Kjøpe DOF aksjer med rabatt ?

Stjernehimmel
DOF 22.06.2022 kl 14:18 13953

Det er mulig å kjøpe DOF aksjer med rabatt. Dette skjer nesten hver gang det er insolvens i et selskap, og amatørene stikker hodet i sanden. Disclaimer: Jeg har obligasjoner i DOF SUBSEA AS.

For de som ikke forstår DOF, består DOF av DOF ASA (ikke verdt bank-gjelden engang så aksjene åpenbart verdiløse) og DOF SUBSEA AS (verdt 100% av gjelden) ifølge dagens presentasjon side 9. Du kan kjøpe DOF SUBSEA AS obligasjoner gjennom de fleste meglerhus og banker som DNB, Sparebank1 Markets, Pareto, Arctic, ABGSC, Fearnleys etc. Sist omsatt på 66 % av pålydende (siste jeg har sett var kjøper på 66% kanskje høyere nå).

Du vinner uansett.
Det beste er at dersom amatørene i DOF ASA stemmer NEI, får trolig DOF SUBSEA kreditorene i en Chapter 11 restrukturering konvertere obligasjonene til aksjer i DOF SUBSEA AS.

Så utfallsrommet for DOF SUBSEA obligasjonene blir trolig:
1. Hvis DOF aksjonærene stemmer NEI: enten 100 % tilbakebetaling ifølge presentasjonen side 9, eller enda bedre, aksjer i DOF SUBSEA AS.
2. Hvis DOF aksjonærene stemmer JA: DOF ASA aksjer under 1 krone
Redigert 22.06.2022 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
Stjernehimmel
23.06.2022 kl 10:24 7156

Spennende tider. Vurder å kjøpe mer DOF SUBSEA AS obligasjoner. DOF SUBSEA AS er juvelen i DOF ASA, kanskje får obligasjoneierne hele DOF SUBSEA AS hvis aksjonærene ikke skjønner hvor heldige de har vært i restruktureringen. Stemmer de nei, vil jeg gjette på at det blir norsk Chapter 11 og smultring for DOF ASA-aksjonærene. Hørte DOF SUBSEA obligasjonene var nede på 64% av pålydende i går ettermiddag når børsen var ned. Noen som vet hva obligasjonen omsettes på i dag ?
Bullen
23.06.2022 kl 10:33 7126

Det er hogd i stein at aksjen skal ned, selvfølgelig avhengig av konverterings kursen. At nåværende aksjonærer får kun 4% av verdien sier jo sitt. Sikkert morsomt å trade aksjen på vei nedover, men bør trå varsomt. Tror at den kommer til gå opp og ned rundt 1 krone noen ganger

gi meg en god grunn på hvorfor gjelden ikke skal konverteres til under pålydende 1 kr per aksje?
viva1
23.06.2022 kl 11:00 7037

Det har blitt handlet litt volum på 66 og mindre beløp på rett over 70.
Bullen
23.06.2022 kl 11:02 7026

I dag er markedsverdien ca. 320 mill. Hvis vi antar at konverterings kursen er 1 krone, vil markedsverdien vær ca. 5,7 milliarder. Er noen som tror det?

Når kommer det info om konverteringskurs? 0,50??

man kan ikke konvertere til under pålydende 1kr
omac
23.06.2022 kl 11:34 6870

Om eksisterende akjsonærer blir sittende med 4% etter konvertering og det er 316 mill aksjer. så blir det utstedt 7.584.000.000 nye. De skulle vel konvertere 5.7 milliarder av gjelden så i teorien blir det til 75 øre aksjen.

tja hvor har du det tallet fra?
Redigert 23.06.2022 kl 13:01 Du må logge inn for å svare
omac
23.06.2022 kl 13:03 6707

Børsmeldingen, anbefaler å lese de, står mye interressant ofte
Kalkylen
23.06.2022 kl 13:08 6697

løgn, det står ingen emisjonskurs i børsmeldingene. Og mest sannsynlig blir det forslaget kastet lenge før 31. oktober. Les børsmeldingene ja.
omac
23.06.2022 kl 13:12 6716

Hvis du lurte på de andre tallene så er de matte, ett meget nyttig verktøy når en handler på børs

Jeg forsøkte meg med følgende regnestykke i går:

Antall aksjer i dag 316.456.167/4*100= 7.911.404.175 aksjer etter konvertering.
Av disse skal konvertittene ha 53,33 %, som er 4.219.151.847 aksjer.
5.700.000.000/4.219.151.847= kurs 1,35, noe som gir en markedsverdi på 10.688.168.011.
omac
23.06.2022 kl 13:23 6667

Tror du må ta med alle kreditorene
"Etter restruktureringen vil obligasjonseiere som konverterer til aksjer eie 53,3 prosent i DOF, mens andre gjeldseiere vil ha en eierandel på 42,67 prosent."

Dette blir til sammen 95,97% og da vil nåværende eiere sitte igjen med 4,03%.

