Kjøpe DOF aksjer med rabatt ?

Stjernehimmel
DOF 22.06.2022 kl 14:18 13927

Det er mulig å kjøpe DOF aksjer med rabatt. Dette skjer nesten hver gang det er insolvens i et selskap, og amatørene stikker hodet i sanden. Disclaimer: Jeg har obligasjoner i DOF SUBSEA AS.

For de som ikke forstår DOF, består DOF av DOF ASA (ikke verdt bank-gjelden engang så aksjene åpenbart verdiløse) og DOF SUBSEA AS (verdt 100% av gjelden) ifølge dagens presentasjon side 9. Du kan kjøpe DOF SUBSEA AS obligasjoner gjennom de fleste meglerhus og banker som DNB, Sparebank1 Markets, Pareto, Arctic, ABGSC, Fearnleys etc. Sist omsatt på 66 % av pålydende (siste jeg har sett var kjøper på 66% kanskje høyere nå).

Du vinner uansett.
Det beste er at dersom amatørene i DOF ASA stemmer NEI, får trolig DOF SUBSEA kreditorene i en Chapter 11 restrukturering konvertere obligasjonene til aksjer i DOF SUBSEA AS.

Så utfallsrommet for DOF SUBSEA obligasjonene blir trolig:
1. Hvis DOF aksjonærene stemmer NEI: enten 100 % tilbakebetaling ifølge presentasjonen side 9, eller enda bedre, aksjer i DOF SUBSEA AS.
2. Hvis DOF aksjonærene stemmer JA: DOF ASA aksjer under 1 krone
Redigert 22.06.2022 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
LACO
23.06.2022 kl 14:19 3496

Nå ligger til rette for en stor aktør å plukke opp DOF, bud på 2,5 gir andre mulighet til å restrukturere 😀

En utvei for dof om markedet forverrer seg, i motsatt fall kan det hele reforhandles. Uansett morselskapet prises til null omtrent med 5 mrd i gjeld, mens soff prises til 2mrd med 20mrd i gjeld. Forstå det den som kan
Kalkylen
23.06.2022 kl 17:31 3347

Mye av grunnen til dette er på grunn av DOF ikke har ned betalt på lån/renter, det har Soff. Men viss de nå tar inntekter rett til gjeld, selger pr. båter, så vil de havne ganske likt som Soff (værtfall slik Soff er i dag). Reforhandling kan helt klart skje. Her er det bare å lene seg tilbake.

Markedsverdien på Havila er rundt 414 mill, Sioff rundt 2,9 mrd og Soff rundt 2,3 mrd......(ca) :-) At Dof skulle være verdt over 10 mrd er vel litt julenisse...?
Redigert 23.06.2022 kl 18:23 Du må logge inn for å svare

Enig i at 10 mrd er mye, men det var basert på feil forståelse av konvertering, se oppe i tråden.

Antall aksjer blir etter konverteringen 7.594.948.008, på kurs 1 krone blir det også markedsverdien på selskapet.

Det er også mye. Vi får se hva markedet kommer frem til etterhvert. I mellomtiden blir det vel litt vakuum-trading som det så fjollete heter i Aksjesladder.


HALLO! makedscap 3.3 mrd etter konvertering svimmlende gjeld bonds nå 71% eller avere. Totalt 3.3 mrd bonds

Prosent ned er svært usikert kan falle mer en 50% også alt avhengig av hva som utspinner seg fremover.
Redigert 23.06.2022 kl 23:55 Du må logge inn for å svare

Dof SUBSEA betyr nesten ikke noe lengre for dof. Hvor vanskelig kan det vere å forstå? Morselskapet eier supply divisjonen og har omtrent 5mrd i gjeld. Prises til 300 milioner. Har soff så mange fler og mer verdifulle supply båter? Att de er verdt 2mrd? Hva forstår ikke markedet?
Stjernehimmel
24.06.2022 kl 10:07 2872

Aktivfinans:

Jeg anbefaler deg, Syvert1, AlanS og alle de andre som ikke skjønner at DOF SUBSEA AS er det eneste med balanse eller kanskje til og med positiv verdi, og at dealen er alt for bra for DOF ASA aksjonærene å lese side 9 i presentasjonen i børsmeldingen
https://newsweb.oslobors.no/message/565518

1. DOF ASA har ifølge selskapet selv en UNDERBALANSE på vel 2 MILLIARDER. Selskapet er insolvent. Det betyr at styret er lovpålagt å begjære selskapet konkurs, eller inngå en avtale med kreditorene eller skaffe finansiering. Hvis DOF ASA aksonærene har lyst til å stille opp med 2 milliarder, er det bare å vedta emisjon og sende penger til DOF ASA. 2 milliarder er drøyt 7 kroner pr. aksje som hver DOF ASA aksjonær må inn med svært raskt.

2. DOF SUBSEA AS er der verdiene ligger, der er verdiene akkurat 100% av gjelden ifølge side 9 i DOF ASA sin presentasjon. Jeg håper faktisk at DOF ASA aksjonærene stemmer nei til kompromisset, for da får trolig obligasjonseierne i DOF SUBSEA AS konvertere til aksjer i DOF SUBSEA AS som da blir et kanonselskap uten alle tullingene som ikke kan regne eller lese børsmeldinger.

3. Mange aksjonærer tror dette er en god deal for obligasjonseierne og at den er vedtatt i DOFSUB7, DOFSUB8 og DOFSUB9. Det er ikke riktig. Det er kun 40% av obligasjonseierne som har stemt for. Jeg vurderer å stemme mot, da jeg heller vil overta DOF SUBSEA AS.

