Aker Horizons - Accelerating Europe’s green energy transition


Sparebank 1 Markets er ute med sin ukentlige oppdatering på grønt sektoren på Oslo Børs. Denne uken har de fokusert på REPowerEU sin nye detaljerte plan, som kom denne uken og hvordan den kan påvirke grønt aksjene på Oslo Børs. EU sitt fokus er hydrogen, solar PV (including rooftop solar), biomethane and heat pumps.

Av det AKH har pr dags dato, er det ACH og GreenStat sin hydrogen satsing + GreenStat sine solcelleanlegg som er i riktig sjanger. Hvordan står ACH og GreenStat rustet i forhold til NEL, Otovo, HPUR og EFUEL? Otovo har satset i utlandet, hvor nedbetalingstiden på solcelleanlegg er nede i 2-4 år i mange land. I Norge hvor GreenStat opererer, er nedbetalingstiden veldig lang pga strømstøtten vi har i Norge. GreenStat har sagt de skal utvide til utlandet ett hvert. Er det noen som har sett noen guiding på eventuelt når de skal det?

Green hydrogen label rules set: "Hydrogen produced thorugh 100% renewable energy or zero emission gas emisssions, which should be less than or equal to 1 kg of CO2e per kg H2 taken over a 12 month period would be termed as green hydrogen"

Er det noen av de andre områdene som AKH kan starte opp selv eller kjøpe seg inn i satsings områdene til REPowerEU?

Alle som vil være med å diskutere Aker Horizons og under selskapene er velkommen med i denne tråden
Redigert 22.05.2022 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Frodon
23.05.2022 kl 11:08 8263

Sissener snakker om ESG aksjer i dagens SissenerPodden

https://www.sissener.no/sissenerpodden-5
Frodon
23.05.2022 kl 15:00 8131

Da kan det stemme at vi ikke får noen avklaring rundt havvind i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II før på slutten av 2022

"By 15 December 2022, the Energy Commission will map energy requirements and propose increased energy production, with the goal for Norway to continue to
have surplus power production"
Frodon
24.05.2022 kl 13:56 7687

Hvordan blir skattesystemet for havvind i Norge?

«Shares in UK power companies slide over fears of windfall tax«

https://www.ft.com/content/b6fc2c23-0bef-4116-a19b-1b8af201b77f
Redigert 24.05.2022 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
Frodon
25.05.2022 kl 15:51 7501

AKH trenger ca kr 82 øre pr kwh i strøm pris for å gå i kr 0 på strøm produksjon via havvind. Det er etter ca 8-10 år med massive investeringer. Men hva om det blir bygget ut så mye havvind i Europa at det blir et stort overskudd på strøm? Med en strøm pris på kr 43 øre, som er snittet i Norge, vil AKH tape store summer på strøm produksjonen. Så enten får vi veldig dyr strøm i Norge eller så vil AKH tape mye penger på denne satsingen. Hva er verst?

Hvordan skal den Norske industrien klare seg med høye energi priser?

"Havvind er dyrt og dårlig

Nå har regjeringen og alle dets meningsfeller muligheten til å vise at de faktisk har lært noe fra Tyskland og alle andre land som har måttet betale dyrt for feilslått energipolitikk"

"Enhver ser at vindkraft har liten mulighet til å gi kraft ift behov"

https://www.universitetsavisa.no/havvind-jan-emblemsvag-strom/havvind-er-dyrt-og-darlig/363282
Redigert 25.05.2022 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
Frodon
25.05.2022 kl 16:02 7480

Litt synd at så mange land satser på atomkraftverk, men det er kanskje redningen på energi krisen, siden kraftverkene er stemplet som grønne i EU? Men det vil gi oss langt billigere strøm, så hva velger vi? UK virker veldig nærme hvis det blir en ulykke

"Prime Minister Boris Johnson says the UK will build one new nuclear plant a year"

https://www.cnbc.com/2022/05/02/boris-johnson-uk-will-build-one-new-nuclear-plant-a-year.html
Frodon
26.05.2022 kl 09:35 7319

Hvis AKH vinner noen hav vind felt de skal bygge ut, trenger de skip til montering og service av hav vindmøller. Som sikkert mange har fått med seg, har en del skip fra olje bransjen hjulpet til i hav vind bransjen, men nå har de gått tilbake til olje siden etterspørsel har gått mye opp der. Det har igjen ført til mangel på skip innen hav vind og dags ratene øker. Verft er ca full booket frem til 2026 pga massiv bygging av LNG og containerskip. Verftet til Aker (Philly Shipyard) er også opptatt til 2026 med dagens kontrakter og hvis siste opsjon blir utøvd, er de full booket til ca 2027. Alternativet er å gjøre en kostbar utvidelse av verftet.

