Pro/contra investering i Pryme

Taycon
PRYME 11.06.2022 kl 07:58 46505

Hvor på børsen får du best avkastning på en tier? Kjenner jeg er skeptisk og kritisk til å gå inn i Pryme igjen. Vil bruke de nest dagene til å bestemme meg. Setter pris på noen konstruktive innspill om hvorfor eller hvorfor ikke investere i Pryme. Det som er sikkert er at markedet har straffet Pryme hardt og markedet tar som sagt aldri feil, så hva er grunnen? Helt sikkert en rekke faktorer og uheldige forhold som har virket samtidig, men hvorfor skal jeg tro at min 10’er unngår å bli 6,7,8 og ikke 12,14,16? Når vil Pryme begynne å generere inntekt og hva snakker vi om på plant1? Når tror vi neste emisjon kommer - 23 eller allerede ultimo 22. Forstår det slik at Pryme selv skal eier 2 (3) anlegg og lisensiere andre: Hva genererer eventuelle lisenser? Dersom jeg går inn, så vil 50% bli kjøpt i emi og resten ved panikksalg
når/hvis folk kaster ut aksjene i slutten av juni. Kjør debatt og takknemlig for innspill.
Redigert 14.03.2024 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Vekst
05.03.2024 kl 22:34 1116

Forhåpentlighvis får vi mer informasjon om veien videre, spesielt de nye betingelsene med Shell.

Stay tuned!
Zolly
04.03.2024 kl 11:07 1240

2 dager til Q4 06.03 blant annet med info om avtalen med Shell som skal føre til "vesentlig " bedre inntjening for Pryme One. Samt kanskje noe info rundt emisjonen... ?

Ganske sikker på at infoen blir positivt kursdrivende.

Vekst
01.03.2024 kl 15:34 1402

Flere aktører etablerer seg på grunn av økende interesse og etterspørsel etter bærekraftige løsninger, samt veksten i markedet for plastresirkulering.
Som vi igjen håper på skal fange investorene interesse!

Det er viktig for Pryme å demonstrere at deres forretningsmodell ikke bare omfatter avansert teknologi, men også at den er økonomisk bærekraftig.

Derfor ser jeg frem til å se hvilke endringer Shell-avtalen medfører. ref."Pryme amends the terms of the supply contract with Shell"
https://newsweb.oslobors.no/message/609708

Sammenlignbare selskap type WPU, er priset idag til NOK1,5mrd, mens Pryme til NOK0,5mrd.
WPU steg til 60-70 kr i fjor på first oil....

Caser som Pryme krever tålmodighet. Se på ENSU, steg over 200% på få dager.

Redigert 01.03.2024 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
Vekst
01.03.2024 kl 15:25 1410

Flere aktører ser jeg som meget positivt:

Økt konkurranse: Tilstedeværelsen av flere aktører kan føre til økt konkurranse, både når det gjelder priser og kvalitet på det resirkulerte materialet. Dette kan være positivt for sluttbrukere, da det kan føre til lavere priser og økt innovasjon.

Utvidet tilbud: Med flere aktører som konkurrerer om markedsandeler, kan markedet se en utvidelse av tilbudet av resirkulert plast. Dette kan gi sluttbrukere flere alternativer å velge mellom og øke tilgjengeligheten av bærekraftige materialer.

Innovasjon og nyskapning: Konkurranse mellom aktørene kan også føre til økt innovasjon og nyskapning innen plastresirkulering. Dette kan resultere i utvikling av nye teknologier, produkter og tjenester som bidrar til å forbedre effektiviteten, kvaliteten og bærekraften av resirkulert plast.

Konsolidering: På lang sikt kan økt konkurranse føre til konsolidering i markedet, der noen aktører vokser og oppnår større markedsandeler mens andre kanskje sliter. Dette kan føre til endringer i markedsdynamikken og strukturen til industrien.

