3USD/kg polysilicon - Inflation Reduction Act 2022


Vi kan hjälpas åt att sammanställa det som sker i senaten och huset den kommande tiden. Förhoppningsvis redan nästa vecka

Går förslaget igenom får REC det stöd som diskuterades i Build Back Better, 3 USD/kg polysilicon.

Hela värdekedjan får stöd. Se lista i denna artikel:

https://pv-magazine-usa.com/2022/07/29/clean-energy-manufacturing-support-in-inflation-reduction-act/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin