GAVEPAKKER og TID til åpning: 15102015 vs 02062022

Hugoil
NANOV 04.06.2022 kl 12:22 54442

151015 (meldingen kom 3 dager etter en meget sterk skjematisk triggerdag, slik området 130522 også var)
krakket NANO -42% og ble priset til kontantbeholdningen. Det tok 5 måneder før kursen ble skutt ut fra rampen ifm. presentasjon konferanse late-breaking kunngjort i mars avholdt i april. Rett nok hadde det vært noen kursstigninger før i denne perioden, men kursen falt da nesten tilbake igjen. Den første 14. des. 2015 ifm DNB-konferansen. Vi var flere som bøttet opp allerede den 15. og vi hadde en veldig fin ventetid på NANO-trådene - som flere tilkomne da skrøt av som de beste trådene på forumet. Det var ikke jalla og det er det som har tiltalt så mange, at det var vitenskap og stingens bak medisinutviklingen; og det var motiverende for deltagerene og debatten.

Meldingen NANO krakket på var ikke lett å forstå, selv ikke etter CEOs forklaring noen uker senere på Q-pres. For meg virket det ikke som om det var noe spesielt negativt etter å ha lest den grundig. Innholdet gikk på en viss studieomlegging/-endring. (Selv i dag er det vanskelig å forklare hva og hvorfor omleggingen, men det hadde noe med doser og armer og noe forflytning derimellom. I markedet ble det omtalt som et halvt års utsettelse. Uansett så var det fortsatt 85 pasienter som skulle rekrutteres totalt i medisinutviklingens hovedstudie.


020622 (eksakt triggerdag 18., styrke 1/2-3/4 av 1305, men de er tette og påvirker hverandre, innbyrdes sykelharmonier er høy, høyere enn 2019 og halvparten av 2016)
krakket NANOV -32% og ble priset dagen etter (ytterligere -6%) lik innhentet EK ved IPO mars 2015 (til kurs 32), samt litt under verdien av framførbart underskudd 5 + kontantbeholdning 2. Børsmelidngens innhold og implikasjoner er svært mye diskutert både på HO og TI. Det har tatt ca 1,5 dag for forumene å stabilisere seg på en oppfatning. Fortsatt diskuteres det hvilke info. som kan komme uten at studiets integritet reduseres/dvs. "boksen åpnes"/måltall offentliggjøres konkret utover til de/partnere som signerer NDA. Dette vil i praksis også bli påvirket av hvor mye man måtte komme til å gjennomføre av partnerskap(kombinasjon av pengeinnskudd upfront og del-/heleierskap deretter, enten det er BP eller industrielt venture fond, samt hvor langt man kommer med FDA vedr. 108 pasienter eller hva det måtte være på kommende tidspunkt ift. til ekspertpanelets anbefalinger etter å ha sett på dataene. Alle disse tingene kan være med å påvirke en løsning; eller noen av dem kan være med å påvirke/sette en annen løsning - så det er flere muligheter.

Meldingen sier at resultatene fra ekspertpanelets gjennomgang av studiedataene skal være klart senest på Q2 20. juli. Det kan kommer flere "late-breakinger" om delstudiene som inngår i hele databanken på oppunder 200 pasienter eller info om evt. partnerforhandling, delbud; f.eks. 1706 (det kan jo være focuss spretter`n 16, og 4. juli). Om det skal gjøres noen anbefalinger av bud evt. emisjon, så kan info om det også komme i etterkant av 20. juliHvor mange dager er det igjen av markedets afasi?
Kan gjøre godt med en helligdag for å få ånden over seg.

Redigert 04.06.2022 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
09.06.2022 kl 11:41 6227

Hvis shorterne holder seg unna nå så ville ikke det være overraskende. Vi kan være dager eller uker unna et binært utfall, og da kunne det fort blitt svært kostbart å sitte med en omfattende shortposisjon.
nad.oslo
09.06.2022 kl 11:51 6437

Meget bra analyse den traff ditt kursmål på 7.65👏👏👏👏
Merlin
09.06.2022 kl 11:59 6407

Betalutin kan som CD37 genrelatert virke som synergi for Mosunetuzumab ved å gjenåpne CD20 for Mosunetuzumab, som jo er delvis CD20 relatert. Så det er mange muligheter for Betalutin fremover, utover egen virkning.
heilo888
09.06.2022 kl 12:06 6378

Langt og grundig fra fra wellsembargo TI:

For min del analyserer jeg AP4-exiten slik:

AP4 var 3. største eier i N, men ser ut til å ha dumpet hele posisjonen de siste dagene. Vi har bare visibilitet i listene på de to første dagene av fallet (listedelay er T+2d), og da dumpet de 49%, og det antas da at de har kvittet seg med hele posisjonen nå.

Sagt på en annen måte: AP4 hadde 4.7 mill aksjer og kastet ut 2.9 mill aksjer bare de to første dagene av fallet. Hvis hele posisjonen er tatt ut de fire siste dagene betyr det at AP4 alene har stått for 35% av salgene av totalt omsatt 13.3 mill aksjer .

Dette skapte nok et langt større fall enn selskapet forventet med meldingen, og det er vel mye som tyder på at AP4 dermed rullet i gang en snøball som ble en selvforsterkende nyhet og helt skygget over hva selskapet faktisk meldte .

