Akastor - neste rakett innen oljeservice?


Se q1 rapport: bokført egenkapital bak hver aksje er ca kr 15,-. De har en forholdsvis beskjeden gjeld som bør være lett håndterbar. Selskapet har noen spennende investeringer, både industrielle og finansielle, disse kan ventes å få et betydelig oppsving i både aktivitet og inntjening fremover. Hovedeiendelen er HMH (tidligere MH Wirth) som de eier 50% av, etter at de slo seg sammen med Baker Huges. De driver service og produktsalg globalt innen oljeboring, både onshore og offshore. Omsetningen i 2021 var ca 5. milliarder, med 2100 ansatte. De eier også 50% av Aker Offshore - skip som leverer subsea tjenester. Av finansielle investeringer kan nevnes investeringer (lån) Oddfjell Drilling, Awilco Drilling, samt datterselskapet DDW Offshore AS, som eier 5 supplyskip.
Med det positive sentimentet som det er innen oljeservice, som nettopp er den bransjen Akastor er fullt investert i, så bør et forsiktig kursmål være,en børskurs på kr 15,- pr aksje, som da kun tilsvarer bokførte verdier.

Da er vi nede på 9 tallet som forutsett. Er det fredly som lemper ut nå da?

HMH er i vekstmodus.
De forventer økning H2. Noe høy capex pga. innkjøp til oppstart kontrakter. Listing 24.

Bokført verdi portefølje 15,3 og de realisere godt over dette. De har god track record på dette.

Gjeldsforpliktelse forfall utsatt til feb'24. Usikkerheten er redusert.

IPO Nes er nært forestående etter hva jeg tolker av presentasjonen.

Er nok noe skuffelse da det var høy forventning til realisering av enkelte investeringer.

Gikk en blokk nettopp på 10 MNOK.

Enig i det du skriver. Har ståltro på selskapet, og dets track record. Håper på å få kjøpt billige aksjer på 8-9kr (pris/bok 0,5) fra utålmodige investorer. Kan se ut til å bli en tung mai måned før nytt OPEC møte i juni.

Nei, Arne har kjøpt blokkene som gikk rundt 9.75-10.00. Dukker opp i listene tirsdag (t+2).

Finner ingen info på at Fredly kjøpte disse aksjene. Kan de være kjøpt via en klientkonto? Blir spennende å følge med på utviklingen her. Mange tunge investorer som kjøpte seg inn på rett under 9kr, så skal ikke se bort ifra at rekylen kommer på de nivåene.

04.05.23: AKAST APOLLO ASSET LIMITED NY 1.126.586 14.946.586 5,5(%).

Takk for at du deler denne informasjonen. Hyggelig at Fredly øker jevnt og trutt i Akastor. Akers investeringsselskap har for tiden en interessant «bukett» med internasjonale fond og milliardærer inne på topp 20 lista. Positivt at selskapet tjener penger og betaler gjeld. Dyktig ledelse trekker opp. Topp 20 eier ca. 86% av aksjene i Akastor. Det er er i perioder lav omsetning, bortsett fra tidvise blokksalg. HMH er selskapets desidert viktigste investering med en q1 2023 verdi pr. aksje på kr. 10,90,-. Fredagens sluttkurs var på kr. 10.30,- Med andre ord… HMH til en hyggelig pris, og resten av investeringsselskapets portefølge med på kjøpet. Milliardærene kan regne, og det er ikke noe overraskelse at de kjøper seg opp i Akastor.
Anbefaler interesserte å lese q1 kvartalsrapporten, og selvsagt ta selvstendige vurderinger. Ha en fin søndag😎

26.05.23: AKAST APOLLO ASSET LIMITED 1.016.406 16.437.820 6,0(%).

Er det realistisk å tro at aksjen skal til 17-20kr i løpet av året, om ledelsens plan klaffer og makro holder seg stabilt?

Er det bare fredly som handler litt ordentlig i denne?

Apollo kjøper seg rolig opp ukentlig, bare å sitte rolig i båten. Denne aksjen går under radaren hos de fleste, deilig.
Kan vel spekulere om det kommer utbytter fremover. Men det blir ren spekulasjon.