DOF - starter året med solid pluss!

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
27.10.2022 kl 21:24
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
tobben
DOF 19.05.2022 kl 09:43 300244

Da er det bare å vente i spenning på kvartalene som kommer ! Utrolig at det fremdeles kjøres hardt på nedskrivninger I et marked med betydelig økning av skipsverdier
Redigert 19.10.2022 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
tobben
06.06.2022 kl 23:28 9601

Støttes, men det er jammen ikke lett å tippe utviklingen uke for uke. Støtter meg derfor mest til at trenden er vår venn. Det har hvertfall stemt god siden Fredrik Mohn solgte aksjer for 40 øre pr stk blandt annet til meg :-))

Hvis markedsutsiktene bedrer markant vil det være lønnsomt å velge det selskapet som har mest gjeld og lavest Marketcap. Forundrer meg ikke om vi får en reprising av DOF slik at DOF prises litt mer likt som SOFF. Riktig pris på DOF er etter min mening SOFF 46,9kr/4= 11,7kr
DOF tjener mer enn SOFF, har mindre gjeld og betydelig bedre resultat. DOF har krav om likebehandling fra statlige Eksfin med tilbakeføring av for mye betalte renter siste årene fra standstill. Trolig vil de få igjennom tilsvarende krav om likebehandling også fra bankene. Kommer ikke slik innrømmelse bør man be om at konkurransetilsynet dømmer i saken.
Dof har en prosjektorganisasjon priset til 0kr med 3800 ansatte som SOFF ikke har. DOF har hovedinntektene fra Brasilianskbygde båter med rett til å frata også i fremtiden de beste kontraktene fra eksempelvis SOFF. Det er altså en grunn til at DOF alltid har tjent mye mer og vil fortsette med dette. I dag er DOF verdens største flytende havvindutbyggingsrederi og de har en klar visjon om å være verdens største flytende havvindutbygger også i fremtiden. Også denne dattervirksomheten med store komparative fortrinnet er priset til 0kr i DOF ennå. Dette er en av verdens fremtidige største milliardnæringer og en av verdens kraftigst voksende vekstnæringer som til og med har samstemt støtte fra hele verden og alle nasjoner. Neste kraftige kursløftet i DOF tror jeg vil bli varig. Grunnen er at kursløftet med økt Marketcap kombinert med markedsutviklingen fjerner historiske krisediskusjoner omkring gjeldskonverteringsbehov.
Redigert 06.06.2022 kl 23:35 Du må logge inn for å svare
tobben
07.06.2022 kl 07:57 9362

Bjarte Brønmo overtar plassen som nest største aksjonær ! Etter å ha handlet jevnt og trutt i flere år , imponerende

Plukket opp noen hundre tusen av de jeg også ja, tror vi får en fin DOF uke tenker nå jeg.
tobben
07.06.2022 kl 08:34 9319

Blir spennende fremover ja, prisingen i forhold til Solstad begynner å se snodig ut i mine øyne. Om den er "feil" eller "riktig" får vi nok snart svar på :-))

