!!NOM!! Veldig,veldig snart til 50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 541777

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Dette er utvilsomt det lengste hjørnet på kloden.
Redigert 21.02.2024 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
Ransen
15.08.2023 kl 12:48 10304

Er stadig flere som ser at det som trådstarter indikerer kan være oppnåelig....
Boss 99
16.08.2023 kl 15:16 9924

Anbefalinger for kursen 1kr. Pr stk. Faktumet er at kursen svinger sørover. Helt normalt i Nom.
Redigert 16.08.2023 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
Ransen
16.08.2023 kl 15:30 9951

Bare å lene seg tilbake å nyte.
Framdriften går ihht planen og snart begynner det å komme bud fra utlandet. Ikke at selskapet skal selges med det første, men antar at de fleste får et stikk hva gjelder verdien...
Boss 99
16.08.2023 kl 15:34 9971

Ja håper det hjelper.
Boss 99
21.08.2023 kl 11:28 9429

Stadig nåken som skal ut å freista lykka andre stadar. Håpar dei ikke rekk attende i tide å då måttast springa efter.
Boss 99
23.08.2023 kl 08:12 9080

Ja det som tjener en selv best:
Tjente 14 millioner på aksjeutlån til shortere
Finans: Folketrygdfondet låner ut aksjer til investorer som spekulerer i kursfall. Ved utgangen av andre kvartal hadde fondet aksjer verdt 10 milliarder til utlån.
I halvårsrapporten til Folketrygdfondet kommer det frem i kontantstrømoppstillingen at «inntekt mottatt fra utlån av aksjer og obligasjoner» var på 14 millioner kroner, opp fra 11 millioner kroner i samme 29periode i 2022.
I løpet av hele fjoråret var disse in ntektene på 26 millioner kroner.
Bidraget til fondets resultater er marginalt når markedsverdien av investeringene er 331 milliarder kroner. De 14 millionene bidro til avkastningen i første halvår med 0,01 prosent. 10 milliarder
Ettersom Folketrygdfondet er den største investoren på Oslo Børs, og aksjeutlånene ved utgangen av andre kvartal utgjorde hele 4,8 prosent av aksjeporteføljen, er det veldig gode sjanser for at det er Folketrygdfondet man låner aksjer av hvis man inntar en shortposisjon på Oslo Børs.
4,8 prosent av en aksjeportefølje på 201 milliarder kroner er 9,6 milliarder kroner. Til sammenligning er deres største aksjeinvestering Equinor, på 34 milliarder.
Investorer som Folketrygdfondet låner ut aksjer via banker og meglerhus, som igjen tilbyr disse aksjene videre til andre investorer som ønsker å låne aksjene.
I hovedsak vil en investor som ønsker å låne aksjer forsøke å tjene penger på kursfall. Dette gjøres ved å selge de lånte aksjene i markedet. Når shorteren kjøper aksjene tilbake, helst til en lavere kurs, blir posisjonen «dekket inn» og shorteren har tjent penger. Men for å låne aksjer er rentene vanligvis skyhøye. Disse renteinntektene tilfaller eieren, men også meglerhusene som skal ha sin del av inntektene.
Ser ut reelle handler
Utlån og tilbakekallelse av utlånte aksjer skaper endringer i Folketrygdfondets beholdninger i aksjonærregistrene, slik at det ser ut som at fondet har kjøpt eller solgt aksjer i et selskap. Dessverre for finansjournalister vil ikke Folketrygdfondet kommentere om disse endringene er reelle, eller ikke.
«Folketrygdfondet låner ut deler av vår aksje- og obligasjonsbeholdning. Dette bidrar til å skape avkastning på fellesskapets midler, samt at det generelt bidrar til mer velfungerende kapitalmarkeder. Et utlånsprogram som er satt opp på en forsvarlig måte med gode rammer og rutiner vil ikke bare skape gode langsiktige inntekter for kapitaleier, men også bidra til mer likviditet, bedre prising og mindre volatilitet i aksjen», skrev Folketrygdfondet til Finansavisen i fjor.
I forkant av generalforsamlinger er det vanlig at Folketrygdfondet tilbakekaller aksjer, slik at det i aksjonærlistene kan sees ut som aksjekjøp.
«Dersom vi ønsker å stemme for alle våre aksjer, må vi kalle tilbake utlånte aksjer slik at de er registrert på vår VPS-konto forut for generalforsamlingen», skrev Folketrygdfondet.
Boss 99
23.08.2023 kl 08:18 9197

