!!NOM!! Veldig,veldig snart til 50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 609830

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Dette er utvilsomt det lengste hjørnet på kloden.
Redigert 21.02.2024 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
Boss 99
26.04.2024 kl 08:12 10431

https://www.firda.no/lonshopp-for-nordic-mining-toppane/s/5-15-1722703
LØNSHOPP: F.v.: Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum, avtroppa økonomidirektør Christian Gjerde og driftsdirektør Kenneth

Kunne godt ha ventet til pengene begynt å komme inn.
Det har jo ikke vert så mye på oss som har stått last og brast i årevis.
Redigert 26.04.2024 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
Rago63
26.04.2024 kl 08:37 10410

Vel, jeg syns det er absolutt fortjent når de gjennom hele tiden - på tross av alle vansker rundt prosjektet og utfordinger rundt toppfinansieringen - har levert svært godt.

Vi står tross alt på oppløpet til å begynne å få inntekter....
Redigert 26.04.2024 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Audietron
26.04.2024 kl 09:08 10572

Kjedelig handel for tiden, ser ut som robothandel.
Boss 99
26.04.2024 kl 12:42 10464

Dett va dett.
Takwe
26.04.2024 kl 21:26 10448

Hvorfor skal det bli et vanvittig trykk på salgssiden. Hva om det kommer inn en stor aktør, som er sannsynlig om det skulle bli et salg. Utgangspunktet for investeringen var vel og skape arbeid og ikke tape noe på investeringen. Her får de i pose og sekk om de selger. Jeg tror ikke at de selger, de tenker langsiktig og aksjeutbytte på investeringen langt inn i fremtiden. Eierne i selskapet kjøper aksjer privat i tillegg, det hadde de ikke gjort om det ikke har troen. Vi nærmer oss produksjon, snart får vi trolig en oppdatering fra analytikerne som drar kursen opp mot kr 24-28.
Redigert 26.04.2024 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
kalia
27.04.2024 kl 22:02 10084

Aksjene har falt, men potensialet skal være enormt
Flere gruveselskaper har falt kraftig på Oslo Børs siden børsnoteringene. Men etterspørselen etter gruver og mineraler skal bli skyhøy og potensialet er enormt, skal vi tro ekspertene.
Industri
Margrethe Schmidt Hegnar
Journalist
Boss 99
29.04.2024 kl 08:11 9588

Snart åpner Nordic Mining ny gruve
I 2006 så vi begynnelsen av børsnoterte Nordic Mining. Ideen var å starte et nytt mineralselskap i Norden, og gruveselskapet kjøpte rettighetene til titanforekomsten i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune på Vestlandet.
– Siden starten har det handlet om å utvikle forekomster av høyverdige industrimineraler og metaller som er avgjørende for det moderne samfunn. Istedenfor råstoffer som jern, pukk og kalk, fokuserer vi for eksempel på titan og litium, sier Ivar S. Fossum, adm. direktør i Nordic Mining.
I 2007 ble gruveselskapet notert på Euronext Expand, tidligere Oslo Axess. Planen var å ha Engebø i drift fra og med 2012. Men planene ble stadig utsatt.
– I begynnelsen var det lite fokus på nye mineralaktører i Norge, men EU har hatt en gryende politikk på tilgang til mineraler, og det er blitt et stadig større ønske om mer mineralproduksjon i Europa. Vi opplevde at politikerne ikke var helt forberedt på forvaltning av nye mineralprosjekter. Det var mange komplekse problemstillinger som skulle reguleres for første gang av en liten kommune, utdyper Fossum.
Nå, nesten 20 år etter oppstarten, nærmer det seg likevel åpningen av et helt nytt anlegg. Det er nesten 40 år siden en ny gruve ble startet i Norge. Mens Leonhard Nilsen & Sønner satser på rubiner og safirer på Grønland, skal det på Engebøfjellet finnes store mengder av rutil i bergmassene – som brukes til å fremstille titan.
– I løpet av siste kvartal i år skal vi starte opp det nye anlegget.
Våren for to år siden fikk Nordic Mining driftskonsesjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Deretter hentet de 900 millioner kroner som siste finansiering for å starte utbyggingen i Engebøfjellet.
– Nå er vi fullfinansiert, og pengene skal holde til vi får inntekter.
Tor Svellands hedgefond Svelland Capital er på eiersiden med 8,57 prosent av aksjene, verdt over 170 millioner kroner. Den største eieren er Fjordavegen Holding med 14,96 prosent av aksjene. På eiersiden finner vi også Arne Blystad og Sjur Thorsheim.
Siden børsnoteringen har aksjen falt over 80 prosent. Under toppen i 2011 var Nordic Mining-aksjen verdt over 160 kroner. Men det siste året har pilene begynt å snu. Nå er aksjekursen på 20,1 kroner. Selskapet har en markedsverdi på 2,17 milliarder kroner.
– Aksjekursen har vært preget av mye usikkerhet knyttet til prosjektet vårt. Kunne vi få en situasjon hvor myndighetene gikk tilbake på allerede tildelte lisenser? Slike spørsmål skaper stor usikkerhet og preger naturligvis aksjemarkedet.

