Pgs hva kan forventes q2-2022

geo01
PGS 09.05.2022 kl 18:28 108864

Dette er kun en synsing for q2 2022 et ca bilde.
Det går mot bedre rater og større etterspørsel og en ny hverdag i Pgs etter en heftig emisjon på 800 mill nkr ca 230 mill aksjer ble stablet til 3,7nkr.
Dette var ikke ventet men markedet som matrialiseres innen seismiske undersøkelser ser ut til og støtte opp om den perfekte emisjonen som kledde av alle analytikere og mange av oss.
Pgs var for aksjonærene et dødsdømt papir,men markedet var av annen oppfatning.
Kostnadstrukturen i Pgs er forventet ca 10% over 2021 nivået grunnet høyere aktivitet og 6 skip pluss 2 skip blir tatt ut av ikke aktiv flåte som hjepeskip Swift og apollo til aktiv flåte altså 8 skip under arbeid,og trolig går swift eller apollo til Brazilia når en kontrakt der skulle komme da også sikkert som hjelpeskip.

Trolig kan Pgs øke flåten fra kaldt opplag med 1-2 skip til om markedene svulmer opp grunnet den høye etterspørselen etter gass og olje og prosjektene køer seg opp.Det er en perfekt storm på gang og seismikk er snart en underkapasitet for alle som skal ha undersøkelser.
Det er ingen tvil om at skipsverdiene vil koke opp også,bibloteksverdien kan bli en gullgruve.

Q2 blir starten på et bedre resultat med høyere marginer som vil øke fremover og nto gjelden vil ved q2 ligge på kanskje 830 mill usd,men da med nok cash til forfallet sept 2022 135 mill usd,og en skiipsgjeld på 80 mill usd som betales ned pr kv til ca des 2023.
Dvs om Pgs tjener nto 130 mill usd til utgangen av 2023 noe som virker realistisk vil nettogjelden være på underkant av 700 mill usd.
Men i et velfungerende marked og med en sterkere inntjening skal Pgs klare 100 mill usd for 2022,og 120-140 mill usd 2023 nto.
Dvs ca 230 mill usd innen utgangen av 2023.
Da er nto gjelden 600 mill usd.
Med en sånn inntjening som kan bli langt høyere om det kommer 2 nye skip og enda høyere rater vil dette dobles tilkanskje 380-400 mill usd nto innen 2023.
Da er vi på en nto gjeld på 400-450 mill usd,det kan bli sånn da en ser mulighet for en perfekt storm med total underkapasitet av tilgjengelige skip fremover.
Det er også flere større kontrakter som kan skyve markedet i den retning ganske fort.
Kort fortalt er Pgs snudd fra uattraktiv til kanskje en potensiell doblingskandidat og mye høyere om markedet skulle koke over med siste anslag skulle bli en realitet,da er vi på 2014 nivå før oljekrisen og det er det nå også men med motsatt fortegn olje og gass manko det må etterinvesteres fort for og få mere produksjon,og selskapene henger kraftig etter om de skal klare og ta igjen 8 tapte år.
Følg med,tar Pgs ut 1 ramform skip fra kaldt opplag er det supersyklus på gang.
Pgs sjefen sa forøvrig at det ikke blir problem og fylle q4 noe som ikke har blitt gjort så lenge jeg husker.
Pgs sa også at 4D tendere er høyere enn noen gang de begynte med 4D bilder 30 tendere og de kunne bli flere,men da begynner antall tilgjengelige skip og gå i minus i markedet allerede.
Håper tråden kan gi et realistisk bilde på hva som er Pgs fremover og med gjeldspøkelset lagt bak ser det utrolig spennende tider ut,det har løsna.
Jeg tror det kommer langt flere lange investorer og tradere inn fremover og kontrakter som meldes om de er store nok,pgs melder ikke mindre kontrakter.
Husk også at Pgs har en sikkerhet på over 70 mill usd mot skipsgjeld som sikkerhet som skal betale renter og evt avdrag i 2023.
Da vil sikkert sikkerheter mot skipsgjelden bli AA rated.
Trolig vil Pgs få en meget styrket rating med moodys som kan komme denne måneden.
Håper tråden var til info.
Rull79
08.07.2022 kl 23:48 9211

Dette er så klart riktig, her er det en del som misforstår. Nettopp derfor tror jeg det blir knalltall på mandag som følge av mange skip i arbeid.

