prof. Gordon

Slettet bruker
NANOV 26.07.2022 kl 11:47 22975

Kan noen hjelpe meg å forstå hva prof. Gordon på R&D call tilbake i November mener når han sier at coviden “limits B-cell imnune response”

Hør på R&D webcasten fra 36:45

Slettet bruker
26.07.2022 kl 23:15 14291

Kun en spekulasjon. Men la oss si at vis B-cellene som bland annet uttrykker CD37 er infisert med virus som hindrer lilotomab å feste seg til proteinet.

Vis covid er et slikt virus kan det være årsaken til den dårlige responsen som har vært på Pardigme.

Dersom det viser seg at det er covid/vaccine som «ødelegger» dataene kan man jo tenke seg at det er en vei fremover allikevel.
Redigert 26.07.2022 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
SomSa
27.07.2022 kl 00:58 14170


FDA bryr seg ikke om udokumenterte spekulasjoner og slik vi forstår fra børsmelding er Pardigme studien finifo. De kan fortsette med Line 2 pasienter men det blir veldig kostbart og tidskrevende. Selskapet har mistet tillit blant investorer og det blir ikke lett å finansiere en fase 2 studie som kan koste 2 mrd - 2,5 mrd.

Vi venter å lese dara fra fase 2a og sammenlikne med fase 2b og fase 1. Hvis resultatet fra fase 2a er dårligere enn fase 1 kan det stilles en god del spørsmål.......
mlande
27.07.2022 kl 11:51 13914

Har du en link til webcasten? Jeg finner bare PDF'ene. Covidpandemeien kan muligens gi utfordringer rundt legeetikk pga. Betalutins reduserte immunresponse en periode etter behandlingen?
mlande
27.07.2022 kl 14:14 13727

Interessant poeng i forhold til Nano også. Prof. Gordon sier at under pandemien er Rituximab er en av de farligste FL behandlingene fordi immunsystemet bruker 100 dager mot normalt 20 på å bekjempe coronaviruset. Rituximab reduserer immunforsvarets B-celler dramatisk og dette er svært farlig fordi B-cellene lager antistoffene mot coronaviruset. Men det samme vil vel være tilfelle ved bruk av Betalutin som dreper B-celler via CD37 reseptoren? Dette kan være årsaken til at rekrutteringen til Betalutin studien stoppet. Hvis noen pasienter døde av covid i perioden med immunsvekkelse (ca 2 mnd?) etter Betalutin, forklarer jo det også den uventede reduksjonen i effektivitet. Jeg er ikke ekspert på dette, så korrigere eventuelle feil og unøyaktigheter.

Min vurdering heller mot at dette kan være et ganske alminnelig "blårusstjuveri" av grundere og langsiktige aksjonærer.

Takk for link.
hara-a
27.07.2022 kl 14:23 13703

Har du rett vil det bli Take-off i NANO!

PS! Dette ser jo ut som et faktum (kjent og brekreftet av ekspert). Ekspertpanelet - var det rigget og vi har blitt lurt til å selge aksjer billig?
Redigert 27.07.2022 kl 14:55 Du må logge inn for å svare
hara-a
27.07.2022 kl 14:24 13630

Googlet
rituximab during covid

In conclusion, the current literature suggests that treatment with rituximab during the ongoing COVID-19 pandemic puts patients at an increased risk of COVID-19-related hospitalisation and death, even after vaccination. Dec 23, 2021

Har NANO her stoppet et studie som som ikke skulle ha pågått mens Covid herjet? Burde man ikke ha forstått dette langt tidligere?
Redigert 27.07.2022 kl 15:26 Du må logge inn for å svare
mlande
28.07.2022 kl 08:25 13242

Tja, dette med det annonyme ekspertpanelet som skulle vurdere Betalutinstudien, virket konstruert. Hva er problemet med at selskapets svært kompetente ledelse foretar denne vurderingen? Jeg utelukker ikke at det viktigste med ekspertpanelet er å sikre styre og ledelse ansvarsvarfrihet for det som kommuniseres og gjøres nå.
hara-a
28.07.2022 kl 08:43 13196

Styret forsod nok at studiet ikke kunne kjøres i Covid tider og stoppet noe de (ledelsen eller styret) burde ha stoppet for lenge siden. Så derfor hyret de inn ett såkaldt ekspertpanel som man aldri får vite hvem er. Mitt tips er at Gordon er i panelet....