For la oss gå tilbake til meldingen en gang til etter at støvet nå har lagt seg, og se hva den faktisk inneholder og hva den faktisk forsøker å kommunisere til markedet:

Hvorfor kom dette initiativet fra styret? Svar: N har ikke klart å rekruttere noen flere pasienter de to siste ukene siden forrige oppdatering og etter overraskende treg tendens i år vil styret ha alle kortene på bordet for å forstå studiesituasjonen i detalj («As highlighted at the recent Q1 results, reported on 13 May 2022, recruitment into PARADIGME has been slower than anticipated , and despite ongoing efforts by the company this has continued into Q2 with no additional patients enrolled in May. As a result, the Board of Nordic Nanovector has decided to conduct a comprehensive review of all aspects of the PARADIGME study»)

Formålet med dette avsnittet er å kommunisere handlekraft som i seg selv er positivt. Fullt forståelig: de kan jo ikke møte på Q2 og bare gjenta Q1 som gjentok Q4. Det holder ikke lenger. Det forstår alle. Nå kreves det en helt ny handlekraft enn man noen gang tidligere har sett. Message received? Ikke ennå i markedet, og ikke hos AP4.

Neste avsnitt: styret tar for seg bekymringer som dette initiativet kan føre til og adresserer dem på en poengtert måte . Først: vi kommer til å gjøre dette på en måte som ikke skader integriteten på studien (ytterst viktig å kommunisere ). Dernest kommer vi til å fortsette rekruttere, dette initiativet innebærer på ingen måte at vi stanser studien eller gir opp de andre initiativene vi har kommunisert tidligere (igjen: ytterst viktig å kommunisere): «In order to fully protect the integrity of the study an independent evaluation of the data collected to date has been commissioned and will be analysed by an Independent Expect Panel. This information will then be used to determine the best path forward for the study. PARADIGME will continue to enrol patients while the independent evaluation is ongoing”.

Neste avsnitt : styret kommuniserer det åpenbare – vi kan bli nødt til å endre guidingen på når vi er ferdige en gang til. Igjen: det understreker at de ikke er i ferd med å gi opp hele studien eller at det er mer dramatiske nyheter som de har holdt tilbake: «The current guidance for delivery of initial top line data from PARADIGME in the second half of this year will be reviewed concurrently.»

Neste avsnitt: styret kommuniserer en klar og relativt kort tidsplan for når markedet senest kan vente at de kommer tilbake med svaret på veien frem og ut av situasjonen. Naturligvis må de det – de kan ikke ta et slikt initiativ og ikke kommunisere en klar tidsplan: vi kommer senest tilbake til dere Q2 med svar, men kanskje også før den tid. «The Board expects to report on the findings of the review of PARADIGME no later than the Q2 results to be released on 20 July 2022 and will not be commenting further until the review is complete”.

Siste avsnitt: det vanskelige avsnittet å skrive – styret kan ikke forskuttere sterke data i denne meldingen, det ville vært uansvarlig og bli oppfattet fullstendig useriøst all den tid de sier de skal inn i dataene nå. Men: hvis de ikke sier noe mer enn avsnittene over, så frykter de at markedet vil ta det som er ment positivt (vise handlekraft av en annen verden) og snu det negativt (OMG! Styret tror skuta lekker!). Så de kommuniserer målet klart og tydelig – vi skal finne den beste veien frem for Betalutin til markedet, og det betyr en vei som både koster aksjonærene minst («financially») og skaper mest mulig merverdi ved å komme raskest mulig ut i markedet med godt salg («commercially»): «The Board believes that this review of PARADIGME is in the best interests of all shareholders and the patients who Nordic Nanovector is targeting in this study to determine the optimal path forward for Betalutin[®] within a timeframe that is financially and commercially viable ».

Det er det meldingen forsøker å kommunisere hvis man legger normal tekstfortolkning til grunn. Så hvorfor ble ikke budskapet oppfattet positivt?

Vel, når AP4 dumper 4.7 mill aksjer så skaper det en selvforsterkende snøball der mange andre antar at siden kursen går så kraftig ned, så er det sikkert det riktige svaret fordi markedet til enhver tid summerer opp all tilgjengelig informasjon. Men det er nettopp også i slike situasjoner at det oppstår det vi kaller markedssvikt (lemen på vei over stupet).
Så la oss i stedet gå tilbake til start og da analysere exiten til AP4, som startet denne store snøballen.

Det er naturligvis aldri positivt at en stor eier forlater selskapet «på dagen», men gikk de fordi de er smartere enn alle andre og så bedre inn i fremtiden (bedre diskresjonære vurderinger), eller var det mer «mekaniske» vurderinger som lå bak?

Her er mine tanker om det:

AP4 er en del av det svenske offentlige pensjonssystemet (“allmänna pensionsfonder” med røtter tilbake til 1960-tallet – det finnes i alt seks AP-fond. AP-fonderna – Wikipedia

AP4 kom sent, sent inn i N (desember 2021), og da med 4 mill aksjer som landet dem i stolen til 3. største eier.

De hadde entry på antatt ca NOK 25.

Deres forventning med så sen entry på denne kursen var nok en kraftig opptur innenfor en kort tidshorisont (slik vi alle forventet ut fra top-line avlesning som da lå nærmere i tid) og notere en hyggelig gevinst for Medel-Svensson og hans pensjon. De tok en risiko gamble med pensjonen.

AP4 har dermed hatt svært begrenset erfaring med N før de tok exit.

