!!NOM!! Veldig,veldig snart til 0,50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 262849

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Redigert 30.05.2023 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
Boss 99
22.05.2023 kl 10:05 6936

Omsetningen minker for dagen. Tyder på at det er få som selger Robot Jenny spinner rundt å selger til seg selv. Men klare å hold kursen unde o,60
murpy
22.05.2023 kl 12:21 6829

Lurer litt på hvorfor det ikke kjøpes litt tyngre nå som den ligger under emikursen. Her burde man vel passe på å få tak i det man kan under 0,60

Veldig vanskelig om ikke umulig for robotene å finne reelle selgere under 0,6 så det er bare et tidsspørsmål før kursen må løftes for å finne reelle selgere - og vi er snart der - veldig snart ...;)

Nå er dette en mer longers enn traders aksje så de fleste som har kjøpt blir sittende over tid for å få gode årlige utbytter og det er mange. Så kommer det nok flere etter hvert som vil ha sin del, men alle rekker nok ikke å få på undersiden av 60 øre, men allikevel billig sett over tid hvor ferdigstillelse og leveranse kommer næmere for hver dag som går så det vil nok fortsette å gå litt i rykk og napp fremover ...;)
Redigert 22.05.2023 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Boss 99
22.05.2023 kl 22:20 6494

Haha det skulle tatt seg ut. Amr lever i håpet.
AC30
22.05.2023 kl 22:51 6444

Kort oppsummert: NOM har fått medhold i tingretten og lagmannsretten - og saken skal nå høres av høyesterett. Om gode 15 år vil NOM nå det omstridte området med sin drift. At det til slutt må betales for ekspropriasjon av eiendomsrett for nevnte område (6,5 dekar) vil neppe senke den nevnte NOM-båten.

Her er dommen fra lagmannsretten: https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00521/b6770d64-fabd-4468-b652-f707d327d61c.pdf
Boss 99
24.05.2023 kl 09:06 5819

Lav laver laveste huff Huff

Virker heilt utømmelig.
onshore
24.05.2023 kl 09:28 5950

Ja, det kan hjelpe å vere sterk i trua, det hjelper mange.Pengene er nok tapt.

Sjølvsagt er ikkje pengane tapt, snakk om tullprat. Eit selskap som er fullfinansiert og har solgt all produksjon i 5 år.

God input - virker å være noen som fortsatt ikke har fått realitetene med seg ...;)

Uttak starter først fra toppen av fjellet - altså open pit med en estimert levetid på 15 år som ikke berører det omstridte området hvor all produksjon de 5 første årene allerede er avtalt solgt og i løpet av den tiden så er den pågående tvisten historie for lengst og først i 2039/2040 så begynner uttak under grunnen som berører deler av området det tvistes om og som har en estimert levetid på 19 år...

Mao, ei fjær blir aldri til et hønsehus og hønsehuset blir ikke noe mindre av å miste ei fjær...;)
Redigert 24.05.2023 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
Boss 99
24.05.2023 kl 12:25 5891

Der er mye aksjer å låne på zero kontoen. SHORTET.
OZZY
24.05.2023 kl 13:46 5902

hvor mange 100millioner av verdiene i NOM kan høyesterett «gi til saksøker» ?
AC30
24.05.2023 kl 13:52 6100

Herlig humor med litt ekstra nedtur på aksjekursen dagen før generalforsamlingen - hvor et opsjonsprogram på inntil 76 mill ekstra aksjer skal stemmes gjennom. Med denne rammen vil antallet aksjer ha økt med ca. 212,5 mill aksjer i etterkant av emisjonen (fordelt på repemi og opsjonsprogram) - med andre ord gode 10% flere aksjer. I skrivende stund er kursen ned 5% fra emisjonstidspukt, tross utvanning på ca. 6,5% i samme tidsrom (før morgendagens generalforsamling hvor opsjonsprogrammet stemmes gjennom).
Redigert 24.05.2023 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
AC30
24.05.2023 kl 14:13 6109

Utdrag fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-101/KAPITTEL_7#%C2%A738

"Ved ekspropriasjon av rett til å utvinne forekomst av grunneiers mineraler etter § 37 andre ledd bokstav a skal erstatningen fastsettes på grunnlag av markedspris og uavhengig av påregnelighetskravet i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova) §§ 5 og 6. Erstatningen skal settes til en avgift per utvunnet enhet av mineralet hvis ikke særlige grunner taler mot dette."

Utdrag fra dom i lagmannsretten:
"Når det gjelder forholdet mellom rutil og granat, er det lagt til grunn en produksjon på 35 tusen tonn rutil og 180 tusen tonn granat per år og en gjennomsnittlig prisforventning på 1179 USD/[tonn] for rutil og 230 USD/ [tonn] for granat."


