FULLFØRT VELLYKKET IN VITRO-TESTRESULTATER MED SENCELL-SENSOREN

Gullhaugen
LIFE 02.06.2022 kl 11:00 21407

DETTE VAR EN EVENTYRLIG NYHET. NÅ KAN DET FORT KOMME INTERNASJONALE OG STORE SELKAPER SOM ØNSKER Å TA DEL I DETTE ENORME MARKEDET. GJENNOMBRUDDET ER ET FAKTUM. KURSMÅL 12 - 15 . Det er lite frie aksjer i markedet. Hold på gullet nå.
Oslo (Infront TDN Direkt): Lifecare har fullført et vellykket, høykvalitet og reproduserbare in vitro-testresultater med den miniatyriserte Sencell-sensoren for glukosemåling.

Det fremgår av en melding fra selskapet torsdag.

Lifecare NanoBioSensors vil sørge for produksjon av sensorer for den kommende første pilotstudien med mennesker og Lifecare Laboratory vil forberede de siste trinnene for igangsetting av studien i juni, heter det i meldingen.

"Forberedelsene til kliniske pilotstudier inkluderer både praktiske og vitenskapelige risikoer, det vil si kompleksiteten ved manuell produksjon og sterilisering av utstyr. Basert på prosjekterfaringene og forberedelsene er Lifecare trygg på at disse oppgavene vil bli løst i henhold til prosjektplanen og følgelig føre til første pasient innen utgangen av juni 2022", skriver selskapet.

DAGENS MELDING: Lifecare achieves milestone : https://newsweb.oslobors.no/message/563975
Redigert 02.06.2022 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.06.2022 kl 15:02 4972

14 dager før, nå skal husa inn. Hold på hatten
TheHunter
09.06.2022 kl 09:06 4820

Noen som vet om det er endringer på f.eks topp 20 listen?
Gullhaugen
09.06.2022 kl 09:08 4811

FRA 5.35 UTLØSES ET KRAFTIG KJØPSSIGNAL OPP TIL 8 TALLET.
Winter is Here
09.06.2022 kl 09:09 4841

Veldig ineressat!!!

Det ser ut som at både CE-mark og FDA-studiene skal vare kun i 3mnd. LC påsto at sensoren skal vare i 6mnd. og da skal studiene vare i 6 mnd ikke 3. Pasienter må bytte ut sensoren hver 3 mnd., prisen og levetiden kan begrense antall potensielle brukere.

Salget skal etter plannen starte i 2024, jeg håper at kommende emisjoner skjer på høyere aksjekurs.

LC anslår følgende markedsandele på primært marked: lav: 3 prosen,t middles 5 prosent og maks 10 prosent.
Redigert 09.06.2022 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
auxe
09.06.2022 kl 12:03 4741

Nu begynner Life å røre på seg og det er ikke lenge til første pasient innskrives:)
Slettet bruker
09.06.2022 kl 13:04 4674

Rally I dag.
Dubois
09.06.2022 kl 15:48 4549

Nei, hvor er logikken. 3 måneder er test kravene, 6mnd er ingen lengde for sencell, det er kun en kommersielt valgt dato for å tjene penger.
Winter is Here
09.06.2022 kl 16:14 4524

Hva tenker du på ?

FDA kommer til å godkjenne sensoren som medisink utstyr, og hvis de har kun 3 mnd data så er det som gjelder (levetiden til sensoren er 3 mnd.) og skal markedsføres sånn også. Sensoren må godkjennes på nytt når de har data for 6 mnd. fra en offisiell sammenhengende studie.
Redigert 09.06.2022 kl 16:16 Du må logge inn for å svare
kaunis
09.06.2022 kl 16:33 4507

