RAKP folkens, RAKP

oto1
RAKP 04.05.2022 kl 20:44 27129

Så nå sitter du der og tror at DNO er verens billigste oljeselskap?

Det er nok ganske nær, men det er jo et selskap som er adskillig billigere, RAKP.

De fleste vet nok at RAKP er største eier i DNO, de har faktisk 438,4 mill aksjer i DNO, eller 44,9% om man vil.

Og i RAKP er det ca 314 mill aksjer totalt.

Hva betyr det?
Jo, noe så enkelt som at for hver RAKP aksje man eier, så eier man indirekte 1,4 DNO aksjer.

Så med en kurs i DNO på 15 kr, så er jo verdien per dno aksje i rakp verdt 21 kr.
Altså skulle rakp kursen vært 21 bare på dno eierandelen.

Men det stopper jo ikke der.
RAKP eier i tillegg 1/3 av Foxtrot International, et privat oljeselskap som driver et stort gassfelt utenfor Elfenbenskysten.
De leverer vel ca 60-70% av samlet gassforbruk i Elfenbenskysten.

Der er de nå i gang med nye rørledninger på land og 3 ekstra brønner for å forsyne 2 nye gasskraftverk under bygging.
I den forbindelse har de inngått en avtale og gassalg til fast pris i 10 år fremover. (usd 6 / mmbtu).
Foxtrot har historisk betalt 20-25 mill usd i utbytte til RAKP hvert år, på lavere gassvolum, og lavere gasspriser.

Når brønnene er ferdigboret og koblet opp, trolig i løpet av 2023, så forventer jeg at utbytter fra Foxtrot vil passere 30 mill usd årlig.
Det utgjør nesten 1 kr per rakp aksje, så jeg setter verdien av den eierandelen til 6 kr/aksje.

Så basert på dno kurs på 15, og Foxtrot verdi på 6 kr, så burde rakp kursen nå vært 27.

Så skal man jo trekke fra gjeld. Eller nei, RAKP er gjeldfri.
Legge til kontanter?
Ja, RAKP har jo mottatt ca 20 mill usd i utbytter fra dno de siste månedene, så de sitter vel nå med ca 0,50 per aksje i cash.
Utbytter fra Foxtrot går nå for det meste til feltutbyggingen de holder på med som nevnt ovenfor.

Hva så fremover?

Det er vel ingen hemmelighet at jeg tror DNO skal videre opp.
20 kr er innen rekkevidde på kort sikt (28 kr per rakp aksje), og 30 er ingen umulighet (42 kr per rakp aksje).

RAKP kommer jo til å motta 1 kr per aksje i utbytte fra DNO det neste året, eller 438 mill NOK (ca 46 mill usd på dagens dollarkurs)
Etter hvert vil de også motta økte utbytter fra Foxtrot, og med 30 mill usd+, så ser jeg for meg at RAKP mottar ca 80 mill usd samlet i året.
Det blir sånn ca kr 2,40 per aksje.

Om RAKP bare videreekspederte dno utbyttet til aksjonærene så ville det utgjort kr 1,40 per aksje i utbytte.
RAKP har imidlertid mer historie for å bruke overskuddslikviditet til tilbakekjøp av egne aksjer, og det tror jeg er mest sannsynlig også fremover.

RAKP kan trolig klare å kjøpe 10% egne aksjer fra utbyttene, og om de klarer det så vil aksjeantall bli redusert fra 314 mill til 283 mill i løpet av et år, og til 254 mill etter år 2 (2024).
I så fall vil DNO verdien øke til ca 1,7 x DNO kurs.
Dvs at med en DNO kurs på 30, så vil verdien være 51 kr per rakp aksje, og 57 totalt om vi tar med Foxtrot eierandelen.

For de som liker P/E så antar jeg et overskudd i DNO på ca 1,50 nok i første kvartal.
Det blir kr 2,10 per rakp aksje, og om det fortsetter ut året så vil RAKP ha en eps på ca 8,40.
Legg til 0,50 for Foxtrot eierandelen, og EPS blir ca 8,90

Dagens kurs på 13 gir da en P/E på 1,46.

