DNO - P/E rundt 2, Q2 punkter - oppsummering - transaksjon


BØRSVERDI OG P/E
DNO-aksjen handles nå litt over 13 kr. Hvem hadde trodd det skulle være slik en tid tilbake når oljeprisen er rundt 100 USD/fat og gassprisene er skyhøye?

DNO er nå verdsatt svært lavt. Price/Earning (P/E) er vel nå rundt 2. Det innebærer at selskapet gitt dagens situasjon vedvarer tjener inn selskapsverdien i løpet av ca. 2 år. Det er billig det. Men aksjer, det er jo noe folk ikke vil kjøpe på billigsalg. Heller ikke DNO, eller DNOs ledelse eller styre selv.

Det sagt, det kan være grunner til at aksjer er billige. En grunn til at DNO er billig er ledelsen. Og også at DNO dels operer i KRG.

Q2 legges fram 11.8. Noen punkter i den forbindelse kan være:

1) KOMMER DET FLERE IMPAIRMENTS/NEDSKRIVNINGER?
Det kommer nok, som vanlig en impairment/nedskrivning. DNO klarer alltid å finne noe å skrive ned. Enda oljeprisen er gått mye opp, så skal det vel skrives mer ned. Så mener sikkert noen at det ikke har noe å si. Tull. Det er riktig at det ikke har betydning for cash-flow. Men det tyder på at noe kanskje ble kjøpt til eller investert i for høy pris. Hvor mye DNO har skrevet ned etter kjøpet av Faroe Petroleum til ca. 7 mrd. kr, vet jeg ikke. Men tallene er vel ikke små.

Kanskje kommer det en nedskrivning koblet til dette: Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/566841 AKERBP skrev da "Impairments
Non-cash net impairment charges are estimated to approximately USD 400 million (approximately USD 100 million after tax) for the second quarter, mainly related
to the Ula area, where the year of expected shut-down has been accelerated from 2032 to 2028."

DNO eier 20%. Kilde: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/ula/

2) HVA SKJER EGENTLIG PÅ BAESHIQA?
Det er vel gått 1 år siden en presentasjon hvor det ble snakket om at DNO og KRG var i samme båt, og at produksjonen på Baeshiqa-feltet kunne settes i gang raskt. Jeg har enda ikke sett noe informasjon som tilsier at produksjonen er i full gang.

Noen mener at det er ekstremt gunstig å investere i KRG. Det er ikke opplagt. Når det tar år fra kostnader påløper til inntekter kanskje kommer, om de kommer, og det samtidig påløper høye renter (nær 8%) på lånt kapital, så er det ikke alltid opplagt.

DNO har 65% av feltet. Jeg aner ikke hvor mye de har pådratt seg i kostnader.
Men bare for et talleksempel la oss anta at det er påløpt kostander på 500 mil. kr. DNO tar 65% av disse, så snakker vi 325 mill. kr. Og ca. 26 mill. kr. årlig i rente kostander. Kostandene påløper. Inntektene uteblir. Ikke mye lønnsomt det, enn så lenge.

Det er sikkert flere ting en bør være oppmerksomme på. Bare legg til.

KOMMENTAR OM LEDELSEN
Ledelsens oppgave er å skape verdier, synliggjøre dem og styre risiko.

Målt med verdsetting på børs, så lykkes ikke DNOs ledelse i det hele tatt. Det er fiasko. Det enkleste i verden burde være:
1) Informere godt. Om verdiene DNO sitter på. Kontantstrømmen nå og fremover. Misforholdet til børsverdi. Også om hva som skjer på Baeshiqa og når og hva som kommer i produksjon i UK/Norge. DNO synes imidlertid lite opptatt av dette.
2) Notere aksjen også på en annen børs hvor verdsettingen er bedre og svingningene mindre.
3) Starte tilbakekjøp av aksjer så lenge verdsettingen på børs er ekstremt lav. DNO kan godt spre kjøpene ut. Små daglige kjøp. For en liten del av free cash flow.
4) Gi utbytte. Utbyttene DNO gir relativt til f.eks. Gulf Keystone og Genel Enery er svært beskjedne.
5) Styre risiko, det innebærer å ikke gjøre noen oppkjøp nå med dagens oljepris og presisere det. Den kan falle fort om det finnes en fredelig løsning der øst.

