DOF - starter året med solid pluss!

tobben
DOF 19.05.2022 kl 09:43 241979

Da er det bare å vente i spenning på kvartalene som kommer ! Utrolig at det fremdeles kjøres hardt på nedskrivninger I et marked med betydelig økning av skipsverdier
Redigert 24.06.2022 kl 20:02 Du må logge inn for å svare

Helge Møgster trenger 2/3 flertall for å få gjennom forslaget på Ekstraordinær Generalforsamling. Han har i dag 31,6% av aksjene så det trengs bare at mer enn 15,8% av småaksjonærene stemmer imot for å nedstemme hans aksjer. Dof Minoritetsgruppe børsmeldte 34% oppslutning allerede i høst av de totalt 68% aksjene til småaksjonærene i Dof. Min vurdering er at det er mer enn 99% sannsynlighet for at dagens aksjonærer stemmer ned dette forslaget om at de skal gi fra seg 96% av oppsiden i DOF aksjen nå. Det er ingen jeg har snakket med som ikke er bestemt på å skulle stemme ned forslaget. Jeg har snakket med mange Dof aksjonærer.
Kredittkomiteen der vi aksjonærer ikke har fått deltatt har kommet med et forslag kraftig i favør av dem selv. Ad hoc gruppen av obligasjonseiere er nok de som har vært ekstremt ivrig for størst mulig utvanning. Dette er «gribbeinvestorene» som under covid-krisen har kjøpt obligasjonsgjeld for 12% av pålydende slik Viva forteller. Nå vil disse som aldri har hatt krav på annet enn en renter ha vår oppside i aksjene. Bankene og Eksfin som har pant og førsteprioritet er likegyldige til om obligasjonseieren ønsker å konvertere eller ei. Helge Møgster har nok sikret seg selv en rett til å kjøpe gjeld billig som en forutsetning for at han godkjenner forslaget. De opprinnelige obligasjonseierne er rentefond som ikke kan eie aksjer. Spørsmålet er hvor mye av obligasjonsgjelden som flyttes til investorer som forespeiles å overta 96% av oppsiden til dagens aksjonærer. Sleipe selgere/megler forteller at investorer skal få Dof aksjer til en lav kurs men vi vet at det er åpenbart at de aldri vil få konvertert til aksjer. Disse obligasjonskjøperne blir i disse dager lurt av meglerhus og banker. De får en obligasjon som har like stor risiko som aksjen men med minimal oppside. Vi vet at banker og meglerhus har blitt dømt til å betale hundrevis av millioner til sine kunder i erstatning fordi de har svindlet kundene sine gang på gang med skjulte gebyrer og lureprodukter som aksjeindekserte obligasjoner der folk har blitt lurt ved at det ikke var mulig å forstå hvor høye gebyrer og dårlig investering disse produktene var.
Dagens Dof aksjonærene vil fremover bli angrepet fra mange hold for det er sterke krefter som vil ha 96% oppsiden vår. Vi kommer til å bli beskyldt for å ødelegge for arbeidsplasser. Vi kommer til å bli truet med at vi taper alt hvis vi stemmer nei. Vi vet dog at Ad hoc gruppen blant obligasjonseierne aldri vil få flertall for å ta ut konkursbegjæring på DOF for da forsvinner mange milliarder i ordreboka og fremførbart underskudd. Obligasjonseierne som utelukkende har sisteprioritets usikret gjeld har aller mest å tape på dette og vil seg selv ikke så vondt. Hvis noen skulle tatt ut konkursbegjæring blir det Norsk ch 11 med dommer som skal utrede om det er underdekning i boet. En ch 11 prosessen tar normalt 10 måneder og det er åpenbart at mangedobling av rater og skipsverdier tilsier at konklusjonen blir at det ikke er grunnlag for konkurs i Dof.

