Ekstra bonus til alle PGS aksjonærer som har overtegnet

Evaldas
PGS 17.07.2022 kl 11:00 16928

Slik jeg leser meldingen så har Selskapet har mottatt tegninger på 106 926 581 Tilbudsaksjer i det Etterfølgende Emisjonen av totalt 38 155 803 tilgjengelige aksjer.

Det etterfølgende tilbudet ble overtegnet med omtrent 180 %. 27.251.850 nye aksjer, som utgjør 71 % av Tilbudsaksjene, ble tegnet og tildelt gjennom utøvelse av tegningsretter. 10 903 953 nye aksjer, som utgjør 29 % av Tilbudsaksjene, tildeles pro rata til tegnere som har overtegnet basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner.

106M-27M=79M i overtegning dvs at 11M blir fordelt likt på oss som igjen gir 11M / 79M = 1/7

Har overtegnet med ca 7X og forventer og få 80.000stk basert på regnestykket 1/7. Dette er tilfeldigvis samme andel som jeg fikk tildelt av tegnings retter. Så totalt ca 160.000 etter mitt regnestykke skal jeg få på konto over helga.

Noen som er enig eller uenig i regnestykket ? kommentarer mottas med takk

Håper det er flere som har overtegnet mye så får de seg en liten bonus, tenk dette kan være godt nytt for en del her på forum samt god læring til alle som er sur og grinete på forum til PGS.
Dette er jo og en av grunne til at PGS faller tenker jeg, folk selger for så å kjøpe den tilbake på halv pris samt overtegnet så det holder. Overrasket meg at bare 79% har tegnet da.

Så til uken om denne faller mere så er det ikke noe å hyle over da grunnen er her, kjøp til 3,7 og selg på 5,8 så er det 50% avkastning og lett tjente ferie penger for de som ønsker det. Jeg for min del holder på mine framover samt satser på å plukke mere om den faller uti uka.

Må fyre opp litt siden det er så stilt i nedgangstider på forum for oss PGS aksjonærer 😊 , eller takk til alle så har konstruktive gode innlegg som jeg leser daglig, er og moro og lese all syting av de uerfarne som tror det er så lett å tjene penger på PGS. Alle må ta sine egne valg ikke baser det på hva folk skriver på forum samt PGS er ikke for pyser 😊
Geiren
17.07.2022 kl 11:11 9739

Enkelt regnestykke
tegningsretter/0,71 = aksjer tildelt
Evaldas
17.07.2022 kl 11:48 9605

Hei Geiren
Så du tenker ca 80,000 tegningsretter gir 112. 676 aksjer ? Håper du har rett, noe jeg ikke tror :)
EnergyInvest
17.07.2022 kl 12:34 9415

Går helt sikkert ned til straks over emi kurs til uken. Mange vil selge de ekstra tildelte aksjene omgående
Ærligtalt
17.07.2022 kl 12:43 9357

De kan da umulig dele ut fler rep.emi aksjer enn opprinnelig bestemt?

Surr, surr og atter surr
Slettet bruker
17.07.2022 kl 12:49 9300

Tror nok du bommer kraftig der. Så få aksjer som deles ut. Jeg selger ingen. Kjøper hver dag, hele uken er planen. Dumt å gamble nå.

De som har solgt skal inn igjen og short som må dekkes inn. Springfjær dette nå.
Redigert 17.07.2022 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.07.2022 kl 12:54 9254

Slik jeg har forstått det som står i meldingen, så får de som har overtegnet fordelt 29 prosent av de totale emi aksjene, og disse blir fordelt jevnt/ prosentvis til alle som har overtegnet. Da blir det antal tegningsretter x 29 prosent. Eks. 5000 tegningsretter x 1,29 = 6450 aksjer.

Ut fra dokumentet som ligger på min VPS så kunne det se ut som at jeg har fått godkjent 8 ganger overtegning, men ringte carnegie om dette og det betydde at mine tegningspapirer var godkjent, og antall aksjer fikk jeg vite på mandag. Jeg har ikke solgt aksjer for å dekke inn emisjonsaksjer, så hvis 8 ganger på overtegning går inn, så må jeg skaffe mye kontanter på kort tid. Men det har jeg en løsning på.

For min del kommer jeg ikke til å selge emiaksjer. Og hvis mange har solgt aksjer for å få kapital til emisjon som de har overtegnet, og kun får tildelt 29 prosent flere aksjer en tegningsretter, så kan det fort bli en situasjon hvor det er mange PGS aksjonærer som sitter med store beløp som de vil inn igjen i PGS. Så kursen kan gå opp mandag og tirsdag tenker jeg, hvis dette er tilfellet.
Redigert 17.07.2022 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
oppturen
17.07.2022 kl 13:06 9168

Anbefaler alle de som fortsatt lurer og enda ikke klarer å forstå hvordan emisjonen fungerer å selge alt av aksjer og satse på renter fremover.