Det er alt for høy Mcap md tanke på at det fortatt er 13 milliarder igjen av gjelden. Solstad har en Mcap på 2,2 mrd.
konverterings kursen må ned på 30 - 40 øre.
Redigert 23.06.2022 kl 13:29 Du må logge inn for å svare

Jeg mener jeg har tatt hensyn til dette. Dagens aksjonærer sitter på 316.456.167 aksjer og vil ha det samme etter restruktureringen, dermed vet vi hva det totale antall aksjer blir når dette antallet skal utgjøre 4%, nemlig 7.911.404.175 aksjer, hvorav 53,3% går til obligasjonseierne (5,7 milliarder).

kjøp 1,05 kroner for 1,35kr det er salg idag! god helg med sjampis
Kalkylen
23.06.2022 kl 13:43 6549

aktivfinans skrev hvor mye gjeld har soff?
Solstad har 19-20 milliarder i gjeld. De har redusert flåten med 30% båter hvor salget gikk direkte til ned bet gjeld sammen med emisjon. Ingen utvanning på grunn av økt mcap.
Redigert 23.06.2022 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
omac
23.06.2022 kl 13:45 6539

Hvor står det i børsmeldingen at det er 5,7 milliarder til obl. eiere? det er alle kreditorene, nå må dere lese børsmeldingene

Basert på gjeldende valutakurser vil gjelden etter resktureringen være på rundt 13 milliarder kroner.

This represents a substantial reduction from approximately NOK 18.7 billion of pre-transaction debt claims.
-----------------------------------------------------------------------
DOF og datterselskapet DOF Subsea har inngått en avtale med en betydelig gruppe kreditorer og visse andre interessenter om en omfattende finansiell restrukturering. Som del av avtalen vil 5,7 milliarder kroner i gjeld konverteres til egenkapital. Eksisterende aksjonærer i DOF vil sitte igjen med fire prosent eierandel etter gjennomføring av restruktureringen.

Det fremgår av en melding onsdag.

DOFs største aksjonær, Møgster Offshore AS og Helge A. Møgster, som kontrollerer 31,6 prosent av aksjene i DOF, støtter restruktureringen. Etter restruktureringen vil obligasjonseiere som konverterer til aksjer eie 53,3 prosent i DOF, mens andre gjeldseiere vil ha en eierandel på 42,67 prosent.

Basert på gjeldende valutakurser vil gjelden etter resktureringen være på rundt 13 milliarder kroner. Restruktureringsavtalen er betinget av en rekke forhold, og den skal implementeres innen 31. oktober 2022, med mulighet til forlengelse hvis en majoritet av interessentene krever det.
Redigert 23.06.2022 kl 13:46 Du må logge inn for å svare
oppturen
23.06.2022 kl 13:45 6539

Om det er obligasjonseierenes gjeld som blir redusert med 5,7 milliarder hvor mye ettergir så de andre kreditorene som får neste like mange aksjer som obligasjonseierene ?
omac
23.06.2022 kl 13:46 6533

Ingenting, det er totalt 5.7 milliarder, det står svart på hvitt i børsmeldingen
oppturen
23.06.2022 kl 13:47 6526

Er Møkster eller noen i hans svære en av kreditorene slik at han/hans svære beholder 1/3 eierskap ?
oppturen
23.06.2022 kl 13:48 6527

? De bare får aksjer uten å ettergi gjeld ??

Det er nok konventering til ca nok 0,75 som er det riktige regnestykket.
Redigert 23.06.2022 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
23.06.2022 kl 13:50 6523

Jeg vil også legge til at PGS har nylig kjøpt tilbake aksjer for å styrke kursen. (altså motsatt av utvanning, mindre aksjer men redusert egen kapital i kort periode).
omac
23.06.2022 kl 13:51 6529

Gud hjelpe meg dere har tregt for det her inne, det er totalt 5.7 milliarder som fordeles på alle kreditorene og vanner ut dagens aksjonærer til en eierandel på 4%
Redigert 23.06.2022 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
oppturen
23.06.2022 kl 13:53 6514

Nei jeg har det nok klart for meg 😀
Stilte spørsmålene til møresilda i håp om at vedkommende skulle se lyset 😂

«De andre kreditorene» har nok måttet gå med på konventering på linje med Obligasjonseierne. Så totalen av ettergitt gjeld er 5,7 mrd. tipper obligasjonseierrne ikke har konvertert mer enn 2,5 mrd og at «de andre kreditorene» dermed har fått enda lavere konventeringskurs.
Redigert 23.06.2022 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
23.06.2022 kl 13:57 6491

Det er ikke så enkelt vet du.. Det er forslag som kreditornene har godkjent for at DOF ikke skal gå konkurs, hva som skjer fram til 31. oktober vet vi ikke. Eneste vi vet at mye penger er på vei inn til DOF med ordrebok på over 17 milliarder. I Brasil 5 milliarder alene.
oppturen
23.06.2022 kl 13:59 6469

Når Møkster med 1/3 av aksjonærstemmene er med på laget så skal det mye til at ikke dette går igjennom.
omac
23.06.2022 kl 14:08 6438

med negativt flertall kan det blokkeres
omac
23.06.2022 kl 14:09 6455

Og som jeg skrev innledningsvis, teoretisk. Så kan vi alle håpe og tro på bedre ting. Men tallene på papiret sier dette

det er vel dofsub vi snakker om utvannes, til info, som dof fikk gratis 50% utover resterende 50% som dof eide fra før.

Da har jeg sett lyset. De 5,7 milliardene fordeles på 7.594.948.008 aksjer og dermed blir kursen 0,75.

Kalkylen
23.06.2022 kl 14:17 6459

Hvordan ser lyset ut i Oktober? Jeg vil gjerne se i glasskulen din.