Investeringen deres hadde dermed falt 50% på under 6 mnd, da denne meldingen kom. Og da tror jeg ganske enkelt at de mekanisk har risikobands som gjør det svært vanskelig å bli sittende med mindre de (ansvarlig porteføljeforvalter for denne investeringen) kan legge en sterk diskresjonær vurdering på bordet for sine ledere. Husk: alle fond styres av personer som igjen styres av egen kompetanse delt på karriererisiki/muligheter. Det krever igjen sterk faglig innsikt og erfaring med selskapet, og uten det, så tror jeg ganske enkelt at et par svenske offentlig ansatte forvaltere fant det riktig å ta tapet (som da er på nesten NOK 100 mill i ett selskap ).

På toppen av det kommer denne faktoren: de samme offentlig ansatte porteføljeforvalterne i AP4 gjorde før N-investeringen en stor investering i TRVX. AP4 var 3. største eier der med 8 mill aksjer. Dagen etter exiten startet i N, startet de samme forvalterne exiten i TRVX og dumpet nesten 20% av beholdningen der – uten at TRVX hadde noen negativ melding ute. Investeringen i TRVX hadde utviklet seg til å bli like svak som i N.

Bottom line: AP4 gikk ut av N og TRVX mer av mekanistiske årsaker enn faglig diskresjonær innsikt og vurdering av caset. Men det var nok til å starte en kraftig snøball i N og helt skygge over hva styret forsøkte å kommunisere.

Det sentrale for min del er følgende:

Kursen priser selskapet lavere enn bok og teknologien til 0 kroner. Give me a break!

Dataene på Betalutin har tidligere (Lymrit 37-01) kommet konsistent og godt ut på 15/40 dosen, som nå er eneste arm i Paradigme.

Interim avlesningen i 2020 bekreftet konsistente data på nytt igjen for 15/40 dosen.

Konkurransebildet har endret seg til det positive ved at Pi3K ligger nede for telling (alle med ett unntak har trukket seg fra markedet på kort tid). Nye generasjon av CAR-T og kommende Bispecific har skarpere bivirkninger enn Betalutin, andre targets, og vil i større grad rette seg mot en annen del av hovedmarkedet i 3FL enn frail/elderly.

I motsetning til alle andre så kan B tilby en bred CD37 plattform (og er lengst fremme i løypa på CD37 av de som driver her), mens konkurransen ellers særlig retter seg mot CD20 som plattform.

N er 12 pax unna målet på 120 pax og har bane inn for landing på AA i 3FL innenfor relativt kort tid. De kan også få PR og kutte ned saksbehandlingen til 8 mnd.

Den nye avlesningen før 20. juli kan bane vei for at N får søke AA på eksisterende grunnlag. Se lengre analyse jeg laget lengre opp i tråden basert på FDAs vedtakspraksis de siste årene i samme indikasjon.

I tillegg kan avlesningen bane vei for avtale eller oppkjøp – selskapet har gang på gang kommunisert at når dataene leses av så kommer partnerne til bordet.

Mest av alt: jeg leser denne tråden opp og ned og det er få saklige analyser som belyser fallgruver og risiko som jeg ikke allerede kjenner til. Det er som regel bare «one-linere» som f.eks tidligere i dag (Se! Roche har fått godkjent mosunetuzumab i EU! Uten å nevne at anbefalingen om vedtaket lå ute for over 1 mnd siden og dataene ble kommunisert i desember og N har adressert konkurransefordelene og betydningen av dette gang på gang i Qs og R&D day).

By all means: kom gjerne med analyser som viser hvorfor det er riktig å selge seg ut av N på dette lave nivået. Men fra dette nivået i N ser jeg for min del ikke helt hvordan styret kan skuffe så mye mer på nedsiden. Med mindre de og management tidligere har holdt tilbake vesentlig informasjon eller villedet markedet. Og det blir litt drøyt å anta om folk med sterk CV og fartstid i bransjen.
Merlin
09.06.2022 kl 12:14 6346

Viser til det jeg skrev i forgårs: "Kjøpte 5-sifret i dag. Sluttauksjonen: Å flagge 700.000 aksjer til salgs på lav kurs tyder på manipulasjon/kursstyring, der hensikten egentlig er å kjøpe billig, særlig når det ikke lå mange aksjer på kjøp. Normalt vil sluttauksjonskursene gå på noenlunde likevekt i antall mellom kjøpere og selgere. Ikke denne gangen! Tror absolutt at det er noen som forsøker seg med en drittpakke der hensikten er å skremme småaksjonærer til å selge."

Ugler i mosen på salgsvisningen av de 700.000 aksjene er bare fornavnet. Shorterne er ferdige i denne omgang, og vil neppe starte å shorte på så lave kurser igjen. Det bør dermed være gode kjøpsmuligheter nå og fremover.
Fxdc
09.06.2022 kl 12:35 6245

Hva nå, børspause?
Billyjojimbob
09.06.2022 kl 12:41 6212

Ja,nå må aksjonærene få kalde kluter pga dagens fete gain😁
Frantzen
09.06.2022 kl 12:42 6299

hva er hensiktet stenge aksjen i 25 minutter,så etter 0,5% oppgang og stenge den igjen !!!
patek
09.06.2022 kl 12:45 6374

Hvor står det at det er børspause?
nad.oslo
09.06.2022 kl 12:46 6426

Den dagen 700000 aksjer ble lagt, gikk det ut 163000 aksjer. Ser at handlemøsntret fortsetter med en 64000 på kjøp og nesten tilsvarende på salg.
nad.oslo
09.06.2022 kl 13:20 6298

Hva drev caranegie med? Innen 2 dager 2 kursmål, merkelige greier. Sjapt ut var de med nytt kursmål, hvorfor så stor hastverk?