syvert1
05.07.2022 kl 00:50 3063

Veldig bra beskrivelse av situasjonen.
Grovt sett har vi følgende primær interessenter:
- Private aksjonærer/minioritets gruppen, små selskaper.
- Møgster familien v/Larco
- Banker
- Obligasjonseiere
Rekkefølgen er valgt ut fra makt forhold, eierskap.
En må kunne forvente at alle interessenter vet at dette er en mulighet de kanskje får 1/100 år, oppsiden er enorm. Ratene er nå ATH og markeds utviklingen støtter verdi estimater. Desverre har toget gått, banker og obligasjonseiere har ingen mulighet til å få gjennom konvertering i Dof slik markedet nå utvikler seg. Faktisk tror eg mange Banker og Obligasjonseiere ser viktigheten av å ha et godt forhold til selskapet som har gitt de årevis med svært god avkastning, rente. Eg er overbevist om Obligasjonseierne går sammen med minioritets aksjonærene vil det være mulig å få over 50% oppslutning for at styre, ledelse skal jobbe for en plan der obligasjonsgjelden inkl. forfalte renter skal betales innen 01.07.2023. De 1,3 mrd i renter kan betales ved utgangen av Q3 2022 ved å ta 650 mill av fri kontant strøm og 650 mill av de 1,7 mrd de har i banken. BINDES, renter på Bank lån betales som før. Fra Q3 2023 kan Dof begynne å betale renter, avdrag på gjelden basert på 2019 forslaget uten emisjon.
Om dette forslaget er greit for banker, obligasjonseiere men at styre, Ledelse motarbeider løsningen bør det kalles inn til EGF og Ledelse, styre avsettes noe som krever over 50% oppslutning private aksjonærer eier 68% så det skulle være mulig.

Redigert 05.07.2022 kl 11:36 Du må logge inn for å svare
tobben
05.07.2022 kl 08:57 2888

Brønmo nærmer seg 12 millioner aksjer med stormskritt :-) Avanza er jeg like i stuss med ,som da de kjøpte seg opp til over 10 millioner aksjer da Fredrik Mohn solgte sine 50 millioner aksjer. I tiden etter virket det som de forsøkte å bremse kursutviklingen , er det det samme de forsøker nå , men med betydelig mindre aksjer «i sekken» ? En spennende tid vi går inn i hvertfall :-))

Bankene er samstemt om forslaget. Deres mening trumfer obligasjonseierne. Første test blir obligasjonseier møtet. Spennende hvorfor ad hoc gruppen bare har med seg 40 prosent.
Kalkylen
05.07.2022 kl 10:54 2787

Bankene er sikkert samstemt og ikke så veldig overaskende, de ønsker eierskap for de ser vel større potensialet i DOF enn vanlig folk. Dette blir spennende når det blir klart for folk at utvanning ikke nødvendigvis blir utfallet her. Jeg kjøper mer, skulle ikke tro man fikk det så billig nå, DOF er helt klart en større pengemaskin enn PGS som kun er låst til seismisk marked.
Redigert 05.07.2022 kl 10:56 Du må logge inn for å svare

Tidligere skeptiske banker og Eksfin er nå blitt positive til denne bransjen pga av markant bedring i fremtidsutsikter. Det blir heller ikke noe problem å øke banklånene mye etter at 2-kvartal og 3-kvartalstall kommer inn og vi får gradvis oppskrivninger over 10 milliarder som er ekstraordinært nedskrevet under krisen. Dof har vel over 10 milliarder i underskuddsfremføring også så vi slipper skatt den første tiden noe som ytterligere vil gi en fantastisk positiv effekt i tillegg til alt annet fremover. Stor valutagevinst i Brasilianske BRL er allerede sikret nå i 2 kvartal.
AlanS
05.07.2022 kl 12:21 2723

Enig med deg. Viktig å få med seg at nye kontrakter ikke vises i kvartalsrapporter med en gang. For eksempel: De nye AHTS kontraktene gjelder fra Q4 2022. Det er også en del forskjeller mellom TC og prosjekter.
Kalkylen
05.07.2022 kl 12:35 2879

