Akastor - neste rakett innen oljeservice?

Marketwatch
AKAST 17.05.2022 kl 09:56 48640

Se q1 rapport: bokført egenkapital bak hver aksje er ca kr 15,-. De har en forholdsvis beskjeden gjeld som bør være lett håndterbar. Selskapet har noen spennende investeringer, både industrielle og finansielle, disse kan ventes å få et betydelig oppsving i både aktivitet og inntjening fremover. Hovedeiendelen er HMH (tidligere MH Wirth) som de eier 50% av, etter at de slo seg sammen med Baker Huges. De driver service og produktsalg globalt innen oljeboring, både onshore og offshore. Omsetningen i 2021 var ca 5. milliarder, med 2100 ansatte. De eier også 50% av Aker Offshore - skip som leverer subsea tjenester. Av finansielle investeringer kan nevnes investeringer (lån) Oddfjell Drilling, Awilco Drilling, samt datterselskapet DDW Offshore AS, som eier 5 supplyskip.
Med det positive sentimentet som det er innen oljeservice, som nettopp er den bransjen Akastor er fullt investert i, så bør et forsiktig kursmål være,en børskurs på kr 15,- pr aksje, som da kun tilsvarer bokførte verdier.
drømmeren
09.05.2024 kl 10:27 2336

Ja hva gjorde at han måtte brådumpe slik? Måtte vært bedre å slippe litt og litt.
Kan han være i pengetrøbbel eller så han et nytt case og trengte penger fort?
Marketwatch
21.05.2024 kl 09:11 2139

Merkelig at aksjen ikke fyker opp til 16/17 ut fra dagens nyhet
Vågakallen
21.05.2024 kl 09:14 2137

Børsmelding. Nok en energigivende dag for Akastor👌😎
———————————-
Akastor ASA: DRU arbitration award - Settlement of interest and costs

Reference is made to Akastor ASA's (OSE:AKAST) announcements dated 18 and 22
April 2024 on the arbitration award issued in respect of the DRU contracts. The
parties to the arbitration have reached an agreement on settlement of the claims
that remain unpaid, which includes interest and certain costs, whereby USD 68
million ("Settlement Sum") shall be paid to MHWirth AS as full and final
settlement. Payment of the Settlement Sum shall be made within Q2 and comes in
addition to the amount mentioned in Akastor's announcement dated 26 April 2024.


Although the DRU contracts are held by MHWirth AS, which is a wholly owned
subsidiary of HMH Holding B.V. ("HMH"), Akastor holds full financial interest in
these contracts as this was not included in the transaction when HMH was created
in 2021.

The Settlement Sum will be booked in Akastor's Q2 2024 financials, whereby an
accounting income of USD 68 million will be recognized.

For further information, please contact:

Øyvind Paaske

Chief Financial Officer

Tel: +47 917 59 705

Oyvind.paaske@akastor.com
Marketwatch
21.05.2024 kl 21:57 2040

Legger man til dagens avtale på $68 mill. er bokført egenkapital bak hver aksje ca kr 20,-. Er ganske sikker på at det vil komme mer gode nyheter fremover, vedrørende selskaper Akastor er investert i. Nytt forsiktig kursmål settes derfor nå til kr 20,-, som tilsvarer bokførte verdier etter at erstatningen er inntektsført.
Vågakallen
23.05.2024 kl 00:27 1928

Takk for gode vurderinger, og fint du fortsatt er med på forumet!
Akastor traff innertier’n på DRU kontraktene. Samlet med renter, utgifter, mv, blir resultatet av voldgiftsdommen ( 108 + 68 mill. USD) —> 176 millioner USD. Fantastisk resultat, og stor respekt til ledelsen for tålmodig og langsiktig jobbing i et krevende marked fra 2014👌

Registrerer at Finansavisen viser til at ABG Sundal Collier på søndag oppjusterer sitt kursmål på Akastor til 20 kroner fra 16 kroner og gjentar kjøpsanbefaling på aksjen. Rentekravet med aksept på 68 millioner USD, er ifølge analysen (65 mill USD) Ikke regnet inn. Se siste setning med anførselstegn i analysen —> «Hvis Akastors tall er korrekt vil dette ytterligere øke netto sysselsatt kapital med 2,6 kroner pr aksje, ifølge analysen.»
Har du eller andre på forumet synspunkter til tallene, og lurer på om kursmålet skal økes videre opp pr. aksje!? 😎
Redigert 23.05.2024 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
hatitchi
23.05.2024 kl 01:59 1913

