VOW – HVEM SKAL HA EVENSEN-REAKTOREN?


Vow børsmeldte 31. mars 2022 at de starter byggingen av en pyrolysereaktor for å møte den økende etterspørselen etter løsninger for å redusere Co2-utslippene fra industrien.

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-builds-large-scale-pyrolysis-reactor-to-meet-increased-demand-for

“Large and increasing demand from industry to decarbonise, recycle carbon, and to secure access to reliable and locally produced CO2 neutral energy, has motivated cleantech provider Vow ASA (“Vow” or the “Company”) to start building a large scale pyrolysis reactor for production of biocarbon and syngas.”

Vow skriver i børsmeldingen at reaktoren bygges «på spec», og at de føler seg sikre på at de vil ha funnet en kjøper til reaktoren til den er ferdig. JEG tror Vow allerede har vært i dialog med en aktør som etterspør nettopp en slik reaktor, og at kunden således allerede er klar. Sannysnligvis er også kunden delaktig i kravspesifikasjon til reaktoren, slik at den blir utformet i tråd med kundens ønsker.

“We are building the reactor on spec, but we are confident that we will have found a buyer by the time it is delivered,”

Wacker Chemie, som antas å være den ikke navngitte aktøren som ble børsmeldt 2. februar 2022, er en typisk aktør som er aktuell for en Evensen-reaktor:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-signs-loi-with-possibility-for-technology-supply-to-a-50-000

Denne aktøren nevnes i forbindelse med børsmeldingen 31. mars som et eksempel på et selskap som kan ha behov for en Evensen-reaktor. Potensiell kontraktsverdi for dette biokarbon-anlegget er senere opplyst å beløpe seg til mellom 800 og 900 millioner kroner.

Wacker Chemie, har i en pressemelding 25. mai 2022 opplyst at de har planer om å øke sin produksjonskapasitet i Holla, hvor utbyggingen er skissert å være ferdigstilt i 2025, og hvor endelig investeringsbeslutning skal tas innen utgangen av dette året. Dette er i tråd med børsmeldingen fra Vow 2. februar. Videre fremgår følgende fra pressemeldingen fra Wacker Chemie:

“At the same time, WACKER is working to replace the coal used as a reducing agent in the manufacture of silicon metal with renewable materials such as charcoal or pellets. The aim is to save up to 430,000 metric tons of CO2 per year in Holla.”:

https://www.wacker.com/cms/en-no/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

Jeg tror imidlertid ikke at Evensen-reaktoren som bygges nå er tiltenkt Wacker Chemie, men det kan muligens bli snakk om en ny Evensen-reaktor for Wacker Chemie på et senere tidspunkt. For ordens skyld må jeg også opplyse om at det ikke er bekreftet at det er Wacker Chemie som er den ikke navngitte aktøren som ble børsmeldt 2. februar, men det er noe jeg selv har analysert meg fram til ut i fra tilgjengelig informasjon.

Jeg har en annen kandidat til Evensen-reaktoren, og det er en aktør jeg har skrevet en del om tidligere på forumet, nemlig Circular Carbon. Circular Carbon, heretter benevnt CC, er allerede kunde av Vow, og har tidligere fått overlevert et anlegg for produksjon av biochar av kakaobønner. Anlegget jeg snakker om her ble bestilt fra CC 30. mai 2020, og var ferdigstilt i 2021:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-agreement-with-circular-carbon-for-the-delivery-of-a-biomass-energy

For ca 7 måneder siden delte CC det gledelige resultatet av pyrolyseanlegget for kakaobønner til biochar, som ble levert av Vow. Interessen fra aktører rundt om i verden lot ikke vente på seg, og spesielt EN aktør har fanget min interesse, hvor følgende henvendelse ble sendt til CC:

“Great news. We plan to produce biochar on commercial scale to convert million of tonnes of crop residues in India. We are keen to associate with you. Kindly furnish details.”

Jeg har fjernet navnet og mailadressen til avsenderen av henvendelsen, for ikke å avsløre for mye.

I etterkant av dette har CC startet prosessen med det som ser ut til å være oppladningen til byggingen av et nytt og stort anlegg. For ca 3 måneder siden kunne CC melde følgende:

«We are gearing up for rapid scale up. Our mission is more important than ever and we are committed to deliver carbon net negative technologies to industrial clients that seek to become carbon neutral. Stay tuned, as we are launching several new open positions in our engineering department very soon.”

Etter dette har CC utlyst en rekke stillinger som alle ser ut til å være relatert til et nytt planlagt anlegg. Som for eksempel:

- Project Engineer Plant Design (ca 2 måneder siden).
- Commercial Project Manager (ca 2 måneder siden).
- Project Engineer Equipment (ca 2 måneder siden).
- Project Development Manager (ca 2 måneder siden).
- Project Engineer E&IC (ca 3 måneder siden).
- Research And Development Specialist (ca 1 måned siden).

