Årlig avkastning / avtaler

Ekornesen
RECSI 13.07.2022 kl 16:01 12127

Det er gledelig å se at flere her inne har begynt å vise til kalkulator.

Selskapet er som kjent inne i en spennende fase, hvor vi kan forvente avtale(r) med utsolgte fabrikker i mange år framover i løpet av august…

Etter som CEO har kommunisert at avtaler vil være markedspris enten det er Hanwha som tar alt, eller noen som deler på produksjonen - så begynner man å ane hva dette blir.

Grovt forenklet kan man si RECs produksjonskost er 10 dollar per kg.

Salgspris 37,5 dollar per kg (snitt utenfor Kina er over 40)

Fortjeneste 27,5 dollar per kg eller 275 kroner per kg.

Litt forenklet kan man igjen ta hele kapasiteten i butte og ml i et, og ikke skille på fortjeneste når det gjelder silan eller poly.

Ca kapasitet (poly/silan mix) bør være ca 27 millioner kg.

27 millioner ganger med 275 er overskudd på 7,425 milliarder.

Syke tall! Ta bort litt skatt og drift og sånn, så forenkler vi det til 6,3 milliarder i overskudd.

Det betyr: Hvis du kjøper på xx så får du xxx i årlig avkastning (se under);

15kroner
100% årlig avkastning

30 Kroner
50% årlig avkastning

60 kroner
25% årlig avkastning

120 kroner
12,5% årlig avkastning.

Jeg har vært inne lenge og selger ingen ting før kursen er over 100 kroner per aksje. Noe annet er galskap😂

Jeg kan godt vente 2-3 år på det.

Innspill?
Redigert 13.07.2022 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.07.2022 kl 22:17 2214

Røkke gjorde en drøy og god milliard på RECsi.
Ulltveit-Moe mente han solgte alt for tidlig… få kjenner RECsi bedre enn han.
Slettet bruker
15.07.2022 kl 22:05 2251

Trengte penger til Akh ., og hvis du ser på Akh kursen så går det ikke helt bra .. startet på 40 forrige år og er nå nede på 13 kr…
komponisten
15.07.2022 kl 15:59 2955

Det går kanskje ikke helt strålende med sol-aksjene i USA i øyeblikket. Hva skjer egentlig??
Slettet bruker
15.07.2022 kl 15:58 2959

"Tror ikke han manglet penger heller."

Det gjorde "han", og mye og.

Brukte mrd-beløp for å holde "sine" andre investeringer flytende.

Og 20kr ble ikke tatt ut av luften, eller fordi kursen var på 20 (det var den tydelig ikke).

Det var fordi andelen Hanwha kjøpte for 20kr var verdt det da avtalen ble signert (og mer til om noen år).
desirata
15.07.2022 kl 15:48 3008

veldig interesann tråd, men har ikke sett nevnt hvorfor Røkke solgte på 20kr, dersom han kunne fått det doble om 2 år. Tror ikke han manglet penger heller.

Hugs på 2 bud i norske aksjeskolen:

1 kjøp når Røkke kjøper.

2. selg når Røkke selger.
Marketwatch
15.07.2022 kl 15:34 3076

Er snakk om evt reversering av tidligere nedskriving, ikke oppskriving. Se regnskapslov §5-3, tredje ledd siste setning: Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Dokumentasjon og regnskapsmessig gjennomføring av dette vil ta lang tid. Tror imidlertid at markedet kommer til å prise inn verdien av MLfabrikken i aksjekursen så snart avtaler om leveranser foreligger, dvs lenge før en eventuell reversering kan gjennomføres i regnskapet.
Slettet bruker
15.07.2022 kl 11:43 3289

Akkurat det har jeg også tenkt, at de kanskje bygger egen "silangass" fløy for fremtiden på den nye tomten de har søkt om utvidelse på.
Slettet bruker
15.07.2022 kl 10:52 3417

Nei/ ingen ting kan utelukkes.

En tanke:
Vi vet jo at RECsi sikrer seg nabotomten til sin egen fabrikk i Moses Lake / det dreier seg om et større område.

Kan det være at RECsi i disse forhandlingene også forhandler om forpliktelser til å øke fremtidig leveranser - feks fra 2025 - slik at de starter relativt snart å bygge nye reaktorer som utvider deres kapasitet som sikrer nok framtidig siilan til Group 14 og sila nano - i tillegg til at Hanwha får poly?

Redigert 15.07.2022 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
Arne
15.07.2022 kl 10:01 3571

I meldingen står det state-of-the-art facility. Det sies ikke noe om hvilket type batteri som skal produseres. Så foreløpig kan vi vel ikke utelukke noe?
Smaug
15.07.2022 kl 09:31 3740

Når vil REC måtte skrive opp verdien av sine eierandeler i regnskapet?
Gjøres det når oppstart er bestemt/avtale underskrevet, eller må man vente til man har begynt å produsere?