Etter mine vurderinger er også SOFF og Siem veldig billige og det er naturlig når bransjen har vært svak og nedsnakket i 8 år. Det som har vært spesielt i DOF er at også ledelsen har snakket ned DOF mens konkurrenter og andre aktører i samme marked entydig ser kraftig bedrede utsikter fremover. Vi får håpe dette er for å roe ned de 3-4% av gribbeinvestorer som har kjøpt seg inn i den usikrede obligasjonsgjelden og som trolig nå presser på ekstremt med krav om å konvertere til billige aksjer. Dette er usikret obligasjonsgjeld i DOF sitt datterselskap så de har ikke mulighet til å ta pant i skip eller annet selv ikke hvis de hadde klart å få flertallet med seg og det er usannsynlig at de nå gjør. De får god rente i Pik og kursen på lånet stiger så de 96% eierne som er rentefond og DOF eier selv mye av lånet er godt fornøyd. Noen er nok grådige og prøver seg på enda mer.... Ledelsen har ikke lov til å si noe om 2 eller 3 kvartal på 1 kvartal presentasjonen som nylig ble avholdt. I første kvartal var situasjonen fortsatt vanskelig med uvær i både januar og februar der de fleste skip lå i opplag eller lå på verft til oppgradering. I Brasil var det store kostnader med Covid i 1 kvartal som vi nå ikke får fremover. Scandi Icland fikk eksempelvis da 70 000kr/dag i vinter mens den nå vil få 1,5-2 mill/dag og kan forvente mye høyere rater kommende år fordi flere og flere skip bindes opp på lange kontrakter til mye høyere rater.
Statlige Eksfin, bankene og rentefond har ikke lov til å eie aksjer så 97% av långiverne vil ikke ha gjeldskonvertering.
Jeg tror ikke SOFF eller Sioff skal ned men jeg tror DOF skal opp mye nå fremover. Når 2 kvartal tallene kommer forsvinner nok siste rest av nedsnakkingen som har pågått i 8 år. Finnes ingen grunn lenger til verken gjeldskonvertering eller emisjon og selskapet må eventuelt få fullmakt på en fremtidig generalforsmaling fra oss småaksjonærer som eier 68%. og da må konverteringskursen eventuelt være veldig høy så det tror jeg ikke på. Helt umulig for noen å få 2/3 flertall for utvanning eller en dårlig løsning for oss småaksjonærer nå og derfor blir det nok standstill fortsatt frem til vi får slettet de dobbelt så høye rentene som Statlige Eksfin har avkrevd DOF siden standstillstart i forhold til Soff og Sioff. Har aldri sett verre nedsnakking og underprising av et selskap der alt har snudd til eventyrlig gode utsikter. Litt merkelig at reprisingen etter krisen ikke skjer mye raskere....
Redigert 07.06.2022 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
xray292
07.06.2022 kl 12:05 9092

Du har nevnt Eksfin i flere anledninger der du mener at Dof bør bli kompensert med mindre gjeld. Hvordan vil det være praktisk mulig? Vil Eksfin være presset til det? Etter det jeg har forstått, er Eksfin styrt av regjering. Vet ikke om SV, MSG og Rødt er helt hippen å støtte en slik ordning .
AlanS
07.06.2022 kl 12:48 8973

Mai 2022 månedsrapport fra VesselValues er nå tilgjengelig for nedlasting https://t.co/6Yckw7hSRP eller via twitter https://twitter.com/VesselsValue

Verdiutviklingen i AHTS segmentet i Mai var imponerende - https://snipboard.io/n0dcbP.jpg
Very large og Large 10-15 år gamle AHTS lagte på 31% i Mai.

Bildet på side 11 (https://snipboard.io/WXMU4m.jpg) viser utviklingen av den globale offshoreflåten siden 2013. 5 år med få nybygg og veksten i flåten er realiteten som oversees.
syvert1
07.06.2022 kl 16:30 8614

Regner men rentenivået henger sammen med den negative E. K, samtidig må en forvente at rentene Nibor vil stige fremover. Kan ikke forstå annet en både Dof, Soff og andre nå snart må begynne tilbakeskriving av impairment.
Det som bekymrer meg nå er dollar kursen som stiger mot Nok mulig det har med nedgang i oljeprisen å gjøre. Eller har FED kommet med ny rente uttalelse, det svinger voldsomt. Skulle gjerne sett 10% svekkelse av dollar mot Nok og BRL, samt 5% styrking av BRL mot Nok. Spennende tider, og får håpe Gribbene innser slaget er tapt og de må som andre kjøpe aksjer gjennom OSE.
Kalkylen
07.06.2022 kl 16:35 8591

Når det gjelder dollar kursen mot NOK kan mye spennende skje på fredag, da legges fram ny CPI tall. Blir det nedgang i inflasjon i USA kan US børsen gå rett opp.
Redigert 07.06.2022 kl 19:00 Du må logge inn for å svare

