AKER BP - Potensialet er ekstremt

Spanstind
AKERBP 25.05.2022 kl 09:05 277040

Aker BP har et stort potensiale. Q1 inntjening * 4 tilsvarer en PE ratio på 7, som er veldig lavt. Hvis da oljeprisen bare holder seg på nåværende nivå, så skal AKER BP stige mye. Jeg tror oljeprisen vil fortsette å stige, og kan i flere år være over 100 USD per fat. Kanskje kan vi nå 200 USD for første gang. Hvis det skjer skal AKER BP over 800 kr per aksje, og ennå mer enn det.

Som alltid er analytikere hengende etter. For to år siden var de negativ til olje. Nå har de alt for lave kursmål. Sparebank 1 Markets har et kursmål på 450 kr for Aker BP selv om Q1 resultatet var på 5 milliarder kr. Dette fordi de tror oljeprisen skal ned i 2023.

Hva om oljeprisen ikke faller, men fortsetter å stige? Da må Sparebank 1 Markets løpe etter oppover med kursmålene fremover. Olje er historisk en veldig god beskyttelse mot inflasjon, og er også en grunn til at jeg eier aksjen.

Krigen i Russland har åpenbart en påvirkning på oljeprisen oppover, men har også åpnet opp for at folk ser at olje og gass er viktig. Hva om de åpner opp for mer leting etter norsk olje, og at norske oljeselskaper blir vekstselskaper igjen? Da snakker vi om en historisk aksjekursøkning.
Redigert 25.05.2022 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
Spanstind
25.05.2022 kl 10:13 90341


Siste sjanse til å kjøpe AKER BP til under 400 kr pr. aksje kan være denne uken.
Xsevar
25.05.2022 kl 10:36 90280

Helt enig, her er det bare å lene seg tilbake og vente på at markedet innser at oljepris over 100 dollar pr fat vil vedvare de neste 2-3 årene. Når det skjer så tror jeg markedet vil prise Aker BP med PE 10. (Forventet EPS 55kr*PE 10 = 550 kr pr aksje) Det er lavt når man vet at markedet priset Aker BP med PE 16 i 2021. Tilsvarende prising ville gitt en aksjekurs på 880 kr i dag.

Jeg er overbevist om at utbytte vil øke voldsomt i 2023. Aker BP har brukt 500-600 millioner dollar hvert kvartal på nedbetaling av lån. Om en måned er selskapet gjeldfri. Man vet også at selskapet har økt kontantbeholdningen tilsvarende (500 millioner dollar) kvartalsvis.
Det vil si at med dagens inntjening så vil kontantbeholdningen øke med 1000 millioner dollar kvartalsvis etter at selskapet er gjeldfri. (Har ikke inkludert Lundin i disse tallene)
Når man vet at utbytte de siste kvartalene har vært 171 millioner dollar så er utbyttekapasiteten helt enorm fremover.
Redigert 25.05.2022 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
Spanstind
25.05.2022 kl 11:04 90202

Inflasjonen setter seg og med 10% inflasjon i året eller mer, så vil det alene kunne gi permanent høyere oljepriser. Vi er inne i en hyperinflajson, og det tar tid før det slår inn i offisielle tall. Aker BP er ett av de få selskapene som tjener på inflasjon. De fleste selskaper gjør det dårligere med inflasjon. Et selskap som vil gjøre det dårligere med inflasjon er for eksempel NEL. De vil trenger mer kapital og kostnadene bare øker med lite inntekter. Banker kan gjøre det dårligere som forbruksbanker da kostnader til folk øker. Mange industriselskaper vil få dårligere avkastning på kapitalen siden ordrereserver og arbeidskapital øker med inflasjon. For Aker BP vil capex øke med inflajson, men en høyere oljepris vil gi en mange ganger høyere effekt på inntjening.

Oppkjøpet av den norske delen av Lundin sin olje og gassvirksomhet kan vise seg å være veldig bra da de heldigvis ikke bare betaler med Aker BP aksjer, men også med kontanter. Det mange ikke har fått med seg er at de har en avtale om å ikke øke utbyttet før sammenslåingen er ferdig 30.06.2022. Et selskap uten gjeld og som kan øke utbyttet fremover vil bli svært bra. Aker BP tjente 14 kr pr. aksje i Q1. Pr. år tilsvarer det 56 kr. Utbytteyield på vanvittige 14% om alt hadde blitt betalt ut. Da er det ikke vanskelig å tenke seg at Aker BP kan passere 1000 kr pr. aksje om oljeprisen fortsetter å stige.