Fase 1: Ingen Covid og fantatiske resultater
Fase 2: Resultatene kan ha vært der, men hva hjelper det når man dør av Covid da behandlingen gjør allerede meget sårbare pasientene enda mer sårbare mot dette viruset?
Redigert 28.07.2022 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Hugoil
28.07.2022 kl 11:47 13003

https://childrenshealthdefense.eu/wp-content/uploads/2022/07/att.-3-genotoxicity-mRNA-vaccines-scientific-report.pdf

"
Videre, siden det er bevist eksperimentelt at den faktiske naturen og funksjonen til de to stoffene Comirnaty og Spikevax kan føre til en endring av det menneskelige genomet, er det klart at «merkingen» av stoffene har vært feil.

De to mRNA-stoffene har formelt blitt kategorisert som «vaksiner», selv om overveldende data og fakta viser at de ikke oppfyller funksjonen til en vaksine. Feilmerkingen av disse to stoffene som «vaksiner mot infeksjonssykdommer» ekskluderte dem fra regulatorenes formelle definisjon av genterapi, som deretter ble brukt for å rettferdiggjøre utelatelsen av testing for genotoksisitet, kreftfremkallende og mutagenisitet.

Det er klart at disse mRNA COVID-19 «vaksinene» har nøyaktig mekanismen til et genterapilegemiddel, siden det inokulerte mRNA er ment å endre proteinuttrykket til menneskekroppscellene for å produsere piggproteinet. Siden de faktisk ikke har funksjonen til tradisjonelle vaksiner for forebygging av infeksjonssykdommer, burde sikkerhetsstudiene som skal utføres av produsentene i sin helhet vært underlagt de mer restriktive bestemmelsene for avanserte terapiprodukter (som fastsatt i i punkt 10 i reg. EF nr. 1394/2007). Til slutt burde denne mer omfattende dokumentasjonen vært forelagt for evaluering til EMAs komité for avanserte terapier, siden bare denne komiteen garanterer, eller i det minste burde garantere, den spesifikke ekspertisen som er nødvendig for å evaluere stoffer som påvirker cellefysiologien genetisk.
"
Redigert 28.07.2022 kl 11:50 Du må logge inn for å svare
Hugoil
29.07.2022 kl 10:34 12694

Lover ikke bra:
--
BREAKING NEWS

The Biden administration plans to offer updated Covid boosters in September, with reformulated doses expected from Pfizer and Moderna.
Thursday, July 28, 2022 8:42 PM ET

The F.D.A. has also decided against expanding eligibility for second boosters of the existing vaccines this summer. The new versions are expected to perform better against the now-dominant Omicron subvariant BA.5, although the data available so far is still preliminary.
Hugoil
29.07.2022 kl 10:56 12679

Lockdownpolitikken er ekstrem klassekamp
Dette er enda et eksempel på hvordan lockdownpolitikken var et ekstremt tilfelle av omvendt Robin Hood-politikk. Det var å plyndre de fattige og gi i bøtter og øsekar til de ekstremt rike. Det gjelder på internasjonalt plan og det gjelder i Norge.

Kulturstøtte til Vanguard og BlackRock
Solbergregjeringas lockdownpolitikk smadret langt på vei utelivet og det frie kulturlivet. Men for å sette plaster på åpne sår har regjeringa lovt å gi kompensasjon for å dekke tapene. Men så viser det seg at det jo ikke vra de små, de kreative og de lokale kulturstedene som fikk støtte. Solberg & co skyflet titalls millioner over til de aller rikeste. Festivalen Tons of Rock får et rekordstort overskudd for 2020 ved hjelp av statlig koronastøtte.

Kulturrådet betalte ut mer enn 120 millioner kroner i kompensasjonsmidler til store festivalaktører som måtte avlyse i 2020. Tons of Rock får mest med 36,1 millioner kroner, etterfulgt av Palmesus med 27,1 millioner kroner og Live Nation Norway, som har fått 24,7 millioner som arrangør.