AHTS kontrakene blir spennde takk for tallene du postett tidligere, bare bøye meg i støvet for din kunnskap i DOF. Jeg lurer også på hvorfor DOF nå ikke forteller om spott marked? Er de lei medias vinkling av selskapet? Satser de på rene tall på Q2? For da kan jo ingen argumentere imot tallene. Bare noen tanker
syvert1
05.07.2022 kl 13:25 2830

Regner med nye kontrakter inngått i 2022, og kanskje siste halvår 2021 har betydelig bedre fortjeneste en de inngått 2018,2019,2020. Ut fra det en kan se vil over 50% av AHTS, PSV flåten raskt dra nytte av et kraftig forbedret marked, et godt eksempel er kontraktene med Petrobras inngått i 2022.
Når det gjelder Subsea som har 30 skip + en del innleide er kontrakten Soff inngikk for Normand Clipper som viste en økning på over 60% i ratene siden Februar 22 er det meget lovende. Ser en bort fra de 4 skipene under DofJV og Skandi Africa der noen skip fortsatt er på 8 års kontrakt, tror kanskje Skandi Africa har fått en god kontrakt med like god eller bedre rater en den hadde. Den store majoriteten av DOF Subsea sine skip er knyttet til kontrakter av varierende varighet og her ligger nok en X faktor. Vil annta at DofSubsea kan få en betydelig økning av EBITDA i Q2, Q3, Q4, og 2023. En rate økning på over 60% for disse skipene og som mest sannsynlig fortsetter vil gi betydelige utslag på kontant strømmer. Ligge tiden mellom prosjekter blir nærmest borte i et stramt marked og presser opp utnyttelses graden. Dette sammen med inntektene fra Norskan, og sannsynlig vis DofJV vil øke fra Q4 betydelig vil helt klart gi andre muligheter for refinansiering og mye raskere nedbetaling av gjelden til de som ønsker konvertering og nekter å forlenge still stand avtalen.
AlanS
05.07.2022 kl 13:59 2813

DOF har en meget begrenset eksponering mot spotten og slike kontrakter meldes ikke.
Det som virkelig rart at DOF ikke sier omtrent ingenting om utviklingen fremover. Kun statusen for ordreboken.
Spørsmålet om effekten av de nye AHTS kontrakter under Q1 presentasjon ble ikke ordentlig besvart. Merkelig.
Å gi gode opplysninger om selskapets økonomiske situasjon er noe som ledelsen må gjøre...
Kalkylen
05.07.2022 kl 14:04 2823

Er vel kanskje derfor en ny ledelse må komme på banen eller?
Redigert 06.07.2022 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
AlanS
05.07.2022 kl 14:23 2803

Både ledelsen og styret i DOF har lite å si når selskapet styres av hovedeieren. "Man skal ikke bytte hester midt i strømmen", ikke sant?
syvert1
05.07.2022 kl 14:43 2772

Det vanligeste i slike refinansieringer er at hoved eier kjøper obligasjons gjeld, annen gjeld og tilfører mer kapital. Det er da utenklig at Styre, Ledelse, hoved eier skal jobbe for andre løsninger som de vil tape stort på.
Med negativ kontroll kan minioritets eierne blokkere forslaget og kommende forslag men å avsette styre, Ledelsen krever over 50%. Til mer urimelig avtalene blir m. h. t økte inntekter fremover vil missnøyen øke og det er ikke utenkelig at enten styre, ledelse blir avsatt eller en aktør legger inn bud på hele selskapet som deretter vil avsette styre, Ledelsen. En fientlig bud krever over 50% oppslutning blant aksjonætene. Resten kan de kjøpe etter hvert.
Basert på Dof verdi før krisen 2014/2015 bør et bud ligge på ca. 30 mrd som gir kurs på ca. 95 kr.
Redigert 05.07.2022 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
tobben
05.07.2022 kl 20:48 2566

