DNO - P/E rundt 2, Q2 punkter - oppsummering - transaksjon


BØRSVERDI OG P/E
DNO-aksjen handles nå litt over 13 kr. Hvem hadde trodd det skulle være slik en tid tilbake når oljeprisen er rundt 100 USD/fat og gassprisene er skyhøye?

DNO er nå verdsatt svært lavt. Price/Earning (P/E) er vel nå rundt 2. Det innebærer at selskapet gitt dagens situasjon vedvarer tjener inn selskapsverdien i løpet av ca. 2 år. Det er billig det. Men aksjer, det er jo noe folk ikke vil kjøpe på billigsalg. Heller ikke DNO, eller DNOs ledelse eller styre selv.

Det sagt, det kan være grunner til at aksjer er billige. En grunn til at DNO er billig er ledelsen. Og også at DNO dels operer i KRG.

Q2 legges fram 11.8. Noen punkter i den forbindelse kan være:

1) KOMMER DET FLERE IMPAIRMENTS/NEDSKRIVNINGER?
Det kommer nok, som vanlig en impairment/nedskrivning. DNO klarer alltid å finne noe å skrive ned. Enda oljeprisen er gått mye opp, så skal det vel skrives mer ned. Så mener sikkert noen at det ikke har noe å si. Tull. Det er riktig at det ikke har betydning for cash-flow. Men det tyder på at noe kanskje ble kjøpt til eller investert i for høy pris. Hvor mye DNO har skrevet ned etter kjøpet av Faroe Petroleum til ca. 7 mrd. kr, vet jeg ikke. Men tallene er vel ikke små.

Kanskje kommer det en nedskrivning koblet til dette: Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/566841 AKERBP skrev da "Impairments
Non-cash net impairment charges are estimated to approximately USD 400 million (approximately USD 100 million after tax) for the second quarter, mainly related
to the Ula area, where the year of expected shut-down has been accelerated from 2032 to 2028."

DNO eier 20%. Kilde: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/ula/

2) HVA SKJER EGENTLIG PÅ BAESHIQA?
Det er vel gått 1 år siden en presentasjon hvor det ble snakket om at DNO og KRG var i samme båt, og at produksjonen på Baeshiqa-feltet kunne settes i gang raskt. Jeg har enda ikke sett noe informasjon som tilsier at produksjonen er i full gang.

Noen mener at det er ekstremt gunstig å investere i KRG. Det er ikke opplagt. Når det tar år fra kostnader påløper til inntekter kanskje kommer, om de kommer, og det samtidig påløper høye renter (nær 8%) på lånt kapital, så er det ikke alltid opplagt.

DNO har 65% av feltet. Jeg aner ikke hvor mye de har pådratt seg i kostnader.
Men bare for et talleksempel la oss anta at det er påløpt kostander på 500 mil. kr. DNO tar 65% av disse, så snakker vi 325 mill. kr. Og ca. 26 mill. kr. årlig i rente kostander. Kostandene påløper. Inntektene uteblir. Ikke mye lønnsomt det, enn så lenge.

Det er sikkert flere ting en bør være oppmerksomme på. Bare legg til.

KOMMENTAR OM LEDELSEN
Ledelsens oppgave er å skape verdier, synliggjøre dem og styre risiko.

Målt med verdsetting på børs, så lykkes ikke DNOs ledelse i det hele tatt. Det er fiasko. Det enkleste i verden burde være:
1) Informere godt. Om verdiene DNO sitter på. Kontantstrømmen nå og fremover. Misforholdet til børsverdi. Også om hva som skjer på Baeshiqa og når og hva som kommer i produksjon i UK/Norge. DNO synes imidlertid lite opptatt av dette.
2) Notere aksjen også på en annen børs hvor verdsettingen er bedre og svingningene mindre.
3) Starte tilbakekjøp av aksjer så lenge verdsettingen på børs er ekstremt lav. DNO kan godt spre kjøpene ut. Små daglige kjøp. For en liten del av free cash flow.
4) Gi utbytte. Utbyttene DNO gir relativt til f.eks. Gulf Keystone og Genel Enery er svært beskjedne.
5) Styre risiko, det innebærer å ikke gjøre noen oppkjøp nå med dagens oljepris og presisere det. Den kan falle fort om det finnes en fredelig løsning der øst.

Jeg forventer imidlertid svært lite. Dagens ledelse har levert fint lite. Den fikk Tawke (Peshkabir) på et sølvfat og har skapt fint lite.
Ikke engang i dag med skyhøy oljepris og gasspris og en relativ fredelig situasjon i KRG klarer de å få fram verdiene. Selv ikke når de enkelt og greit kan starte tilbakekjøp. På sikt må det føre til høyere kurs, alt annet likt, siden dem som forlanger minst for aksjene selger først.

