Vill prising fungerer fortsatt


Dette selskapet er en gåte. Et engineeringselskap som lager CO2 fangstløsninger med den teknologibase som er relativt begrenset i sitt bruksområde.
Omsetning på ca 800 millioner i år og taper vel NOK 150 - 200 millioner.
Selskapet har 101 ansatte og en verdsettelse på ca NOK 12 mrd. Det gir rundt NOK 120 millioner per hode.
Det slår de villeste rekorder fra Dot-Com Tiden!

Utrolig, men denne helt ille prisingen har vært villere og har vart en god stund.
Hvor lenge vil det vare?

Fremdeles NOK 9,500 millioner for 101 ansatte. Eller NOK 95 millioner per hode.
.com tiden blekner.

Her er det langt ned når de amerikanske aksjonærene som dominerer eierlisten skal trekke seg ut av likviditets- og risiko hensyn i 4Q.

Sell - or go to hell!
Bamse
20.09.2022 kl 20:06 271

Norge satser stort på karbon fangst så det har en fremtid. Det kommer til å eksplpdere snart. Får å nå klimamålene så må karbon fangst brukes.

Kanskje det. Etter .com fortsatte veksten for teknologi, internett og sosiale medier også. Men kursene gikk i do!
ACC priset fornuftig per i dag er nok mer på nivå med børsintroduksjonen - NOK 500 millioner.
Dit er det langt ned!