Verdien av RECSI

Slettet bruker
RECSI 01.07.2022 kl 11:29 6830

Noen tanker om RECSI, ikke råd bare personlig vurdering.

RECSI har i dag en markedsverdi på ca. 6,5 Milliarder - gitt kurs 15,5. Selskapet har god balanse, og en obligasjon på 110MUSD som forfaller i 2023. RECSI hadde ved utgangen av Q1 totalt 204MUSD i cash. Selskapet har etter mitt syn en verdi som er betydelig større en dagens markedsverdi, enten man regner på bokførte verdier etter fremtidig inntjening.

RECSI har eierskap i tre fabrikker.
Butte - fabrikken produserer polysilicon og ulike typer silan gass som brukes i semiconductor/elektronikk. Kundene er i bransjer som vokser hurtig og sluttbruker vil ha mer og ny teknologi. Butte har i dag en EBITDA på ca. 40 MUSD, som bør øke både med tanke på pris og volum. Selskapet har hatt utfordringer med beholdere som frakter silan. RECSI har nylig investert i flere og dette bør nå være løst.

RECSI eier 15 % Yulin, en fabrikk i Kina som er lønnsom. JV har noe gjeld, men på et punkt kommer profitt. RECSI kan eventuelt selge sin andel til sin partner. Manglende data gjør det vanskelig å regne på, men om man antar en byggekostnad på 1MRD USD, er RECSI sin andel verdt 150 MUSD.

Moses Lake har vært nedstengt pga. tolltariffer på eksport til Kina som kom under Obama administrasjonen. Men åpning av Moses Lake jobbes med som meldt på Q1 da kundene er tilbake.
Moses Lake kan produsere 18.000.000 kilo polysilicon. Markedspris er nå ca. 40 USD per kilo. RECSI har en overlegen teknologi ved navn FBR (Fluizided bed reactor) som gjør at de kan produsere uten stans med lave energi kostnader med en antatt kostpris på 8USD per kilo. Hvis man er litt nøktern og sier den langsiktige salgsprisen er 25 USD og kostnad er 8 USD vil det gi et resultat på ca 306MUSD per år - som tilsvarer ca. 3MRD NOK per år. Historisk byggekostnad av fabrikken var på 1,7 MRD USD. Fabrikken er blitt vedlikeholdt hele veien og komponenter er ikke blitt billigere med inflasjonen.

Hanwha kjøpte nylig ca 1/3 av aksjene i RECSI, en aksje for lite til å utløse tilbudsplikt. Hanwha har en balanse på 199 MRD USD, så de har kapital nok til å kjøpe hele om de ville. De har kommuniserte at RECSI transaksjonen, er et strategisk kjøp for å sikre seg polysilicon. Om Hanwha mot formodning skulle komme med et bud på eksempelvis 20 kroner aksjen - som er prisen de betalte sist - vil de neppe få aksept på 90 % av aksjene. Selskapet vil nok forbli på børs av den enkle grunn at de smarte pengene forstår at verdiene er betydelig høyere. I forbindelse med Q1 meldte RECSI at Hanwha er villig til å kjøpe all produksjon ut fra Moses Lake. Det forhandles nå, så kommer det nok en børsmelding om ikke lenge. En slik avtale vil måtte gjøres til normal forhandlet markedspris/avtale da man må ivareta 2/3 av RECSISI sine øvrige aksjonærers interesse. Hanwha er børsnotert, har flere JV investeringer, og kan ikke ta i bruk kreative løsninger da vil de miste all troverdighet i finansmarkedet.

Sila og Group 14 er to konkurrenter som lager batterier til elektriske biler. Sila har nylig kjøpt nabobygget til RECSI, der opprinnelig pris var 37 MUSD. Group 14 har hatt testproduksjon hos RECSI og har en samarbeidsavtale med RECSI. På lenge sikt snakker Sila om batterier til 10 millioner biler per år. Hanwha har sagt at de vil kjøpe alt Moses Lake produserer. Med Sila nabo og G14 som skal etablere seg i området kan det være en grunn til at RECSI har søkt lokale myndigheter om vesentlig mer areal (se lenker).
https://www.silanano.com/press/news/sila-purchases-battery-facility-in-moses-Lake
https://group14.technology/en/news
https://columbiabasinherald.com/news/2022/mar/24/RECSI-asks-annexation/

Biden har uttalte klimamål fra COP 26 - EU har etablert REPOWER EU. Demokratene jobber med SEMA (solar energy manufactoring act), og forslaget kunne bidra med 3USD per kilo polysilicon til de som produserer. Gitt en Moses Lake produksjon på 18 millioner tonn – betyr dette 54MUSD per år. Warnick Bill ble nylig godkjent – en lokal avtale som gir subsidier til Wafer-produksjon i Moses Lake Washington. Når Ukraina-krigen forhåpentlig vis snart er over, er det også grunn til å anta at det vil være en sterk øking av land som ønsker å være enda mer energi-selvforsynte, hvor sol vil spille en stor rolle.

