!!NOM!! Veldig,veldig snart til 50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 590208

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Dette er utvilsomt det lengste hjørnet på kloden.
Redigert 21.02.2024 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
OZZY
23.01.2024 kl 17:41 9410

jeg syntes dette var en vag uttalelse. jeg ble ikke imponert over ordforrådet og fremsto som svakt. en mer hardtslående uttalelse og det burde vært en video.
Redigert 23.01.2024 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
rischioso
23.01.2024 kl 19:20 9242

Pent driv i dag og det på godt volum noe som styrker det tekniske. Fortsetter kursen i den stigende trend kanalen den har vært i en god stund så vil vi se test av motstanden på 0,88 om ikke lenge - so far so good ...;)
Ransen
23.01.2024 kl 19:35 9219

Hvordan er det med motstanden på 87-88? Jeg ser kun en liten «knøl» så er det strake veien videre..nesten litt skummelt hvis det er 0 motstand…
rischioso
23.01.2024 kl 19:48 9211

Ja, det er ikke den sterkeste, men heller ikke den svakeste så mer moderat blir nok mer riktig - og passeres den så er det fritt for motstand av betydning helt opp til 1,86 ...;)
HerbM
23.01.2024 kl 20:58 9049

1,86 kr virker ganske hårete hvis ikke du kun ser på det tekniske. Men, nå har den jo overreagert på vei ned, så da kommer det vel kanskje en overreaksjon opp også.
Boss 99
24.01.2024 kl 10:08 8732

Stille i fjøset i dag!
Longrun
24.01.2024 kl 10:37 8707

Uttalelsen er vel grei nok. Men i media høres ellers lite fra Norsk Bergindustri. Miljøorganisasjonene har klart å gi ordet "gruvedrift" kun negative assosiasjoner. Norsk Bergindustri burde være mer på banen og spre sann kunnskap om gruvenæringen. Hvor viktig den har vært for velstandsutviklingen og hvor viktig den er for framtidig teknologi og levestandard. Hvor små naturinngrep den egentlig skaper, sammenlignet med mye annen virksomhet som f.eks.vindmølleparkene. Jeg vil tro at den samlede gruvenæringen legger beslag på mindre areal enn én av våre ca. 70 vindmølleparker. Og så videre.
OZZY
24.01.2024 kl 10:50 8851

de burde være mye mer i media og kontakte media for å diskutere og være aktive hele tiden mot disse organisasjonene og pressen og gi ut rapporter til media og være aktiv aktiv aktiv. Jeg visste vel knapt det var en organisasjon som hette Norsk bergindustri og trodde det var et museum på Røros.
rischioso
24.01.2024 kl 11:27 8810

2 skritt frem og ett skritt tilbake - mao, kun et pust i bakken før videre oppgang så en fin kjøpsmulighet ...;)
kaunis
24.01.2024 kl 14:56 8571

For de som blir fratatt det levebrødet (og eller ulemper) de blir påført, kan og vil, slike inngrep føles tunge og urettferdige. Men personlig lidelse og tap kan rettes delvis opp/helt om en erstatning blir godt betalt. Men det er her vanskelighetene ligger skjult, i mange tilfeller er såkalt skjønn som skal avgjøre kompensajonens størrelse. Alt slikt med rettergang og avgjørelser koster, hadde vettet/ forståelsen for den som blir rammet vært på et høyt nok nivå, kunne det meste vært avgjort ved kaffebordet. Sluttkostnadene kunne vært mye mindre og den/de som blir forulempet ville/kunne vært kjempefornøyde. Men nei, her skal det ikke betales et øre mer en høgst nødvendig, koste hva koste vil, GOD NORSK TRADISJON skal følges.
Ransen
24.01.2024 kl 15:12 8594

Det er ingen som fratas levebrødet ved dette gruveprosjektet, det er selskapet helt klar på.
Det handler aller mest om hvordan ta hånd om ressursene selv uten en eneste søknad og estimat via et tidligere styremedlem.
Helt utrolig at de tør å utfordre rettssystemet så høyt, da det kan ende med at de likevel mister gård og grunn når omkostningene forfaller
Carbo
24.01.2024 kl 15:21 8714

Jeg har forståelse for ulempene som påføres de berørte som følge av alle prosjekter med inngrep i privat eiendom som følge av samfunnsinteresser.
Når det kommer til kompensasjon for ulempene, så er det foreløpig beregnet at ca. 50Mill vil gå til berørte grunneiere.
Så, jeg tror ikke grunneiere på Vevring oppnår sympati ved å klage på kompensasjonen.
Faktum er at de selv står bak AMR som ble etablert tiår etter Nom`s utredninger av forekomstene…
Hadde de tidligere imøtekommet Nom med et et snev av vilje til forhandlinger, så ville situasjonen i dag vært helt annerledes.