Noen er ikke helt oppe og går enda ang. denne aksjens potensialet. Ingenting er 100% sikkert, men vi ser at alt har gått etter plan og tid, og testen som var nødvendig gikk også etter plan og tid. Selskapet har en unik teknologi som sporer mye av hva vi har i kroppen og hvor mye, dette kan brukes til nesten det uendelige, bare vår hjerne klarer å utnytte mulighetene som ligger der. Nesten ufattelig, og det vil gå noe tid før det er mulig å kapitalisere disse enorme mulighetene de besitter. Sensell teknologien og diabetes er bare en liten del av mulighetene, og her ligger noen og selger lavt på 4tallet, for en anger de vil få om de heller brukte tiden til å sette seg inn i hvilken DIAMANT Lifecare egentlig er . Å selge på disse nivåene er bare latterlig, men det er ikke lett for alle å forstå fremtidige muligheter. Hvor høyt kursen kan gå blir veldig vanskelig å se i dag, men de som snakker om over 35kr er kansje bare i det nederste intervallet.
Slettet bruker
09.06.2022 kl 17:34 4454

K. De blir bra👍
Dubois
09.06.2022 kl 19:36 4432

Nei, hvor har du det fra? 3mnd er kun for å bevise nøyaktigheten, 3 mnd eller 6 mnd har ingenting å si, sensoren slutter ikke å fungere bare pga av noen måneder.
Winter is Here
09.06.2022 kl 19:55 4406

Mulig at vi snakker litt forbi hverandre her. I en av presentasjonene sto det at sensoren skal vare i minst 6 mnd. og siden FDA skal godkjenne sensoren som medisink utstyr så må man legge frem data for 6 mnd. om blant annet nøyaktigheten, repeterbarheten, bivirkninger +++ osv. Det kan føre til at FDA kan kreve forbedringer og deretter nye 6mnd. data må legges frem. Man kan ikke teste medisink utstyr i 3 mnd og si at levetiden er 6mnd. Husk det er en in vivo sensor, her tuller man Ikke. FDA kommer til å kreve mye data. Det er alltid viktig å planlegge studiene godt, regulatoriske endringer på ting som er godkjent, kan noen ganger være vanskeligere enn helt nye studier.
Redigert 09.06.2022 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
Dubois
09.06.2022 kl 22:40 4310

Du må vise til kilder for slike påstander, for det fremstår kun som dine ord. Levetiden til sencell er teoretisk sett «evig», logikken din tilsvarer at den skal bli testet evig for å kunne selges som evigvarende. 6 måneder er kun en dato lifecare har satt for å tjene penger, 2 salg i året per pers.
Slettet bruker
09.06.2022 kl 22:48 4183

Selskapet har kontroll på sensor, så følg med.

Toget går nå.
Winter is Here
10.06.2022 kl 09:04 4064

"Mine ord" baserer seg på FDA-retningslinjer og mange års arbeidserfaring med Regulatoriske myndigheter blant annet FDA. Se link 1 og 2 for retningslinjer som stilles til bedrifter som skal etablere/bestemme levetid til det komersielle utstyret.

«Evig» er ikke bra nok for FDA, de skal ha data fra offisielle sammenhengende studier. FDA vil evaluere data mot det LC søker om, da må man passe hva som skrives i søknaden, også med tanke på hva fremtidig markedsføring siden man må begrense seg til det som man søker om/får godkjent. F.eks.: Søker man om en sensor som skal vare minst 6mnd. med minst 80 prosent nøyaktighet og at den kan brukes når som helst uten at nøyaktigheten blir påvirket så må man kunne vise til data som bekrefter dette i tillegg til data/studier som dokumenterer følgende egenskaper: kjemisk, mikrobiologisk, toksisitet, biologisk kompatibilitet, innpakning, transport,sterialisering, lagring og noe mer. FDA kommer til å se på sensoren som kritisk da brukeres helse kan bli satt i fare hvis sensoren ikke er pålitelig og kommer til å kreve data. FDA kan kreve modifikasjoner så sensroen samsvarer med det som søkes om og data fra nye studier etter modifikasjonene har funnet sted, eventuelt søknaden må endres.

Som eksempel kan man også se på «Eversense Continuous Glucose Monitoring System» som en slags konkurent til LC som fikk systemt sitt godkjent av FDA, se link 3 for beskrivelsen av systemet på FDA sine sider, og link 4 er studien dems, se hvor lenge de har testet systemet sitt og hva FDA har gokjent som gyldig levetid.

LC kan søke om 3 mnd. levetid på sensoren sin og utvide den senere, med det gir ikke mening med tanke på ekstra arbeid som det vil medføre. 3 mnd. ektra er ikke mye å vente og man sparer mye ressureser.