Takk for mail fra minoritetsgruppen , seriøst bra jobba :-))

Støtter den, veldig bra med saklig info.
syvert1
05.07.2022 kl 23:16 2451

Et lite regnestykke til ettertanke...
Dof har nå 2 AHTS i spotten. Det ser ut som raten for Juni var i snitt 1,5 mill og vil mest sannsynlig bli enda høyere i Q2. Dersom vi setter utnyttelsesgraden til 80%, utgifter pr. døgn i 3 mnd til 225 000 kr/mnd vil EBITDA pr kvartall bli 94,5 mill pr båt eller 189 mill. for begge. Dof hadde lagt til grunn en EBITDA på 2750 mill pr år eller 687,5 mill pr. kvartall. Med andre ord vil disse 2 skipene levere 27,49% av konsernets EBITDA. De har 30 subsea skip, 15 AHTS, 14 PSV. Tar en med EBITDA fra AHTS kontraktene til Norskan ca 185 mill nok for 5 skip dekker det 54,4% av EBITDA som er brukt fra 7 AHTS skip.
Redigert 05.07.2022 kl 23:17 Du må logge inn for å svare
Dofulf
05.07.2022 kl 23:44 2429

Tips i Q1 besto flåten av 55 skip hvorav 47 var egne. Så har de jo solgt noen. Du opererer med 59 skip. Noe som skurrer kanskje
AlanS
05.07.2022 kl 23:50 2433

syvert1, tenker du Skandi Iceman og Skandi Hera?
Skandi Hera eies av LOS Shipping I A/S og disponeres/under management av DOF Management A/S. 3 av 15 AHTSer eies av DDW. DOF eier 11 AHTSer, 9 av disse er i Brasil.
For tiden jobber Skandi Iceman og Skandi Hera med Hywind om jeg ikke tar feil. Det ville vært bra om skipene gikk på rater over 2 mill dagen i sommeren, men denne tanken er for optimistisk.
syvert1
06.07.2022 kl 01:20 2370

Vet Skandi Hera fikk rate på 2 mill av Statoil, Eg la til grunn 1,5 mill. i gjennomsnitt. Bare for å vise hvordan betydelig rate økning virker inn på EBITDA. DOF kjøpte nesten alle aksjene i Dof Installer som hadde 3 AHTS om eg ikke husker feil. De la inn bud på resten. Her må det jo bli en del inntekter i Dof resultatregneskap, noen som vet h ilken kontrakter disse skipene har?
Redigert 06.07.2022 kl 02:01 Du må logge inn for å svare

Økt fare for at DOF siger nedover på lavt volum.
Traderne kommer nok tilbake , men en katalysator trengs.
F.eks at minoritetsgruppen lar seg intervjue i finanspressen.
Dofulf
06.07.2022 kl 09:32 2161

Hei Syvert1

Antall DOF Skip på DOFs hjemmeside. Regnet med at du hentet tallene derfra. Tallene som presenteres her har vel neppe vært riktige en gang de siste 10 årene. De er bare til pynt og forvirring. Når du holder markøren over fleet på hjemmesiden få du tilgang til dof fleet booklet.Denne er mye bedre oppdatert med oversikt på side 2.
Når jeg skrev antallet 55 skip totalt var det tallet hentet fra Q1 presentasjonen riktig pr 31.03.2022.Dof Installer eier 3 skip. CSVen Skandi Herkules oppdrag i West Australia, DOF Subsea awarded Woodside Energy Ltd’sEnfield XT Retrieval and Offshore Support Services contract, to be undertaken in Q3 and Q4 utilising MPSV Skandi Hercules., Skandi Skansen for tiden Haywind Tampen/spot NS, og Skandi Vinland 10 års kontrakt + 10 års opsjon gjeldende fra 2017 Canada/N-America. DOF har tidligere tappet selskapet for penger. Finner rapporer etc ved å gå til notc.no siden selskapet er registrert der. Legger ved et par linker. Stå på.!
https://www.notc.no/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/tilsynsrapporter/2016/kontroll-av-finansiell-rapportering-dof-asa/
https://www.bdb.no/bedriftsinfo/Dof_Installer_ASA/regnskap
http://www.dof.no/en-GB/Headlines/News-Item?Action=1&NewsId=2001&currentPage=28&M=NewsV2&PID=596
Redigert 06.07.2022 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
AlanS
06.07.2022 kl 09:47 2154