Så tilbake til henvendelsen til CC i forhold til produksjon av biochar (millioner av tonn) fra «crop residues» i India. For alle vet sikkert ikke hva «crop residues» er?

Crop residues er det som står igjen på jordene etter av avlingen er høstet, altså jordbruksavlingsrester. Ved å bruke avlingsrestene som råvarer til et pyrolyseanlegg, får man ut verdifullt og klimavennlig biochar som ifølge forskningsartikler jeg har lagt ut tidligere på forumet er å regne som karbonfangst på sitt beste.

Dersom CC eller for så vidt også andre aktører starter opp med produksjon av biochar fra jordbruksavlingsrester, så snakker vi om et enormt marked. Henvendelsen til CC jeg viste til lenger opp her, var fra India, men mulighetene er selvsagt de samme i andre deler av verden.

Kanskje er heller ikke Circular Carbon aktøren som er tiltenkt Evensen-reaktoren som for tiden blir bygget, men at det er snakk om en aktør vi foreløpig ikke har hørt om. Spennende er det uansett å følge med på om det kommer en ordre fra Circular Carbon etter hvert, for vi VET at det er potensiale for betydelige ordre fra den kanten, både i nær framtid, og i årene fremover.
Karbon
17.07.2022 kl 00:45 2319

Her er en liten smakebit på noe av det IvanBliminse er inne på lenger oppe i tråden, nærmere bestemt det faktum at Vow allerede har en fot innenfor emballasjeindustrien. Riktignok indirekte via Wakefield Biochar, men det er altså snakk om DS Smith:

https://www.dssmith.com/us/media/newsroom2/2021/1/ds-smith-partners-with-wakefield-biochar
Redigert 17.07.2022 kl 00:45 Du må logge inn for å svare
Karbon
21.07.2022 kl 11:29 2033

Jeg tror jeg skal forsøke å presisere litt nærmere hva jeg mente med mitt innlegg lenger oppe i tråden, vedr. mine tanker rundt Arcelor Mittal.

https://finansavisen.no/forum/thread/151087/view/4685746?legacy=0

AM og Vow inngikk som vi vet en MoU 18. desember 2020, hvor AM ønsker å benytte biogass i produksjonen sin. I utgangspunktet så de for seg et pilotanlegg for biogass i Rodange, Luxembourg. Siden den gang har det skjedd veldig mye på teknologifronten, og Vow har med blant annet pilotanlegget i samarbeid med GRTgaz, og oppkjøpet av CH Evensen fått mye "større muskler". Vow kan tilby noe helt annet i dag enn hva tilfellet var da MoU'en ble inngått. Og trenger egentlig AM et pilotanlegg? Vow har allerede satt opp fungerende pilotanlegg for andre aktører, bl.a. for GRTgaz, så jeg tror kanskje AM velger å gå for noe større.

Mitt tips er derfor at AM dropper pilotanlegget i Rodange, og heller bestiller et mye større biogassanlegg, for eksempel i den store fabrikken i Belval:

https://luxembourg.arcelormittal.com/site/belval/language/EN

"ArcelorMittal Belval (formerly known as ProfilArbed) is the world’s largest rolling mill of hot rolled steel sheet piles and has been playing a leading role in the development of piling technology for over 100 years"

Det er ikke alt jeg kan linke til, og det er ikke alt jeg finner igjen, men jeg har sett uttalelser fra personer i AM som beskriver behovet for biogass som stort i nettopp "rolling mills". Og behovet for biogass er nå større enn noensinne.

Det er sannsynligvis en grunn til at det ikke har kommet noen bestilling på det potensielle anlegget i Rodange enda, og jeg TROR det er fordi AM og Vow har kommet mye lenger i samarbeidet sitt, og funnet ut at de kan bygge noe mye større og mer formålstjenlig. Kanskje en Evensen-reaktor? Det potensielle anlegget i Rodange mener jeg å huske hadde en prislapp på ca 100 millioner. Jeg TROR dette utgår, og at det kommer en bestilling på noe mye større og med en helt annen prislapp.
Redigert 21.07.2022 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
hatitchi
21.07.2022 kl 12:27 1966

Tipper det er QFUEL som skal ha reaktoren.
Hammers
21.07.2022 kl 20:40 1813

Hei Karbon.
Joda, det finnes VELDIG mange "troende" rundt om, men har de rett av den grunn?
Personlig synes jeg du bommer usedvanlig mye til deg å være i din egen "tro". Dette ut fra selskapenes felles pressemelding.