I tallene under er ikke økningen fra Norge på 30 gigawatt og økningen fra Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050 tatt med. Det vil si at det vil bli et enda større press på verft, montering og service av hav vind, som igjen vil føre til stor økning i dags rater og mangel på tjenestene

På Oslo Børs har vi Cadeler og Edda Wind som kan hjelpe AKH med montering og service av hav vind. Det kan se ut som det vil bli noe kamp om tjenestene. Rystad Energy estimerer 32 000 turbiner i 2030. Super profit til noen vil si høyere kostnader for andre. Det vil si høyere kostnader både på montering og løpende vedlikehold av vind møllene....som igjen vil føre til høye strøm priser fra hav vind hele veien og ikke bare rundt utbyggingen.

Et selskap er notert på Oslo Børs som driver med montering av hav vind møller: Cadeler:

"Offshore wind growth seems to be consensus. The best way to play these thematic might just be through the WTIVs. The WTIVs benefit not just from installing the turbines but also through the O&M market. For every new turbine being installed, the vessels are effectively creating an after math market for themselves.

"Dayrate strip includes EUR 210 kpd through 2025 after which we assume dayrates jumping to EUR 250 kpd"

"Offshore wind is set to see massive growth. But IRRs are slim, and clients can’t afford to see timing and budgets slip. Turbine installation is critical to remain on budget and schedule. Turbines are getting taller and heavier, which will pull capacity from high spec vessels"

"We count a fleet of 17 vessels today, of which none can install 14 MW turbines, but 7 can be upgraded. On top we count 13 planned newbuilds, for a total supply side of 20 vessels. However, at least 3 are only on the planning stage"

"Turbine installation vessels a potential bottleneck. With the current growth trajectory for offshore wind, turbine installation vessels represent a potential bottleneck in the value chain"

"We believe Cadeler will be able to capture ‘super-profit’ on upcoming contracts"

-------------------

Edda Wind: Service rundt montering og vedlikehold av hav vind møller er det 2 forskjellige skip:

1. CSOVs (commissioning service operation vessels) in installing and commissioning offshore wind farms

2. SOVs (Service Operations Vessel) - serving as floating infrastructure once they are operational

Det er ca 14 selskap innen dette segmentet. "in the SOV and CSOV segments to be Edda Wind, Esvagt, Windea Offshore, North Star Renewables, REM Offshore, and Norwind Offshore, which all have at least three tier-1 vessels including newbuilds. Another eight companies have one or two vessels each, giving a total of 14 companies in the market. Two stand out as market leaders based on fleet size: Esvagt and Edda Wind, with nine and eight vessels"

"Edda Wind one of few CSOV providers. The majority of the tier-1 vessels are SOVs that target long-term O&M work. Of the 38 tier-1 vessels including newbuilds, 27 are SOVs and 11 are CSOVs. Edda Wind owns four of the 11 CSOVs"

"Other companies in the CSOV space include REM Offshore, Integrated Wind Solutions, and Acta Marine. REM Offshore has one CSOV on contract with Siemens Gamesa and two newbuilds under construction"

"Including I&C and O&M, we forecast total C/SOV demand of 105 vessels by 2025 and 175 by 2029. Current supply of 42 tier-1 vessels including ordered newbuilds"

"There are about 24 purpose-built SOVs in the market today and another 20 under construction. We estimate demand in 2030 to be over 200. We have modelled dayrates of EUR25k–27k for SOVs and EUR30k–33k for CSOVs in 2021–2025e. We expect CSOV dayrates to be higher than those for SOVs due to somewhat higher capex and lower utilisation"

Informasjon er hentet fra Dnb Markets, Sparebank 1 Markets og ABG
Redigert 26.05.2022 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
Frodon
26.05.2022 kl 20:29 7079

Når verden skal bygge ut energi produsert av vind, sol og vann, må energien brukes når den produseres. Dessverre produseres ikke strøm når det eks er natt, ikke blåser og vann har frosset. Denne mørke siden av grønn energi fikk USA oppleve, da et område gikk ca 2 uker uten strøm. Ca 100 i befolkningen mistet livet. Forhåpentligvis har Norge og EU lært av slike erfaringer.

