OKEA - dividende og økende produksjon til 21.000 boe/d i Q4


OKEA har i styrevedtak lagt grunnlaget for dividende for Q3 og Q4, ref. melding av 13. juli 2022:

Dividend for Q3 2022

The board has resolved to distribute a cash dividend payment of NOK 103.9 million (NOK 1.00 per share) in September 2022. The last day of trading including dividend rights is 1 September 2022, ex-dividend date is 2 September 2022, and the record date is 5 September 2022. Payment is expected on or about 15 September 2022.

OKEA also paid NOK 93.5 million (NOK 0.90 per share) in dividend in June, which brings the total dividend payment for 2022 so far to NOK 197.4 (NOK 1.90 per share). The board is also reaffirming the intention to distribute NOK 103.9 million (NOK 1.00 per share) in Q4 2022.

Om gjeldssituasjonen heter det:

OKEA is currently net debt free, and the liquidity outlook is good.

https://www.okea.no/investor/investor-news/okea-asa-nok-1-00-dividend-payment-and-full-redemption-of-okea02-bond/På side 9 i Q2 rapporten sier selskapet om Wintershall deal:

On 23 May, OKEA entered into an agreement to acquire a material portfolio of producing and near-term
producing assets from Wintershall Dea with effective date 1 January 2022.

The acquired portfolio comprises 35.2% operated working interest (WI) in the Brage Unit, 6.4615% WI in the
Ivar Aasen Unit and 6% WI in the Nova field which adds net 2P reserves of 13.2 mmboe and net 2C resources
of 10.6 mmboe. The expected additional production to OKEA for 2022 is estimated to 5,000 - 6,000 boepd and
is expected to grow to at least 7,000 boepd in 2023-24 with material additional near-term production potential
from large inventory of drilling opportunities.

I Q2 rapporten sier selskapet på s. 14:

Production outlook for 2023 is expected to increase from 17,000 – 19,000 boepd to 25,000 – 27,000 boepd.
The increase is mainly due to the acquisition of assets from Wintershall Dea, but also to an increased
contribution from Yme as plateau production is currently expected to take full effect in 2023.


Det kan således legges til grunn at OKEA allerede genererer god cash flow med nåværende produksjon på ~16.000 boe/d, ref. Q2 rapporten.

Allerede i Q4 - og med forventet myndighetsgodkjennelse av Wintershall deal - tillegges 5.000-6.000 boe/d, slik at ny total blir ~¨21.000 boe/d.

Deretter økes produksjonen ytterligere i 2023 til 25.000-27.000 boe/d.

Selskapet meldte 13. juli:

OKEA is currently net debt free, and the liquidity outlook is good.

Selskapet har kun 104 mill. utestående aksjer og fremstår som meget aksjonærvillig, dvs. skape gode aksjonærverdier.

Av de selskap som følges tett fra min side har utsiktene og aksjonærvilligheten til OKEA medført umiddelbar satsing på dette selskapet.

Det er med stor forundring man registrerer at OKEA synes gå under radaren. Markedet vil finne ut av OKEA som en habil leverandør og produsent av olje & gass under stabile forhold og til gode salgspriser.

Allerede i dag produserer OKEA 2x så mye som f.eks. PEN og BWE. Og OKEA vil trolig være det selskap som hurtigst vil evne å øke produksjonen allerede i inneværende år.

Money talks vil også gjelde for OKEA. Aksjekursen skal opp.
Redigert 01.08.2022 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Gitt OKEAs styre har besluttet:

The board has stated an intention to distribute NOK 1.00 per share each quarter
also in 2023 which amounts to a total of NOK 4.00 per share in 2023.

Ser jeg følgende mulige scenarioer, for å være i stand til å "garantere" dividende for 2023:

- Enten innløser OKEA bond OKEA03 - og derved fjerner dividende begrensningen.

- OKEA beholder dette obl. lånet, men foretar et stunt innen M&A - les øker inntektene, slik strategi og egentlig CEO ifm. Q3 og CC, ref. Q&A indirekte indikerer.