4. Men ingen ting gjør meg lykkeligere enn at DOF ASA aksjonærene skyter inn tilsvarende egenkapital, dvs. mellom 2 og 5,7 MILLIARDER, som utgjør vel 6-15 kroner pr. DOF ASA aksje.

5. Tror dere på tullet dere kommer med, så klarer dere å selge det insolvente selskapet til Tidewater eller Maersk.

6. DOF ASA aksjen er opp 81% i år og over 100% siste år, så er det noen som er konkurs-spekulanter er det dagens aksjonærer.
Redigert 24.06.2022 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
syvert1
24.06.2022 kl 11:16 2804

At E. K er negativ basert på 2019 tall er noe vi alle vet.
Driver du et selskap i Norge skal ikke verdiene settes lavere en hva du ville fått om du solgte eiendelen, dette følger av regnskapsloven. Spørsmålet blir da hva er Dof sine AHTS skip vert i et marked der spot ratene nå er over 2 mill. pr. dag. Det er vel bare å kalle inn til EGF og fremme forslag, får det flertall må Dof selge skip for å fastsette verdien i dagens marked. Så vet du kanskje, har du høyere verdi en gjeld kan du sikkert få mer lån, slik er det ivertfall for hus eiere. De har også 1,7 mrd i banken. Kan aldri tenke meg Dere vil sitte igjenn som majoritetseier i Dof da dette forslaget aldri vil få 2/3 flertall på EGF. Begjør deretter gjerne selskapet konkurs, lykke til.
Redigert 24.06.2022 kl 12:29 Du må logge inn for å svare
Sunnyboy
24.06.2022 kl 15:43 2668

Stjernehimmel !
Kjør på ….:-). Du burde kjappe deg for å gjøre en god deal med din obligason som blir stadig høyere pris …. Skjønner egentlig ikke hvorfor den skal bli det nå utifra hva du skriver her nå ….. Kjøp flere obligasjoner er mitt svar til deg ….
Sunnyboy
24.06.2022 kl 15:48 2657

Syvert 1 !
Noen ganger så burde man tenke at hvorfor gidder jeg ta diskusjon /debatt her inne …!?. Har meldt meg litt ut her og det er min greie …:-). Kan fint go on , men nå er det ferie om du skjønner hva jeg sier her …:-).

De sterke er med å kjempe de svake kan godt falle av her. Gode gamle gutta går videre akkurat som livet, må få til en samling en dag. Kjempe mot piss er ikke lett stinker lenge etter
Redigert 24.06.2022 kl 17:11 Du må logge inn for å svare
AlanS
24.06.2022 kl 20:59 2486

Takk for tilbakemeldingen.
Du glemmer om verdiene som ligger i Norskan. Mye tyder på DOF rederi AS ble utnyttet til å tilføre verdier til Norskan og DOF Subsea. 450 mill ble gitt i interne lån uten og lånet er trolig skrevet ned.
Flåteverdsetting er ikke å stole på siden den blir fort justert opp når markedet tar seg opp og dette er allerede i gang.
Forslaget innebærer at gjelden på 6,9 med renten blir betalt ned innen 2025 samtidig med vanlig betjening av BNDES fasiliteter. Dette betyr at gjelden vil redusert betraktelig og da er det kreditorer som vil nytte utbyttet. Helt urimelig.
Dette er ingen god deal.

Utfallsrom har flere muligheter:
- Låneordninger som er med på standstill, inkl obligasjonene, refinansieres med nye langsiktige lån.
- Notering av deler av virksomhet
- flere alternative.

Det som kan fungere greit er en midlertidig løsning ut i året eller til en ordentlig langsiktig refinansiering sikres
Fasilitetene som er med på standstill:
- Renten betjenes iht opprinnelige avtaler fra Q2
- Cash sweep brukes for å betale avdrag
Andre fasiliteter, hovedsakelig med BNDES og de som ikke berøres av refinansiering betjenes iht gjeldende avtaler.
Redigert 25.06.2022 kl 11:07 Du må logge inn for å svare

Doff vil slite med å holde tyngdekraften opp fremover markedet er greit i bedring .
Tynger med mye gjeld å et marked som beveger seg som en skilpadde.
Her blir det vanskelig å lette tyngden å nedsiden er stor.
viva1
25.06.2022 kl 14:32 2216

At du skriver at presentasjonen sier DOF mener at selskapet skal betale avdrag 6,9 mrd NOK innen 2026 er direkte feil og villedende. Det står absolutt ingenting som understøtter dine påstander om 100% nedbetaling av disse lånene til forfallsdato i 2026 i presentasjonen. I presentasjonen står det UTVALGTE, ikke fullstendige gjeldsbetingelser. Mange detaljer og vilkår er dermed ikke opplyst. Det er ikke opplyst avdragsprofil på lån eller størrelsen på de avtalte avdragnene, kun rentemargin og varighet. Eneste tallene vi får er under Norskan beskrivelsen står det at amortiseringen er redusert med 85% de første 2 årene, og deretter 75% reduksjon, i tillegg kommer cash sweep. Alle som har en smule erfaring fra denne type prosesser vet at en slik finansieringsstruktur går på forfallsdato og sikkerhet. Dårlig sikkerhet får senere forfallsdato enn sikret gjeld. Med en cash sweep mekanisme så vil sikret gjeld beslaglegge all tilgjengelig overskuddskapital utover ett nivå som er forhåndsgodkjent av de sikrede kreditorene, i tillegg til avtalte avdrag. Når en skriver at lånene har en cashsweep mekanisme så presiseres ikke amortiserings profil utover ett lavt gitt nivå som selskapet er 100% sikker de klarer å betjene. Når en da kommer til 2026 og en har f.eks 50 % igjen av hovedstol, vil en igjen måtte forhandle om denne ballongen og usikret gjeld må igjen forskyves, eller så er selskapet i en så god finansiell situasjon at de kan refinansiere engasjementet på andre måter hos andre banker. Det står ingen plasser i presentasjonen at lånene skal være nedbetalt til 0 ved forfall, dette har du funnet på selv.