Standardisering: Med flere aktører kan det oppstå behov for standardisering av bransjepraksis, kvalitetskrav og sertifiseringer for å sikre konsistens og pålitelighet i det resirkulerte materialet som tilbys på markedet.
Samlet sett kan tilstedeværelsen av flere aktører i markedet for plastresirkulering bidra til å styrke og modne industrien, fremme innovasjon og bærekraftig praksis, og gi forbrukerne et bredere utvalg av bærekraftige alternativer.

Pyrolyseteknologien er ikke ny, men Prymes primære mål er å optimalisere denne teknologien ved å implementere en stor reaktor i stedet for flere mindre. Dette tiltaket er teoretisk sett designet for å forbedre driftseffektiviteten, redusere kostnadene etc. med hensikt om å øke lønnsomheten.
(Korriger meg gjerne om jeg tar feil)

Etter siste oppdatering, virker det som at fordelene begynner å komme frem i lyset :-)
"The entire Pryme team is positively surprised by the plant’s overall performance in general and specifically by the reactor's performance and rapid reaction time with which the plastic pyrolyzed when fed material in melted form. This is very promising for the expected overall throughput and efficiency of Pryme One.", said Pascal Spiekerman, COO of Pryme N.V."

link:https://newsweb.oslobors.no/message/611687

Den/de aktøren(e) som kan rulle ut denne teknologien rasket/stor skala, vil sitte på en unik posisjon. Men husk på, her er det rom for mange aktører og vi trenger dem alle for å løse plastproblematikken som verden står ovenfor.

"In the Baseline scenario, global plastics use is projected to triple between 2019 and 2060, from 460 million tonnes (Mt) to 1 321 Mt, mainly driven by economic growth. In 2020, the COVID-19 pandemic and its response measures led to a decline in economic activity that put downward pressure on plastics use. By 2060, plastics use is projected to be lower than the pre-COVID projection by 2% or 4% depending on the speed of recovery from the pandemic"

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/aa1edf33-en/1/3/2/2/index.html?itemId=/content/publication/aa1edf33-en&_csp_=ca738cf5d4f327be3b6fec4af9ce5d12&itemIGO=oecd&itemContentType=book#:~:text=Global%20plastics%20use%20is%20projected%20to%20almost%20triple%20between%202019,Mt%20yearly%20(Figure%203.1).

MER: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/countries-aim-to-end-plastic-pollution-by-2040/id2924871/

Redigert 01.03.2024 kl 15:28 Du må logge inn for å svare
Volume
29.02.2024 kl 13:45 1515

Nå er det slik at oppstartselskaper prises på forventninger. Pryme er et oppstartselskap. Men når forventningene er oppnådd dreier prisingen seg over mot realiteter. Dvs hva er/blir bunnlinjen. Mao kostnader og inntekter. Siste melding fra selskapets er jo at nå er de i gang og, meget gledelig, klare fabrikken å produsere som forventet. Tar du parallellen til Qfuel, så gikk kursen bananas da de meldte om oppstart, men dette skjedde ikke med kursen til Prymeaksjen på tilsvarende melding. Har markedet lært noe her?
Redigert 29.02.2024 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
Volume
29.02.2024 kl 13:06 1539

Takk for meget informativt innlegg. Jeg tror heller ikke Shell ønsker å kjøpe opp Pryme. Shell sier selv at de nå på global basis vil engasjere seg i kjøp av pyrolyseolje fra de mange aktører der ute. Shell kjøper slik olje der de får den billigst. Mange har nå kastet seg på «toget» og utvikler pyrolyseovner for plastikk. Bare i Norge har vi nå fire slike leverandøre som jeg vet om. I tillegg så har vi et selskap som nå har en fabrikk som produsere pyrolyseolje av plast, Quantafuel, og en annen som prosjekterer en slik fabrikk.
Vekst
29.02.2024 kl 12:03 1572

Mens vi venter del II: Forretningsmodell til Pryme

Selskapet har annonsert Plant 2 og 3 med en investeringsramme pr anlegg €110mill.
Selskapet sier følgende om videre ekspansjon (fra hjemmesiden):

"... Once it is operational, we will begin an ambitious roll-out process to realize the enormous potential of our technology through a combination of owned-operated plants and licensing to strategic partners."

