COOL LNG - Fernleys høyner kursmål og sier kjøp (200,- )


Rateutviklingen siste tid vil føre til en strøm av nye kursmål fra megler husene .
Redigert 11.11.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
Hellboy
20.01.2023 kl 17:37 4867

Nope, venter bare på et utbytte eller to ;)

Kommer snart inn over en halv årslønn for "vanlige folk" som det heter. En god del av de skal inn i Cool

Jeg tror det er mer håp enn realitet i at aksjen kommer til å reprises når den noteres i USA.

Det er langt fra slik at shippingselskaper prises høyere der enn i Oslo.

Var innom både FLEX og HAUTO før de begynnte med utbytte. Med begge fikk jeg ikke kursen til å stemme med forventet utbytte, men begge doblet seg i løpet av noen måneder når utbyttene begynnte. Ingen garanti for at det samme skjer her, men har satset en del på det.
Litt usikker på US notering. Er det mulig å få til uten utvanning?
Lynmann
20.01.2023 kl 23:04 4666

No har denne tråden illustrert naivitet og "svenske tilstandar" til fulle. Cool på 150 kroner kunne absolutt forsvarast ut frå objektive kriteria med Flex som relevant referanse. Tilliten til aksjen rasa etter ein emisjon dagar etter at selskapet hadde behov for eksplisitt omtale av ein dividendestrategi. Meldinga kom uten å nevna tidlegare uttalt ambisjon om vekst. Kvifor ikkje inkludera den minste setning om vekstambisjonen - når dei først hadde behov for å gå ut med ei separat kunngjering? A-la "Our ambition towards growth remains"..

31. oktober informerte selskapet:
"Under CoolCo’s newly introduced variable dividend policy, the Company intends to allocate its free cash flow to equity primarily to the payment of a quarterly dividend, after allocations to drydocking and capital expenditures related to improving vessel efficiency."

Mot meldinga før helga kom så plutseleg emisjonen med kjøp av 4 skip medfølgjande langtids marginal rate.

Bermuda 2. november:
"The Company intends to use the net proceeds from the Share Issue to finance the
equity portion of a contemplated acquisition of four special purpose vehicles
(the "SPVs") with contracted LNG carriers (the "Vessels") from Quantum Crude
Tankers Ltd ("QCT"), an affiliate of EPS for approximately USD 660 million (the
"Acquisition"). In the event the conditions for completion of the Acquisition
are not met or waived, the net proceeds from the Share Issue will be used by the
Company for other growth initiatives which may include acquiring the Vessels or
other vessels and general corporate purposes."

Selskapet vil framleis tena sikre pengar i eit godt marked, på tross av sterkt redusert avkastning pr. skip. Ei avkastning illustrert ved Awilco med dobbel avkastning pr skip. Den plutseleg annonserte emisjonen kom dessuten midt i ein periode der alle piler peika oppover.

For de to som er betydeleg inne, kva tenkjer de om tilliten til selskapet / israelaren, tillit som forsvann "over natta"?
Bermuda. Majoritetsposisjon og teoretisk risiko for tvangsinnløysing. Villedande selskapsinformasjon. Opsjon på to nye skip. Selskapet sin vidare ambisjon om vekst.

Og korleis vil det meir profesjonelle amerikanske kapitalmarked stilla seg til ny emisjon, etter tillitsbristen og fallet på heimebørsen påfølgjande forrige emisjon- til og med midt i ein gullperiode med skrikande behov for LNG i Europa?
Er israelaren interessert i emisjon på bakgrunn av denne historikken og noværande svake kurs? Ja, er klar over kva som er sagt..
Men korleis vil eigaren framstilla dette børsraset?

Flex har oppnådd full utteljing i USA for sine inngåtte kontraktar. Awilco-aksjen vil aldri få full utteljing for sine fantastiske kontraktar med begrensningane det har med kun to skip i porteføljen.