Heldigvis finnes det løsninger på dette ved lagring av strøm produksjonen på batteri, slik at strømmen kan brukes når vi trenger den og ikke når den blir produsert.

Har Aker Horizons tenkt på løsninger rundt dette? Skal de kjøpe opp teknologi eller kan de lage den selv? Eller bare la andre aktører ta dette markedet?

Kyoto Group er et av selskapene som har funnet løsninger på dette og fikk "Proof of Concept" sommeren 2021 på sin batteri lagring.
Kyoto utvikler blant annet en innovativ, økonomisk rimelig og modulær løsning for termisk energilagring som har fått navnet Kyoto Heatcube. Løsningen kan benyttes til å lagre energi når den er billig slik at energien er tilgjengelig for senere bruk.

Kyoto har en markedsverdi på kr 138 millioner og har Norsk Hydro som største aksjonær.
Er dette et selskap Aker Horizons vurderer å kjøpe seg inn i?

Kongsberg Innovasjon gir ofte støtte til slike prosjekter, men det er sjelden de selv er aksjonærer. Men i Kyoto er de den 5te største aksjonæren.

https://kongsberginnovasjon.no/prosjekter-enkelte/kyoto-group/

"Kyoto er et av 14 selskap som Kongsberg Innovasjon har investert aktivt i"

https://kongsberginnovasjon.no/nyheter/kyoto-group-as-noteres-pa-oslo-bors/

Fra Kyoto Group sin nettside:

"No tank holds the wind, we need to charge batteries"

"More and more renewable energy sources are coming online. But what will it take for industry to embrace variable energy sources? No tank holds the wind. We don’t control the weather. The wind may spin a wind turbine blade, and the sun may shine on a solar cell. That energy only exists then and there. We either use it or lose it. This is the most important systemic consequence of shifting to renewable energy. We need to bring our own battery function, if industries are to be expected to make the choice of “going green”

https://www.kyotogroup.no/about-us

Et annet alternativ er Otovo, som selger sol panel til tak og batteri lagring i samme pakke.
Otovo har en markedsverdi på kr 3,5 milliarder, så tviler på at Aker Horizons gjør noe oppkjøp her?

https://www.otovo.no/

En annet aktør på området er Ess Inc, hvor blant annet Bill Gates og BASF er aksjonærer. De er priset til en markedsverdi på ca usd 624 mill, dvs ca kr 5,9 milliarder. De har kommet lengre enn Kyoto med sin lagring av energi. Men Kyoto er jo også kun priset til kr 136 millioner, så hvis begge selskap lykkes, burde oppsiden i Kyoto være langt større

https://investors.essinc.com/overview/default.aspx
Redigert 26.05.2022 kl 20:30 Du må logge inn for å svare
Frodon
26.05.2022 kl 22:56 6958

Litt usikker på om dette caset er noe for Aker Horizons, samtidig tenker jeg at hvis de skal satse på det grønne skiftet og bli en vinner, må de ha noen unike verktøy som alle andre ikke har, eks Cognite og Aize som Aker har eierskap i.

Men hva med eks Heimdall Power? De jobber for å effektivisere strømnett, som vil spille en nøkkel rolle i det grønne energi skiftet. Hvis de klarer å gjøre strøm nettet ca 25% mer effektivt, vil det være en enorm fordel. Er dette noe Aker Horizons vurderer å kjøpe seg inn i? Litt usikker på konkurrenter på dette området.

Heimdall Power har en markedsverdi på ca kr 500 mill, dvs burde være mulig å kunne kjøpe seg inn i.
Saga Pure eier ca 18,3% av Heimdall Power. Øystein Stray Spetalen er største eier i Saga Pure

https://www.sagapure.com/about-us

"Heimdall is addressing the trillion dollar market of grid investments needed to facilitate the energy transition
$24 trillion in grid investments is needed between now and 2050

A world’s first achievement

Commercial installations from Q3 2022"

https://cdn.sanity.io/files/qh3carg4/production/5641b99bcdf282cfd07cd48d394dd5c5229a32fc.pdf

"Heimdall Power offers a rapid transition to a fully digitized power grid and unlocks the true capacity of the grid.