Selskapet opplyser derimot i presentasjonen (side 9) at det i dagens marked ikke finnes tilgjengelig bank/obligasjons finansiering for ett selskap med disse gjeldsnivåene. Så din løsning på hele situasjonen er at det bare er å refinansiere dagens gjeld med ny gjeld så er det tydeligvis ikke en mulighet. Her kommer nok flere til å protestere å si at banker vil stå i kø pga markedsutsiktene er så gode at det bare er å skrive opp verdien på skipene og vips så får en lån i banken. Selskapet skriver at alternativ bankfinansiering ikke er tilgjengelig. Styret til DOF ASA har godkjent denne meldingen/presentasjonen og de vil åpne seg opp for erstatningsansvar mot styret om de lyver i ett refinansierings forslag. Både banker og selskaper betaler normalt ett finders fee til personer som skaffer nye oppdrag/finansiering så her er det titalls millioner i potensiell honorar til de som har kontakter til banker som DOF ASA og deres rådgivere ikke er klar over. Så her er det bare for personer her inne på for forumet å sikre pensjonen ved å ordne det selskapet selv ikke makter å få til.

Din løsning er at kreditorer som sitter med forfalt gjeld skal akseptere renter og cash sweep frem til at bankgjeld kan fremskaffes. DOFSUB07 hadde forfallsdato i 2020. Selskapet opplyser at de har akkumulert 1.3 mrd i ubetalte renter, selv om det ved flere anledninger på dette forumet har blitt påstått at selskapet betaler renter. Skal kreditorene bare sitte pent å vente på disse ubetalte rentene/forfallene frem til markedet engang bedrer seg og de kan tilbakebetales i år 20xx? I den virkelige verden vil ikke bankene forholde seg til at løsninger hvis eneste hensikt at eksisterende små aksjonærer skal beholde potensiell fremtidig oppside. Særlig når selskapet med dets største aksjonær har fremmet en løsning som kreditorene og selskapet har brukt 2-3 år på å fremforhandle blir "torpedert" på egf (det tror jeg det blir)

Naivt.

Som jeg har skrevet før så har nok selskapets innleide advokater og finansielle rådgivere hørt om aksjeloven, og hvilke flertallskrav den krever
Redigert 25.06.2022 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
25.06.2022 kl 14:55 2226

Med ordrebok på 17 milliarder er det ingen problem å redusere gjelds tyngden som er på 19 milliarder. Man trenger ikke å slette all gjeld. Det som var kreditorenes krav her var å få den ned fra 19 til 13. Dette er fult mulig å få til uten å utvanne aksjonærene. Nå får vi se hva tiden bringer, og tid er det nå.
Redigert 25.06.2022 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
syvert1
25.06.2022 kl 14:55 2224

Takk for dine synspunkter, bare et spørsmål du gjerne " Dere" kan tenke på. Skandi Skansen fikk oppdrag i spotten med rate 2,4 mill/dag. Det ser ellers ut som ratene for nye stord AHTS i lengre tid vil ligge på over 2 mill/dag i spotten og utnyttelsen er svært høy.
I forslaget taes det utgangspunkt i 2019 når det gjelder verdier og kontant strøm. Da kunne vel et slikt skip få 200 000 nok pr. døgn. De fleste låg vel i opplag.
Dof Rederi har mange slike skip, hva vil verdien være i dag solgt innen omje lg gass segmentet til en konkurent. Vet du hva det nå koster å bygge et slikt skip.
Du er jo økonom, stemmer det at når ratene for Container befraktning gikk i været på tilsvarende vis ble kontainerskip solgt brukt for en høyere pris en nybygg?.
Det er lov å håpe, men ofte blir det med drømmer.
Mener advokatene til. Dof at det ikke vil kreve 2/3 flertall og få gjennom forslaget?. Vil ønske Dere lykke til..!

https://westshore.no/
Redigert 25.06.2022 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
viva1
25.06.2022 kl 15:26 2194

Hva er relevansen mellom spot rater på ett kortsiktig charter oppdrag med mitt hovedpoeng om at du dikter opp fakta som du bruker som ett hovedargument mot den fremsatte refinansieringen? Du hevder at selskapet annonserer at de skal kunne betale ned 6,9 mrd nok frem til 2026 over den løpende inntjeningen i denne perioden, og denne voldsomme selskapsbekreftede inntjeningen er ett av dine hovedargument til at den forslåtte refinansieringen er urimelig.

Jeg mener at selskapets rådgivere nok har både plan b,c,d,e og f for å få dette igjennom. Obligasjonseierne vil nok stemme for dette, selv om de tar unødvendig risiko ved en aksjeeksponering mot DOF ASA og dets restgjeld. Ingen kan spå markedsutviklingen i dette markedet utover kontrakts varigheten på den neste kontrakten. De vil nok akseptere forhøyet risiko for å unngå å bli utsatt for plan c eller d til selskapet, som gjerne kan være en løsning alla Atlantic Offshore i 2017. Der avviste obligasjonseierne ett forslag fra selskapet som var støttet av den sikrede gjelde. Resultatet der ble at innmaten ble solgt ut av selskapet og Atlantic Offshore ble slått konkurs. Obligasjonseierne fikk mulighet til å tre inn i avtalen mellom det gamle og nye selskapet, men gjorde det ikke, boet saksøkte selskapet og tapte, og dividenden til obligasjonseierne ble 0.

