra dagens 1,4 DNO aksjer per RAKP aksje.

Jeg tror i tillegg på muligheten for ekstraordinære utbytter fordi kontantbeholdningen i DNO selv med to utbytter på 50 øre i andre halvår, likevel kan komme inn rundt 1000 MUSD, altså langt, langt over nødvendig nivå, og at dette kombinert med hvor attraktivt det er med tilbakekjøp i RAKP selv på noe høyere kurser, kommer til å være kombinasjonen som trigger ekstraordinære utbytter. Mossavar har ikke så god tid, og nå er det virkelig en god mulighet til å få frem verdiene i RAKP.
Zohan
29.06.2022 kl 12:20 3032

Generalforsamling idag, regner med det meste går igjennom. Det som blir spennende nå er når de annonserer tilbakekjøp, og hvor høyt de ligger seg i pris. En ting er sikkert og det er at de får ikke mangen aksjene då dagens pris værtfall, fikk fylt på med flere aksjer idag i Oslo børs billigste selskap.
cinet
29.06.2022 kl 12:53 3001

Er ikke dette så godt som vedtatt av Mossa-gutten?: "that the Directors be generally and unconditionally authorised to allot shares in the
Company up to an aggregate nominal amount of GBP 312,131"
kvirrevi
01.07.2022 kl 10:09 2924

RAKP kursen er på et veldig attraktivt nivå,der DNO hver dag og hver måned styrker sin økonomiske stilling, og der RAKP indirekte styrker sine verdier enda mer. Dette vil raskt gjøre seg gjeldende i at RAKP snur opp igjen mot kurser på 13-15 kroner.

I tillegg kan tilbakekjøp av aksjer gjort på samme måte som i 2018 og 2019 (se børsmeldinger om dette) komme når tid som helst, og medføre en betraktelig høyere kursstigning, men vil samtidig håpe på at RAKP slipper å betale mer enn 16-18 kr ved tilbakekjøp. Slik sett er det en avveiing mellom det kortsiktige og det mer langsiktige i aksjen.
Redigert 01.07.2022 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
04.07.2022 kl 15:53 2796

Da er 2. kvartal ferdig og tid for en liten refleksjon.

Sannsynligvis har DNO hatt en ekstrem kontantstrøm i kvartalet, med inntekter fra Kurdistan for månedene januar, februar og mars, tre måneder med meget høy oljepris, og med inntekter for april, mai og juni fra Nordsjøen. (Rapporterte inntekter påvirkes ikke av de forsinkede betalingene fra Kurdistan, men inntektene vil vise full effekt for 2Q, dvs. april-juni). Jeg tipper 2Q kommer inn med inntekter godt over 400 MUSD, kanskje i intervallet 450-500 MUSD.

3Q tegner til å bli enda bedre på kontantstrøm, ettersom januar og februar hadde en oljepris godt under dagens oljepris.

Det er bare å glede seg til månedene fremover for RAKP aksjonærer, med 1,4 DNO aksje bak hver RAKP aksje.
Redigert 04.07.2022 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
Tm3P
04.07.2022 kl 21:16 2733

De omsetningstallene hørtes litt vel optimistiske ut. I snitt steg oljeprisen "kun" 10% fra Q1 til Q2, mens gassprisen hadde ca. lik snittpris. Med underlift i Nordsjøen og relativ lav net entitlement produksjon i Kurdistan i Q1 så er det kanskje ikke umulig. Blir spennende med trading updaten i midten av juli :) Gassprisen er pr dags dato kraftig opp fra snittet i Q1 og Q2 så hvis det holder seg året ut samtidig som gassproduksjonen på Gjøk starter opp så blir det fort over $500m i omsetning pr kvartal framover.

kvirrevi
04.07.2022 kl 21:52 2758

Hei Tm3P

Anslaget mitt er sikkert i vel optimistiske laget, ser det, men det blir uansett svært bra.

Jeg opplever det videre som svært spennende hvilke valg DNO nå gjør som kontantbeholdningen kvartal for kvartal vil øke raskt igjen etter nedbetalingen av lån på 224 MUSD de siste månedene. DNO kjøper nok tilbake de resterende 176 MUSD når det blir mulig, men utfordringen med for høy kontantbeholdning kommer likevel fort utover høsten. Ingen øvrige planer for bruk av kontantbeholdningen er varslet enn utbetaling av inntil 1 kr i utbytte, som bare vil redusere kontantbeholdningen med 10-15 prosent.