Our Heimdall Power Neurons are intelligent sensors that allow grid capacity monitoring, energy flow and rerouting, and fault detection.

Our software uses machine learning to predict line faults before they happen. It minimizes blackouts and makes maintenance more effective. Because with better control, you can optimize the distribution of energy.

Our solution can increase the grid capacity by more than 25%"

https://heimdallpower.com/

Her er forklaring fra CEO om hva de driver med:

https://heimdallpower.com/fornybarkonferansen/

Presentasjon fra CEO på Saga Pure sin Q1 presentasjon.
Hør fra 33 min på linken under:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20220510_2
Frodon
29.05.2022 kl 13:13 6549

Det har vært mye sammenligninger mellom tek boblen på 2000 tallet og grønt boblen i 2021. Sparebank 1 Markets tar for seg dette emnet i uken grønt oppdatering. Alle burde lese hele analysen selv.

Her er et lite utdrag fra analysen:

"investing in the future proved wise the last time around

Tech has outperformed the general market by a landslide, despite being overvalued in 2000

Then again, it took 17 years before tech stocks were back at the peak of 2000

Will it take that long for renewables to recover as well?"

Tja, de "gode" grønt selskapene som vil tjene mye penger på trenden vil gjøre det bra, eks Scatec, Cadeler, Edda Wind, VOW, Saga Pure. Grønt selskapene som aldri klarer å gå med overskudd på driften, kommer de aksje kursene noen gang tilbake til gamle høyder? Er investorer villige til å sitte i 5-10-15 år å vente i en aksje som aldri klarer å gå med overskudd?
Frodon
30.05.2022 kl 20:12 6213

Veldig bra at hav vind skaper nye arbeidsplasser. Hvis olje næringen skal fases ut innen 2050, vil 75% av folkene i den næringen bli arbeidsløse eller må finne seg jobb i en annen bransje.

"Industrien rundt flytende havvind alene kan skape hele 52.300 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019, skriver Norges Rederiforbund i en pressemelding"

https://direkte.dn.no/nyhetsstudio/#112643
Bamse
31.05.2022 kl 16:40 5908

Var det ikke en voldsom omsetning i ACC i dag?
Frodon
01.06.2022 kl 07:52 5663

Er den langsiktige planen til Norge at all Norsk industri skal legges ned eller flyttes til utlandet, der de kan få billig grønn energi?

«Det er ganske skremmende at så godt som alle politiske partier har forlatt grunntanken om et sunt økonomisk fundament for fremtidig produksjon av elektrisk kraft»

«Under påskudd av at flytende vindkraft skal bli Norges nye industrieventyr skal det satses med voldsomme subsidier. Samtidig fremheves behovet for rimelig og stabil kraft til industrien som et konkurransefortrinn vi må beholde»

«Dagens langsiktige, industrielle kraftpriser ligger på 25–35 øre per kilowattime (kWh) fra vannkraft.

Flytende vindkraft er beregnet til 117 øre/kWh, kanskje synkende til 85 øre i 2035 hvis vi bygger riktig stort (ref. NVE)»

«kjernekraftverk med 200 megawatts moduler og kraftpris på under 50 øre/kWh»

https://www.dn.no/innlegg/energi/havvind/vannkraft/innlegg-flytende-havvind-er-feil-spor-for-norge/2-1-1225275
Frodon
01.06.2022 kl 19:04 5457

Må si jeg er vanvittig spent på hvordan Norge skal beholde billig konkurransedyktige strøm priser til industrien vår, samtidig som vi skal bygge den dyreste strømmen i Europa. Eneste mulighet jeg ser, er at all hav vind produksjon i Norge kun blir solgt i Europa.

