EIOF mot 20 kroner


IDESVIK OFFSHORE: Aksjonærene i Eidesvik Offshore kan smile bredt når rederiet nå selger subseaskipet «Viking Neptun». Tilbakeføring av nedskrivninger og salgs­gevinst utgjør mer enn verdien på hele selskapet. – Dette vil fikse hele balansen, i tillegg til å sette skikkelig fart på de grønne satsningsområdene i selskapet, sier konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore til Finansavisen. Totalt utgjør gevinsten i forhold til bokført verdi ca NOK 6,3 per aksje. Salget av skipet oppgis gi gevinst/oppskrivning på 390 millioner kroner og iht Finansavisen var skipet bokført til NOK 770 millioner ved utgangen av 2020.

1160m Nok for Neptun og total gjeld i selskapet er 1959.

Rest gjeld på 800m Nok med 330m cash.

Ser ut som investorene er i ferd med å oppdage dette. EIOF har startet reprisingen som var på overtid.

Neste stopp 10 kroner, før ny dobling mot 20 kroner.

https://eidesvik.no/
Redigert 11.05.2022 kl 10:31 Du må logge inn for å svare

Opp 17%

Takk for pengene, lykke til videre
marked1
11.05.2022 kl 10:34 1830

Gratulerer med gevinsten! Men var nok alt for tidlig. Tror investorene ser EIOF i et nytt lys nå. CB i EIOF nå, skulle bare mangle. Snart over 10 kroner på vei mot 20 kroner. MCAP på skarve 540 mill NOK er latterlig lavt. Kraftig reprising er i gang.

Redigert 11.05.2022 kl 10:52 Du må logge inn for å svare

Takk for det, sikkert for tidlig, men ser langt større potensiale i Havila.

Eidsvik og Sioff opp 25%
Soff har steget 50% på en uke
Dof opp 40 på ei uke
Havi opp 2% siste måned :-))
Redigert 11.05.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare

Eidesvik er en åpenbar oppkjøpskandidat, nå som de store deal makerne er på veg inn Supply!!
desirata
12.05.2022 kl 12:24 1542

Utvilsomt en oppkjøp kandidat, men det beror på Eidesvik familien som sitter på 60% av aksjene.

Flåten er aldrende, men bra oppgradert med batterier og alternativ drift. Det blir altfor lite rederi å drive, men tror ikke de selger under 20kr, da blir det 1mia på deling på Bømlø. De hadde billig emisjon sist på 5kr. Muleg markedet må modnes mere før oppkjøp blir aktuelt.

Eidesvik familien er veldig fragmentert, mange arvinger.
Trolig er det en god løsning å selge på et tidspunkt/pris der de ulike grupperingene kan enten bli med i en fusjon eller ta cash for andre satsinger.
Dr No
13.05.2022 kl 17:14 1267

Var litt mer stille her enn i soff tråden, men vår tid kommer vel snart får vi håpe :) 🤞

Kan ikke regne med like eksplosivt i EIOF, men vil slippe så voldsom op og ned og opp.
Eidesvik er ikke full av tradere. Svært liten fri flyt av aksjer gjør den selvsagt sårbar for kr 20 i sommer.
Dr No
13.05.2022 kl 20:02 1135

Ja, vet nesten ikke om jeg hadde hatt nærvene 😂 Men morro med god avkastning. Kjøpte meg ytterligere opp i dag, ikke mye negativt i horisonten, men plutselig støter man på et isfjell...

Stilling ledig - betyr fornyelse:

CFO
Ønsker du å bidra til forretningsmessig og strategiske utvikling i Vestlandets mest innovative rederi?

Vi søker CFO med kommersiell teft

Som vår CFO vil du være sentral i selskapets forretningsmessige og strategiske utvikling, samt en aktiv forretningsstøtte for våre ledere. Du vil lede selskapets økonomifunksjon og stillingen er en del av selskapets ledergruppe. Selskapet er notert på Oslo Børs. Arbeidsted vil være Langevåg på Bømlo.

Arbeidsoppgaver:

Være en rådgiver innen økonomiske perspektiver på virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Foreslå endringer og utviklingstiltak
Ledelse av personell innen økonomi, regnskap og lønn
Sikre og videreutvikle selskapsrapporteringen og sørge for at den oppfyller nødvendige krav og behov – både internt, til styret, og til børs og finansinstitusjoner
Sikre at virksomheten er forsvarlig finansiert til enhver tid
Sikre at virksomheten overvåkes med relevante KPI'er
Proaktivt analysere og forutsi virksomhetens økonomiske resultater
Lede budsjett- og forecastprosesser
Sikre at kontrollerende regnskaps- og økonomirutiner er på plass og blir fulgt i virksomheten
Etablere gode relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivåer
Bygge relasjoner med myndigheter, finansinstitusjoner, revisorer og selskapets øvrige interessenter som er relevante for selskapets konkurransekraft
Hovedansvar for rapportering til Oslo Børs