Jeg forventer imidlertid svært lite. Dagens ledelse har levert fint lite. Den fikk Tawke (Peshkabir) på et sølvfat og har skapt fint lite.
Ikke engang i dag med skyhøy oljepris og gasspris og en relativ fredelig situasjon i KRG klarer de å få fram verdiene. Selv ikke når de enkelt og greit kan starte tilbakekjøp. På sikt må det føre til høyere kurs, alt annet likt, siden dem som forlanger minst for aksjene selger først.

Så algoritmer, roboter og andre som ikke bryr seg om kurs og underliggende verdier og kontantstrømmer kan nok fortsette å herje. DNOs svake kurshistorikk og volatilitet ligger inne i datasettet, og da blir prisingen deretter så lenge DNO ikke gjør noe og større seriøse investorer synes avskrekket fra å kjøpe aksjer på billigsalg.

DNOs leder bør egentlig bli spurt om hvordan han vurderer egen innsats og fremtid i lys av hans vurdering av Faroe-ledelsen. En Faroe-ledelse som skapte store verdier for sine aksjonærer, endelig fastlagt gjennom salget til DNO av Faroe.
Kilde: https://e24.no/boers-og-finans/i/qnowdE/dno-kritisk-til-faroes-avkastning

"– Faroe har mislyktes i å levere konsekvent avkastning til aksjonærene de siste 15 årene delvis på grunn av utvannende aksjeutstedelser, utvannende opsjonsordninger og nylige vekst-utvannende bytter av eiendeler, sier Mossavar-Rahmani."

Hva er tilfellet i DNO? Er P/E rundt 2 en høy verdsetting av selskapet.Redigert 24.08.2022 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
PaleRider
04.08.2022 kl 15:56 10935

DNO kjøpte hele Faroe Petroleum for ca. 7 mrd. kr. https://e24.no/boers-og-finans/i/rLaKRm/dno-byr-paa-faroe-petroleum-budet-verdsetter-selskapet-til-67-milliarder-kroner

I dag har hele DNO en markedsverdi på ca. 13 mrd. kr.

Det er mer enn oppsiktsvekkende.
HAS
04.08.2022 kl 16:33 10859

Det har tydeligvis vekket så mye oppsikt at Pareto har tatt den inn i porteføljen:)
velkjent
04.08.2022 kl 16:41 10816

Litt positivt likevel at kursen er 13 mens den var 11 i februar da oljeprisen var på dagens nivå.

Mossa sa også for en stund tilbake at han skulle ha èn fot på gassen men det skjer ingenting. Borreprogrammet skulle vel også være stort men de finner jo ingenting, bare tørrborringer. Man leser også at Spetalen kjøper seg inn i olje men Dno holder han seg unna….hvorfor? Mossa? Ting ser ikke så lyst ut som for noen år tilbake da kursen var over 20kr, folk var akkurat som mere positive og engasjerte rundt Dno, nå virker det mer labert så kan man jo spørre seg om det er mossa som vil ha det slik. Det burde ikke vært noen grunn til det, olja er sterk og Dno får betalt men det vil seg ikke på en måte….20kr slik det er nå vil aldri skje, trenger vel en mere aktiv styreleder og et nytt større oljefunn for å se 20kr og det virker fjernt.
PaleRider
04.08.2022 kl 17:14 10813

3. EDINBURGH BRØNNEN VIL KANSKJE BELASTE REGNSKAPET I Q2?
Brønnen var tom, som mange andre DNO-brønner. DNO har en stor andel (45%), så det blir nok en belastning for regnskapet. Kanskje sammen med en impairment.
Redigert 04.08.2022 kl 17:15 Du må logge inn for å svare

Ja, da blir det ny avskrivning der og sikkert noe annet også.
Anywhere
04.08.2022 kl 17:28 10741

Man kan ikke avskrive noe som ikke er bokført. Drilling-virksomhet bokføres selvsagt etter medgått kost og blir selvsagt utgift i regnskapet - som alltid. Man kan ikke i tillegg avskrive en utgift...Snodig omgang med regnskap dere har her...

SteveP, du mente ikke noe var lyst omkring DNO i 2019 på 20 kroner, ei heller for noen uker siden på 17-18, ei heller på 3 kroner i 2020, så det er vel ukjent for deg at noe kan være lyst...
Redigert 04.08.2022 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
Zohan
04.08.2022 kl 17:32 10704

Borekostnadene kommer inneværende år uavhenging om brønnen er tom eller ikke. Mesteparten av letekostnadene på norsk sokkel får de dekket av skattepakken. Så her er det mye vås ute å går
citius
04.08.2022 kl 17:55 10645

Neste uke kommer et meget bra resultat
utsiktene er svært gode, alt over 80 USD/fatet gir kjemperesultater for oljeselskapene

At aksjen er rimelig bør bety at man kjøper seg inn, eller øker

For 2021 er det vedtatt 1 krone aksjen i utbytte, som kommer snart til eierne
tar man med de 40 øren som kom sist kan man ha seg en pen liten inntekt på utbytte gitt en viss beholdning på det jevne.