- Hvis ikke annet er bestemt (og ikke børsmeldt) blir det bygget pilot i Rodange. Skal stå ferdig i 2023.
- Anlegget - som er ETIAs første i industriell full skala - skal og være det første av mange i Europa. "Blåkopiens" første side.
- https://luxembourg-arcelormittal-com.translate.goog/5/21/486/language/FR?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=no&_x_tr_hl=no&_x_tr_pto=sc

Belval produserer en annen type stål og med andre egenskaper enn de jernbane/trikkeskinnene som prod i Rodange.
Altså trenger begge sin pilot for å få de riktige verdiene i det stoffet man ønsker ut av pyrolysen.

Det er derfor man har pilot. Finjustering av sluttproduktet når man bruker ulike innsatsstoffer i prosessen (trevirke, plast, osv, osv).
Ikke for å sjekke om prosessen virker - for det har den gjort i 20 år.

Piloten til GRT gaz går (så vidt jeg vet) ut på noe annet enn i Rodange.
For GRT er hovedhensikten å sjekke om syngass kan likestilles med naturgass i grid - og at det ikke kommer uventede utfordringer når gassene blandes. At syngass har tilsvarende kvalitet som den naturlige - og annet innen området som ikke jeg har peiling på.

AM har som mål å redusere sitt karbonutslipp med 30% fram til 2030 - om 8 år.
2030 er et delmål for hele Europa. Dvs; når "proppen" dras ut kommer det til å flomme over!
VOW's store fordel i forhold til mange andre er at utstyret og prosessene fungerer 100% - og at det tilbakebetaler seg selv ila noen års produksjon.
Redigert 21.07.2022 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
Karbon
21.07.2022 kl 20:54 1789

Vi får se Hammers, vi får se. Mulig du har rett, time will show. Belval var bare et eksempel på mange av Arcelor Mittals mange produksjonsanlegg hvor behovet for biogass er til stede. Et behov som er større en noen gang før.

Ellers så er det interessante opplysninger ellers i kveld.

For de som har fulgt Hammers sine innlegg om pyrolyse av slam, og fjerning av PFAS, så er det nå publisert svært interessante innlegg i forhold til nettopp dette, i og med at det nå blir svært kostbart å ikke gjøre noe med problemet. Les først denne artikkelen:

https://www.aa.com.tr/en/environment/3m-belgium-announces-over-580m-agreement-on-environmental-actions/2631698#

Badin skriver følgende i tilknytning til dette:

"These lawsuits such as the one against 3M Europe now settled at $580 million have only started, and will drive demand for pyrolysis technology going forward as an end-of-waste solution.

PFAS accumulated in water, soil and foodchains is life threatening for humans and animals. One major source of contamination is from sewage and the use of sewage sludge as organice fertilizers. Pyrolysis of sewage sludge has demonstrated to break down PFAS into harmless substances.

PFAS are man-made chemicals that have been used in industry and consumer products worldwide since the 1950s. They have been used to make nonstick cookware, water-repellent clothing, stain resistant fabrics and carpets, some cosmetics, some firefighting foams, and products that resist grease, water, and oil.

Because of its widespread use and their persistence in the environment, many PFAS are found in the blood of people and animals all over the world.

Scientific studies have shown that exposure to PFAS in the environment may be linked to harmful health effects in humans and animals.

We at Vow ASA have the solution to stop the widespread of PFAS and to reduce its impact on our ecosystems."Vow har levert pyrolyseanlegg for kloakkslam tidligere, og jeg forventer at det vil komme bestillinger fra store aktører her i årene framover.

Edit:
Ser for øvrig nå at Hammers har postet opplysningene om pyrolyse av slam og fjerning av PFAS på en annen tråd tidligere i kveld.Redigert 21.07.2022 kl 23:08 Du må logge inn for å svare
Karbon
03.09.2022 kl 21:52 1370

Biogass som erstatning for naturgass blir stadig mer aktuelt. Slik situasjonen er nå, så er det en vinn vinn situasjon å produsere biogass av avfall. Dagens ferske artikkel gjelder et selskap vi kjenner godt, nemlig Arcelor Mittal:

https://www.finansavisen.no/nyheter/bors/2022/09/03/7924454/verdens-storste-stalprodusent-stenger-fabrikker
oivindl
04.09.2022 kl 09:40 1181

At AM sliter økonomisk, kan vel ikke sies å være godt nytt for VOW.
Omstilling til nullutslipp er jo også kostnadskrevende.
Hammers
04.09.2022 kl 13:20 1053

Nok en usannhet eller to fra "oivindl":

Her er "sliteresultatet" til verdens største stålprodusent i Q2/22:
https://corporate-arcelormittal-com.translate.goog/investors/results?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=no&_x_tr_hl=no&_x_tr_pto=sc

VOW's aktivitet mot AM finnes i Luxemburg - ikke i Bremanger;
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-asa-and-arcelormittal-join-forces-to-build-biogas-plant-in

Store kostnader;
Biokarbon kan uten videre erstatte fossilt i de aktuelle brennkjelene.
Noe ombygging til moderne pyrolysereaktorer kreves selvsagt - noe AM for lengst budsjettert med.