Er man så lite begavet eller uinteressert i å sette seg inn i papirene så tror jeg man er dømt til å tape på børs i lengden.
joachimvadseth
17.07.2022 kl 13:10 9150

Hadde ikke aksjer 3.mai, men prøvde meg likevell selv om det sies det ikke blir noe av - men det står ‘approved’ inne på vps.no - er vel vanlig det da uansett rett eller ikke rett?
EnergyInvest
17.07.2022 kl 13:29 9051

Ikke noe som tilsier at kursen skal oppover de nærmeste dagene. Den kommer sig helt sikkert etterhvert , kan være en kjøpsmulighet om noen dag da kursen er på litt over 4kr
Slettet bruker
17.07.2022 kl 13:31 9034

Så flott at du vet svaret oppturen, da kan du fortelle meg hvor mange aksjer jeg får utover tegningsretter på 155 000 aksjer? Jeg venter i spenning😘
ibyx
17.07.2022 kl 14:13 8865

Nå som Biden i teorien får oljeprinsen til å levere noen ekstra tønner, ja så faller oljeprisen. Og da blir det heller ikke behov for PGS data.
Eller er dette også en ny variant av vårens «iranspor»?
EnergyInvest
17.07.2022 kl 14:24 9123

Helt marginal betydning på oljeprisen. Leting av olje er mer langsiktig en så
Cliff
17.07.2022 kl 15:14 8956

Vet du hvor mange aksjonærer som har overtegnet ???
Vet du du mange aksjer den enkelte har overtegnet ???

Det er ikke mulig å sette opp regnestykket riktig uten masse tilleggsinfo…

Jeg bestilte ca 5 x tildelte tegningsretter..

Håper alle andre har vært mer beskjeden i sine bestillinger
Slettet bruker
17.07.2022 kl 15:15 8946

Det ville jeg tolket som at tegningen din er godkjent. Du får følge med i morgen.
Evaldas
17.07.2022 kl 16:07 8739

Cliff
Tenker det du spør om der er info som ikke er tilgjengelig for mannen i gata, men har og vært inne på tanken at de fordeler % ihht tegningsrettene en fikk tildelt. Men har egentlig litt for lite erfaring og hva som er vanlig praksis. Kan godt hende du har rett at alt det må på plass. Ville bare lufte litt og høre andres meninger, men vi får svar i morgen. 5 x gir deg en god bonus tenker jeg.
hallingstad1
17.07.2022 kl 17:36 8507

Jeg forsto det også at det var antall tegningsretter som lå til grunn for tilleggstildelingen
geo01
17.07.2022 kl 17:48 8446

Nei har du bestilt 80 000 over tegning over det du har fått tildelt vil gi 80k X 0,29 som er 23200 tegningsretter godkjent i bonus.
100 000 overtegnet vil gi 29 000 ekstrea tegninger
60 000 overtegnet vil gi 17 760
20 000 overtegnet vil gi 5800
Tildeling godkjent kun ved aksjebeholdning inklusive 3 mai-22
Redigert 17.07.2022 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
Cliff
17.07.2022 kl 17:50 8433

Det er vel ganske sjølsagt at ingen får mer aksjer enn de har bestilt ..
Det er også ganske sjølsagt at ingen får emisjonsaksjer hvis de ikke var PGS-aksjonær den 3.mai.

Mange, sannsynligvis de fleste bestiller det antallet de er tildelt.

En hel del overtegner et relativt beskjedent antall …

Derfor er det kanskje ikke veldig mange som overtegnet et stort antall aksjer
Redigert 17.07.2022 kl 17:55 Du må logge inn for å svare
RFS
17.07.2022 kl 17:58 8398

Morsomt å høre alle teoriene her, vi må vel forholde oss til fakta: 10,903,953 new shares, constituting 29% of the Offer Shares, are allocated pro-rata to subscribers who have oversubscribed based on the number of subscription rights exercised by each subscriber.
De fordeles altså forholdsmessig etter hvor mange tegningsretter man løste inn. Hvis alle overtegnet masse vil man få 100/0,71= ca 1,41 ganger det antall man hadde krav på. Så kan man tenke seg at en del bare ba om eksakt det de hadde krav på, da kan 1,41 stige noe, jeg tipper på 1,5.
1 tegningrett gir 1,5 aksjer. Skal ikke ha noe å si om noen tok helt av i overtegningen, holder å ha overtegnet med ca 50 %.
geo01
17.07.2022 kl 18:09 8322

Det kan ikke dyttes tegninger til ordinære tegning som ikke har ønsket flere tegninger,det må gå på de som ønsker flere tegningsretter og overtegner.
Det er en nøkkel som går direkte på antall overtegnet du ønsket,mener den blir 0,29% av overtegningens antall du ønsket.
Slettet bruker
17.07.2022 kl 18:10 8302

Beregningen din høres plausibel ut - men tenk på at PGS ikke vil utstede noen nye aksjer utover 10 903 953. I henhold til din metode, må PGS utstede 12 201 719 aksjer til for å dekke hullet. Jeg tror ikke det.