Så får vi se da om dno leverer et overskudd på ca 160 mill usd i 1Q. Jeg har estimert en omsetting på ca 380 mill usd, så jeg er optimistisk i så måte.
Og 2q er så langt enda bedre.

Og følg med på innkalling til GF.
Jeg er spent på hva RAKP skal gjøre med utbyttene de får fremover.
Redigert 04.05.2022 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
11.08.2022 kl 12:04 3755

sjekket raskt tilbake på annonseringen av tilbakekjøpene i 2019 og kunne ikke se noe krav om minste volum for innmeldt salg, så tror du kan melde inn vesentlig mindre kvantum enn 17 000 aksjer.
Tm3P
11.08.2022 kl 14:16 3713

Har regnet litt på verdien av driften i Nordsjøen for DNO sammenlignet med Vår Energi og Aker BP, begge selskaper som er priset ganske rimelig. Tenkte å ta sammenligningen basert på justert Enterprice Value og produksjon/reserver. Har valgt å justere for kundefordringene fra Kurdistan som blir utbetalt i Q3 og årets skyldig skatt. Sikkert flere ting jeg kunne justert, men disse var ganske åpenbare.

DNO:
Cash 800,6m
Fordringer kurdistan 325,5m
Netto betalbar skatt -28,6m
Gjeld -658m
Justert netto cash 439,5m
Market cap 1,57mrd
Enterprice Value = 1.13mrd

Totalproduksjon 13k
Gassproduksjon 5,5k
2P reserver 52,3m
DNO har i tillegg 2C reserver på 113m. Fant ikke tall på dette for de andre, kun Lundin for 2020 der 2P var 670,9 og 2C var 275,5.

Aker BP:
Cash 2154m
Skatt -4254m
Gjeld -5834
Justert netto gjeld 7934m
Market cap 22,1mrd
EV = 30,03mrd

Produksjon 450k
Gass 60k
2P reserver 1441m

Vår Energi:
Cash 892m
Skatt -2034
Gjeld -3320
Justert netto gjeld 4462m
Market cap 10,72mrd
EV = 15,18mrd

Produksjon 235k
Gassproduksjon 85k
2P reserver 1133m

Så basert på justert EV og produksjon/reserver så ligger ikke DNO så langt unna verdsettingen til Aker BP og Vår Energi kun basert på Nordsjøen. Så kan man jo begynne å regne litt på RAKP :) 2-3 år fram i tid så har produksjonen til DNO økt vesentlig og 2C reserver blir omgjort til 2P etter hvert som utviklingsplanene for funnene blir klargjort.

Mulig jeg tenker helt feil her men :) Er selvfølgelig klar over at det er mange andre ting som spiller inn, produksjonskostnader osv.
kvirrevi
11.08.2022 kl 15:50 3711

Jeg tenker at det er illustrerende å vise verdsettelsen av RAKP på følgende enkle men komplette måte med følgende tre elementer:

Verdien av RAKP = Verdien av DNO aksjene, 438,4 mill. aksjer + verdien av eierandelen i Foxtrot + kontantbeholdning
Verdien av RAKP= DNO aksjekurs X 1,4 + Foxtrot anslått verdi 5-6 kr per RAKP aksje + 1,75 kr per aksje i kontantbeholdning (etter 25. aug)
Verdien av RAKP i dag: 15,4 * 1,4 = 21,56 + 5,50 + 1,75 kr = 28,81 kr

Så enkelt er det å verdsette RAKP, og forskjellen mellom verdsettelse av de to oljeselskapene RAKP og DNO, som i hovedsak er akkurat samme selskap med akkurat samme risiko, gir rett og slett ikke mening.

RAKP har en rabatt ift. verdsettelsen av DNO på 12,75/28,81 = 55,8 prosent, eller målt i antall prosent RAKP må stige for å prises likt med DNO må RAKP stige 16,06 kroner eller med 126 %.

