Tanker om gjelden til AXA


Jeg vurderer å gå inn i dette selskapet og synes jeg ser veldig my interessant her på forumet, men jeg synes det er litt lite problematisering av gjelden til AXA. De har en gjeld på i underkant av 9 milliarder kroner, som ihvertfall er ganske betydelig i forhold til MCAP på litt under 2 milliarder, denne gjelden er også på flytende renter, hvilket er litt skummelt i en tid hvor disse er økende.

Jeg har gjort noen vurderinger av denne.

I Q1 hadde AXA profitt på ca. 7.2 mill EUR (uten discontinued operations) og finansielle kostnader på 13.1mrd EUR, men dette er i en tid med veldig lave renter, for Q1 var EURIBOR på rundt -0.55%. Mine røffe estimater gir følgende finansielle kostnader og påfølgende resultat om EURIBOR var høyere:

EURIBOR=0%: (sist sett mai 2015)
fin EX=14.4mrd EUR
Net profit= 6.4 mrd EUR


EURIBOR=0.5%: (sist sett juli 2012)
fin EX=15.5mrd EUR
Net profit= 5.7 mrd EUR


EURIBOR=1.0%: (sist sett februar 2012)
fin EX=16.6mrd EUR
Net profit= 5.0 mrd EUR


EURIBOR=1.5%: (sist sett oktober 2011)
fin EX=17.7mrd EUR
Net profit= 4.4 mrd EUR


EURIBOR=2.0%: (sist sett februar 2009)
fin EX=18.9mrd EUR
Net profit= 3.7 mrd EUR


EURIBOR=5.0%: (toppen i 2008)
fin EX=25.5mrd EUR
Net profit= -0.4 mrd EUR

(Denne vurderingen baserer seg på en antagelse om at RFC fra Nordea har betingelser på 6.7% + EURIBOR, dette er noe jeg har regnet meg frem til basert på finansielle kostnader på 13 mill EUR i Q1 og så trukket fra finansielle kostnader fra obligasjoner, i realiteten er rentene mer avenserte for dette finansielle instrumentet, men dette er en forenkling som gjør det lettere å analysere og slik jeg forstår det vil nok marginen i dette finansielle instrumentet følge EURIBOR)

Det er naturligvis i min personlige interesse å presse ned aksjen da jeg vurderer inngang, men jeg er i utgangspunktet bare interessert i å høre hva dere tenker om renterisikoen i aksjen og om noen har noen vurderinger omi hvordan selskapet vil forholde seg til økende renter.
Redigert 29.05.2022 kl 13:29 Du må logge inn for å svare

De har en betydelig større utestående portefølje for inndrivelse enn gjelden. (Har ikke sjekket nå, mener nok over 15 milliarder) dette vil faktisk gi høyere inntekter enn økningen i utgifter.
Det viktigste for ACR er om de klarer å inndrive utestående gjeld eller ikke. Lav arbeidsledighet og økende lønninger taler for dette. Økte kostnader på energi og inflasjon generelt taler mot. Jeg tror redusert arbeidsledighet er den sterkeste kraften.
Økte kostnader på renter og energi vil også føre til flere porteføljer til salgs, som jeg tror de forskjellige selskapene vil knive om.

Det at den utestående porteføljen er større har vel ikke betydning om ikke renten følger med på porteføljen, hvilket jeg har forstått det som at er tilfelle. Høyere rente er vel først og fremst en kostnad for AXA? Om inflasjonen forsetter i lignende tempo som det vi har sett nylig tror jeg sentralbankene kan bli nødt til å sette rentene betydelig opp på ganske kort tid og EURIBOR vil fort følge etter, det er jo i utgangspunktet litt absurd med negative renter i en tid med høy inflasjon. Ved økte renter kan nok også arbeidsledigheten også gå oppover

Beklager så enkelt er ikke problemstillingen dessverre!

Gjelden er pr dato 9.784.966.446 På en kurs 10,13 Eur og er den minste gjelden
av samtlige selskap i sektoren på Ose. Til opplysning ca 100 mill. kr mindre en B2H
Det første du skal ta inn er at penger i omløp herunder gjeld, er eneste innsatsfaktoren selskapet har for å skaffe seg inntekt.
Viktig for Axa sin del er at en stor andel av gjelden nå er rotert ut på nye porteføljer, til forbedra markedspriser på høgre IRR
Dette betyr selvsagt nesten alt for resultatet. Finans er ellers ingen «stor» driftsutgift bare 23,5% av Revenue Q1-22.
Man finansierer i mindre grad egen fortjeneste, den kommer direkte fra kunden som man overtar fra banken.

