VEI - Et bunnsolid selskap med gode utbytter


Det er ikke så mange tråder ang. VEI, men aksjen er vel en av de sikreste utbytteaksjene.
Interessert i utbytte? Da er det lurt å sikre seg noen aksjer før torsdag, da blir det kr 7 pr. aksje i utbytte.
Redigert 09.05.2022 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Furuen
05.05.2022 kl 10:11 4242

Veidekke: Invitasjon til presentasjon av resultat for første kvartal 12. mai 2022

Veidekke ASA offentliggjør resultat for første kvartal 2022 torsdag 12. mai kl.
07:00. Rapport og presentasjon tilgjengeliggjøres samtidig på Veidekke.no.

Selskapet inviterer til presentasjon av resultatet samme dag kl 08:00 på
hovedkontoret i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo.

Alle presentasjoner vil bli webcastet på Veidekke.no. Det vil også bli mulig å
stille spørsmål via web.
Klausre
05.05.2022 kl 12:49 4184

Hei igjen Furuen.
Vei har vært litt i nedadgående trend siden toppen, og jeg er litt usikker på om den skal ned mot 110.
Men, jeg liker VEI og har en liten posisjon. Tenker å doble denne rett etter utbytte.

Det samme med SBO. Den har gått langt ned nå, men potensialet om 2-3 år er godt, så dette er også en knallgod utbytteaksje.
Furuen
09.05.2022 kl 10:27 4064

Ny melding i dag:
Veidekke: Skal bygge ny avløpstunnell for Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har signert kontrakt med Stockholm Vatten och Avfall AB om bygging av
den nye Östbergatunneln, en del av prosjektet som omfatter Stockholms fremtidige
avløpsrensesystem. Kontrakten er en utførelsesentreprise til en verdi av ca. SEK
600 millioner. Den nye tunnellen skal etter planen tas i bruk i 2026.

Den nye Östbergatunneln er et miljøforbedringsprosjekt som skal gjøre Stockholms
avløpsstruktur mer robust og sikre at det kan håndtere en større mengde avløp og
nedbør.

Prosjektet består av to hoveddeler. I den første delen skal Veidekke bygge en
2,2 kilometer lang fjelltunnell for overvann og to tilhørende arbeidstunneller
på ca. 250 meter hver. Fjelltunnellen skal så innredes med støpt betonggulv samt
rørinstallasjoner og stålluker for å regulere vanngjennomstrømmingen. I den
andre delen skal et eksisterende reguleringskammer renoveres og oppgraderes og
ca. 300 meter ny sjøledning skal senkes ned og monteres på pæler på sjøbunnen.

- Jeg takker Stockholm Vatten och Avfall for den fortsatte tilliten i prosjektet
med å bygge Stockholms fremtidige avløpsrensesystem. Prosjektet krever tett
samarbeid og involvering, som passer oss utmerket, sier Marcus Andersson i
Veidekke Anläggning Öst.
mariner
13.05.2022 kl 14:39 3920

Ja her har jeg vært på « bunnfiske» klarte å snappe noen aksjer for kr. 97.60 idag tidlig. Denne har rast for i overkant av kr. 130 til dagens kurs, minus utbytte på kr. 7 .
Leverte resultater på det fleste områder, men falt kraftig på Q1 dagen Dette er en aksje som går litt under « radaren» for det fleste
, har hatt aksjen siste 10 år og har vel snart levert kr. 100 i utbytte samt ekstraordinært utbytte disse årene. Også ett av de selskapene på Oslo Børs som de ansatte er del eiere i , dette sikrer også gode utbytter. Denne ligger fast i min portefølje sammen med Gjensidige .
Soj
22.05.2022 kl 10:51 3756

Noen som har fått utbytte på konto?