Live Nation er hovedeier av Tons of Rock, så de har både første- og tredjeplass på lista.

Hvem eier Live Nation?
Live Nation Entertainment, Inc er et globalt amerikanske underholdningsselskap som oppsto gjennom fusjonen av Live Nation og Ticketmaster i 2010. Største eier i selskapet er Liberty Media som har BlackRock og Vanguard blant sine tre største eiere. Live Nation Entertainment omsetter for 11,5 milliarder dollar årlig og blant de største eierne finner vi – du gjettet riktig – Vanguard, BlackRock og State Street.

Så klasseinnholdet i regjeringa Solbergs lockdownpolitikk er krystallklar: smadre det lokale utelivet, smadre den kreative kulturbransjen og øse titall millioner i kompensasjon over til de rikeste finansinstitusjonene i verden og deres norske partnere.

Mens dette ranet pågikk satt venstresida lojalt i sine zoommøter eller gjemte seg bak munnbind
bj111
29.07.2022 kl 14:01 12514

Hvis det er covid-19 vaksinene som er årsak til manglende virkning så er det vel et eget studie på hvor lang tid det vil gå før man igjen oppnår virkning. Er det covid-19 sykdommen gjelder det samme men den har kommet for å bli og da blir det hele mer komplisert ettersom det er vanskelig å styre om man blir smittet eller ei.

Når det gjelder covid-19 så er det så utrolig mange fornektete og konspirasjonsteoretikere ute å vandrer ar det er et problem å vite hva som er seriøst og hva som tilhører tinnhattene. Noen investering basert på tinnhatt folkets teorier er ikke mye å satse på.
Hugoil
31.07.2022 kl 10:59 12034

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X

Highlights

mRNA vaccines promote sustained synthesis of the SARS-CoV-2 spike protein.


The spike protein is neurotoxic, and it impairs DNA repair mechanisms.


Suppression of type I interferon responses results in impaired innate immunity.


The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer.


Codon optimization results in G-rich mRNA that has unpredictable complex effects.


fra kapittel 4:
"
As described elsewhere, during the cellular translation of vaccine mRNAs, an increased assembly of a number of RNA binding protein helicases, such as eIF4A bound to eIF4G, will occur (Kyriakopoulos and McCullough, 2021). The presence of increased pG4s in synthetic mRNAs can potentially amplify binding of RNA binding proteins and miRNAs. This form of molecular crowding of protein components (helicases) with great affinity for G4 binding (Rouleau et al., 2017) will decrease the number of RNA binding proteins binding G4s normally available for miRNA regulation. This loss of RNA binding proteins as well as miRNA availability for regulation by binding to G4s can dramatically alter the translational regulation of miRNAs present in cells and thereby disrupt essential regulation of oncogene expression. An example is the p16-dependent regulation of the p53 tumor suppressor protein (Rouleau et al., 2017; Al-Khalaf and Aboussekhra, 2018).

This process is exceedingly complicated yet tantamount to cellular homeostasis. So, again, it merits summarizing. If pG4s accumulate, as would be expected with an increased amount of GC content in the vaccine mRNA, this would have an effect of increasing potential G4 structures available during translation events and this can affect miRNA post-transcriptional regulation. This, in turn, would either favor greater expression of the oncogenes related to a range of cancers, or drive cells towards apoptosis and cell death (Weldon et al., 2018). The case study described earlier in this paper strongly supports the hypothesis that these injections induce accelerated lymphoma progression in follicular B-cells (Goldman et al., 2021).
"


Koronavaksinene er eksperimentelle og ikke endelig godkjente, men såkalt nød-godkjent. De ble ikke uttestet på mennesker, men på dyr. Og testområder som artikkelen tar for seg var vel neppe testet.

Man kan lure på hvorfor Nano ikke går ut med sin pasientfordeling 2020-2022 a,b,c.
Den "beste" grunnen jeg kan se, er at de er livredd for å gjøre noe som kan støte eller kan tolkes motvirkende FDA.