P.S. dersom aht markedet skal ligge på + 2 mnok over lengre tid, hvorfor ser en da ikke at det blir sluttet lengre kontrakter på f.eks 1,5 mnok. Det vil jo være en kjempedeal for en kunde å spare 3,5 mnok i uken?
syvert1
25.06.2022 kl 16:04 2166

Er klar over at dette er spot rater men grunnen til at ratene har steget er at markedet er nå begynt å ta seg opp og det er for få båter av denne typen kundene ønsker og som Dof kan tilby. Dette er ikke tatt ut av løse luften men noe både Solstad har bekreftet og flete analyse selskap som Rystad. Vi får se om disse høye ratene holder seg og hva nye rater blir på Dof sine båter. Det en ser nå er konsekvensen av 7 års under investering i olje og gass samt en Energi krise der til og med EIA sier det ikne vil vøre nok olje og gass til å dekke ettersrsemen. I tillegg skal det monteres 1500 hav vind møller som Dof har stor kompetanse på.
Tar du frem 2019, gjerne Q2 rapporten til Dof og leser noten under impairment står det følgende. " En nedgang i EBITDA/Kontantstrøm på 20% vil føre til økt impairment på 1,2 mrd.". Det er forståelig, men skulle ikke dette også gjelde motsatt vei når EBITDA øker 60 %.
viva1
25.06.2022 kl 16:12 2170

I 2019 var ebitda 2,673 mnok. I 2021 var ebitda 2,790 mnok. Skal en vente til ebitda faktisk øker vesentlig (med 60%) før en reverserer nedskrivningene?
Redigert 25.06.2022 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.06.2022 kl 16:39 2141

Det står rimelig klart at lånefasiliteter på cr 5,4 og 1,5 mrd forfaller 9 januar 2026, noe som innebærer at lånene må nedbetales eller utestående beløp refinansieres. Dermed handler dette om nye ballonger. Dette henger ikke sammen med intensjonen til å få en langsiktig og bærekraftig løsning.
Selskapet har 100% ansvar for det de skriver. Tvilsomt at det ikke finnes alternativer til refinansiering. Konvertering baseres på et utradert grunnlag som gjespeler dagens markedssituasjon og utsikter fremover.
DOFSUN07 kan gjøres opp ved bruk det som DOF har i kundefordringer som er vokst lang utover det som er normalt. Q1 2022 - Trade receivables 1 831 mill, Trade payable 962 mill.
I 2021 brukte selskapet betydelig midler på investeringer og kjøp av gjeld og eierandeler. Ubetalt rente er akkumulert og blir betalt tilbake.
Tidlig i 2020 var kreditorer enige i annen løsning som var klar til signering, men pandemien slo til. Enig med deg at forslaget er utdatert og bygges må forutsetninger fra 2020. Det er trolig greit å ta utgangspunkt i denne løsningen som ble brukt mye tid på også?

I realiteten, har småaksjonærer sine rettigheter og interesser. Ved å legge dette forslaget på bordet mistet forhandlere småaksjonærenes tillitt. Antar at noen av de var med på å bygge opp selskapet og jobber i DOF.
Redigert 25.06.2022 kl 17:01 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.06.2022 kl 16:51 2135

EBITDA i perioden Q2 2021 og Q1 2022 var på NOK 3 065 mill allerede 13,5% over 2,7 mrd som brukes som grunnlag for konvertering. Ordreboken i Q2 2022 er 2,2 mrd, noe som betyr at inntekter blir minst 2.2 mrd sterkere EBIDTA margin enn i Q1 som er vanlig.
Mye tyder på 2023 EBITD blir rundt 3,3 -3,5 mrd. Nye CSV og AHTS kontrakter i Brasil vil hjelpe stort.
Regner at kontraktsopsjoner ikke er verdiløse lenger som DOF hevder. Dette betry at DOFs kontraktsportefølje er mye mer en 17 mrd, men det dobbelte.
Videre, fikk de to eldre PSVene til DOFCON nye kontrakter i 2021 med oppstart i slutten 2021 og begynnelsen av 2022. Noe som betyr at DOFCON vil gå for full maskin, noe som ikke var tilfelle før.

Jeg tror også makta har en plan B, C og D.

Men et spenningsmoment er om andre bransje aktører forsøker kuppe opplegget til Pareto , Møgster og styreleder
Har du viva1 noen tanker om svakheter i presentert opplegg, utover at Forslaget ikke oppnår 2/3 flertall?

AllanS
Enig med deg at tallene i opplegget er skrudd, og det et Pareto/styreleder.
Likevel kjører de på.
Fokus til minoritetsgruppen må være å organisere fullmaktsinnhenting.
Redigert 25.06.2022 kl 17:04 Du må logge inn for å svare
viva1
25.06.2022 kl 17:07 2291

Dette er bank bransjestandard når en ikke kan se lenger frem enn ett par år/kontraktsvarighet at avdrag tilpasses kontantstrøm og det er en ballong på restbeløpet. Har en ikke 10-15 års kontrakter, får en ikke de 10-15 årene en vil trenge på å gjøre hele DOF strukturen gjeldfri basert på fri kontantstrøm. Avdragsstrukturen med ballong på restbeløpet var også hovedelementer i 2019 refi forlaget som du så ofte henviser til.

Tror du virkelig at sikret gjeld aksepterer at selskapet kan bruke kontanter fra utestående kundefordringer til å betale usikret gjeld når de ikke har betalt renter på sikret gjeld på 2 år?