Eksfin har gitt SOFF og Sioff mye lavere rente og bedrede avdragsvilkår. Dette er enda ikke tilbudt DOF og det offentlige kan ikke drive med konkurransevridende virksomhet ved å forfordele noen konkurrenter fremfor andre. Hva som er praktisk mulig er ikke lett for oss som ikke har vært i møtene å konkludere men at det er riktig av DOF og be om standstill og likebehandling er jeg enig i. Jeg mener også de bør takke nei til tilbud fra Eksfin som er dårligere enn det Eksfin har gitt til konkurrentene. DOF var selskapet ingen trodde ville trenge nødhjelp da krisen startet og har klart seg til tross for at SOFF og Sioff har fått nødhjelp fra skattebetalerne. Bedre da å foreslå fortsatt standstill og bruke likviditeten til kjøpe seg opp i datterselskaper til100%, oppgraderinger av skip og kjøpe nye Rov-er slik DOF har gjort de siste år. Ingen fare for at det offentlige vil få gjennomslag for å drive med konkurransevridende virksomhet for så å ta livet av det selskapet som har klart seg best gjennom krisen.
xray292
07.06.2022 kl 17:39 8483

Hypotetic, har minoritetsgruppen kommunisert dette tydelig til styret om forhandling med Eksfin der DOF bør kreve økonomisk bistand?
syvert1
07.06.2022 kl 18:29 8394

Det hadde vert fint, da skulle en ivertfall få 6-7% svekkelse resten av denne mnd. Sist ble det vel sagt at inflasjonen i US var under kontroll da ville det vært greit om de signaliserte en lavere rente bane. I Norge får vi ivertfall 0,25% økning i Juni og kanskje 0,5%. Regner med høy rente, høye bensinpriser, matvarepriser ikke er populært i US.
AlanS
07.06.2022 kl 18:43 8405

Slitter med å forstå hvorfor svekkelsen av USD mot NOK er positiv. Inntekter i USD og valuta med stabile kurser mot USD, blir lavere etter omregning til NOK. Skipsverdier omregnet til NOK blir lavere. Betjening av gjelden i NOK blir dyrere dersom USD brukes til dette. Osv. Den eneste fordelen er at gjelden i USD omregnet til NOK blir lavere. Men dette betyr lite.
Eksempel: man tjener USD 5 000 etter skat i måned og har utgifter på NOK 30 000. Om USD/NOK er på 10, har man USD 2000 eller NOK 20000 til gode. Om USD går ned til 8, blir det det bare USD 1000 eller NOK10 000 til gode. Om USD svekkes mot 6, er det ingenting igjen.
Redigert 07.06.2022 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
syvert1
07.06.2022 kl 20:20 8238

Slik eg har forstått dette er grunnen at Dof har det meste av gjelden i usd ca. tilsvarende 12,5 mrd. La oss si da at dollaren styrkes 10% mot nok som utgjør 1,25 mrd i mindre E. K.
Detpositive er at de inntektene av ca. 2 mrd som er i usd øker ca. 10%. Ser for meg dette kan dreie seg om ca. 1 mrd. Med andre ord en økning på 100 mill. Da er det 1125 mill igjenn. Som CFO sa de innhenter skipsverdiene i usd men at se gjør egne vurderinger. Generelt sett vil det ikke være positivt at gjelden i nok øker når gjelden er problemet. Det er mulig å skrive en mail til Hilde Drønen og be hun komme med ytterligere info. En annen ting er når de fpr en redusering i gjelden skal vel denne inntektsføres i form av en positiv valuta gevinst som da vil øke overskuddet og E. K. Motsatt blir det vel med skibsverdiene men denne blir da mindre. Blir veldig vanskelig å vite eksakt når vi ikke har alle tall, men i følge CFO ville E. K bli redusert om usd/nok øker, og hun burde vite dette. Regner med de betaler renter i usd og en svekket usd vil vel også gi lavere rente utgifter i nok som påvirker overskuddet positivt.
syvert1
07.06.2022 kl 20:47 8167

Av Q1 2022 raporten
Tangiable assets (båter) verdi 12 281 mill tot.
Noen skip er finansiert i nok elmer andre valuta en usd.
Gjelden i dollar var 12 657 mill av totalt ca. 20 000 mill. Altså 63,3%. Om dette overføres til båtene tilsvarer det 7680 mill av totalt assets 12 281 mill. Da blir det som CFO sa mye lån, men situasjonen er jo ekstra ordinær med svært lave skipsverdier.
AlanS
07.06.2022 kl 21:50 8008

Det er greit å skille mellom valutaeffekter på drift og balansen. Ellers blir det mye diskusjoner om epler og bananas.