Så algoritmer, roboter og andre som ikke bryr seg om kurs og underliggende verdier og kontantstrømmer kan nok fortsette å herje. DNOs svake kurshistorikk og volatilitet ligger inne i datasettet, og da blir prisingen deretter så lenge DNO ikke gjør noe og større seriøse investorer synes avskrekket fra å kjøpe aksjer på billigsalg.

DNOs leder bør egentlig bli spurt om hvordan han vurderer egen innsats og fremtid i lys av hans vurdering av Faroe-ledelsen. En Faroe-ledelse som skapte store verdier for sine aksjonærer, endelig fastlagt gjennom salget til DNO av Faroe.
Kilde: https://e24.no/boers-og-finans/i/qnowdE/dno-kritisk-til-faroes-avkastning

"– Faroe har mislyktes i å levere konsekvent avkastning til aksjonærene de siste 15 årene delvis på grunn av utvannende aksjeutstedelser, utvannende opsjonsordninger og nylige vekst-utvannende bytter av eiendeler, sier Mossavar-Rahmani."

Hva er tilfellet i DNO? Er P/E rundt 2 en høy verdsetting av selskapet.Redigert 24.08.2022 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
HAS
08.09.2022 kl 17:09 3092

All honnør for en fyldig, om enn noe ensidig, oppstilling. Vet ikke hva som ligger bak din forakt for selskap og styreformann, men slett ikke alle er enig i dine karakteristikker. Det store spørsmålet er likevel; hvor mange ganger må vi få servert samme leksa?
Kanin89
08.09.2022 kl 19:48 2950

Oppløysinga av RAK vil gje en oversiktlig eigarstruktur der det ikkje lenger er tvil om at alle aksjonærar si interesse er å synleggjere selskapsverdi.

Dersom konsensus framover er at Bijan er udugeleg, så blir det no mogleg å finne stemmefleirtal til ny styreleiar. Eg trur imidlertid at Bijan vil gjere mykje framover for å auke eigne verdiar i DNO, og har klare forventningar til utbytte og tilbakekjøp.
Tm3P
09.09.2022 kl 09:43 2664

Fest setebelte.
Dølle
09.09.2022 kl 09:57 2630

Ja , man trodde lenge at Putin ikke var totalt kokkos au. Uansett en forferdelig uting at stor eier har kontroll på dirigent staven. Ref Koa, som har mange likhetstrekk med DNO.
Anywhere
09.09.2022 kl 15:52 2441

Hmm, bare 91 dollar på oljepris?? Hva er da inntjeningen til DNO? Snakker vi revenue på latterlige 12 milliarder pr år???
Da passer det ganske bra med en pris på aksje/earnings i forholdet 1:1 :)

Trekker man fra kostnader, som er ganske fleksible, og som selskapet har skrudd opp dette året, så er vi fortsatt på P/E rundt 2.
Det er for stor rabatt for Kurdistan, uten tvil. Aksjen hører hjemme på 45-48 om vi skulle prise den som øvrigheten av større produsenter på OSE, og egentlig; så langt i historien har ikke Kurdistand i alle fall vist at det er noe særlig grunn til noen som helst rabatt i aksjen i forhold til andelen virksomhet der...

Dette blir garantert et tema på Paretos konferanse neste uke, og da har også DNO avholdt sin GF angående ervervet av assets fra RAKP.
Redigert 09.09.2022 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
Prewia
09.09.2022 kl 16:24 2400

Så bevisas vår tes igen DNO följer inte alls oljan upp, 1 procent upp i dag när oljan är upp nästan 4, däremot när den går ner så två tredubblar vi ofta nedgången i olja
HAS
09.09.2022 kl 16:36 2378

Gikk det bedre i dag for Equinor, Aker BP og Vår Energi?:)
Anywhere
09.09.2022 kl 16:52 2347

For oss som jobber i og sammen med oljeselskapene så er det viktigere at det går veldig bra i selve selskapene for tiden:)
Det gjør det også for DNO, og tipper neste uke vil på ny starte reflektering av en høyere prising av selskapets aktiviteter.
Anywhere
09.09.2022 kl 18:41 2246

Fra 9. sept og en måned fremover i fjor gikk DNO ca 60%. Investorer ble trygget i troen på en sterkere utvikling for selskapets inntjening og tok plass.
Jeg kan godt ta en ny slik runde. Og fra dagens nivå tilsvarer det tangering av sist major topp like over 20 kroner.
Redigert 09.09.2022 kl 18:42 Du må logge inn for å svare
Jajaja
09.09.2022 kl 20:09 2160

Enkel logikk viser at du er en tullekopp. Det som "bevisas" er - at du gjentar deg selv. Kun det.
Redigert 09.09.2022 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
HAS
11.09.2022 kl 13:00 1754


https://www.finansavisen.no/nyheter/olje/2022/09/11/7925455/dno-star-overfor-kjempesoksmal

Slike oppslag gir ryggmaksrefleksen et kjøpssignal:)

Sitat fra et annet oppslag i dagens FA:

