DNO - P/E rundt 2, QX punkter - oppsummering - transaksjon

PaleRider
DNO 04.08.2022 kl 15:49 42617

BØRSVERDI OG P/E
DNO-aksjen handles nå litt over 13 kr. Hvem hadde trodd det skulle være slik en tid tilbake når oljeprisen er rundt 100 USD/fat og gassprisene er skyhøye?

DNO er nå verdsatt svært lavt. Price/Earning (P/E) er vel nå rundt 2. Det innebærer at selskapet gitt dagens situasjon vedvarer tjener inn selskapsverdien i løpet av ca. 2 år. Det er billig det. Men aksjer, det er jo noe folk ikke vil kjøpe på billigsalg. Heller ikke DNO, eller DNOs ledelse eller styre selv.

Det sagt, det kan være grunner til at aksjer er billige. En grunn til at DNO er billig er ledelsen. Og også at DNO dels operer i KRG.

Q2 legges fram 11.8. Noen punkter i den forbindelse kan være:

1) KOMMER DET FLERE IMPAIRMENTS/NEDSKRIVNINGER?
Det kommer nok, som vanlig en impairment/nedskrivning. DNO klarer alltid å finne noe å skrive ned. Enda oljeprisen er gått mye opp, så skal det vel skrives mer ned. Så mener sikkert noen at det ikke har noe å si. Tull. Det er riktig at det ikke har betydning for cash-flow. Men det tyder på at noe kanskje ble kjøpt til eller investert i for høy pris. Hvor mye DNO har skrevet ned etter kjøpet av Faroe Petroleum til ca. 7 mrd. kr, vet jeg ikke. Men tallene er vel ikke små.

Kanskje kommer det en nedskrivning koblet til dette: Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/566841 AKERBP skrev da "Impairments
Non-cash net impairment charges are estimated to approximately USD 400 million (approximately USD 100 million after tax) for the second quarter, mainly related
to the Ula area, where the year of expected shut-down has been accelerated from 2032 to 2028."

DNO eier 20%. Kilde: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/ula/

2) HVA SKJER EGENTLIG PÅ BAESHIQA?
Det er vel gått 1 år siden en presentasjon hvor det ble snakket om at DNO og KRG var i samme båt, og at produksjonen på Baeshiqa-feltet kunne settes i gang raskt. Jeg har enda ikke sett noe informasjon som tilsier at produksjonen er i full gang.

Noen mener at det er ekstremt gunstig å investere i KRG. Det er ikke opplagt. Når det tar år fra kostnader påløper til inntekter kanskje kommer, om de kommer, og det samtidig påløper høye renter (nær 8%) på lånt kapital, så er det ikke alltid opplagt.

DNO har 65% av feltet. Jeg aner ikke hvor mye de har pådratt seg i kostnader.
Men bare for et talleksempel la oss anta at det er påløpt kostander på 500 mil. kr. DNO tar 65% av disse, så snakker vi 325 mill. kr. Og ca. 26 mill. kr. årlig i rente kostander. Kostandene påløper. Inntektene uteblir. Ikke mye lønnsomt det, enn så lenge.

Det er sikkert flere ting en bør være oppmerksomme på. Bare legg til.

KOMMENTAR OM LEDELSEN
Ledelsens oppgave er å skape verdier, synliggjøre dem og styre risiko.

Målt med verdsetting på børs, så lykkes ikke DNOs ledelse i det hele tatt. Det er fiasko. Det enkleste i verden burde være:
1) Informere godt. Om verdiene DNO sitter på. Kontantstrømmen nå og fremover. Misforholdet til børsverdi. Også om hva som skjer på Baeshiqa og når og hva som kommer i produksjon i UK/Norge. DNO synes imidlertid lite opptatt av dette.
2) Notere aksjen også på en annen børs hvor verdsettingen er bedre og svingningene mindre.
3) Starte tilbakekjøp av aksjer så lenge verdsettingen på børs er ekstremt lav. DNO kan godt spre kjøpene ut. Små daglige kjøp. For en liten del av free cash flow.
4) Gi utbytte. Utbyttene DNO gir relativt til f.eks. Gulf Keystone og Genel Enery er svært beskjedne.
5) Styre risiko, det innebærer å ikke gjøre noen oppkjøp nå med dagens oljepris og presisere det. Den kan falle fort om det finnes en fredelig løsning der øst.