Når anlegget i LUX står ferdig vil den gassen som produseres som biprodukt til biokarbonet kunne gå inn i grid.
Store verdier skapes - spesielt mtp den ekstraordinære situasjonen innen gass som nå finnes i Europa.
HVIS VGM skal stå for produksjon og eierskap tilfaller verdiene VGM.

Dette minner meg om da "samme type nick" hylte over seg etter å ha "fått snusen i" at 3-8 cruiseskip i sin tid skulle skrotes.
Den gang ble det tolket til at cruisenæringen gikk mot sin sikre død.

Så viste det seg at dette var umoderne skip - rundt 30 år gamle - som uansett hadde nådd sitt endepunkt på havet.
De ble selvsagt erstattet av moderne skip som var fylt med ny teknologi. Skip som har hatt VOW som hoffleverandør innen rensing.

Nei, verden stopper nok ikke opp denne gangen heller!
Karbon
04.09.2022 kl 17:04 943

Interessant artikkel av Maya Posch:

https://hackaday.com/2022/09/01/cogeneration-and-district-heating-for-comfortable-homes-and-happy-factories/

Og en enda mer interessant kommentar til artikkelen fra Geoff Lindsay, salgssjef i Vows USA-avdeling:

""But who will purchase the heat?" is a common question I receive. It's a good question and part of the challenge is infrastructure. This article summarizes district heating systems as a way to harness waste heat.

Pyrolysis gas can be challenging to work with and converting it into standard forms of energy such as electricity and RNG is not straightforward. What is straightforward is creating heat from the gas as it leaves the reactor. Vow ASA is working with a Scandinavian client to provide 700 homes with hot water produced from carbon neutral pyrolysis gas.

There is a ton of interest in biochar for decarbonization, soil regeneration and more. A co-product of biochar production is pyrolyis gas which itself is carbon neutral. Let's solve our energy needs in smarter ways."

Redigert 04.09.2022 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
Karbon
04.09.2022 kl 17:27 917

Også verdt å ta med seg hva sjefen i betongselskapet Szolyd Concrete Corp sier, i forbindelse med kommentaren fra Geoff Lindsay:

"To solve the environmental impact of transport concrete factories need to be local.

Concrete needs cement. Cement needs clinker. Clinker needs heat. Lots of it."

Spennende at betong/sementselskapet Szolyd Concrete Corp er interessert i Vows løsninger. Fra før vet vi at Vow samarbeider med verdens største sementprodusent, sveitsiske Holcim. Og det kan bli mer.....
Redigert 04.09.2022 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
oivindl
04.09.2022 kl 17:42 903

Dette kommer fra linken til karbon:
"De høye kostnadene for gass og elektrisitet er en tung belastning for vår konkurranseevne, sier adm.direktør Reiner Blaschek i ArcelorMittal."

"Med en tidobling av gass- og strømprisene i løpet av få måneder, er vi ikke lenger konkurransedyktige i et marked der 25 prosent forsynes av import."
Karbon
04.09.2022 kl 17:50 893

Oivindl:

Jeg ser utdraget du viser til her i sammenheng med det jeg nå har lagt inn som gjelder sementproduksjon. Det kreves store mengder energi til produksjonen, enten det gjelder produksjon av stål eller sement.

Det er trolig derfor sementprodusenten Holcim nå samarbeider med Repsol og Vow for å kunne benytte syngass som erstatning for fossil gass.
Hammers
04.09.2022 kl 21:19 759

VOW's eneste connection med AM er den fullskala pilotfabrikken som er satt opp i Rodange i LUX (ref vedlegget fra tidligere i dag).
Der kan AM selv se om selskapet blir konkurransedyktige - selv med dagens energipriser.

Med dette som bakteppe skjønner jeg ikke helt krisemaksimeringen din.
Utsyret er betalt for og AM er kun 1 av kanskje 20-30 tilsvarende kunder rundt om.

- Eldre og tradisjonelle fabrikker (a la Bremanger) kan godt slite i dagens marked.
- Neppe en moderne biofabrikk som genererer store inntekter allerede i pyrolysefasen.
- SIden dette er et samarbeid mellom flere parter fordeles også utgifter og inntekter. Trolig etter en allerede avtalt fordelingsnøkkel.
Redigert 04.09.2022 kl 21:22 Du må logge inn for å svare