Xact bear - Resesjon nr 2 på et par år er et faktum


Hvor lang tid tar det før markedet priser inn resesjonen?
Frodon
13.09.2022 kl 18:14 658

Toh han så feil eller holdt han på å selge med begge hender? Total skivebom i hvert fall

Fra dagens BørsXtra:

«TROR PÅ RALLY: Jonathan Golub, sjefsstrateg innen aksjeområdet i USA for Credit Suisse, tror inflasjonstallene vil kollapse og at den amerikanske sentralbanken derfor vil stanse renteøkningene innen 4-6 måneder. Han tror dette vil medføre at aksjemarkedet virkelig vil ta av»

https://www.cnbc.com/2022/09/12/inflation-collapse-will-spark-big-stock-market-gains-credit-suisse.html
omans
14.09.2022 kl 13:01 595

Kan du ikke lese? Innen 4-6mnd. Ikke 4-6 timer.
Frodon
16.09.2022 kl 14:14 554

Et lite utdrag fra dagens BørsXtra:

"RESESJON - LIKEVEL? Det har vært mye fokus på endrede definisjoner av resesjon der "gamle" mantra om at to kvartaler med fallende BNP skal defineres som resesjon ikke gjelder lenger for makroøkonomer, sentralbanker og politikere (jeg holdt på å skrive ...og andre sjarlataner). Man har også pekt på spesielle svakheter i Q1/Q2 i USA og at Q3 der ville bli sterkt. Fed i Atlanta bruker kontinuerlig å estimere BNP-veksttall for kvartalet man er inne i. Verdt å merke seg at de nå nærmer seg null/negativt i rask takt for Q3. For ikke mange uker siden antok de en vekst på +2,5% for Q3, forrige uke var de nede i +1,3% og i går nedjusterte de dette til +0,5%. Raskt fall mao og da kan det godt være at de er i minus før kvartalet er oppe. Og dette støttes av fraktgiganten Fedex som falt kraftig på børsen i går etter svake tall og illevarslende fremtidssyn der sjefen tror på en verdensomspennende resesjon og ser volumnedgang i alle segmenter verden rundt"
Frodon
21.09.2022 kl 20:44 484

Godt det var noen av oss som følger med på dette 😜

«Markedet trodde Fed ville kutte rentene ved utgangen av 2023, men det vil de ikke. Rentene vil øke videre gjennom året, sier sjeføkonom Andreassen til E24.

Samtidig sliter amerikanske bedrifter med tilgang på arbeidskraft, noe som har presset lønnsveksten oppover. De siste tallene viste at den amerikanske lønnsveksten la seg på årlige 5,2 prosent i august»

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/jlzOG9/usas-sentralbank-med-trippel-renteheving-for-tredje-gang-paa-rad

Fint du følger med.
Da kan du muligens forklare meg hvordan Andreassen kan påstå at "Markedet trodde Fed ville kutte rentene ved utgangen av 2023..."

Var det virkelig noen som ble tatt på sengen av en økning på 0.75 prosent? For meg virker renteøkningen, FOMC Statement og uttalelser på pressekonferansen mer som en ikke-nyhet.

mvh
Redigert 21.09.2022 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Frodon
21.09.2022 kl 21:47 438

Vet ikke helt om jeg skjønte hva du spurte om. Markedet trodde Fed ville kutte rentene ved utgangen av 2023, men nå blir rentene høyere over lengre tid....som markedet ikke forventet.

Nei, alle trodde rentene skulle øke med 0,75% eller 1% nå, men rentebanen i 2023 og 2024 er satt høyere enn markedet forventet

Det er den bastante uttalelsen om hva markedet trodde jeg er nysgjerrig på, som du også limte inn i ditt innlegg.

Renten økte og rentebanen til FED indikerer økte renter over tid.
Hvordan kan markedet bli overrasket når til og med jeg kunne lese dette på e24.no i går:
"...noe som vil bety at renten vil være mellom 4 og 4,25 prosent ved utgangen av året"

Er ikke Roubini og leserne av e24 en del av markedet?