Kva tvil har de rundt automatikken nokon har til Cool sitt byks tilbake til gamle høgder?
Lollen
21.01.2023 kl 08:21 4500

Lynmann, med flex som referanse så vil resultat 4 kvartal den 14.02 for Flex og 4 kvartal resultat 28.02 for Cool bestemme en god del hvilken aksjekurs Cool bør ligge på i forhold til Flex, hvis resultatet blir noenlunde i samsvar så er forskjellen på selskapsverdien pr. nå 5.6 milliarder for Cool og 17.5 milliarder på Flex helt feil prising.
Det blir også interesant hvilket nivå utbyttene for 4 kvartal kommer inn på, skulle de ligge på 0.75$ for flec og 0.7$ for cool, så er det vel ingen som betaler 300 kr for en utbytteaksje som gir 0,75$ i kvartalet hvis man kan kjøpe utbytteaksjen som gir 0.7$ i kvartalet for 100kr når selskaps strukturen er forholdsvis lik.

Du skriver: tross sterk redusert avkastning pr skip Dette er jo direkte feil, direkteavkastningen pr skip øker for hvert kvartal ifb med inngåtte gode rater på de 4 siste sluttningene, 120`-140`$ pr dag på 3 års kontrakter for 3 av de, de to neste er forventet sluttet på 3 års avtaler på rater over 100 000$ noe som kompenserer godt for ratene på de 4 siste skipene hvis de er under 73`$
De 4 skipene som ble kjøpt i oktober har langtidskontrakter med shell, inngått for en tid tilbake, de har derfor en lavere rate, men tjener penger, du nevner marginal rate, hvor har du det fra, dett har ikke kommet ut info om hva raten er for desse 4 skipene.

Tilliten til ledelsen er jeg enig i at er svært dårlig, de har ikke tillit ut fra måten de har hauset opp kursen i oktober, for så å komme med en emisjon, og så påfølgende store opsjonsavtaler til ledelsen, på enda lavere kurser enn emisjonen, svært dårlig håndtverk, på grensen til idioti i ledelsen i Cool.

Du skriver: Majoritetsposisjon og teoretisk risiko for tvangsinnløysing, hvor har du det fra? Det er 53 millioner aksjer i Cool , største eier har 26 millioner aksjer, skal de tvangsinnløse andre aksjonærer må de først kjøpe seg opp til 90% av selskapet, ref:Dersom et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eier 90 % av aksjene, har aksjonæren rett til å innløse minoritetsaksjonærene og bli eneeier av selskapet.
Hvorfor skal de gjøre det? de har akkurat solgt 4 av sine egne skip + 2 opsjoner for 2 nybygg til Cool, tror du de får kjøpt 21.7 millioner Cool aksjer i det åpne markedet til dagens kurser? vi vet begge at hvis de har planer om det, og setter i gang, så presses kursen godt opp.
Ellers, ha en strålende helg Lynmann, gode inspill fra deg på forumet.
.
Redigert 21.01.2023 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Lynmann
21.01.2023 kl 13:33 4300

Takk for det!
Til
"du nevner marginal rate, hvor har du det fra, dett har ikke kommet ut info om hva raten er for desse 4 skipene."

Eg har ikkje annen informasjon om det enn frå forumet. Ein margin på usd 12k/dag ut 2025 for Kool Orca, Kool Firm, Kool Boreas og Kool Baltic. Inngått på eit tidspunkt der ratane var på usd 120k+. Utgangspunktet før emisjonen var det beste; eit selskap med ein portefølje på god inntening. Etter utviding av flåten med 50 prosent på lange kontraktar med marginal inntening, omtale eg nettoen som 'sterkt redusert'. Som sagt, det halve pr båt samanlikna med Awilco.

Du brukar harde ord om leiinga i selskapet. For meg er det ikkje løpegutten som er i fokus, men tilliten til ein eigar som manøvrerar overfor dei mindre aksjonærane etter det respektlause 'skalt og valt' prinsippet. Dette er jo snakk om sparepengane til oss småfolk!

