Kjøre bil uten å havne i ulykke.

Slettet bruker
SAFETY 16.07.2022 kl 19:58 483

Ber admin la denne stå, fordi dette handler om å formidle ting for unngå ulykker.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ea6KvG/ullevaalseter-om-ulykkessommeren-du-maa-vaere-jaevla-til-stede-og-se-forover

Jeg er helt enig med Ullevålseter her. Du må være jævla tilstede og se forover.

For en god del uker siden opplevde jeg fenomenet selv. Men nå kjører jeg helt fint.
Man kommer kanskje fra mye arbeid foran dataskjerm med bl.a. surfing, videoer osv. Og så plutselig ut i trafikken.
Jeg opplevde å være fjern i forhold til trafikken.
Man tar bilkjøring som noe banalt og lett. Men er man ikke tilstrekkelig tilstede, kan det fort bli en ulykke.

Og også enig i at alt av distrahering ikke er bra. MAN MÅ RETT OG SLETT VÆRE JÆVLA TIL STEDE OG SE FOROVER !

Er man nemlig ikke tilstede og ikke ser forover, er det fort gjort at noe kan gå galt.

Jeg tror ikke det økte antall dødsulykker nødvendigvis har med fart og rus å gjøre. Det er neppe noe mer høy fart og rus nå
enn tidligere. Det er antagelig nye årsaker til ulykkesoppgangen.
Det må forskes mer i selve ulykkesårsakene, og disse må kommuniseres så vi lærer av det. Mange av oss frykter at man
bruker ressurser på feil forskning, og feil tiltak.

Jeg har mest tro på økt bevisstgjøring og formidling av ulykkesårsaker. Så vi lærer av de konkrete årsakene.
Masse kontroller kan bare være bortkastet i forhold til målet, nemlig å få ned antall ulykker.

Folk kan også være noe underbevisst distrahert at ting som pandemi, Ukraina-krig, økte priser, hetebølger, flom osv.
At folk er litt mere "rocket i hode" kanskje enn tradisjonelt.

Det kan da ikke være så vanskelig å bringe frem de sannsynlige årsakene til det nye høye antall ulykker. Særlig da
dødsulykker. De har altså nesten doblet seg i år i forhold til i fjor. Må bl.a. skyldes mer aktivitet i år enn i fjor. Under
pandemien var det slow down på mye.
Redigert 16.07.2022 kl 20:08 Du må logge inn for å svare

Var en reportasje på nrk p1 nylig.
1/3 av ulykkene skyldes uopmerksomhet. Telefon tasting bl.a

Som politimannen sa så fint.
Hver gang jeg setter meg i bilen har jeg i hodet at denne kjøreturen kan endre mitt liv eller noen andres.
Tenk over den !
Slettet bruker
16.07.2022 kl 23:04 414

Hva gjør man når man ser en dårlig kamp eller film, jo man kjeder seg og fikler med andre ting.
Når man etterhvert får så lave fartsgrenser at man har masse mental kapasitet til overs (gjelder selvsagt ikke alle) så havner man i dype tanker, man leter etter nye artister på Spotify,man leser nettaviser osv, siden det for oss mennesker er svært ineffektivt å kjede seg(igjen,gjelder ikke alle).
Med flere kontroller blir folk enda mer opptatt av å se etter kontroller,fotobokser og sivilbiler, og tar bort enda mer fokus fra elementer som skjer i trafikken forøvrig.

Selvf skjønner ikke ekspertene dette,fordi dette er ikke politisk korrekt. Alt skal løses med mer utstyr,lavere fart og mer overvåking.