Så har en også at råvare og metallaksjer handles til en rabatt på 60% i forhold til S&P. Det er faktisk en ennå større rabatt enn det fordi den høye oljeprisen har ikke kommet inn i regnskapene fullt ut ennå. Bare en normalisering av dette kan gi god effekt.
Redigert 25.05.2022 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
Miter
26.05.2022 kl 12:21 89909

At utsiktene er gode, er udiskutabelt. Men å tro/håpe på oljepris på 200 er i overkant. Min tro er 80-100, men der kan den ligge lenge. Når markedet oppdager at energi blir varig dyrere enn «normalt», og utbytter ca dobles neste år, vil prisingen være en helt annen enn dagens 390. Da kan vi longere le hele veien til banken.
Anarkist
26.05.2022 kl 20:10 89532

Nå vet vi aldri hva shorterne kan finne på, men den BURDE skyte forbi 400
Truseskvetteren
27.05.2022 kl 09:49 89204

Det hadde vært gøyt å avslutte over 400 i dag!
RELGEM
27.05.2022 kl 11:22 89096

Da ble resterende aksjer solgt. Inngang 150 kroner.

Salg på 350 (50 prosent), litt for tidlig, resterende på 394.

Får se om det blir ny inngang på et senere tidspunkt. Blir spennende når Lundin aksjonærene kommer inn, da blir det mye "frie" aksjer i markedet.

Kan selvsagt ha vurdert feil, men er fornøyd med avkastningen.
Anunnaki
27.05.2022 kl 11:48 89007

Da har jeg også hoppet av for en stund.
Stanger i taket på trendkanalen, så venter på at den skal sige ned mot 360 for å teste bruddet på nytt.
Reagerer heller ikke like godt på den sterke oppgangen i oljeprisen.
Hellboy
27.05.2022 kl 12:19 88946

Nå er jeg langsiktig investor, ikke trader eller tekniker, men jeg har et annet syn.

Oljeprisen er på vei oppover, og skal fortsette oppover utfra mitt perspektiv. Triggere er slutt på tømming av strategiske lager/påfølgende etterfylling og etter hvert en åpning i Kina.

Utbyttet er p.t. på ca 4,5%, og det skal øke betraktelig. Så for å si det slik er det mindre sannsynlig at jeg selger Aker BP for å betale ned boliglånet enn at jeg øker boliglånet og heller kjøper mer Aker BP :D
Xsevar
27.05.2022 kl 12:57 88857

Merkelig utvikling i dag. Kraftig oppgang i USA, Asia, Oslo Børs, samt oljeprisen opp 2,5% siden børslutt onsdag. Det burde sende Aker BP kraftig opp, i stede er vi ned 1,5%.

Investtech trekker i dag frem tre oljeaksjer som kan gå langt mer. Aker BP er en av de aksjene med en klar kjøpsanbefaling.
Hellboy
27.05.2022 kl 13:02 88818

Hehe, derfor jeg har innsett for mange år siden at jeg ikke kan trade Xsevar. Klarer å se de lange linjene, men trade er jeg like ubrukelig til som å dyrke planter (ang plantene så er det til konas frustrasjon, når hun ber meg vanne noe så dør det)
Xsevar
27.05.2022 kl 13:33 88751

Hehe… best å holde seg til det man kan. 😉
Markedet slutter aldri å overraske, men på lang sikt er jeg overbevist om at kursen skal videre opp. Kan bli ganske humpete på veien.
Dr_Eval
27.05.2022 kl 14:11 88731

Når markedet snur skal folk ut fra trygge havner og tilbake ut i mer risikable farvann.
Thunero
31.05.2022 kl 08:37 88310


Nå er nok tiden forbi snart at en kunne kjøpe Aker BP til under 400 kr. Oljeprisen er ikke i nærheten av å ha nådd toppen.
Fljo
31.05.2022 kl 08:46 88276

Tror ikke det er riktig å tenke på Aker BP som en ren oljeaksje.
Billyjojimbob
31.05.2022 kl 08:52 88223

Mer som en swingende cashcow👍
Thunero
31.05.2022 kl 09:06 88145


Hvis en liker stormende inntjeing og ikke luftige ideer om hydrogen eller lignende, så er Aker BP en bra aksje.
Thunero
31.05.2022 kl 12:28 87924

Noen som har regnet på ekstraordinært utbytte etter Q2 utover det ordinære utbyttet på ca. 4,4 kr? De sa i Q1 presentasjonen at de vil vurdere ekstraordinært utbytte eller tilbakekjøp av aksjer med oljepris på over 65 USD. Hvis vi sier en snittpris på 115 USD i kvartalet, så er vi 50 USD over 65 USD. Hvis vi legger til grunn 208 000 oljefat om dagen i produksjon i kvartalet, er vi på ca. 18,7 millioner fat produsert i kvartalet. 18,7 millioner fat * 50 USD er 936 000 000 USD. Etter skatt 262 millioner USD: Det er 2,5 milliarder kr etter skatt. Det er 360 millioner aksjer i selskapet. Da er vi på 6,85 kr i ekstraordinært utbytte bare med inntjeningen i Q2. Tilsammen 11,2 kr pr. aksje. Det er jo sykt mye. Ytterligere oppside har gassprisene.