- OKEA opptar en RBL lånefasilitet, men beholder bond OKEA03. RBL mulighet har selskapet tidligere har nevnt som mulighet til funding, subsidiært i samme slengen innløser OKEA03 - og blir kun stående med en RBL. Dvs. noe friere posisjon vs. dividende.

Jeg tror vi får høre mer om dette i løpet av Q4.

Mitt bet tilsier et nytt stunt innen M&A innen Q4.Kanskje også en RBL fasilitet, som bond OKEA03 åpner for.

Uansett og for å kunne meddele intensjon om dividende for hele 2023, må styret se at det er legitimt grunnlag for slik utbetaling av utbytte.
Redigert 26.10.2022 kl 12:51 Du må logge inn for å svare

Alltid en betryggelse å vite at man er på bølgelengde med analytikerne, ref. mitt bet på et OKEA-stunt innen M&A i ovennevnte innlegg.

Rigger Okea for oppkjøp

Okea doblet inntektene, men holder utbyttet i ro. Det får analytikere til å blåse liv i oppkjøpsrykter, og på norsk sokkel er det flust av selgere.

https://www.finansavisen.no/nyheter/olje/2022/10/26/7951545/okea-rigger-seg-for-oppkjop?internal_source=sistenytt

Også en betryggelse at CEO i OKEA i følgende snutt fra Finansavisen bekrefter at Wintershall deal vil gi økning på 7.000 boe/d fra antatt 1. november.

Okea-sjefen: – Investorer krever en tydelig utbytteplan

https://www.finansavisen.no/fatv/2022/10/26/7951701/okea-sjefen-investorer-krever-en-tydelig-utbytteplan
Redigert 26.10.2022 kl 18:34 Du må logge inn for å svare

Pen oppgang fra start i dag. Ferden mot ATH (58,04) 8.juni er i gang!

Ned 4,6% nå, WTF!?!?!

Øretrillingen på lavt volum støyer i aksjen. Denne byttehandelen kan neppe være særlig lukrativ for traderen eller traderne. Se bare på de fiktive - og trolig ment som - sperrene. Ligger det f.eks. en post ute på 10.000-15.000 aksjer for salg, trekkes denne umiddelbart ved den tid kursen nærmer seg.

Jeg har nevnt det tidligere: OKEA aksjen synes gå under radaren. Med det mener jeg at siste tids hendelser ikke gjenspeiles direkte i kursutviklingen. Det må skapes vedvarende verdier - les økende produksjon, olje- og gass pris ligge som rimelig høy - og interessen/volumet må øke. Det hjelper godt med en menighet her på forumet som forsvarer egen investering ved å skrive om det. Imidlertid er ikke dette aksjonærenes ansvar, men hviler på selskapet selv. OKEA må ut på road show, besøke flittig meglerhusa, være aktiv i media og div. sendinger og snutter som legges ut på nettet. Her mener jeg at OKEA og IR avd. har en jobb å gjøre.

Dette sagt, selskapets verdier og utvikling medfører at markedet vet hva det får. Selskapet har selv i Q3 2021 lagt ut kjøreplanen, med ambisjoner om vekst og skape gode aksjonærverdier. Positivt at selskapet virkelig leverer og beviser egen strategi - gitt det kjøpes innen M&A. Det nedfelles et dividende program og selskapet virker å være meg bra drevet med dyktige folk. Noe må management og styre gjøre riktig, ettersom selskapet - lite som det er - allerede har fått operatøransvar for Draugen. Atter et nytt operatøransvar (Brage) tillegges selskapet via Wintershall deal. Og legg merke til hva CEO nylig uttalte til FA: Det er ikke kommet noen innvendinger eller negativt tilbakespill fra myndigheter, ref. spesielt Wintershall deal.

Dvs. Wintershall deal blir formelt meldt rundt 1. november - og som bekreftet av CEO på onsdag til FA, nye 7.000 boe/d til OKEA.