Store ord, enkle uverifiserte hjemmesnekrete løsninger på komplekse problemer fungere kanskje for å hausse opp stemningen på en lukket tråd på ett aksjeforum på nett, men ikke i den virkelige verden.
AlanS
25.06.2022 kl 17:11 2310

andre svakheter:
- EBITDA og skipsverdier som legges till grunn for konvertering er ikke gode nok.
- Konverteringskurs baseres på snitt i Q1 Tilsvarende i Q2 er mye bedre. Det kan også stilles spørsmål om aksjekurs er representativ i lys av systematisk svartmaling og manglende opplysninger om selskapets reelle økonomiske situasjon, blant annet kontrakter.
syvert1
25.06.2022 kl 18:08 2267

Det du sier at fremtidig inntjening ikke skal legges til grunn for verdsettelse av selskapet strider mot grunnleggende praksis på området. Det er ingen spesielt vanskelig sak å beregne verdien av Dof og det finnes faktisk flere master oppgaver på nettet der nettopp dette er gjort, regner med de ble godkjent av sensor og sikkert fikk de god karakter.
Dere mener at et selskap som i dag p. g. a tallene Dere bruker fra en krise tid med halve flåten i opplag og resten sterkt preget av Covid pandemien skal ha denne inntekten lagt til grunn.
Med andre ord mener Dere at et selskaø som er nystartet og i dag omsetter for 10 mill, om 5 år selger for 12 mill er like mye vert som et selskap som i dag selger for 10 mill og om 5 år selger for 100 mill. All empiri på området viser klart at det skal legges vesentlig vekt på fremtidig inntjening. De kan enda til brukes grafer å tall fra konkurerende selskaper i samme bransje for å synligjøre fremtiden. Det beste hadde vert at Dere forlenget Standstill ut 2023, fikk en 3 dje part til å beregne verdien av Dof basert på en fremtidig normalisering av markedet. Dere sier ikke Dof har betalt renter på obligasjons lånene, hva har de da betalt som det fremgår av Årsrapportene? Selvfølgelig skal Dof betale tilbake det som de skylder med renter, men det må da gå an å komme ned noe som er mer nært sannheten og inkluderer et marked som er snudd opp ned, krise og covid som er tilbakelagt.
Redigert 25.06.2022 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.06.2022 kl 20:02 2157

Jeg driver ikke med hausing. Det er noe som du bare dikter opp.

Bransjen var gjennom en lang og dyp nedtur som ble toppet av pandemien. Oppgang vil bli like sterk og det vises allerede i spotten med ATH rater.
DOF har nok en god forståelse hvordan inntjening og lønnsomhet blir i år og neste år. Har ingen tvil om EBITDA blir mye sterkere enn i krisetider du og dine kamerater ønsker å begrunne konvertering med.

Det finnes også sterke finansmiljø utenfor Norden og Europa som har mer realistiske syn på risiko i offshorebransjen. Børnotering av DOF subsea i USA vil gi nok penger til å betale ned råttengjeld. Dette har kreditorene ingenting å si imot. For dagens aksjonærer i DOF ASA blir det definitivt en bedre løsning enn å gi fra seg 96% av alt.
Redigert 25.06.2022 kl 21:36 Du må logge inn for å svare

AllanS
Lønnsomt poeng med børsnotering og nedsalg i DOFSUBSEA!
Hvilke argumenter finnes for at dette ikke er gjennomførbart?

Er ikke det ekstremt rart at 2-3 år ble brukt på et forslag de vet ikke går igjennom. Kjøpe tid og skremme mange vekk? Og forslaget kom ut ca 12 timer etter finner AlanS et bedre et som er fair får alle og gjør det helt gratis.

Det forslaget står der basert på årene der vi hadde et globalt problem. Og det er vel historisk der mange selskap verden rundt datt av akkurat som epler ifra et tre utafor sesongen. En etter en…halvparten av flåtene lå i opplag på grus og flere hunder ansatte på karantene hoteller og de velger tall der ifra. Helt greit å se på verdens dårligste tidspunkt men vanskelig å se hva skjer nå framover hmm interessant og merkelig. det er et spøk kom igjen. Du finner ikke et verre tidspunkt enn det. Ikke noe gode venner og uvenner her, dette er ikke fair.
Redigert 25.06.2022 kl 23:48 Du må logge inn for å svare
viva1
25.06.2022 kl 23:47 2041

Og du dikter opp enkle, banalt urealistiske, løsninger på komplekse problemstillinger som omhandler enorme summer ikke betjent gjeld.

Børsnotering av DOF Subsea AS i Norge prøvde de å gjøre i 2017. Da fikk de det ikke til og trakk hele prosessen. Hvorfor det mon tro? Dersom en skal børsnotere DOF Subsea AS i USA tror du kanskje at enkelte investorer der vil reagere på at selskapet har 313 mnok i langsiktig gjeld, mens de har 10 084 mnok i kortsiktig gjeld. Dvs gjeld som forfaller innen 12 mnd. Dersom du tror at profesjonelle investorer vil kjøpe aksjer i ett selskap med 10 000 mrd nok i kortsiktig og forfalt gjeld som de i tillegg ikke har betjent etter avtale i over 2 år, så får du gjerne ha den illusjonen. Det går ikke an å børsnoterer ett selskap som i praksis har misligholdt sin gjeld (deler av den sikrede bankgjelden er formelt misligholdt ved at en eller 2 av bankene hele tiden ikke har godkjent standstill).