Personlig tror jeg dere er alt for opptimistiske når det gjelder q2 tall, men jeg har tatt feil for.
Der er guiding som teller, og den vil være bra og forbli bra i kvartalene fremover.
Ingen grund til å forhaste seg på tall, det vil komme i H2.
Det er andre ting som er langt mer interessante, som verdier på asset osv, men det kommer trolig eller ikke i q2 men i H2
Dette er som shipping ,alltid etterslep, endog inntjeningen i Pgs ha enda lengre etterslep, Pgs selskapets måte å bokføre inntekter.
Q2 tallene vil ikke si deg noe som helst ang aksje prising, det er først når selskapet skriver opp verdiene, en gang trolig i H2 2022 du virkelig forstår hva du eier.
Oppturen, min med aksjonær, du overdriver effekten av Q2, som jeg sier det har ingen betydning, bortsett fra om du har 8-16 timer tids horisont.
Hvis du tror på ny emisjon om ikke Pgs tjener ditt eller datt i q2, da tar du feil, det er andre ting som spiller langt større rolle, det er asset verdiene og andre underliggende verdier.

Bare hold tight på aksjene så repriser dette seg selv over tid, kalkulatoren vinner bestandig til slutt, ikke tenk isolert på q2, det er akt for tidlig å forvente store penger på inntektssiden.
Redigert 09.07.2022 kl 00:15 Du må logge inn for å svare
Cliff
09.07.2022 kl 08:42 8925

Hva er konsekvensen av IFRS 15 ???

Omsetning består av kostnader + dekningsbidrag
Fortsatt forventer jeg at alle kostnader må regnskapsføres fortløpende etterkvart som de påløper.
Inntekter fra kontraktsseismikk kommer «i takt» med kostnadene. Så her blir det ingen forskjell om en rapporterer i henhold til IFRS 15 eller ikke.
Jeg antar at PreFunding-inntekter også kommer i takt med kostnadene og regnskapsføres på samme måte som for kontraktsseismikk…
LateSales er salg av ferdig seismikk og regnskapsføres selvsagt når salget er gjennomført og fakturert…

Hva har jeg misforstått ???
oppturen
09.07.2022 kl 09:16 8862

Nei, tror det skal være rett.

Og PGS guider 65% av flåten på kontraktseismikk i 2022. Og de melder 17 av 18 skips måneder solgt i Q2 og Q3, mens Q1 kun hadde 55% aktivitet på de 6 skipene i planlagt drift.

I mitt regnestykke som endte på ca $95 millioner på kontraktseismikk tar jeg utgangspunkt i samme prisnivå i A2 som i Q1, tenker det blir x faktoren. Den kan være lavere om avtalene er gjordt tidlig eller den kan være høyere om avtalene er skrevet i litt presset marked.
Så tenker 300mill +/- 10% skal stå seg bra :-)
Cliff
09.07.2022 kl 10:58 8586

Jeg er også optimistisk med tanke på kontraktsseismikk i 2.kv.

Det ble presisert eksplosiv vekst i 4D-markedet…
Planlagte multiklient-investeringene var uvanlig lave. Jeg antok at dette skyltes likviditets-situasjonen, i kombinasjon med etterspørselen innen 4D.
Derfor er jeg enig at vi kan forvente overvekt av flåteutnyttelsen brukt på kontraktsseismikk.

Cliff
09.07.2022 kl 11:48 8447

Hvis det blir som vi håper og tror så vil omsetningen i 2.kv bli dobling sammenlignet med pandemi-årene.

Da oppstår plutselig en ny situasjon…
Gjeldsproblemet fordunster 😊

Gjelda fordunster selvsagt ikke… men med doblet inntektsgrunnlag så er problemet fordunstet
Når gjeldsproblemet fordunster så forsvinner også refi-angsten…
Slikt betyr utrolig mye på aksje-prisinga i markedet.

Det har vi lært i løpet av de siste åra
Redigert 09.07.2022 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
oppturen
09.07.2022 kl 12:14 8320

Ja, gjelds ved utgangen av Q1 var ca $1,05 mrd. kontantbeholdning var litt over $90 mill.
Gjelden ble ytterligere utvidet med $50 mill.
Når Juli er over vil PGS gjennom emisjon ha hentet inn ytterligere ca $95 mill og konventet $8 mill til aksjer.