Jeg mener det sentrale med aksjen i øyeblikket er den transparens den utviser. Med det mener jeg at selskapet allerede har guidet ca. 880.000 fat til løfting i Q4 (ca. samme som Q3), hedget 30% av UK gassen til ca. USD 220 per boe. Videre kommer som sagt, på toppen nye 7.000 boe per dag fra Wintershall deal.

Den traurige øretrillingen betyr langt mindre enn gassprisutviklingen. For gassen og prising synes å ha bunnet ut allerede og har kommet et godt stykke oppover. Positivt at dette skjer før før vinteren setter inn. Gasspris er hyperviktig for OKEAs 1/3 av total produksjon.

Det går tregt med å spre det glade budskap og at dette absorberes i markedet, men OKEA vil bli mer synlig på radaren fremover.
Redigert 28.10.2022 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

OKEA kan få noe mindre betalt for olje i Q4, men dette kommer sannsynligvis til å bli en bagatell målt mot en god gasspris - kanskje bedre enn i Q3.

UK Gas (BNP) har på noen dager økt med ca. $70 per boe. Så langt, NBP gass kraftig opp i dag. Spranget fra NBP til TTF gasspris har nå krympet meget, slik OKEA sier i Q3 presentasjonen:

• NBP (UK) still trading at substantial discount compared to TTF (Netherlands); forward pricing indicates market expectation
of convergence by winter 2022/2023

Det er nettopp gassprisen som vil være grunnlaget og forutsetningen for det som ser ut til å bli beste inntektsgrunnlag (Q4) for et enkelt Q noensinne. Gassprisen kommer fremdeles til å svinge voldsomt, men det er avstanden mellom NBP og TTF som er så viktig å få visket ut/redusert.

Med ~7.000 boe/d fra Wintershall deal ser det nå ut til at OKEA med Q4 vil få det aller største inntektsgrunnlaget i selskapets historie.

Dvs. bunnlinjen vil vise ditto, basert på salg av O&G.

Gassprisen og hvor OKEA får betalt sin gass (UK Gas - NBP) er nå opp 70-80% i løpet av få dager, men det bryr øretrillerne seg selvsagt ikke noe om. Der i gården er det kun olje som synes bety noe.

Markedet bør notere seg at gassprisen (UK Gas - NBP) ligger i stigende trend og at spranget vs. TTF krympes kraftig.

The transaction between OKEA ASA and Wintershall Dea was completed today. OKEA becomes operator of the Brage field with effect from 1 November 2022

https://newsweb.oslobors.no/message/574407

Utklipp:

The assets comprise three high quality producing assets, all located in the
Norwegian North Sea, with expected combined net production of at least 7,000
boepd in 2023 and net 2P reserves of 13.2 mmboe[1)]. On Brage, OKEA has
identified significant upside potential and opportunities for OKEA to add value
as operator. In addition, OKEA further increases its net interest in the Ivar
Aasen field from 2.777% to 9.2385% and strengthens its position in the core area
Gjøa (OKEA 12% WI), through the Nova field. As a result of the acquisition, OKEA
establishes a large presence in Bergen, as well as a strengthened presence in
Stavanger.

The acquisition represents a significant step towards delivering inorganic
growth in line with OKEA's growth strategy. Production, reserves and resource
base increase by 30-40%.

Meget bra melding fra OKEA. Da økes inntektene med basis i "at least 7,000 boepd in 2023 and net 2P reserves of 13.2 mmboe[1)]. On Brage, OKEA has
identified significant upside potential and opportunities for OKEA to add value as operator".

Dette betyr at OKEA får inntektene for 2/3 av ca. 7.000 boe per dag i Q4, med de begrensninger som skissert i avtalen, jf. fordeling over oljepris $80. Gassen går uavkortet til OKEA, hvor gass utgjør ca. 20% av 7.000 boe/d.

Storveis å få OKEA som operatør på Brage, i tillegg til at selskapet er operatør på Draugen.

OKEA fremstår i full blomst og enda er det mer å plukke. Ved å ha nedbetalt og innløst bond OKEA02, samt selskapet har god cash - fremstår nå OKEA som godt rustet til å foreta et nytt oppkjøp.

