!!NOM!! Veldig,veldig snart til 1,50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 187710

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Redigert 14.03.2023 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
Winter
16.01.2023 kl 21:07 10465

Nom har vel flagget emi ganske mange ganger som endel av planen så jeg ville bli overrasket dersom det ikke skulle bli noen.
invester
17.01.2023 kl 09:13 10010

Med gårsdagens kontrakt, er selskapet utsolgt de neste 5 årene! EBITDA på ca 600 mNOK i året bekreftet av Fossum igjen. Det er enormt bra!
Her må det en reell reprising av selskapet til.
Det er ikke sikkert nå at selskapet trenger å fullføre siste lille emisjon for å fullfinansiere resten av investeringene, i alle fall med det første. Mye av disse pengene skulle uansett være en slags "reservefond" i tilfelle ting gikk litt tregere. Det kan man ikke si nå.

Forventer at aksjen er opp i 5-6 kr i løpet av året.
Redigert 17.01.2023 kl 09:16 Du må logge inn for å svare
Boss 99
17.01.2023 kl 09:50 9859

Utsolgt de fem første årene
Råvarer: Nordic Mining har med mandagens avtale solgt hele sin produksjon for de første fem årene. Målet er å ha en EBITDA-margin på 65 prosent i denne perioden, ifølge konsernsjefen.
Sigurd Sveen
– Vi synes det er utrolig spennende å bygge den første nye mineralvirksomheten i Norge på nesten 40 år. Dette er et svar på regjeringens initiativ og den kommende mineralstrategien om et tettere samarbeid i Europa. Målet er at regionen skal bli bedre selvforsynt av viktige mineraler, sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum.
Gruveselskapets planer om å starte opp produksjon av mineralene rutil og granat i Engebøfjellet i løpet av høsten 2024 beveger seg fremover. Allerede sommeren 2021 hadde Nordic Mining sikret seg to store kunder som ville kjøpe all rutilet som er planlagt produsert de første fem årene.
Mandag morgen ble det klart at all granaten i samme periode er solgt til en ledende internasjonal produsent og distributør av granat til vannjetskjæring, sandblåsing og slipeformål.
– Dette sikrer en solid inntjening og gode marginer i prosjektet. Det er det ingen tvil om, sier Fossum.
Bra start på året
Da Nordic Mining la frem tredjekvartalstallene i november, ble det lagt frem prognoser om at inntektene fra dette gruveprosjektet vil stige fra 84 millioner dollar i 2024 til 104 millioner dollar i 2030. Gjennomsnittlig EBITDA-marginen i samme periode er anslått til solide 65 prosent.
– Dagens granatavtale bekrefter disse prognosene, sier Fossum.
Mandag ettermiddag var Nordic Mining-aksjen opp 13,2 prosent til 2,49 kroner. Det gir en oppgang på 33 prosent så langt i 2023, men en nedgang på over 37 prosent det seneste året.
Ifølge Fossum er det anslått at det vil koste 277 millioner dollar å bygge ut gruvedriften i Engebøfjellet. Foreløpig har Nordic Mining kommitert 211 millioner dollar, tilsvarende rundt 75 prosent av totalen.
– Vi jobber kontinuerlig med å få på plass resten, sier han.
Gode utsikter
Granat og rutil er to vidt forskjellige mineraler. Mens granat brukes til vannjetskjæring, sandblåsing og slipeformål, er rutil kjemisk sammensatt av titan og oksygen. Rutil er det best egnede råstoffet til produksjon av titanmetall, som nå er definert som et kritisk metall i EU.
Rutil vil stå for mesteparten av inntektene i begynnelsen, mens planene er å øke granatproduksjonen fra rundt 125.000 tonn i begynnelsen til 200.000 tonn etter syv år.
– Markedet for disse to mineralene ser veldig bra ut. Rutil er et viktig strategisk og geopolitisk mineral fordi det går inn i titanmetall, som blir tatt i bruk i stadig flere sammenhenger. Vi tror rutilmarkedet vil holde seg særdeles godt i overskuelig fremtid.
– I granatmarkedet er det også større fokus på regional produksjon. Dette er en mineral som er mye lavere priset enn rutil, så derfor får transport og logistikk større betydning. Vi blir den eneste granatprodusenten i Europa, noe som er viktig for store deler av vår produksjon, sier ­Fossum.
Nordic Mining

dahl
17.01.2023 kl 10:19 9776

Veldig fin og positiv helside om NOM i Finansavisen i dag

Så gikk det som spådd, utsolgt for både rutil og granat i fem år inntil videre salg. Så spørs det om det snart er utsolgt for aksjer også. Kunne vel ikke bli en bedre start for nom enn dette?