Det aller morsomste med dette, nå er nettopp den Norske befolkningen blitt lurt trill rundt angående utenlandskablene med strøm til Europa….også blir befolkningen lurt trill rundt igjen så kort tid etterpå rundt hav vind utbyggingen 😅 Jeg diskuterte det samme i 2020, absolutt ingen trodde meg på at strøm prisene ville mange doble seg…det vil aldri skje i Norge sa alle sammen 🙄

«Støre til LO: Dagens strømpris-nivå er ikke bærekraftig»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pWaK5G/stoere-til-lo-dagens-stroempris-nivaa-er-ikke-baerekraftig

Frodon
02.06.2022 kl 20:36 5174

Får håpe Aker Horizons ikke prøver å få dette ulønnsomme feltet. Hvis de faktisk prøver å få det, får vi håpe de taper kampen om feltet. Aksje kursen burde gå ned på tildeling av ulønnsomt hav vind felt 🤔

«Fremskynder havvindplaner uten å nevne hybridkabler:

Industriaktører og næringsliv mener kablene er en forutsetning for at norsk havvind skal bli lønnsom.

Første fase med 1,5 gigawatt havvind på norsk sokkel skal kun sendes med kabel til Norge, opplyste regjeringen nylig. Dette gjør også at det kan bli nødvendig med subsidier for å få havvinden bygget, fordi kraftprisen i Norge normalt er lavere enn i landene lenger sør i Europa»

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/nWoBln/fremskynder-havvindplaner-uten-aa-nevne-hybridkabler-forventer-avklaring-snarest
Frodon
03.06.2022 kl 09:24 4949

Hmm, dette kan umulig være positivt for AKH?

«En av landets mektigste fagforeninger er klar for å skrote regjeringens egne klimamål.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal lede rådet, som skal diskutere det grønne skiftet og konsekvensene for arbeidslivet her til lands.

Det kan hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort, når vi skal ha så massive kutt

Norsk olje og gass er viktig for at EU skal slutte å være avhengig av forsyninger fra Russland»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tar-med-arbeidslivet-pa-rad-om-rettferdig-omstilling/id2915888/
Frodon
07.06.2022 kl 13:01 4680

Scatec aksjen faller stadig vekk i verdi og er den nærmeste sammenligningen vi har av Mainstream på Oslo børs. AKH eier 54,4% av Mainstream. Scatec er priset til kr 14,4 milliarder, Mainstream er priset til ca kr 20 milliarder. Scatec har kommet mye lenger i sine prospekter og pipeline enn Mainstream. Dnb Markets er ute med ny analyse på Scatec idag hvor de anbefaler salg av aksjen og de setter kursmålet ned. Mye av dette er gegrunnet med økende renter og høy inflasjon, som også gjelder for Mainstream.

Hvorfor skal Mainstream prises høyere enn Scatec i dagens marked?
Frodon
09.06.2022 kl 08:17 4485

Jeg skjønner at Bellona er dritt lei. Kjenner selv at det har vært utrolig mye prat og lite action. Ja, det grønne skiftet koster mye penger, men kunne ikke Norge eks øremerket 2% av ekstra inntektene på olje, gass og strøm, til det grønne skiftet? Det er helt tydelig at politikerne ikke taper mye stemmer i Norge med grønt retningen de har satt, eller så ville de gjort noe annet. Men hva med Paris avtalen? Er det ingen konsekvenser av å bryte det Norge har skrevet under på der?

Det blir spennende til høsten, om det kommer noe i budsjett forslaget, som kan hjelpe AKH økonomisk. Hvis ikke, burde AKH kanskje satse mer i utlandet og mindre i Norge?

«Norge henger etter egne klimamål

Det er mangel på politisk vilje til å kutte

Det er ingen tiltak på politisk nivå som har hatt noen vesentlig effekt. Vi får hele tiden lovnader om hvor mye som skal kuttes i 2030 og 2050, men i realiteten ser vi ingen politiske vedtak. Utslippene falt noe i fjor, men hadde steget med 750.000 tonn hvis det ikke var for at (prosessanlegget, red.anm.) Melkøya var stengt, sier Havåg til E24»

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/dnAxdX/norge-henger-etter-egne-klimamaal-dritt-lei
Frodon
16.06.2022 kl 08:53 4027

ACC meldte ny kontrakt igår, som kan gi inntekter fra ca 2025. Her er et lite utdrag fra Sparebank 1 Markets om kontrakten. De har kursmål kr 12,5 på ACC fortsatt