Pryme har også planer om å lisensiere teknologien, kan man da spekulere hvorfor Lyondellbasell er involvert?

Hva driver Lyonellbasell og hva er deres strategi:
LyondellBasell har vært engasjert i resirkulering av plast gjennom ulike initiativer og investeringer. De har fokusert på å utvikle avanserte teknologier for å gjøre plastresirkulering mer effektiv og bærekraftig. Dette inkluderer prosesser som mekanisk resirkulering, kjemisk resirkulering og avanserte sorteringsteknikker. LyondellBasell har også samarbeidet med andre selskaper og organisasjoner for å fremme resirkulering og sirkulærøkonomi innen plastindustrien.

LyondellBasells strategi innen resirkulering av plast fokuserer på flere områder:

Teknologiutvikling: Selskapet investerer i forskning og utvikling av avanserte teknologier for å forbedre effektiviteten og lønnsomheten av plastresirkulering. Dette inkluderer utvikling av mekaniske og kjemiske resirkuleringsprosesser samt avanserte sorteringsteknikker.

Partnerskap og samarbeid: LyondellBasell samarbeider med andre selskaper, forskningsinstitusjoner og offentlige organisasjoner for å dele kunnskap, ressurser og beste praksis innen plastresirkulering. Dette bidrar til å akselerere innovasjon og fremme bærekraftig praksis i hele verdikjeden.

Bærekraftig produksjon: Selskapet fokuserer på å integrere resirkulerte materialer i sin produksjonsprosess for å redusere avhengigheten av ny plast og minske miljøpåvirkningen av deres produkter. Dette inkluderer å øke bruken av resirkulerte materialer i sine egne produkter og tilby resirkulerbare løsninger til kundene.

Mange nevner Shell som bla. ny eier eller kjøper opp Pryme, men hva med Lyondellbasell som allerede er aksjonær?
Blir spennende å se om de også deltar i neste emisjon eller om de kommer inn som partner/lisenstager senere i år.

For de som ikke kjenner til Lyondellbasell, selskapet har en markedsverdi på +$30 mrd!

Hva tenker dere?

Vekst
28.02.2024 kl 23:09 1661

Years ago, many of the technologies that make chemical recycling possible were still in the developmental stage, with companies focusing on getting their work out of the lab and into the real world.

But now companies such as Dow, Eastman, LyondellBasell, ExxonMobil, PureCycle, Cyclyx, and others are investing millions of dollars a year in scaling those technologies, saying the investments will speed up the process of keeping hard-to-recycle plastics out of landfills and funnel them into feedstocks for new products.

https://www.wastedive.com/news/chemical-recycling-plastic-waste-acc-exxonmobil-dow-eastman/651168/

Noen snakker om Shell vil sluke Pryme, men hva med LyondellBasell? De kom inn som aksjonær i Pryme på fjorårets emisjon.
https://www.lyondellbasell.com/en/news-events/corporate--financial-news/infinity-recycling-invest-nl-and-lyondellbasell-invest-in-pryme-to-accelerate-the-advanced-recycling-of-plastic-waste/

Som dere leser, sier Martino Gabellich, LyondellBasell Vice President: "....as we intend to use part of the pyrolysis oil produced from this new Pryme facility in our planned integrated hub in Cologne, Germany.”

Disse er med for the long run! Spesielt nå som Pryme endelig har fått Plant one i drift og oppkjøringen går etter planen!

Shell og LyondellBasell, to giganter, skal ha pyrolyse olje fra Pryme!
Redigert 29.02.2024 kl 07:01 Du må logge inn for å svare
Vekst
28.02.2024 kl 23:04 1668

Mens vi venter på mer news fra selskapet.