Kommer vel snart noen med fet pengesekk som vil være med på dette.
Redigert 17.01.2023 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
Tanjiro
17.01.2023 kl 16:36 9195

Kommer nok en emi ja, er typisk å pøse på med gode nyheter i forkant av en emisjon. Prøve å få kursen så høyt opp som mulig.

Fra 2 juni 2022 -
"Iwatani skal også delta i en emisjon i Nordic Mining senere i år med 20 millioner dollar, eller rundt 190 millioner kroner. Det japanske selskapet skal tegne seg til samme kurs som andre aksjonærer vil få tilbud om. Vilkårene for emisjonen skal kunngjøres senere."

https://aksjelive.e24.no/article/ja5ren
Hellboy
17.01.2023 kl 17:42 8978

Takk for informasjonen. Har ikke fått med meg at Iwatani skal inn med 1/3 av det planlagte emisjonsbeløpet. Litt forenklet kan man da tenke at av de 60mUSD som er planlagt hvorav 30mUSD er "reservemidler" ifht evt kostnadssprekker etc så er det strengt tatt bare 10 som utfra planen er nødvendige. Så om alt går etter planen vil NOM med ferdig gruve sitte igjen med 30mUSD. Alternativt om deler av de "siste 40" kan finansieres på annen måte.

Syns det bare ser bedre og bedre ut for ferdigstillelsen.
drot
17.01.2023 kl 18:45 8810

De 60-70 mUSD kommer i tillegg til Iwatani(som skal delta i emi), EPC-partnerne(lån som konverteres til aksjer ved emi), royaltylånet(Orion) og obligasjonslånet.. Mulig de kan knipe litt igjen på reservebehovet siden all produksjon de første årene er solgt? Edit: det hjelper vel strengt tatt ikke, siden midlene bør være tilgjengelig under konstruksjon i tilfelle kostnadsoverskridelser.
Redigert 17.01.2023 kl 18:50 Du må logge inn for å svare
Boss 99
18.01.2023 kl 08:56 8109

Både USA og EU har store ambisjoner om å styrke sine hjemlige verdikjeder for mineraler og bygge mer fornybar energi, for å sikre stabil tilgang og kutte klimagassutslipp. Det henger sammen, fordi mineraler blant annet er en forutsetning for å kunne produsere solcellepaneler og vindmøller. I tillegg er de avgjørende for produksjonen av elektroniske komponenter som brukes i alt fra PC-er og telefoner, til fly og proteser.
Derfor har USA gjennom sin «Bipartisan Infrastructure Law» og EU gjennom sin «Action Plan on Critical Raw Materials» gått inn for å styrke egen mineralutvinning og resirkulering gjennom reguleringer og investeringer, men også sitt samarbeid med mineralnæringen. De vil begge bruke milliardbeløp for å sikre det de omtaler som strategiske sikkerhetsinteresser. Det er heller ikke utenkelig at det kan komme på plass strategiske samarbeid for å sikre hverandres interesser i det som oppleves som et gjensidig tillitsforhold.
For EU handler det også om å oppnå energiuavhengighet. 2022 har med all tydelighet vist sårbarheten når forsyningslinjene i et viktig produkt som naturgass avhenger av et autoritært regime som det russiske, med tette bånd mellom staten og næringslivet.
I dag importerer EU rundt 98 prosent av sjeldne mineraler og om lag 60 prosent av sine kritiske mineraler fra Kina. For USA er situasjonen at omkring 80 prosent av sjeldne mineraler importeres fra Kina, mens landet er fullstendig avhengig av import av minst 15 av de 35 mineraltypene som er klassifisert som kritiske, ifølge S&P Global Market Intelligence. Kritiske mineraler er de som er essensielle for den økonomiske eller militære sikkerheten.
Kina er i dag verdens suverent største produsent av mange kritiske og sjeldne mineraler. Det har gitt landet en ledende posisjon innen produksjonen av solcellepaneler, vindmøller og batterier. Når myndighetene også har vist vilje til å begrense eksporten av mineralene for å sikre forsyninger til det innenlandske markedet, er risikoen for EU og USA åpenbar.
De neste tiårene er det forventet en etterspørselsvekst for kritiske mineraler på 400 til 600 prosent. I enkelte bruksområder, særlig det som trengs for komponenter til elektriske biler, snakker vi om at etterspørselen vil øke med opptil 40 ganger. Behovet er med andre ord nærmest umettelig, og synliggjør med all tydelighet at det holder ikke bare å resirkulere det vi allerede har – vi må også utvinne mer.
Norge står riktignok utenfor EU, men vi er ansett som en partner til å stole på av både våre europeiske og amerikanske allierte. Når vi i tillegg har store mineralressurser på både fastlandet og norsk sokkel, er det naturligvis ønskelig både for vår egen del og våre fremste handelspartnere og sikkerhetspolitiske allierte at vi utvinner disse.
Ved Engebø i Sunnfjord kommune i Vestland fylke ligger en av verdens største forekomster av titandioksid. Dette mineralet brukes igjen i fremstilling av titanbaserte produkter som igjen benyttes til samfunnskritiske formål.
Derfor er det gledelig at regjeringen i sin nye mineralstrategi legger opp til at Direktoratet for mineralforvaltning sammen med Norges geologiske undersøkelse skal ha et eget hurtigspor for kritiske mineraler. Detaljene får vi ved fremleggingen av mineralstrategien som næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bebuder innen våren, men det er uansett en god nyhet at han ønsker løsninger for raskere realisering av ny mineralindustri. Utviklingen av Engebø-prosjektet har tatt 16 år, og blir ved driftsstart den første nye gruven i Norge på nær 40 år. Det kan ikke gå like lenge neste gang.
For den norske mineralnæringen blir det avgjørende å vise at vi kan utvinne mineraler med lavest mulig klima- og naturavtrykk, samtidig som vi sikrer lønnsomhet, arbeidsplasser og positive lokale ringvirkninger. Da skaper vi også større aksept for nye utvinningsprosjekter, som er bra for Norge og sikrer trygghet for ressurstilgang for næringslivet og til våre allierte.
(Nordic Mining står bak det omtalte Engebø-prosjektet. Red.)
invester
18.01.2023 kl 11:32 7538