"Given that this is a FEED contract, and not a full project award, we expect limited revenue to ACC from this contract alone

conclusion of the FEED study, i.e. 12 months from now. The company has not been specific about the possible project revenues or margins associated with such an award"
Frodon
19.07.2022 kl 22:50 3645

Det blir ikke lett for Norge å konkurrere med disse prisene med massiv havvind utbygging

«kjernekraftverk med 200 megawatts moduler og kraftpris på under 50 øre/kWh»
«Dagens langsiktige, industrielle kraftpriser ligger på 25–35 øre per kilowattime (kWh) fra vannkraft"
"Flytende vindkraft er beregnet til 117 øre/kWh, kanskje synkende til 85 øre i 2035 hvis vi bygger riktig stort (ref. NVE)»

------------------

"Frankrike nasjonaliserer energiselskapet EDF

EDF er en av verdens største energiprodusenter og driver blant annet Frankrikes atomkraftverk.

Full nasjonalisering vil blant annet legge til rette for store investeringer i nettopp atomkraftverk"

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/07/19/7902183/frankrike-nasjonaliserer-energiselskapet-edf
Redigert 19.07.2022 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
Frodon
27.07.2022 kl 18:26 3348

Dette problemet har jeg tatt opp tidligere....hvem får sikret fartøy til sine prosjekter?

Fra dagens BørsXtra

"OFFSHORE VINDKRAFT: Det er hverken nok fundamentfartøyer eller vindinstallasjonsskip (WTIV’er) i markedet til å kunne realisere alle de annonserte havvindprosjekter sier direktør for vindmølledivisjonen i Seaway 7, Tony Millward, til Shippingwatch. . Teknologisk usikkerhet - herunder størrelsen på vindmøllene som skal benyttes - gir usikkerhet på hvilken skip som må bestilles"

https://shippingwatch.dk/Offshore/article14263953.ece
Frodon
31.08.2022 kl 12:18 2953

Jeg har skrevet en del tidligere om det enorme behovet det grønne skiftet har for materialer. Kina har siden 1990 tallet gjort alt de kan for å sikre seg mye av utvinningen av materialene og Kina senket prisene for å ta over konkurrentene. Europa tok ikke dette tema seriøst i mange 10 år, men for noen få år siden så de problemet. Klarer de å løse problemet? Det grønne skiftet er helt avhengig av Kina....har Kina lyst til å hjelpe Europa med energi krisen? Eller har Russland og Kina andre planer? Kommer Kina til å bruke mulig overtagelse av Taiwan, som er kort for å få støtte av Europa hvis USA blander seg inn?Hvilke alternativ har Europa, hvis de ikke får materialene fra Kina for å løse energi krisen?

"The EU's risky dependency on critical Chinese metals

The EU needs critical metals and rare earths to succeed in its energy transition and digitization drive. But most of the materials come from China.

Even as the EU tries hard to cut its energy supplies from Russia, the bloc is also heavily dependent on China when it comes to the industrial metals and rare earths that the bloc needs for wind turbines, electric vehicles, solar cells and semiconductors.

The European Union's dependency on metal imports is somewhere between 75% and 100% depending on the metal. Of the 30 raw materials that the EU classifies as critical, 19 are predominantly imported from China. The list includes magnesium, rare earths and bismuth where China has a de facto monopoly, providing up to 98% of the supplies needed in the EU.

Europe shouldn't be surprised if China reduces raw materials exports. In its latest five-year plan, Beijing made it clear that exports would be cut to satisfy growing domestic demand"

https://www.dw.com/en/the-eus-risky-dependency-on-critical-chinese-metals/a-61462687

Green Minerals (GEM) kan være en av løsningene på dette av selskap som er notert på Oslo børs. Vi har mye av det Europa trenger utenfor kysten vår. Vil Europa ha det opp, er det i hvert fall en mulighet. Aksjonærene i GEG får utdelt alle aksjene i GEM som utbytte nå

"Mener mineraler på havbunnen kan gi opp mot 180 milliarder kroner i året

... i tillegg til 21.000 nye arbeidsplasser"

https://www.nrk.no/nordland/ny-rapport-om-mineraler-pa-havbunnen_-_-kan-gi-opp-mot-180-milliarder-kroner-i-arlige-inntekter-1.15253641
Frodon
11.09.2022 kl 20:15 2718

Et lite utdrag fra Sparebank 1 Markets sin grønt rapport som kom ut idag:

«China the climate laggard

In the west, we like to consider ourselves the main force driving the green transition. But are we?