Jeg forventer imidlertid svært lite. Dagens ledelse har levert fint lite. Den fikk Tawke (Peshkabir) på et sølvfat og har skapt fint lite.
Ikke engang i dag med skyhøy oljepris og gasspris og en relativ fredelig situasjon i KRG klarer de å få fram verdiene. Selv ikke når de enkelt og greit kan starte tilbakekjøp. På sikt må det føre til høyere kurs, alt annet likt, siden dem som forlanger minst for aksjene selger først.

Så algoritmer, roboter og andre som ikke bryr seg om kurs og underliggende verdier og kontantstrømmer kan nok fortsette å herje. DNOs svake kurshistorikk og volatilitet ligger inne i datasettet, og da blir prisingen deretter så lenge DNO ikke gjør noe og større seriøse investorer synes avskrekket fra å kjøpe aksjer på billigsalg.

DNOs leder bør egentlig bli spurt om hvordan han vurderer egen innsats og fremtid i lys av hans vurdering av Faroe-ledelsen. En Faroe-ledelse som skapte store verdier for sine aksjonærer, endelig fastlagt gjennom salget til DNO av Faroe.
Kilde: https://e24.no/boers-og-finans/i/qnowdE/dno-kritisk-til-faroes-avkastning

"– Faroe har mislyktes i å levere konsekvent avkastning til aksjonærene de siste 15 årene delvis på grunn av utvannende aksjeutstedelser, utvannende opsjonsordninger og nylige vekst-utvannende bytter av eiendeler, sier Mossavar-Rahmani."

Hva er tilfellet i DNO? Er P/E rundt 2 en høy verdsetting av selskapet.Redigert 01.11.2022 kl 16:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.02.2023 kl 12:45 11434

Tviler på at de klarer å opprettholde så høyt utbytte med dagens lave oljepris
Prewia
03.02.2023 kl 14:09 11294

Shamaran kom väl i dag med medelande om att de fått betalt, då borde även de andra få de, trött på detta som jag anser oroskapande att de inte får betalt, man har alltid fått betalt trots allt gap o skrik från vissa om att de kommer inte få mer betalt .
sveipen
03.02.2023 kl 15:00 11193

Får?
Ja, får du det så får sikker også jeg det, men et vedtak kan alltid omgjøres. Vi får se når året er omme.
Da vet vi, noe som ikke er så vanlig når det gjelder uforutsigbare DNO.
Stokk Dum
03.02.2023 kl 15:12 11157

Trodde jeg hadde litt underlig form for humor, men innser at her strekker jeg ikke til.

mvh
halvpris
03.02.2023 kl 15:40 11104

Folketrygdfondet er noen jævlar til å låne ut aksjer for short. Er ikke noe vi vil ha i DNO på en stund :-(
oto1
03.02.2023 kl 17:15 10975

Finnes det noen selskap / aksjer der utbyttet er konstant, og ikke kan endres?
I så fall vet du mer enn meg.
Jeg har ikke opplevd noe slikt i alle fall.

DNO vedtar utbyttepolicy på hver GF i mai.
I mai i fjor så vedtok de inntil 1 kr/aksje i utbytte.
Dvs 1 kr fra mai i fjor til mai i år.
I mai er det ny GF, og da blir utbyttepolitikken for neste periode vedtatt.

Men altså, jeg (og du om du har aksjer), får 1 kr i utbytte i perioden mai i fjor til mai i år.
Hittil har vi fått 0,50, med 0,25 i august i fjor, og 0,25 i november i fjor.
Neste 0,25 kommer nå i februar, og siste 0,25 i mai.

