!!NOM!! Veldig,veldig snart til 50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 586964

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Dette er utvilsomt det lengste hjørnet på kloden.
Redigert 21.02.2024 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
HerbM
15.01.2024 kl 20:47 5024

Det har blitt gjort feil, blant annet av DMF. Dette er en sak som ikke har blitt prøvd i retten før og er først og fremst en prinsippiel sak. Jeg tror ikke AMR får starte utvinning av granat på grunn av at de var sent ute, lenge etter NOM startet drift. Men, når lagmannsretten har slått fast at granaten på vevringsiden ikke er statens mineral vil det si at grunneierne rett på kompensasjon. Høyesteretten kommer neppe til å gjøre om på dette.
elnomi
15.01.2024 kl 21:00 5045

Hvorfor i alle dager rømmer CFO NOM nå?
Dette lukter litt «ugler i mosen» spør dere meg. Har vi fått alle kortene på bordet?
Ransen
15.01.2024 kl 21:03 5062

Nei, det trenger ikke å være dramatisk..lønn, nye utfordringer, flytting etc..
rischioso
15.01.2024 kl 21:07 5060

RE - Enten har du innsideinformasjon og vet betingelsene i royaltyavtalen, eller så har du blitt nei-nøff og er uenig i alt jeg sier. Jeg tipper det er det siste.

* Da stopper det jo her fordi uenigheten hadde sitt utspring i det faktum at du tipper. Du tipper kurs, du tipper risk, du tipper rettskjennelse, du tipper hva andre vet og ikke vet og du konkluderer ut i fra det, mens du på den annen side ønsker å fremstå som en besserwisser, en som vektlegger risk management samtidig som du ikke gjør annet enn å snakke ned din egen investering kamuflert med at du vil diskutere alle sider av caset når du kun snakker om risk - unnskyld meg, men dette blir ikke annet enn komisk - med en liten anstrengelse så ser du nok den selv - uansett, ønsker deg lykke til med den strategien - selvmotsigende, men dog ...;)
rischioso
15.01.2024 kl 21:09 5065

Du bør nok få deg ei ny nesa fordi du har det med å oppta lukt som egentlig ikke finnes - ellers så kan en dusj gjøre underverker sies det...;)
Redigert 15.01.2024 kl 21:10 Du må logge inn for å svare
Takwe
15.01.2024 kl 21:17 5027

«Rømmer», «Ugler i mosen»😊 For å gi deg et svar du ikke ønsker, så kan jeg berolige deg med følgende. Dette har en veldig enkel forklaring. Ja, jeg kjenner til bakgrunnen.

Men svaret for en som har solgt passer sikkert dårlig.😊
John8
15.01.2024 kl 21:52 5021

Takwe:
Du kjenner til bakgrunnen for CFOs avgang?
Et stikkord eller to er av interesse.

Frivillig avgang - uten å ha en annen konkret jobb å gå til?
Interne stridigheter - CFO følte seg overkjørt f eks, og orket ikke mer?
Eller noe helt annet …
HerbM
15.01.2024 kl 22:01 5022

Den konklusjonen der må jeg si jeg synes ble for enkel. Du svarer merkelig til poengene mine, som om du ikke skikkelig leser det jeg skriver eller ikke har lyst til å diskutere det jeg argumenterer for. I stedet går du til angrep på intensjonene jeg har for å skrive noe, det synes jeg ikke blir lite konstruktivt. Selv har jeg ingen agenda, og setter mer pris på kritikk en ros, så lenge vi holder oss til tema selfølgelig :)

Anyways, vi kan kanskje slå strek der og være enig om å være uenig.
HerbM
15.01.2024 kl 22:39 5011