China is by far the world-leader in green energy investments (in absolute terms)

and when China makes up its mind, things typically get moving quite fast

Renewable energy production generally requires a lot of raw materials

China controls either production or processing of most “clean energy materials»

It appears as though China will have a strong bargaining position in future (trade) wars«
Frodon
20.09.2022 kl 22:40 2438

Jeg har skrevet en del om dette tidligere…burde Norge satse på kjernekraftverk, nå som de blir bygget overalt rundt oss uansett? Er det ikke bedre at Norge bygger ut verdens sikreste kjernekraftverk, her som vi kan bygge uten store jordskjelv, tsunamier eller tornadoer osv? 😜

Hvis det var opp til meg, bygg mer vannkraftverk og effektiviser de vi allerede har. Så bygg masse havvind på områder ingen noen gang er på i Norge (vi har ca 1 mill slike steder her). Trenger vi mer strøm, bygg ut kjernekraftverk og la folk kaste bort pengene sine på ca ubrukelige sol panel på taket i store deler av Norge. Og ved nød, bygg ut havvind med direkte kabler til Europa.

Slik kan vi fortsatt sikre billig strøm til industrien vår i Norge og unngå å miste konkurranse fortrinnet til eksporten vår

Snakker vi nytt selskap «Aker kjernekraft»? 😅

«Vi kan ikke halvere klimgassutslippene med fornybar strøm som verktøy, uten å enten bygge ut flere kraftverk i urørt natur eller godta skyhøye strømpriser.
Motstandere av vindkraft peker på et annet alternativ: kjernekraft

I dag er kjernekraft den tryggeste energikilden vi har, sier Rose«

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/onA2na/vil-ha-kjernekraft-i-norge-et-rungende-ja
Redigert 20.09.2022 kl 22:42 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.09.2022 kl 10:05 2258

Se her ja, da er det kanskje på vei ;)

"Trond Mohn vil starte kjernekraftverk i Norge"

https://borsen.dagbladet.no/studio/borsenstudio/608?post=107395

https://e24.no/naeringsliv/i/O83l2b/trond-mohn-vil-starte-kjernekraftverk-i-norge
Redigert 22.09.2022 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.09.2022 kl 21:51 2110

Siste ord er nok ikke sagt om kjernekraftverk i Norge 😜

«Energiminister Terje Aasland: Sier nei til kjernekraft»

Det jeg reagerer på, hvorfor måtte RainPower (som driver med effektivisering og vedlikehold av vannkraftverk) permittere mange ansatte da Norge ikke ville bruke penger på dette….hvis regjeringen virkelig ønsker å satse på dette? RainPower ble flyttet fra Aker Horizons til Aker Solution pga en elendig Norsk energiplan

«Regjeringen ønsker å legge til rette for både opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk og ny vannkraft. Vi har en ambisiøs satsing på vindkraft til havs og ser også muligheter for nye vindkraftprosjekter på land, og etter hvert også solkraft, skriver Aasland»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VP1apV/energiminister-terje-aasland-sier-nei-til-kjernekraft
Frodon
25.09.2022 kl 09:54 1929

Sparebank 1 Markets ute med ny grønt analyse idag, hvor de tar for seg kjernekraftverk. Her er et lite utdrag fra analysen:

«Good morning. Nuclear is, in SB1M renewables view, inevitable to reach net zero emissions. In this report we do our best to educate investors on how nuclear power works, how risk is managed, how nuclear compares to other technologies, why we need it, and why the build out should start at scale immediately. We really hope you find this update both interesting and useful»

«To date, natural gas has been 40x more deadly pr. energy unit vs. nuclear»

«The Palo Verde nuclear facility has a capacity of ~4GW
Let’s have a look at what this requires in terms of battery and solar capacity

How much solar capacity would we need to build?
• In one week, the Palo Verde facility will produce:
– 7 days * 24 hours = 168 hours

– Nuclear facilities often have 90% utilization, but the downtime is mainly related to planned for maintenance, so a normal week would be close to 100%.