Troll_Leff
24.01.2024 kl 15:30 8714

Det handler om, mye vil ha mer, og når krukken er stor nok er det ikke grenser hva enkelte gir seg i vei med. Tragisk med grådigheten og misunelsen lyser i øynene til folk.
kaunis
24.01.2024 kl 15:36 8705

Da håper jeg 50mill holder godt for det høres ut som en god erstatning ,jeg mente ikke akkurat denne saken , men at det kan være årsaken til at mange saker blir forgiftet i starten. Det er liksom alltid noen som klager og syte bare en høgspentstolpe skal settes opp, og det gir fort grobunn for protester som sannsynligvis skyldes lave erstatninger.
rischioso
24.01.2024 kl 21:42 8313

Ja, da ble det som forventet en rolig dag og et pust i bakken/konsolidering før videre oppgang. Teknisk så befinner kursen seg helt i det nedre sjiktet i den stigende trend kanalen hvor det er å forvente en reaksjon opp mot 0,88 og en ny test av den moderate motstanden - løp og kjøp ...;)
HerbM
25.01.2024 kl 00:18 8117

Jo mer jeg lærer om amr jo tryggere føler jeg meg som aksjonær i nom. Skulle amr vinne ville det satt en standard der en muter kunne måtte betale for absolutt alt på grunneiers eiendom, fra elgebæsj til metaller pga eiendomsretten. Det ville hvertfall gjort det umulig å starte gruvedrift i norge, og de kritiske mineralene på EUs liste ville man måtte sett langt etter. Heldigvis er ikke dommerne i høyesteretten klimafanatikere eller grunneiere med dollartegn i øynene med en gang de hører ordet gruvedrift. ;)
HerbM
25.01.2024 kl 00:21 8218

En interessant observasjon jeg har gjort meg: mindretallet i lagmannsretten ga amr medhold FORDI dommer mente granaten kunne være verdt mer enn rutilen på vevringsiden. Allikevel fokuserer ikke amr på det i anken, nesten utelukkende blir det skrevet om eldgamle lover helt tilbake på 1500 tallet. Dette blir kanskje spekulering fra min side, men når de virkelig kvier seg for å snakke om saken og driften rundt engebø i dag vitner det om en dårlig sak.
nordnes
25.01.2024 kl 06:17 8103

Her er spørsmålet som Høyesterett skal ta stilling til; «Mineralutvinning i Engebøforekomsten ved Førdefjorden. Motstridende rettigheter til utvinning av ulike mineraler i samme forekomst. Mineralloven § 32.»

HerbM
25.01.2024 kl 08:57 7990

Feil. Det de skal ta stilling til er påstanden til amr. Den kan du lese nederst i anken.
nordnes
25.01.2024 kl 14:48 7749

Dette står på høyesterett sin hjemmeside;

Tirsdag 23. til mandag 29. januar

Mineralutvinning i Engebøforekomsten ved Førdefjorden. Motstridende rettigheter til utvinning av ulike mineraler i samme forekomst. Mineralloven § 32.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 23. januar 2024 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 24. januar 2024 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 25. januar 2024 kl. 09.00 - 14.30
fredag 26. januar 2024 kl. 09.00 - 14.30
mandag 29. januar 2024 kl. 09.00 - 14.30

sak nr. 22-183855SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Arctic Mineral Resources AS
(advokat Øystein Nore Nyhus)
(Rettslig medhjelper: advokat Sam Erling Harris)

Norges Skogeierforbund (partshjelper)
(advokat Christian Henrik Prahl Reusch)