Halve 2022 er unnagjort og det ser meget bra ut å sitte videre i DNO eller RAKP og få med seg resten av 2022.

Re: "DNO kjøper nok tilbake de resterende 176 MUSD når det blir mulig".
Det er ingenting i veien for at DNO kan 'calle' resten av DNO03 nå (på samme betingelser som annonsert 11. mai).

mvh
Tm3P
05.07.2022 kl 05:31 2725

Tror Oto nevnte noe om at det ble bedre betingelser på tilbakebetalingen til høsten/vinteren en gang? I det tilfelle kan det være greit å vente til man har en bedre oversikt over situasjonen i Kurdistan, selv om man må betale litt renter i mellomtiden.
kvirrevi
06.07.2022 kl 13:46 2560

minner om oto1 sitt innlegg 15. juni 2022, klokka 11.17.

Han tok utgangspunkt i en aksjekurs i RAKP på 13 kr, men nå er vi på 11,2 kroner.

Med ca.1,40 kr i cash i RAKP per aksje, en verdsettelse av Foxtrot på beskjedne 5 kr per aksje, og 1,4 DNO aksjer bak hver RAKP aksje vil et kjøp av RAKP på 11,2 kr innebære at en indirekte betaler 3,45 kr for hver DNO aksje.

Fortsatt er det likevel eg god del omsetning på dette nivået.

Jeg tror både RAKP og DNO vil stige frem mot 2Q resultatet i begynnelsen/midten av august og forventninger til fremleggelse av tall med EK-andel i DNO på 40-tallet, vesentlig redusert gjeld, kanskje signaler om når utbytte kan komme, fortsatt meget høy kontantbeholdning, oppdatering om utbygginger og oljeleting i Nordsjøen, oppdatering om Baesiqua og Tawke, og mye mer. Veldig mye å se frem til.
Redigert 06.07.2022 kl 23:53 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
06.07.2022 kl 14:40 2596

Så absolutt, det kan jo bli selve rosinen i pølsa, men tenkte jeg skulle la folk tenke det som et tillegg selv denne gangen:)

Jeg tenker jo ellers at DNO/RAKP har fokusert på at det som skjedde i 2020 ikke skal kunne skje igjen, og at et viktig fokus i disponeringen av overskuddene i DNO har vært å styrke den økonomiske stillingen i DNO.
Med en kontantbeholdning som er vesentlig høyere enn rentebærende gjeld, og en vesentlig gjeldsreduksjon tror jeg dette arbeidet og fokuset mer eller mindre er ferdig, og at det derfor også er knyttet en god del spenning til hva som blir hovedfokusområdene til DNO i kvartalene fremover, ut over alt som går på planlagt produksjons- og feltutvikling, der vi allerede har en god del kunnskap og informasjon.
Redigert 06.07.2022 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

Stemmer det.
Blir kanskje detaljer for spesielt interesserte, men ved forfallet 29. november kan lånet innfris helt eller delvis til '102.513 percent of the Nominal Amount' (mot 103.35 prosent i mai og august).

Første mulighet å 'calle' DNO04 er først på høsten 2024.

Lest og tolket etter beste evne:
https://www.dno.no/en/investors/debt-financing/

mvh
Redigert 06.07.2022 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
Tm3P
06.07.2022 kl 20:03 2587

Hvor er det du har 40 øre i cash fra?
På årsregnskapet til RAKP der DNO er konsolidert så er det bokført $772,2m cash, mens det i DNO er bokført $736,6. Så det vil si at RAKP satt med $35,6m cash eks DNO pr 31.12. Ingen del av denne kontantbeholdningen gjelder foxtrox heller fordi de ikke er konsolidert i regnskapet og hele driten er kun oppført som en eiendel i balansen. I tillegg fikk de $10m i utbytte fra DNO i mars. Så da burde kontantbeholdningen nå ligge på rundt $45m, nesten 1,5kr pr aksje.
kvirrevi
06.07.2022 kl 23:49 2517

Hei TM3P

Jeg tror du har rett. I noten til cash-beholdning (note 17) står det at:

"Unrestricted cash is mainly related to bank deposits at 31 December 2021 and 31 December 2020 in USD, NOK, GBP,
EUR, DKK and AED. Of the USD 772.1 million total cash and cash equivalents at 31 December 2021, USD 736.5 million
relates to cash held by DNO. USD 4.1 million relates to the Company and USD 31.5 million relates to its wholly-owned
subsidiaries".