Energisituasjonen er spent og løses ikke på kort sikt. Sanksjonene mot Russland trer i kraft 1. november og prisene stiger igjen saftig....
Vinteren står da foran døra

ILA få år så har du alle pengene tilbake og er fremdeles medeier :-))
citius
04.08.2022 kl 18:15 10578


og planen er slik:

På litt sikt er målet å komme opp i en størrelse på linje med Vår Energi, har Lyngø tidligere uttalt til Dagens Næringsliv. «På linje» med Vår Energi betyr en produksjon på over 250.000 fat dagen, fjerde størst etter Equinor, Petoro og Aker BP. Og altså en storspiller på norsk sokkel. Verdien av børsnoterte Vår Energi er på 92 milliarder kroner. Vår Energi ble bygget opp av italienske Eni og Hitecvision etter en rekke oppkjøp, blant annet av amerikanske Exxons virksomhet i Norge.

Nikolai Lyngø er en av fire tidligere Equinor-topper som er sentrale i oppbyggingen av Sval Energi. Lyngø har blant annet ledet stabskontoret til både Helge Lund og Eldar Sætre. I styret for Sval Energi sitter tidligere finansdirektør i Equinor, Lars Christian Bacher, tidligere letesjef Tim Dodson, mens Halvor Engebretsen er ansvarlig for forretningsutvikling i Sval Energi.
citius
07.08.2022 kl 11:50 9887


DNO-aksjen er i en stigende trend, befinner seg på støttenivå i den trenden
(The trend is your friend)

I uka som kommer legger de frem sitt resultat for siste kvartal
Det blir meget sterkt og utsiktene fremover er meget gode

Gjør DNO som de fleste andre oljeselskaper? Investerer mer i sine aksjonærer?
Som betyr redusere gjeld, tilbakekjøp av aksjer i markedet og deler utbytte til sine eiere?
Foreløpig ser det slik ut.
Det har nylig redusert deler av gjelden

https://www.dno.no/en/investors/announcements/dno-asa-dno03-bond-buyback-2022-07-25/

økt utbyttet til kroner 1,- pr/aksje (for 2021-resultatet)

Fra Generalforsamlingen i mai ble dette vedtatt:

14. Fullmakt til Styret til å erverve egne aksjer
"Styret foreslår at Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til å erverve egne aksjer med
samlet pålydende verdi på inntil NOK 24 385 818.
Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten skal dette beløpet forhøyes med et beløp
tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.
Egne aksjer ervervet under fullmakten kan bli benyttet som vederlag i forbindelse med mulig oppkjøp eller andre strategiske investeringer"

Referat fra GF, https://newsweb.oslobors.no/message/563332

Alt ligger tilrette for en bedre og mer aksjonærvennlig høst/vinter

Mindre gjeld, økt utbytte, tilbakekjøp av aksjer :-))
VolumOpp
07.08.2022 kl 12:29 9822

DNO er nok underpriset og potensialet innen nyttår bør ligge opp mot 20 kr/aksjen. Dagens olje- og gasspris, fremtidsutsikter, gjelden minker og inntekten øker, lav P/E, tilbakekjøp av aksjer er innvilget, m.m. Papiret vil etter alle solemerker stige jevnt utover høsten, klarer ikkje heilt sjå kva nyheter e.l. som skal slå negativt ut - oppgang venter.
HAS
07.08.2022 kl 12:44 9793

Leteboring i Nordsjøen har gitt resultater i tråd med det en kan forvente ut fra statistikk, med noen treff der det etterhvert kan bli besluttet utbygging. Edinburgh foreløpig en skuffelse, men tross alt foreløpig bare boret en brønn. Inntekter fra nyere funn ligger uansett langt fram i tid. Det er større grunn til å forvente at Bashiqa etterhvert vil gi økt produksjon, og Brassefeltet vil også kunne gi økt produksjon i Nordsjøen. Om selskapet har funnet interessante objekt å investere økende overskudd med, gjenstår å se. Ser fram til nye, hyggelige meldinger på onsdag.
velkjent
07.08.2022 kl 12:50 9787

