Vår Energi - Top pick ved resesjon i følge Sparebank 1 Markets


I følge Sparebank 1 Markets har olje prisen kun blitt påvirket 1 av 4 ganger de siste gangene det har vært resesjon og det var under pandemien fordi forbruket gikk mye ned. De skiver også at Vår Energi er priset veldig lavt sammenlignet med Aker BP og Equinor.

De har kursmål kr 55, dagens kurs kr 38,89