Slettet bruker
15.07.2022 kl 09:22 3800

Panasonics fabrikk ville jo klinge bra med om Tesla viser seg å være den "enorme EV-produsenten" som skal offentliggjøre avtale med G14.

"State of the art" batterier kan være så mangt, men vil i første omgang tro det er 4680. Men nye og bedre anoder er jo bare å inkorporere etterhvert som ønsket.

Når det er sagt, vil det overraske meg noe om Panasonics nye fabrikk har en link til REC. I hvert fall til å begynne med.
Redigert 15.07.2022 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
Stabukk
15.07.2022 kl 08:07 4104

«Kansas Governor Laura Kelly yesterday (14. july) announced Panasonic's plans to build a new EV battery factory in De Soto, Kansas.
Panasonic, which has deals to make batteries for Tesla and Toyota, will invest $4 billion in the state-of-the-art facility.
It is the largest economic development project in Kansas history and will create 4,000 new jobs with average salaries of $50,000.
The facility stands to be one of the largest EV battery manufacturing facilities in the U.S»
Kvike11
15.07.2022 kl 07:32 4230

Skal Hanwha købe det meste af produktionen, vil der blive en fast indtægt til RECSI.
Helt sikkert de vil bruge åbne kalkulationer på dele af handlen, fragt, el, m.m. vil svinge så meget at alle vil dække sig ind.
RECSI skal måske til at leverer til Panasonic, som vil åbne ny batteri fabrik
fjellape
14.07.2022 kl 22:06 4640

Langsikitge avtaler kan ha helt annet prisnivå enn nåtidens spotpris på 40 usd.
I 2025 blir etterspørselen helt annerledes enn i dag.
Nå trur jeg spillet handler om at bilbransjen skal produsere millioner av 2025-modeller med noen kilo silisium til hver, og med full produksjon fra midten av 2024. Bransjen planlegger forsyningslinjer flere år før nye fabrikker bygges.
Dessuten har vi håp innen sol, om å få utenomkinesisk produksjon av wafere.

Man må også ta hensyn til inflasjon. Skal man følge konsumprisindeksen, så kan 40$ fort bli 50-60$ om 2-3 år.
Vi snakker om kraftkrevende industri.
Jeg håper Recsi gjør avtaler hvor man følger kraftprisindekser. Da er det ikke grenser for hvor høyt prisene kan gå.
Konkuransefortrinnet til ML, er energilønnsom drift som gir fordeler når energiprisene er høye, og det gjelder å tjene på dette fortrinnet.
Stabukk
14.07.2022 kl 19:48 4901

Eit godt poeng til støtte for oss som tenker å sitja med aksjane våre i 1-2 år eller meir! Short har klart å skapa ein negativ psykologi, og enkelte media og analytikarar brukar Rec si «historie» mot dagens eigarar og ledelse. Restart av ML har ikkje blitt avklart som lova, men mot uheldige odds har Rec «overlevd» og er klar for ei blomstrande framtid! Ledelsen og styret må etter kvart legga på bordet talla markedet ventar på. Kursen bør over 20 FØR regnskapstall gir oss det endelige beviset på at Rec blir god butikk.
Ekornesen
14.07.2022 kl 17:01 5172

Nei, som du kanskje ser så har jeg lagt inn en økning på 33% (?) Hvis du mener det er lite, så begrunn gjerne hvorfor - det er en god del høyere enn inflasjonen i USA:)
Slettet bruker
14.07.2022 kl 16:10 5371

Tror du råvarene som REC trenger til foredling har stått stille i pris?
Slettet bruker
14.07.2022 kl 15:53 5438

Støttes. Jeg er ganske trygg på at prisen på varene blir gode - 35 + dollar per kg poly. Jeg er imidlertid mer usikker på total produksjonskapasitet på Silan og Poly/

Slik jeg har forstått det har ML maks kapasitet på 18 millioner kg poly eller 25 millioner kg Silan. Butte etter utvidelser har maks kapasitet på 7 millioner kg silan.

I Ekornesen eksempel - 27 millioner kg - betyr det vel at han regner at produksjonen blir 14 millioner kg Poly og 13 millioner kg Silan fra Butte og ML, etter som kapasiteten øker i størrelsesorden 1:1,45 når produksjonen går fra poly til silan.
Slettet bruker
14.07.2022 kl 12:54 5652

Det jeg synes er rart er at i et marked som handler om å sette opp regnestykker, inntekter/utgifter, løse energiutfordringer og teknologiutfordringer virker det som psykologi er viktigere enn tallene.
Tallene er tydelige og hvis de menneskene som jobber med dette til daglig gjør jobben sin vil vi se grønne tall framover. De ønsker jo også å tjene penger slik at de kan få bonusen sin:-). Det har dog blitt skapt en del frykt i denne aksjen, men med kalkulator bør frykten forsvinne. Framtiden er lysere enn noe annet selskap på Oslo børs og jeg ser ikke helt hvordan man skal stoppe en positiv utvikling i månedene framover.
Marketwatch
14.07.2022 kl 09:17 5902