Er litt usikker på hva hensikten med tilbakekjøp av egne aksjer skal være. Om det primært er for å øke kursen, bør den skje i løpet av ordinær børstid og ikke under sluttauksjonen, som forrige gang da det ble tilbakekjøpt i alt 10% ved flere anledninget, og kurspåvirkningen var tilnærmet null, om ikke negativ.
halvpris
07.08.2022 kl 12:59 9749

Exstraordinært utbytte som monner. Slik att innvestorer "bare må" kjøpe DNO
Tm3P
08.08.2022 kl 09:14 9232

Hvis selskapet anser aksjekursen for å være billig så er det veldig fornuftig med tilbakekjøp da dette vil øke verdien pr aksje.

Si selskapet kommer til konklusjonen at selskapet egentlig burde vært verdsatt til 19,5mrd kr (20kr pr aksje). De bruker så 1,3mrd for å kjøpe tilbake 97,5m aksjer (10%). I deres vurdering vil nå selskapet være verdt (19,5-1,3) 18,2mrd kr mens antall aksjer vil ligge på 872,5m. Ny verdi pr aksje vil da ligge på 20,8kr. En økning på 0,8kr.
Og uansett hva slags anekdotiske historier man har så er det et åpenbart faktum at tilbakekjøp av aksjer generelt vil føre til en økning av aksjekursen(evt. en reduksjon i hvor mye den ville falt uten).
citius
08.08.2022 kl 09:48 9165


Det er mange "der ute" som snakker ned oljen, pga store finansielle veddemål MOT oljen akkurat nå

Ser man på det som skjer, f.eks denne fra i dag


KL. 08.06 | AV BJØRN BORKAMO
Kinas kullimport steg 24 prosent i juli
Dermed er importen opp nær en fjerdedel fra juni, og på sitt høyeste hittil i år. Økningen kommer etter kinesiske myndigheter har bedt kinesiske kullkraftverk fyller lagrene sine for å hindre eventuell strømrasjonering senere i år.


Så kan man se at etterspørselen etter energi ikke akkurat går nedover............?????????

citius
09.08.2022 kl 08:54 8737


Nytt kursmål = 22

Laste opp ja :-)
citius
09.08.2022 kl 08:59 8706

Ser de laster opp!

STATE STREET BANK AND TRUST COMP øker med 280 000 aksjer

CITIBANK, N.A. øker med 490 000 aksjer

Salt-kameratene i Stavanger øker
SALT VALUE AS øker med 40 000 aksjer
Redigert 09.08.2022 kl 09:02 Du må logge inn for å svare

Litt fart i DNO i dag.
Det kan være noen som har buksevask-dag i dag og kommet over noen ekstra kroner.

mvh
citius
09.08.2022 kl 09:24 8576Wake Up and smell the coffee !!!!!!!!!!!!Wake-up call on Thursday (Q2 results)

With 20% of its market cap received in cash for Kurdistan oil exports during the quarter, DNO’s Q2 report on Thursday will show its high profitability at current oil prices. We estimate that DNO will generate USD 640m or close to 50% of its EV in FCF in 2022e alone at Brent USD 100/bbl. With a net cash balance sheet, this can enable further dividend increases (7.4% yield today) while still leaving room for investments in growth. Combined with earnings that that we expect will show a run-rate P/E multiple of ~2x and potential guidance on capital allocation priorities, we think this create an attractive risk/reward.

BUY/TP up to NOK 22
citius
09.08.2022 kl 12:58 8277


Fantastisk dag!! :-))

talund
09.08.2022 kl 14:01 8152

Du begynte bra her Tm3p. Takk for fin oversikt over hva tilbakekjøp av egne aksjer kan skape av verdi for DNO. Ditt avsluttende åpenbare faktum er imidlertid ikke faktum i det hele tatt.
citius
10.08.2022 kl 15:00 7416


Spennende i morgen tidlig

Får Paretomannen rett?

Da blir det 18 og 19................
citius
11.08.2022 kl 07:05 7073


Knalltall for DNO!!

https://newsweb.oslobors.no/message/568215

Oslo, 11 August 2022 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today
reported strong second quarter operational and financial results powered by high
oil and gas prices and by solid production in its operated flagship Kurdistan
Tawke license. Spurred by quarterly revenue of USD 361 million and free cash
flow of USD 167 million, the Company reduced debt and exited the quarter in a
positive net cash position for the first time since 2018.
citius
11.08.2022 kl 07:13 6988


Først halvår

Revenues 700.0
EBITDA 543.8
Operating profit 317.0
Net profit 212.8


Oljeselskap doblet inntektene
DNO kan melde om sterk inntektsvekst i andrekvartal.