Logisk sett ville det være opprinnelig tegningsrett + 0,29/0,71. Hvis du ikke har tegnet nok mer, vil du sikkert miste noen nye aksjer. Sånn er livet, og vi må innrømme det.
Cliff
17.07.2022 kl 18:22 8234

Tror du kan forvente at de fleste bestiller det de blir tilbudt.
Jeg vil anta at det er ca 1/3 av aksjonærene som har overtegnet.
Av disse tenker jeg de fleste har bestilt et relativt beskjedent antall,..,
Så jeg er optimistisk og tror 3 x tildelte for oss som overtegnet mye
focuss
17.07.2022 kl 18:23 8226

Her var det mye tull. Antall aksjer dere vil bli tildelt er antall tegningsretter x 1,29.
oppturen
17.07.2022 kl 18:29 8214

Enkel, gidder ikke lese men car vel ca 13,5% tegningsretter du fikk? De får du alle, har du overtegnet får du vite hvor mange ekstra du får i morgen.
Enkelt.
RFS
17.07.2022 kl 18:30 8275

Jo mer jeg tenker på det ser jeg heller ikke bort fra at 1,5 stiger opp til 2 eller noe sånt. Jeg har «bare» tegnet 2,44 ganger mine rettigheter, så det holder for meg.
WW
17.07.2022 kl 23:22 7684

Enig med regnestykket til Geiren, RFS og Lysaker, som gir samme svar: antall t-retter x 1,41 (minimum antall aksjer, basert på at alle aksjonærer overtegnet med minst 41%).

1,29 blir feil. Husk at 29 % av aksjene skal fordeles på 71 % av emisjonsaksjemassen, ikke 100 % av emisjonsaksjemassen, som ville gitt 1,29.

Som Cliff, RFS m.fl. skriver er det endelige antall aksjer avhengig av hvor mange av aksjonærene som eier de 71 % som overtegnet, hvor mye hver av dem overtegnet med og hvor stor andel av overtegningen som ligger hos store vs små aksjonærer. F.eks. dersom størstedelen av volumet av overtegning kommer fra bittesmå aksjonærer som har overtegnet med flere titallstusen prosent, vil jo de få store aksjonærene som har overtegnet med en moderat sum få nesten alle ekstraaksjene.

Synes 1,5-2,5 høres plausibelt ut basert på de argumentene som har kommet frem fra andre brukere her. Har veldig liten erfaring med emisjon, så veldig interessant å lese det dere skriver om hva som er vanlig mht antall som overtegnet og volum.

Selv overtegnet både jeg og kona med samme sum, men vidt forskjellig prosentvis overtegning da den ene eier 10 ganger så mange aksjer som den andre…
Cliff
18.07.2022 kl 08:43 7176

Fortsatt ingen svar ????

Dette tok urimelig lang tid…
Slettet bruker
18.07.2022 kl 09:02 7039

mottok det som ble bestilt.
ag-3
18.07.2022 kl 09:07 6947

Rett på litt over 29k tildelt over 51k 😁

La inn 100 K som ønsker antall.

Og selvfølgelig. INGEN av dem selges før om 1 til 2 år 👍
Redigert 18.07.2022 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
martin757564
18.07.2022 kl 09:07 6939

Hvor sjekker man antall aksjer tildelt?
ag-3
18.07.2022 kl 09:10 6906

Vps - under tildelinger
MrBoring
18.07.2022 kl 09:27 6742

Jeg skrapet kontoen og fikk ca 1,55 ganger tegningsretter. Har ingen planer om å selge noe på dagens kurs.
Cliff
18.07.2022 kl 09:36 6643

Jeg har fortsatt ikke funnet ut hva jeg får

Bestilte ca 5 x tegningsretter
Redigert 18.07.2022 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
Gjengen
18.07.2022 kl 09:52 6519

Var det sånn at vi som har kjøpt emi-aksjer måtte ha pengene tilgjengelig på vår konto innen .... var det klokken 12 i morgen? Noen som husker?
FaeniHelvete
18.07.2022 kl 09:56 6468

1,76xrett stemte veldig bra for min del, jeg prøvde meg på 5x og fikk 1,76x
Slettet bruker
18.07.2022 kl 09:58 6426

Tegningsrettsemisjon i PGS

PGS har Hentet 800 millioner i en rettet emisjon, og gjennomfører en tegningsrettsemisjon for eksisterende aksjonærer.

For hver aksje eiet per 03.05.2022 vil du motta 0,13802 tegningsretter. Tegningsrettene rundes nedad til nærmeste hele tall.

Tegningsperioden er fra 01.07.2022-15.07.2022 kl 12:00

1 tegningsrett gir rett til å kjøpe 1 ny aksje til tegningskurs 3,70. Totalt utstedes det 38.155.803

Overtegning er tillatt. Det er ikke mulig å delta i emisjonen uten tegningsretter.

Du finner tegningsrettene dine i www.vps.no

Betalingsdato er 20.07.2022 og tildelingen skjer 21.07.2022
Evaldas
18.07.2022 kl 09:59 6423

Har nettopp vært inne og sjekket VPS kontoene og der ser jeg antall aksjer tildelt og beløp.
Odi.1
18.07.2022 kl 10:02 6386

Fikk alle jeg bestilte :) ( 1/3 mer en rett ca )
Meget fornøyd.