Om ikke verden går under så blir det minst tilsvarende utbytte vedtatt på neste GF.
Om det blir høyere får vi se. Det kommer an på hvor mange aksjer dno har tenkt å kjøpe tilbake i neste periode, og hvor mye de ser for seg å redusere lån.
Jeg tenker det blir 1 kr i neste periode og, men ser ikke bort fra en økning.
sveipen
03.02.2023 kl 20:45 10694

Jeg har aksjer i DNO Oto1. Faktisk tror jeg at jeg har hatt aksjer i DNO lenger enn deg.
Jeg hadde aksjer da Mossa foretok sine spektakulære oppkjøp og sammenslåinger, og kastet BGL. på dør.
En prosess også du var involvert om jeg ikke husker feil.
Likevel må det være lovlig å være uenig
med deler av det Mossa har gjort i DNO.
Så får vi se da fremover.
Med 1 kroner i utbytte pr. år gir det en avkastning også jeg skal være godt fornøyd med.
Så får vi se da hvor lenge det varer.
Vi har ikke akkurat vært bortskjemt med denslags tidligere.
Men en kurs på 12 kroner er jeg ikke fornøyd med.
Redigert 03.02.2023 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
oto1
03.02.2023 kl 23:42 10673

Jeg kjøpte mine første aksjer i dno i år 2000, så jeg har da vært med en stund.

Jeg skjønner bare ikke hvorfor du er så usikker på dno utbyttet?

DNO la opp til 2 x 0,20, og det holdt de på med inntil Covid kom og gjorde en slutt på både cashflow og utbytte.
Det var da ikke bare dno som kuttet ut utbytte i den perioden, og dno fikk en trøkk fra krg som sluttet å betale samtidig.

Etter hvert tok de opp igjen utbyttet på 2 x 0,20, før de økte dette kraftig på gf i fjor til 4 x 0,25.
Og tatt i betraktning uttalelser fra ledelsen om at de ønker å betale stabile utbytter når de først begynte med det, så er det mange ting dno kutter før utbyttet.
Og dno rigger seg for muligheten til ¨øke utbyttene vesentlig de kommende årene (reduksjon i gjeld og antall aksjer).

Jeg er heller ikke fornøyd med kurs 12, men jeg får et 7 sifret beløp i utbytte årlig, så jeg kan saktens vente.
Per nå så vil jeg tro at dno har ca 100 musd i kvartalet i overskudd, dvs ca 400 musd i året, og PE rundt 3.
Men almuen liker visst best å sitte i Flyr (21.000 aksjonærer i Nordnet vs ca 5000 for DNO).

Og det er lite jeg kan gjøre med slikt.
Slettet bruker
04.02.2023 kl 02:17 10746

På mandag er kursen godt under 12kr, olja stuper 4% etter pristak på russisk olje ble godkjent. 4x0,25 utbytte kan umulig opprettholdes med oljepris under 80$, her kommer det nok en forandring på neste Qres.
Platinum365
04.02.2023 kl 02:59 10759

Nei, finnes bedre nå. Jeg føler med dere. Var her i 2008 tror jeg, for mye bias og i moralhazard. Nå går toget i tank. De som frakter det dere «besitter». Ta plass
Prewia
04.02.2023 kl 10:08 10987

Hänger 8nte med riktigt här, Rysslands olja är bojkottad då blir det tillgång på mindre olja borde höja oljepriset kan man tycka ,
Samma med Sivert guld, upp o nedvända världen eller bevis på att v8 har aldrig haft mer manipulerad marknad
N nu
StephanDerrick
04.02.2023 kl 11:37 10824

Boykotten av Russisk olje medfører primært en stor global rokade av hvor oljen blir sendt.
Land utenfor EU ( Vesten) kan jo fremdeles helt greit kjøpe russisk olje så lenge den handles under minsteprisen som sanksjonsregimet krever.

Tank-aksjene har jo nettopp gått til himmels de siste månedene fordi man ser at her blir det massivt mye mer tonnasje-mil for tank-flåten, pga den nevnte giga-rokaden av olje sett med globale øyner.
Tm3P
04.02.2023 kl 13:24 10667

Det går garantert noen fat tapt på denne omrokkeringen. I tillegg har de mistet vestlig teknologi som også vil gi utslag på produksjonen over tid.
oto1
05.02.2023 kl 01:57 10286

Ja, på mandag er det svært sannsynlig at dno går under 12.