I tillegg holdt både Aker BP og oppkjøpte Lundin Norge tilbake utbytte etter Q1, som var en del av avtalen pga. sammenslåingen. Også det kan vurderes å betales ut etter Q2, Hvis en forutsetter at Lundin Norge produserer omtrent det samme per. aksje som Aker BP og samme kostnadsnivå, så kan det bli veldig bra fremover.

Oljeprisen kan godt stige mye mer. Det har vært underinvestert i olje og gass i flere år etter 2014. I tillegg har vi hatt corona og ESG fokus. Nå krigen i Ukraina som viser hvor viktig olje og gass er. Vi kan være i en supersyklus for olje som kan bli den største hittil. Hvis det skjer er Aker BP på 400 kr veldig billig mener jeg.Redigert 31.05.2022 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
Muggost
31.05.2022 kl 18:10 87653

Det var litt av en omsetning i dag! Dette er garantert short inndekning! Fasiten får vi i morgen kl 1530 🤩
Xsevar
31.05.2022 kl 18:50 87573

Det var ikke bare Aker BP som hadde enorm omsetning siste 5 minutter. Se listen over de mest omsatte aksjene, flere som hadde svært høy omsetning i sluttminuttene. Det kan være fond som må vekte seg ned/opp i ulike selskaper etter ulik kursutvikling. Er som regel bestemt hvor mange prosent av verdien i et fond som skal være energi, sjømat, osv.

Oljeprisen falt 4-5 dollar på 2 minutter rett etter børsåpning, tror det skyldes at oljekontrakter rullerte over på ny måned. Om man ser på «Brent front month» så gikk ikke oljeprisen ned. (123,2 dollar) Oljeprisen vil nok stige igjen utover uken for å tette gapet.

Kursutviklingen i mai var opp 67 kr. Mai er historisk den svakeste måneden i året, det lover bra videre. 😉
Thunero
31.05.2022 kl 19:09 87530

Med høy inflasjon er det få aksjer som tjener på inflasjonen, og Aker BP som olje og gassprodusent er en av de få. Olje og råvareaksjer har gjort det bra i alle historiske perioder med høy inflasjon, og nå er det en inflasjon som vi ikke har sett på 40 år verden over. Å ha penger på konto gir stort tap av kjøpekraft med de lave rentene. Det er trykket enormt med penger i mange land. Spesielt i Usa. I Norge er også pengemengden og oljepengebruken økt. Jeg har investert primært i Aker BP for å beholde kjøpekraft. Warren Buffet har gått tungt inn i olje. Det er nok pga. frykt for en runaway inflation eller hyperinflasjon. En kan trykke penger, men ikke olje.

Så er det i tillegg en stor mulighet på underskudd av olje i verden, og da vet vi hva som skjer med oljeprisen.
Redigert 31.05.2022 kl 19:18 Du må logge inn for å svare
Thunero
02.06.2022 kl 16:50 87036

Da har shorterne begynt å få kalde føtter med å kjøpe tilbake aksjer på høyere nivå enn de shortet. Skjønner ikke hvordan de tør å være short i oljeaksjer nå som vi kan få tidenes oppgang. Det er en betydelig shortposisjon der tilsvarende over 5 milliarder kr. Det vil ta mange dager å dekke inn det.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010345853
Redigert 02.06.2022 kl 17:04 Du må logge inn for å svare
Thunero
03.06.2022 kl 09:56 86734


Det skal bli spennende å se i dag om shorterne dekker seg inn. Det ser ut som det.
Thunero
09.06.2022 kl 16:17 86233


Aksjonærer i Vår Energi bør se nå at det er Aker BP som er et bra case. Aker BP vil etter sammenslåingen med Lundin Norge eie 30% av Johan Sverdrup feltet. Noaka er også et veldig bra felt som Aker BP eier mye av. Vår Energi eier til sammenligning små andeler i mange felt som har kortere levetid enn Aker BP sine.
Xsevar
09.06.2022 kl 16:43 86158

Om jeg ikke husker feil så solgte Aker og BP seg ned i Aker BP 10. november 2021. Da ble det satt 6 måneder luck-up. Den avtalen går ut i morgen 10. juni, da er det en reel fare for flere nedsalg.