Håper det var robot-play og ikke noen som ble fintet ut i dag for nå er vi atter en dag nærmere oppdatering, ferdigstillelse og leveranse så dette kursnivået er kunstig lavt og vil ikke vare ...;)
Boss 99
25.05.2023 kl 09:25 5803

Trist utvikling dette. Når snur vi nordover.

Virker som at nokon er heilt besett på å holde kursen nede.
murpy
25.05.2023 kl 13:05 5755

Rekk opp hånda de som er i + i aksjen nå 😂🤣

1d
−1,37%

1u
−1,37%

1m
−6,94%

3m
−60,82%

6m
−54,96%

i år
−50,09%

1 år
−72,13%

3 år
−39,85%

5 år
−72,90%

Maks
−95,47%

Kun smågniere på kjøp så då kjem man ikkje av flekken.
Boss 99
25.05.2023 kl 13:50 5718

Slik har det alltid vært i Nom Kommer det en nyhet jomper den et stykke opp, så selger all. Så brått er vi tilbake til start. Jaja ikke noe nytt
AC30
25.05.2023 kl 14:51 5753

Nå blir det ti salgsdager på samme lave nivå, slik at de kommende opsjonstildelingene får lavest mulig innløsingskurs. Først etter dette har ledelsen grunn til å slippe kurs-positive oppdateringer ;)
Redigert 25.05.2023 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
HerbM
26.05.2023 kl 14:26 5127

Nok en kjedelig dag for nom aksjonærene. Virker som dette kan bli mer langsiktig enn forventet

Vanvittig kjedelig aksje.

Kjedelig - nei - sakte men sikkert - ja ...;)
AC30
29.05.2023 kl 22:38 3752

Hehe. Nei, men jeg ville ikke forventet at de byr på noen opplysninger som øker kjøpslysten innen opsjonene er delt ut. Og kjøpslysten er relativt begrenset for tiden. Så ja, det ligger an til å bli en nitrist uke. Noe annet er er ren bonus. Neste makroøkonomiske opptursmelding er sannsynligvis lanseringen av regjeringens mineralstrategi.

Allting er så grått og trist - minner meg om Karius og Baktus....;)

Om man mener at utviklingen så langt har vært trist og man forventer en nitrist uke så er det nok ens egne forventninger som bør flyttes fra kursutvikling og over til prosjektutvikling da prosjektet er nettopp meldt å være i rute - mao, går fremover helt ihht planen - aksjekursen kommer alltid etter og kommer når den kommer som et resultat av at selskapet fortsetter å holde planen mot ferdigstillelse hvor prod og leveranse blir det neste - og vi nærmer oss - for hver dag som går...;)

For øvrig så er det forvente at det snart blir gjort en aksjespleis for kursen har nå vært under krona over tid - mulig 10:1 (ny kurs rundt 6nok) men mest sannsynlig 50:1 eller 100:1 (ny kurs rundt 30nok/60nok).

Det er positivt av flere grunner:
(1) Det blir langt færre aksjer i selskapet
(2) Det blir en langt lavere spread som vil føre til økt omsetning i aksjen

Mao, ikke bare trist og nitrist, men heller mye positivt i vente ...;)
Redigert 30.05.2023 kl 00:32 Du må logge inn for å svare
AC30
30.05.2023 kl 10:49 3184

Når det er gått 10 salgsdager etter 25. mai, vil jeg anta - og senest innen 30. juni.

- Tegningskursen for hver aksje som tegnes skal tilsvare 10 dager volumveid gjennomsnittlig pris for NOM forut for tildelingen.
- Opsjoner som tildeles i 2023 opptjenes med 1/3 30. juni 2023, 1/3 30. juni 2024 og 1/3 30. juni 2025.


Skulle hatt et "live" kamera så vi kunne ha fulgt med på framdriften på dette nye anlegget ;)
onshore
30.05.2023 kl 11:36 3076

Hvor langt tid er veldig, veldig snart? Noen som vet?
Boss 99
30.05.2023 kl 11:55 3018

I Nom sitt øyemed er det like om hjørnet.
Hellboy
30.05.2023 kl 12:26 2951

Nuvel. Bare ta det rolig, som Risch snakker om (i alle fall slik jeg tolker det).

NOM er endelig fullfinansiert. Vi vet det kommer til å bli en utbyttemaskin. Og ikke bare i en kort syklus. Her snakker vi om årevis.

Fremdriften er på plan og kost.

En aksje for fremtiden hvor det gamle uttrykket "no news is good news" ;) Nyheter ville jo helst betydd forsinkelser e.a. Så foretrekker at NOM ikke har noen nyheter å meddele for tiden....