Du har sikkert tatt poenget mitt for lenge siden, jeg anser slike uttalelser som svada og tilfører liten verdi."Markedet tror alt og ingenting, alltid."
mvh
Redigert 21.09.2022 kl 23:46 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.09.2022 kl 00:08 347

Hehe 😉 Markedet hadde priset inn 0,75% økning i renten nå og at renten skulle falle igjen i slutten av 2023. Men nå skjer ikke det…renten blir holdt høyere over lengre tid, som ikke var priset inn i markedet. Men som nå sannsynligvis skal prises inn…også kommer resesjonene…som heller ikke er priset inn i markedet enda 🙄

Var det utgangen av 2022 E24 omtaler? Det er jo utgangen av 2023 som er endret. Sparebank 1 Markets har skrevet i sine makro rapporter om høyere renter i lengre tid, så hvis E24 har sitert dem, kan det stemme. Journalistene i E24 er ikke dyktige nok til å se slikt på egen hånd 😬
Frodon
22.09.2022 kl 07:08 271

Mener du at det en person sier til media, er priset inn i børsene?

Ja, det er riktig, rentebanene er økt og børsene holder på å prise inn det nå 😜

Dette var det markedet forventet før FED møtet igår og hadde ca priset inn i markedet:

«Ved forrige medianprognosen var styringsrenten ventet å være 3,4 prosent ved utgangen av 2022, 3,8 prosent ved utgangen av 2023 og 3,4 prosent ved utgangen av 2024»

Dette er resultatet etter FED møtet igår, som ikke var priset inn i markedet:

«Federal Reserves rentekomité (FOMC) sin medianprognose er nå at styringsrenten vil være 4,4 prosent ved utgangen av 2022, 4,6 prosent i slutten av 2023, 3,9 prosent i slutten av 2024 og 2,9 prosent i slutten av 2025. På lenger sikt ventes styringsrenten å ligge på 2,5 prosent»
Frodon
22.09.2022 kl 07:15 259

Her er tallene å følge med på rundt hva sentralbanken i Norge gjør på sin rentebesluttning:

«Oslo (Infront TDN Direkt): Torsdag vil Norges Banks rentebeslutning være i fokus, hvor det er bredt ventet at styringsrenten heves med 50 basispunkter 2,25 prosent.


SEB ser for seg at den korte enden av rentebanen løftes, men den tydelige nedgangen i innenlandsk etterspørsel vil sannsynligvis resultere i et mer moderat løft av den lange enden av banen. Meglerhuset forventer en bane som signaliserer at styringsrenten topper ut på rundt 3,25 prosent.

Dette er imidlertid høyere enn SEBs eget anslag, som sier at renten vil nå en topp på 3,00 prosent. De tror at betydelig høyere levekostnader vil ha en sterk effekt på husholdningenes etterspørsel, og med tanke på at kjerneinflasjonen ventes å toppe ut i slutten av 2022 tror SEB at Norges Bank fullfører renteøkningene i løpet av året.

SEBs prognose innebærer nok en økning på 50 basispunkter i november, etterfulgt av en endelig økning på 25 basispunkter i desember. De bemerker at markedet diskonterer inn en mer aggressiv bane, hvor styringsrenten vil være rundt 3,10 prosent ved årsslutt og at toppen vil være nær 3,40 prosent tidlig i 2023. For 2024 priser markedet inn at renten er 25 basispunkter lavere»
Frodon
23.09.2022 kl 13:17 156

Da har jeg gevinst sikret noen bjørner 😜 Men det blir bare kortsiktig…rekyl opp før markedet skal videre ned?
Frodon
26.09.2022 kl 09:06 115

Gevinstsikret litt mer i bear aksjene idag. Hva gjør dere andre?

Markedet trekker på skuldrene, snur seg bort og fyrer opp en ny sigarett etter at inflasjonen i eurosonen var på et tosifret beløp i september-målingen.

Gårsdagen jobbmarkedtall fra US Department of labor overrasker og ligner ikke på det vi har sett tidligere under resesjoner.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/-/2-30092022-AP

https://www.dol.gov/ui/data.pdf


mvh
Redigert 30.09.2022 kl 12:12 Du må logge inn for å svare