NOM: JENS GISLE SCHNELLE NY FINANSDIREKTØR FRA 15. OKTOBER
22.8.2023 15:09 • TDN Finans •
Oslo (Infront TDN Direkt): Jens Gisle Schnelle er utnevnt til ny finansdirektør i Nordic Mining fra 15. oktober, ifølge en melding tirsdag.
Schnelle kommer fra rollen som finansdirektør i Team Tankers International.
Audietron
23.08.2023 kl 09:43 9187

Når var det rettssakene skulle være? Blir vel dødt inntil det er overstått.
Boss 99
23.08.2023 kl 09:46 9216

Husker ikke helt, men tror den dro ut i tid.
Boss 99
23.08.2023 kl 10:42 9262

Nordic Mining ASA: MoU for cooperation on utilization of tailings from Engebø Rutile and Garnet
23.8.2023 10:19 • Oslo Børs •
Kopier link
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the "Company") is pleased to announce that
the Company, through its wholly-owned subsidiary Engebø Rutile and Garnet AS,
has entered into a Memorandum of Understanding ("MoU") with Saferock AS
("Saferock"). The MoU is for a joint product development project on
applicability of residual mineral streams from Nordic Mining's Engebø Rutile and
Garnet project in production of cement binders.
Saferock is a Norwegian technology company developing a product that may reduce
carbon emissions from the concrete industry and utilize residual minerals from
the mining industry. Where regular concrete is made from carbon-intensive
cement, aggregate and water, Saferock uses mine tailings, aggregate and
activators to make concrete.
Boss 99
23.08.2023 kl 12:57 9218

Høringen i Høyesterett er «tentativt tidfestet» til å finne sted sent i oktober 2023.
Får staten ved sin side i Høyesterett
Regjeringsadvokaten blir partshjelp for Nordic Mining i Høyesterett, mens motparten Arctic Mineral Resources får skogeiernes støtte.
Boss 99
27.08.2023 kl 10:29 8836

23 til 29 /1 24 skal saken opp I høyest retten.
Bra for Nom. Ikke så bra for di andre.
Boss 99
29.08.2023 kl 09:24 8392

Nu kjør vi nordover holdt dere fast..
Audietron
29.08.2023 kl 09:55 8351

Å nei du, denne får ikkje lov til å stige. Berre gniere som handler her.
Boss 99
29.08.2023 kl 16:08 8208

Amatør aksjeeiere.
Geir Rune L
31.08.2023 kl 19:44 7854

Kom en «proff» i sluttauksjonen i dag da😊

Svært små bevegelser i topp 20 for tiden. Kun noen aksjonærer i Nordnet som øretrader.

Ellers så skal saken om deponering fra Engebø i Førdefjorden mellom Naturvernforbundet og staten opp i retten 19 september. Nom har tidligere fått denne tillatelsen av staten. Man kan jo spekulere i hva som skjer med overskuddsmassene dersom staten taper saken - kan vel medføre økte kostnader til alternativ deponering - mulig Nom kan kreve erstatning for dette av staten?
Boss 99
05.09.2023 kl 07:57 7386

Ja de holder på.
investorK
05.09.2023 kl 09:45 7394

Dette gjør da ingen verdens ting. Hvis man tror på selskapet er dette bare en sjanse til å kjøpe til røverpris.
Ransen
05.09.2023 kl 09:58 7465

Siste vi hørte var at selskapet var i rute og finansiert til godt ute i oppstart. Produktene er allerede reservert. Lykke til de som selger under emipris. Jeg føler med dere…
Boss 99
06.09.2023 kl 10:03 7289

Det virker som noen e på kjøperen her, kan det være mulighet for nordover tur?
Redigert 06.09.2023 kl 10:04 Du må logge inn for å svare
Audietron
06.09.2023 kl 10:12 7374