Dette tror jeg vil bli meldt i løpet av inneværende Q4.
Redigert 01.11.2022 kl 11:33 Du må logge inn for å svare

Aksjen sluttet meget bra i går på NOK 45.90 på realtivt høyt volum i handelen.

I dag ser vi at øretrillerne har overtatt arenaen igjen på lavt volum. Dette også, selv om gassprisen (UK Gas - NBP) så langt i dag er opp +10.2% til ca. USD 210 per boe. Jeg har nevnt det tidligere - øretrillingen gir beng i det primære og livsnerven i inntektsgrunnlaget til OKEA. Oljeprisen anses som mer stabil enn gass, hvor gassen i disse dager flyr meget høyt. Greit nok at traderne fokuserer på olje, mens det i virkeligheten burde være gassen som egentlig - sammen med olje - understøttet til enhver tid gjeldende aksjekurs. Nok om det, fiktive forhold i en aksje er helt normalt.

Det må økende volum i handelen for å få fart på sakene eller det blir gjort øvrige grep.

For min del følges gassen tett. For det er gassprisen som virkelig vil avgjøre godheten i regnskapet for Q4.

Slik det forholder seg p.t., vil gassprisen kunne ligge vesentlig over USD 200 per boe i snitt for Q4.

For Q3 fikk OKEA betalt i snitt USD 194,8 per boe for sin gass.

30% er hedget i Q4 til gasspris (UK Gas) ca. USD 220 per boe.

UK Gas (NBP) for Q4 tilsier at gassprisen vil øke gjennom vinteren. Det er iallefall mest logisk å fremsette en slik påstand.

Rent generelt kan påregnes at Europa nok vil klare seg med gasslagrene per i dag gjennom vinteren, men så kommer spørsmålet.

Hva vil skje med gassprisen ved den tid gasslagrene tømmes og disse skal etterfylles. Hvorfra tar man da gassen - mest sannsynlig store mengder med LNG - og finnes infrastruktur til f.eks. terminaler, gassifisering og pipelines?

Et land som mest trolig vil kives med Europa om LNG gassen er Japan, samt øvrige land i Asia.

Man må ta i betraktning at i de lagrene som nå er i ferd med å fylles opp inngår stor andel av russisk gass. Dette forhold blir helt anderledes i 2023.

OKEA vil - sammen med Wintershall deal og ca. 20% gass - kunne selge gass med ca. 6.000-7000 boe per dag inkl. Wintershall gassen.

OKEAs oljeproduksjon vil øke ultimo Q4 og videre i 2023.

Det kan følgelig legges til grunn at gitt Q3 dokumenterte formidabel inntektsøkning, vil trolig Q4 bli enda bedre.

Redigert 03.11.2022 kl 11:43 Du må logge inn for å svare

Drilling of the Calypso exploration well (PL938) has started

OKEA holds a 30% working interest ("WI") in the
licence.

https://newsweb.oslobors.no/message/574776


Litt om Calypso leteboringen og hentet fra Offshore 25.09.2020:

‘Calypso is an attractive prospect close to Draugen with a potential of up to 37 MMbbl of oil,” said Andrew McCann, senior vice president Subsurface & Wells at OKEA.

“As operator of Draugen we are keen to find resources in the nearby area with the potential to be developed through our existing infrastructure and Calypso fits this exploration strategy well.”

https://www.offshore-mag.com/regional-reports/north-sea-europe/article/14184123/okea-eyes-draugen-tieback-for-calypso-prospect-offshore-midnorway

Kjenner ikke COS for denne brønnen, men skulle det bli funn og drivverdig vil dette kurant la seg ordne ved tie-back til Draugen plattformen. hvor OKEA er operatør. Det står mellom Draugen eller Njord.

En viktig boring for OKEA.
Redigert 04.11.2022 kl 11:26 Du må logge inn for å svare

Ad COS ifm. Calypso boringen.