Lite volum opptil 8.50
Merlin
09.06.2022 kl 13:25 6589

Takk for info. Det er langt igjen til 700 000. De ble altså ikke solgt. Carnegie må undersøkes av Finanstilsynet. Opplagt kursmanipulasjon, med til dels feil og ubegrunnede påstander i "analysen". Dette bør de ikke slippe unna med!
Redigert 09.06.2022 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
09.06.2022 kl 13:29 6584

Ligger en større volum på kjøp og en på salg tidligere i uken dumpet man ned på det større volum hvorfor er det ingen som dumper ned på det større volum idag?
nad.oslo
09.06.2022 kl 13:56 6507

Merlin kun igår ble det solgt/kjøpt i underkant av 10000 aksjer i sluttaksjon. Dagen før kom et volum på 700000 men ca 163000 aksjer ble solgt/kjøpt i sluttaksjon.
Det er ikke mer en 150000 aksjer til salgs opp til 8.50 akkurat nå altså.
Merkeligste handel jeg har sett på lenge. Noe skurer liker ikke dette altså.
Redigert 09.06.2022 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
Hugoil
09.06.2022 kl 14:53 6336

Har du noe oppsummert OFF-handel, nadde?

Går og stamper ut en omvendt skulder rundt 7,7. Trenger ikke å bli så lang som 8 timer, se på venstre skulder og momentumet. Hvor høyt var det denne OHSen skulle gå, denne neste altså? Når kanskje 50tiemrssnittet i dag, 8,2. Får avgitt dagBULL HARAMI i dag - og det med en BULL KICKER, nok et signal.
Redigert 09.06.2022 kl 14:55 Du må logge inn for å svare
SomSa
09.06.2022 kl 16:04 6172


Mini oppgangen i dag på noen ører med russiske prosenter er et forsmak på hva kommer til å skje etter dataavlesiningen. Ennå har mange ikke forstått hva den nye strategien innebærer..................Noen husker 2016.....................

Ikke kjøp mer enn du har råd til å tape alt, data er data selv om resultater fra mange pasienter i august 2020 bekreftet at Betalutin virket...............
Redigert 09.06.2022 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
09.06.2022 kl 16:22 6136

Fantastisk dag,satser på det fortsetter i pos trend🎂
nad.oslo
09.06.2022 kl 16:29 6114

Totalt siste 3 dagene ca.210000 off handel før idag.
Redigert 09.06.2022 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
Hugoil
09.06.2022 kl 16:53 6073

Det var ikke urovekkende mye, særlig ikke om det var noenlunde gjevnt fordelt mtp. dagenes øvrige omsetninger (like andeler). Men det var jo dagen før der igjen som var den "værste"dagen. Hvor m,ye var det da i % av dagsvolum? (Var de innkommet etter stengetid?) Hva er denne OFF-omsetningen, hvorfor? Kanskje Observer vet?
--

ath100
209
3t
det er vel det man evnt sammenligner med og ikke hvordan det så ut i 2014(?)

Der har du et poeng, det er kanskje mer korrekt av meg å si at de ikke er sammenlignbare i overskuelig framtid - det vil være langt fram før nano er sammenlignbar med Algeta’s posisjon ved oppkjøp. Så er spørsmålet hvem som gidder å vente så lenge, det avhenger nok veldig av når man tok inngang.

=> ath: Nano har vel lært litt siden ...ath?
--


TheObserver
3293

4
3t
Der har du et poeng, det er kanskje mer korrekt av meg å si at de ikke er sammenlignbare i overskuelig framtid - det vil være langt fram før nano er sammenlignbar med Algeta’s posisjon ved oppkjøp

Ja, men så må du også huske på at Bayer kom ombord hos Algeta i 2009, først fem år senere ble de tatt av børs. Jeg var med og hentet penger til Algeta på 12 kroner i begynnelsen 2009. Gjett om det var elendig stemning rundt aksjen og forventningene. NANOV kan i det minste vise til en bredere pipe, flere targets og fine samarbeid, det hadde ikke Algeta.

Det hadde ikke vært noen i mot om det tok 5 år før posisjonene var sammenliknbare, fordi reisen i Algeta gav mange fine muligheter til å legge på flere poster underveis etter hvert som man hadde anledning til det. Det var ingen strek rett opp, det får vi dersom noen vil ta NANOV av børs gjennom et bud.

En partneravtale og fortsatt notering på børs vil deriske caset enormt, og man kan trolig se frem til en svært fin reise over mange år.
Sluttgevinsten for oss investorer trenger ikke å bli lavere av den grunn.
Hvis et bud nå kommer på 5 mrd og “alternativet” gjennom en partner er en 100 % takeover i 2026 til MCAP 22 mrd, gir sistnevnte en bedre mulighet til å få maksimal avkastning på investeringen.

Så jo; caset er både sammenliknbart og ikke sammenliknbart, men litt usikker på om det er i disfavør av NANOV. Algeta hadde ikke gått for 5 MRD våren 2009, det hadde vært totalt usannsynlig i perioden etter emisjonen. De hadde fortsatt mye å bevise rent klinisk. NANOV har langt mer tyngde å vise til klinisk i nåværende stadium.
--
Martins
90%-99% av eiersiden er dypt i minus og salgsviljen her nede med unntak av det fondet virker veldig lav. Helt naturlig at vi skal opp når AP4 er ferdig. Hvor langt? Ingen anelse.