Og i mangel på saklige argumenter er det vanlig teknikk med stråmann argumentasjon. Jeg ønsker ikke aksjer i DOF, jeg ønsker at obligasjonene og ubetalte renter skal nedbetales i henhold til avtale. Jeg ønsker ikke å ta risiko med å få DOF aksjer. Krakker børsen pga renteønkning/inflasjon/resesjon så får jeg aksjer til en verdi av 20-40% av dagens pålydende. Hvorfor skal ta denne risikoen, når jeg vet at det er verdier i DOF Subsea AS til å dekke 100% av obligasjonen? Opplys meg gjerne hvem min kamerater er, de som jeg samarbeider om denne slemme konspirasjonen for å stjele aksjonærenes verdier.
AlanS
26.06.2022 kl 00:11 2049

Se hva Clarksons dikter opp - https://twitter.com/Clarksons_CRSL/status/1532053797933043712

Ingen poeng med notering i Norge som er et lite marked styrt av samme miljø som forsøker å kupe DOF nå. Nei takk. Notering i USA er en fornuftig løsning som vil få frem "fair value" av selskapet istedenfor nedsnakking med utgangpunkt i bunnårene. Ser ingen grunn til at kreditorer blir med på en løsning som garanterer at proveny fra notering brukes på å redusere gjelden. Vil ikke bli overrasket om DOF vil skriver opp verdien av flåten dersom DOF Subsea skal noteres. Den vil dobles trolig.

Du trenger ikke å spre rykter om krakket, mens bransjefolk snakker om supersyklusen i offshore som er i fred til å ta av.

Setter stor pris på at du er ærlig om teknikken du bruker, men det ikke er kjekt at driver med personlig angrep istedenfor saklig diskusjon.

Ellers ønsker deg bare det beste, men uten at det går på bekostning av småaksjonærer. Lykke til.
viva1
26.06.2022 kl 00:18 2034

Hvem er dere du snakker om? Jeg skriver for meg selv og ingen andre. Jeg har heller ikke vært involvert i forhandlingene som du skriver inne på den lukkede tråden. Hadde jeg vært involvert i forhandlingene tror du jeg kunne skrevet på denne tråden?

Det finnes ikke ett eksisterende forward marked for osv sektoren. Det er derfor tilnærmet umulig med stor grad av sikkerhet å kunne fastslå hvilke rater som er mulig å oppnår på de ulike typer skip 12-24-36-48-56 mnd frem i tid. Inntjening utover inngåtte kontrakter er befengt med stor usikkerhet. Hva er ratene i AHT markedet off season når det er 5 aht som kjemper om samme oppdrag. Offshore arbeid i Nordsjøen er sesongbasert og mange båter ligger mye ledig i vintersesongen. Equinor leier well intervention båter på 5 års kontrakter, men bare f.eks 150 dager per år. Så er nok ganske sikker på at ingen legger til grunn 2.3 mnok per dag i årlig leie/+800 mnok årlig når de vurderer å kjøpe aht i dag, de baserer nok sine forventninger til årlig fremtidig inntekt basert på gjennomsnittlige historiske rater som aht med tilsvarende spesifikasjoner har oppnådd.

Jeg sier at DOF ikke har betalt renter på obligasjonslånene. DOF Subsea har ikke betalt renter på obligasjonslånene. Hvordan kan en ellers forklare at total obligasjonsgjeld har økt fra 2 589 mnok end 2019, til 3,2 mrd nok i dag? Renter som har blitt betalt som fremgår av årsrapporten består mye av renter og avdrag fra DOFCON JV som er konsolidert inn, samt fra juni 2021 så har BNDES gjeld blitt betjent i henholdt til soft terms avtalt i 2020. I tillegg har renter og avdrag knyttet til Skandi Salvador blitt betjent som vanlig i hele perioden. Summen av disse utgjøre renter og avdrag som en kan finne i årsrapportene. Selskapet kvantifiserer underbetaling av avtalte renter i perioden til 1.3 mnd over 2 år.

Ja det hadde jo unektelig vært greit for dagens aksjonærer at kreditorene hadde vært så greie at de aksepterte å ikke få renter og avdrag de neste 18 mnd også. Når en ikke har fått det på 24-30 mnd så er det nok særdeles syltynn goodwill fra den kanten. Hvorfor skal de finansiere aksjonærenes opsjon på markedet skal bedre seg etter 7 elendige år. Det er ikke deres jobb, det er aksjonærenes ansvar. Det var denne opsjons betalingen Helge Møgster ble avkrevd fra kreditorene i 2019 når han måtte forplikte seg å tilføre minimum 200 mnok for at de skulle forlenge forfall med 3-5 år.viva1
26.06.2022 kl 00:33 2056


Krakket kan komme er i det generelle aksjemarkedet og det vil dra med seg det aller aller meste selv om det fundamentale til selskapene er aldri så bra. Ganske mange særdeles rutinerte fagpersoner, banker og meglerhus advarer om stor generell markedsnedgang i forbindelse med stigende renter, inflasjon, og fare for påfølgende resesjon.

Jeg reagerer på at det serveres særdeles lettvinte løsningsforslag på komplekse problemstillinger, der en ikke sitter med mer enn fraksjoner av nødvendig informasjon til å kunne danne en faktabasert realistisk anbefaling. Ingen personer utenom selskapet og rådgivere og andre involverte parter har all denne informasjonen tilgjengelig.

Enig at nedskrivingen som selskapet har gjort er overdreven, men min teori er at dette har blitt brukt for å mørne obligasjonseiere. Grunnen til at dette har tatt tid er at obligasjonseiere nok ikke har akseptert en konvertering fordi de mener at de sitter godt dekket. Men nå har dette løsnet fordi det generelle osv markedet er i god bedring, og markedsverdien på det selskapet tilbyr i bytte for gjeld har steget enormt de siste 6 mnd. Derfor er det i dag ett mer akseptabelt bytte som forslås til obligasjonseierne, enn det var i 2021
syvert1
26.06.2022 kl 11:06 1863