– 168 hours * 4GW = 672 GWh of electricity

A solar panel in Arizona achieves an average capacity factor of 29% (which is high vs. global avg.)

– So, to substitute the nuclear reactor, assuming the electricity produced was distributed evenly throughout the week, we would need:

– 672GWh/168hours = 4GW/0.29 = ~13.8GW of solar capacity

«But the sun doesn't always shine – we need some batteries»

«What if the solar power production was close to zero for a whole weew?»

Anbefaler alle å lese hele den 144 siders rapporten selv
Redigert 25.09.2022 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
Frodon
30.09.2022 kl 11:37 1732

Det er rett og slett trist å se den enorme motstanden i Norge om at vi skal få konkurranse dyktig strøm priser igjen. Hvis det nye skattegrepet rundt kraftselskapene i Norge blir gjennomført, er det mye strøm fra vannkraft prosjekt som ikke blir gjennomført. Dette er som kjent den billigste kraften vi kan bygge ut

«SKL og Agder Energi vil droppe milliardprosjekter»

https://e24.no/boers-og-finans/i/ab7WbA/oekt-skatt-paa-vannkraft-skl-og-agder-energi-vil-droppe-milliardprosjekter

«Kraftgiganten Lyse dropper milliardinvestering etter skattegrep fra regjeringen»

https://e24.no/olje-og-energi/i/BWjJV0/kraftgiganten-lyse-dropper-milliardinvestering-etter-skattegrep-fra-regjeringen
Frodon
09.10.2022 kl 20:02 1429

Ny grønt rapport ute fra Sparebank 1 Markets idag og nok en gang med fokus på kjernekraftverk. Her er et lite utdrag:

«The nuclear industry is working on just that → Small Modular Reactors A fraction of the size of conventional plants, made up of transportable and factory-assembled components»

«SMR reactors are beneficial in many ways “Modular” means that each unit can be assembled next to another and scaled up or down to meet local needs»

«In fact, a total of 72 SMR reactor designs are under development»
Redigert 09.10.2022 kl 20:02 Du må logge inn for å svare
Frodon
27.10.2022 kl 10:25 1163

Skal vi håpe at AKH starter opp et nytt selskap som kan bli med på denne næringen? Det kan løse mange utfordringer for Aker, ved å sikre seg materialer vi pr dags dato er helt avhengig av Kina på, for å få gjennomført det grønne skiftet.

GEM er et Norsk selskap på Oslo børs, som satser på denne næringen. Om kort tid får eiere av GEG aksjen, GEM aksjene i utbytte som GEG eier.

«Regjeringen åpner for gruvedrift på norsk havbunn

Havnasjonen Norge kan i fremtiden forsyne verden med etterspurte metaller til elbiler og solceller, mener Olje- og energidepartementet»

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/3EEvQd/regjeringen-aapner-for-gruvedrift-paa-norsk-havbunn
Bamse
27.10.2022 kl 10:46 1124

Det kommer helt sikkert en joker snart. De har bestemt seg for å satse på fornybar. De snakket om å.starte et selsskap innen salg av co2 kvoter.
Frodon
26.11.2022 kl 23:28 388

Tja, hvem av dem skal vi stole på? Vet i hvert fall at jeg stoler på hun som sier at Norge ligger dårlig an og har nesten ikke gjort noe enda. Han med isbre, vet de ikke at det har vært istid/ikke istid før? Også i Norge…isbreer har smeltet, kommet tilbake igjen, smeltet på nytt osv. Da jeg var ung var det vintre med masse snø, lite snø, ingen snø, varmt hele vinteren, veldig varmt på sommeren, tørke, oversvømmelser, skogbranner…da var forskere helt sikre på at det var andre ting som skadet miljøet….helt til de fakta ble motbevist 😅

Uansett, verdt å se denne serien…kanskje

«DEN STØRSTE TESTEN

I miniserien «Den største testen» skal fire unge mennesker som alle er 50 år i 2050, utforske Equinor sin plan om nullutslipp innen 2050»

https://www.vg.no/annonsorinnhold/equinor/den-storste-testen/
Redigert 26.11.2022 kl 23:30 Du må logge inn for å svare