Shelf Drilling Analyse


Tenkte jeg skulle dele mitt syn på Shelf Drilling. De fleste av dere kjenner jo til markedssituasjonen, så jeg skal ikke gå inn på det. Mer interessant å se på hva forskjellig flåteutnyttelse og gjennomsnittsrater for nevnte flåte, (de to mest utslagsgivende faktorene), genererer av inntekter og resultat.

Selskapet leverer Q2-22 11.08.22 og jeg forventer en flåteutnyttelse stor 80%, gjennomsnittsrate er litt mer utfordrende å estimere - men jeg ligger inne med 74.500kUSD/dag.

Tall i 1000 USD

Dette gir en omsetning stor: 197.395
EBITDA: 69.895
Res.e.skatt: 31.204
EPS: 1,76,- kr

P/E 22e (aksjekurs 12,- kr): 1,70x
EV/EBITDA: 3,26x

Nøkkeltall basert på disse tall ut året. De er unektelig attraktive, men dette skyldes primært emisjonen gjennomført i en makroklima som var historisk dårlig hvor b.la. BoA's investment sentiment indicator nådde 0 (extreme bearish). Emisjonen skulle dog fullføres i selskapets øyne, (noe jeg er glad for), men kursen ble skadelidende. Jeg mener likevel at dette var et veldig sterkt trekk fra Shelf.

Selskapet mottar betaling i dollar og har dollarnominert gjeld, så FX bør ikke ødelegge noe særlig som har vært en utfordring for flere selskaper i Q2.

Jeg har ikke hensyntatt eventuell oppskrivning av verdier i kvartalet, men det får eventuelt bli en bonus. Jeg tror det er litt tidlig å snakke om det enda.

Nedenfor ser dere selskapets rigger per 26.07.22 med diverse teknisk informasjon. Merk at dette er en forenklet oppsummering av b.la. riggenes spec, men det gir et greit bilde på sammensetningen, lokalisering samt kontraktsstatus. Jeg har også estimert verder på riggene for å regne på andre nøkkeltall, men legger ikke ved det her i denne omgang.

Name SPEC BUILD YEAR/LAST UPGRADE MAX.WATER DEPTH (ft) DRILLING DEPTH (ft) QUARTERS CAP. LOCATION CLIENT
Contracted Next Q (1/0) Contracted NTM (1/0) Contracted until

MIDDLE EAST & MEDITERRANIAN
Shelf Drilling Achiever HIGH 2019 350 30 000 120 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 0 2022 DEC
High Island II LOW 1979/2021 270 20 000 99 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2023 MAR
High Island IV LOW 1980/2021 270 20 000 102 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2030 JUL
High Island V LOW 1981/2013 270 20 000 102 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2025 MAY
High Island IX LOW 1983/2012 250 20 000 99 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2031 JUN
Main Pass I LOW 1982/2013 300 25 000 84 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2031 JAN
Main Pass IV LOW 1982/2012 300 25 000 92 SAUDI ARABIA SAUDI ARAMCO 1 1 2025 MAR
Key Manhatten LOW 1980/2010 350 25 000 101 ITALY ENI 1 1 2023 AUG
Rig 141 LOW 1982 250 20 000 100 EGYPT PETROGULF 1 0 2022 NOV
Trident 16 LOW 1982/2012 300 25 000 140 EGYPT Petrobel 1 0 2023 FEB

SOUTH EAST ASIA
Shelf Drilling Chaophraya HIGH 2016 350 30 000 160 THAILAND CHEVRON 1 1 2025 DEC
Shelf Drilling Krathong HIGH 2017 350 30 000 160 THAILAND CHEVRON 1 1 2025 AUG
Shelf Drilling Scepter HIGH 2008/2019 350 35 000 150 VIETNAM COO LONG JOC 1 0 2022 SEP
Shelf Drilling Enteprise HIGH 2007/2020 375 30 000 150 THAILAND 0 0

INDIA
Trident XII LOW 1982 300 21 000 112 INDIA ONGC 1 1 2024 OCT
Harvey H. Ward LOW 1981/2011 300 25 000 108 INDIA 0 0
J.T Angel LOW 1982 300 25 000 112 INDIA ONGC 1 1 2024 AUG
Ron Tappmeyer LOW 1978 300 25 000 116 INDIA ONGC 1 1 2025 OCT
F.G McClintock LOW 1977/1985 300 21 000 110 INDIA ONGC 1 0 2022 OCT
C.E Thornton LOW 1974/1984 300 21 000 113 INDIA ONGC 1 0 2022 DEC
Trident II LOW 1977/1985 300 21 000 130 INDIA ONGC 1 0 2023 MAR
Parameswara LOW 1983/2001 300 25 000 118 INDIA ONGC 1 1 2025 JAN
Compact Driller MEDIUM 1992/2019 300 25 000 146 INDIA CAIRN 1 0 2022 JUL
Key Singapore LOW 1982/2015 350 25 000 120 INDIA CAIRN 1 0 2023 MAY