Det finnes noen få upopulære alternativer hvor medisink utstyr kan havne på markedet før mye av dokumentasjonen er på plass, med da tar bedriften mye av ansvaret som kan føre til tilbaketrekk av utstyret, potensielle søksmål, dårlig omdømme.

Jeg skjønner at gode nyheter som kommer fra LC for tiden er bra nok for markedet og askjekursen går opp mye og den kommer sikkert til å gå enda mer.


Link 1: https://www.fda.gov/media/72487/download
Link 2 (In vitro): https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/WHO-BS-TGS-2_20172304.pdf
Link3: https://www.fda.gov/medical-devices/eversense-e3-continuous-glucose-monitoring-system-p160048s016
Link4: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515521/#:~:text=Conclusion%3A%20These%20data%20show%20the,the%20primary%20or%20SBA%20sensors.
Redigert 10.06.2022 kl 09:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
10.06.2022 kl 09:08 4063

Viktig å forholde seg til selskapet. De virker som alt går etter planen.
Dubois
10.06.2022 kl 18:11 4019

Du legger for mye i 6 måneders varighet, du vet ikke om de kommer til å søke om 6 måneder. Det eneste selskapet har uttalt er at sensoren teoretisk sett har en mye lengere levetid men grunnet et kommersielt perspektiv velger de 6 måneder for å tjene penger. Det står ingen steder at en Premarket Approval (PMA) fra FDA krever en like lang clinical trials som den markedsførte levetiden, det står derimot "PMA is the most stringent type of device marketing application required by FDA. The applicant must receive FDA approval of its PMA application prior to marketing the device. PMA approval is based on a determination by FDA that the PMA contains sufficient valid scientific evidence to assure that the device is safe and effective for its intended use(s)."

En pacemaker for eksempel har en forventet levetid på flere tiår, den ble ikke testet i flere tiår for å bli godkjent. Eversense er ikke en sammenlignbar teknologi med Sencell på noen som helst måte, Eversense krever en transmitter og ikke minst bli kallibrert hele tiden (som påvirker nøyaktigheten). Sencell er en trykksensor, det er ikke eversense.

Det er uansett ikke noe vits i å fokusere på FDA da Lifecare mest sannsynlig er kjøpt opp før den tid. Det er det Europeiske markedet (CE-Mark) som er fokuset nå (et større markedet enn USA). Sencell vil ha blitt testet i mange mennekser i 6mnd pluss før FDA blir et fokus.
Slettet bruker
11.06.2022 kl 10:55 3932

Blir utrolig når vi får CE merke.

Etter mange år, så er vi klare.
Gullhaugen
22.06.2022 kl 10:10 3584

TOP 50 ØKER - Oversikt for LIFE (LIFECARE). Oppdatert 22.06.2022

DET KAN VIRKE PÅ DAGENS HANDEL AT DET KOMMER NYHETER SNART. RYKKET MOT 5.85 KAN KOMME NÅ.