--
https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

"
Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.
"
--


Ang. tidligere omtalte plutselig døde/akutt syke:

https://www.oa.no/sykehusene-kneler-men-ingen-vet-hvorfor-sa-mange-plutselig-blir-akutt-syke/s/5-35-1562493

https://sykepleien.no/2022/07/sykehusene-opplever-okning-av-akutt-syke-men-vet-ikke-hvorfor
Redigert 31.07.2022 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
Hugoil
31.07.2022 kl 13:26 11898

fra kap. 7:
"
Furthermore, under conditions of over-reliance on cap-dependent translation by the synthetic mRNAs in SARS-CoV-2 vaccines (Kyriakopoulos and McCullough, 2021), many native mRNAs holding considerable IRES and specific methylations (m6A) in their structure will favorably choose cap-independent translation, which is strongly linked to mRNA decay quality control mechanisms (Han and Choe, 2020). In this sense, considerable deadenylated mRNA products as well as products derived from mRNA metabolism (decay) are directly linked to exosome cargoes (Borbolis and Syntichaki, 2015).

An example of dependence on cap-dependent translation is described in T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL). Due to mechanistic target of rapamycin C (mTORC)-1 over-functioning in T-ALL, the cells are driven completely towards cap-dependent translation (Girardi and De Keersmaecker, 2015). An analogous condition is described by Kyriakopoulos and McCullough (2021). Even in this highly aggressive cancerous state, during inhibition of cap-dependent translation in T-ALL cells, there is a rapid reversion to cap-independent translation (Girardi and De Keersmaecker, 2015). Similarly, a picornavirus infection (Jang et al., 1990) drives cells towards cap-independent translation due to inhibition of components of eIF4F complex and pluralism of IRES in viral RNA.

In humans, there is an abundance of mostly asymptomatic picornavirus infections like the Safford Virus with an over 90% seroprevalence in young children and adults (Zoll et al., 2009). In either case, whether an apoptotic event due to a stress-like condition (Rusk, 2008) or an mRNA-cap-driven-like carcinomatous effect (De Paolis et al., 2021), the miRNA levels will be increased due to the increased epitranscriptomic functioning and enhanced mRNA decay. Because of the high demand for gene expression, high levels of certain miRNAs will be expected to be contained in exosomes via P bodies (Yu et al., 2016).
"


Tabuleringen i kap. 15.5 er indikativ:
"
For our analysis of evidence of increased cancer risk in VAERS, we focused on two somewhat distinct approaches. One, represented by the results in Table 6, was to gather the counts for any terms that contained keywords clearly linked to cancer, namely, “cancer,” “lymphoma,” “leukaemia,” “metastasis,” “carcinoma,” and “neoplasm.” Overall, we found 1,474 entries linking these terms to COVID-19 vaccines, representing 96% of all the entries for any of these terms for any vaccine in that year.
"


se forøvrig kap. 10 (og kap. 15.3) for mulig negativ adjektiv-tolkniong ang. bi-virkningsprofilen i børsmeldingen (blodfattige greier).
Redigert 31.07.2022 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
Hugoil
01.08.2022 kl 09:42 11443

bj111: Hva er det du forstår og hva forstår du ikke (det er lov, da kan det forklares) av dette?:
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/tyranny/capital-control-in-europe-have-arrived/
Redigert 01.08.2022 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
bj111
01.08.2022 kl 10:25 11351

Hva har det spesifikt med Nanov å gjøre? Kort og konsist da jeg simpelthen ikke gidder å lese en masse om WEF.
Hugoil
01.08.2022 kl 10:39 11312

Det er sammenhenger mellom korona og kapital-kontroll. Det holder ikke å bare se en, man må se flere - om man gidder.
mlande
01.08.2022 kl 11:15 11219

Tilbake til mbjohs interessante hovedinnlegg om Dr Gordon som kan være viktig hvis dette er et ganske alminnelig "blårusstjuveri". Hvert ord i pressemeldingen fra 5.7. virker å være veid på gullvekt for å få ned kursen:

https://www.nordicnanovector.com/investors-and-media/press-releases

Men følgende setning er unntaket:

"The Company will therefore explore potential partnerships and will also seek advice from the US Food and Drug Administration (FDA) to discuss if there could be a possible way forward for Betalutin® in an alternative setting."