Har ikkje peiling på børsintroduksjonar i USA, men reknar med at som del av eit innsalg må Cool forklara kvifor selskapet ikkje har tillit i heimemarkedet. Kva tenkjer du om korleis kursraset ser ut med "amerikanske auger"?
God skitur!
Lollen
21.01.2023 kl 16:22 4187

Hvis man regner 12k dagen i margin på de 4 skipene så er inntjeningen 70k dagen x 4 skip da break even er 58k dagen
Regner man grovt 6 skip med 70k dagen og 6 skip (hvis de to sluttningen i år gir 120k) 120k dagen så blir snitt inntjeningen pr skip 95k dagen.
95k inntjening - 58k i driftsutgifter = 37k x 12 skip x 365 dager gir årlig EBITDA på 162 mill $ årlig /53mill aksjer gir 3$ pr aksje, regner med 80% av dette går til utbytte. med dagens kurs vil det si 25% av aksjeverdien i årlig utbytte.

Awilco tjener ikke dobbelt så mye pr skip som Cool, de har vel et snitt på 120k for tiden, men kun 2 skip

ps, er ikke på skitur, er for tiden på jobb offshore på en plattform
Quendi
22.01.2023 kl 21:43 3764

Tack för att du adderar så mycket värde här i tråden, Ondi50. Forumet hade inte varit mycket utan dig.
Quendi
22.01.2023 kl 21:52 3740

Ska vi behöva gå igenom det här en gång till, Lynmann? Om du läser samtliga kvartalsrapporter för 2022 så står det klart och tydligt att man har ambition om att konsolidera marknaden och växa.

Att du inte väljer att ta åt dig faktisk information som sällskapet förmedlar och istället skapar dina egna verklighet säger en del om dig.

200NOK är på inget sätt en orimlig värdering för COOL.

GasLog och andra, icke-norsk listade LNG-aktier har börjat vända uppåt igen men det är ingenting vi ser i Awilco/Cool ännu. Vad det beror på har jag svårt att svara på - men det är min tro att det kommer med tiden.

SEN Lynmann, får du ta och stanna upp några minuter och se här. Du har tagit upp oversupply som ett problem för COOL men talar samtidigt om hur fantastiskt Awilco är. Det förvånar mig inte att du inte kan lägga ihop de mest logiska resonemangen - men vilket sällskap tror du hanterar det bäst fram till 2025 då stora mängder LNG-supply kommer ut i marknaden?

COOL som har 3+ år kontrakt fram till det - och som valde bort $190k/dygn och bygger långsiktig relation till uppdragsgivaren? Eller Awilco med 1 årskontrakt som tar slut då oversupply enligt dig som störst?

Jag tror inte det är så stora problem för varken Awilco eller Cool. Men jag vill gärna höra hur du resonerar här :-) du är så gudomligt intellektuell så jag ser fram mot att höra dina tankegångar.
Redigert 22.01.2023 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Ondi05
22.01.2023 kl 22:02 3702

Flott at du setter pris på mitt bidrag til å holde deg i nakken. Du er avkledd som en bløffmaker, og uten mitt beskjedne bidrag så hadde vel flere kjøpt på 150? Kanskje?
Nå får vi satse på at bunnen er nådd.
rammern
23.01.2023 kl 07:33 3502

Bra innlegg Quendi :)
PS.- Nederland vurderer å stenge ned Groningen gass feltet ( europas største ) pga sikkerhets hensyn som skyldes stadige jord skjelv i området
Om Alng bommer du noe rundt fremstilt ut fra kontrakter totalt .
For meg blir vektlegging av aksje utbytte selskapene imellom i sektoren viktig , for å stille riktig kurs .
Husk FLNG har pøst ut utbytter og samtidig har aksjekursen gått til himmels , mens andre ----
Mye er viktig ut fra hvor selskapene er notert , inntjening ut fra aksjekurs ligger fort bakpå ut fra dette , men vil på sikt få fokus og riktig korrigert
At noe går treigt bekymrer aldri rammern ut fra oversikt og sikkert på riktig vurdert fra annet enn som lynmann som har fokus på konstruerte fotball kamper skip imellom
Redigert 23.01.2023 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
rammern
23.01.2023 kl 14:51 3175

Og ikke noen som kan ha hacket seg inn på kommunikasjon og sender feil signaler vidt og bredt ;)
Redigert 23.01.2023 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
rammern
23.01.2023 kl 14:57 3172

!00 % en som er aktiv L vet bare hvor mange rotter som vil gnage på kursen
Lynmann
23.01.2023 kl 15:12 3209

Forutgåande kvartalsrapportar om vekst, gjer det berre ekstra kritikkverdig av selskapet i meldinga 28.oktober eksplisitt -utelukkande- omtala ein policy på utbyte. Dermed må ein ikkje vera "gudomligt intellektuell" for å reagera negativt på meldinga 3 dagar seinare om emisjon.