Ikke små beløp som skal investeres fremover:
PlasticsEurope announces a significant increase in planned chemical recycling investment: from 2.6 billion Euros in 2025 to 8 billion Euros in 2030. To further accelerate investments in this key technology and the transition towards a circular economy, PlasticsEurope calls for a harmonised and strong policy and regulatory framework.

Chemical recycling allows us to recycle plastics waste which is otherwise incinerated or sent to landfill. It delivers significant quantities of recycled material with virgin plastic properties. It is complementary to mechanical recycling and has a huge potential for creating quality jobs and contributing to a climate neutral and competitive Circular Economy in Europe.

It is estimated that by 2050 nearly 60% of global plastics production could be based on reuse and recycling . Plastics Europe members are already investing billions of Euros and teaming up with innovative value chain partners to ramp up chemical recycling and other leading-edge technology solutions. Our member companies are planning to increase their investment in chemical recycling to produce 1.2 Mt in 2025 and 3.4 Mt in 2030 of recycled plastics.

https://plasticseurope.org/media/european-plastics-manufacturers-plan-7-2-billion-euros-of-investment-in-chemical-recycling-2/

................
€7 billion is being poured into chemical recycling – is it worth it?

https://www.investigate-europe.eu/posts/7-billion-is-being-poured-into-chemical-recycling--is-it-worth-it
Redigert 29.02.2024 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
Zolly
27.02.2024 kl 09:26 1790

Hva skjedde i fjor? Jo prisen var ca kr 7 og emisjonen ble satt 50% over sluttkurs til kr 11.
https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/21/7995632/hentet-penger-med-50-prosent-premie

For noen dager siden så var Pryme med 1 stk ferdig fabrikk priset lavere enn ved forrige emisjon for et år siden... Hvis det vedvarte så var det naturlig å anta at emisjonen igjen ville bli satt over sluttkurs. Igår mandag og idag har riktignok kursen begynt å bevege seg oppover, så da blir jo spriket mellom sluttkurs og emi kurs sannsynligvis mindre.

Poenget med en rettet emisjon er å hente mer kapital. Selskapet får jo ikke mer kapital om største eiere skulle gå på børs og kjøpe flere aksjer...;-) Eierne ønsker minst mulig utvanning, altså færrest mulig nye aksjer da de sitter på mange aksjer fra før med forholdsvis høy snittpris. Det var nok hovedårsaken til at emi kurs ble satt høyt over sluttkurs ved siste emisjon. Det er heller ingen logikk i at den annonserte rettede emisjonen settes langt under dagens sluttkurs slik at Pryme prises til det samme//mindre enn ved forrige emisjon. Eierne i Pryme ser heldigvis at verdien her er alt for lav og ønsker naturlig nok minst mulig utvanning av egne verdier, som også kommer småaksjonærene til gode.


Redigert 27.02.2024 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Volume
27.02.2024 kl 06:45 1873

Takk for svar. I oppstart selskaper er det nok andre motiver enn kortsiktig gevinst som gjelder, jeg ser den. Men å si at neste emisjon blir skyhøy over dagens nivå er drøyt, synes nå jeg. Det som nå er interessant å få med seg er hvorfor spesifikasjonen for oljen Shell skal motta nå endres.
Bigdreamer
26.02.2024 kl 08:41 1994

Problemet med Pryme eller fordelen er at hvis nåen selger seg ut eller kjøper seg in med et større beløp blir det enorme kursutslag.
Hvis infinity recycling skal kjøpe aksjer i åpen marked for 130 mill, så åker kursen fort opp til 200-500 kr. Da ønsker dom sikkert heller og kjøpe i en emi for 15-20 kr aksjen. Det er ekstremt lite frie aksjer i Pryme og lav oms som gjør at kursen beveger seg så kraftig hvis någen handler for en større sum. Kursfallet dom siste ukene er det kun småsparere som har laget. En student som selger sin Pryme aksjer for 5000kr kan laget et kursfall på 20% hvis han har lyst. Infinity som et Prymes finansielle partner investerer i Pryme fordi dom skal lykkes. Ikke for og vanne ut selskapet med mulig. Hvorfor betalte dom 40% mer i sist emi en daværende kurs?
Volume
25.02.2024 kl 17:08 2097