Regner med nå sitter alle med lik info så da kan hvem som helst skrive på dette forumet.
Slik Du fremstiller det er det ikke sikkert vi får en opptur og at markedet går tilbake til slik det var før krisen i 2014, 2015 og mest sannsynlig noe bedre. Alle som har jobbet innen olje og gass vet at denne bransjen er syklisk, ofte 10 gode år med oppgang etterfulgt av 2-3 dårlige år. Nå har det vert 7 svært dårlige år og alle untatt Dof mener vi er begynt på en veldig bra periode noe AHTS rater, antall båter i opplag tyder på. Når det gjelder inntekter i kvartaler har noen Q1, Q4 vert noe svakere på grunn av uvær og for stor bølgehøyde i Nordsjøen men dette kompenseres til en viss grad av at Dof har det meste av sine oppdrag i andre verdensdeler. Q1 2022 kunne vært en god del sterkere hadde det ikke vært for covid i Brazil der selskapet hadde betydelige kostnader både i Januar, Februar.
Ut fra de som rystad m. fl. opplyser og som Dof bruker i sine presentasjoner vil behovet for Dof sine tjenester øke betydelig i årene fremover og dette er nok grunnen til de høye ratene og at Dof nå har tatt ut sin siste båt Skandi Captain fra opplag og flyttet den til spotten i U. K. Ratene for PSV ligger nå rundt 250 000 kr pr døgn og break even rundt 100 000 kr.
Ser for meg at 2022 EBITDA ender minst 25% over 2020.selv om mange båter fremdeles går på eldre kontrakter.
Da vil EBITDA bli ca. 2500 mill i 2022. Utgifter ut over dette er ca. 50 mill i skatt og kapital kostnader. Dof må nå ha et betydelig fremførbart underskudd etter 7 år med tap dette styrker betalings evnen inntil markedet er stabilisert, inflasjon/renter tilbake til normal nivå slik det var i 2014,2015 og dette er positivt for betalings evnen. Om markedsutviklingen holder seg, flere skip går over på nye kontrakter vil 2023 EBITDA ende rundt 3,5 mrd. og stigende.
Dof sin gjeld i 2021 hadde vel en rente på 5,5% ca. i snitt. Mye av denne renten er bundet og vil ikke påvirkes av inflasjonen/rente oppgangen de nærmeste årene.
Om vi legger til grunn at Dof må kunne betjene en gjennomsnittelig rente på 7% som vil falle noe tilbake når inflasjonen er under kontroll og vi setter gjelden til 20 mrd. blir rente utgifter pr. år 1,4 mrd.
Med en kontantstrøm på 2,5 mrd i 2022 vil det være mulig å betale 50% av de forfalte rentene 650 mill og de kan ta 650 mill fra de 1,7 mrd de har i banken og betale resten. Videre kan Dof bruke resten til å betale BINDES som før og alle rentene på bank lån. I 2023 kan de i tillegg betale 2 mrd ned på obligasjonsgjelden med høgst rente som er forfalt og som de ikke vil fornyes som første prioritet. Den siste mrd kan de betale i 2024, samt 1 mrd på bank gjelden. De kan innføres begrensninger i utbytte i 3 år.
En endelig finansieringsavtale basert på 2019 forslaget kunne de laget i 2024 som hadde blitt vedtatt uten problemer da dette er løsningen et stort flertall av eierne ønsker. I mellomtiden vil også 10-12 mrd bli tilbakeført i impairment som det ikke lenger er grunnlag for. I stedenfor kommer de med et forslag som aldri vil få 2/3 flertall og det må gjerne flere runder i retten for å få avklaring på viktige prinsiøper, hva som skal legges til grunn ved fastsettelse av Dof sin verdi, skipsverdier. Her er det et grunnleggende prinsipp i regnskaps lov givningen at verdier skal aldri settes lavere en markeds verdien de kan selges for. Dette er uforståelig samt at dette er utfallet etter å ha brukt mange millioner av EBITDA på advokater som kunne gått til blant annet å betale renten på Deres lån. Personlig er eg veldig spent på hvs Q2, og Q3 blir. Eg har ellers aldri sett banker som snur seg bort fra en bransje der betalingsevnen etterhvert er blitt svært stor på grunn av høgre rater og utnyttelse. De er også viktig at Dof betaler først ut den gjelden de som kjemper for konvertering sitter på slik at de får sine penger så fort det lar seg gjøre. Skulle inntektene bli høyere en estimatet ønsker nok minioritets aksjonørene at alt som er mulig brukes til nedbetaling av gjeld der obligasjons gjelden vil ha første prioritet. Synst derfor nå alle skulle glede seg over at markedet har snudd og ratene i spotten er høyere en noen gang med god margin som historisk altid har betydd hlgre rater for lengre kontrakter, kundenes betalingsevne har aldri vært bedre.


Redigert 26.06.2022 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.06.2022 kl 14:09 1737

USA er en bobble og det er bare et tidsspørsmål når den vil miste luften.
Offshore er en syklisk bransje og den sisten nedgangen var alt for lang og dyp. Verden vil trenger energi selv om verden går i resesjon. Dette vil antakelig være positivt for offshore siden investeringer i nye skip blir rammet. Dette er bare bra for de skip som i markedet i dag.

Mitt poeng er at det finnes flere alternativer til forslaget som ligger på bordet nå. Det er også god grunn til å være kritisk til urimelige forutsetninger og manglende dokumentasjon på selskapets reelle økonomiske situasjon. Bra at vi er enige i at markedet er i bedring. Dette betyr at situasjonen i perioden fra 2018 til 2021 ikke representativt for vurdering av DOFs betalingsevne og begrunnelse for konvertering. Kursen for konvertering av gjelden er også urimelig og gjenspeiler ikke reelle verdier.