Fra 2020 til 2022 hadde gruveselskapet et negativt driftsresultat på 150 millioner kroner. De tallene skal forhåpentligvis snu, skal vi tro toppsjefen. Enn så lenge har prosjektet på Engebøfjellet fått en levetid på 39 år. I løpet av de årene skal Nordic Mining få inn en samlet EBITDA på rundt 20 milliarder kroner.
– 39 år er bare den første fasen, men forekomsten er ikke tom etter det, så det er naturlig å tenke at det vil bli en forlengelse av produksjonen.
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vært imot prosjektet til Nordic Mining, fordi de har fått tillatelse til å deponere opptil 170 tonn gruveavfall i Førdefjorden.
– Mange ønsker grønn omstilling, men beslutningene rundt å utvinne nødvendige mineraler er veldig trege, selv om det dreier seg om å produsere klimavennlige og nødvendige grunnstoffer for et grønt skifte. Jorda har egentlig mer enn nok av disse råmaterialene, men beslutningene tas for sakte.
Natur og Ungdom og Naturvernforbundet gikk til sak mot staten på grunn av tillatelsene som ble gitt. I september i fjor startet saken i Oslo tingrett. Men i januar ble det klart at staten vant rettssaken, og miljøorganisasjonene ble dømt til å betale 1,4 millioner for sakskostnader.
Gunden
29.04.2024 kl 15:56 9241

Vel, dersom største aksjonær med 16,218,489 aksjer fortsetter nedsalg vil det sannsynligvis bli utført som blokksalg med større rabatt slik som forrige gang, altså den 7. Desember. De begrunnet da salget med behov for likviditet pga. sviktende marked og inngikk frivillig 180 dagers lock-up på gjenværende aksjer, tilsynelatende for å pleie kursen.
https://newsweb.oslobors.no/message/606006

Jeg håper du har rett, men lock-up'en varer t.o.m. 7. Juni og spørsmålet er om Entreprenørservice har behov for å frigjøre mer midler til drift av selskapet i en sviktende byggebransje. Dette fullstendig uavhengig om det kjøpes på privaten..
Underburger
29.04.2024 kl 20:19 9026

Det første jeg ville gjort i forbindelse med dette, er å regne riktig. Det er absolutt et halvt år fra 7. desember til 7. juni, men det er ikke 180 dager.

Så hvis du time den lock-up'en, må du nok telle litt nøyere for å komme frem til riktig dato ...
Gunden
29.04.2024 kl 22:36 8842

Se der ja, det har du nok rett i. Takk for korreks, jeg får finne frem kulerammen igjen i morgen. Uansett, poenget står ;)
Audietron
30.04.2024 kl 09:21 8645

Forsiktige kjøpera, på tide at større fond kjem på kjøpsida.
Boss 99
02.05.2024 kl 08:42 8242

