!!NOM!! Veldig,veldig snart til 1,50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 187711

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Redigert 14.03.2023 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
Boss 99
08.12.2022 kl 08:58 10153

Oslo (Infront TDN Direkt): Nordic Mining-datterselskapet Nordic Rutile har inngått en avtale med Metso Outotec for levering av utstyr til Engebø Rutil og Granat-prosjektet.
Det fremgår av en melding torsdag.
Pelsen
08.12.2022 kl 13:52 10356

Skulle tro at dagens meld ville løfte kursen litt , men er vist i noens interesse å presse den ned ?
Audietron
08.12.2022 kl 14:40 10458

Blir slik når man aldri kan får avklart om det blir emisjon. O g så var det denne granatavtalen då som dei aldri kan få på plass.
Winter
08.12.2022 kl 17:18 10472

De har vel sagt i rimelig klartekst at det blir emisjon? Meg bekjent så har de ikke sagt at de jobber med alternativer til det, men det er etter mitt eget minne,
kalia
09.12.2022 kl 12:31 10339

Nordic Mining begynte i førre veke arbeidet med tunnelen. Tunnelen blir ein sentral del av infrastrukturen som må på plass for å hente ut malm ut frå fjellet.

Det skal etablerast eit knusekammer og selskapet skal bore ei vertikalsjakt gjennom ytterkanten av førekomsten til toppen av Engebøfjellet.

– Det er ein stor milepåle for oss å starte med underjordsinfastrukturen, seier Kenneth Nakken Angedal, driftsdirektør i Nordic Mining til Firda.

LES OGSÅ
Ankar dom om gruvedrift i Engebøfjellet
Blir rundt 100 meter lang

Gruveprosjektet har skapt mykje debatt. Mange er mot, men det er også dei som støttar prosjektet.
Boss 99
12.12.2022 kl 07:31 9901

Jaja formueskatten holdes ned som vanlig i nOm! Bevist dette!

Pling! Plong!
Her blir det nok gjerne et nytt år med usikkerhet knyttet til Høysterettsanken, som selvfølgelig må ta månedsvis bare for å bli vurdert.
Treneringsforsøk nr. 40 and counting. Det må være et sant mirakel om en eneste person vil være villig til å investere eller satse i Norge fremover.
Boss 99
12.12.2022 kl 14:53 9713

Ja det kan du si , med slik regjering og andre støttepartier så er et bortimot håpløst å komme gjennom nåløyet. Styrt av følser og andre dustet ting
Boss 99
13.12.2022 kl 08:25 9492

https://www.youtube.com/watch?v=J2FHW4tjcyU
Einar Årstad
Noe å høre på i mellomtiden.
Bør deles så mye som mulig.
Boss 99
14.12.2022 kl 09:45 9119

Jaja sit vi her da. Gravemaskinsesongen er vel over i Nom land. Men borre i fjell det funker godt nå det er kalt, tror jeg. Borren går seg ikke så lett varm. Rettsaken hører vio vel ikke noe av før til høsten 2024 eller der omkring. Hva blir det av granat avtalen sitter Ivar på den til betre tider ska tru?
Boss 99
14.12.2022 kl 12:06 9081

Må snart selg skal jeg få betalt for støyten, begynner å bli ekkel nå!
Boss 99
15.12.2022 kl 13:14 8809

https://www.firda.no/fordefjorden-har-vore-fiskedaud-i-mange-ar/o/5-15-1496184LESARBREV
Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.
I Firda den 26. november hadde Rolf Losnegård eit innlegg med tittelen «Å drepe ein fjord», der han skildra fiskelivet i Dalsfjorden, i tidlegare tider, men som no har døydd ut i deler av fjorden. Han finn også grunnen for fiskedauden. Og så fryktar han at Førdefjorden vil lide den same skjebnen. Losnegård har ein teori om kvifor det er blitt slik, at det er oppdrettsanlegga og forureining frå desse som er årsaka.