Har hørt fra folk i det miljøet at CEO ikke skal være den letteste å jobbe med.. Også måten han nekter å svare/spekulere på spørsmål knyttet til rettsakene selv om det hadde vært nyttig for aksjonærer vitner kanskje om en litt firkantet personlighet? Tipper det oppsto en uenighet som gjorde at CFO sluttet, særlig når vi ikke har fått noe som helst hyggelige ord fra Ivar.
Slettet bruker
15.01.2024 kl 23:28 4975

Det er bare å ta livet med ro. Og disse strekene ble tegnet for flere måneder siden.
https://www.tradingview.com/x/ueDvFpwY/
Føre var
16.01.2024 kl 09:04 4748

Noen strekker strikken nå, da kan det bli spjoooooing rett opp:)
Audietron
16.01.2024 kl 09:10 4777

Består denne aksjen kun av lettskremte kortsiktige aksjonærer. Heilt ufattelig
Føre var
16.01.2024 kl 09:43 4694

Er det nå de store sluggerene skal inn, nå når alt er på stell å staten og nom vant i retten å alle eventuelle hinder som man skal bry seg om er vekk:)
OZZY
16.01.2024 kl 09:58 4664

nei den blair trade ned men med blandet hell. beste for småinvestorer å kjøpe fond
Boss 99
16.01.2024 kl 10:09 4632


Innlegg i Firda.
Fridtjov Urdal, Leiar Raudt Indre Sunnfjord, Jølster
LESARBREV
Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.
Diverre var domen i tingretten ikkje uventa. At domstolen har gnege lenge på kompleksiteten kunne gje aukande von om oner avgjerd. Så vart diverre ikkje. Når denne avgjerda ikkje var uventa er det ikkje det utifrå at ein tykkjer seg samd. Det er utifrå at lovverket ein no har.
Det er med få unntak utvikla for at ei mest mogeleg skal kunna taka føre seg av naturen og dei tilkomer som der finst. Difor er det vel lite tvil om at domarane meiner at dei dømer etter lova. Det er den grunnleggjande tankegangen lovverke og lovforståinga byggjer på som lyt endrast.
Det gjeldande lovverk er sjølv om ein har fått ei rad særlover om vern av natur, artsmangfald i fyrste hand ein reiskap for utnytting og ikkje vern. Lovene speglar grunnleggjande tanke og haldning i den tid det vart sett i lov . I demokrati er lovendringane i regelen langvarige politiske prosessar då dei helst skal skuvast fram av endringar i folkemeiningane.
I demokrati vert lov brigd / endringane til gjennom politiske prosessar. I autokrati/ diktatur kan det gå monaleg snøggare for seg.. Lovverket har i så måte eit lag til å liggja noko på etterskot. Difor fekk ein her dommen i mot seg trass dei mange vitskaplege råd og røyster som har tald frå.
Ein hadde ikkje dei paragrafane ein trong om. Difor vil vi i Raudt Indre Sunnfjord åtvara mot motfalle og overgjeving . Det er for seint å gjeva seg no. Vi vil eggja til at folk stør striden vidare. Det er med denne strid og motstanden ein kan endra tanke-gongen og ei neste hand lovverket slik at natur og livsgrunnlag får det rettsvern det har krav på. Vi vil nytta høve å takka dei som har vore med i striden for ein rein og livsnyande Førde fjord.
Takk og heider til dei som har vore med frå fyrste dag og til dei som kom i den 12 time . «Dette er ikkje byrjinga på slutten det er slutten på byrjinga». Ver med å bøta og på økonomien og dermed stridskrafta til dei laga som no får bera kostnadane med sakførsla. Lat ikkje modfalle slå dei i våpen or hand.
Det er for seint å gje seg no. Hugs lova speglar si tid: Ein gong var det god juss å døma trollfolk til daude med bål og brand. Domane var etter lova men både lov og domarar vart sjølv skam brende av historia.
rischioso
16.01.2024 kl 10:43 4550