NORSKOG (partshjelper)
(advokat Magnus Dæhlin)

mot

Engebø Rutile and Garnet AS
(advokat Thomas Sassan Farhang)
(Rettslig medhjelper: advokat Christian Østerdahl Poulsson)

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (partshjelper)
(Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)
(Rettslig medhjelper: advokat Henrik Vaaler)

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/saksliste/kommende-rettsmoter/tirsdag-23.-til-mandag-29.-januar
Longrun
25.01.2024 kl 16:50 7577

Kan vel si det slik at SAKENS TEMA er det som står på HRs hjemmeside, mens det HR skal TA STILLING TIL er AMRs påstand.
Er det noen som følger saken? Den er åpen for tilhørere. Vil tro at AMR er ferdig med sitt innlegg og at NOM er i gang med sitt.
nordnes
25.01.2024 kl 18:44 7450

Hvis du leser det som står her så ser du at det er spørsmål av prinsipiell betydning som slipper igjennom. En anke kan bestå av flere rettslige anførsler, og det kan være at noen av anførslene tas opp til vurdering av Høyesterett mens andre anførsler fra samme anke ikke slipper igjennom. (En kollega av meg opplevde det.)

Høyesterett er opptatt av tryggheten i omsetningslivet, der en skal ha tillit til investeringer som er gjort. Uten trygghet i omsetningslivet vil Norge vli et lite attraktivt land for investorer. Dette er Høyesterett obs på.

En kan spørre om å kreve rettigheter hos Nordic Mining, vil svekke tilliten til å investere i Norge, dersom de får medhold?

I jussen er det et ordtak; «en skal aldri spå utfallet av en sak, før en har lest dommen»


Når det gjelder anke til høyesterett kan du lese dette, sitat:

«For å få fremmet en anke til Høyesterett over en dom av lagmannsretten, trengs det samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Vilkåret for å få samtykke er etter prosesslovene normalt at en avgjørelse fra Høyesterett vil ha prinsipiell betydning – den må gi viktig rettslig veiledning også for andre saker. Selv om en avgjørelse bare er rettslig bindende for partene i saken, vil den, nettopp fordi Høyesterett er en prejudikatdomstol, rent faktisk få virkning for alle som er involvert i liknende saker.

Det er mange anker over lagmannsrettsdommer, og det gis bare samtykke i et mindre antall av disse. Nåløyet for å få saken inn til behandling i avdeling, er trangt både rettslige og faktisk. En streng “siling” er helt nødvendig for at Høyesterett skal få nok tid til å behandle de virkelig viktige sakene. Det er en oppgave for advokatene å overbevise ankeutvalget i Høyesterett om at akkurat hennes eller hans anke bør slippe frem til avdelingsbehandling. Oftest bør dette gjøres i en kort og konsentrert anke der det eller de prinsipielle spørsmål er løftet frem.»

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/VERKTOY/Gammelt/anke-til-hoyesterett/
Redigert 25.01.2024 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Longrun
26.01.2024 kl 07:50 7132

Det du skriver, og siterer, er det neppe uenighet om. HR har sluppet inn denne saken for å avklare hvem som har utvinningsretten når malmen består av to ulike, drivverdige komponenter der Staten eier den ene og grunneieren den andre. Dette er ikke blitt avklart før.
Selv er jeg rimelig sikker på at AMRs anke ikke fører frem.
Men ser at AMR har skiftet advokater siden lagmannsretten, så da spørs det om de kan trekke noen nye kaniner opp av hatten. NOMs partshjelper Staten stiller bl.a. med adv. Vaaler, som nylig førte Statens sak mot Miljøorganisasjonene.
Redigert 26.01.2024 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
nordnes
26.01.2024 kl 15:20 6809

Godt resonert i problemstillingen. Derfor er jeg spent på å høre din begrunnelse for hvorfor du mener at AMRs anke ikke fører frem.