Etter sammenslåingen av Aker BP og Lundin 30.juni blir det satt en ny luck-up i 6 måneder.

Med forbehold om feil så tolker jeg det slik at Aker og BP har mulighet til å selge seg ned i Aker BP i tidsrommet 10.juni - 29.juni.
Thunero
09.06.2022 kl 18:49 86045

Tror ikke de hadde sett for seg en oljepris på over 100 USD fatet da de solgte seg ned. I tillegg er USD veldig sterk. De har nok angret litt på det. Så får vi se om de selger mer. Ser de utenlandske investeringsbankene har klatret mye som toppaksjonærer i Aker BP.

Aker BP er et selskap av mye mer kvalitet enn Vår Energi. Johan Sverdrup feltet vil vare fram til 2070.
Redigert 09.06.2022 kl 18:50 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
09.06.2022 kl 19:31 85950

Ser de sammenligner det som skjer i vår energii med hvordan markedet skal reagere på lavere oljepris i fremtiden,antagelig perrongmenn som analyserer og ikke har vært med på haraballet til nå,så mye med/opp&swing har en vært gjennom at ingenting overrasker her eller der👍
https://e24.no/boers-og-finans/i/V9ARPp/vaar-energi-salget-boer-gi-oljeinvestorer-en-tankevekker
ibyx
09.06.2022 kl 22:14 85727

Det er nesten så man vurderer på sette en liten short selv her.
4,06% = ca 6 *milliarder* kroner 😂
https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010345853
Thunero
10.06.2022 kl 10:22 85288

Hvis en ser på annet som har steget kraftig i pris som byggemateriale, aliminium, gjødsel etc, så er ikke oljeprisen høy. Det har vært underinvestert i oljeleting og utbygging i mange år, som gjør at etterspørselen er større enn tilbudet. I tillegg kommer inflasjonen, som driver opp oljeprisen. Hvis en tror den høye inflasjonen vil fortsette fremover, som jeg gjør, så er gode oljeselskaper som Equinor og Aker BP gode investeringer da de har store felt med lav kostnad. En vil da tjene på inflasjonen fordi oljeprisen vil fortsette å stige med høy inflasjon og flere av investeringene deres er allerede tatt. F.eks er det superlønnsomme Johan Sverdrup feltet nesten ferdig utbygget som vil produsere olje til en kostnad på under 10 USD per fat fram til 2070.

Hvis Røkke vil selge ser mer ned, så la han gjøre det. Det er alltid en kjøper når det er en selger. Får en rett i det jeg skrev over, så vil det være en god investering uansett.
Redigert 10.06.2022 kl 10:24 Du må logge inn for å svare
RELGEM
10.06.2022 kl 11:11 85212

Hvis ikke noe er radikalt endret, så har vel AkerBp planlagt investeringer opp mot 140 milliarder kroner i perioden fram til 2028.

Skal vel ikke så mange måneder tilbake før høyere kostnader ble brukt som forklaring på nedsalg.

Skal være litt forsiktig, selv om at oljeprisen er sterke.

Selv har jeg valgt å gå helt ut, i påvente av hva som skjer når sammenslåingen blir fullført.

Kan selvsagt ha blitt for gammel og lite risikovillig😀
Billyjojimbob
10.06.2022 kl 11:12 85204

Erfaring kaller man det👍
Steget
10.06.2022 kl 19:24 85020

Det er alltid lurt å være litt konservativ.

Ser vi på utviklingen fra fusjonstidspunktet 22.des. og frem til i dag, så ligger Aker BP (og LUPE) langt bak kursutvikling til sammenlignbare selskaper. Exxon har steget 65%, EQN 52%, DNO er opp 70%. Aker BP er kun opp 40 %. Alle tall er sånn cirka. Oljeprisen er i samme periode opp ca. 63%.

En del av oppgjøret ble betalt (skal betales) i kontanter (ca. 20 mrd.). La oss anta at Aker BP kjøpte noe av LUPEs oljeandeler for disse kontantene. Jeg tror ikke at Røkke er en dårlig kjøper. Det vil si at det bør være en verdiøkningen på dette kontantbidraget, som tilsvarer økningen på oljeprisen (eller samme økning som andre oljeselskaper) har hatt etter at avtalen ble inngått (50 % er 10 mrd.).