Måtte inn i ANNUAL STATEMENT OF RESERVES
AND RESOURCES 2020 og fant følgende:

COS er angitt med 52% og det er faktisk en ganske så høy faktor for suksess.

Se side 20.

https://www.okea.no/wp-content/uploads/2021/03/okea-annual-statement-of-reserves-and-resources-2020.pdf

Lit mer om Calypso. Se side 21.

Synes du får veldig lite respons på det meste av det du bruker tid på og opplyser om dessverre.

52 % COS er veldig høyt. Prospektive ressurser er ikke veldig høyt, men alt i alt bør jo dette være en spennende brønn.

Vil tro du savner entusiasmen vi har på Panorotrådene nå like før fasit foreligger på en veldig spennende brønn som du helt sikkert har fått med deg. Den har vi virkelig fulgt godt med på underveis. Du vil kanskje si for godt, men det er jo noe derfor vi har chat.

Lykke til med brønnen!
Takk for den Fluefiskeren!

Jepp, man kunne nok ønsket noe mer entusiasme og vurderinger fra flere enn som nå skriver om OKEA.

På den annen side, er det først i disse dager det virkelig begynner å ta av for selskapet. Wintershall deal og nytt operatørskap på Brage med olje og gass tilfører økt produksjon og reserver.

Yme er iferd med å løse seg. Rimeligvis kan fremdeles mye skje her, men med pågående boring må forventes nye brønner oppkobles fortløpende. Yme feltet tror jeg de fleste har et litt avslappet forhold og til og regner med at det ikke er her OKEA er forventet legge gullegget.

Investorene må se på den lave gjeldsgraden, hvor bond OKEA03 regjerer, samt meget god cash posisjon. Alt dette må vurderes mot vekstambisjonene.

Ved å ha innløst bond OKEA02, står nå OKEA foran nye og gode muligheter innen M&A. Jeg tror OKEA lander et nytt oppkjøp innen Q4.

Boringen på Calypso utgjør et krydder, hvor det hele kan følges på marine traffic. Rimeligivs - med tie-back og eksisterende infrastruktur - vil uansett drivverdig funn gi et løft i aksjekursen.

Det er utover produksjonsnivå av både olje og gass, selve strategien og selskapets policy som tiltrekker min oppmerksomhet. Utbyttepolitikken ligger foreløpig fast tom. år 2023. Man får ikke ca. 9% rente i banken!

Lykke til med Gazania-1 brønnen Fluefiskeren. Her må da man være på overtid? Blir kanskje sidesteg, slik som også er planlagt/intensjon ifm. Calypso brønnen.

OKEA aksjen preges av aggressiv øretrilling på lavt volum. Dette betyr at gitt det blir volum i handelen, flere får øynene opp for OKEA, så responderer også aksjekursen videre oppover. Aksjen var i juni tett opp mot NOK 60 og i høst over NOK 50. Det blir kun et tidsspørsmål før vi er der vi var tidligere og videre nord. Det har skjedd så mye positivt siden forrige topper i aksjekursen - at det hele kun er et tidsspørsmål før aksjekursen har passert tidligere høyder. Mitt personlige syn og basert på økende produksjon inkl. realiserte og forventede høye olje- og gasspriser..
Redigert 04.11.2022 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
KommersK
04.11.2022 kl 15:22 5097

Jeg er aksjonær også i OKEA, og leser og setter pris på det du skriver. Og vi er sikkert mange flere. Du ser jo selv at mange leser innleggene dine.
Men dette er jo ikke en ''folkeaksje''. Enda...
Redigert 04.11.2022 kl 15:22 Du må logge inn for å svare

Hvor transporteres olje og gass ifm. Wintershall deal?

OKEA has acquired 35.2% operated WI in the Brage Unit, 6.4615% WI in the Ivar Aasen Unit and 6% WI in the Nova field from Wintershall Dea

Transport - Brage:

- The oil is transported by pipeline to the Oseberg field and further through the Oseberg Transport System (OTS) pipeline to the Sture terminal. A gas pipeline is tied-back to Statpipe.