Forfall avdrag er ca $160mill.

Ved årsskifte 22/23 er gjelden da ca $ 900 mill, kontantbeholdning kan bli opp mot $ 500 mill, men tipper vi kan trekke fra 200mill i reaktiverings kostnader på skip i kaldt opplag. Uansett vil en etter Q1 2023 ha midler til å betale alle avdrag også i 2023. Da blir rest gjelden ca $600mill og innenfor hva PGS anser som et «fornuftig» intervall.

Jeg tipper vi frem til Q3 2023 har betalt ned slik at gjelden er under $600 mill, alle skil med unntak av Ramform Explorer er aktive fra Q2 2023 og at vi får utbytte etter Q4 2023.
Kurs Februar 2024 trolig nok 35-50

Ett av de bedre innleggene jeg har lest her inne.
Takk for flott bidrag!

Gjelds problematikken er ikke noe problem når verdiene på skipene skrives opp en gang i H2.
Dagen gjeld i Pgs er fult håndterbar og den vil automatisk bli mindre kvartal for kvartal, samtidig som underliggende stål verdier og Nav verdier vil øke kvartal for kvartal, det er i H2 vi vil se effekten av dette, og da koster ikke aksjen 8 kroner dor å si det slik.
Redigert 09.07.2022 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
oppturen
09.07.2022 kl 13:05 8142

Gitt at inntektene blir som forventet fremover blir det ikke noen stor utfordring med gjeld. Tipper vi i 23 får en omstrukturering av lånegjelden. Men det essensielle er at kontantstrømmen må vises, hjelper ikke å komme til bankene med tro/håp og gode intensjoner. :-)
Av amme grunn er kursen lav og kursmålene lave, blårussen i lyserosa skjorte med snipp leser regnskap og evner lite å se endringer frem i tid.

Det er dette som gjør børs gøy og gir muligheter til glade amatører som forstår markedet. 🥳
Redigert 09.07.2022 kl 13:06 Du må logge inn for å svare

Det er jo likviditetssituasjonen som er problemet/utfordringen. At verdiene på baljene blir skrevet opp virker jo kun inn på Balanse/EBITDA. Eller mener du at man lettere får finansiering til gode betingelser med høyere sikkerhet i form av høy verdi på baljene? I min verden er det likviditet/FCF som betyr noe i forhold til hvor trygt selskapet er. Er all inn i denne så absolutt ikke noe Baiising fra min side, bare forstår ikke helt hvorfor oppskrivinger skal hjelpe?

Det er selvsagt viktig med sterk balanse.
Fra å ha liten sikkerhet å tilby for gjeld har de plutselig stor sikkerhet.

Selvfølgelig, men totalt uviktig i forhold til å ha en kontantstrøm som gjør at man takler låneavdragene. Det var det som jeg synes er rart at skipsverdiene skrives opp som det viktigste av vår alles kjære Long :-)
Cliff
09.07.2022 kl 18:24 7312

Jeg tror ikke det er relevant å snakke om å skrive opp båtverdiene..
Tror ikke slikt blir gjort
De bokfører byggekostnad minus en årlig avskriving (tror det er snakk om 20-24 år
Hvis verdien skrives opp så tenker jeg det må ha vært utført en fysisk oppgradering av fartøyet.
Det datatekniske utstyr og streamere har vesentlig kortere avskrivingstid

Så vidt jeg vet, er det vanlig at skipsverdier blir justert (skrevet opp/ned) i regnskapene. Når de i dårlige tider blir skrevet ned, er det vel riktig å justere dem opp i gode.

Selvfølgelig er det det og det er også slik det foregår og det kommer.
Les historie og se hvor grovt Pgs har skrevet ned på skipene i årene som har gått.
Her vil verdier bli skrevet opp, pdd er vi helt i starten av syklusen, tror ikke vi ser noe i q2 likevel forventer jeg første oppskrivning i H2, da vil indre verdier gjøre kjempe byks og gjeldsgraden ser straks annerledes ut.
Hvorfor tror dere f.eks shipping aksjer går så kraftig når skipene skrives opp, eller rigg aksjene,
Pgs har mye stål på vann, i motsetning til Tgs,
er derfor jeg stadig refererer til den kraftige gearingen i Pgs, da tenker jeg ikke på gjelden, men at stål verdier endrer seg etter som hvor vi er i syklusen.