Reprisingen har så vidt begynt, "ørkenvandringen" kan dermed bli historie nå.

Tipper det vil bli kamp blant større aktører om å komme på eiersiden i NOM og dermed få tilgang til enorme, etterspurte naturressurser på europeisk jord!
Boss 99
18.01.2023 kl 11:39 7545

For oss gutta og ladies som har vert med siden tidenes morgen "puhhh" så er dette en gedigen opptur. Håper den ikke stoppe med det første.
kaunis
18.01.2023 kl 11:41 7547

At NOM er et selskap for fremtiden er ikke noe å lure på, men her kommer en emi snart og da vil de som skal delta med store beløp forlange en stor rabatt. Det er mange år til det blir utbytte fra denne aksen, og da har det lett for å bli en synkende interesse til aksjen . kursen vil etter hvert falle opp gjennom årene så her er det lurt å stoppe opp litt før en eventuelt går inn med mer kapital.
Boss 99
18.01.2023 kl 11:45 7571

Hehe jaja det kan du si. Er jo i oppstart fasen da,så dette er jo normalt.
invester
18.01.2023 kl 12:02 7567

Hvis du tror at NOM går med på å gi "store" rabatter i en evt emisjon nå etter at selskapet har solgt all utvinning for de neste 5 årene, så tar du grundig feil. Eller så er det bare en ønsketenking fra din side.
NOM var 75% finansiert FØR kontrakten på mandag, så siste emisjon blir heller mer en reservefond framfor nødvendighet. Selskapet kommer til å tjene voldsomt med penger i årene framover.

PS Jeg blir gjerne med i en evt emisjon, jeg.
Redigert 18.01.2023 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
Hellboy
18.01.2023 kl 13:21 7398

Du er ikke den eneste som gjerne blir med på emisjonen.

Jeg øker gjerne andelen min litt selv ;)
arpette
18.01.2023 kl 13:36 7369

Blir også med på eventuell emisjon.

"Kursen vil falle opp gjennom årene" Du har jo halveis rett. Kursen vil gjøre fall i feil retning for de som har shortet:) Lol

"Kursen vil falle opp gjennom årene" Du har jo halveis rett. Kursen vil gjøre fall i feil retning for de som har shortet:) Lol

Gratulerer til de som har ventet lenge👍
Boss 99
18.01.2023 kl 15:34 7053

Takk. Kan det være Tine ,Nordea eller Storebrand som er veien inn igjen. Hahahaha.
Hellboy
18.01.2023 kl 15:56 6979

Nuvel.

Vi som har vært med siden "tidenes morgen" har jo sett høyere kurser underveis.

Så litt tidlig å gratulere bare for at markedet er i ferd med å ta til fornuft etter fallet i fjor høst. Men om ikke så lenge når vi begynner å sette ATH håper jeg du gjentar den hyggelige gesten :D
Winter
18.01.2023 kl 17:00 6772

Det er helt korrekt, det er vel snart et år på dagen siden Clearstream dro opp aksjen til sluttkurs 4,68kr. eller rundt deromkring.
Hellboy
18.01.2023 kl 17:06 6739

Jupp, så her i heimen er det ikke eufori enda.

Bare grei humørstigning på disse kursbevegelsene, men er ikke i tvil om at vi vil se nye ATH`er snart.
Boss 99
19.01.2023 kl 13:26 6101

Noen er fornøyd med 3,24 andre ikke før vi ser 20 tallet. Når det en blir.

nok 12,401,- er vel ath tror jeg, det kommer nok, nom er sterkere enn stål:)

Kuriositet

"Titan er sterkere enn stål men 42% lettere og brukes derfor i flyskrog.
En Boeing 787 Dreamliner inneholder 15 % titan."