Hvorfor mener du at en emisjon vil ligge skyhøyt over dagens nivå? Hvem gidder bli med på en emisjon når de får aksjen billigere over børs?
Zolly
25.02.2024 kl 10:51 2162

Bare i løpet av den siste måneden har Pryme oppnådd viktige milepæler som first oil, vesentlig bedre avtale med Shell, samt gjennomført fase 1 av oppstart. Likevel er kursen ned ca 20% i samme periode…

Den ekstremt lave verdien av selskapet (ca 450 mill) legger jo nok en gang opp til en emisjon skyhøyt over dagens nivå. Jeg tenker en rettet emi på 12 mill nye aksjer til minimum kr 13-15 som vil gi dem mellom 155-180 mill i frisk kapital og prise selskapet til ca 780-900 mill. Selv da lavt priset i forhold til konkurrerende virksomhet og lavere enn høyeste mcap oppnådd for mindre enn 1 år siden. ( Ved forrige emi ble de priset til ca 530 mill.).

Bare å sitte stille. Jeg tror kursen skal mye opp de neste månedene. Bare oppsiden til emi kurs tror jeg bøi ca 50% fra nåværende.
Redigert 25.02.2024 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.02.2024 kl 09:13 2302

Kan bli dagens rakett dette når det synker inn.
Bunnfiske! 20kr på forventingene mot sommeren og enda mer på positiv oppdatering er ikke urealistisk

Så var det oppdateringen nylig rundt Shell som blir spennende å få høre mer om på kommende presentasjon. Fin fin joker i regnskapet
Redigert 23.02.2024 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
longterm
23.02.2024 kl 08:57 2325

Pryme virker å være i rute:

2024-02-23 07:00:04 CET
PRYME: FULLFØRT FØRSTE PROSESSYKLUS PÅ PRYME ONE
Oslo (Infront TDN Direkt): Pryme har fullført den første komplette prosessyklusen på Pryme One, ifølge en melding torsdag.

-Hele Pryme-teamet er positivt overrasket over anleggets generelle ytelse og spesifikt over reaktorens ytelse og raske reaksjonstid (..) Dette er svært lovende for den forventede totale gjennomstrømningen og effektiviteten til Pryme One, sier driftsdirektør Pascal Spiekerman i Pryme i meldingen.

Som tidligere meldt vil gradvis opptrapping av anlegget skje i tre faser, og fase 1 er nå ferdigstilt. Den andre fasen ventes vare inn i tredje kvartal. Med den begrensede produksjonen i fase to venter selskapet å starte kommersielle oljeleveranser i andre kvartal 2024.

TDN Direkt finans@tdn.no
Commodore27
06.02.2024 kl 14:04 2697

Prøv å uttrykk deg slik at det er leselig, truddelutt;)
Redigert 06.02.2024 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
Zolly
06.02.2024 kl 14:01 2706

2 av 3 har skjedd over tid med over gjennomsnittlig volum så hva er det du prøver på si? 1/3 på kort tid men på skyhøyt volum. Du ser jo volumet i chartet. Ikke vits i å slenge ut kommentarer uten at du sjekker fakta først. Jeg er ikke fersk.
Redigert 06.02.2024 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Volume
06.02.2024 kl 13:53 2721

Du må ikke bare se på aksjeprisen for så store utslag, du må også se på volumet. Sterk økning på lave volumer kan du bare ignorere.
Zolly
06.02.2024 kl 13:38 2739

Både i 2021, 2022 og 2023 har Pryme kursen hatt enkelt økninger på 150-200%. Med påfølgende 60-80% nedgang...
Jeg tror vi i likhet med de foregående årene også i 2024 vil se et skikkelig bullrun +150-200% eller mer. Men med en business som modnes så vil man nok ikke se en så kraftig korreksjon i etterkant.