01 TEIGLAND EIENDOM AS 20.75% 80.905m 20.69m
02 LACAL AS 14.22% 55.474m 14.19m
03 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 8.12% 31.682m 8 103k
04 WESTHAWK AS 3.33% 12.981m 3 320k
05 SANDQUIST PATRICIA RODRIGUES DA COSTA 2.62% 10.209m 2 611k
06 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.11% 8 209.9k 2 100k
07 SPIT AIR AS 2.09% 8 163.0k 2 088k
08 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.96% 7 655.8k 1 958k 8 120
09 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.82% 7 087.3k 1 813k
10 TELINET ENERGI AS 1.79% 6 987.7k 1 787k 2 500
11 NEXUS MARKETING 1.74% 6 772.2k 1 732k
12 CIMTER AS 1.33% 5 205.6k 1 331k
13 HELLAND KARSTEN ANDRE 1.28% 4 974.2k 1 272k 16 353
14 EINARSEN EVEN HARALD 1.14% 4 457.4k 1 140k
15 ANDREASSEN KURT 1.06% 4 116.7k 1 053k
16 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.96% 3 747.9k 958.5k
17 HAN LEI 0.86% 3 349.6k 856.7k
18 PROBE AS 0.86% 3 335.3k 853.0k
19 MOWINCKEL INVEST AS 0.71% 2 769.2k 708.2k
20 HOULDER TRYGVE JAMES 0.70% 2 737.0k 700.0k
21 OFFERDAL IVAR ANFINN 0.55% 2 150.5k 550.0k
22 HODDEVIK EIGEDOM AS 0.50% 1 938.5k 495.8k
23 MAX INVEST AS 0.48% 1 857.3k 475.0k
24 BORSHEIM TORFINN 0.40% 1 571.1k 401.8k 1 365
25 GEKKO AS 0.38% 1 470.7k 376.1k
26 MOUN10 AS 0.36% 1 409.5k 360.5k
27 HYSING-DAHL CHRISTIAN 0.35% 1 360.7k 348.0k
28 NORDNET BANK AB 0.35% 1 351.6k 345.7k -6 260
29 HEJMA AS 0.33% 1 281.9k 327.8k
30 SOLHEIM EINAR STÅLE 0.32% 1 231.7k 315.0k
31 ULLEBØ STIG ERIK 0.31% 1 192.5k 305.0k 30 000
32 LHH AS 0.31% 1 192.4k 305.0k
33 HOLTER JOACIM 0.30% 1 165.2k 298.0k
34 ANDERSEN REMI KJELL 0.28% 1 075.3k 275.0k
35 SKUDAL INVEST AS 0.28% 1 075.3k 275.0k
36 ÅRVIK HERMAN 0.27% 1 042.9k 266.7k
37 MOEN STEINAR OLAV 0.26% 1 029.6k 263.3k
38 FLORNES HELGE 0.26% 1 019.6k 260.8k
39 PEBRIGA AS 0.25% 977.50k 250.0k
40 ÅRESTRAND HOLDING & INVEST AS 0.25% 959.92k 245.5k
41 SKOTTE KJERSTI HOEL 0.23% 899.30k 230.0k
42 UBS SWITZERLAND AG 0.22% 873.04k 223.3k
43 PAASCHE BJØRN RINGHOLM 0.21% 830.88k 212.5k
44 HØSE AS 0.21% 822.64k 210.4k
45 HEIRENG KNUT 0.21% 821.10k 210.0k
46 NYGAARD LARS GEORG 0.20% 782.00k 200.0k
47 PJ INVESTERING AS 0.20% 782.00k 200.0k
48 SN SAMLEREN AS 0.20% 782.00k 200.0k
49 SPARLI AS 0.20% 782.00k 200.0k
Redigert 22.06.2022 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
Tobias
22.06.2022 kl 13:47 3465

Bra fart i Life.
Slitne Nano V. aksjonærer på vei inn i Life.

Kjøpsanledning dette. Melding er annonsert denne måned.
kaunis
22.06.2022 kl 14:02 3489

Kan være du har rett i henh. til nano, men tiden nærmer seg med storm skritt, og mange har tro på at dette går veien. Små poster i dag men veldig trøkk på kjøpssiden. de som har sittet på gjerdet og håpet på et fall her har spilt falitt. Det er for nært det store gjennomslaget til at noen vil være i gi bort humør lenger. Den burde etter mine antagelser vært nærmere 5kr på denne tiden. Det er signalisert en forventet stor oppgang etter at 5tallet er passert, så tiden er knapp for opplasting og en rask oppgang igjen
TheHunter
22.06.2022 kl 14:10 3553

Spennende tider! Har sittet med aksjen siden 2020 og det har vel aldri sett lysere ut enn det gjør nå. Nyheter rett rundt hjørnet, dersom de er positive så vil vi kunne se en jevn tilstrømning av små-(og store??)aksjonærer som vil ta del i dette norske eventyret! Jeg synes det er fint å se at selskapet fremstår mer organisert og rydding enn noen gang, de kommuniserer bedre med markedet og de bygger organisasjon internt i stedet for å overlate alt arbeid til innleide/laboratorium.