Finans: Hedgefond-forvalter Tor Svelland satser primært på olje- og råvaretrading. Likevel har han gjort store veddemål i tre illikvide aksjer på Oslo Børs.
Anders Pedersen Bjergaard
Fredag ettermiddag børsmeldte Agilyx en flaggemelding. Av meldingen fremkommer det at Mirabella Financial Services LLP har en eierandel på 25,1 prosent i plastgjenvinningsselskapet.
Ifølge meldingen ser det ut til at alle disse flagges på vegne av hedgefondet Svelland Global Trading Master Fund (Svelland Capital), samt Compass Offshore HTV PCC Limited og Compass HTV LLC.
Aksjeposten har en verdi på hele 719 millioner kroner. Det er ikke første gang Mirabella Financial Services har flagget i mindre børsnoterte selskaper den siste tiden.
I februar flagget Mirabella Financial Services en eierandel på 11,5 prosent i Nordic Mining og 16,5 prosent i Rana Gruber.
Aksjeposten i Nordic Mining utgjør 250 millioner kroner, mens Rana Gruber utgjør 495 millioner kroner. Alle flaggemeldingene er blitt utført av Svelland Global Trading Master Fund, Compass Offshore HTV PCC Limited og Compass HTV LLC samtidig.
Vil ikke kommentere
Etter det Finansavisen kjenner til er det rundt 80 fond som står bak kontoen Mirabella Financial Services, og investeringsplattformen er USA- og Storbritannia-basert.
Ifølge HedgeNordic styrer Tor Svelland fondet Svelland Global med en forvaltningskapital på 388 millioner dollar, tilsvarende 4,3 milliarder kroner. Men fondet er betydelig større enn hva HedgeNordic opererer med.
Mirabella Financial Services eier Agilyx, Nordic Mining og Rana Gruber for til sammen over 1,4 milliarder kroner.

– Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltaksjer, sier Tor Svelland til Finansavisen.

Det er derfor ikke mulig å si eksakt hvor stor andel av Mirabella Financial Services’ eksponering som tilhører Svelland. Etter det Finansavisen kjenner til utgjør imidlertid Agilyx, Nordic Mining og Rana Gruber en lav tosifret prosentandel av forvaltningskapitalen i Svelland Capital.
Svelland er også aksjonær i Norwegian, hvor aksjeverdiene utgjør 213 millioner kroner for eierandelen på 1,5 prosent.
Det var nyhetsbrevet XtraInvestor som omtalte Svellands eksponering først.
Har truffet blink
Fellesnevneren for Svellands tre aksjeinvesteringer i Agilyx, Nordic Mining og Rana Gruber er at investoren har kommet inn på lave nivåer, og sitter med store gevinster.
Hittil i år har aksjene gitt en avkastning på henholdsvis 26, 26 og litt over 10 prosent. Agilyx-aksjen omsettes i skrivende stund for 29,90 kroner.
Tidligere i april tok DNB Markets-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo opp dekningen av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 40 kroner.
«Gjennom sitt datterselskap Cyclyx hjelper Agilyx med å løse en nøkkelutfordring i kjemisk resirkulering: tilgang til riktig råstoff av plastavfall. Dette blir stadig mer forstått av industrien, og er støttet av solide industripartnere (ExxonMobil og LyondellBasell), noe som reduserer risiko og sikrer solid økonomi for resirkuleringssentrene», skrev hun.
Agilyx
Nordic mining
Rana gruber
Boss 99
02.05.2024 kl 11:06 8176

Politikk: – Det er en del geopolitikk i dette, sier Høyres Bård Ludvig Thorheim. Tre borgerlige partier er gått sammen om 25 punkter for å få fart på norsk mineralutvinning.
Anders Horntvedt
Skal Norge og Vesten i større grad bli selvforsynt med kritiske råvarer, mineraler og sjeldne jordarter? Eller skal Kina fortsatt få kontrollere store deler av verdens verdikjeder for utvinning og prosessering av mineraler?
Politikere fra Høyre, Venstre og Kristelig Folke har gått sammen om et forslag som skal gi mer landbasert mineralutvinning i norske bakker og berg.
– Det er en del geopolitikk i dette her. Kina har sagt veldig tydelig det at de er ikke interessert i å gi slipp på den kontrollen de har over verdikjeden på mikrochips. Jeg tror det er viktig også at vi får et europeisk og vestlig samarbeid om dette, sier Bård Ludvig Thorheim, representant for Høyre i Stortingets energi- og miljøkomité.
– Kan bidra til selvforsyning
I forslaget, som er lagt frem for behandling i Stortinget, er de tre partiene blitt enige om 25 punkter.
Ett av de konkrete mineralprosjektene som løftes frem, er Fensfeltet i Telemark. Gruvemillliardær Sturla Steinsvik og Ulefos-arving Carl Didrik Cappelen er blant dem som har satset millioner på utbygging gjennom selskapet Rare Earths Norway.