Det er et faktum at milliarder av ferske kroner skal posisjonere seg for 2024 og de vil gjøre akkurat det fortløpende i tiden fremover - at noen av disse finner veien hit skal man ikke se bort i fra...;)
Boss 99
16.01.2024 kl 11:19 4797

Er i siget nordover nå!!
Audietron
16.01.2024 kl 12:39 4671

Ja veldig kjekt for dei som trader eller har kapital til stadig vekk å fylle på alle dumpingene som aldri tar slutt.
Føre var
16.01.2024 kl 12:40 4681

Det fine er att Nom kan man ha i 30 år og den kan fortsatt være i siget:)

Boss 99
16.01.2024 kl 12:46 4728

Ja men de har ikke forstått dette dem som til stadighet skal selge. De ødelegger kun for seg selw.
Hellboy
16.01.2024 kl 13:33 4833

Tja, i fotballverdenen var det en som for noen år siden sa at i den og den situasjonen måtte man "ha stake". Noen ganger i gamle dager brukte man også beskrivelsen å "ha baller". Begge uttrykkene er vel kanskje ugreie nå for tiden, men den sytinga dere driver med daglig tyder ikke på at dere har hverken baller eller stake. Og da er fond et bedre alternativ for dere.
Audietron
16.01.2024 kl 13:48 4856

Må ha lov til å syte når ein aksje blir ødelagt av shorting i år etter år.
Hellboy
16.01.2024 kl 14:58 4793

Nei. Ikke wr det bevist. Ikke er det gått dårlig siden sommeren.

Unnskyld at jeg sier dette. Men ta med deg musa di/manglende baller til fond. Du har ingenting i enkeltaksjer å gjøre.
Hellboy
16.01.2024 kl 15:04 4831

Og i løpet av ørten år har du aldri gitt et eneste fornuftig innspill. Bare syting om at det ikke er 10%eller mer opp daglig.

Så vær så snill. Selg posten din i nom. Kanskje 10k ? Og kjøp fond og kom deg vekk.
rischioso
16.01.2024 kl 15:55 4737

Håper ikke mange små solgte på bunn under overreaksjonen de siste dager - i dag har vi sett utbalanseringen av den største overreaksjonen og snart vil innhentingen for alvor starte. Vi har ingenting under 90 øre å gjøre etter 10mdr med forberedelser for produksjon og leveranse hvor alt har gått etter planen og ikke minst hvor 5 års produksjon allerede er forhåndsbestilt så her går det mot klingende mynt i kassa, utbytter og reprising - mao, her selger man ikke men kjøper og holder...;)
Boss 99
16.01.2024 kl 16:00 4777

Litt stolt av Nom gjengen idag,som ikke solgt hals over hodet idag nå penge sjefen ikke fant seg tilrett.
Hellboy
16.01.2024 kl 16:09 4789

Godt å se deg på tråden her risch. Du har alltid balanserte syn.

Litt uenig bare. Små som tror de blir større av å kjøre Audi eller gå i boss-klær (Se top gear gutta sine tv show om forlengere som er tåpelige for småttiser) bør selge seg ut og komme seg over i fond.

Konstant syting sier sitt.
Longrun
16.01.2024 kl 17:00 4686

Første viktige dato nå er 11. februar, som er ankefrist for Miljøorganisasjonene. Personlig tviler jeg på om det blir noen anke. I tingretten førte Advokatfirmaet Kluge saken gratis for Miljøorganisasjonene, dvs. at firmaet tok et tap på minst 3-4 mill. Jeg tviler på at de tar sjansen på å doble dette tapet. Oppsiden er at de kan få full dekning ved å vinne ankesaken, men sjansen for et slikt resultat vil jeg anslå til maks. 10%. I så fall er det 90 % risiko for at de taper et veldig høyt beløp samtidig som de påfører klienten et omkostningsansvar overfor motparten. Neppe anke, m.a.o.
nordnes
16.01.2024 kl 18:39 4557

En må huske at saken er godt belyst før tillatelse til fjorddeponi ble gitt. At en sak føres «gratis». Det er vel god reklame. Kanskje noen miljøvernere ber om skilsmisse via et advokatkontor som har bistått de i denne saken, og så kan det være at en vil inn på rettsområdet, siden miljøvern er noe som har fremtiden foran seg.