Forsøker de å overta comboen med betalutin og rituximab via en partner som kan gjennomføre denne studien i en mer normalisert covid situasjon? Det ville være nyttig å vite mer om legeetikken og spesielt amerikansk erstatningretts i dette. Er det etisk forsvarlig å gjennomføre single-agent betalutin studien når det finnes andre mer effektive behandlinger og i en covid pandemi trolig også tryggere behandlinger?

(Langsiktig, trader ikke.)
Hugoil
01.08.2022 kl 11:47 11053

Archer er ikke tryggere enn Betalutin. Hva som er trygt av medisiner i en koronasituasjon har jeg ikke sett noen sammenligninger av, og det er kanskje et ytterligere uoversiktlig lerret å bleke - men trolig heller ikke "så interessant", da man "skaffer seg da" gode pasienter.

Det er flere betimelige hendelser, bla. at HC finner å gå ut i det åpne markedet å selge stort sine aksjer når North Energy første gang kjøper. De også rett og slett møtes med store poster, kanskje avtalt over black-pool - eller muligens værre: via Carnage?.

Så hvorfor selger HC, på bunn 1,4-5, de som har styreformannen? Har de tjent nok på NANO allerede, sånn sett ift. potensialet for aksjen framover?
Redigert 01.08.2022 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
Rule
01.08.2022 kl 21:52 10514

præcist, der er en åbning for at man kan komme senere og sige - vupti, nu har vi en partner....og så siger det KAPANG ! ! !
Hugoil
01.08.2022 kl 23:36 10246

Det kan jo være at det er noen på HO og TI som har fått det med seg, men ikke vil fortelle slike "forretnignshemmeligheter". Men det er vanlig med rally i Nano første eller andre dag etter fellesferien, hvor børsen også pleier å være sterk (noe den i år var i forrige uke, i dag svak og spesielt lav omsetning på anndre aksjer/it-aksjer). I år slo den mye mer enn DNB tenkte seg etter å ha tunet OHS-formasjon gjennom forrige uke og lagt kursen opp i sluttauksjonen på tynn omsetning men over delikate linjer), litt hjulpet av North som har ligget med tett-opp gulv i ordreboka siden de kom inn. De vil jo realisere en gevinst en gang, ente på den ene eller den andre måten. Om de vil kjøpe mye mer virker det ikke som etter 2 siste listeoppdateringer. Så de hev seg neppe på dagens siste halvdel av oppgangen. Det gjorde nok ikke DNB Indeksfondet heller, som jeg tipper i dag økte fra 200K til 400 eller kanskje 600K. Dette indeksfondet har begynt å oppføre seg annerledes enn tidlgiere - de kjøper og selger oftere. Det kan skyldes den spesielle tiden Nano er i - og at DNB ønsker å gjenvinne grepet om Nano. De har jo lyst til å klare å gjøre en emisjon til, en gang.

Om Songa, ASP/Dichehuset eller hva det var evt. andre hev seg på og rykket ekstra til i zikkzakken 2,14-2,4 , så må det "plasseres.." litt omsetning der for å lokke til seg flere. De første 20-30% kom på lav omsetning og jeg synes for lav ift. 5ene (olja svak og børsen faretruende sent i syklusen). Så plasseringen og tråkki9nen videre kan ha løsnet shortinndekking (plassering og tråkking trenger ikke å gi avtrukk i aksjonærlistene, de kan ha solgt det de kjøpte samme dagen, kan hende mellom algopartnere, eller bare frese det i markedet om likviditeten er god. Det var den ikke i starten og neppe i siste del opp heller mot målet 3,34, noe børspause også nedover kan tyde op). Men vi blir vel ikke overrasket av å se 0 endring i short? Hva er omsetningen da, bytting av aksjer med seg selv? Lat oss sjå.
Redigert 02.08.2022 kl 00:11 Du må logge inn for å svare
Panis
02.08.2022 kl 00:25 10106