Franzefos Minerals og en rekke mindre aksjonærer har satset på et annet selskap i samme område: REE Minerals.
«Fensfeltet kan potensielt bidra til en sterkere selvforsyning av sjeldne jordarter som inngår i permanentmagneter», skriver politikerne.
– Hvordan kom enigheten i stand?
– Vi så rett og slett at alle de borgerlige partiene står veldig nær hverandre. Vi mener at de store og viktige mineralforekomstene som Norge har, blir ikke utnyttet. Og vi synes at regjeringen ikke har en offensiv politikk på området. Da er det naturlig å fremme forslaget sammen.

– Det blir gjeldende politikk

Punkt én er at regjeringen skal gjøre nødvendig forarbeid for implementering av EUs tiltakspakke for kritisk råvareforsyning.
Punkt to er å få regjeringen til å formalisere et mineralsamarbeid med Sverige og Finland.
– Mange av punktene er helt ufarlige. Hva er egentlig denne enigheten verdt?

– Den er gull verdt, faktisk. Hvis det skulle bli et flertall for borgerlig side ved neste valg, da blir dette gjeldende politikk. Når det gjelder EU-forordningen du viser til, så er den veldig mye mer ambisiøs enn dagens norske regelverk på mineralutvinning. Og hadde regjeringen sagt ja til innføring, hadde det ikke vært noe uenighet.

– Vi gjorde veldig mye
– Den virkelig kontroversielle saken innen mineralut vinning handler om deponering av overskuddsmasser i sjøbunnen. Men det sier dere ingenting om. Hvorfor ikke?
– Venstre... vel, de får snakke for seg selv, men Venstre synes sjødeponi er krevende. Nordic Mining i Førde har fått tillatelse til bruk av sjødeponi etter å ha fulgt ekstremt høye miljøkrav. Høyre ser ikke hvorfor vi skal gå mot en faglig vurdering som sier at deponering i sjø er mer miljøvennlig enn deponering på land. Men her er det altså ikke enighet.
– Høyre hadde statsministeren i åtte år. Hva fikk dere utrettet?
– Veldig mye. Vi ga driftstillatelse til Syd-Varanger gruve, som dessverre ikke kom i gang.
– Vi ga driftstillatelse til Nussir utenfor Hammerfest, som jobber med en rik forekomst av kobber, og vi ga driftstillatelse til Nordic Mining i Førde.
– Ingen av disse er i gang med utvinning av mineraler?
– Nordic Mining startet prøveutvinning i år og vil ha full produksjon neste år. Under dagens regjering er det dødt. Vi vil ha en næringsminister som ønsker gruveindustrien velkommen, men den sittende regjeringen har berøringsangst.
Mini-CV
Rago63
03.05.2024 kl 18:25 7886

Noen her som har tanker om emisjonsforespørselen på 130M (ca 10% av totalt antall aksjer - rettet emisjon) som skal stemmes over på generalforsamlingen? Det gis videre ingen garanti for påfølgende rep-emi...
Underburger
04.05.2024 kl 14:13 7573

Dette er samme fullmakt som har blitt utstedt tidligere under pkt. 11 i innkallingen, og er en helt rutinemessig forlengelse av den:

"Generalforsamlingen i Nordic Mining ASA ga i ekstraordinær generalforsamling 19. mai 2022 styret fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med finansiering av selskapet. Fullmakten er ikke benyttet. (...) "Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med
inntil NOK 130 000 000 ..." (https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1683546424/innkalling-ordinaer-generalforsamling-nordic-mining-2023.pdf)
Rago63
05.05.2024 kl 07:01 7379

Tenkte mer ift Kvinnherad prosjektet; parallelt med oppstart av Engebø så vil vel fokus hos NOM etterhvert flyttes til dette. Krever kapital - mulig at fullmakten benyttes etterhvert?
Underburger
05.05.2024 kl 22:02 7022

Jeg vil anta at det ikke vil være noen større kapitalkrevende innsats - eller beslutning - knyttet til Kvinnherad før Engebø er i stabil drift. På dette tidspunktet vil selskapets markedsverdi være større - og det vil ha bevist evne til å levere et driftsdyktig prosjekt. Begge disse aspektene vil gjøre det enklere å skaffe finansiering - sammenlignet med om man skal gjøre dette unødvendig tidlig. Så Kvinnherad ville jeg ikke vært særlig opptatt av på en stund. Det kommer sikkert noen nyheter her og der - men det store kapitalbehovet for prosjektet er nok et stykke unna.
Boss 99
06.05.2024 kl 10:23 6975