25 mai får du dividenden 👍
Furuen
17.06.2022 kl 14:58 3236

Ordrene raser inn hos VEI.
13.05. Varehus i Stockholm 145 mill. SEK.
25.05. Logistikkbygg på Vestby 250 mill. NOK
30.05. Boliger for Bonava i Vestby 250 mill. NOK
03.06. PostNords hovedkontor i Solna 117 mill. SEK
07.06 Utbedring for Bane Nor i Kongsberg 155 mill. NOK
08.06 Adkomstbygg til Drammen sykehus 406 mill. NOK
09.06. Skole i Kristiansand 376 mill. NOK

Totalt ca 1,7 milliarder i løpet av en måned.

Og 25.05. ble det utbetalt utbytte på kr 7 pr. aksje.
Redigert 17.06.2022 kl 15:00 Du må logge inn for å svare
Furuen
20.06.2022 kl 10:27 3122

Veidekke: Bygger produksjonsanlegg for biogass i Lillestrøm

Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Nedre Romerike
Avløpsselskap IKS (NRA) om bygging av et biogassanlegg på Krogstad i Lillestrøm
kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 205 millioner kroner ekskl.
mva.
Furuen
24.06.2022 kl 10:09 3005

23.06.22:
Veidekke: Rehabiliterer studentboliger i Oslo
Veidekkes datterselskap Seby AS skal rehabilitere 164 studentboliger i Sogn
Studentby for Studentsamskipnaden SiO. Kontrakten er en totalentreprise i
samspill der kontraktssum er i underkant av 102 millioner kroner ekskl. mva.

24.06.22:
Veidekke: Skrev milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Fornebubanen om bygging av tunnelen på
den 2,35 kilometer lange strekningen fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo.
Oppdraget har en estimert verdi på 1,145 milliarder kroner ekskl. mva.
Redigert 24.06.2022 kl 10:11 Du må logge inn for å svare

Denne har alltid lav omsetning, men den er populær blant kundene til Nordnet.

Er gunstig å kjøpe nå siden den har falt mye i år.
Furuen
27.06.2022 kl 15:41 2862

Veidekke: Sanerer avfallsdeponi i Bergen

Veidekke med den belgiske samarbeidspartneren DEME Environmental har fått i
oppdrag av Bergen kommune å sanere det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken i
Bergen. Kontrakten følger etter en samspillsfase mellom partene, og er en
totalentreprise verdt 350 millioner kroner ekskl. mva. Veidekkes andel utgjør 50
% av kontraktsverdien.
Furuen
04.07.2022 kl 16:24 2696

Veidekke har skrevet kontrakt med OBOS om å bygge nok et trinn på det store boligprosjektet på Ulven øst i Oslo. Oppdraget omfatter oppføring av 180 leiligheter, et garasjeanlegg, gjesteparkering og en barnehage med seks avdelinger. Kontrakten er en totalentreprise verdt 523 millioner kroner ekskl. mva.
Furuen
07.07.2022 kl 14:06 2424

Veidekke: Bygger boliger for Selvaag og Nordr i Oslo
Nordr og Selvaag Bolig har gitt Veidekke oppdraget med å bygge første byggetrinn
med 91 miljøsertifiserte leiligheter og parkeringskjeller i prosjektet Lille
Løren Park øst i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise verdt 235 millioner
kroner ekskl. mva.
Furuen
29.08.2022 kl 10:35 2025

Veidekke: Bygger batterifabrikk for Morrow i Arendal

Veidekke har skrevet kontrakt med Siva Morrow Eyde Energipark AS om oppføring av
Batterifabrikk 1 i Eyde energipark i Arendal kommune. Kontrakten er en
totalentreprise verdt i underkant av 400 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi er stolte av at Siva og Morrow Batteries har valgt Veidekke som
samarbeidspartner både i utviklingsfasen og i gjennomføringsfasen for den første
batterifabrikken i Eyde Energipark. Dette er et veldig spennende og grønt
industrieventyr som vi gleder oss til å ta del i, sier daglig leder Roar
Kristiansen i Veidekke Logistikkbygg AS.