Uforståelig ut fra dette at det alltid er flust med selgere som holder RAKP aksjen nede, vet de hvilken rabatt de selger til?
Redigert 11.08.2022 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
oto1
11.08.2022 kl 17:23 3755

Man kan nok tilby så små kvantum man bare vil, det blir uansett tatt med.

Når det er sagt så gikk rakp en kort periode over tilbakekjøpspris sist (tilbakekjøpspris 18).
Så om man skal selge et mindre volum så kan det være at man får litt mer over børs enn det som evt blir prisen.
Men om det er mange som tenker sånn så blir det vanskeligere.

Jeg for min del har nesten 400k, og kommer til å prøve med 50k på 18.
Så får vi se om prisen kommer så høyt, hvilken andel man får solgt, og om det blir lett å fa de tilbake billigere før neste tilbakekjøp.
Zohan
11.08.2022 kl 17:50 3715

Oto1 har du fortsatt tro på at RAKP selger Foxtrot delen sin iløpet av 1-2 års tid? Eller kan det blir brukt som et middel i en eventuell merge med DNO?
oto1
11.08.2022 kl 20:03 3730

Zohan

Grunnen til at jeg tidligere spekulerte i at rakp kom til å selge Foxtrot andelen var vedtaket om å øke fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer fra 10% til 20%.
Det var på fjorårets gf, og jeg så ikke så mange andre realistiske muligheter til å få inn nok cash til å kjøpe 20% av egne aksjer.

Vel, i fjor kjøpte de ingen aksjer, så enten var forslaget total skivebom, eller så er det en transaksjon som ikke ble fullført.

I år har de fortsatt fullmakten, men nå stiller saken seg noe annerledes.
De har nå samlet opp 40 øre i utbytte fra dno, og de får snart 25 øre til. Før neste sommer får de ytterligere 75 øre fra dno, og i tillegg utbyttene fra Foxtrot.

10% av egne aksjer er ca 31,3 mill aksjer, og litt avhengig av pris så vil rakp klare mer enn det før neste gf.
De vil ikke klare 20%, men nå trenger de i alle fall ikke å selge noe som helst for å benytte store deler av fullmakten.

Rakp kommer nok til å bli likvidert når Bijan gir seg, og er han allerede i ferd med å trekke seg noe mer tilbake?
Det er Håkon som har kjørt de siste dno presentasjonene, og jeg synes Bijan viser tegn på å slippe andre til.

Men det blir neppe noe likvidering på et par år enda.
Det er jo like før blomsten springer ut i all sin prakt.
Men da..
Tm3P
15.08.2022 kl 07:26 3525

Halvårsrapporten ble gitt ut i dag, 10 dager før den egentlig skulle. Noe på gang? Rapporterer vel ikke tidligere bare for moro skyld?

Andel resultat fra foxtrot $8m.
Utbytte de mottok fra foxtrot på $8,8m ble direkte investert tilbake i selskapet.
fervex
15.08.2022 kl 09:43 3401

Dette styrker vel teorien om at "Foxtrot delen kan bli brukt som et middel i en eventuell merge med DNO"?

Forøvrig enig i at det var påfallende med tidlig Q2-rapport. Det betyr vel at insidere nå har frihet til å kjöpe flere aksjer? Hva annet kan det bety?
Zohan
15.08.2022 kl 11:07 3345

Får ikke åpnet pdfen på mobilen. Noen som kan si hvor mye RAKPs cash posisjon har økt iløpet av første halvår?

kvirrevi
15.08.2022 kl 15:28 3220

I morselskapet står det nå at de har 20,9 MUSD, opp fra 4,6 MUSD ved årsskiftet. Jeg vil tro de nye 11 MUSD fra utbyttet 25.8 kommer inn på samme konto.

I regnskapet som omfatter DNO oppgis 842,2 MUSD i kontantbeholdning, mens DNO rapporterte ca. 800 MUSD.