Den siste idioten er ikke død enda!!!
Audietron
06.05.2024 kl 11:37 7051

Seigt å få den oppover.
Boss 99
07.05.2024 kl 08:49 6742

Robustheten til den veiledede prosjektøkonomien ble forbedret i første kvartal
2024 med den første utgivelsen fra obligasjonsdepositumkontoen, gevinsten i Supreme
Court, sterkere realisert og sikret valutakurser og solid progresjon på
bygging av prosjektet i løpet av kvartalet.
Audietron
07.05.2024 kl 09:08 6914

Positiv rapport, og då går kursen ned som vanlig i denne aksjen.
Boss 99
07.05.2024 kl 09:13 6917

Ja dem jobber på er vel ny short. Blir aldri lei. Er vel AMR \_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/ som ligger bak.
nordnes
08.05.2024 kl 10:36 6547

Hvem er dette ?

Ny finansdirektør i Nordic Mining
Nordic Mining har utnevnt Tord Meling til ny finansdirektør med virkning fra 12. august 2024.

Det fremgår av en melding onsdag.

Meling kommer fra det private investeringsselskapet Ojada as/Sayonara as, hvor han var investeringsdirektør.

https://newsweb.oslobors.no/message/618127
Boss 99
13.05.2024 kl 08:52 6067

Hva skjer denne uken .Noen oppgang i vente?
Takwe
13.05.2024 kl 11:31 5908

Du kommenterer time for time med null substans. Ta deg en tur ut :-)
Boss 99
13.05.2024 kl 11:54 5923

Har du hatt en dårlig helg? \_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/
Audietron
14.05.2024 kl 14:50 5588

Vanvittig så dau denne aksjen har vore siste tida. Er visst om å gjere å få kursen nedover.
OZZY
14.05.2024 kl 16:50 5514

Inntil noen innsidere kjøper og vi går nordover igjen
Boss 99
14.05.2024 kl 16:51 5669

Ja dem rister i trærne stopplås osv. Slik går dagene selger å kjøper med seg selv. Håper noen store kjøper opp hele sulamitten.
Sveinisn
15.05.2024 kl 09:51 5548

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. mai 2024
Nordic Mining viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 18.04 kroner. Videre oppgang til 22.19 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 14.70 kroner og motstand ved cirka 37.00 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt.
Boss 99
15.05.2024 kl 14:20 5415

Oslo (Infront TDN Direkt): Nordic Mining har gjennom sitt heleide datterselskap Engebø Rutile and Garnet AS (ERG) frigjort andre utbetalingen på 30 millioner dollar fra depotkontoen som holder provenyet fra utstedelsen av det senior sikrede obligasjonslånet på 100 millioner dollar.
Det fremgår av en melding onsdag.
Den uavhengige ingeniøren utnevnt av obligasjonseierne har bekreftet for andre gang at en kostnad-til-fullføring-test er tilfredsstilt, noe som bekrefter selskapets prognoser om at Engebø-prosjektet har tilstrekkelig finansiering og vil bli ferdigstilt i tide. Produksjonsstart er forventet i fjerde kvartal 2024 med salgsinntekter forventet i første kvartal 2025, opplyses det.
Audietron
16.05.2024 kl 12:30 5191

Innsidekjøp idag, positivt.
Boss 99
16.05.2024 kl 17:30 5089

Jepp det e bra Go 17 mai i morgen 🍻🇧🇻🇧🇻🇧🇻
Boss 99
21.05.2024 kl 11:51 4698

Titanprisen ser meget bra ut for tiden:
https://www.iluka.com/media/ytshg3mz/presentation-macquarie-conference.pdf
Take-or-pay syntetiske rutilkontrakter gir høy grad av inntektssikkerhet. Rutilsalg oppnår prispremie i sveisemarkedet
•Pigmentkunder rapporterer positive sterke salgsresultater og
uttømte lagernivåer
• Pigmentutnyttelsesgraden øker foran nord
halvkule sommer
• Flere pigmentprisøkninger annonsert for 2. kvartal
Boss 99
22.05.2024 kl 09:30 4380

Her er det bare å kjøpe vi skal snart passere 30 kr på veien til 50kr.
Boss 99
23.05.2024 kl 14:09 4174

Ja det e bare å peise på dere