Når det gjelder kontantstrøm og avdrag på gjeld, har nok Pgs full kontroll, men det er ført q3 en virkelig vil se kontantstrøm.
Det ble nylig gjennomført en emisjon, størrelsen og beløpet som ble hentet er ikke trukket opp fra en hatt, så at de potensielt 3 måneder etter er i squeez igjen, som noen tror.

Redigert 09.07.2022 kl 20:31 Du må logge inn for å svare
Cliff
10.07.2022 kl 09:17 6134

I morgen får vi flåteutnyttelse og omsetningstall for 2.kv.

Det er forhåndsvarslet ca 100 mill dollar i LateSales
Og opp mot 80-90 mill dollar i PreFunding

Anbefaler at dere går inn på PGS.com og ser på historiske tall

I 2.kv 2014 endte LateSales på 60,3 mill dollar
I 2.kv 2013 ————-«——- 90,2 mill dollar

Kontraktsseismikk ble 171,5 mill dollar m/ ca 45 % av flåten
Tilsvarende i 2013 var 192,8 mill dollar

Vi har mye å glede oss til

Jeg tror på doblet omsetning i forhold til 2.kv 2021

Jeg tror vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende tall

Redigert 10.07.2022 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
Alby
10.07.2022 kl 10:25 5971


Så får vi se om vi passerer 10,- 🤨🤨
Rull79
10.07.2022 kl 10:34 6185

Hvis de leverer i nærheten av 2013-2014 tall så vil den raskt doble seg

Hvordan påvirker dollaren resultatet til PGS? Er sterk dollar positivt?
Quendi
10.07.2022 kl 10:59 6205

Ja. Det är positivt.

Det kan bli noen gode år med seismikk fremover, gjelder bare å holde godt på aksjene. Blir spennende å se om de klarer å gi utbytte fra 2024 av. Har vært 7 dårlige år, kursen har vært på 100 kr når seismikk markedet var mye bedre. Satser på vi får en solid reprising fremover. 12 kr kommer fortere enn vi tror
Cliff
10.07.2022 kl 11:22 6355

PGS har sine inntekter i dollar og rapporterer sine regnskap i dollar.
Det aller meste av kostnadene er også i dollar.

De jobber aktivt for å være valuta-nøytral.
I tidligere tider (vet ikke om de fortsatt er slik) så tok de enkelte kontrakter på norsk sektor i NOK, for å dekke inn det de hadde av kostnader i norske kroner.

Jeg tror derfor ikke at det er smart å legge inn valutagevinst i forventningene
Redigert 10.07.2022 kl 11:23 Du må logge inn for å svare
Cliff
10.07.2022 kl 11:40 6292

Jeg klarer ikke å se at kr 12 er et naturlig stoppested for PGS-aksjen

I nedturen etter 2018 falt aksjen fort fra kr 45 til 20 og deretter til kr 3,50
Hvis vi ser lengre tilbake så var kursen ca kr 100 i 2013-14

Hvis Q2 og framtidsutsiktene viser at 2012-2014-markedet har gjenoppstått så bør aksjen starte en reise mot 25-30 milliarder i børsverdi…
I så fall har vi enkelte tekniske motstandsnivåer å forvente…

Men aksjen kan storme fort gjennom disse når det fundamentale dokumenterer at seismikkmarkedet koker
Kontur
10.07.2022 kl 11:47 6280

Om guidingen er ok i morgen vil kursen ta av opp imot gamle nivåer. se dagens analyse
Alby
10.07.2022 kl 12:22 6130


Hvor er den analysen ?
Alby
10.07.2022 kl 12:46 6067


Kommer ikke inn 🤨 ikke tilgang.

Tenker på at vi får en 30% oppgang på neste store nyhet, vi har hatt flere røde børsdager som også har holdt PGS kursen nede. Venter på mer informasjon om Petrobras kontrakten, en evt. ny stor seismikk kontrakt som virkelig kan sette fyr på denne. Mye bra i vente
Cliff
10.07.2022 kl 18:03 5440

Enig i at vi vil kunne oppleve enkelte dager m/30 % oppgang.
Men for de av oss som uanz ikke selger på disse nivåene så betyr det lite om mandagen ender på 9, 10 eller 12.
Vi forventer at det bare er begynnelsen på en lengre opptur.

Brasil-kontrakten tror jeg ikke vi trenger nå…
Nå kommer det så mye krutt, at det er mer enn nok til 3-4-5 doblet aksjekurs.