her er lenken til DOF brosjyre som gir en grei oversikt over flåten - http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20Group/Media/DOF_fleet_booklet_web.pdf
DNV vessel register (https://vesselregister.dnv.com/vesselregister/) inneholder også opplysninger om skipseier og manager/disponent.
syvert1
06.07.2022 kl 12:11 2025

Hei Dof Ulf, fant rapporten til installer på DofSubsea sin side. Ser at Skandi Iceman i flg. Westshore har port Bergen i August 15.08, ser da for meg at at dette også vil gjelde Skandi Skansen. Ser Skandi Hercules fikk en kontract i 2021, har den fått ny etter dette? https://www.offshore-energy.biz/dof-subsea-gets-more-apac-work/
Uansett viser dette at båtene blir chartret til prosjekter av varierende lengde. Ved lav aktivitet ligger båtene i havn og venter på oppdrag som ved covid krisen, lav oljepris. Når aktiviteten øker vil også liggetid mellom prosjekter gå ned og ratene øker. Tror nok synet som råder ved at Dof blir liggende i en hengemye av gamle kontrakter med lav lønsomhet selv om markedet er i bedring er overdrevet.
Dofulf
06.07.2022 kl 12:18 2107

Skandi Herkules, Kontrakt ut Q3 og Q4 side 5 i presentasjonen Q1 eller
http://www.dof.no/en-GB/Headlines/News-Item?Action=1&NewsId=6333&currentPage=2&M=NewsV2&PID=596
Redigert 06.07.2022 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
syvert1
06.07.2022 kl 12:58 2084

Denne kontrakten er ingått 23.03.22 og raten er nok svært god, samt EBITDA for hele kontrakten. Med andre ord vil 2 av 3skip snart levere vesentlig høgre EBITDA og kontant strøm. I tillegg vil Skandi Iceman øke EBITDA betydelig da ratene i Spotten er mangedoblet og høy aktivitet. De 2,7 mrd som er brukt ved beregning av betalingsevne og som gjør at 5,7 mrd skal konverteres har ingen rot i dagens virklighet eller den fremtidige kontant strøm til Dof. Ser virklig frem til særlig Q4 rapporten 2022 da mange kontrakter blant annet i Brazil vil bidra. Men regner med vi får betydelig økning også i Q2, Q3. 2023 blir nok et veldig bra år og Dof kan betale tilbake obligasjons gjelden, renter på lån og BINDES avtalen slik som nå.
Redigert 06.07.2022 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
06.07.2022 kl 13:14 2065

Enig med deg at det er "synet" som rår , lav oljepris trenger ikke nødvendigvis bety dårlig tider for DOF, ser man tilbake i tid før covid var prisen lavere enn nå men inntektene gode. Håper disse båtene straks får noen avtaler. Oljeprisen er fortsatt ganske høy i forhold til normalen.
syvert1
06.07.2022 kl 13:45 2036

Ser når det gjelder Dof JV har de 4 skipene 8 års kontrakter om eg ikke tar feil.
Olinda levert 2019, utgår 2027
Recife levert 2018, utgår 2026
Buzios levert 2018, utgår 2026
Acu levert 2016, utgår 2024.