Men no har det seg slik at Førdefjorden har vore fiskedaud i mange år, lenge før det kom oppdrettsanlegg her i fjorden. Og no kan eg fortelje ei historie om kva som kan vere grunnen til det. Denne historia begynte på den tid eg var liten, på 50-talet. Då voks eg opp på Helleneset, ein plass om lag midtvegs mellom Førde og Florø.

Eg var berre ein gutonge som hadde dragning til sjøen og fjorden, der eg kunne fiske. Men var for liten til å reise ut med båt, men i båtstøa var det også fisk, som eg kunne fiske etter. Der var småfisk som var for liten til matfisk, men som kattemat var den stor nok. Dette var fiskeyngel, på 10–12 cm lengde, som hadde gode oppvekstvilkår langs strendene den tida det var rein sjø. Etter kvart vart eg no eldre og fekk vere med dei som eldre var, og om sommarkveldane var det å dra på sjøen og dorge etter pale og småsei. Og fangsten kunne vere nok til eige bruk og vel så det og vi var nøgde med det. Om våren var det årsvist at det kom innsig av stor sei, så då var det livleg med mange båtar på fjorden frå Ålesundet og over mot Gjøringbøvika. Og alle fekk fisk, så mykje dei ville. Dette fisket kunne vare nokre veker.


Men den tid er for lengst forbi, når det var mykje liv ved og i fjorden. Sjeldan ser eller høyrer ein måse eller anna sjøfugl. Niser, som ein kunne høyre og sjå dagleg er også borte. No hender det at det kjem inn fjorden ein liten flokk med spekkhoggarar, som fer inn fjorden, snur og fer ut att. Ein og anna skarv kan sjåast, som står på ein topp å flaksar, for å tørke vengene.

Då eg vart eldre og reiste bort hadde eg mindre kjennskap til kva som skjedde på og i sjøen heime. Når eg så kom tilbake etter eit par tiår og fekk meir kontakt med heimeplassen oppdaga eg at livet ved og i fjorden hadde endra seg. Småfisken i fjera var borte, pale og småsei, torsk, lyr og anna fisk var det lite eller ingen å få på snøre eller med garn.

Dette skjedde på den tid då Førde var i ferd med å vekse, og det var ei ønskt utvikling. Førde skulle vere og blei utbyggingssenter. Det medførte stor bustad- og forretningsutbygging. Då kom «Ankerløkken», flyplass og anna industri. Stor utvikling og aktivitet over alt. Det er vel ikkje tvil om at dette måtte merkast med omsyn til utslepp av kloakk og anna forureining. Også utover langs fjorden vart det på denne tida auka utslepp frå busetnad og landbruk. Alt måtte gå i sjøen og fjorden. Det er vel ei kjent sak at kloakkutslepp i Førde gjekk med dårleg reinsing i rør eit kort stykke utom kaiane den første tida. Så kom også avsig frå bossplassen på Einestølen.

Så kan ein tenke seg, kvar vart dette av. Svaret er enkelt, alt flytande må fare ut fjorden, og langs strendene, der fjordfisken har sine gyteplassar og fiskeyngel skal vekse opp. Så dette er min teori om årsaka til at her lite fisk i fjorden.

Då er det ein kan undre seg over korleis nokon kan hevde at Førdefjorden er ein fiskerik fjord, som vert lagt aude om det vert slept stein ut på 350 meters djupn i Vevringsfjorden. På denne djupna er det så godt som stillleståand sjø utan påverknad av straumen i øvste sjølag.

Å drepe ein fjord
Boss 99
15.12.2022 kl 13:18 8807

Så her kan du lese tingeling og naturforbundet. Bare svart løgn og bedra du fere runt med i følg denne mannen.
Boss 99
16.12.2022 kl 11:45 8650

Duogdu så stille det ble. Ivar har vel ikke noe nytt på gang heller. Ikke noe finansiering fra staten heller. Jo kanskje det er det som trekker slik ut. Like rundt hjørnet sies det.
Boss 99
16.12.2022 kl 16:56 8649

