Utenlandskeide Norwegian Cruise misbruker Norge.


https://borsen.dagbladet.no/nyheter/venezia-raser-mot-cruise-triks/76725945

Dette er ikke noe særlig.

Og selges norge-ilknyttede navn heretter, bør anti-misbruk paragraf inn i kontrakten.