Det blir derfor riktig at RAKP hadde cashbeholdning på 35,6 MUSD ved årsslutt 2021 og at denne har økt med ca. 10 MUSD når utbytte kom i mars. Selskapet har små kostnader.

Dette betyr at selskapet har en ganske betydelig kontantbeholdning på nærmere 450 mill. NOK som i stor grad kan benyttes til å kjøpe tilbake egne aksjer. Dette er en god del høyere enn jeg har lagt til grunn. Jeg skal rette opp regnestykket mitt tidligere i dag ihht. dette:)
Redigert 06.07.2022 kl 23:54 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
08.07.2022 kl 15:34 2429

Uten Edinburgh er det en mindre trigger i RAKP, kjedelig men slik er det. Edinburgh var uansett en sjanse, men nå kan RAKP/DNO fokusere på resten av virksomheten.

Det er ikke lenge til halvårsoppdatering fra RAKP og kvartalsrapportering fra DNO med masse oppdatert informasjon.

RAKP har ingen gjeld så det er oppdatering av de to store eierandelene i selskapet, DNO og Foxtrot som vil stå i fokus.
Det blir store og små nyheter men klart viktigst på det materielle tror jeg i prioritert rekkefølge vil være:

1. Hvordan utviklingen på Baesiqua har gått de tre siste månedene. Her har det ikke kommet oppdateringer siden begynnelsen av mai, og jeg legger til grunn at DNO har hatt sterkt fokus her. Det vil både være relevant å få vite hvor langt de har kommet frem til nå, hvor stor produksjonen er og hvordan de ser for seg at utviklingen av feltet og produksjonen vil bli de kommende månedene.

2. Oppdatering om Foxtrot. For RAKP er utviklingen her svært spennende slik jeg ser det, der en planlagt vesentlig økning i produksjonen forventes å føre til stabilt betydelige overskudd til RAKP. Verdsettelsen av denne delen av selskapet kan derfor forventes å øke betydelig det neste året og det blir derfor ekstra spennende å få oppdatert informasjon om hvordan utviklingen har vært de siste 6 månedene.

3. Borringen på Tawke og utviklingen av produksjonen på dette feltet. Det har gått en del tid siden DNO igjen tok opp igjen borring av nye brønner på dette feltet og dette forventes å bidra til å øke/opprettholde produksjonen på feltet.

4. Eventuelle kommentarer/vurderinger av hvordan DNO/RAKP ser på disputten mellom Kurdiske regionale myndigheter og Iraks sentralregjering om fordeling og styring av oljeproduksjonen i Kurdistan.

5. Utvikling av felt i Nordsjøen. Særlig interessant fremstår oppdateringer i området der Brage, Kveikje og Røver ligger, der DNO etter hvert har store funn som kan utvikles.
Selskapet nevnte også flere PDO som går mot ferdigstillelse i løpet av 2022, og oppdateringer her vil kunne vise retning og framtidsutsikter fremover.

Alt i alt mye spennende å se frem til på det produksjonsmessige i begynnelsen/midten av august.

Er det noe jeg bommer på eller noe jeg har glemt på det produksjonsmessige? Det er mye å si om det finansielle, der det meste er sagt tidligere, men det tenkte jeg ikke å ta noe om i dette innlegget.

God helg til dere alle sammen.
Redigert 08.07.2022 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Ondi05
08.07.2022 kl 15:48 2419

Punkt 1 og 4 henger desverre sammen på en slik måte at du kan fraskrive Baeshiqa noen oppside. DNO er bundet på hender og føtter, og i den situasjonene kan de kun forsvare seg med å lage trutmunn mot en hårete araber-rompe. Synd men sant.
kvirrevi
12.07.2022 kl 15:40 2178

Må si jeg sliter litt med å forstå at RAKP skal prises så mye lavere enn DNO ut fra faktiske eiendeler.

Det nye for meg i det siste var å ta inn over meg at RAKP har ca. 1,40 kr per aksje i kontanter. Jeg har sjekket dette for meg selv og det stemmer.

På kr. 11,50 for RAKP aksjen kan en derfor si at 1,40 kr er kontanter, og at Foxtrot eierandelen og 1,4 DNO aksjer per RAKP aksje prises til 11,5 - 1,4 kr = 10, 1 kr. Dette må være for lavt.