Hørte på Ivar på finans avisen økonomi news. Sier at om et par mnd er alt i boks. Tror jeg.
Boss 99
19.12.2022 kl 11:32 8182

Nordic Mining has, through its wholly owned subsidiary Nordic Rutile AS, signed
the final agreement with the leading engineering companies Hatch and Sweco as
Project Management Consultant ("PMC") for the Engebø Rutile and Garnet project
(the "Project"). The PMC agreement is signed with Hatch as principal consultant,
with Sweco supplementing key resources to support the Norwegian construction
regulations. The PMC is integrated into the owners' team, reporting to the
Engebø Project Director, Terje Gundersen, and will be responsible for process
design, and overall engineering coordination and integration of the selected
partners for Engineering, Procurement and Construction ("EPC").
The PMCs is, as part of the owners' team, instrumental in supporting the Project
Boss 99
19.12.2022 kl 18:07 8097

En liten opptur idag. Nordover!!!
murpy
21.12.2022 kl 16:19 7731

Nå kommer emisjonen på 1,50. Da er vi vertfall ferdig med det.
Boss 99
22.12.2022 kl 15:11 7418

1,30 next,ellers?? Latterlig dette. Mindre skatt.
Det går ihvertfall ikke som heading tilseier. Så rart...1,8
Redigert 22.12.2022 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
Boss 99
23.12.2022 kl 11:35 7238