Det som er viktigere er å holde øye med egenkapitalen. Som du veit så har bransjen vert igjennom noen tunge år,
som har gjort at Axa og alle de andre har måtte trekk på egenkapitalen, for å balansere opp de iboende tap i hht. til bokført verdi.
På Q1-22 resultatet tilførte selskapet ca 135,5 mill TILBAKE til egenkapitalen, som nå forventes vil vokse videre utover i -22.
Veksten er nå tilbake i et samspel mellom bankene, som gradvis må tilpasse aktiviteten fremover for å eliminere ned voksende økonomiske ubalanser.
Axa holder en tilfredstillende egenkapital, som gir en gjeldsgrad på 2,45

Jeg håper for din del at «billigere inngang» var en ironi, tatt i betraktning av
at selskapet forsvarer P/E 7 på kurs 16 ved P/E 18 Fair Value.
Til opplysning ligger nå selskaper på Ose lett fra 20 opp mot 30 ironisk nok
noen enda høyere, om man trenger å tenke i den retningen.. Hva blir kurspotensialet da?

Redigert 30.05.2022 kl 01:35 Du må logge inn for å svare

Jeg refererte til rentebærende gjeld, ikke det som kalles liabilities, da man som regel ikke betaler renter på en del av det som ligger i liabilities. (Note 7 i Q1 kvartalsrapport)

Jeg ser egentlig finansierings andel av revenue som irrelevant, som jeg beskrev i innlegget er det økte renters effekt på bunnlinjen jeg ser som vesentlig, og hvordan selskapet vil forholde seg til økte renter. Virker det for eksempel sannsynlig at de vil prioritere å betale ned gjeld i en situasjon med høyere renter? Eller er det "låst" til vekststrategien sin?

Økt IRR ser jeg som helt sentralt i hvorfor jeg vurderer aksjen, da det er her potentialet for vekst i topplinjen ligger, samtidig er jeg litt redd for 1 at den kan falle om det skal fokusere på å vokse og 2 at selskapet (nok en gang) overvurderer hvor mye de skal klare å kreve inn av porteføljen de kjøper.

Jeg synes også det er litt rart å kalle P/E på 18 for fair value på et selskap som dette. Jeg kan se argumentet for å prise aksjen der på grunn av vekstpotensialet, men man finner nok av mer stabile europeiske finansselskaper som er priset i området 7-10 nå.
Redigert 30.05.2022 kl 06:09 Du må logge inn for å svare

Disposisjonene til selskapet og hvordan de vil bruke likviditetsoverskuddet
er ikke en bekymring som kan tilfalle oss, foruten vi kan ha noen meninger

Det er ikke slik at noen selskap har et bestemt forhold til P/E Multipelen
fordi pengene har forskjellige verdier om de brukes i forskjellige selskaper.
Multipelen skal på basis av resultatet bare speile oppsiden/nedsiden

P/E 18 blir regnet som en multippel «mitt på tredet» som beskrives ikke
overkjøpt/oversolgt etter tabellen. Jeg ser flere eksempel på forskjellige
selskaper med multipler både på 30 og 40 og noen 50 ,som etter hvert legger
seg rundt 18-20 i en modningsprosess.
Samtidig ser jeg ulike selskaper som klatrer stødig opp over tid
der et forbedret resultatet autom. vil styre den Prosessen.
Sektor intressen er uansett for ethvert selskap avgjørende, for å få aksjen i en rett verdivurdering

Jeg bruker også EV/EBITDA og P/S ,P/B og en 4-5 andre parameter
i mitt system, som for meg understøtter helheten i selskapet.
Lykke til!
Redigert 30.05.2022 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
Fendi80
30.05.2022 kl 23:48 2680

Skal også nevnes at Fredriksen selv gav et bud på samtlige aksjer i selskapet på 8kr stk. januar 2021.
Selskapet leverer i dag et mye bedre regnskap enn de gjorde den gang, så her er det bare å kjøpe og holde!

Tenker bunnen 4,75 snart skal testes. Ingen støtter under.

Ser på dagens aksjeliste, så har CITIBANK, N.A. pumpet ut 479.100 stk aksjer, og dumper hele potten sin.
Harde bud, rentene skal tripples, hver gang, og nå består jo mye av ballansen i AXA av rentebærende gjeld -nibor + påslag.

Jeg er 100% sikker på at ila juni har aksjen gått under forrige bunn 4,75 kr. Der Endre kjøpte.....gryn!

IK
Bassefix
13.08.2022 kl 11:01 1423

Hvad har vi af forventninger til Q2 som kommer i næste uge.
Jeg tror at det bliver et ok Q2 men man ved jo aldrig