Akastor har også 6,8 millioner tegningsretter i Odfjell Drilling, hvor innløsningsperioden varer frem til 31. mai. Basert på kursen til Odfjell Drilling i dag, så får de innløst 40 % av de, og verdien i dag er ca. 146 MNOK, eller knappe 50 øre per aksje :)
Vågakallen
23.05.2024 kl 23:08 1805

Ja, det er mye på gang fremover for selskaper i portefølgen til Akastor. Flere av selskapene er over år blitt tett fulgt opp av Akastor med tanke på salg eller børsnotering. Kan nevne 15 prosent-eide bemanningsselskapet Nes Fircroft, samt lengre tids mulighetsvurdering av å børsnotere HMH. Ifølge siste kvartalsrapporter er Nes Fircroft klart til å selges (exit-ready), og Akastor undersøker mulighetene som er der, inkludert en notering på Oslo Børs. Timing av markedet er viktig, så det kan lønne seg med litt tålmodighet😎
Redigert 23.05.2024 kl 23:10 Du må logge inn for å svare
Vågakallen
26.05.2024 kl 22:46 1674

Kryssjekket investorlistene i kveld ( to dagers etterslep). Magnus Halvorsens blokksalg ble raskt plukket opp av tallknuserne i Akastor som har trua på mere «punch line» fremover. Milliardærene laster opp, og har sett litt nærmere på to investorer.
Simen Thorsen og Kjetil Skorstad har brukbar teft for attraktive selskaper, og sneller jevnt og trutt inn poster i Akastor. Denne uka har Tigerstaden Marina kjøpt 150 000 aksjer. Kjetil Skorstad har siste måned kjøpt 1 mill. aksjer gjennom (topp 8) Tigerstaden AS, og disponerer tot. 3 mill. Aksjer. Tigerstaden AS er også en sentral eier i ( topp 7) Pirol AS med ca 50% av beholdningen. Pirol rister litt på aksjetreet og gafler også innpå 1 mill. aksjer siden 21.04.2024. Pirol AS sin beholdning er nå på tot. 3,5 mill aksjer.
Andre store deleier i Pirol AS ( ca. 50%) er (topp 14) Hortulan AS som eies av Simen Thorsen. Simen har vært long i Akastor over flere år, og er inne med en selvstendig post i Akastor på en fin (topp 13). Ca. 87% av aksjene eies av topp 20, og ca. 93% av aksjene eies av topp 50. Ikke mange aksjer er disponible for handel. Noen synspunkter fra forumet, og er spesielt interessert i refleksjoner rundt investor topp 2, jmf. mine tidligere innlegg😎
Redigert 26.05.2024 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
drømmeren
28.05.2024 kl 00:02 1524

Burde skje noe her snarlig ang salg og noteringer? Hva venter røkke på?
Marketwatch
30.05.2024 kl 14:33 1342

Helt latterlig prising av denne etter at de vant voldgiften. Er vel Saga som presser kursen idag, de ser ut til å ville selge seg ut etter å ha tjent noen ører. Saga kunne etter min mening godt ha sittet med sine 500.000 aksjer, det ser ihvertfall ikke ut til at de har noe bedre å bruke noen kroner på.
Marketwatch
31.05.2024 kl 09:42 1251

Realisert warrents idag, blir penger av dette!
drekkapilsen
31.05.2024 kl 10:12 1225

De skal vel refinansiere gjelda i juni, så kommer det nok nyheter etter det tipper jeg. Lukter vel en saftig liten utbetaling her.
Vågakallen
03.06.2024 kl 00:27 1095

DRU vinneren med cash på 176 mill USD representerer en rå innsprøyting av likvide midler i Akastor. Tidenes «feriepenger»👌 Selskapet har nå en sterk likvid posisjon som girer opp det strategiske handlingsrommet. Akastor leverer resultater som guidet i kvartalsrapportene. Det er bare å lese seg tilbake på track record siden 2014. Akastor spinnes kløktig ut i et sterkt oljeservicemarked😎
Marketwatch
03.06.2024 kl 12:20 966