Risk/reward i dette selskapet er en no-brainer på disse nivåene.. Lykke til folkens!
Gullhaugen
22.06.2022 kl 14:12 3567

Ja det kan se ut som om rykket mot 5.85 kommer denne uken :) Hold.
sveipen
22.06.2022 kl 18:11 3421

Her må det handles mer før meldingen kommer.
Jeg fortsetter å kjøpe mens jeg venter.
Tror dette blir veldig bra for oss aksjonærer.
Dølle
22.06.2022 kl 18:49 3376

Jøss. fiska frem endel papir i den aller bakerste skuffen og under lag med støv så dukka det jammen opp noe life greier. Får jeg igjen gryna her er det rene lotto gevinsten
Betonghue
22.06.2022 kl 20:14 3379

Håper jo det, men i mellomtiden får jeg kjøpe meg ny spade for å skuffe unna all bullshit...
Tobias
23.06.2022 kl 08:07 3196

Blir en fin Life dag.
Sommer og høstens vinner på Oslo Børs dette.
Gullhaugen
23.06.2022 kl 08:08 3221

DER KOM DEN. DA BRYTER I 6 I DAG.
https://newsweb.oslobors.no/message/565607
Winter is Here
23.06.2022 kl 08:13 3220

Det er ikke sikkert at CE-godkjennelsen kommer innen 2023

"Generelle utfordringer knyttet til leveringstid av nødvendige elektroniske komponenter og noe usikkerhet rundt behandlingstid på søknad for neste kliniske studie «002», så kan oppstart av klinisk studie «002» bli noe senere enn opprinnelig planlagt."
Redigert 23.06.2022 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Kantarell
23.06.2022 kl 08:44 3142

15 deltakere. Lykke til LIFECARE!
Gullhaugen
23.06.2022 kl 08:46 3287

ENDELIG. DE HAR VIRKELIG LEVERT SISTE TIDEN. Går sette veien som vi håper så er aksjen I 100 kr.
Tobias
23.06.2022 kl 08:47 3308

Lykkes Life med dette, blir det megastort.
Gullhaugen
23.06.2022 kl 09:14 3254

BARE VENT TIL DETTE OPPDAGES INTERNASJONALT. HOLD PÅ GULLET FOR NÅ SKAL VI MEGET HØYT OPP FREMOVER
Tigerberget
23.06.2022 kl 09:16 3249

Det tar jo ikke helt av her enda..
Gullhaugen
23.06.2022 kl 11:08 3183

Her fylles det på i toppen. Spennende å følge med på TOP 50 fremover.
Oversikt for LIFE (LIFECARE). Oppdatert 23.06.2022