60 øre er visst alt for dyrt.
Investman
06.09.2023 kl 13:30 7234

Satse på at 0,63 skal utfordres i løpet av kort tid ;)
Boss 99
06.09.2023 kl 16:22 7150

Ser ikke slik ut nå lenger. Blir vel 0,567 eller noe sånt. Hvær sine lyster.
Boss 99
08.09.2023 kl 10:31 6893

Stille i fjøset idag!!!! Ingen som vil selge i dag.
Audietron
08.09.2023 kl 10:48 6890

Ingen som vil kjøpe over 60 øre heller.
Geir Rune L
08.09.2023 kl 10:51 6887

Må vel snart nærme seg slutten på aksjonærer som finner det gunstig å selge under siste emisjonskurs. Siste oppdateringer viser at Clearstream B vekter noe ned og Morgan S øker noe. Ellers er det nordnet tradere som vekter opp og ned pluss minus et par mill aksjer. Selv om det er mange aksjer i selskapet så er mange av dem låst på langsiktige hender ser det ut til. Aksjen virker potent og skal ikke store volumene til for å gi kraftige utslag. Vi får håpe det kommer til noen større aktører utover som ser det samme potensialet som oss:-)
Boss 99
08.09.2023 kl 10:58 6951

Hope so,
Octagon
08.09.2023 kl 12:04 6978

Trådtittel : "Veldig,veldig snart til 3,50 kr. Like om hjørnet"

Ville betydd en snarlig verdi endring på selskapet med + 489% og fra dagens 1,29 MRD til 7.6 MRD kroner og er slik jeg ser det svært urealistisk og er som mange tråder her preget av sterk overdrevet haussing.

Imidlertid er det langt mer realistisk med en dobling av aksje kursen innen neste 6 mnd.
Positive triggere vil være at selskapet får medhold i de to rettsaker.
Nye verdi estimat mineraler over antatt levetid.
Bekreftelser på at oppstart er i rute.
Oppdaterte megler analyser og kursmål.

Negative triggere (som slik jeg ser det ikke vil senke kursen, bare "fryse" den ytterligere frem i tid.) vil være utsettelser av prosjektet og "støy" i media (naturvern etc.)

Rent teknisk ser det meget pent ut og aksjen beveger seg i et smalt rom mellom 0,57-0,60 kr og sannsynlig hode skulder formasjon som vil kunne gi et kraftig brudd opp. "Brudd opp" styrkes av høyere volumer ved oppgang enn nedgang. Volumet må være svært høyt for å bryte gjennom motstand like over 0,60 kr, rent teknisk i og med tidligere volumer omsatt på dette nivået.

Det som holder igjen i dag er i tillegg til de nevnte rettsaker at mange aksjonærer går "lei" etter å ha sittet uten kursbevegelse over lengre tid. Hvor mange det er "igjen" av disse er umulig å spå da også større poster/aksjonærer kan velge nedvekting.

Har stor tro på at denne lett kan nå nivåer over 1 kr snart, men 3,50 kr og verdi 7.6MRD har jeg ingen tro på med det første. Når drift er i gang og verdi på mineraler øker ytterligere og selskapet oppnår sine mål for utvinning så kan kurser opp mot og over 2 kr være mer realistiske over tid.
Geir Rune L
08.09.2023 kl 12:44 7065

Er helt enig med deg, men er jo lov å drømme:-)

Du hadde et bra innlegg for noen dager siden som dekker det meste av mine synspunkter. Jeg lurte imidlertid på denne setningen:

Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober.

Har vi fått noen bekreftelse på at saken skal opp i oktober? Så Boss skrev slutten av januar 2024.