--

p22k: kan noen spørre han når var herom dagen, ja og så om han vil bli med på forsendelsen til Fintilsynet?:
Pk2k
1406
MAILANSVARLIG NANO
-57,9%(+5,72%)
1t
https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010597883

Undres hvorfor FTF reduserte med 500k her om dagen :upside_down_face:
Redigert 09.06.2022 kl 17:08 Du må logge inn for å svare
bj111
09.06.2022 kl 17:20 6011

De hjalp vel noen som hadde satt en short. Hva CAR tjente på det vet man ikke for det er selvsagt ikke tilgjengelig. Hastverket kom vel fordi de så at majoriteten av de som var aktive i markedet ikke helt forsto hva NANO meldte og da kunne short gevinst økes kraftig ved litt sverting. Selvsagt ulovlig og kun en teori men jeg er sikker på at det foregår mye snusk i finansmarkedene som ikke tåler dagens lys. Det er så og si ingenting som granskes og da kan man gjøre som man vil og de som bestemmer er med på det hele. Det ser man jo ved at kjøper/selger er skjult i Norge i motsetning til andre land. Mulig naiviteten er større i Norge enn Sverige i forhold til korrupsjon. Her får man jo sjokk om en liten topp på korrupsjonsisfjellet avsløres.
Hugoil
09.06.2022 kl 17:59 5926

Hvem laget analysen/satte sprøyta i NANO? https://www.carnegie.no/securities/research/
Kanskje ikke navngitt analytiker?

Eller må vi over til Sverige for å finne vedkommede: https://www.carnegie.se/investment-banking/branschgrupper/
TOPPRANKAD ANALYS OCH MÄKLERI
finner ikke analytikerene, skal det være jakleri?
Redigert 09.06.2022 kl 18:22 Du må logge inn for å svare
elvis68
09.06.2022 kl 20:03 5704

Vi får se om oppgangen starter nå. Sitter selv med ett tungt tap. Dessverre snitt på kr 21.02. Har fått snittet meg ned på siste positive melding som etter min mening ikke markedet skjønte noe av. Skulle selvfølgelig solgt mye tidligere og kommet meg inn igjen på en mye lavere kurs. En lang vei å gå for mitt vedkommende, men Biotec er som sagt highrisk og ikke sats mer enn det du råd til å tape. Har trua nå og kjøper litt mer i morgen. Tror oppgangen starter nå.
Hugoil
09.06.2022 kl 21:02 5620

"siste positive melding som etter min mening ikke markedet skjønte noe av."
Helt enig med deg, men vi har fått mer og mer forkalring på både innhold og betydning i meldingen, SAMT hvorfor markedet fikk afasi av slaget mitt i fleisen av 4APFondet. Jeg skrev litt 2. juni om at åpningskursen ble overraskende lav og litt om hvorfor. Tror nok 4APFonden hadde tenkt seg å starte salget høyere og var det ikke først dagen etter de solgte mest (bordet fanger jo litt når man først har tatt en beslutning)

Dette nedsalget på denne meldingen minner meg om Rasmussen-gruppen som solgte seg ut på meldingen nov. 2017 som NANO kom med om 2 armer i Paradigme (15/40 og 20/100) ETTER at Frontmasta+spesielt det nicket jeg ikke husker (men tror det begynte på K (eller var det Tyrion før han forlot HO?), og det var han som fant ut om Costa og Kvåles dobbeltroller som styremedlemmer på ikke-armlengdes avstand med eierene i det også HC-eide svenske biotek-selskapet). Børsmeldingen ble tatt godt i mot av markedet og kursen var opp ca. 4-5% og så begynte Rasmussen å selge sine 250K omlag. (Stenshagen hadde forøvrig solgt ut rundt Lugano tror jeg). Shorterne skjønte jo at det var ikke de som solgte så mye så de begynte å selge de også. Og så var en slitsom retning satt (vi fikk rettet det noenlunde opp, men kursen gikk sidelengs i en lang kile som kulminerte med offenliggjøring av ASH-abstract i nov. da kursen gikk bananas 25% opp for å snu og ende ca 10% ned med børspause som skyldtes algoen til PAS som dro kursen for langt ned. Joda, dette er jo nesten bare anekdoter nå, MEN det viser hvordan noen BRUKER situasjoner og tjener på å LAGE PUNCHER i ansiktet til deg og meg. => og markedet ender med å få AFASI for ei stønn.

Infoen Frontmasta+K fant var god den, endelig var det avklart - og meddelt markedet ..noe på etterskudd (det lå ute på clinical trials.gov type sider, den UK kanskje). Men Rasmussen fant å ville selge, kanskje med vonde minner av togsyke og matforgiftingen av servitøren Lygi Costa i spisevogna på vei til Lygingyes (nanorsk for Lygano). Og dermed pakket og stasjet shorterene opp trallgoene - og markedet blir sittende med et STORT hva skjer i ansiktet.
Så også denne gangen. Børsmeldignen er netto +, på en skala -5 til 5 så er den 2 kanskje 3. For det er en voldsom forsering av noe som har gått tregt (men JOMMENhar databanken fått modnet!) med en klar SPISSING mot at noe MÅ SKJE. Og det trenger man IKKE Per Svantesson fra HC i styret til, for å si det slik!