- Som industriell eiendomsinvestor er Siva veldig glad for å ha fått Veidekke på
laget når Batterifabrikk 1 nå realiseres. Prosjektet har vært gjennom en
utviklingsfase hvor Veidekke har demonstrert at de har kompetanse, kapasitet og
den gjennomføringsevnen som kreves for slike prosjekter, sier eiendomsdirektør
Lisa Bartnes Aalberg i Siva.

Dette blir en av de første kommersielle battericellefabrikkene i Norge. På grunn
av tilgangen på fornybar energi vil den fra dag én produsere noen av de mest
bærekraftige batteriene i verden. Fabrikken vil når den starter opp ha en årlig
produksjonskapasitet på 1 GWh battericeller hvert år, men når de planlagte
byggetrinnene er fullført skal kapasiteten være 43 gigawattimer (GWh) som
tilsvarer behovet til over 700.000 elbiler.

- Kvalitet i alle ledd er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere
verdensledende batterier på Eyde energipark. Formålet med Batterifabrikk 1 er å
vise markedet og kundene at vi kan levere kvalitet i stor skala. Å ha solide
partnere som Veidekke og Siva med på laget gir oss de beste forutsetningene for
å lykkes, sier Håkon Tanem, fungerende administrerende direktør i Morrow
Batteries.

Batterifabrikk 1 blir på nesten 30.000 m[2] BTA og skal oppføres i samarbeid
mellom Veidekke Logistikkbygg og Veidekke Bygg Agder. Byggearbeidene starter opp
i løpet av noen uker.

https://newsweb.oslobors.no/message/569954
Furuen
21.09.2022 kl 12:50 1844

Nok en kvartmilliard kontrakt.
Klausre
22.09.2022 kl 17:56 1768

Jepp, de sikrer seg mange kontrakter med relativt håndterbar risiko - så dette er bra.
Jeg solgte meg nå ned 50% i Orkla (kun 4% gevinst), for å øke posisjon i VEI. For meg er utbytter alt i en usikker tid, og VEI har jeg god tro på.
mariner
22.09.2022 kl 18:54 1736

Var på « nippet» til å halvere min portefølje i VEI i dag, mest sannsynlig gjør jeg dette i morgen.
Tror vi går en tøff tid i møte i bygg og anlegg.
Det som muligens kan bedre dette er statsbudsjettet dom kommer 6 okt. På vei og anlegg . Jeg tror statsbudsjettet blir en skuffelse for bygg og anlegg sektoren , derfor vekter jeg meg ned. Pengene hår til å kjøpe med i sparebanken vest, defensiv investering for neste året
Klausre
22.09.2022 kl 21:13 1692

Du må se på ordreboken, den gjelder normalt 1-4 år frem tid. VEI har økt denne i år, så de har mer enn nok å gjøre. I tillegg har faktisk materialpriser falt litt og vil falle mer. Videre har du forbedringsstrategien som de har ift. effektivisering for resultatgraden. Dette tror jeg vil løfte inntjeningen. Motgangen og usikkerheten er allerede priset inn, med et fall på 25% eller noe fra toppen i år. Er selv i byggebransjen, og kjenner Bygg-markedet godt.
Husk også på at VEI ikke er inne i de største prosjektene. De har strategisk valgt å ikke gå for de største kontraktene, og vil ikke påvirkes så hardt ift. færre større samferdselsprosjektet.

Nokon som tror det kan hå bra for veidekke?
Klausre
27.09.2022 kl 07:53 1457

Helt supert at VEI har kommet ned, har fått satt opp en god posisjon her nå. Investerer ikke for i morgen, men år fremover!
Furuen
25.10.2022 kl 15:50 872

Veidekke: Salg av industritomt i Nykvarn ved Stockholm gjennomføres

Veidekkes svenske industrivirksomhet inngikk i mars 2022 avtale med
logistikk­eiendomsselskapet NREP Logicenters om salg av Veidekkes industritomt i
Snebro ved Nykvarn, sør for Stockholm. Gjennomføringen av transaksjonen var
forutsatt offentlig miljøgodkjennelse, som nå er innvilget. Transaksjonen vil
derfor skje medio november og gi en regnskapsmessig gevinst på NOK 130
millioner i 4. kvartal 2022.