Dette lesarbrevet er sendt inn av (oppe f.v.:) Anne-Line Thingnes Førsund i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Truls Gulowsen i Naturvernforbundet, Ole-Erik Thingnes i Leve Førdefjorden. Nede f.v.: Åsmund Bethelsen i Leve Førdefjorden, Tone Larsen i Leve Førdefjorden og Gina Gylver i Natur og Ungdom. Foto: InnsendtLESARBREV
Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.
Nordic Mining treng ikkje å dumpe millionar av tonn med gruveslam i Førdefjorden og kappe toppen av Engebøfjellet. Det finst meir miljøvenlege måtar å vinne ut mineral på. Spørsmålet er om det etter kvart handlar om prestisje og mangel på mot til å snu i tide – og kan hende om å tene litt meir pengar, for Nordic Mining?
LES OGSÅ
Med jarnskodd hæl i Vevring
Gruveselskapet har fått løyve til ope dagbrot i Engebøfjellet med dumping av opptil 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden. Etter tiår med protestar og sivile ulydnadsaksjonar saksøker Naturvernforbundet og Natur og Ungdom staten for å ha gitt ugyldige løyve til gruveverksemd grunna omfattande sjødeponi. I stemninga som vart sendt inn 15. november i år går søksmålet på tre rettslege innseiingar:
Løyve bygger på urett forståing av EØS-rettslege miljøkrav
Det er ei betre driftsform utan sjødeponi som skulle vore greia ut og pålagt
Miljøkonsekvensane vil bli meir alvorlege enn det som er føresett i løyva.
Vi vil spesielt fokusere på manglande utgreiing av meir miljøvennlege måtar å hente ut mineral på. Planane om sjødeponi, ikkje sjølve gruvedrifta, er kjernen i striden. Hovudgrunnen til at Nordic Mining planlegg sjødeponi er fordi dei ynskjer dagbrot. Dei vil altså kappe 50–60 meter av toppen av fjellet, framfor å gå inn i fjellsida med tunell. Naturleg nok gjer dette mykje meir restmassar. Som advokatfirmaet CMS Kluge demonstrerer i si stemning, strekkjer motstanden mot denne forma for mineralhandtering seg langt utover miljøbevegelsen.
LES OGSÅ– No må fleire framsnakke gruveplanane i Førdefjorden
Det er no berre Norge og Papua Ny-Guinea som tillèt nye prosjekt med sjødeponi. Nyleg meldte Nordea at dei trekker seg som aksjonær av omsyn til miljøet. Nordea er Nord-Europas største finanskonsern og har vore ein av Nordic Mining sine viktigaste finansielle støttespelarar. Landets største kapitalforvaltar, Storebrand, viser i sin nye naturstrategi at dei også tek avstand frå utslepp av gruveavfall i sjø.
CMS Kluge viser at vurdering av alternative driftsformer har falle mellom to stolar: Miljømyndigheitene og mineral- og næringsmyndigheitene har ikkje klart å samarbeide for å «stille konkrete vilkår til mineralverksemd som effektivt kan avbøte negative miljøkonsekvensar» som utgreiinga til ny minerallov påpeiker (NOU 2022:8). Heile prosessen er feil. Miljødepartementet har gjeve løyve til sjødeponi utan å greie ut om det kan gjerast utan å dumpe millionar av tonn gruveslam i sjøen. Og så har Næringsdepartementet på si side gjeve drifts­konsesjon fordi miljødepartementet har godtatt sjødeponi som miljømessig forsvarleg, noko som altså er feil.
LES OGSÅ
Stadig nye grunnar til motstand i Vevring
Trass i at Nordic Minings finansdirektør Christian Gjerde i retten (sak 21-176614ASD-BORG/03) har vitna om at dei har økonomi til å gjennomføre lønnsam gruvedrift utan sjødeponi, har dei ikkje greia ut dette. Og trass i at dei i avfallsplan-utkastet seier at dei har hatt dialog med lokalbefolkninga, har Nordic Mining altså ikkje teke til seg motstanden mot fjorddeponi. Dei har i avfallsplanen redusert berekna omfang av gruvemassane som skal deponerast i fjorden, frå 250 til 50 millionar tonn. Noko som viser eit lovande potensial for å unngå fjorddeponi.
Når det gjeld miljøkonsekvensane i Førdefjorden peikar CMS Kluge på at ein snakkar om ein helt annan røyndom enn den som er lagt til grunn av Miljødepartementet ved vurdering av forureiningsløyve. Konsekvensane av sjødeponiet for naturmangfaldet er undervurdert. Forvaltninga har vurdert konsekvensane for miljøet utan å ta omsyn til den store risikoen for partikkelspreiing og spreiing av nanopartiklar. Med det vil miljøskadane i Førdefjorden vere enda meir betydelege enn Miljødepartementet allereie har lagt til grunn i si behandling av saka. Det at sjødeponi vart godkjent som ubestridt løysning er ein saksbehandlingsfeil som vil få konsekvensar for alle dei som kjem etter oss i historia.LES OGSÅ
Når sant skal seiast
I ein høyringsuttale frå Havforskingsinstituttet til Nordic Mining sin avfallshandteringsplan vert det teikna eit dystert bilde langt fram i tid: Etter avslutta deponering vil massane rett nok kunne dekkast til med nytt naturleg sediment der organismar kan feste seg og marint liv kan oppstå. Men det er rekna med at det vil ta om lag 400 år å danne eit tjukt nok lag med sediment til at sjøbotn kan friskmeldast.
FNs berekraftmål 14 handlar om at vi må bevare livet i havet, fordi utan det vil ikkje jorda fungere. Innan 2025, altså innan to år, skal vi forhindre og i betydeleg grad redusere alle former for havforureining, særleg frå landbasert verksemd. Og innan 2020(!) skal vi kunne forvalte dei økologiske systema gjennom styrking og gjenoppbygging. Livet i Førdefjorden er rikt, men for sårbart til at Nordic Mining skal få eksperiment med det ut ifrå sine økonomiske motiv.
LES OGSÅLokalpolitisk rasering i Vevring
Nordic Mining marknadsfører no planane og det dei driv med ved Førdefjorden som berekraftige. Og selskapet lovar at det biologiske mangfaldet vil bli betre både i sjøen og på land i løpet av driftsperioden på 40 år. Selskapet har ikkje lagt fram nokon plan for dette, eller ein uavhengig fagleg dokumentasjon korleis dei skal få det til. Dei brukar det berre i marknadsføringa av prosjektet for å få investorar. Investorar derimot trekker seg ut av gruveselskap som er engasjert i prosjekt med sjødeponi.
Etter det vi kjenner til har ikkje Nordic Mining lagt fram planane som Næringsdepartementet har kravd, der «Andelen overskotsmassar skal minimeres i alle prosessar, slik at behovet for deponering blir minst mogleg, basert på beste tilgjengelege teknologi og beste tilgjengelege drifts- og deponeringsmetodar.» Burde ikkje desse planane kome på bordet snart, før alt er øydelagt og låst, og det ikkje er nokon veg attende?
Redigert 23.12.2022 kl 11:40 Du må logge inn for å svare
Boss 99
23.12.2022 kl 11:41 7342