Saken er svært godt belyst og råstoffet som utvinnes er svært viktig. Europa ønsker å bli uavhengig når det gjelder viktige mineraler fra naturen. Som regjeringsadvokaten sa er saken godt utredet, dommen var enstemmig og klar.

Det er vel i liten grad dokumentert at det følger nevneverdig forurensing med gruveslammet ?
https://www.forskning.no/bergfag-forurensning-geofag/sjodeponi-kan-vaere-den-beste-losningen/493622

Trygve Hegnar er veldig tydelig i sin analyse av dommen og han skriver;
« Full seier for Nordic Mining. Søksmål ble tatt ut i 2022, men saken har pågått i 15 år. Taperne, altså Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, opptrer som barn, og kommer med de mest umodne og håpløse anførsler.»Redigert 16.01.2024 kl 18:45 Du må logge inn for å svare
Føre var
17.01.2024 kl 09:07 4201

Hva bringer denne dagen?

Videre kraftig oppgang, er hva fornuften sier!

AR
17.01.2024 kl 10:09 4058

Min personlige mening er at deb kommer til å svinge litt men ingen fare i lende.

RFI har dukket over 70 to ganger den siste mnd men ligger stabilt over 40 men under 50 nivået. Etter min mening viser det bare potensiale for at aksjen over tid vil kjøpes opp.
MACD viser ovekjøp når signal linjen er under MACD samtidig er det fortsatt en stigende trend når signal linjen er over. Tolker det også som positivt tegn.
Bollinger virker også å snevres inn = positivt.
Sammen med det som blir nevnt under mtp. selskapets økonomi og prospekt er dette en aksje jeg vil sitte lang på.

Men, ingen vet og dette er kun min refleksjon rundt det :)
Føre var
18.01.2024 kl 09:20 3629

Hva får algoene til denne gangen, de jobber hardt med saken sin i alle fall:) vi får se om de driver å maler seg inn i ett hjørne igjen.
Redigert 18.01.2024 kl 09:20 Du må logge inn for å svare
Audietron
18.01.2024 kl 09:26 3620

Skulle vore forbudt denne algoritme handelen. Kva er vitsen?
Boss 99
18.01.2024 kl 09:30 3634

I følge Tingeling kommer det aldri til å bli noe av dette.
Føre var
18.01.2024 kl 09:39 3624

Vi har en godbit her som kan gi hyggelige gevinster etterhvert.

«Analyser av borekjernene bekreftet at kvartsen er svært ren (opptil 99,9987 prosent silisiumdioksid, SiO2, etter prosessering). Slik høyren kvarts kan brukes til høyteknologiske formål som elektronikk og solceller.»

https://geo365.no/puster-nytt-liv-i-kvartsforekomst/


Det kan komme mange hyggelige godbiter etterhvert i fra NM, de er sikret inntekter i mange år fremover med Engebø, og verdien av handelen med Titanium kommer vel til å doble seg over de neste 10 år.
de vil nok få mange tilbud og muligheter fremover for nå er de store nok til å ta på seg litt av hvert.
Redigert 18.01.2024 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
BLOODLINE
18.01.2024 kl 11:09 3462

Nom skal nedom 0,60, algoene er innstilt på dette, tar bare litt tid. Det betyr ingenting for Dere som er langsiktige og har kjøpt på 2-3 kr
HerbM
18.01.2024 kl 13:20 3333

Markedet holder pusten i frykt for rettsaken om et par dager. Uansett er kursen nå så lav vi vil få et lettelsesrally når dommen kommer, om det blir et bra eller dårlig resultat.