Jeg fant svaret selv:

Domstol:
Norges Høyesterett
Rettsmøtetype:
Ankeforhandling
Saksnr:
22-183855SIV-HRET
Sakstype:
Sivil sak, anke over dom
Saken gjelder:
Mineralutvinning i Engebøforekomsten ved Førdefjorden. Motstridende rettigheter til utvinning av ulike mineraler i samme forekomst. Mineralloven § 32.
Parter:
Arctic Mineral Resources AS; Norges Skogeierforbund; NORSKOG - Nordic Rutile AS; Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet
Advokater:
Christian Henrik Prahl Reusch; Magnus Dæhlin; Sam Erling Harris; Øystein Nore Nyhus - Christian Østerdahl Poulsson; Henrik Vaaler; Karen Mellingen; Regjeringsadvokaten; Thomas Sassan Farhang
Rettens leder:
Start- sluttdato:
23.01.2024 - 29.01.2024

Kilde:
https://www.domstol.no/nn/hoyesterett/saksliste/berammingsliste/
Redigert 08.09.2023 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Octagon
08.09.2023 kl 13:19 7101

Tenkte her på saken mellom Naturvernforbundet og Staten.
Geir Rune L
08.09.2023 kl 13:28 7109

Denne saken skal opp i Oslo Tingrett 18 sept.
Hellboy
08.09.2023 kl 13:41 7109

Bra innlegg, Octagon.

Fikk selv økt beholdningen min med ca 5% tidligere i dag. Blir mer fremover om kursen holder seg så lav.
Octagon
08.09.2023 kl 14:04 7092

Korrekt. Utfallet av denne vil også kunne påvirke kursutviklingen.

"Hovedsaken" er likevel den andre saken hvor resultat forventes å foreligge innen medio februar 24. Etter å ha lest gjennom saksdokumentene og akkurat det Høyesterett kan ta stilling til i januar i dette sakskomplekset så føler jeg meg rimelig trygg på positivt utfall. Vil også gi uheldige signaler ut i EU/EØS vedrørende forutsigbarhet og ramme betingelser dersom ikke NOM får medhold her.

En sak vi alle sikkert kan være enige om , er om dette f.eks var et pharma selskap med et slikt gap mellom selskaps verdi og forventet inntjening (delvis også garantert inntjening i de første årene) så hadde selskaps verdien minst vært 3-4 ganger høyere....:-)

Dette er gruve, men likevel. I mine over 25 år i markedet har jeg sjelden sett et slikt misforhold mellom forventet fremtidig inntjening og selskaps verdi, inntjenings prosjektet har da også ca 40 års levetid og selskapet er knapt priset til kontant beholdningen i dag. Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK og totale reserver på 3.1 MRD USD (med tall fra i fjor på mineralene) er heftige tall.....

Naturligvis noen "forstyrrelser" underveis, men det er lite som taler for at driften ikke er i gang som planlagt neste høst slik jeg ser det.
Boss 99
12.09.2023 kl 10:07 6637

Hva skjer er ikke robot Jenny våkna idag.
Boss 99
13.09.2023 kl 09:24 6306

Kan NOM være blant desse???
Dansk oppkjøpsfond jakter kupp i Norge
Finans Det er mange skjulte juveler med lav verdsettelse blant mindre selskaper, sier Roger Hagborg i Polaris. Nå skal han investere på Oslo Børs med en private equity-strategi.
Den danske private equity-virksomheten Polaris har siden 1998 reist mer enn seks fond og 15 milliarder danske kroner i kapital.
Nå lanserer Polaris et nytt fond, nærmere bestemt Polaris Public Equity, som skal investere i små- og mellomstore børsnoterte selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
retard
19.09.2023 kl 10:01 5323

Grunnvilkåret for eiendomsrett til undergrunnen er at denne strekker seg «så langt ned som eieren har interesse eller nytte av å gjøre eiendomsrett gjeldende», jf. Rt. 1959 s. 1128 (Tyskertunnelen). Dette omtales gjerne som interesselæren. Men hvor langt ned er i realiteten dette?
Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra
ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning
utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i
Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.
Som det her fremgår har grunneier ikke ene rett til mineralene under bakken. Samme gjelder i luften.
Høyesterett skal kun ta stiiling til hvorvidt AMR kan hevde eierrett til mineralene, hvilket de ikke har. Denne saken vil derfor skape presedens og AMR vil med 99% sansynlighet tape.
Boss 99
21.09.2023 kl 12:33 4996

Aksjer skifter eiere, eller kanskje ikke ... samme mann.
Boss 99
25.09.2023 kl 08:59 4581

Tja hvordan går det med rettsaken denne uken. Vannvittig med tidsforbruk for dette tullet..