Etter å ha påført lesarane på forumet milliontap, er det jo berre du som framleis utviser blind tillit til selskapet. Øvrig marked har stilt spørsmål ved denne kommunikasjonen, illustrert ved etterpå å gi Cool den dårlegast kursutvikling av samtlege LNGC selskap. Derfor etiketten 'naiv'.

I og med at du er interessert i Tyrells forhold til min fru, kan du ikkje heller spørja kva han tenkjer om denne kommunikasjonen til eigaren? Alternativt kan du spørja kvifor lista over aksjonærar eit halvår seinare framleis står oppført som "coming soon".
Quendi
23.01.2023 kl 15:22 3206

Okej - så nu har man ändå tidigare kommunicerat växt? Trodde jag läste från dig att man inte hade gjort det.

Du svarar heller inte på frågan om ditt resonemang kring att Cool kommer få lida av oversupply fram till slutet av 2024-början av 2025? Men inte Awilco då enligt dig som har kortare kontrakt?

Har frågat IR om ägarlistan och inte fått något bra svar på den frågan. Du är långt ifrån objektiv i din syn på mig och min åsikt om Cool. Läser du inte bara det du vill - utan faktiskt också budskapet i inläggen - så ser du att jag framfört en hel del kritik.

Uansett årsak er det som skjer i dag og har skjedd de siste ukene med kursen bare trist. Jeg tenker årsaken er manglende kommunikasjon, eller manglende hendelser. Det som forundrer meg er at de ikke har konkludert en eller begge av skipene som går av kontrakt om ikke så lenge. Det er et par måneder siden de sa at de lå i langt framskredne forhandlinger om dem. De sa også at de skal noteres på NYSE sent 22 tidlig 23. Der er vi nå. Så jeg håper det ikke er noen ugler i mosen og at meldingene kommer som tidligere annonsert. Så ergrer jeg meg over at jeg begynte å kjøpe for tidlig. Tapet begynner å se skrekkelig ut. Men jeg håper og tror meldingene snart kommer og at jeg kommer i pluss på investeringen.
Redigert 23.01.2023 kl 16:06 Du må logge inn for å svare
hogan
23.01.2023 kl 16:09 3781

Hatt denne i kikkerten en stund, den var fristende på 110, men glad jeg ventet, 102,45 er en fin inngang her.
Mye Lng skal shipes til Europa fra nu så kan ikke bli feil dette
Redigert 23.01.2023 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Quendi
23.01.2023 kl 16:18 3778

I tidigare kommunikation har CoolCo sagt att de vanligtvis inte förmedlar nya kontrakt annat än i kvartalsrapporter. Men det är ju oftast så att det läcker ut info till media som skriver om det.

Håller helt med - det är verkligen en tragisk utveckling i aktien senaste månaderna.
Hellboy
23.01.2023 kl 17:06 3714

Hvis all LNG skipes til Europa så blir det her veldig feil. Vi er interessert i tonnemil. Og derfor vil vi at fraktene skal gå til Asia. Og det kommer med reåpningen av Kina ;) Så blir det etter hvert høyere strømpriser i Europa, inklusive Norge. Men det åpner opp for andre investeringsmuligheter igjen ;)

Blitt en tragisk reise på papiret… skal ikke vurdere salg før kortene snus (kontrakter, USA notering, utbytte osv) … dette vil skje ilp av Q1. Når man får de kalde fakta på bordet så kan man ta beslutninger. En av hovedgrunnene mine (bortsett fra LNG markedet på makro nivå de neste årene) var den enorme differansen på verdi mellom FLNG og COOL… og den differansen er fortsatt der … og er nå for meg enda mer uforståelig med tanke på at de nå har så å si like mange skip.. samt at Q3 tallene viste at COOL ikke hadde så mye mindre omsetning på 8 skip vs FLNG med 12 skip.