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/08/11/7911084/oljeselskap-doblet-inntektene?internal_source=sistenytt

VolumOpp
11.08.2022 kl 07:24 6911

E24 melder om sterke tall fra DNO.

‘ Selskapet øker nå anslaget på produksjonen fra Tawke-lisensen til mellom 107.000 og 109.000 fat per dag i 2022. Tidligere var anslaget på 105.000 fat per dag.’

https://e24.no/boers-og-finans/i/7dEkvB/resultatoekning-for-dno
Redigert 11.08.2022 kl 07:25 Du må logge inn for å svare
citius
11.08.2022 kl 08:52 6551


God oppsummering!! :-)

11.08.2022 07:54:51
BRIEF-DNO Q2 Operating Profit Up At $81 Million
Aug 11 (Reuters) - Dno ASA :

* Q2 OPERATING PROFIT 81 MILLION USD

* DNO REPORTS STRONG SECOND QUARTER RESULTS, UPS TAWKE LICENSE GUIDANCE

* Q2 REVENUE $361 MILLION VERSUS $184 MILLION YEAR AGO

* SPURRED BY QUARTERLY REVENUE OF USD 361 MILLION AND FREE CASH FLOW OF USD 167 MILLION, COMPANY REDUCED DEBT AND EXITED QUARTER IN A POSITIVE NET CASH POSITION FOR FIRST TIME SINCE 2018

* Q2 GROSS OPERATED PRODUCTION (BOEPD) 107,178

* Q2 NET PRODUCTION 91,937 BOEPD VERSUS 92,667 BOEPD YEAR AGO

* Q2 NET PROFIT $72 MILLION VERSUS PROFIT $56.7 MILLION YEAR AGO

* Q2 EBITDA $ 256.1 MILLION VERSUS $122.2 MILLION YEAR AGO

* COMPANY REDUCED ITS INTEREST-BEARING DEBT THROUGH A USD 200 MILLION BOND REDEMPTION AND EXITED QUARTER WITH CASH DEPOSITS OF USD 801 MILLION

* OF TOTAL KURDISTAN PRODUCTION, 80,400 BOPD WERE NET TO DNO'S INTEREST. NORTH SEA NET PRODUCTION AVERAGED 11,600 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY (BOEPD), BRINGING COMPANY'S TOTAL QUARTERLY NET PRODUCTION TO 92,000 BOEPD

* Q2 OF TOTAL KURDISTAN PRODUCTION, 80,400 BOPD WERE NET TO DNO'S INTEREST. NORTH SEA NET PRODUCTION AVERAGED 11,600 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY (BOEPD), BRINGING COMPANY'S TOTAL QUARTERLY NET PRODUCTION TO 92,000 BOEPD.

* TOGETHER WITH WELLS DRILLED IN Q1, NATURAL FIELD DECLINE HAS BEEN ARRESTED AND REVERSED, INCLUDING AT TAWKE, RAISING COMPANY'S FULL-YEAR PROJECTION TO 107,000-109,000 BOPD
citius
11.08.2022 kl 10:38 6319


Har lest og lest...ser i grunnen kanonbra ut det hele! :-))

Oljen opp mot 98 nå,
den skal jo også mye opp på Russlandsanksjoner (trer i kraft 1. november)
citius
11.08.2022 kl 11:44 6223


Mot "verdensrekord" i oljeforbruk i 2022 og videre

"Til neste år tror IEA at forbruket vil passere nivået fra før coronakrisen, da IEA anslår etterspørselen til hele 101,8 millioner fat per dag."

Hva tror du skjer med prisen???

https://e24.no/olje-og-energi/i/nW3o0L/iea-venter-hoeyere-oljebruk-i-2022

citius
11.08.2022 kl 13:21 6092


Spennende tider, her kan også kjøp av produserende felt/andeler være på gang

Innvannende effekt gir fyr i fillehauen :-))DNO: SER OGSÅ PÅ INVESTERINGSMULIGHETER UTENFOR EKSISTERENDE OMRÅDER
Oslo (Infront TDN Direkt): DNO ser på investeringsmuligheter også utenfor områdene selskapet har virksomhet i dag.