WEST AFRICA
Adriatic I MEDIUM 1981/2014 350 25 000 120 NIGERIA CONOIL 0 0 2022 JUN
Baltic MEDIUM 1983/2015 375 25 000 120 NIGERIA TOTAL 0 0 2022 JUL
Shelf Drilling Resourceful HIGH/MEDIUM 2008/2017 350 30 000 118 NIGERIA CONOIL 0 0 2022 MAY
Shelf Drilling Tenacious HIGH 2007/2022 375 30 000 120 ANGOLA CABCOG 1 0 2023 JAN
Shelf Drilling Mentor HIGH 2010/2017 350 30 000 120 CONGO MERCURIA 1 0 2023 FEB
Trident VII MEDIUM 1981/2018 300 21 000 116 NIGERIA 0 0

NYE KJØP 2022
Lloyd Noble HIGH 2016 500 32 000 140 NORWAY EQUINOR 1 1 2023 JUN
Houston Colbert HIGH 2014 400 35 000 150 UAE N/A 0 1 2025 FEB
Sam Turner HIGH 2014 400 35 000 150 DENMARK TOTALENERGIES 1 1 2023 MAR
Sam Hartley HIGH 2014 400 35 000 150 UNITED KINGDOM TOTALENERGIES 1 0 2023 FEB
Hans Deul HIGH 2008 400 30 000 118 UNITED KINGDOM IOG 1 0 2023 FEB
"Renamed" Shelf Drilling Victory HIGH 2008 375 30 000 120 SAUDI ARABIA

MIDTØSTEN OG MIDDELHAVET: Her har Shelf sin kontantstrømsbuffer. Low-spec rigger på lange kontrakter som gir forutsigbarhet. Eventuell oppside på ratenivå er nok begrenset til indeksreguleringer

SØR-ØST ASIA: Interessant marked, tight da mange av riggene som har vært i området er på tur til Saudi. Se senest Borr som nettopp sikret LOA for "Mist" på 120kUSD/dag over 210 dager i Sør-Øst Asia. "Mist" er en high-spec rigg klasset opp i de siste 10 år. Uten at det er bekreftet så vil jeg sterkt anta at Shelf Drilling Entreprise, som ligger i samme område og innehar de samme spesifikasjonene, også var med i den anbudsrunden. Sier noe om styrken i det markedet fremover.

INDIA: Også en bunnlinjebidrager. Shelf's flåte i området er av eldre dato, men gir stabile inntekter. Noe kortere aggregert kontraktstid, men ingenting å bekymre seg over de nærmeste par årene.

VEST-AFRIKA: Veldig interessant marked, og et jeg håper de fokuserer mye på. Her er det definitivt oppside og flåtesammensetningen her vil øke gjennomsnittlig rate for hver kontrakt som inngås.

NYE KJØP 22: Dette er spot-markedporteføljen til Shelf, og en svært offensiv satsning fra selskapet. Som flere andre har nevnt, så er det kun Shelf Drilling som har kjørt emisjon for å kjøpe flere rigger i de siste 4 år. Jeg er helt enig og tror dette blir en stor differensiator for de neste 2-3 årene. Sam Hartley er den eneste vi vet ratenivået på - 89kUSD/dag - som iflg investormateriellet presentert i emisjonen var en stop-gap kontrakt med kort varighet.


Men, caset er kun så bra som jeg tror hvis ratene skal opp. Så jeg tar en kort oppsummering.

1. Brent spot over 100 USD/BOE gir økonomi til de fleste offshorekontantstrømmene. Og har naturlig nok hjulpet rotasjonen fra vekst  verdi som vi har sett de siste 12-18 mnd.

2. 70% av jackup-kunder er Nasjonale oljeselskap (NOC).

3. Saudi Arabia AKA Saudi Aramco ble for 7 uker siden verdens mest verdifulle selskap og har siden mars 22 kontrahert 31 nye jackups, i tillegg til de 51 de har i arbeid p.t. De har også nå 10 anbud i markedet og 5 integrerte tjenestekontrakter. Totalt 97 jackuprigger som mest sannsynlig kontraheres ila Q2. Dette er 20% av den totale globale jackupflåten, uavhengig av alder.