Har jeg lest, hehe
Boss 99
20.01.2023 kl 11:43 5336

Robot Laura er her igjen.
Hellboy
20.01.2023 kl 14:28 5091

Hehe, ja og det viser også behovet for Titan ifht å kutte utslipp. Hadde alle fly byttet ut stål med Titan, hadde de vært lettere og sluppet ut mye mindre CO2.

Noen som vil ta på seg oppgaven med å forklare Natur og Ungdom dette? Bellona som er eneste skikkelig seriøse miljøorganisasjon i Norge skjønner det.
gakk gakk gakk
20.01.2023 kl 14:34 5083

sjekket aksjelistene og ingen store men kun småsparere som har kjøpt hittil. nå er aksjelistene 3 dager på etterkant. Men veldig positivt hvis de store venter med å kjøpe til emien da det er viktigigste for Nom er å få fulltegnet emisjonen.og får de en meget god rabatt i tillegg så er det en vinn vinn situasjon for begge parter.
Redigert 20.01.2023 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
Tanjiro
20.01.2023 kl 14:44 5054

Man ser at kjøpersiden er der, kan gå like fort opp igjen som den synker, det har vi sett denne uken. Når selgerne er borte og folk begynner å holde på aksjene så kan det bli bra.
OZZY
20.01.2023 kl 14:50 5071

det gjenstår 65 millioner dollar for å få fullfinansiert NOM. Det regner de at de har på plass i løpet av Q1.
gakk gakk gakk
20.01.2023 kl 14:54 5083

med Japansk tradinghus royalities og lån til entrepenørene som skal omgjøres til aksjer så blir det mange aksjer å trykke i en emi på 92 mill dollar. nå vet ikke jeg rabatten men kan ikke skjønne annet enn at den må bli på 28% og da blir det et sted mellom 500-550 mill nye aksjer i markedet etter dagens kurs. kan jo komme melding hver dag og er nok mange som vil være ute før helgen. tipper det blir en dump på slutten av dagen.
Redigert 20.01.2023 kl 14:58 Du må logge inn for å svare
Hellboy
20.01.2023 kl 15:04 5041

Boss99

Kan du lukke denne tråden? Greit å ha en seriøs NOM-tråd uten en gakk gakk som vil ha kursen ned og ikke har dokumentasjon.
gakk gakk gakk
20.01.2023 kl 15:07 5052

Hva vil du ha av dokumentasjon Hellboy? har du ikke fått nok? Bare å spørre om hva du lurer på så skal du få et seriøst svar.

Kjøp som gjelder her i gården nå:)

Gakk hen å gjør likeså, står det vel i bibelen tror jeg:)
Redigert 20.01.2023 kl 15:15 Du må logge inn for å svare
Hellboy
20.01.2023 kl 15:12 5094

Du spammet ned en tråd i går, som jeg ikke orker å lese mer på.

Hold deg der.

Udokumenterte påstander om høyere emi etc. i tillegg til en mildt sagt hyperaktivitet. Dokumentasjon har du ikke levert på noen av dine påstander som er spekulative. En agenda om å få ned kursen, selv om det kun er idioter som tror at å skrive på Hegnars sirkus påvirker kurs. Men du tror det tydeligvis. Håper vi kan få en NOM-tråd uten deg her
gakk gakk gakk
20.01.2023 kl 15:20 5068

Hellboy! jpust med magen nå og konsentrer deg om spørsmålene til meg. hva lurer du på? ser at du skriver om en høyere emi etc? vanskelig å fårstå deg men du lurer sikkert på det med emi så her er svaret på det. Nom må ha inn 92 mill dollar til sluttfinansieringen. lån og emi er det som skulle fullføre finansieringen.. i mitt hode da så står det igjen en emi på 92 mill dollar. i den emien så tror jeg rabatten blir på 28%. med dagens kurs så blir da emien på 1,90-2kr og 500 -550 mill aksjer mere i markedet. har du fått klart svar nå?
Redigert 20.01.2023 kl 15:23 Du må logge inn for å svare
Hellboy
20.01.2023 kl 15:29 5041

Nope, all verifisert informasjon er en emi på 60mUSD, hvorav 30 er til "prosjektreserve".

Dine påstander for å skremme folk er udokumenterte påstander. Hold deg til den andre tråden hvor du pårøver å skremme ut folk for å få billigere aksjer, støtte div motstandere av NOM eller hva pokker som egentlig er din agenda. Men herregud, du klarer ikke engang å skrive norsk. "Forstå" f.eks staves ikke "fårstå". Med mattekunnskaper som ligner slik jeg ser det, så er du bare å ignorere.