Transport ivar Aasen:

- Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-innretningen for endelig prosessering. Fra Edvard Grieg eksporteres oljen i rørledning til Grane Oljerør og videre til Sture-terminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Transport Nova:

- Brønnstrømmen transporteres til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gassen eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia

Dvs. gass både for Europa (TTF) og UK (NBP).

Ikke lenge til dividende i desember:

Dividend for Q4 2022 The board has resolved to distribute a cash dividend payment of NOK 103.9 million (NOK 1.00 per share) in December 2022. Ex-dividend date is 2 December 2022, and record date is 5 December 2022. Payment is expected on or about 15 December 2022.

Vil anta at utbetaling av dividende faller omtrent på samme tid (en gang i desember) som markedet avventer resultat av hovedboringen på Calypso, som ble startet tidlig november. OKEA har 30% eierandel. En suksess her - og det er planlagt etterfølgende sidesteg. Total boretid for hovedbrønn og sidesteg er oppgitt til 72 dager.

OKEA er i posisjon til å foreta et nytt oppkjøp. Se opp for noe innen M&A i inneværende Q.

Forventer med Wintershall deal i tillegg - tidenes beste inntektsgrunnlag for OKEA i Q4. Blir interessant å se tilveksten i produksjonen, samt samlet produksjon..
Redigert 08.11.2022 kl 11:18 Du må logge inn for å svare

Jeg har liten tro på at det blir pristak på gassen i EU:

EU Commission told states gas cap impossible as requested - diplomats:

https://www.reuters.com/business/energy/eu-commission-told-member-states-gas-cap-impossible-requested-diplomats-2022-11-08/

Ellers er det viktig å merke seg at UK Gas (NBP) nå omsettes med minimal rabatt vs. Europa gass (TTF) mot tidligere nivå. Nå sånn ca. USD 180 per boe (NBP) vs. USD 200 per boe (TTF). Så lenge gassprisen er dobbelt vs. olje, er alt OK.

Gassprisene svinger mye, men vinteren står fremdeles for dør. Dette også nevnt, selv om UK nå innen to uker kommer til å melde LNG deal med USA. Prisingen her blir sentral. igjen, UK har utrolig lite med lagringsmuligheter og må sende noe av LNG gassen videre til kontinentet.
Redigert 08.11.2022 kl 17:42 Du må logge inn for å svare
Rek2
10.11.2022 kl 14:27 4565

Generelt dårlig dag idag, men 6% er vel imeste laget kanskje ta et lite lodd her ....

Må da være et gunstig innslagspunkt for å sikre NOK 1 per aksje i dividende primo desember.

Dette trader stuntet tok nok markedet litt på senga. Trolig mye innbyrdes byttehandel og få reelle aksjer som bytter hender. Ikke all verden hva angår volum i handelen og typisk øretrilling, hvor de aller største postene synes bli trukket ved den tid de møter handel.

Iallefall så pass iøynefallende handel at det ble forfattet en bekymringsmelding til selskapet om at øretrilling på lavt volum ruinerer aksjekursen. Dvs. selskapet har vedtak om gjenkjøp og det er trolig innsideproblematikk som begrenser denne muligheten eller øvrig innsidehandel. Får håpe dette er ståda, tror det.

Trolig blir Q4 selskapets aller beste inntektsgrunnlag for et respektivt Q.

Øretrillingen tar ikke hensyn til verken gasspris, det sannsynlige overskuddet i Q4 eller mer mulig oppkjøp.

Markedet vet allerede lifting og gassprisen blir trolig ala Q3, som er høyt. Dvs. flere kjente faktorer og oljeprisen holder seg over $90, som også er bra.

OKEA fremstår som rigget for et nytt oppkjøp og et susende godt Q4.
Tricky
10.11.2022 kl 15:18 4677

Ja litt overraskende kursutvikling. Enig Q4 blir det beste resultat som Okea har hatt. Litt spendt på effekten av Wintershall overtakelsene vil ha, men sikker på det vil være ganske betraktelig med ekstra 5000-7000 fat per dag, og som jeg forstår det det gjelder fra den 1/1-2022.