Det kan også hevdes at RAKP er noe mer diversifisert og dermed har lavere risiko enn DNO iom. Foxtrot.
oto1
12.07.2022 kl 16:18 2144

Ja, det er ganske uforståelig.

Videre anslår jeg at DNO i 2Q har hatt ca 450 mill usd i cash inn.
Og om vi antar ca 200 mill usd i cash forbruk, så har dno trolig ca 250 mill usd i fcf.

Røft regnet 0,25 usd per dno aksje, og med 438 mill dno aksjer som rakp eier og ca 312 mill rakp aksjer, så blir det røffly 0,35 usd per rakp aksje.
Eller omregnet i NOK nesten kr 3,60 per aksje i 2Q alene.

RAKP kommer trolig til å ha tjent inn hele markedsverdien sin i cash i år fra dno alene, foxtrot kommer jo i tillegg.
Verdens billigste aksje?
Tm3P
19.07.2022 kl 19:51 1699

Hvis man ser på 12 måneder rullerende så vil de så å si allerede ha gjort det hvis man antar en cash flow i Q2 på 250m. 375m reduksjon i net debt fra Q2-21 til Q1-22 + 250m Q1 + 40m utbytte = 675m. 45% går til Rak = 300m. En økt netto kontantbeholdning på nesten 10kr pr aksje, så kommer foxtrot i tillegg.
Selv om man i verste tilfelle skulle miste hele driften i Kurdistan så vil fortsatt driften i Nordsjøen og investeringen i Foxtrot forsvare dagens lave markedsverdi.
Zohan
20.07.2022 kl 10:36 1577

RAKP har definitivt en av de mest attraktive RR på Oslo børs, inntjeningen i selskapene de eier er enorm. Selskapet har penger på bolk og den vil øke betydelig fremover med utbytter fra DNO og Foxtrot. Så hva skal dem gjøre med cash? Jo, de fikk godkjent å kjøpe tilbake inntil 20% av aksjene i selskapet på årets generalforsamling. Så spørsmålet er vel nå når de begynner å kjøpe tilbake? Dollaren gjør buybacks må attraktiv med tanke på svak krone. Tror personlig de vil starte buybacks rett over halvårsrapporten. Og prising på buybacks i rommet 17-20kr per aksje, lavere en det får de meget begrenset med aksjer. Så kjøpe nå virker jo å være penger på gata.
kvirrevi
20.07.2022 kl 11:25 1538

Tenker det er et godt poeng du har med den høye dollarkursen.

Det er viktig at tilbakekjøp skjer når det er mest fordelaktig,og RAKP opererer nå i et slags "golden cross" med en kombinasjon av overskuddslikviditet, store overskudd og lav prising ut fra P/E og P/E*, som gjør tilbakekjøp spesielt attraktivt. Så har i tillegg Mossavar meget sterke insentiv til å redusere antall aksjer i RAKP. Kursmessig ser det ikke ut til å være noe som helst å ødelegge ved å redusere likviditeten i RAK-aksjen, RAK er allerede priset vesentlig lavere enn alle andre oljeselskaper. Redusert likviditet er dermed ikke et argument mot tilbakekjøp slik jeg ser det.
oto1
20.07.2022 kl 11:34 1540

Jeg tipper at rakp venter med tilbakekjøp inntil de mottar høstens utbytte fra DNO

Det vil utbjøre 0,50 per aksje, eller ca 23 musd til rakp.

Det er liten vits i å drive opp kursen nå med et lite tilbakekjøp, for så å gjøre et nytt noen mnd senere.
Det gjorde de i 2019, da kursen på det første tilbakekjøpet steg fra ca 10 til 15, og de måtte betale 18 kr på det andre.

Venter de så tenker jeg et tilbakekjøp i størrelse på 40-50 musd, og da kan de få en god del aksjer.

Går det som jeg tror så annonserer dno utbytte ifm 2Q rapport, og rakp melder tilbakekjøp kort tid etter.
Zohan
20.07.2022 kl 11:48 1524

Enig i det oto1, DNO leverer tall 11 August, annonserer de utbytte da så kan RAKP få de på konto før de selv leverer tall 25 August. Så nå er det en gyllen mulighet å kjøpe aksjer for oss små, har kjøpt med begge hender ned fra 13 tallet :D