Det finnes rett under 421 millioner aksjer i selskapet, hvor under halvparten eies av topp 20.
Voleon og andre algoritmefond og driver med short salg – en dag skal disse aksjene leveres tilbake. Analytikerne gjør sine vurdering løpende med kursmål i området 20-30 kroner foreløpig, og har blue sky mye høyere. Aksjen ligger på OBX og er ofte på topp 10 mest omsatte. Likviditeten er bra og lønnsomheten kommer, det er nok bare spørsmål om tid før større fond skal inn. Det vil redusere antall frie aksjer og kursen vil sannsynlig vis gå opp.

Generalforsamlingen ga nylig styret fullmakt til en emisjon på 20% flere aksjer. I Praksis er det 84 millioner aksjer. Hvis man antar at selskapet kommer med noen positive nyheter og markedet skaper en børskurs på 30. Får selskapet 2,5MRD NOK. Da har man egenkapital til utvidelse som igjen vil skape verdier for aksjonærene. På Q1 kommenterte interim CEO James May dette og sa at det er andre kilder til kapital. Så selskapet kan alternativt låne penger og bare bruker deler av emisjonsfullmakten. RECSI har god tid, og Hanwha som stor eier har allerede investert nærmere 3 milliarder i RECSI så de er også tjent med en høyere aksjekurs.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/RECSI-silicon---announcement-from-hanwha-solutions-on-nominated-board-members?publisherId=4954260&releaseId=17931575

Hvis man antar at Butte kan betale løpende kostnader, også overhead går selskapet i 0. Så selges Yulin eller den betjener lånet (obligasjonen), da sitter man igjen med Moses Lake som kan ha en lønnsomhet på 3MRD NOK/ÅR. Men en forsiktig P/E på 15, bør verdien av RECSI være i størrelsesorden 45 MRD - som er nesten 7 ganger større enn dagens markedsverdi. Utover dette kan man regne videre på Blue sky scenarioer med avtaler med Sila og G14. Alle FBR og teknologi patentene til RECSI skaper inntekter. Kommer det en fabrikk til eller om dagens utvides, kommer det Wafer-fabrikk i Moses Lake, og kommer en variant av SEMA til å bli godkjent?

God sommer!

Slettet bruker
01.07.2022 kl 11:40 6786

Flott innlegg! God sommer!
Odi.1
01.07.2022 kl 11:45 6735

Når går tidsfristen for resterende opp til 49% i Yulin Kina ut?
Må vel snart nærme seg datoene.
Sa2ri
01.07.2022 kl 11:51 6683

Den endelige fristen gikk ut i fjor høst og selskapet har ingen planer om å endre eierskapet. Når det er sagt, så var dette noe av det som ble diskutert med CEO for ikke lenge siden, og han var klar på at de ikke anser at det er noen verdier i Yulin som de eventuelt kan realisere - derfor er også denne "asset'en" nedskrevet til null (0) i regnskapet.
Redigert 01.07.2022 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
thief
01.07.2022 kl 12:08 6596

Bra synliggjøring av verdier.Kjøpt meg inn de siste dagene. Trodde toget gikk,når den passerte 20tallet, men kom heldigvis tilbake🙂ALT ligger jo til rette for rec fremover.Krigen i Ukraina fører nå til at mange må satse på sol får å sørge for energitilgang,da russisk energi er bannlyst.Og man ser hvor sårbare man er.I tillegg er det jo miljøvennlig!Tiden har endelig kommet for rec,etter mange dårlige år pga tariffer.Nå tror jeg det blir null problem med å finne kunder til produktene, og rec vil generere mye cash. Tror nok kursen er opp flere -gangen i løpet av de neste årene.
Skalleknarp
01.07.2022 kl 13:18 6387

Og aller best - avgjørelser må tas "i dag" og økt behov vil synliggjøres rimelig kjapt....
oien2
01.07.2022 kl 20:10 5997