Har gitt meg selv des/jan for å vurdere beholde denne aksjen solo innen O&G.

Ser at Q4 blir presentert 31. januar 2023 og UPDATE pleier komme ca. 1 uke i forkant.

Ønsker å ta med meg dividende i des. og boreresultat hovedbrønn boring av Calypso i samme mnd.

Utviklingen i gasspris vet man også mer om på denne tid (des.). Jeg tror gassprisen vil ligge ala som for Q3, som er bra.

Kom gjerne med kritikk i januar om jeg ikke treffer planke, for min påstand er den samme:

OKEA kommer trolig til å lande et nytt oppkjøp i løpet av inneværende Q4.

Det er nevnt fra min side tidligere - holder UK gassprisen (OKEAs gass-salg til UK) seg sånn ca. dobbel av oljeprisen, så ligger det an til et kanonbra Q4 resultat. Vi er der sånn ca. i dag med UK gasspris.

UK Gas opp +25% i dag.

Holdes gasspris på dette nivået videre i Q4, kommer trolig OKEA til å få tidenes beste Q-resultat basert på inntektsgrunnlaget.


Du ønsker vel en høy oljepris også? De produserer jo betydelig mer olje enn gass.

Joda, men det tar stort sett OPEC+ og Putin seg av.


USA´s neststørste eksportør av LNG – Freeport LNG – er satt ut av drift – trolig frem til 2023.

Dette betyr at prispresset på LNG til Europa (TTF gass) og UK med NBP gass øker. Dvs. grunnlaget for høy gasspris for OKEA gjennom Q4 forsterkes.

Er trolig noe av årsaken til gassprisøkningen i går - både for TTF og NBP gass – som økte vesentlig. Samme utvikling forsterkes i dag ved at TTF gass - så langt i dag - er opp +11% og NBP er opp +13% (OKEA sin gasspris blir da rundt USD 190-200 per boe). Og dette er klart innafor med siktemål å få godt betalt for OKEA-gassen i Q4 og et kanonbra Q4 resultat. Forventer at oljeprisen holder seg over $90 i Q4.

Oil Price skriver:

Freeport LNG May Remain Shut Down Until 2023

By Irina Slav - Nov 15, 2022, 2:15 AM CST

The Freeport LNG facility could remain out of commission until the end of the year as work on the repairs after the blast that shut it down in June continued.
Bloomberg cited unnamed sources as saying Freeport had told its clients it would not be able to ship any cargoes scheduled for this and next month because repairs were not done.

Houston-based Freeport LNG suffered an explosion on June 8, which caused the plant to shut down to assess the damage and perform repairs. Freeport LNG accounts for 20% of the United States' total LNG export capacity, capable of processing 2.1 billion cubic feet of gas per day. According to Freeport LNG, it is the seventh-largest liquefaction facility in the world and the second-largest in the United States.

For mer:

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Freeport-LNG-May-Remain-Shut-Down-Until-2023.html

Redigert 15.11.2022 kl 11:05 Du må logge inn for å svare

Hydrocarbons encountered in the Calypso exploration well (PL938) operated by Neptune Energy

https://newsweb.oslobors.no/message/575864

Fy søren. Det gikk fort. Et muligens kommersielt funn skriver de. Da er det neppe veldig stort.

Sitter man innen O&G med kritiske operasjoner og drift, vet de fleste at ting og tang kan endres raskt.

Dette så man klart konturene av i dag, hvor boremeldingen om hydrokarboner på Calypso er positiv i seg selv, men det går ikke klart frem av meldingen at Calypso er kommersiell til drift.

Den andre meldingen om Nova og asset kjøpt av Wintershall, er ubetinget negativ. Mer er det ikke å si om den saken.

Dette nevnt, slik at det ikke fremgår at min posisjon i aksjen kun er designet for haussing.