Så styret endres og begynner å jobbe. Man SKULLE TRO at styret og ledelsen endelig sammen kan gjøre hverandre gode - til aksjonærenes glede altså, for å si det slik.

Ift. FDA, så er det ikke uten betydning at NOE MÅTTE SKJE også pga. FORCE MAJEURE=korona-furora (hva pokker er det man betaler 45-50MNOK til IFE Kjeller for i kvartalet for når det er corona-vaksiner som har høyeste prioritet for å redde noen siste leveår for vanlige eldery&frail???!!)


Kom igjen, opp og stå, tørk bort de blinkende stjernene fra netthinn og dominer midten igjen!

Kursens afasiske reaksjon, punch og anemiske børsmeldinger som om det var Carnevale, linjer og sticks tyder på fair kurs rundt 10-tallet - med linking til 11, der vi slapp. Joda Rasmussen og 4APFondet solgte seg ut - en midlertidig dipp.


--
Teejay
243

1
1t
Jaja… da har vi vel bunnet ut… emi ligger foran, er vel dags å øke på her da🤣
Snittet krymper noe, posisjonen forsvares gjennom nok en emi… og sånn går no nano dagan

At det spretter en partner eller oppkjøper ut av tryllehatten tror jeg egentlig lite på.
Selv om det selvsagt virker svært plausibelt at en dataanalyse så tett på completion er mer enn nok for de som EVT. måtte sitte på gjerdet til studien er bekreftet datamessig.
Men jeg har ikke kjempetro på det.

På den annen side:

hvis rekrutteringen stopper, OG;
ingen er på frierfot ved det som er tilnærmet fullført registreringsstudie
… da er det noe som er stein hakke gale, som de sier.

Så hva som er formålet her kan vi bare fortsette å spekulere i, men at styret får noen flere tangenter å spille på til høsten er ganske klart.
Om kursen skulle gå til 15, så er det likefullt begredelige pengesummer man kan hente.i emi
Dersom rekrutteringen så IKKE tar seg opp, så er det en del kvartaler til completion, og flere emi’s vil jo være uunngåelig.

Partnerskap utenfor US virker fremdeles som en lavthengende frukt man KAN selge i brannsalg for å sikre drift… Tanker?

Samtidig er det andre ting her;

Skullerud snakker mye om pipen som flere har påpekt. Fokus til CEO i presentasjoner er ikke vilkårlig.
Det er vanskelig å se for seg en fortsatt langtekkelig paradigme skvis, som levner null rom for utvikling av pipen:
Minner om alpha, som gav:
«The best results i’be ever seen» (J.dahle)
Humalutin ligger der… osv

Betalutin som single er kun for penetrering og etablering - sikre generering av midler til videre utvikling.

Slik det ser ut nå så spøker det i pipen…
Det som er revolusjonerende idag, er jo neppe det
-


Redigert 09.06.2022 kl 21:22 Du må logge inn for å svare
saga68
09.06.2022 kl 21:32 5546

Hadde "lovet" å holde meg borte fra forumet en stund - MEN, møtte noen gamle idrettsvenner i dag og 2 av dem kommer til å investere et 6 sifret beløp i morgen og gjør nok det samme selv
Dette blir stort enten man tror eller ei.
Hugoil
09.06.2022 kl 21:33 5552

Saga: jeg har trua på deg!

20/100 dosen er vel ledelsen og styrets "dårligste beslutning", men de var vel høye på kapital. Dog skal det sies at det bygget jo databanken - 20/100 også.
Og 20/100 bygget nok også forståelsen for Betalutin generelt, til fordel og nytte for resten av pipen.
Så det er et BIG PICTURE her, som også FDA ser - sammen med korona, redusert konkurransesituasjon i form av frafall av bispecific+cart, bibirkning+QoLife, samt kombimuligheter hvor NANO tilfører det helt nye angrepsmålet CD37 (og CD37 er en chief beauty bare i seg selv for kroppen, så man kan ikke la være å bli forelsket, på en måte).

Hvem vet, om noen år produserer de kanskje 17,5 dosen som legene kan ha i nest nederste skuffe:)
--

I Sverige har de 4ATFondet. I Norge har vi Folkefiendefondet.

Pinse heter Shaveout på hebraisk og betyr uker.
På nanoforumsk heter vel pinse Shakeout. Rista ned hele frukten, veit du, og shorterene og andre tok det i fallet - til en verdsetting av hele treet lik IPO-emi. Hur bredt har ni hoppat? Afasien er på vei ut og ånden tilbake.
Uker; forrige, denne og neste. Det var dippen.


Alle 12.000 aksjonærer: Svipp innom kontoret i Frysjaveien og si

"Hei, jeg er aksjonær!" (alle kommer til å like det, de også)


Mean reversion 32,-

4.-11. juli kan aktualisere (sykel+linje) 13,-, i beste tilfelle 22,- og kanskje 26,-.
Redigert 09.06.2022 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
09.06.2022 kl 22:00 5475

Hvis ikke dette nivået er fin inngang for flying chickens og nedsnittingsmulighet for sittingbullerne så hvilket nivå er det da,til og med. Jinxemannen kan finne det inntressant på desse ledestjernenivåer🤮
YNWA250505
10.06.2022 kl 01:09 5251

Blir enormt pga dine to idrettsvenner skal inn med 100k+ hver seg. Makan
saga68
10.06.2022 kl 09:29 4903

Da har jeg fått kjøpt mine 11.800 aksjer a kr. 7.50 og kan ta helgen
Mine venner bruker megler
Dinkytoy
10.06.2022 kl 09:29 4906