Herlig oppsummering - vanskelig for en analytiker med sidesveis å arrestere deg på noe her. Takk for at du tar deg tia til å oppsummere situasjonen pt. Fremtidige verdier ligger i dagen, men "markedet" vil ikke prise det inn ennå. Med god hjelp av de med sidesveis. Er det noe jeg har forstått, så er det at man ikke kan stole på dem. De kommer med positive analyser når kursen har gått 10-20 kroner. Oj oj, for et bra selskap det er da he he. De bør ta en kikk på verdiene og markedet, det er ikke særlig tvil at REC kommer med store overskudd
omac
01.07.2022 kl 20:17 5969

Alle analysene på REC ligger over dagens kurs så det er ikke sveisen på noen personer som er skyld i noe. Det er kun en aktør her som kan få opp kursen på REC og det er REC, alt annet er bortforklaringer.

Det er frivillig å investere i Norge og alt har en risiko.
Redigert 01.07.2022 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.07.2022 kl 21:46 5731

Rec får ikke opp kursen selv om de skulle ønske det. Rec må levere slik at markedet får tillit og kursen stiger.
oien2
01.07.2022 kl 22:55 5522

Om de med sveisen hadde sagt 80120 kr i løpet av to år, så hadde det hatt innvirkning, jo :) Men de med sveisen har som regel et snevert tidsperspektiv. Neste uke, neste mnd/hvem er kunde/kan vi kjøre kursen opp/ned. I REC har vi sett det mange ganger. Det er mange selskaper som er priset inn med forventning om om fremtidig inntjening som går voldsomt i minus i dag. De med sveisen "forstår" noen andre selskaper - virker ikke som de forstår det i REC.
Stabukk
02.07.2022 kl 10:46 4911

Ser svært gjerne at markedsverdien av Rec «bør være i størrelsesorden 45 MRD», men det blir jo berre ein urealistisk ønskedrøm. Synest som tidligare at Rec har gode nok utsikter alt i dag til å forsvara ein verdi tilsvarande Nel, som er prisa til ca. 21 mrd. Då bør Rec-kursen godt over 40, men også det framstår som ein ønskedrøm, i alle fall inntil vidare. Ser for meg at Rec kan levera solide overskudd frå 2024, sannsynligvis tidlegare enn Nel. For Rec handlar det mest om å informera betre og meir offensivt enn i dag. Då vil markedet sin tillit løfta kursen.
Slettet bruker
02.07.2022 kl 12:22 4698

Tips til langsiktige:

Jeg oppfordrer flere til å løfte blikket å se fremover, da dette caset har et enormt oppsidepotensial som med stor sannsynlighet vil bli (delvis) realisert frem mot 2024.

Men, turbulensen i de globale aksjemarkedene kommer mest sannsynlig til å fortsette på kort og mellomlang sikt, så de av dere som sitter med lånt kapital bør kanskje vurdere å sikre dere.

Personlig har jeg vært 100% eksponert i RECSI siden november/desember 2021 - og har dags dato et papirtap på 25%. Jeg er forberedt på at papirtapet kan bli betydelig større på kort og mellomlang sikt, da aksjen er belemret med mange kortsiktige tradere (profesjonelle og uprofesjonelle) som kjører aksjen opp og ned som en jo-jo. Jeg sitter imidlertid ikke med lånt kapital - og jeg har minimum 2 års perspektiv på investeringen. For meg spiller det derfor liten rolle om aksjen fortsetter ned i månedene som kommer, da jeg er svært trygg på at aksjen vil mangedoble seg fra dagens nivå frem mot 2024.

For dette caset er fremtiden utvilsomt svært positiv - så slå av PC`n og nyt sommeren!
Redigert 02.07.2022 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
Middelmann
02.07.2022 kl 13:05 4587

Med unntak av tidsperspektiv, er jeg helt enig med deg. Tror at det kommer et betydelig løft når regnskapstall for 2024 foreligger, altså våren 2025. Dog er det mange 'mindre' triggere som kan komme på veien mot 2025.
Slettet bruker
05.07.2022 kl 13:09 3756

Det er langt mellom RECSI-trådene som er verdt å lese, da de oftest fremstår som tendensiøs hausing og usaklig støy. innlegget til trådstarter er et unntak. Trådstarter gir en kort og konsis oppsummering av både nå-situasjonen og framtidspotensialet til caset. ... Innlegget bør leses av alle som vurderer inntreden eller exit fra aksjen.