01 TEIGLAND EIENDOM AS 20.75% 89.803m 20.69m
02 LACAL AS 14.22% 61.575m 14.19m
03 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 8.12% 35.166m 8 103k
04 WESTHAWK AS 3.33% 14.409m 3 320k
05 SANDQUIST PATRICIA RODRIGUES DA COSTA 2.62% 11.332m 2 611k
06 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.11% 9 112.8k 2 100k
07 SPIT AIR AS 2.09% 9 060.8k 2 088k
08 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.96% 8 497.7k 1 958k
09 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.82% 7 866.7k 1 813k
10 TELINET ENERGI AS 1.79% 7 756.2k 1 787k
11 NEXUS MARKETING 1.74% 7 517.0k 1 732k
12 CIMTER AS 1.33% 5 778.1k 1 331k
13 HELLAND KARSTEN ANDRE 1.28% 5 521.2k 1 272k
14 EINARSEN EVEN HARALD 1.14% 4 947.6k 1 140k
15 ANDREASSEN KURT 1.06% 4 569.5k 1 053k
16 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.96% 4 160.1k 958.5k
17 HAN LEI 0.86% 3 717.9k 856.7k
18 PROBE AS 0.86% 3 702.1k 853.0k
19 MOWINCKEL INVEST AS 0.71% 3 073.7k 708.2k
20 HOULDER TRYGVE JAMES 0.70% 3 038.0k 700.0k
21 OFFERDAL IVAR ANFINN 0.55% 2 387.0k 550.0k
22 HODDEVIK EIGEDOM AS 0.50% 2 151.7k 495.8k
23 MAX INVEST AS 0.48% 2 061.5k 475.0k
24 BORSHEIM TORFINN 0.40% 1 743.8k 401.8k
25 GEKKO AS 0.38% 1 632.5k 376.1k
26 MOUN10 AS 0.36% 1 564.5k 360.5k
27 HYSING-DAHL CHRISTIAN 0.35% 1 510.3k 348.0k
28 NORDNET BANK AB 0.35% 1 500.3k 345.7k
29 HEJMA AS 0.33% 1 422.8k 327.8k
30 SOLHEIM EINAR STÅLE 0.32% 1 367.1k 315.0k
31 ULLEBØ STIG ERIK 0.31% 1 323.7k 305.0k
32 LHH AS 0.31% 1 323.5k 305.0k
33 HOLTER JOACIM 0.30% 1 293.3k 298.0k
34 ANDERSEN REMI KJELL 0.28% 1 193.5k 275.0k
35 SKUDAL INVEST AS 0.28% 1 193.5k 275.0k
36 ÅRVIK HERMAN 0.27% 1 157.6k 266.7k
37 MOEN STEINAR OLAV 0.26% 1 142.9k 263.3k
38 FLORNES HELGE 0.26% 1 131.8k 260.8k
39 PEBRIGA AS 0.25% 1 085.0k 250.0k
40 ÅRESTRAND HOLDING & INVEST AS 0.25% 1 065.5k 245.5k
41 SKOTTE KJERSTI HOEL 0.23% 998.20k 230.0k
42 UBS SWITZERLAND AG 0.22% 969.05k 223.3k
43 PAASCHE BJØRN RINGHOLM 0.21% 922.25k 212.5k
44 HØSE AS 0.21% 913.11k 210.4k
45 HEIRENG KNUT 0.21% 911.40k 210.0k
46 NYGAARD LARS GEORG 0.20% 868.00k 200.0k
47 PJ INVESTERING AS 0.20% 868.00k 200.0k
48 SN SAMLEREN AS 0.20% 868.00k 200.0k
49 SPARLI AS 0.20% 868.00k 200.0k
50 FOSSHAUG KJELL ANDERS 0.20% 865.73k 199.5k
51 ØVRIGE INVESTORER 21.68% 93.8m 21.6m
kaunis
23.06.2022 kl 13:03 3185

Jeg ser en veldig lik situasjon for aksjonærene i LIFECARE i dag, en stor begivenhet er satt til test "15 mennesker skal testes med CENCELL teknolo..... og enda 50stk til senere i år. Selskapet er kommet helt nært målet , kursen stiger fort men så kommer nervene og usikkerheten til om alt blir å lykkes, gjør at svært mange tar gevinst slik som du gjorde da. Hadde du vært mer sikker på selskapene du solgte i , og ikke vært så GRISK så hadde du altså vært en veldig rik person i dag. LIFE caset er noe av det mest sikre jeg er inne i noen gang, det har bare vært posetivt hele veien, og de har forbedret seg hele tiden. Dagens produkt er ikke noe en kan produsere hvor som helst, det tar tid og maskinelt er ikke kjoskvarer. Produktet er enestående og gir diabetes-brukerne en ny verden, produktet vil selge seg selv og prisen forstår jeg vil bli veldig attraktiv. Det er alt for tidlig å skulle ta gevinst akkurat no, vi har jo fått det svart på hvitt at dette er noe som kommer til bli et etterspurt produkt over hele verden. Antallet mulige kunder øker hver dag og nesten doblet inne 2045.
ktk52
23.06.2022 kl 15:01 3122

Hvem selger nå? Dårene er mange i denne aksjen. Klarere beskjed om hva som kommer kan ingen få!
True
23.06.2022 kl 16:46 3058

Dette var veldig irriterende. Først og fremst er det godt å se at selskapet har fremgang og er i gang med å utføre tester på mennesker. Dersom resultatet er positivt, er dette uten tvil ganske stort.

Jeg sliter fortsatt litt med å stole på Life etter siste fiasko og alle tidligere røde flagg rundt firmaet og Holter. Frister å ta noen lodd nå, men føler det fortsatt er relativt stor risiko. Blir spennende å følge med på uansett.