Prewia
15.08.2022 kl 16:41 3193

Bör man sälja DNO o köpa RAK
Tm3P
15.08.2022 kl 17:54 3228

Ser ut som cash har økt med $6m. Utbytte $9m -$3m admkost.
Tm3P
16.08.2022 kl 08:36 3119

Jeg håpte det kom til å bety at det skulle komme en melding om tilbakekjøp. Men ikke noe nytt på den fronten enda gitt :(
hofa
16.08.2022 kl 08:40 3124

Jeg har gjort det, idet jeg ikke ønsker udbytte, men aktiestigning. Der er ikke udbytte i Rakpet - endnu.
kvirrevi
16.08.2022 kl 10:12 3079

Jeg tror det vil komme om ikke lenge, jeg tenker for min del at det ikke er noen grunn til å spekulere i når det kommer.

Jeg får trøste meg med at RAKP er børsens desidert billigste oljeselskap med et formidabelt kursstigningspotensiale dersom ting løsner.

Det skal også sies at RAKP aksjonærene som har sittet siden selskapet ble notert på OSE ikke akkurat har fått en sterk kursutvikling, så det er gode grunner til at ledelsen får fart i aksjen nå som de har alle muligheter til det.
Redigert 16.08.2022 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Tm3P
16.08.2022 kl 10:25 3084

Tror ikke ledelsen(Bijan) er interessert i så høy aksjekurs for øyeblikket for å være ærlig. Gjør det mindre attraktivt med tilbakekjøp.
kvirrevi
17.08.2022 kl 12:55 2970

Det sto ikke så mye i kvartalsrapporten om utviklingen av virksomheten til Foxtrot. De betydelige utvidelsene av produksjonen som er planlagt, har dere noen tanker om når denne utvidelsen vil være sluttført og når planlagt produksjon vil nås, snakker vi 2022, 2023 eller 2024?
Redigert 17.08.2022 kl 13:02 Du må logge inn for å svare

Om jeg husker rigtigt , er de færdig tidlig 2023, og øget produktion derfra....ikke helt klar over om corona evt har forsinket det noget , men tror ikke det har været meget..
kvirrevi
19.08.2022 kl 13:33 2721

I RAKP aksjen bør det vel nå ligge en ganske stor og stabil forventning om at første runde med tilbakekjøp av aksjer kan skje når tid som helst.
Zohan
19.08.2022 kl 13:35 2751

Vil tro det kommer neste uke da RAKP får DNO utbytte på konto
Tm3P
19.08.2022 kl 14:35 2788

i 2019 så kom meldingen om tilbakekjøp på en mandag begge gangene. Satser på at vi våkner opp til en fin melding over helga :)
Tm3P
19.08.2022 kl 14:38 2800

Tidligere har de gitt en 10 dagers tilbudsperiode, så tror ikke det spiller noen rolle om pengene er på konto enda.
Tm3P
22.08.2022 kl 08:58 2685

JEG FORVENTA IKKE SÅ GODE NYHETER!
Zohan
22.08.2022 kl 09:10 2653

FY FADER ASS! Gratulerer til alle RAKP aksjonærer
Redigert 22.08.2022 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
cinet
22.08.2022 kl 09:14 2612

"RAK Petroleum plc Announces Plan to Transfer its DNO ASA Shares and Cash to Shareholders, Then Delist and Liquidate"
fervex
22.08.2022 kl 09:16 2628

Stort takk til OTO1! Der ble det en hel årslönn ekstra for meg, faktisk... :)))
Tm3P
22.08.2022 kl 09:27 2542

Solgte 3k av 20k aksjer, selv om jeg vet den skal videre opp. Klarte bare ikke la vær å gevinstsikre bittelitt :)
Prewia
22.08.2022 kl 09:47 2423

Inte lika kul för DNO äga4na dock, märklig reaktion kan man tycka
kodenavn
22.08.2022 kl 09:56 2364

Merkelig reaksjon på DNO?
Gjett om det blir salgspress i DNO når alle RAK-aksjonærer skal selge sine nytildelte DNO-aksjer.
fervex
22.08.2022 kl 10:03 2352

Jeg stiller meg tvilende til akkurat det. Mange av oss har valgt å bytte fra DNO til RAKP nettopp fordi man da kunne få mer DNO for pengene. Nå når RAKP forsvinner, kan man jo bare fortsette å eie DNO som nå dessuten betaler rikelig med utbytte.
Tm3P
22.08.2022 kl 10:07 2368