4. Hensyntar man gjennomsnittlig skrapealder for jackups (27-42 år) så kan det i løpet av de neste 3-4 årene elimineres 110 jackups fra markedet. NB. Nå vil sikkert levetiden forlenges så lenge som mulig hvis ratene tilsier det, men det er et stort gap fra null-investeringsperioden i etterkant av 2014.

5. Tempoet til Saudi, kombinert med verden ellers har gitt oss det høyeste kontraheringstempoet på over 10 år, og vi ser per 28.05.22 en total utnyttelse (inkl. reserverte jackups) på 79%.

6. All-in rater har nærmet seg 130k USD/dag og clean rates marginalt i overkant av 100k USD/dag.

7. Det som gjør caset interessant er primært at etterspørselen kan ligge flatt på nåværende nivå, men det vil likevel bli høyere utnyttelse grunnet skraping. Hvis vi er pessimistiske og sier at gjennomsnittlig skrapealder flyttes fra 27-42 år  35-50 år så vil likevel mange av de 110 riggene som ligger her bli skrapet, og resterende må klasses til highspec. I denne perioden er de ikke i markedet, og jeg tror også at dette ikke vil skje før ratene nærmer seg 170k usd/dag.

8. Hvis etterspørselen skulle vise seg å stige kombinert med dette kan vi i 2023-24 se utnyttelser på 95% +. Men tiden vil vise.

TLDR; Shelf bør være en god investering med litt horisont. Selskapet er på breakeven kontantstrøm med snittrater lavt på 60'kUSD/dag tallet, og ser eksponentielt bedre ut oppover mot 100kUSD/dag. Det skjer dog ikke over natten.


Edit. Formatering ble ikke særlig pen. Det fungerer dårlig å lime inn fra excel. Beklager dette.

Redigert 26.07.2022 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
26.07.2022 kl 10:24 6377

Meget bra analyse, Matro :-) Det vil bli en spennende ferd, både kortsiktig og langsiktig. PS! er du med i discord få lagt inn excel arket der hvis mulig, eventuelt en skjermdump :-)
Redigert 26.07.2022 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
citius
26.07.2022 kl 11:07 6277


Veldig bra oversikt

Har du tatt med at det siste kjøpet skal spinnes av og børsnoteres? Shelf skal eie ca 60% av denne

Tror veldig på denne syklusen som har startet og vil rulle og gå noen år

Minimum 20 kroner, kanskje 25, skulle det ta helt av, så kan "alle kurser" være mulig
Matros
26.07.2022 kl 11:07 6313

Super analyse, og et meget godt utgangpkt til ny tråd. I likhet med deg synes jeg det hadde vært interessant å fått vite mer om hvordan de lange kontraktene i Midtøsten ble justert for økte rater. Det er jo selskapets viktigste område.
Cpt MC
26.07.2022 kl 11:18 6472

Veldig bra analyse! 75k per dag høres litt høyt ut. Per 17. juni var backlog på 68k per dag :-) Ref investor presentasjonen.
Odium
26.07.2022 kl 11:46 6426

Enig. Selskapet snakket om et snitt på ~70k for året.
Matro
26.07.2022 kl 12:52 6299

Ja, men det er en vurdering av riggkjøpene gjennomført 23.06.22 som drar opp snittet ganske betraktelig. Nå er det klart at de kanskje ikke bokføres enda, men inntektene, (og kostnadene), tilfaller kjøper fra avtaleinngåelse på samme vis som i blant oljeprodusentene i omsetning av felt-andeler. Derfor er det naturlig å ta de med i vurderingen. Regner med de sier noe om dette i Q2-presentasjonen.

F.eks. OKEA's kjøp av Wintershallandelene er et godt eksempel på at transaksjoner innenfor olje gjøres på litt spesielle vis. OKEA og Wintershall ble enige i vår, og oppgjør går i november 2022. Men alle inntekter (minus kostnader) fra 01.01.22 reduserer faktisk betalt sum ved oppgjørsdato. Det er derfor OKEA annonserte utbytte for Q3 og Q4-22 i Q2-presentasjonen selv om det da nettopp hadde inngått en milliardavtale.
Redigert 26.07.2022 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
Matro
26.07.2022 kl 12:54 6328

Jeg har ikke korrigert for nytt datterselskap enda nei, jeg ville gjerne få Q2-tallene presentert først. Det er flere måter å bokføre dette på, samt at datterselskap er jo enda ikke notert, og kun nettopp stiftet. Så enn så lenge legger jeg alt under en paraply.
Akillies
26.07.2022 kl 13:08 6291

Takk for godt innlegg! Handles fortsatt under emi-kurs, ingen tvil om at det er et meget spennende case 👌
Slettet bruker
26.07.2022 kl 14:03 6183

Hvorfor handler dere ikke Borr?
Odium
26.07.2022 kl 14:30 6666

Vi kan jo ikke det, du skulle jo selge.
Slettet bruker
26.07.2022 kl 14:36 6634

Du bryr deg vel ikke om hva jeg gjør eller tenker.