Hei Saga. Nå å du vekke idrettsvennene dine og be dem handle. Kanskje legge inn budet på 7,80 så vi får i gang kursen i dag også :-)
nad.oslo
10.06.2022 kl 09:38 4922

Analyse er tilgjengelig for carnegies analyse kunder edge (som carnegie produktet heter)
Ble utarbeidet av svenske i Stockholm. Man kan sikkert kjøpe analyse om man er analyse tjeneste kunde
saga68
10.06.2022 kl 10:05 4874

Da ble det 5.000 aksjer - men, nå er bilen pakket før helgetur
God helg
nad.oslo
10.06.2022 kl 10:21 4881

Nordic Nanovector Announces that the data from the LYMRIT 37-05 Phase 1 Trial of Betalutin® in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) will be presented at EHA 2022 Meeting
Issuer: Nordic Nanovector ASA
10 Jun 2022 10:13 CEST
Oslo, Norway, 10 June 2022
Sweetspot
10.06.2022 kl 10:40 4808

Noen som fikk kjøpt seg godt opp i går.. God timing
Hugoil
10.06.2022 kl 12:01 4736

"Nordic Nanovector vil presentere data fra LYMRIT 37-05 fase 1-studien på European Hematology Association (EHA)-kongressen i Wien, Østerrike 10. juni, opplyses det i en børsmelding.

Dataene viser at Betalutin fortsetter å tolereres godt uten ytterligere dosebegrensende toksisitet (DLT). De viser også at klinisk aktivitet av Betalutin ble sett med to komplette responser av 16 evaluerbare pasienter."

2 CR/komplette responser av N=16 er oppsiktsvekkende når det gjelder DLBCL, en meget meget aggressiv krefttype. Kan det være synergien mellom CD37 og CD20 som gjør dette. Blir interessant å lese nærmere beskrivelse/bilder av svulstene på akkurat disse 2 pasientene.

Var ikke N 18 i utgangspunktet? Det er jo langt mer trolig at de dør (og at N da kryper nedover) enn at de får CR. At N ikke har blitt redusert med mer enn 2 er også oppsitksvekkende - har de rekruttert ytterligere siden sist eller var studien stengt for rekruttering?

Det v ar voldsomt så oljeprisen steg på meldingen, just sayin.
--

Mye rart å lese når det gjelder statistikk. Det kan jo hende at målte observasjoner også oppvbeier nedgang i N mtp statistisk signifikans:


polygon
19
INSIDER+
2t
Kan ikke skjønne hvorfor tallene skulle bli dårligere enn før.

Nei, det er det jo liten grunn til å tro. Men de blir mindre signifikante enn planlagt.
--

Er det Lugano konferanse i år?
Redigert 10.06.2022 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
10.06.2022 kl 12:08 4704Valget falt på Nordic Nanovector. I følge Investtechs algoritmer er aksjen den mest negative på Oslo Børs med en score på -93 på Investtechs totalanalyse, tett fulgt av SAS og Next Biometrics på -92 og -91 poeng. Både SAS og Next Biometrics er allerede ligger i porteføljen.

Ifølge Linløkken har Nordic Nanovector brutt gulvet i en fallende trendkanal. Kursen nærmer seg en bunnotering, og viser et sterkt negativt momentum.

– Kan falle 70 prosent

– Etter ti prosents oppgang siste uke, muligens drevet av kortsiktige lottoinvestorer, kan man nå komme seg ut på en god kurs. Følger aksjen falltakten for det siste halve året, skal den 70 prosent ned før året er omme, sier Linløkken.

Fredag omsettes aksjen for 7,42 kroner etter et kursfall på 3,2 prosent.

Utvalget i hold-deg-unna-porteføljen er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand og volum. Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt

Liso
10.06.2022 kl 12:17 4655


Oslo, Norge, 10. juni 2022 Nordic Nanovector ASA (OSE: NANOV) kunngjør en oppdatering fra LYMRIT 37-05 fase 1 studie som undersøker Betalutin® ([177] Lu lilotomab satetraxetan) hos pasienter med residiverende / refraktært diffust stort B-celle lymfom (R / R DLBCL) ikke kvalifisert for stamcelletransplantasjon. De siste dataene som skal presenteres på European Hematology Association (EHA) kongress i Wien, Østerrike 10. juni 2022, viser at Betalutin® fortsatt tolereres godt uten ytterligere dosebegrensende toksisitet (DLT). Dataanalysen viste at klinisk aktivitet av Betalutin® ble sett med to fullstendige responser av 16 evaluerbare pasienter. Erik Skullerud, administrerende direktør i Nordic Nanovector, kommenterte: "Denne oppdateringen fra LYMRIT 37-05-studien som presenteres på EHA viser to fullstendige svar, som viser tidlige tegn på effekt for Betalutin® i denne skjøre og tungt forhåndsbehandlede pasientpopulasjonen. kombinert med en gjennomgående god sikkerhetsprofil. Det er fortsatt behov for kombinasjonsbehandlinger som gir høye responsrater med en kurativ hensikt og lav bivirkningsbelastning for R/R DLBCL-pasienter, og vi fortsetter å utforske alternativene for å fremme Betalutin® i dette setting med den rette terapeutiske kombinasjonspartneren." Detaljer om plakatpresentasjonen 10. juni på EHA er som følger: Tittel: BETALUTIN® HOS PASIENTER MED RELAPSED / REFRACTORY DIFFUSE STOR B-CELLE LYMPHOMA (DLBCL) IKKE KVALIFISERT FOR AUTOLOG STAMCELL TRANSPLANT : Illidge T, Beasley M, Beasley M, Beasley M, Beasley M. J, Vavallo F, Pascal V, Wills V Sesjonstittel: Plakatøkt Dato og tid for økten: fredag ​​10. juni 202 - 1 6:30 - 17:45 CEST Endelig abstrakt kode: P1165 Om LYMRIT 37-05 LYMRIT 37-05-studien er en fase 1 åpen, enkeltarms, dose-eskaleringsstudie designet for å vurdere sikkerheten og foreløpig antitumor aktiviteten til en enkelt administrering av Betalutin®. Pasienter ble registrert ved kliniske forsøkssteder i USA og Europa. Mer informasjon om denne studien finnes på www.clinicaltrials.gov (NCT02658968). Startdosene av Betalutin® og lilotomab var henholdsvis 10 MBq/kg og 60 mg (Kohort 1, n = 3), og deretter Betalutin® 10 MBq/kg og lilotomab 100 mg (Kohort 2, n = 3 behandlet med Betalutin® ). Kohort 3 fikk 15 MBq/kg og lilotomab 100 mg (n = 3) og kohort 4 fikk 20 MBq/kg og lilotomab 100 mg (n = 7). Om DLBCL DLBCL er en aggressiv form for non-Hodgkins lymfom (NHL) som utgjør opptil 43 % av alle NHL-tilfeller, noe som gjør det til den vanligste formen for sykdommen. Omtrent 40 % av DLBCL-pasientene får tilbakefall etter førstelinjes kombinasjonsbehandling med rituximab og kjemoterapi og kun 30-40 % av residivpasientene responderer med påfølgende høydose-kjemoterapi etterfulgt av stamcelletransplantasjon (ref. 1). Det er for tiden svært få terapeutiske alternativer for pasienter som ikke er kvalifisert for SCT, noe som gjør residiverende DLBCL til et alvorlig udekket medisinsk behov. Antallet diagnostiserte hendelsestilfeller av DLBCL i de 7 store markedene (USA, og de 5 viktigste europeiske markedene og Japan) var 64 172 i 2018 og forventes å være 74 927 i 2028 (ref. 2). Verdien av 3L DLBCL markedssegmentet i de viktigste 7 farmamarkedene forventes å øke fra USD 0,6 milliarder i 2019 til USD 1,3 milliarder i 2028, verdien av 2L DLBCL markedssegmentet forventes å øke fra USD 0,4 milliarder i 2019 til USD 2,0 milliarder i 2028. (ref. 2). 1. L.S. Raut og P. P. Chakrabarti: Management of relapsed-refractory diffuse large B cell lymphoma (2014) South Asian J. Cancer 3 (1): 66-70 2. NHL and CLL Report, CRG, 2000, Disease Landscape and Forecast For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: IR-henvendelser Malene Brondberg, finansdirektør Celle: +44 7561 431 762 E-post: ir@nordicnanovector.com Mediahenvendelser Mark Swallow / Frazer Hall (MEDiSTRAVA Consulting) Tlf: +44 203 928 6900 E-post: nordicnanovector@medistrava.com About Nordicmedistrava.com Nanovector: Nordic Nanovector er forpliktet til å utvikle og levere innovative terapier til pasienter for å møte store udekkede medisinske behov og fremme kreftbehandling. Selskapet ønsker å bli ledende innen utvikling av målrettede terapier for hematologiske kreftformer. Nordic Nanovectors ledende kandidat i klinisk stadium er Betalutin®, et nytt CD37-målrettet antistoff-radionuklid-konjugat utviklet for å fremme behandlingen av non-Hodgkins lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et betydelig udekket medisinsk behov, som representerer en voksende markedsprognose til å være verdt nesten 26 milliarder USD innen 2028. Nordic Nanovector beholder globale markedsføringsrettigheter til Betalutin® og har til hensikt å delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i USA og andre store markeder. Ytterligere informasjon finnes på www.nordicnanovector.com.
Redigert 10.06.2022 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
Hugoil
10.06.2022 kl 12:23 4629

Kjøpssignal 6dagers Omvendt Hode Skulder ble avgitt ved brudd opp gjennom 7,95. Kursmål 9.

En veldig god poster som lover godt. I hvilken kohort(er) var de 2 CR`ene? Man må nesten begynne å prise inn dette DLBCL medisinprosjektet.
Mener det var 18 doserte i mars/april 2017.
Her skulle vi gjerne sett bilder og mer beskrivelser. CR i DLBCL?!

Betalutin CD37 i kombi med CD20, i kombi med whatever. En helt ny archetype?
--

Kanon:!
One patient with stage II disease in the 100/15 cohort who had received 3 prior lines of systemic therapy, and one patient with stage IV disease in the 100/20 cohort who had
received 2 prior lines of systemic therapy.

3 fikk 100/15, 7 fikk 100/15, så 20% CR i den lille populasjonen.
Spennened om vi hadde hatt data på flere i 100/15.
--

Snakk om behagelig og effektiv virkn ingsmekanisme!:

TheObserver
3298

2
1t
Verdt å få med seg at siden forrige rapportering på DLBCL, juni 2021, har responsen steget fra 1 CR + 1 PR til 2 CR :v:
--
Redigert 10.06.2022 kl 12:58 Du må logge inn for å svare