Misforstå meg rett. Når ML gjenåpner skal fabrikken reprises, og en kurs mellom 30 til 40 i første omgang er slett ikke urealistisk. Vi får vente på offentliggjøring av avtaler, så får vi se om vi får noe mer konkret å regne på. Jeg trodde forøvrig at markedet skulle reagere mye mer fremoverlent på at det nå er avklart at ML gjenåpner, det har per nå ikke skjedd.
Beinlich
14.07.2022 kl 09:04 5446

Dette er skivebom. "Jeg vil se den kunden som inngår avtaler om større leveranser, der leverandøren sitter igjen med 60% overskudd".

Trenger man produktet avstår man ikke fra kjøp til markedspris fordi leverandøren tjener mye penger. Tenk litt; hvorfor bladde HS opp for andel i REC tror du?
Redigert 14.07.2022 kl 09:06 Du må logge inn for å svare
Ekornesen
14.07.2022 kl 01:22 5984

Ikke helt enig med revisoren, der:)

Jeg er riktig nok usikker på hvilke kostnader REC legger i produksjonskost - men jeg vil anta råvarer, energi, personell tilknyttet produksjon osv er inkludert. REC har et stort framførbart underskudd, så de skal ikke betale 21% som er selskapsskatten med det første… Jeg skriver jo at dekningsbidraget er over 7,4 milliarder - overskuddet forenklet til 6,3. (overskudd - ikke ebidta, jeg nevner ikke ebidta).

Når det gjelder «skal like å se det selskapet som betaler 60%…»:

RECsi har assets til over 30 milliarder finansiert av aksjonærer gjennom emisjoner og ledende teknologi, samt rikelig tilgang på vannkraft… Det er ikke bare å starte opp for konkurrenter - og det er en gang slik at setningen økonomene lærer på 1. semester: Sammenhengen mellom pris og tilbud/etterspørsel har noe for seg.
Denne påstanden faller igjennom, dessverre.

Hva Kongsberg driver med? Virkelig…:)?

Og, oppstartskostnader og kapasitetsutnyttelse: så klart!
Jeg tror ikke pengene ruller inn imorgen.

Jeg tenker dette oppsettet var helt fint. Så får vi se i løpet av august hvilke tall Mr May har forhandlet til oss.harlin
14.07.2022 kl 01:21 5996

Elkem har nå kinesiske eiere som antagelig holder kurs og mcap noe igjen. Elkem burte vært priset høyere basert på multipler
Stabukk
14.07.2022 kl 00:53 6065

Å samanlikna med Elkem er kanskje ikkje så dumt. At Rec skal levera 5-7 mrd kroner i «pluss» høyrest urealistisk ut, men kjem vi opp i 33 % Ebitda-margin må jo det løfta kursen. Trur det vil ta Rec nokre år å nå Elkem sin markedsverdi på 19 mrd. I så fall snakkar vi om tredobla kurs, altså ca 45 kr. Kanskje ved «blue sky»-utvikling om 4-5 år? Pr i dag har Rec ei utfordring i å få stabilisert kursen over 20.
Stabukk
14.07.2022 kl 00:21 6153

Kva kostpris har du på dine Rec-aksjar? Har ikkje fått det med meg om du har informert om det tidlegare.
Synest det er OK for oss andre å vita sidan du er veldig aktiv og har stor tru på høgare kurs.
Slettet bruker
14.07.2022 kl 00:21 6155

Noe tidlig å snakke om avkastning og fortjeneste uten kostnadsfaktorer? Det virker mer som en psykologisk forsvarsstrategi ved fallende kurser. Ta heller innover markedsrealitetene hvor vi er idag. Jeg tror også Rec har en unik posisjon men.. Ta høyde for at bull scenarioet ikke går slik mange har forutsett.
Slettet bruker
13.07.2022 kl 23:50 6261

Sammenligning med Kongsberg våpenfabrikk som en utstyrsleverandør blir feil.

Elkem leverer i Q1 en Ebitda margin på 33%, Rec Silicon vil gå det en høy gang slik markedet er nå.