Warren Buffet-sitat: - Pessimisme er den vanligste årsak til lave priser. Det kan være generell pessimisme eller pessimisme rettet mot selskaper eller bransjer. Vi er aktive i disse periodene, ikke fordi vi liker pessimisme, men på grunn av prisene den skaper. Det er optimisme som er den rasjonelle kjøpers fiende.
Anywhere
11.09.2022 kl 14:47 1625

Denne her Yemen-saken dukker opp med jevne mellomrom, ca en gang hvert år. Tydelig at man skal forsøke å sanke billige aksjer på tvil de første dager av kommende uke før Paretos seminardager.. Forøvrig omtrent neglisjerbart rent verdimessig, som selvsagt også er blåst opp i media. Man kan ikke ilegges store ansvar når myndigheter setter regioner i krigssituasjon og det introduseres grunner for Forje Majeure an mass...
Redigert 11.09.2022 kl 14:56 Du må logge inn for å svare

Dno burde gjort opp for seg for flere år siden, dette blir mottatt dårlig i markedet og Dno blir stemplet som et useriøst selskap. Nok en dårlig melding for Dno. Dno er jo dømt til å betale oljedepartementet i Jemen 376millioner +renter...hva driver Dno med? Nei, dette useriøse selskapet fortjener ikke å være over 10kr.
Ondi05
11.09.2022 kl 16:07 1503

NÅ håper jeg du får rett Steve! Kommer DNO ned til 10 på denne dølle drittpakken, så går jeg vekk fra egne prinsipp og laster DNO til rett over ripa. Og sitter.
Lykke til med baissingen, du får vind i seilene nå. 😁
Anywhere
11.09.2022 kl 17:24 1355

SteveP, det utgjør godt 30 øre/aksje, men som du ser har dette versert tidligere, og det er gitt medhold før at DNO ikke er direkte lastbar for situasjonen i DNOs datter i Yemen.
Så det er ikke riktig at DNO skulle gjort opp for seg. Blir man nektet mulighet for å drive forretning, så er det andre som må gjøre opp for seg...
Redigert 11.09.2022 kl 17:25 Du må logge inn for å svare

Enda mer tull og tøys. Du klarte å finne en periode DNO hadde gått i pluss.

Du kan kanskje ta tak i perioden fra 23. mars 2020 da kursen var 2,7 kr. Hvis du ønsker å lure deg selv og andre til å tro at alt er kjempebra i DNO.

Folk kan jo finne en periode hvor DNO har gjort det bra. De som ønsker å se bort fra virkeligheta kan jo se på tida fra 23. mars 2020 da kursen var 2,7 kr. Så kan de se bort fra at DNO i forkant hadde falt fra 19,8 kr den 15. april 2019. Og også glemme at kursen i dag - mange mange år senere er 12,78 kr. Sjanseløst.

DNO raser videre. Ned 2%. Mer enn dobbelt så stor nedgang som børs og oljepris. Mer ned. Mindre opp. Slik dannes absurde kursnivåer. P/E er nå under 2. DNO raser fra et lavt nivå. Andre oljeselskaper faller kanskje 0,1% fra høye P/E nivåer. 6,7,8,9,10? Helt vanvittig.

Likevel klarer ledelsen fra h..... ikke å starte tilbakekjøp av aksjer.
De vil kjøpe RAKP-rask fra styreformannen til P/E 6 eller 7. Men DNO-aksjer til P/E på 1-tallet verken vil eller klarer de å kjøpe. Er de totalt tapt bak ei låvedør? Det ser sånn ut. Det har sett ut sånn lenge. De burde vært skiftet ut for lengst.
Redigert 13.09.2022 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
omans
14.09.2022 kl 11:34 739

Var nok en sedvanlig overreaksjon. Alltid psykologi rundt geopolitisk, og svingnigene er store. Fair value er uviss, ser dnb mener 16.
Kurs nådde 17-18 i juni. Hvis den først bryter over 15, vil nok det gå høyere enn 16. Vil enn så lenge ligge mellom 12 og 15.
omans
22.09.2022 kl 16:35 339

Eksempel på investtech dusteriet: (21.09)

DNO utviklet seg negativt og falt 1.3 prosent til en sluttnotering på 12.73 kroner. Aksjen har ikke sluttet på en lavere kurs siden 22. juli. Dette var den fjerde dag på rad aksjen falt. Aksjen brøt ned gjennom støtten ved 12.75 kroner i en hode-og-skuldre-formasjon. Dette utløste et salgssignal og en videre nedgang til 7.66 kroner i løpet av ett år indikeres.
--

Jau jau, ned til 7.66 kr med den oljeprisen, da må olje prisen falle endel. Men antar du har en annen vinkling mot AkerBP, og den går også mot oljepris. Tenker de prikket inn bunnen for nå.
Redigert 22.09.2022 kl 16:35 Du må logge inn for å svare