Men hvis brasil-ordren hadde kommet for noen dager siden, ville det gitt store utslag på kursen

Når den fortsatt ikke er kommet, så er det greit nok om den heller ikke kommer. Markedet har forbedret seg mye etter at Brasil-jobben ble kalkulert… Jobbene som det nå konkurreres om betaler seg enda bedre..
og Brasil trenger mye mer seismikk … hvis dette oppdraget kanselleres … så kommer de snart med en ny forespørsel …

Det som er dumt med slike store kontrakter som trekker ut i tid før de avklares er at det binder ressurser…
PGS må ta høyde for at bestilling kan komme og må derfor ha båter disponible for å innfri sine forpliktelser.
De kan ikke regne skarpt etter alternative prosjekt uten å ha sikret seg back-up m/ evt. innleie av andre båter
Redigert 10.07.2022 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
oppturen
10.07.2022 kl 18:14 5419

Pgs har fortsatt 3 skip i kaldt opplag, ramform Victory var sist ute å seilte for 2 år siden, tipper den ikke tar så mange månedene å gjøre klar (3-4 ?)
Regner med både Apollo og Sanco Switch vil gå rett fra hjelpeskip til egne oppdrag. Et landligge på 3-4 uker kan være tilstrekkelig for å få på plass seismikk utstyret.

Tipper tallene i morgen viser potensiale for å seile inn ca 100-150 mill $ i året pr skip på kontraktseismikk.
Med andre ord vil en 1 års kontrakt være rikelig intensiv til å bringe skip i kaldt opplag tilbake i arbeid.

Hvem i all verden snakker om 12?
Riktig pris her blir 50 kr, men da må du vente helt til next summer, det er det nok ikke mange små spekkulanter som klarer.
Redigert 10.07.2022 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
Geiren
10.07.2022 kl 20:04 5046

Alt over $ 285 for Q2 er strålende. Kontrakter framover, med ett stigende marked er det en balanse mellom å fylle ordreboka og holde igjen salg til ratene går opp.
Bærra
10.07.2022 kl 20:12 5095

Er det i morgen tilbakebetalingen starter for de tålmodige tro? Nærmer vi oss 9 i morgen?😃 Når vi en gang kommer neste sommer skal jeg selge til 50 pr😂😂😂
TekkR
10.07.2022 kl 21:47 4683

Ser frem til en spennende mandag! Audiocast starter i morgen kl 08.00.
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20220721_4
Grimsmo
10.07.2022 kl 21:56 4618

Ikke før 21. Juli de. Kun rapport i morgen.
Redigert 10.07.2022 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
TekkR
10.07.2022 kl 22:14 4540

Det har du helt rett i. Var litt kjapp i svingen, så ikke at det var «dager»
Cliff
11.07.2022 kl 08:38 3867

PGS opplever nå at 2014-markedet er tilbake.
274 mill dollar i kvartalsomsetning har de ikke hatt siden 2014

LateSales på 108 mill dollar er historisk veldig bra, uansett hvilket år man sammenligner med.
PreFunding på 96 mill dollar er også meget bra.

Kontraktsseismikk endte med 63 mill dollar
Her hadde vel de fleste av oss forventet mer.
Tydeligvis tok det litt tid før aktiviteten tok seg opp.
Steaming og Verft tok 25 % av flåtedisponeringen.
Redigert 11.07.2022 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hvalross
11.07.2022 kl 08:48 3774

Du lovte oss at 2014 markedet kom tilbake, Cliff. Og jammen fikk du rett. Stålbull
geo01
11.07.2022 kl 09:00 3573

Som forventet bedre enn forventet.
Q2 kom tregt igang,men full fyr utover og et meget styrket Pgs med utrolig omsetning og ebit på kanskje 50-60 mill usd.
Fikk ikke svar på alt som ventet men lånet sept er sikret mot emisjon og nytt lån.
Det ser veldig bra ut for resten av året,410 mill usd i ordre er sykt sterkt pr 30 juni og vinteren kan bli den beste siden 2013.
Forventet veldig sterke cash income q3 så da er det bare og vente på høsten,q3 ønskes velkommen.
Aksjen litt ned som betyr at noen hadde veldig høye forventninger.
Redigert 11.07.2022 kl 09:08 Du må logge inn for å svare