Hugoil,
Interessante vurderinger, og ja lat oss sjå… Mye frem og tilbake som blir skrevet her om dagen så jeg følger bare med uten å skrive. Takk til saga og deg som gidder og ta opp kampen med danskene 👍
mlande
02.08.2022 kl 08:57 9859

Enig i at Archer kanskje ikke er tryggere enn Betalutin alene, men effektiviteten er trolig bedre enn de kombinasjonsbehandlingene som nå utkonkurrerer betalutin som single agent.
Hugoil
04.08.2022 kl 07:27 9201

Dette...:

"
Også legemiddelprodusenten Moderna kunne delte i dag gode kvartalstall som overgår forventingene. Selskapet tjente 4,5 milliarder dollar på covid-19 vaksiner. Samlede inntekter endte på 4,7 milliarder, mot forventede 4,1 milliarder. Resultat per aksje endte på 5,24 dollar, godt over forventningen på 4,55 dollar. Aksjen steg 16 prosent.
"

...har vasket bort de svakeste FL-pasientene så det ikke ble noen igjen for NANO.
Hugoil
05.08.2022 kl 12:41 8798

Paradigme er ikke dødt, bare avsluttet rekrutteringen - det finnes jo ikke pasienter. Det er fortsatt en sannsynlighet for at det kan bli gitt en eller annen godkjennelse basert på Paradigme. At studiet er avsluttet, vil for en slik eventualitet bwety at FDA godkjenner redusert antall rekrutterte, slik det har vært skrevet om før.

Dersom resultatene i den grundige artikkelen gjengitt lenger opp siste helgen, overlapper med det Nano finner ift. pasentfordelingen 2020-2022 a,b,c; så blir det lagt på det rene at nedgangen i resultatet skyldes covid-vaksine (se artikkelen) og covid-frykt (vanskelig/umulig å få pasienter, samt at det har blitt færre av dem da dødelighet av kreft/livssituasjon antas økt med covid)

Skullerud sier: https://imgur.com/RSainY6

og sier videre: https://imgur.com/KukH40g


Har formert BULL HARAMI ved utgangen av forrige time. En litt over halvveis ferdig intradagOHS vil hvis ferdig og avgitt ha kursmål 2,4.
--

Pleier å være journal-publisering tidlig i september, samt konferenase i første halvdel av oktober.
Redigert 05.08.2022 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.08.2022 kl 15:53 8664


6.7.2022 06:48 • TDN Finans • Kopier link
"Oslo (Infront TDN Direkt): Styret i Nordic Nanovector har etter en omfattende gjennomgang og uavhengig dataevaluering av Paradigme og en påfølgende forespørsel om regulatorisk interaksjon, besluttet å avslutte Paradigme-studien.

Selskapet tror fortsatt det kan være et marked for Betalutin i lys av sikkerhetsprofilen, lovende effekt i tidligere behandlingslinjer og unik egenskap ved å bli levert som en engangsdose. Et potensielt nytt utviklingsprogram må imidlertid gjennomføres på en annen pasientpopulasjon og behandlingslinje. "

Man kommer ikke nærmere døden når en studie avsluttes. Det største problemet med nano er hvordan de skal finansiere driften år etter år. Det samme gjelder fiaskoen TRVX og PCIB. Enkleste måten å hente penger er å trykke feler hundre millioner eller milliarder aksjer å finansiere driften. Senere slår de sammen 10-100 aksjer til 1.

Healthcap er ute og lutfattige North Energy ASA er 2. største aksjonær og Nordnet Livsforsikring som er samling av småinvestorer hos Nordnet (investeringskonto Zero) er 4. største. Radforsk deltar sjeldent i emisjoner....... Vi ønsker Nano lykke til med å hente penger uten å oppsøke finansgribber og gi dem gigant rabatt..