Starter det i mars i år?

https://invst.ly/13bghi

Oktober 2021 + 150%
Mars-April 22 +190%
Mars-Juni 23 +205%
nutellut
05.02.2024 kl 15:10 2841

det er faktisk andre gang på et år og 3. gang i forhold til den oipprinnelige pris i kontrakten i 21. I tillegg blir de kompensert for oppstartskostnader i avtalen prisen blir oppjustert for å holde følge med markedprisen. I tillegg blir de kompensert for oppstartskostnader i avtalken
nutellut
05.02.2024 kl 15:05 2845

Hmm jeg har heller ingen problemer med å undervurdere nicket Beja27. Tror ikke folkan disse benytter seg av jallameglere fra Oslo børs uten å regne på det "Infinity Recycling, Invest-NL and LyondellBasell announced today they haveinvested in Pryme N.V., an innovative cleantech company, located in Rotterdam,the Netherlands, through an investment consortium in Pryme's most recentprivateplacement. The group of investors contributed nearly EUR 13 million to supportthe commercialization of Pryme's pyrolysis process to convert used plasticintovaluable products on an industrial scale. Pryme is currently building anadvanced recycling plant in Rotterdam that is expected to start productionlaterthis year and plans to build a second larger-scale plant in 2025."
Beja27
02.02.2024 kl 13:53 3059

Jeg har ingen problemer med å undervurdere de som går inn med kapital. De blir ofte lurt av en sleip megler som har provisjon fra selskapet
Men enig i at vi får se dette an
Redigert 02.02.2024 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
longterm
02.02.2024 kl 13:30 3090

Tror det kan være greit i hvert fall å avvente kommende presentasjon hvor de lover å kommentere lønnsomheten, før man trekker noen konklusjoner om hvorvidt dette er liv laga eller ikke. Tror videre at det ville være å sterkt undervurdere de som gikk inn med penger i forrige emisjon (til langt over kurs) hvis man tror de gjorde det uten å ha sikret seg solid innsikt i mulighetene for fremtidig lønnsomhet. Vi vet at selskapet behøver mer kapital fremover. Gitt forrige emisjons betydelige overkurs, bør det være lite å bekymre seg for når selskapet nå snart vil presentere en avtale som sikrer enda bedre lønnsomhet.

Apropos Shell, så er det mulig å tenke at de ikke nødvendigvis stiller samme krav til avkastning i dette prosjektet som for de mer tradisjonelle delene av sin virksomhet. Dette er et prosjekt som vil viser at de er villige til å satse grønt - verdien av det kan neppe overvurderes hos et av verdens største olje-og gasselskaper.
Beja27
02.02.2024 kl 11:57 3142

Hvis vi er litt romslige og sier ca10 kroner pr. liter så tviler jeg på at dette kan gå opp økonomisk
Redigert 02.02.2024 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
Vekst
02.02.2024 kl 11:09 3170

https://newsweb.oslobors.no/message/608785

Se side 13.

Tenkes at Pryme vil få en høyere salgspris enn estimert beløp på 800 EUR/MT.
Jeg tror markedet er avventede pga. pågående kapital innhenting som estimeres gjennomført ila. Q1/Q2.

Nest mini trigger blir kvaliteten på oljen og første leveranse til Shell som er ventet innen noen uker.
Volume
02.02.2024 kl 10:46 3193

Jeg leste det. Men det sier meg lite. Var de finansielle resultatene dårlige før? Her er det ingen tall.
Redigert 02.02.2024 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Beja27
02.02.2024 kl 10:35 3208

Det viser vel at den første avtalen ikke var til å leve med. Men den siste kanskje er nok til at Pryme holder hodet over vannet-under tvil;)
Vekst
02.02.2024 kl 08:38 3271

Svaret får du om du leser meldingen skikkelig!

FA skriver: "7. PRYME: Etter produksjonsstarten ved anlegget Pryme One har selskapet endret vilkårene i leveransekontrakten med Shell. Dette ventes forbedre de finansielle resultatet til Pryme One vesentlig."