Kommunisert skriftlig ja til Eksfin som bekrefter at det er tatt videre. Muntlig har Eksfin presisert a det absolutt siste de vil godkjenne er gjeldskonvertering. Det godkjenner de bare hvis det ikke finnes håp eller valg om andre muligheter så vi er nok ikke der lenger, men DOF var nok også i en slik kritisk situasjon for 1-2 år siden. Banker og Rentefond sier det samme. Bare fint om enda flere sender beskjed om at vi ikke vil godkjenne gjeldskonvertering nå slik at Eksfin kan henvise til aksjonærenes klare beskjed når de fraråder gjeldskonvertering. Hvem gribbeinvestoren er vet vi ikke og ingen vil fortelle dette. Når man prøver å spørre hvem det er får man beskjed fra alle hold at kreditormøter er hemmeligholdt og at ingen får lov til å opplyse om noe. Spør du meg er dette et anonymitets beskyttelse som burde vært fjernet.
Hvem som legger opp til gjeldskonvertering er fortsatt ubesvart og ingen vil vedkjenne seg dette . Har fått beskjed av en av bankene at et selskap i London har fått oppdraget med å tilrettelegge og disse er det vel vi aksjonærer som betaler for..... Nesten litt på grensen provoserende dette ja....
Er også sendt epost til ledelsen i DOF om dette. Er bekreftet av ledelsen muntlig at krav om samme rente og avdragsprofil som konkurrentene har fått er en del av refinansieringssamtalene. Mangler svar skriftlig fra ledelsen i DOF og det er tydeligvis vanlig.
marin
07.06.2022 kl 22:35 7879

Eksfin satt på en hel masse aksjer i Siem Offshore etter at gjeld ble konvertert til aksjer, og disse aksjene ble etter en tid solgt til Christen Sveaas. Eksfin hadde aksjene i datterselskapet Støperigata Holding AS. Leste intervju for en tid tilbake med kvinnelig adm.dir. i Eksfin, og som forventet ny konvertering fra minst 1-2 offshore-selskaper, og grunn til å tro at DOF var i hennes kikkert.
xray292
07.06.2022 kl 22:39 7873

Inntekter i USD vil kanskje gå noe ned, men veriden av flåter vil vel ikke bli berørt av valutasvinginger? Man får ikke billigere flåter ved å benytte seg av valuta i USD når etterspørselen er like stor verden over.

Samme rente og avdragsbetingelser som konkurrenter må gjelde fra SOFF fikk dette i forbindelse med den refinansieringen. Er dermed mye renter som er utgiftsført i regnskaper de siste år som skal slettes når standstill oppheves ved at det absolutte kravet om likebehandling fra myndighetene først er innfridd .... Tar fort litt tid slike prosesser så fortsatt standstill er således en naturlig løsning videre.... Helt naturlig at ny standstill innvilges før sommeren og går over sommeren. Disse fristene er nok satt kun av praktiske formål i god tid før og etter sommeren. Datoen 15 Juni er helt uinteressant. Beskjed om fornyelse av lånene med tilsvarende avdragsprofil som konkurrentene kan komme når som helst. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling kan også komme når som helst. Datoen 15 Juni er satt for å slippe å drive med dette etter at de som skal signere har dratt på ferie. Korte frister er nok krevd av kreditorene for at kreditorene skal kunne gjøre krav på renter raskest mulig når eksempelvis myndighetene har gitt svar eller selskapet har solgt datterselskap, solgt skip eller fått inn mye likvider på annen måte. Mellom hver standstill kan ingen gjøre krav på noe så da krever kreditorer selvfølgelig at hver frist er kortest mulig slik at man kan sjekke hyppigst mulig om man kan kreve rentebetaling eller om man må gi ny standstill periode.
AlanS
07.06.2022 kl 22:50 7859