Kjøpte meg inn for tidlig her, snittet ned for tidlig. Ikke første gang … blir sikkert ikke siste gang i mitt liv… men thats the game. Caset fremstår sterkt som når jeg gikk inn… markedet er ikke enig i det nå, men bedre tider er på vei. Må holde hodet kaldt en stund til. Har handlet aksjer i 20 år og har sett snu operasjoner og bull runs mange ganger i aksjer som man har følt har vært fortapt. COOL vil reise seg.
Hellboy
23.01.2023 kl 17:34 3928

Vi er flere som forsåvidt har kjøpt oss inn for tidlig her. Men jeg er investor og ikke trader, så jeg har et langsiktig perspektiv. Og har lært av Skagen-fondene i gamle dager med Stensruds tese om UUU (RIP forresten K.S. som døde alt for tidlig i en alder av 67). Mener Cool er et fint eksempel på et UUU-selskap, så jeg akkumulerer ;)
hogan
23.01.2023 kl 18:01 3954

Selvfølgelig viktig med tonn mile men markedet blir vel noe strammere med at det blir mer frakt til Europa i tillegg til Asia men hvis Asia kjøper all lng i verden så er det greit for meg
Redigert 23.01.2023 kl 18:06 Du må logge inn for å svare
Hellboy
23.01.2023 kl 18:05 4036

Næh, vi vil at Asia skal få mer frakt. Ikke Europa. Jo mer som går til Asia, jo flere tonnemil og jo flere skip blir bundet opp og ratene går opp. Jo flere skip til Europa så går tonnemil ned, med tilsvarende kapasitet/rateissues for oss
Lynmann
23.01.2023 kl 18:08 4058

...Trodde jag läste... ditt resonemang...
Du har sikkert rett i mange av dine etikettar, som at eg er lat, etc.
Eg kom ein gong i skade for å spørja deg om du kunne sjekka opp eit spørsmål eg hadde. Beklagar det.

Men du har veldig mange av desse der du "trodde" eit eller anna, som eg ikkje har brydd meg med å svara på.
Som her: "..ditt resonemang kring att Cool kommer få lida av oversupply fram till slutet av 2024-början av 2025"
Dette er nok ein gong din frie tolkning. Problemet er at heller ikkje på denne vil du finna referanse. Kun din eigen frie fantasi.
Med eit minimum av integritet hadde eg brukt tid på å forklara deg.
hogan
23.01.2023 kl 18:17 4173

Hva med midt østen Europa versus Asia, hva gir mest tonne mile der. Europa skal vel kjøpe lng derfra også
Hellboy
23.01.2023 kl 18:21 4168

Så vidt jeg vet gir midtøsten/asia lenger distanse kontra midtøsten/Europa.

Så slik sett fint at Europa prøver å sette pristak også.... Bare lettere for Kina/Japan m.fl å få tak i laster som igjen gir lengre fraktdistanse
Lynmann
23.01.2023 kl 18:41 4226

Slik eg har forstått det:
-USA har hatt fleksibiliteten med færre bindingar enn dei to andre store; Australia og Qatar.
-Pandemien og høge prisar var grunnlaget for at Kina avstod frå kontraktsfesta LNG.
Quendi
23.01.2023 kl 19:44 4244

https://pbs.twimg.com/media/FnKDoAvXEAACvym?format=jpg&name=4096x4096

Bild från Paretos Shipping Daily. Kinesisk LNG-import upp 59% på en månad.

CoolCo handlas på estimerad P/E 3.2x för 2023 - Awilco på 2.7x - FLNG på 10.5x

Kommer rapporter nu ikväll om att FREEPORT nu slutfört sina reparationer och begär tillstånd att starta upp igen. Goda nyheter för hela branschen såklart.
Redigert 23.01.2023 kl 19:55 Du må logge inn for å svare
Whatnow
23.01.2023 kl 21:08 4109

China tightens grip as dominant LNG buyer: Tripled the scale of purchases through long-term contracts in just two years — Nikkei

Dynagas +9% på Wall Street i kveld.