Jeg tror differansen skal jevnes ut, og mer enn det. Men først må vi kjempe mot shorterne. Kanskje de vinner første kamp.

Der er jo dette som er spennende i aksjemarkedet.

rollon
10.06.2022 kl 20:02 84963

Ser at AkerBp er marketCap på 147 milliarder og Vår Energi 104 milliarder, tenker at det er stor oppside i Vår nå..
Steget
10.06.2022 kl 22:35 84820

Tar du med verdiene fra LUPE så er totale marketCap på hele 257, 6 mrd. (632 mill. aksjer x 407,6). Antall produsert fat blir vel ca 410k. Så kommer økningen fra Sverdrup i Q4 (eller Q3).

Det må også justeres for gjeld, før en sammenligner.
RELGEM
11.06.2022 kl 11:27 84593

Tror ikke jeg forstår hva du sier her!

Lundin aksjonærene får 0.95 AkerBp aksjer pr Lundin aksje + ca. 20 milliarder i kontanter på deling.

Bytteforholdet står fast, og ble kritisert fordi noen mente at Røkke overbetalte for Lundin.


Hvis man skal se på verdsettingen av selskapene ut i fra dagens produksjon, så blir det uforståelig for småsparerene.


VAR produserer 240 tusen fat og er priset til 104 milliarder.

AkerBp produserer 210 tusen fat og er priset til 147 milliarder.

Lundin 190 tusen fat og er priset til 120 milliarder.

Så får man selvsagt ta med seg nedsalget i VAR, de suverent største eierne selger med 12 prosent rabatt, noe som selvsagt sier mye om hva de forventer framover. De har ikke tid å vente 2 mnd. til lockup perioden var over.
Tror ikke at de solgte på billigsalg, at de kunne ha ventet i 2 mnd og fått 20 prosent mer.


Rett prising er veldig vanskelig, mange faktorer som skal være med, selvsagt inntekter, utgifter.

Veldig vanskelig å verdsette framtidige verdier i prosjekter som går fra 2022 til min 2028.
Er jo ikke så lenge siden at Aker og Bp var fornøyde med 350 krone og solgte seg ned.

Da var ikke Lundin på bordet, men "verdien" av AkerBP resterende prosjekter var selvsagt klare.

Kostnadsbesparelser ved sammenslåingen er vel ikke vesentlige.


Så får man prøve å verdsette hvor mye inntektene øker framover på grunn av krig, slutt på korona etc.

På kostnadsiden, så sier det seg selv at de vil stige i takt med inflasjon og rentehevinger.

Til slutt, så får man se hva som skjer i verden aksjemarkeder ved økte renter og inflasjon.
Thunero
11.06.2022 kl 13:27 84459

Relgem: Hvis en bare ser på markedsverdi i forhold til dagens produksjon, så blir det litt mangelfull analyse. Den store fordelen Aker BP har i forhold til Vår Energi, er at Aker BP har en økende og stabil produksjon langt fram i tid. Etter 2025 er det ikke klart hvor Vår Energi skal få økende produksjon fra. Jeg har ikke klart å se hvilke felt det er. Hvis du har det, så fortell meg gjerne det. For Aker BP er svaret enkelt. Johan Sverdrup vil snart være i full produksjon og vil produsere helt fram til 2070. I tillegg har Aker BP feltet Noaka som vil være i produksjon i 2025. Når en verdsetter en aksje, kan en ikke bare se på dagens inntjening og produksjon. En må se fremover.

Hyggelig har det vært siste måneder å kunne se på besninprisen og bli glad for at den stiger :)
Redigert 11.06.2022 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
RELGEM
11.06.2022 kl 17:42 84247

Var jo nettopp det som var mitt poeng😀

Mange småsparere ser jo bare på produksjonen i dag og olje og gass prisene.

Samtidig så sender nedsalget i både AkerBp og VAR et signal om hva de største eierne tror om markedsutsiktene kortsiktig.

DE VIL SELVSAGT PRØVE Å VEKTE SEG NED PÅ ET GUNSTIG TIDSPUNK.


Så har jeg forståelse for at mye mer har skjedd i AkerBP etter at de valgte å selge da aksjekursen var 350.

OVERTAKELSE AV LUNDIN OG EN KRIG.Når det gjelder verdsetting av framtidige oljeinntekter, så er det ekstremt vanskelig å kunne forutsi.

Ingen kan si hva olje og gass prisene blir i 2023, 24, 25 etc.

Samtidig så er det selvsagt ekstremt bra at vi har høye olje og gassprisen i dag.

Inflasjon og høyere renter sier selvsagt at innhenting av kapital og utbygging blir dyrere.