"Forbedre de finansielle resultatet til Pryme One vesentlig"
Volume
01.02.2024 kl 20:10 3389

Jaha-hvorfor dette? To parter, Pryme og Shell inngår avtale hvor Shell skal motta pyrolyseolje fra Pryme. Denne avtalen gjøres lang tid før fabrikken er ferdig. Så starter fabrikken opp, dog forsiktig, olje produseres og avtalen endres. Noen synspunkter?
Redigert 01.02.2024 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
Vekst
01.02.2024 kl 18:58 3433

Litt mer informasjon om Shells pyrolysis upgrader anlegg i Moerdijk, Nederland.

https://www.agro-chemistry.com/news/shell-installs-last-part-of-pyrolysis-oil-upgrader-in-moerdijk/

Vekst
01.02.2024 kl 17:40 3498

Pryme endrer vilkårene i leveransekontrakten med Shell.
Pryme har, etter oppstarten av produksjonen ved Pryme One, inngått en endring i leveransekontrakten med Shell. Endringen sikrer at kontrakten er i tråd med det Pryme anser som markedsforholdene for pyrolyseolje, samtidig som de bygger en solid og attraktiv verdikjede for både Pryme og Shell. Kontrakten er revidert for å inkludere erfaringer fra utviklingen av denne nye verdikjeden og inneholder vilkår som bedre gjenspeiler de nåværende forholdene i dette lovende markedet. Videre gir kontrakten en direkte utvei for Pryme for pyrolyseoljevolumene som vil være råstoff for Shells Moerdijk Upgrader.

Selskapet forventer at de endrede vilkårene vil forbedre den økonomiske ytelsen til Pryme One betydelig. En oppdatering av Prymes økonomiske utsikter vil bli gitt i selskapets neste investorenpresentasjon.

De reviderte vilkårene i leveransekontrakten ytterligere etablerer Shell som hovedkunden for pyrolyseoljen produsert ved Pryme One.

"Siden starten har Shell vært en støttende alliert for Pryme, og denne kontraktsendringen er bevis på Shells engasjement for å utvikle plastgjenvinning i industriell skala ved bruk av avansert gjenvinning. Vi i Pryme ser frem til å levere vårt første parti pyrolyseolje til Shell i de kommende ukene, som senere vil bli behandlet i Shells Moerdijk Upgrader etter oppstart," sa Christopher Herve, administrerende direktør i Pryme N.V.
longterm
01.02.2024 kl 17:18 1765

PRYME: Pryme amends the terms of the supply contract with Shell
1.2.2024 17:00 • Oslo Børs •
Kopier link
Pryme amends the terms of the supply contract with Shell
Rotterdam, February 1, 2024

Following the start of production at Pryme's first plant, Pryme One, Pryme has
entered into an amendment to the supply contract with Shell. The amendment
ensures that the contract is in line with what Pryme considers to be market
conditions for pyrolysis oil while building a robust and attractive value chain
for both Pryme and Shell. The contract has been revised to incorporate learnings
in developing this new value chain and includes terms to better reflect the
current conditions in this promising market. Moreover, the contract provides a
direct outlet for Pryme for the pyrolysis oil volumes that will be a feedstock
for Shell's Moerdijk Upgrader.

The Company expects the amended terms to materially improve the resulting
financial performance of Pryme One. An update of Pryme's financial outlook will
be provided in the Company's next investor presentation.

The revised terms in the supply contract amendment further establish Shell as
the primary customer for the pyrolysis oil produced at Pryme One.

"Since the beginning, Shell has been a supportive ally of Pryme, and this
contract amendment is testament to Shell's commitment to developing plastic
circularity on an industrial scale using advanced recycling. We at Pryme eagerly
anticipate delivering our first shipment of pyrolysis oil to Shell in the
coming weeks, that will later be processed in Shell's Moerdijk Upgrader
following start up." said Christopher Herve, CEO of Pryme N.V.