DOF i sin rapport skriver om at "The fair value of the bond loans are estimated to NOK 644 million." (side 94 årsrapport 2021). Om kreditorene bruker markedskurs som grunnlag for konvertering, da må tilsvarende brukes for gjelden som skal konverteres. Dette er er bare en tanke.
Redigert 26.06.2022 kl 16:40 Du må logge inn for å svare
Stjernehimmel
27.06.2022 kl 01:00 1523

Nå må du slutte å lure amatørene i DOF ASA. Det står svart på hvitt på side 9 i presentasjonen at det er megleranslag på båtene i mars 2022, ikke 2019 som du feilaktig påstår.

Selv med megleranslag fra mars 2022 er DOF insolvent med over 2 MILLIARDER i underbalanse. Konkurs er alternativet til gjeldskonvertering eller at aksjonærene skyter inn 2-6 milliarder.

Tror dessverre amatørene kjører DOF mot konkurs. For obligasjonseierne i DOF Subsea AS er det ikke så farlig, for samme side 9 viser at obligasjonseierne trolig får 100% tilbake i en salgsprosess.

Men aksjonærene taper trolig alt i en konkurs.

Forøvrig ser det ut til at kursen har holdt seg over kr 1 på naiv tro om at pålydende pr. aksje ikke blir skrevet ned til f.eks. 1 øre i forbindelse med insolvensen på over 2 milliarder og nødvendig gjeldskonvertering. Ser noen har regnet ut at konverteringen skjer på ca 75 øre pr. aksje.

Hvis det stemmer, kan DOF ASA aksjonærene således kjøpe DOF aksjer indirekte med opptil 40% «rabatt» og med «konkursforsikring» gjennom å kjøpe DOF SUBSEA AS obligasjoner til f.eks. 80% av pålydende, som da betyr:

1. Hvis refinansieringen godkjennes av kreditorer og aksjonærer, får du en kostpris på kun kr 0,60 pr. DOF ASA aksje, dvs opptil 40% rabatt.
(80% * 75 øre = 60 øre pr. DOF aksje)

2. Hvis refinansieringen ikke godkjennes, og aksjonærene heller ikke skyter inn 2-6 milliarder i friske penger, tror jeg styret i DOF styret begjærer selskapet konkurs, slik de trolig er nødt til etter allmennaksjeloven. Da er DOF aksjene dine verdt 0, mens DOF SUBSEA AS obligasjonene trolig kan stige fra f.eks. 80% til 100 %.

3. Liker du DOF ASA er det dermed trolig MYE bedre risk vs. reward i DOF SUBSEA AS obligasjoner enn i DOF aksjen.
Redigert 27.06.2022 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
syvert1
27.06.2022 kl 02:11 1488

Nå er det ikke fult så enkelt at det er bare å ringe rundt til en megler og høre hva skipene er verdt i Mars 2022. Dere påstår at Dof er insolvent, det er det delte meninger om.
Vi vet at olje krisen er over, Corona pandemien er over og de siste 7 årene har Dof tatt impairment på ca. 10 mrd.
Bakgrunnen for dette var fallende cash flow som følge av krisen, IFRS slår fast når årsaken ikke lenger er tilstede skal impairment tilbakeskrives. Markedet for både AHTS, PSV, Subsea har strammet seg til og spot ratene har aldri vært høyere. Den siste kontrakten i Brazil de fikk har rater som er på høyde med det Dof fikk der i 2014 korigert for 3,5% årlig inflasjon. .
Blir spennende å se Q2 rapporten og senere Q3 rapporten samt følge med på hvor mye impairment Solstad tilbakeskriver. Så vidt eg kan se hadde ikke Dof i 2014 problemer med å forsvare en gjeld på 24 mrd. Kanskje det må selges noen skip for å fastslå verdien, kan jo begynne med den som fikk rate på 2,4 mill pr. dag, og det har holdt seg over 2 mill nå i en mnd. Kan selge en PSV også så vet en markedsverdien av Dof Rederi, det kunne vert interessant i dagens marked som fortsetter å utvikle seg slik Dof har anntydet i presentasjoner og blant annet Rystad har sagt. Eiendelene i ballansen skal ikke settes lavere en markedsverdi i. flg lov verket. Betalings evnen fra 2023 blir sikkert ikke noe å si på. Ønsker Dof å slå selskapet konkurs er det greit, er nok en del som ønsker å kjøpe det. Siden gjelden er mye større en verdiene får vel også obligasjonseierene kr. 0 da det er usikret gjeld. Blir spennende fremover og følge verdi av nye kontrakter. Økningen går vel rett på EBITDA da drifts kostnadene allerede er dekket. Regner med avtalen er kommet til gjennom forhandlinger hvor Obligasjonseiere, Bankenes, Hoved aksjonær sitt perspektiv er fremtredende og det er greit. De Dere har glemt er at over 50% av aksjene eies av små sparere, små selskaper og har makt å stemme ned forslaget noe eg regner med blir gjort da et stort flertall av aksjonærene ikke ønsker en slik løsning. Det kreves likeledes mer en 50% for å kaste styret, Ledelsen om de ikke jobber etter det flertallet av eierne har vedtatt på. EGF. Det tar vel noe tid før detaljene er klare og Stand still er vel nå ut Oktober i første omgang. Blir vel da EGF i siste halvdel av September. Så regner eg med de vil forsøke med ny impakning og noe mer en 4% og ny EGF i 1Q 2023. Denne kommer også til å bli stemt ned, og i denne prosessen vil da Dof kontant strøm øke og de kan betale gjeld, renter på obligasjons gjelden. Impairment må de også tilbakeskrive. Det positive er krisen er nå over, oppgangs syklus er begynt etter 7 år og alle vil med stor sikkerhet få betalt både gjelden og rentene. Som aksjonær i Dof er flertallet langsiktige og har vært aksjonærer i mange år, vi har god tid.
Redigert 27.06.2022 kl 02:18 Du må logge inn for å svare