Redigert 05.07.2022 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.07.2022 kl 17:54 3465

MERK: Før jeg fortsetter på verdien av RECSI vil jeg nevne at dette ikke er råd, kun personlige meninger som deles. Sikkert noen som ikke er enig, men dette er basert på underliggende verdier og fremtidig inntjening.

De store mulighetene for RECSI ligger innenfor polysilicon og da blir både pris og volum relevant. Som kjent har Hanwha tilbudt seg å å ta all produksjon fra RECSI sin fabrikk i Moses Lake (Silan/Polysilicon).

Hvis man tar som forutsetning at man får 80 % prosent av all polysilicon produksjon fra Kina:
https://www.solarpowerworldonline.com/2022/04/chinas-share-of-worlds-polysilicon-production-grows-from-30-to-80-in-just-one-decade/

Mye av dette volumet produseres i Xinjiang provinsen og Kina blir beskyldt for å bruke minoriteten Uyghurer til tvangsarbeid. Det brukes kullkraft på en del av disse fabrikkene, som kjent er mindre bra for miljøet. Nylig gikk USA ut og stoppet all import fra provinsen.
https://www.state.gov/implementation-of-the-uyghur-forced-labor-prevention-act/

USA har skapt et praktisk problem, de skal produsere/installere mer Solar, og allerede i dag installeres det mer solcellepaneler enn de klarer å produsere hvor de mangler blandt annet polysilicon. USA har derfor åpnet for å fjerne toll fra en del andre land i Asia. Utover det har Biden benyttet defense act for å støtte solar og komponenter. Dette er en raskere vei til tiltak, fremfor å ta ting via huset og senatet. Fortsatt er det få konkrete signaler for hva dette betyr for RECSI utover å det kan bli positivt. Billige lån, støtte til investeringer, staten blir kunde osv. kan kanskje være noen retninger.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/06/memorandum-on-presidential-determination-pursuant-to-section-303-of-the-defense-production-act-of-1950-as-amended-on-solar-photovoltaic-modules-and-module-components/

Tongwei, et stort kinesisk konglomerat kommuniserte nylig at de har signert to kontrakter for kjøp av poly de kommende årene. Kontraktsverdien et estimert til 18 milliarder USD for totalt 478.500 MT.
https://www.pv-tech.org/tongwei-hikes-pv-cell-prices-signs-polysilicon-deals-worth-us18-billion/

Polysiliconpriser har hatt en betydelig oppgang den seneste tiden (markedspriser). Hvis man tar frem kalkulatoren vil man se at Tongwei skal betale en estimert kilopris på 37,6 USD. (1MT = 1000 kilo).

Så til noe av poenget – hva er verdien av RECSI?
Med dagens fabrikker klarer ikke REC å produsere mer enn 20.000MT/ÅR (når de er åpne). Hanwha har tilbud seg å ta alt volum og Sila/G14 skal nok også ha leveranser i fremtiden. Med en demostrert cashcost på 8 USD/Kilo har RECSI ha en bruttomargin på 29,6USD/Kilo, før eventuelt SEMA. Med dette volumet vil det bli 592MUSD/år.

Bruker man USD/NOK på 10 og 420,625 millioner aksjer i RECSI, vil man se et resultat per aksje på 14,08 kroner. Dagens aksjekurs er 16.xx. Bruker man en P/E 15 på verdsettelse kommer man til en fair verdi på aksje som overstiger 200 kroner. (Sikkert noen som er uenige - kom gjerne med andre regnestykker)

Man kan selvsagt være pessimist og tro at Hanwha betaler mindre. Polyprisen i markedet kan falle og om at det om noen år kommer det mer produksjon inn vil det redusere prisen. Men det vil tross alt ta tid å bygge nye fabrikker og utvikle tilsvarende teknologi og patenter som RECSI har (FBR - Fluizided bed reactor)

I motsatt fall kan man tenke at RECSI betaler utbytte og ekspanderer sin produksjon og samtidig får betalt for å hjelpe andre aktører med å etablere FBR produksjon, da kan solar vokse som en del av energiuavhengighet.

Etter mitt syn er i alle fall RECSI verdt betydelig mer enn dagens aksjekurs. Når EPS/DPS og kontantstrøm kommer fra 2023 og i fullskala fra 2024.