Jeg sier ikke at vi skal kjøpe alle de mest optimistiske spådommene, men at Rec vil levere gode tall er nok riktig.
Marketwatch
13.07.2022 kl 23:34 6353

Gidder ikke å gå inn på alt. Det er f.eks stor avstand mellom et dekningsbidrag som du forsøker å beregne og årsoverskuddet for hele bedriften. Dine tall er også alt for optimistisk. Jeg vil se den kunden som inngår avtaler om større leveranser, der leverandøren sitter igjen med 60% overskudd. Kongsberg Våpenfabrikk er i mine øyne ikke noe dårlig drevet selskap, de har i siste kvartalsrapport en Ebitda på vel 13%. (Ebitda er forøvrig ikke det samme som overskuddet til en bedrift). Reetablering av ML vil ikke være gratis, det å oppnå full kapasitetutnyttelse vil også ta tid, merkedssituasjonen trenger ikke hele tiden være blue sky osv.
Det er du selv som skriver at du kommer frem til syke tall, der er jeg enig.
Slettet bruker
13.07.2022 kl 22:50 6552

Jeg kan legge til at TT sa at Silan i slike mengder må legges i «pipelines», altså rør- fra produksjonsfabrikk til kjøpers fabrikk… transportere slike mengder i tank svarer seg ikke.

Det var i denne forbindelse han uttalte så kjekt: «they have to come to us, or go to China»🔆

Når har Group 14 og Sila Nano kommet til Moses Lake - og du skal være en bra dårlig og tunnelsyn investor hvis du ikke ser sammenhengen:)

Ja, ting har tatt tid og det har både RECsi og Tore Torvund visst og hatt (mens naive aksjonærer har stresset og klaget)

Men, jaggu materialiserer det seg noe veldig for RECsi.

Heng med ut august, så vet man i alle fall konkret hvilke avtaler du selger seg ut av💲
Redigert 13.07.2022 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
Kab
13.07.2022 kl 22:40 6630

Tunnelsyn fungerer vel både på den positive og negative siden😊? Personlig tror jeg recsi vil være en god investering med min tidshorisont, men jeg er åpen for at jeg kan ta feil😉
Intravenøsiu
13.07.2022 kl 22:39 6643

De har uttalt at de ønsker silangasss i store mengder fra Rec i media nylig, polysilisium prisen har steget til 40 dollar, Rec har sterke kort på hånd.

Du kan umulig ha innsikt i bransjen når du nevner tunnelsyn når du mener at Group14 ikke er relatert til Rec, det er et selskap som investerer 4 milliarder for å etablere seg i en by med 30 000 innbyggere og en , jeg understreker en eneste fabrikk i mange titalls mils omkretssom kan produsere innsatsfaktor.

Denner er eid av REC Silicon, som forøvrig har 70% av verdensmarkedet for monosilangass levert på tank.

Les deg opp om bransjen, så kan du delta i diskusjonen uten å måtte ty til tullete sarkasme..
Optimus2k16
13.07.2022 kl 22:17 6764

Og da har de automatisk en avtale med REC?
Hva ble ut av de avtalene REC annonserte med G14 i oktober 2020? Hvor mye har REC fått ut av disse? Var det grunnen til at Røkke solgte og Hanwa kjøpte kanskje? At avtalene bare har ligget i dvale, men nå skal de jaggu effektiviseres?

"Tunnelsyn betyr i medisinsk sammenheng at øyets/øynenes synsfelt er sterkt innsnevret, slik at øyet eller personen bare registrerer synsinntrykk som stammer fra en mindre sone rundt det objektet som det fokuseres på." Ser du likheter til all denne oppblåste euforien dere har i vente de neste årene?
Intravenøsiu
13.07.2022 kl 22:03 6864

å hevde at "Ingenting ble noe av" er jo skivebom, Group14 har nettopp hentet 4 milliarder for å sette spaden i jorden i Moses Lake, kommersiell produksjon allerede i 2023.Redigert 13.07.2022 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.07.2022 kl 21:57 6898

Manmon har akkurat lagt ut oppdaterte priser på poly i nabotråden/ ca 40 dollar/kg outside China og 38 i Kina.

Gitt Ekornes estimat på 27 millioner kg blir det vel brutto omsetning på mellom 10 og 11 milliarder nok med disse prisene.

Jeg er litt usikker på hva total produksjon blir ved en blanding sv produksjon. Jeg har lest at maks poly er 20 millioner kg og maks silan over 32 millioner (25+7).

Noen som vet hva formelen for en blanding blir?

… Ekornes eller andre?
Redigert 13.07.2022 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.07.2022 kl 21:55 6911

Med 20000MT kapasitet er det 7 milliarder i salgsinntekter med en pris på $35 f.eks. Ebitda margin vil da være 50%++ tipper jeg.
Mr Å
13.07.2022 kl 21:48 6959

Så langt en ok tråd, håper det fortsetter og ikke at de som kommer med spørsmåls tegn og andre synspunkter som ikke er halleluja stemning er hjerne døde må blokkeres osv, det er kun latterlig 🤓.

Noen synes faktisk at kristiske spørsmål er informativt og viktig, for og kunne se risikobilde.
Håper en god diskusjon fortsetter 👍🙂