Da kom nyheten vi har ventet på, planer om børsnotering av HMH. En vellykket børsnotering vil bidra til å vise betydelige merverdier når det gjelder aksjeposten på 50% i HMH som Akastor eier.
Vågakallen
11.06.2024 kl 08:56 760

Akastor blir omtalt av E24 i dag. Her kan du kjøpe en krone for 70 øre😎
Redigert 11.06.2024 kl 08:58 Du må logge inn for å svare
joasoze
11.06.2024 kl 12:25 657

Er det mulig å få limt inn teksten fra E24 her. Jeg betaler bare for Finansavisen
Redigert 11.06.2024 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
operaorkesteret
11.06.2024 kl 12:44 642

Det viktigste er vel:
« Akastor omsider tilkjent en erstatning på 108 millioner dollar som følge av kansellerte riggkontrakter. Det førte til en pen gevinst i regnskapet for første kvartal, og førte til at bokført egenkapital per aksje økte fra 14,60 kroner ved nyttår til 17,20 kroner ved utgangen av første kvartal.»

Og:
« I andre kvartal mottar Akastor i tillegg 68 millioner dollar i renter på erstatningen. Det, og en pen gevinst på tegningsretter til Odfjell Drilling-aksjer, gjør at bokført egenkapital per Akastor-aksje kan stige over 20 kroner.»
operaorkesteret
11.06.2024 kl 12:55 625

….og at de blir gjeldsfrie og bygger opp cash,

Det vil si at mht kontanter til Akastor vil det gi rene penger på 1,85 milliarder kroner. Dermed slettes gjelden på 811 millioner kroner, og sitter så med netto rentebærende fordringer på rundt en milliard. Stor sannsynlighet for at det deles ut som utbytte.
I tillegg skal boreutstyrsselskapet HMH børsnoteres i USA. Hvor Akastor eier 50 prosent av selskapet.

Mye av dette avklares på q2 preso 11 juli
joasoze
11.06.2024 kl 13:04 614

Tusen takk! Ser at aksjen går bra i dag. Godt jeg er inne allerede
Vågakallen
12.06.2024 kl 00:29 468

Akastor har flere selskap som forberedes for børs enn HMH. Bemanningsselskapet Nes Fircroft er rigget og klar børsnotering. Venter på mulig børsmelding.

Pr. i dag ingen realitet men et mulighetsrom som bare må nevnes. Staten har direkte eierskap i Akastor, og har tidligere gjennomført salg i flere av Aker sine selskaper. Kan eks. nevne både Aker Carbon Capture og Aker Solutions. Nærings- og fiskeridepartementet er tredje største eier i Akastor med 12,08% av aksjene. Det har i flere år vært en lock up periode hvor staten ikke kunne selge eller på annet vis foreta seg noe med sin aksjepost i Akastor. Lock up perioden er ifølge statsbudsjettet 2024 nå avsluttet. Nærings- og fiskeridepartementet vil ved et eventuelt salg trolig kreve markedspris for sin post. Lurer på hva dere tenker, synspunkter?😎
Redigert 12.06.2024 kl 00:34 Du må logge inn for å svare
Marketwatch
I går kl 09:24 252

Dersom dagens nyheter fra Bloomberg slår til, vil verdien av Akastors 50% eierdel i HMH være verdt omtrent det samme som hele Akastor markedsverdi idag.
Lafreri
I går kl 09:30 240

Hva er dagens nyheter på Bloomberg?
Bullfight
I går kl 11:51 167

Her er det 4 x i år
Vågakallen
I går kl 12:13 137

Fin børsdag for Akastor. Selskapet går fortjent i rakettfart mot synliggjøring av faktiske verdier👏
Finansavisen har fokus på selskapet også i dag —> « Røkke kan synliggjøre kjempeverdier ved børsnotering
Kilder hevder overfor Bloomberg at Akastor-datteren HMH kan være verdt 1,5 milliarder dollar ved en børsnotering. Det er milevis over hva analytikerne og Akastor selv mener selskapet er verdt.»
Game on i Akastor😎