Som sagt, gjør deres egne vurderinger - fortsatt fin sommer!
Slettet bruker
05.07.2022 kl 18:04 3420

Bra innlegg for å illustrere verdiene. Jeg er ikke uenig i disse innleggene som postes, annet enn når det kommer til hvilken multippel som brukes. Tiden gir fasiten, men jeg tror som industriselskap at Rec vil prises på lavere multippel enn 15. Jeg tror også at kostnadene har steget jevnt med inflasjonen ellers, så vil anta det er høyere enn 7-8$. I tillegg tror jeg Hanwha vil kjøpe på lavere priser enn spot, da de vil forplikte seg på langtidskontrakter og derfor få en rabatt. Som jo er vanlig.

Cash kost $10, salgspris sier vi $30. Fabrikken kjører ikke 100% året rundt, la oss si 90%. 18000MT poly med netto $20kg.

PE på 10, aksjekurs 85kr aksjen, om alt går på skinner og det blir blå himmel. Om markedet går av skaftet kan vi kanskje oppnå høyere multippel enn 10. Vi kan også oppnå lavere. Den lave gjeldsgraden pdd taler for god prising da.

EDIT: Så har vi jo Butte da. Har jo ikke tatt med stort der og har igrunn ikke regnet med at Rec kan selge restvolum av silangass på polyproduksjonen i ML heller.

Elkem tjener milliarder og prises i dag med en multippel på godt under 3. De har riktignok litt gjeld.
Redigert 05.07.2022 kl 18:08 Du må logge inn for å svare
Stabukk
05.07.2022 kl 23:11 2940

Kort spørsmål:
Sei Rec frå 2024-25 skulle oppnå eit resultat per aksje på 10-14 kr og styret vil gi utbytte: Ca kva utbytte kan ein forventa?
(For underteikna er årlig utbytte ein tanke opp mot salg på ein vesentlig høgare kurs enn i dag)
Slettet bruker
05.07.2022 kl 23:20 2880

Godt spørsmål. Utbytte blir jo ikke aktuelt om de skal vokse og utvide.

Om de bare skal beholde ML og Butte uten å utvide. Holde status, så kan man kanskje forvente et utbytte på 40% av overskuddet kanskje? Kanskje litt mindre til å starte med?

Om de skal vurdere utbytte fremfor å vokse, så tror ikke jeg det aktuelt før tidligst 2026-2027. Frem til da er fullt fokus på drift og å få fabrikken til 100%.

2026 kan bli første året etter et helt kalenderår på full drift.

Redigert 05.07.2022 kl 23:22 Du må logge inn for å svare
Stabukk
06.07.2022 kl 00:07 2728

Takk for svar. 3-5 kr i årlig utbytte kan jo bli ei pen tilleggsinntekt. For dei som vil venta litt og trur det blir styret sin politikk.
Slettet bruker
06.07.2022 kl 08:11 2378

Hvis jeg husker riktig mener jeg også å ha lest at 4% av selskapets verdi er normen for utbytte i denne bransjen.
Det havnet også rundt 4 kroner gitt dagens antall aksjer.

Men selv tror jeg ikke på utbytte før 2030 tidligst, og ser på det som uhyre usannsynlig at de ikke først fokuserer på utvidelser og vekst.
De har en helt enorm "once in a lifetime" mulighet fremfor seg, og har samtidig også fokusert på å holde utkikk for gode investeringer i tiden som kommer.

Hanwha er også dyktige på å samle opp kreftene til mulighetene byr seg, og viser både muskler og hjerne til å satse nå i forandringene som settes til verks (både i USA og Europa).
Stabukk
06.07.2022 kl 09:15 2166

Ok at utvidingar og vekst blir prioritert av Hanwha. Sjølv har største eigar i mine auge ein proff måte å informera om sine grep og ambisjonar. Inntil vidare har dette ikkje «smitta over» på Rec. Ansvaret ligg først og fremst hjå styret i Rec. Utan stabil kurs over 20 i løper av 2023 trur eg Hanwha som konsern vil ta grep, som å notera Rec på ein annan børs eller sluka heile selskapet.
Redigert 06.07.2022 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
Carrera
06.07.2022 kl 09:31 2083

Hvorfor akkurat 29 ?
Stabukk
06.07.2022 kl 09:40 2019

Sorry: Trykkfeil. Er retta til 20!
Slettet bruker
06.07.2022 kl 10:26 1851

Du må lesa korrektur før du trykker publiser!!