https://www.firda.no/det-kan-gjerast-annleis/o/5-15-1499412
Jaja pågangsmot har dem , men om det nyttttarrrr er nok heilt anna.
Redigert 23.12.2022 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
Boss 99
26.12.2022 kl 14:33 7187

Noen som har hørt det?
elnomi
26.12.2022 kl 14:39 7182

Jeg skulle ønske NOM ville være mer opptatt av miljø, men slik er det ikke desverre.

I agree that mining as a whole is not nice for the enviroment, but in reality what else can NOM do to make it more enviromentaly freindly ? I just cannot see they can do much more than what they are doing at the moment and still be a viable concern ? Like it or not, Norway is a mining nation and the government / Norwegian people derive a good income from that !
Boss 99
26.12.2022 kl 15:20 7273

Det holder jo at du er det. Hvis alle er som deg. Ja da vet vi hvordan det går. Problemet er at de stadig fødes flere å at vi lever alt for lenge.
Nugatti
26.12.2022 kl 19:57 7130

Dere burde se på Magna Mining - sjekk tråden Beste risk /reward case jeg har sett, på dagens prising. Her kan dere komme inn utrolig billig. Utrolige reserver for en billig penge, stigende nikkel priser. Produksjon allerede opp å gå 2023.
Sydney
26.12.2022 kl 19:58 7125

Hvor er tråden?
Nugatti
26.12.2022 kl 23:02 6969

Ticker: NICU.V., Magna Mining, under gull og gruve på forumet her.
Carbo
26.12.2022 kl 23:55 6961

Et perfekt innlegg eller annonse om en vil definere det slik.
Perfekt for NOM, fordi innlegget sammen med påfølgende diskusjon på samme side, viser så veldig tydelig hvilken sammenblanding av roller og interesser det er i Naturvernforbundet og AMR. De har forlengst skutt seg selv i foten i forsøket med å kuppe NOM`s tildelte rettigheter under skalkesjulet som naturvernere.
Embedsverket har god kjennskap til denne siden av saken, samt historikken med TVR som bakmann og kuppmaker fra sin tid i NOM.

Boss 99
27.12.2022 kl 08:21 6854

Da får vi bare håpe at den norske dommerstand ikke lar seg overtale av desse pågående menneskene.
Boss 99
28.12.2022 kl 14:35 6447

Jaja begynner å bli en stund siden felles ferien daå. Ting tar tid. Noen tar tapet koste hva det en blir. Huffameg.
Boss 99
29.12.2022 kl 09:10 6226

Ligger an til emi på ca 1 kr. Realisert av Nordic Mining.
Jocker
30.12.2022 kl 10:59 5909

The EMI will have to wait for better times acc to Mr Fossum .Hard to believe that the past months average prize level, which is told to dictate the IPO price would climb . Diluted number of shares on this dumped price level no more attractive? Is there really not any other alternatives. EU is only talking?

Boss 99
31.12.2022 kl 13:13 5549

Ja ja et år til hel... når det gjelder Nom. Jeg lover å ikke slutte med å komme med dumme kommentarer og osv neste år også. Happy New year Nomere.
Boss 99
02.01.2023 kl 10:16 5336

jepp slutt på salget nå, helt til noen våkner.

Boss 99, and a happy new year to you as well :) Whats your feeling on the AMR and the supreme court of appeal ? Do you think it will be thrown out or go to the bitter end ?
Boss 99
02.01.2023 kl 12:50 5104

My opinion of this is that it will be thrown out. Enough is enough