Selv synes jeg det er lite grunnlag for en «gratispassasjer» som vil skumme fløten, der NOM tar kostnaden med utvinning.
rischioso
26.01.2024 kl 15:29 6836

Konsolideringen virker å gå mot slutten så fortsatt tid for en inngang og/eller akkumulering før kursen etablerer seg på 80 øres nivået og vil gå mot en ny test av motstanden på 88 øre - til uken...;)
Redigert 26.01.2024 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
Longrun
26.01.2024 kl 16:20 6873

Kan bare vise til lagmannsrettens dom, der jeg synes flertallets begrunnelse (s. 19-31) er mer holdbar enn mindretallets (s. 31-39). Men som sagt kan det tenkes at AMRs nye advokater og partshjelpere angriper saken på en ny og bedre måte i HR, selv om det er grenser for hvor kreativ man bør være på dette nivået.
HerbM
26.01.2024 kl 19:44 6722

Vi vet jo hvordan de angriper saken, det er bare å lese anken
HerbM
26.01.2024 kl 21:04 6649

Slettet bruker skrev Innlegget er slettet
Om ikke neste uke, så uka etter :]
retard
28.01.2024 kl 16:31 6099

Siden saken er fremmet for HR er den av prinsippiel betydning. Mineralene på lik linje med olja eies av staten. NOM er gitt tillatelse fra staten om å drive ut mineralene på deres vegne. Grunneierne gjennom AMR eier kun så langt ned som det måtte være formålstjenelig for at beplantnig og hus består. De får i beste fall erstatning for ødelagt jord 10-15år frem i tid, og neppe forskudds utbetaling. De vinner ikke mot staten. Jeg tror vi legger ballen død.
Carbo
28.01.2024 kl 20:08 5897

I Norge skiller vi mellom statseide mineraler og mineraler som tilhører grunneieren.
Jeg kan ikke se at det er deifinert noe spesifikk dybde som regulerer grunneierens rett, så det mottar jeg gjerne kilden til, retard.

Til sammenlikning:
I Sverige er alle mineralrettigheter statlig regulert, og grunneiere har begrensede rettigheter til mineralene under deres eiendom. Svenske grunneiere har imidlertid rett til kompensasjon for tap som følge av gruvedrift (ikke nødvendigvis andel av mineralets verdi, men f.eks pga tap for annen drift som påvirkes av gruvedriften).

I Finland er mineralrettighetene delt mellom staten og grunneiere. Staten har rettigheter til visse mineraler, mens andre tilhører grunneieren.

I Danmark og på Island er alle mineralressursene under jorden generelt eid av staten.
retard
29.01.2024 kl 08:57 5493

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20222023/id2937164/?ch=2
Les og vurder. Som sagt er det av prinsippiel betydning og få avklart hvem som har eier retten til mineralene. Oljen eier staten allerede.
Troll_Leff
29.01.2024 kl 09:09 5474

Kommer avgjørelsen i dag?
Boss 99
29.01.2024 kl 10:31 5298

2-4 uke
Boss 99
29.01.2024 kl 16:49 4998

Jau kara då e det bare å vente på svar fra HR då. For deres opplysning er svaret like rundt hjørnet igjen lissom!!!
Troll_Leff
29.01.2024 kl 18:12 4870

Er det nest største aksjonær IWATANI CORPORATION som har kjøpt seg 5 års produksjon av Rutil, ser jeg for meg at flere større selskaper vil sikre seg leveranser fra Engebø gruvene, Vil tro at det ikke bare Iwatani som har fått med seg forekomstene som ligger i gruva, kanskje det er flere selskaper som vil kjøpe seg inn i gruva og sikre seg mineraler noen år frem i tid.
Boss 99
30.01.2024 kl 08:33 4395

Blir det noe forventing rally frem over eller skal det ventes på svar. "Kilde, meg selv."
nordnes
30.01.2024 kl 08:34 4414

Dette blir litt filosofisk.
I Sverige og Danmark er det slik at en av høyesterettsdommerne har som oppgave å sjekke rettstilstanden i nabolandene. I Norge har ikke noen av Høyesterettsdommerne en tilsvarende oppgave, men det er fullt mulig de har våre nabolands løsninger i bakhodet.

Det er på mange områder et skandinavisk lovsamarbeid, tenk bare på alle ekteskap etc. (En nordmann har svensk ektefelle). Der prøver en viss likhet om en skilsmisse skjer etter Norsk Svensk eller Dansk rett.
Redigert 30.01.2024 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
Boss 99
30.01.2024 kl 11:27 4212

Panikken brer seg, her må vi unngå stigning. "Kilde, meg selv."