Shelf vs Borr, blir som å velge Jinhui kontra Gogl inn i en bulk syklus, Nat fremfor Frontline inn i en tank syklus.
Jeg vet hvor dividendene deles ut, hvor tunge investorer posisjonerer seg, forskjellen på vintage vs nytt osv, aksje prisingen blir også deretter.

Jeg skal like å se, når de nye riggene børsnoteres i eget selskap, mest sannsynlig på Nav verdier når de går på børs.
Tror du datter selskapet kommer til å stige? tror du det vil være rift om aksjene, eventuelt store daglige omsetninger i papiret?

Og hvorledes tror du et eventuelt fall i datterselskapet vil påvirke mor selskapet?
Redigert 26.07.2022 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
Akillies
26.07.2022 kl 14:54 6587

Et wildcard med datterselskapet. Hvordan blir det å slå inn tror du citius?
Slettet bruker
26.07.2022 kl 15:26 6489

Er vel til Nav det, regner ikke med at Shelf gjengen ´gir bort ´ verdier, selv om de er flinke til å rasere aksjonærenes verdier, ref forrige emi
Redigert 26.07.2022 kl 15:27 Du må logge inn for å svare
Matro
26.07.2022 kl 15:29 6472

Jeg skjønner Borr, og tror det er et bra case fremover. Likevel foretrekker jeg shelf grunnet gjeldsforfallsituasjonen som er uavklart i Bort enn så lenge og så tror jeg ikke premium for nyere flåte vil være så dramatisk som kostnaden for riggene skulle tilsi da markedet tenderer mot å bli såpass tight at det meste kontraheres over litt tid uansett.

Når det er sagt så har jeg også aksjer i Borr

Redigert 26.07.2022 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
Matros
26.07.2022 kl 16:08 6393

Trøim har kjørt seadrill konk, frontline konk, borr nesten konk. Har har kjøpt riggene for dyrt, valaris gjeld for dyrt, tilbakekjøp av borr aksjer på over 100 lappen. Kunne tilgitt alt det om han fikk riggene i arbeid. Det klarte han ikke, derfor tvangssalg av rigger nå. Trøim har fått til mye bra også, men drift og organisasjon er ikke hans sterke side. Tilliten han hadde hos bankene, er ikke hva den var. Kvaliteten på management i shelf er bare så uendelig mye bedre.
Slettet bruker
26.07.2022 kl 16:14 6371

Borr kommer til å bli en dividende ku.

Forøvrig, rigg faller i statene.
Redigert 26.07.2022 kl 16:15 Du må logge inn for å svare

Tror du er på feil tråd
Cpt MC
26.07.2022 kl 17:16 6239

Da henger jeg med. Trodde du ville ha dette inn i Q2 tallene. 2023 blir veldig bra for Shelf med de nye riggene👍 Long klarer ikke å tenke så langt, så ikke bry dere om han. Det som er gøy med long er at han tror Borr skal til himmels og Shelf ned. Skjønner han ikke at de opererer innenfor samme segment?
Ratta
26.07.2022 kl 18:47 6084

Longs argumentasjon snur straks han har endret posisjon, noe som inntreffer hyppig.
Slettet bruker
26.07.2022 kl 19:15 6020

Du har helt rett, jeg tenker ikke 2023 når jeg skriver.
1/2 år i aksje markedene er en evighet, alt for lang tid, innen 1/2 år skal vi f.eks kanskje i gjennom et børs krakk, hvem vet., skulle det skje vil en få Shelf langt under dagens og formasjonen jeg tidligere har nevnt vil bli fullbyrdet, hode skulder.
Ja, jeg er ingen lang aksjonær i noen ting, jeg er en trader.
Ingen kan forutse hvor verden er om et 1/2 år, ingen vet hvor børsene er, ingen vet hvor olje markedet er eller hvordan en resesjon vil påvirke olje markedene.