Transaksjonen vil gi Veidekke en regnskapsmessig gevinst og likviditetseffekt på
omlag NOK 130 millioner og vil inngå i resultatet for Infrastruktur Sverige i 4.
kvartal 2022.

https://newsweb.oslobors.no/message/573867
Redigert 25.10.2022 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
Furuen
09.11.2022 kl 07:15 736

Veidekke: Resultat for tredje kvartal 2022

Veidekke omsatte for NOK 9,6 milliarder i tredje kvartal. Resultatet før skatt
var NOK 545 millioner. Resultat per aksje var NOK 3,0. Ved kvartalets slutt
hadde konsernet en ordrereserve på NOK 44 milliarder.

- Også i tredje kvartal noterer Veidekke gode resultater. Omstendighetene gjør
at lønnsomheten varierer prosjektene imellom, men som konsern leverer vi
stabilt, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

- Bygg- og anleggsmarkedet er fremdeles preget av utfordringer knyttet til lange
ledetider, høye råvarepriser og økte energipriser. Dette berører også våre
prosjekter. Vi har imidlertid håndtert situasjonen godt og har løpende klart å
tilpasse oss omstendighetene, sier Bengtsson.

- Veidekke opprettholder en høy ordrereserve, med prosjekter av god kvalitet.
Mye av ordreinngangen i kvartalet kan tilskrives gode og langsiktige
kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,6 milliarder, mot NOK 9,3 milliarder i
tredje kvartal 2021. Resultatet før skatt var NOK 545 millioner, mot NOK 530
millioner i tredje kvartal 2021. Resultatmarginen var 5,7 %, på samme nivå som i
tredje kvartal 2021. Sammenholdt med i fjor økte resultatet i Bygg Sverige, mens
Infrastruktur Norge hadde noe lavere resultat, drevet av lavere aktivitet i
asfaltvirksomheten. De øvrige virksomhetsområdene hadde resultater på nivå med i
fjor.

Netto rentebærende posisjon var NOK 2,3 milliarder ved utgangen av tredje
kvartal, mot NOK 3,7 milliarder ved årsskiftet og NOK 3,2 milliarder for et år
siden. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 474 millioner i tredje
kvartal, mot NOK 784 millioner i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var
NOK 17,9 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder for et år siden og NOK 17,3
milliarder ved årsskiftet.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 7,6 milliarder, mot NOK 8,4 milliarder i
tredje kvartal 2021. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde ordrereserven NOK
43,7 milliarder, mot NOK 40,1 milliarder et år tidligere.
Klausre
09.11.2022 kl 21:13 611

Stødig og bra fra Vei. Bør underbygge at den etter hvert klatrer rolig videre.
Target
09.11.2022 kl 22:46 563

Noe av suksessen skyldes at Veidekke satser langsiktig på kompetanse. De leier ikke bare inn håndverkere fra prosjekt til prosjekt, men har en bra kjernestab. Ellers er det interessant at de behersker flere deler av verdikjeden. Ser ut som bunnen ble 80 kroner i denne omgang.
Target
09.11.2022 kl 23:21 533

Noe av suksessen skyldes at Veidekke satser langsiktig på kompetanse. De leier ikke bare inn håndverkere fra prosjekt til prosjekt, men har en bra kjernestab. Ellers er det interessant at de behersker flere deler av verdikjeden. Ser ut som bunnen ble 80 kroner i denne omgang.
RMK600
30.11.2022 kl 08:58 212

Får vi en skikkelig opptur i dag?
Ref. børsmelding i dag tilbyr Veidekke å kjøpe tilbake opptil 2 500 000 aksjer for fastpris 97,5,-. Det utgjør nesten 9 % opp i forhold til gårdagens sluttkurs.