Updated 1 August 2022

1. Folketrygdfondet 10 902 473 9.40%
2. North Energy ASA 6 750 000 5.82%
3. OM Holding AS 3 779 477 3.26%
4. Nordnet Livsforsikring AS 2 584 729 2.23%
5. Verdipapirfondet KLP AksjeNorge 1 140 403 0.98%
6. Danske Bank AS 1 105 932 0.95%
7. Ro Invest AS 1 010 000 0.87%
8. Nordnet Bank AB 1 005 974 0.87%
9. J.P. Morgan SE 897 884 0.77%
10. Linux Solutions Norge AS 845 071 0.73%
11. The Bank of New York Mellon SA/NV 818 950 0.71%
12. Sundt AS 800 000 0.69%
13. Verdipapirfondet Nordea Avkastning 703 480 0.61%
14. Must Invest AS 700 000 0.60%
15. Radforsk Investeringsstiftelse 696 400 0.60%
16. Lucellum AS 650 000 0.56%
17. Sciencons AS 625 000 0.54%
18. Asmyr 600 000 0.52%
19. Verdipapirfondet Nordea Kapital 570 018 0.49%
20. Inven2 AS 541 247 0.47%
Total 20 largest shareholders 36 727 038 31.65%
Others 79 308 260 68.35%
https://www.nordicnanovector.com/investors-and-media/shareholdersHugoil
05.08.2022 kl 22:06 8522

Rundt tiden for Q2 2018 ble det skrevet på forumet at man kunne selge/ytlisensiere rettighetene for MZL, hvor resultatene var spesielt gode og stabile. Men det er vel minimum av hva som kan være utkommet av Betalutin for en potensielt snevrere/ny behandlingslinje.

AlphaCD37-satsningen med OranoMed skulle være både lettere og enda mer potent å inngå avtale om, selv om studiet ikke er i klinisk fase ennå.

Selv om patentet på Archer er tynt (svakt mtp. beskyttelse), så vet jeg ikke hvordan kotymen er i pharma mtp. å bryte seg inn på andres teknologiomårder. Antagelig vil et stort pharmaselskap inngi "frykt" nok til å gi verdi til beskyttelsen?

Det er rundt det ovenstående deal(ene) vil dreie seg. Som et krydder kan det komme info om en viss progresjon på CarT-CD37.

Det nye angrepsmålet CD37 som Betalutin bringer til torgs, skulle i seg selv være mer en Jaguar enn en Saab.

Det virker som Health Cap har ordnet noe med North Energy via Carnage-dealen og HCs tidligere styremedlem i Nano Per Samuelsons utjenking av AP4Fondet- Kan hende kommer de tilbake senere. Ihvertfall om Øyvin i Medistim har funnet ut at de har en ny-satsning som kan trekke veksler på Nano. Kanskje har det noe med måling av avvik fra balansen mellom CD37+ og CD37-. Det er en viktig terskel for hvorvidt det utvikles kreft eller ikke i form av stimuleringen av IL-5 signaleringen. Medistim er en pengemaskin, hvor også skattemessig framførbart u8nderskudd vil komme godt med. Slik landet ligger nå, så finansierer det jo et oppkjøp. North Energy og andre investorer (Leikvoll) i kontorfellesskapet selger sine eierandeler til Medistim. Øyvin er også 4. største aksjonær i North Energy og styreformann som 4. største aksjonær i Medistim (om man ser på topp14 i Medistim, så får kanskje du også feeling av endel overlapp med NANO?). Så kan man jo også tenke at radiofarma er kjernefysikk og energi.

Ser dette ut som et kjøpssignal Omvendt Hode Skulder? https://imgur.com/wczHuk8

Kursen sluttet ihvertfall med en formert kjøpssignal BULL INVERTED HAMMER i timeschartet. https://www.tradingview.com/x/T7sH110Q/

I 4timerschartet sluttet kursen med formert KJØPSSIGNAL BULL MEETING LINE. https://www.tradingview.com/x/68Nd6cA3/

Siden det er så voldsomt, så lar jeg være et bilde av det; men kursforløpet fra krakkdagen 24. juni kan ligne en nesten ferdig OHS.
Det er utrolig hvor sultne algoritmene og noen investorer kan være.