Er det sannsynlig at disse 4 skipene får dårligere EBITDA i fremtiden en de har nå slik markedet utviklerseg? Er det risdiko for at ikke skipene skal få nye kontrakter?
Hvilken mekanismer har slike lange kontrakter for å fange opp endringer i markedet, oljepris.? Ser for meg inflasjon, internrente og et tillegg basert på markedsutvikling. Alle 4 skip ble levert etteroljekrisen startet.
AlanS
06.07.2022 kl 14:12 2014

Her er et eksempel på at skriveriet i media bør vurderes kritisk - https://finansavisen.no/nyheter/bors/2022/07/06/7895389/seb-oppgraderer-ser-55-prosent-oppside-i-oljeservicefavoritt
Det var nytt at AGAS er en oljeservicefavoritt...
AlanS
06.07.2022 kl 14:22 2000

https://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos/contratos
Skandi Olinda
4600424383 DOFCON NAVEGAÇÃO LTDA. 13/02/2019 10/02/2027
Objeto: AFRETAMENTO E OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO PLSV
Valor do contrato: R$ 624.680.104,44
4600424384 DOFCON NAVEGAÇÃO LTDA. 13/02/2019 10/02/2027
Objeto: AFRETAMENTO E OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO PLSV
Valor do contrato: US$ 375.792.687,64

Skandi Recife
4600424379 DOFCON NAVEGAÇÃO LTDA. 13/06/2018 10/06/2026
Objeto: AFRETAMENTO E OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO PLSV
Valor do contrato: R$ 636.099.328,83
4600424380 DOFCON NAVEGAÇÃO LTDA. 13/06/2018 10/06/2026
Objeto: AFRETAMENTO E OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO PLSV
Valor do contrato: US$ 379.509.153,22

Dagrater kan lett regnes ut fra kontraktsverdier og lengden.
Opplysninger er også relevante i forhold til diskusjoner om valutaeffekter. Her kan du selv vurdere fordeling av inntekter mellom BRL og USD og regne på effekter for disse to skip.
Redigert 06.07.2022 kl 14:54 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
06.07.2022 kl 14:31 1984

Helt klart media har en veldig stor rolle og ansvarr. Bare se på subsea7 som ble skrytet opp i skyene men nå har en minus 11,2% trend. Folk må gjøre egen research og ikke høre på flertall og media,
Dofulf
06.07.2022 kl 14:51 1954

http://www.dof.no/en-GB/Headlines/News-Item?Action=1&NewsId=1571&currentPage=34&M=NewsV2&PID=596
8+8 år.)))) OK?? DOFCON JV er stedet hvor DOF trykker penger og det skal de fortsette med de neste 10 årene.
Redigert 06.07.2022 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
syvert1
06.07.2022 kl 15:29 1887

Den som ble levert først er vel snart nedbetalt? Da blir det enda mer penger i kassen, er dette tatt hensyn til i EBITDA anslaget på 2,7 mrd som gir 5,7 mrd i konvertering?
Det er vel liten tvil om at opsjonene blir utløst?
Redigert 06.07.2022 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
AlanS
06.07.2022 kl 15:34 1882

Foreløpig får DOF omtrent ingenting fra DOFCON JV.
syvert1
06.07.2022 kl 15:50 1872

Regner med de har vedtatt at skipene skal nedbetales ASAP, da går vel EBITDA til nedbetaling av gjeld og noe investeringer. Regner med dette reguleres i en kontrakt mellom selskapene. Men uansett skal 50% av verdiene tilfalle Dof sin ballanse men disse skipene er vel også nedskrevet... 😀
Mulig har de flyttet gjeld til DOF JV..
Redigert 06.07.2022 kl 15:51 Du må logge inn for å svare
syvert1
06.07.2022 kl 16:21 1844

Nå ligger det an til at gass blir merket som Grønn energi, dette vil vel gi økte investeringer og mer arbeid til Dof, høgre rater.
https://e24.no/olje-og-energi/i/28ggyB/eu-vil-groennmerke-gass-og-atomkraft
Kalkylen
06.07.2022 kl 16:44 1808

Det som er så bra med DOF er at de dekker et så stort området, oljeservice, gass og seismisk.
Redigert 06.07.2022 kl 16:44 Du må logge inn for å svare