Er ikke småaksjonærene som kommer til å stå for mesteparten av salget.
Folka på den listen her kommer nok til å ville sikre en del når de får muligheten.

https://www.rakpetroleum.uk/Investor-relations/Shareholder-information/Largest-shareholders
fervex
22.08.2022 kl 10:18 2314

Sånn kan det være. Men på litt lengre sikt, vil DNO bli et mere solid selskap, uten RAKPs "klamme hånd"
Zohan
22.08.2022 kl 10:19 2322

Men DNO har vel fullmakt til å kjøpe tilbake 10% av aksjene, så skulle ikke forundre meg om det starter når RAKP er blitt endel av DNO.
Tm3P
22.08.2022 kl 10:24 2310

Ja jeg tenker nok de kommer til å sette i gang med det samtidig for å gjøre overgangen mer smidig, for selskapet er det jo også veldig gunstig å kunne kjøpe tilbake aksjene rimelig. Så da ender vi opp med færre aksjer i DNO enn det de hadde før kjøpet av Mundoil/Foxtrot. Med nye ben å stå på i Afrika samtidig som selskapet ikke lenger vil være dominert av en enkel aksjonær så vil jeg tro DNO aksjen vil være mye mer attraktiv framover.
Tm3P
22.08.2022 kl 10:27 2343

Noen som har peiling på hvordan det kommer til å bli med skatten forresten? Blir DNO aksjene regnet som et utbytte eller får jeg bare en lav anskaffelsesverdi i DNO?
oto1
22.08.2022 kl 10:57 2265

Våknet opp til julekvelden og lurer på hvor høsten ble av :)
Grattis til alle rakp aksjonærer (og dno aksjonærer som det etter hvert vil vise seg).
kvirrevi
22.08.2022 kl 11:11 2214

Er 100 prosent investert i RAKP så dette ble en god dag. 196000 RAKP, 9 stk DNO og 17 REC. Grattis oto1, og takk for mange gode meningsutvekslinger, gevinsten din er vesentlig høyere enn min. Løsningen i dag var i utgangspunktet overraskende, men kanskje ikke hvis en hever blikket og ser hva RAKP har blitt og hvordan markedet ser på selskaper som RAKP. DNO derimot er noe helt annet.

Jeg kommer til å gjøre absolutt ingenting, og gå over til å bli DNO aksjonær. DNO er et meget godt kort fremover, og jeg vil gjerne ha med meg 3Q resultatet til DNO.
Redigert 22.08.2022 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
oto1
22.08.2022 kl 12:06 2119

Uten å være for skråsikker så tror jeg du gjør rett i det :)

Skulle jeg gjort noe så måtte det vært å selge noen av mine dno aksjer og kjøpe enda mer rakp, men nå er det mer styr enn gevinst all den tid man ikke får kjøpt rakp på ask, og bytteforholdet begynner å nærme seg kursmessig.

Det overraskende er jo at dno faller på nyheten om at de får kjøpt Mondoil til "innbruddspris", men tror det skyldes mest nevnte arbitrasjemulighet.
Det regner jeg med vil rette seg selv de kommende dagene, og at dno faktisk bør gå opp på denne handelen.
Det av flere grunner som jeg ikke tar nå, men kommer nok på dno tråder å fortelle litt mer hvordan jeg ser på denne handelen.

Tm3P
22.08.2022 kl 12:08 2116

Uff den ADHDen min holder meg tilbake noen ganger, solgte resten (17k) på 22 nå og kjøpte 10k DNO på 14,15. Klarer bare ikke være tålmodig nok til å vente. Er også kun 9,5% opp til der den "fortjener" å være basert på DNO kurs på 14,15. Veldig mye penger for meg det her så da orker jeg ikke ta risikoen(som egentlig ikke eksisterer) når den allerede er opp 70%.
Syns også det var greit å vekte meg litt ned.
Jajaja
22.08.2022 kl 13:44 1939

Gratulerer til alle RAK-ere :-)