Forøvrig, alle rigg aksjer faller i Usa, den eneste jeg ser som er opp er Borr drilling
Redigert 26.07.2022 kl 19:19 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
26.07.2022 kl 19:39 5951

Lurer på hvor mange emisjoner Borr har vært igjennom de siste årene for å holde hodet over vannet, og ikke minst hvor mange flere blir det før de begynner å tjene penger. Shelf har vært igjennom en emisjon, da for å ekspandere, mens Borr har vært igjennom flere for å greie seg økonomisk. Nei, bobla Borr holder jeg meg langt unna ;-)
Redigert 26.07.2022 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
Akillies
26.07.2022 kl 19:52 5912

Sant, har blokkert brukeren, ble provosert av shit-showet. Noen eier ikke skam.
Akillies
26.07.2022 kl 19:55 5902

Selvsagt har Long fått folk til å snakke Borr i en Shelf-tråd ser jeg. Gjerne overse, så vi kan holde oss til caset.
Cpt MC
26.07.2022 kl 20:11 5830

Det skjønte vi. Aldri sett noen endre mening så ofte om et segment. Problemet er jo at innleggene dine har null kredibilitet. Du har jo åpenbart ting å bidra med i debatten, men å følge deg er som å sitte på en karusell.. Nå er vel rigg i USA tilnærmet flatt i dag og PHLX Oil Service ned 0,32%, så her ser ting veldig normalt ut.
Akillies
26.07.2022 kl 20:37 5743

Jeg ser ikke hva du skriver, så du kan spare tia di på å ikke svare meg.
Redigert 26.07.2022 kl 20:42 Du må logge inn for å svare

Nå må du være litt forsiktig med hva du sier, jeg var i samtale med sjefen for den største banken i Norge her forleden, og kort og fortalt så ble det delt ut skryt til kongen av Borr. Når det gjelder finansiering av oljeservice så er det korrekt at en stor bank i norden har satt ned foten.
Slettet bruker
27.07.2022 kl 15:52 4939

Godt sagt kongen på hau
Redigert 27.07.2022 kl 19:41 Du må logge inn for å svare
jadden
27.07.2022 kl 16:36 4849

Nå er det drilling som gjelder, oljeselskapenes pengebinger fylles, det sammenlignes med 2008. Vinnerne er ikke uventet oljeservice og rigg:

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/High-Oil-Prices-Spark-A-New-Wave-Of-Exploration.html
Nilsok
27.07.2022 kl 16:41 4829

Det er ikke lenge siden du var bear på Borr og det er heller ikke veldig lenge siden du var veldig positiv til Shelf.

Hva forandret seg?
Odium
27.07.2022 kl 17:39 4727

Dagsformen, psykisk helse, posisjonen hans, vindretningen, osv. Med andre ord, det varierer. Han trenger ikke noen grunn
Matros
27.07.2022 kl 18:09 4658

Vet du hva, den selvkritikken tar jeg. Falt i fella med å rakke ned på Trøim, fordi jeg synes management i shelf er helt topp. Trøim har har bomma litt, er glad i risiko, men han jobber for deg, og han skrur deg ikke.

Jeg har stor tro på fyren, han er et superviktig asset for Oslo børs. Jeg ble bare revet med fordi jeg synes shelf er bedre en borr. Men borr er også bra, og hvem blir ikke bull av å høre på Trøim, og hvem er en bedre ambassadør for Norge og offshore enn Trøim.

Å sitte å backtrade som jeg gjorde er patetisk, tusen takk for korrektur. Setter virkelig pris på det. Kjøper gjerne borr, når ting ligger til rette for det.
Matros
27.07.2022 kl 18:32 4609

Hans presentasjon på DnB seminar for omtrent 3-6 måneder siden, er ikke bare rørende og innsiktsfullt, men intet mindre enn en klassiker som få andre, inklusivt meg selv, ikke hadde turt å gjennomføre. Respect, jo. Hvis noen har linken, legg den gjerne ut, selv om dette er en shelf snor.
Vergil
27.07.2022 kl 18:57 4536

Nå skal vi ikke glemme at JF og SDRL brukte bortimot en mrd på advokater på å rydde opp etter TOT. Flink, men risikopervers og en smule uten filter. JM2C. Mvh
Redigert 27.07.2022 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
Matros
27.07.2022 kl 19:15 4495

Nå er vi på en shelf tråd. Jeg mener risk reward er outstanding, men vi er på en tråd for tøffe gutter, greit.
Fyr
27.07.2022 kl 22:08 4287

Vi bør se 13 i morgen, ingen grunn til å ta gevinst nå sånn jeg ser det, lykke til.