Det kom frem under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Finansdirektør Haakon Sandborg i DNO sier det er utsikter til sterk kontantstrøm i andre halvår i år, og at selskapet er ganske fornøyd med dagens balanse, med egenkapitalandel på over 40 prosent. Han legger til at DNO generelt fortsatt er interessert i tilbakekjøp av selskapets obligasjoner, men at dette ikke utelukker annen bruk av kapitalen.

TDN Direkt finans@tdn.no
citius
11.08.2022 kl 14:45 5964


Alt for lite fokus på at DNO skal dele ut ca 1 milliard til aksjonærene for driftsåret 2021

altså ca 100 Mill USDEt eksempel her:

Knuste forventningene

Höegh Autoliners har nå et mål om utbyttebetalinger på 30-50 prosent av resultatet etter skatt, justert for ekstraordinære poster – hvert kvartal.

Rederiet meldte i forbindelse med første kvartal at rederiet vurderte utbytter fra andre halvår i år. Dette ble nå også innfridd. Det utbetales 15 millioner dollar i utbytte i september, tilsvarende 0,08 dollar pr. aksje.

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/08/11/7912180/hoeegh-autoliners-skal-make-ut-utbytter?internal_source=sistenytt
citius
13.08.2022 kl 21:46 5428


Har sett på rapporterte tall på 2 selskaper

VÅR Energi og DNO

Nettoresultatet for begge etter første halvår 2022

************

VÅR

Net earnings = 480 millioner USD

Markedsverdi 100,61 mrd. NOK

Aksjekursen er nå ca 40 kroner/ Analyser sier 55 og 60 kr, v/60 verdi =150 MRD

************************

DNO

Net profit = 212,8 millioner USD

Markedsverdi 15,10 mrd.

Aksjekursen er nå ca 15,5kr/ Analyser sier 20/22 kr, ved 22 verdi = 21,46 MRD


Hva er det analytikere og investorer vurderer???

Hvor kan man se potensialet i kursutvikling???

Joda, mange forutsetninger involvert
Forskjellige profiler og risiki finnes

Likevel...........
Tm3P
14.08.2022 kl 08:02 5092

Ikke bare har Dno den klart beste inntjeningen blant de større oljeselskapene på Oslo børs, men de sitter også i en utrolig god finansiell posisjon.
En ting er at de idag sitter med netto cash på nesten 1,5kr pr aksje, mens de andre sitter med gjeld som de må bruke et par år med dagens inntjening på å betale ned. En annen ting er at myndighetene skylder Dno rundt 3kr pr aksje tilsammen, mens de andre har enorme skatteregninger å betale på resultatet de har hatt hittil i år. Aker BP har $4,2mrd i skatt å betale i løpet av et år og Vår Energi har $2mrd. Ikke det at jeg er negative til disse, men det sier bare litt om posisjonen til Dno. Får de brukt overskuddskapitalen til noen gode investeringer i løpet av året kommer forskjellen i inntjeningen til å øke enda mer.
Dølle
14.08.2022 kl 11:19 4813

Betviler ikke at du vet hva du snakker om, men desto mer forunderlig at ikke markedet drar denne markant opp engang for alle.
Tm3P
14.08.2022 kl 12:01 4728

Når kursen stiger 16,5% fordi Pareto kommer med en anbefaling på aksjen basert på at de vil få en god cash flow i år så er det ikke noen tvil om at markedet oppfører seg rart rundt denne aksjen. Det var ikke akkurat en statshemmelighet at Dno tjener bra i år, trenger kun bruke 10min på å lese kvartalsrapportene for å forstå det. Tror kanskje det bare handler om at det er en litt glemt aksje? Investorer er lite interessert i oljeaksjer generelt og bråket rundt myndighetene i Irak og Kurdistan får nok enda flere til å holde seg unna Dno spesielt uten engang gidde lese seg opp på selskapet.

Positivt for oss som faktisk gidder å ta en grundig gjennomgang av selskapet da, holder aksjekursen seg lav så kan vi bare reinvestere utbyttene som kommer framover. Holder oljeprisen seg høy så regner jeg med at utbytte bare vil vokse og vokse i årene som kommer. Også positivt hvis selskapet får kjøpt tilbake billige aksjer på markedet.
Pentad
14.08.2022 kl 12:21 4688

Jeg er enig i at DNO er en glemt aksje.
Så kom VÅR og fikk mye fokus. Jeg vet ikke hva dere synes, men jeg liker svært godt at de stadig jobber med å posisjonere seg i disse kanter med kjente spilleregler. Det kan hende at det skaper noe mer trygghet som en god investering. DNO forblir i min portefølje.