For investor inquiries: ir@pryme-cleantech.com

About Pryme | www.pryme-cleantech.com

Pryme N.V. is an innovative cleantech company focused on converting plastic
waste into valuable products through chemical recycling on an industrial scale.
Its efficient and scalable technology is based on a proven pyrolysis process
that has been further developed and enhanced with proprietary characteristics.

The company has completed its first plant in the port of Rotterdam, with an
expected annual intake capacity of about 40,000 metric tons
Merkur Market
Volume
31.01.2024 kl 12:42 1876

Virker dyrt ja. Men vi får sa hva de klarer på den økonomiske siden om et års tid.
Redigert 31.01.2024 kl 19:57 Du må logge inn for å svare
Beja27
31.01.2024 kl 12:25 1892

OK. Jeg ser at en skal ta 'nedbrytingen ' av plasten i 2-3 etapper? Fra fast plast til flytende plast og videre til pyrolyseolje
Dette burde vel kunne gjøres i en operasjon . Vil nok redusere kapasiteten og ta lenger tid.
Med tilsvarende lavere marginer
Redigert 31.01.2024 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
Vekst
31.01.2024 kl 08:19 1947

Her har du fremdriftsplanen:

Fase 1 (Januar-Februar): Kalibrering av prosessen/anlegget og forbedret kvaliteten på oljen.
- focus on the direct feeding of non-melted plastic waste into the reactor from varied specifications and sources
- objective of the first phase is to calibrate the oil condensation process, to efficiently manage non-condensable gases and to collect real-time production data in order to optimize the overall plant performance.

Produksjon i denne fasen: Minimal.

Fase 2, (februar/mars- August):
- the company will focus on feeding the reactor with melted plastic through the two extruders via a melt pipe, the front-end of the production.

Objective: high throughput production.

Fase 3 ( Q3 2024- videre)
- During phase three, Pryme expects to perform production runs approaching the nameplate capacity of 40,000 metric tons of waste plastic input annually with a production output of 30,000 metric tons of liquefied plastic waste (also known as pyrolysis oil).

Så vet vi de jobber med minst 2 nye anlegg som er dobbel så stort som Plant 1. (Plant 2 & 3).

Shell jobber også i disse dager med å ferdigstille sitt anlegg som bla. skal ta i mot Pyrolyse oljen fra Pryme. (Se link fra Shell fra tidligere innlegg )
Manon1
30.01.2024 kl 23:40 2013

Ser det skrives på en annen tråd at pryme er priset fire ganger lavere enn quantafuel som ble tatt av børs. er quantafuel sin produksjonsteknikk mer effektiv og lønnsom en. pryme sin?
Beja27
30.01.2024 kl 18:48 2101

Det evige spørsmålet er lønnsomhet. Og det er vel ikke bevist noe angående det
Det nytter ikke at prosjektet er gjennomførbart hvis nettoen uteblir. Jeg tror kanskje det er manglende lønnsomhet som er problemet i Pryme
Vekst
26.01.2024 kl 15:00 2305

https://www.eib.org/fr/stories/circular-economy-plastic-recycling-netherlands

Back to its roots
Only 20% to 25% of plastic is mechanically recyclable using today’s technology.

Henning Jensen, chairman of Pryme, one of Infinity Recycling’s portfolio of companies, explains the process developed by his company. “Using so-called advanced technology and chemical processes, the molecules in the plastic are broken down into pyrolysis oil, also called liquified plastic waste, which can then be fed into the more typical chemical or petrochemical process systems,” Jensen says. “The result is the creation of what is essentially virgin plastic made from recycled plastic.”

This ‘new’ plastic can then be repurposed for food and medical purposes, amongst others, and it has an almost infinite life, with only a small proportion being lost each time it is recycled. Pryme will soon be able to process 40 000 tonnes of plastic per year through its first plant, which is expected to start production in early 2024. It expects its next plants to process 160 000 tonnes of plastic annually.

“The challenge is really to get this to be technically and commercially feasible on a meaningful scale, because the market is there, the supply chain is essentially there, and the end consumer demand is there,” says Jensen.