- I can feel his approach like a fire in my blood
Redigert 05.08.2022 kl 23:16 Du må logge inn for å svare
007 James Bond
05.08.2022 kl 22:56 8473

Og shorten økte med over 200k i går.
Hugoil
08.08.2022 kl 09:27 7892

Mer omsatt enn Mwtr, Pexip og Link tilsammen første halvtimen. Medistim stiger 9%.
Redigert 08.08.2022 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
harris73
08.08.2022 kl 09:39 7880

En vei videre for Nordic Nanovector kan være oppkjøp fra et større farmasiselskap. Her er lagt ned milliarder i forskning, betalutin er utviklet m.m., her kan altså hele selskapet kjøpes for si 500 mill eller forhandles oppover. Det er business as usual for et type Pfizer, Bayer og legge ned milliarder i forskning og kunne sitte med patenter der noen virkelig lykkes, andre skrotes.

En bet er rett og slett oppkjøp. Med kontantbeholdning over mcap nå og mulighetene som ligger i videreutvikling kan det være en bedre deal enn noe annet.
Min bet er minimum 500 mill, umulig å si hva verdi som ligger i betalutin m.m. for menige her. Men en kurs mellom 5-10 kroner burde være rimelig.

Hva tror dere Nano som oppkjøpscase kan gå for?
Slettet bruker
08.08.2022 kl 09:48 7862

Jeg kan ikke se, hvorfor nogen skulle være interesseret i at købe en dels fejlslagen, dels underudviklet pipeline. Skulle NANOV blive en opkøbskandidat, så skulle den eksisterende pipeline modnes, og det kræver tid og penge. Med fiaskoen rundt Betalutin ser jeg ikke for mig, at NANOV skulle være interessant at købe i mange år endnu. De må bevise en del mere. Lige nu har de en stor fiasko på bog og en masse infant pipeline, der i spredt orden har lang vej endnu. Køber man NANOV nu, køber man jo bare en masse problemer og processer rundt strategiomlægning og desperate forsøg på at få et mirakel fra FDA. Det ville jeg ikke betale for, nærmest uanset, hvor billigt det så skulle være.
Redigert 08.08.2022 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Hugoil
08.08.2022 kl 10:29 7817

Varsko her! Ligger inne med bull engulfing i timeschartet - som kan ende med avgitt bull inverted hammer fra slutt fredag. Da trigges 4timers bull meeting line fra slutt fredag og vi kan få 2,45 i dag.

Fortsatt større omsetning i Nano enn i Link, Pexip og Mwtr samlet. Shorten er kanskje inndekket med dagens åpningsoperasjon.
--
Fredagens time inverted hammer er avgitt og formert bull engulfing i time i dag.
Redigert 08.08.2022 kl 11:01 Du må logge inn for å svare
stockwalker
08.08.2022 kl 12:09 7694

Oppgang i Nano er generelt litt som Jesus, alle snakker om ham, men ingen har sett ham... kun nedgang de siste par år
Redigert 08.08.2022 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Hugoil
08.08.2022 kl 12:15 7669

Vi snakker om en Jaguar. Snerrer fint nå.
Skal vi bare tenke på et tall? 40%, 80% eller 120%?

At Northic nuclear?Energy allerede er røyka ut på at de ikke er ute etter en trade, skulle gjøre at det første tallet kanskje ikke er like trolig.
Redigert 08.08.2022 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
medicusskill
08.08.2022 kl 13:22 7461

Ryktene går, får vi en reprise av oncopeptides ferd fra 3-30kr i Nano da 😎
stockwalker
08.08.2022 kl 16:02 7200

Rykter har det alltid vært i Nano.. dessverre til ingen varig nytte , ned 98% fra ATH
Hugoil
08.08.2022 kl 17:39 7065

Det var da veldig stockwalker. Rykter har det vel aldri vært i NANO. Skulle heller hatt det enn dårlig guiding.
Men det som det aldri har vært, er så lite forumaktivitet som for denne 10-15% gangern - det har det aldri vært. Viser kanskje at det er mange kjøpere som står og venter på sin lokale perrong.
Hugoil
09.08.2022 kl 09:16 6738

Vel, vi fikk formert BULL HARAMI i dagchartet i går og har en nesten ferdig 4dagersOHS med halslinje 2,7 og kursmål 3,2.
40% større omsetning så langt i NANO enn i Link, Pexip og MWTR tilsammen i dag også.
Redigert 09.08.2022 kl 09:25 Du må logge inn for å svare