Så siden toppen sist høst så har 1yr TC gått ned med 19% (ref. Fearnpulse), Flex gått ned med 13% og Cool ned 40%.
Skulle ikke tro de to rederiene opererer i samme marked.
Lollen
24.01.2023 kl 10:57 3784

Hvor langt ned skal vi før det snur, venter bare på at vi bikker under 100kr nå (kan skje når tid som helst nå). Er det ingen som ser at denne aksjen er billig?
Sommer 2022 hadde Cool en aksjekurs på 80kr med 8 fartøy på elendige rater med en margin på 9000$ i snitt pr skip,
Nå har de 12 fartøy med ca snitt-margin på 37000$ pr skip pr dag, dvs de har en margin på,tjener 6 ganger mer penger enn i sommer da aksjekursen var på 80 kr

ref margin 1H
Achieved average Daily Time Charter Equivalent Earnings ("TCE")1 of $59,100 per day during 1H, comfortably exceeding the all-in cash breakeven for the fleet of around $50,000 per day.

Vad händer med kursen, går den ner med naturgasen? Tog position nu i slutcallen på 101,44… Börjad bli larvigt billigt. När tror ni det vänder?
Lynmann
24.01.2023 kl 21:59 3284

Eit sikkert tips:
Spør vår store spesialist om råd - og gjer stikk motsatt!
Quendi
24.01.2023 kl 22:23 3414

Det resonemanget går inte ihop om man tittar på andra inom LNG-shipping.. framförallt inte de USA-listade.

Enda rimliga förklaringen på att aktien tappat så mycket är osäkerheten som finns - hur blir finansieringen på de två nya fartygen och hur mycket planerar CoolCo att växa inom närmsta åren?

En annan MÖJLIG förklaring kan vara att en av de två största ägarna Golar LNG håller på och säljer ut sina sista aktier. Tittar man på New Fortress Energy där Golar LNG också varit storägare - så ser vi samma dystra kursutveckling där trots att NFE förväntas dubbla sin EBITDA 2022 till 2023 och har en strålande framtid av allt att döma.

Cool ner ~40% sedan 14 oktober. NFE ner ~40% sedan 7 november. Gemensamt är att Golar LNG har gjort sig av med mycket aktier, och håller kanske på och säljer av resten via öppna marknaden även om det spontant känns som att man i första hand försöker mäkla de aktierna utanför börs.

Det har varit tyst från bolaget ett bra tag nu. När vi får besked om US listing, nya kontrakt med mera kan vi också förvänta oss en reaktion på kursen.
Redigert 24.01.2023 kl 22:29 Du må logge inn for å svare
Lollen
25.01.2023 kl 09:33 3045

Yizzes der var vi under 100, teknisk er det ikke støtte før 83, skulle ikke forundre meg om vi faktisk ser 80 tallet i Cool hvis ikke 1 kvartal rapporten den 28.02 er mer enn god.

Overfører penger til konto nå. Skal handles.

Se på Q3 tallene for COOL og FLNG. Kan noen fortelle meg hva som kan forklare at FLNG (16,17 milliarder) har en kursverdi på børs som er 3 ganger høyere enn COOL (5,37 milliarder) ? Så vidt jeg vet så hadde COOL 8 skip i Q3 vs FLNG sine 12 skip.

Nå har COOL 12 skip og FLNG 13 skip. FLNG har betalt utbytte og er dual listed (Oslo og NY)....COOL skal begynne å betale utbytte har ledelsen sagt (Q4) og skal listes i NY. COOL har to skip som vil få nye kontrakter i år, og alt tyder på at dette blir kontrakter som er ganske så mye bedre enn hva de hadde på de to skipene.

Finner ikke dette logisk jeg.

FLNG Q3: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/98c04114-f2de-45ef-9acc-913bd65ea528

COOL Q3: https://www.coolcoltd.com/press-releases/cool-company-ltd-q3-2022-business-update-0
Ondi05
25.01.2023 kl 10:23 3153

Lukter emi desverre. Håper det er feil.