Value-in-Use metoden baseres på forventet kontantstrøm. Svakere USD vil da gi lavere verdsetting.
Etter min oppfatning, er sterkere USD fordelaktig i forhold til betjening av gjelden i NOK. Ser ingen oppside med svakere USD, men unntak av den psykologiske effekten er redusert verdien av gjelden i NOK, som har ingen praktisk betydning.
syvert1
07.06.2022 kl 22:54 7859

Regnskap kan noen ganger være vansklig å forstå men her er hva CFO svarte Hs Stray
"DOF sin virksomhet i Brasil har eksempelvis funksjonell valuta i BRL, og i Norge er den i NOK. I 2. kvartal har både BRL og NOK svekket seg mot USD og basert på at gjeld/fordringer skal bokføres til virkelig verdi så har denne valuta effekten økt gjelden og tilsvarende er et urealisert valutatap bokført over det finansielle resultatet."
Merk deg... økt gjelden og gitt et valuta tap i finansregneskapet. Eg vil ikke kalle dette epler og bananer. Ut fra dette gir faktisk en svekkelse av dollar mot nok en valuta gevinst/inntekt. Men eg vet du ikke stoler på det CFO skriver og det er en annen sak... 😀

Ja det har vært et ran av småaksjonærene i både SOFF og Sioff der myndighetene i tillegg har slettet gjeld med våre skattepenger. Det som er mest underlig er at så få protesterer....
https://e24.no/boers-og-finans/i/nW6kga/har-staten-gitt-christen-sveaas-en-halv-milliard-kroner
I SOFF foreslo ny styreleder at han alene skulle få mer nye billige SOFF aksjer enn alle eksisterende aksjonærer tilsammen skulle dele på. Forslaget fikk flertall av de største eierne og kredittinstitusjoner som hadde kontroll på majoriteten av aksjer i SOFF.
https://www.dn.no/borskommentar/koronaviruset/kjell-inge-rokke/john-fredriksen/hvem-tror-solstad-offshores-styreleder-egentlig-han-er/2-1-807067
Det er ingen grenser for grådighet og finnes absolutt ikke skamvett i disse casene. Heldigvis er 68% av eierne av DOF småaksjonærer så i DOF vil et slikt urimelig forslag lett kunne stemmes ned.
AlanS
07.06.2022 kl 23:10 7853

Enig i at valutaeffekter er en krevende sak, men her snakker vi faktisk om epler og bananas. Jeg er opptatt av kontantmessige effekter, mens du snakker om urealiserte valutagevinster eller tap. Helt greit. Vi trenger ikke å bruke mer tid på det.

For å være helt presist snakte Hilde om fradrag for urealisert valutatap på langsiktige fordringer/gjeld https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/valutagevinst-tap/V-1.016/V-1.019/ I denne konteksten er hun 100% rett. Jeg er usikker om dette er nok for å hevde at svakere USD er bra for DOF. Faktisk motsatt siden større fradrag gir lavere skatt.

Redigert 07.06.2022 kl 23:36 Du må logge inn for å svare
syvert1
08.06.2022 kl 00:19 7750

Det er mange måter å se dette på, generelt gjelder at skal en ta vekk noe må det legges til en annen plass i regnskapet. I den situasjon Dof er i mener eg det Hilde skriver er viktig og riktig. Nemlig at en styrking av nok. Mot usd reduserer gjelden i nok og dette gir en tilsvarende positiv valuta gevinst i regnskapet. Dette påvirker resultatet positivt som overføres til ballansen. Dette øker Dof sin E. K. Motsatt er det nok riktig som du sier at verdier i usd blir redusert og har motsatt effekt.
Eg er opptatt av en gradvis styrking av Kronen mot usd, samt at BRL. fortsetter å styrke seg mot kronen. På denne måten reduseres Dof sin gjeld i nok, inntektene fra Brazil øker som gjør at inntekten opørettholdes i nok og set er viktig for at Dof skal kunne betale regningene. Det hadde vert greit om Dof skrev mer om dette i årsrapportene og notene til regnskapet. Når selskapet har neg. EK og de selv påstår de har mer gjeld en de kan betjene er dette viktig at de belyser på en skikkelig måte selv om CFO skal ha ros for at hun svarer når vi spør. Uansett har eg stor tro på at dette ordner seg til 31.06. Da har også Dof nytt godt av en sterkere dollar i det meste av Q2 som skulle gi et positivt bidrag.
AlanS
08.06.2022 kl 00:41 7705