Jeg tror fremdeles at OKEA kjøper noe mer - muligens innen Q4.
HAS
16.11.2022 kl 17:41 4199

Negativt, ja, men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe...:) Verdiene ligger der, og det handler i verste fall om en utsettelse. Med en sannsynlig kraftig stigende oljepris innebærer dagens tidsbegrensede avtale at Wintershall tar en stor del av kaka. Ved utsatt produksjon vil OKEA beholde en større del av inntektene. Hauhau:)
Redigert 16.11.2022 kl 17:42 Du må logge inn for å svare

Jeg vet ikke om John Olaisen i ABG er feilsitert, men i Finansavisen sier heading at Nova stenges ned.

Dette e rikke tilfellet, for OKEA har meldt:

Reduced production expected from Nova resulting in revised production outlook for 2023

Det er vesentlig forskjell på stenge ned enn melde redusert produksjon. Vil anta at stort sett er Nova synderen for lavere produksjon i 2023, men tror bestemt at OKEA tok med noe av Yme problematikken i samme slengen.

Absolutt, mer til OKEA på sikt, ref. Wintershall deal og deling av inntektene for olje over $80 i gitt tidsrom. På den annen side - mest olje, men noe gass fra Nova som går uavkortet til OKEA.
Rek2
17.11.2022 kl 10:53 4207

Nå i finansavisen:Neptune Energy har gjort funn i Norskehavet
Neptune Energy har påtruffet hydrokarboner i Calypso-brønnen.
Publisert 16. nov. 2022 kl. 07.56
Rek2
17.11.2022 kl 11:09 4282

Okea har vel 30% av dette, og kan kjøpes på billigsalg nå... :)
bury
17.11.2022 kl 11:41 4263

Det står i meldingen at det «may» kan bli en reduksjon i produksjonen i 2023. Dette er uansett reserver som kan hentes opp senere. Overreaksjon når aksjen faller med 10 % på en slik melding - må være mange kortsiktige investorer i dagens marked.
Tricky
17.11.2022 kl 12:06 4257

Flere ting som kommer samtidigt i et veldig nervøst marked. Avis overskrifter om Kina, en knytteliten oljeledninger som er åpen igjen, frykt for utbud overstiger etterspørslen osv, samtidig som Okea sine melding som så blir tolket veldig negativt. Så vil tror det er grunnen til over reaksjonen. Men de fundamentale forhold er uendret, så veldig god inngangpunkt for kjøp :)
Rek2
17.11.2022 kl 13:39 4250

Det er utvilsomt en som har satt på maskinen,bare å se på salgsmønsteret...
Og der ble den"fake njus" forandret og jeg fikk loadet opp...
Redigert 17.11.2022 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
HAS
17.11.2022 kl 14:57 4313

Olaisen kaller det en kjempeskuffelse og et bomkjøp, og uttrykker endatil st det er grunn til å frykte flere bomkjøp. Slike ubeskjdne spådommer har en nydelig effekt. Hadde egentlig satt strek for mer handel, men vanskelig å takke nei til en slik røverhandel:)
Rek2
22.11.2022 kl 12:26 3708

Er vel snart X dato her?

Ser av Marine Traffic at Deepsea Yantai borer videre. Nå har det gått ca. 10 dager siden OKEA meldte hydrokarboner i Calypso-brønnen. Innsendt plan angir 72 dager totalt, hovedbrønn og sidesteg. Men det sistnevnte beror på suksessgrad.

Forøvrig er shuttle tanker Hilda Knutsen ved Yme og da blir det vel ny løfting på Yme.

HAS
25.11.2022 kl 14:44 3355

Vet ikke hvor mange sidesteg det er planer om å bore, men mener å ha lest at ett sidesteg normalt tar mellom 21 og 27 dager. Da kan det være lov å håpe på ny gladmelding om et par uker:)
HAS
26.11.2022 kl 17:31 3237

På tide å fokusere på raffineringskapasiteten i verden? Den stuper, og det blir ikke investert i ny. Det kan føre til alvorlig global dieselmangel. Prisene vil gå i været, forbruket minker og vi vil drukne i råolje. Hvordan går det da med oljeprisen? Her må det satses på selskaper som har stort innslag av gass:)