Er du sikker at resultatet overføres til balansen? Jeg klarer ikke å følge med ditt resonnement. Kunne du sette opp en enkel model som kunne vise det du snakker om.
Forstår at du er opptatt av styrkning av NOK mot USD og svekkelsen av BRL mot NOK. Gjeldsreduksjon pga svekkelsen av USD mot NOK er bare en del av det totale bildet som gir ingen mening isolert sett.
syvert1
08.06.2022 kl 02:21 7626

Her er hva som normalt gjøres. Dette pleier å fremgå av notene.
https://www.bakkenblogg.no/skolenotater/regnskap/disponering-av-overskudd/
Eg har selv ført regneskap så kjenner godt til avslutning av terminer, år. Da gjøres dette. Da blir også inngående ballanse for neste år riktig..
tobben
08.06.2022 kl 08:23 7343

Det «viktigste» er nok at pengestrømmen er tilbake i bransjen vår, både på bunnlinja og gjeldssiden. Nytt hopp i oilservice indeksen i USA er en god indikator på det synes jeg. Indeksen nærmer seg 100 med stormskritt :-)) Ja Kongsberg1 , jeg har ikke tro på at LNG er «redningen» , det koster for mye rett og slett.
Redigert 08.06.2022 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
suspekt
08.06.2022 kl 08:28 7323

Har dof ledige ahs i nordsjøen for å skumme fløten nå med rekordrater?
tobben
08.06.2022 kl 08:33 7387

Rekord ratene er et uttrykk for en helt ny markedssituasjon for bransjen vår Suspekt. Både langsiktige rater og skipsverdier påvirkes kjapt ,så det er trenden og ikke spesielt enkeltrater som er det viktigste her :-)
AlanS
08.06.2022 kl 09:16 7286

https://www.westwoodenergy.com/news/infographics/global-subsea-tree-tracker
In May 2022, only seven subsea tree units were recorded, driven by Equinor’s Haltenbanken East (Halten East) subsea development offshore Norway. This brings the 2022 subsea tree unit award count YTD to 112 units, a 72% increase year on year.
Key subsea tree contract awards to watch for the remainder of 2H 2022 include Shell’s Gato do Mato (Brazil), Equinor’s NOA Fulla and Wisting projects offshore Norway, as well as Woodside Energy’s Trion (Mexico). However, the latter could be delayed due to the recently completed merger of BHP’s oil and gas portfolio with Woodside.
Our full-year 2022-2026 subsea tree demand outlook is currently at 1,540 units, a 1% marginal increase compared to last month’s forecast, given Shell’s intention to launch an engineering, procurement and construction (EPC) tender to accelerate the development timeline of its Bonga North project offshore Nigeria.
suspekt
08.06.2022 kl 09:29 7256

Ja helt enig tobben, det er hele markedssituasjonen som teller til slutt. Greit med høye kortsiktige rater, men det følger gjerne med noe off hire
for de som er i spotten, det drar jo litt ned.
Lange stabile kontrakter på gode rater er tingen, og så må det ha fokus på å kutte utgifter.
Dette har jo dof mye av i brasil vil jeg tro.
Tror q2 blir litt bedre enn q1, og da er vi på gang.
Kalkylen
08.06.2022 kl 09:42 7222

3 milliarder fra Brasil vil nok hjelpe en del på gjelds håndteringen.
Redigert 08.06.2022 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
auxe
08.06.2022 kl 10:26 7104

Og nu kommer DOF også, 7 dager til stillstand må fornyes
tobben
08.06.2022 kl 11:08 6987

Lenge var å komme seg over 1 krone pr aksje et viktig punkt for meg , nå har jeg flyttet fokus til verdsetting av selskapet til over 1 milliard som neste punkt:-))
AlanS
08.06.2022 kl 11:51 6870

1 mrd i kvartals EBITDA er også i siktet.