Og det fullstendig uavhengig av hva dno gjør med utbytter.
Tenk det du.
cheezy
05.02.2023 kl 13:18 9892

Og oljen til DNO skal fraktes med middelhavsfarere.

Når Kina får opp farten, blir det manko på tankskip. Da blir det større spredning i pris mellom kortreist og langreist olje.
PaleRider
08.02.2023 kl 17:40 9196

Litt opp i dag. Men kursen er ekstremt langt unna å reflektere verdiene. Mange mange kr. unna per aksje.

Noen punkter en kan følge med på i morgen er:
- Betaling fra KRG. Hva skjer? Hvorfor evner ikke DNO å informere om det, når Gulf Keystone og Genel Energy har tatt seg bryet med det?
- Nedskrivninger, kommer det noe på Brasse og Foxtrot? Oppskrivninger kommer det knapt aldri.
- Hva skjer på Bashiqa? Hvorfor kommer ikke produksjonen skikkelig i gang? DNO bør også vite mye mer nå om mulige reserver.
- Fremtidige utbytter og tilbakekjøp.
PaleRider
09.02.2023 kl 17:59 8859

DNO fortsetter å levere, svakt.

BETALINGER FRA KRG, eller mangelfulle sådanne
- Mangelfull informasjon om betalinger fra KRG. DNO gjør lite for å oppklare.

NEDSKRIVNINGER
- Nedskrivningene fortsetter. I Note 7 i rapporten kan en lese mer om dem på Ula og Brasse. 2,44 MRD kr. før skatt. Og 651 mill. kr. etter skatt. Nedskrivningene hagler etter DNOs kjøp av Faroe. DNO kjøpte hele Faoe for 6,9 mrd. kr. Bare dette kvartalet er 40% nedskrevet. Det hadde vært interessant å legge sammen alle nedskrivningene siden kjøpet. Skulle ikke forundre meg om nedskrivingene snart er større enn hele kjøpet.

Så sier sikkert noen: Det har ikke noe å si for kontantstrømmen. Neida, men det vitner om en elendig investering. Gjort av styreformannen.
Disse kr. som er investert kunne sikkert gitt langt høyere kontantstrøm et annet sted. DNO kunne også unngått å betale forbruks lånsrenter i en årrekke.
Selv ikke en høy oljepris og gasspris har gjort denne investeringa ok.

"During the fourth quarter of 2022, a net impairment charge of USD 244.0 million (USD 65.1 million post-tax) was recognized as part of the annual impairment
testing, driven by updated production and cost profiles at the Ula area CGU, the decision to not submit a PDO by yearend 2022 for the Brasse license and other
impairment charges following annual update in the cost estimates for decommissioning, partly offset by a reversal of previously recognized impairments on the
Berling license following decision to submit a PDO and revised long-term gas price assumption."

- BASHIQA
Produksjonen er fortsatt veldig lav. I Q4 var den net til DNO 849 bopd. Det er vel knapt nok til å dekke kostnadene DNO har hatt, inkludert kapitalkostnadene etter å ha investert store summer på denne lisensen. DNO informerer ikke om hvorfor produksjonen er så lav, og når den skal økes. Det var vel snakk om 10 k bopd. En tid tilbake. Det ser en ingenting til.

Gross production from the DNO-operated Baeshiqa license
averaged 1,326 bopd during the fourth quarter of 2022 (573 bopd
in Q3 2022) as a second well came onstream in late September.
Following a fast-track development with test production
commencing from the first discovery well in June 2022, Baeshiqa
license ramp-up has been slower than previously expected.

UTBYTTER OG TILBAKEKJØP
Ikke særlig informativt.

VERDSETTELSE
Ca 40 øre i resultat per aksje i Q4 gir gitt 4 like kvartaler ca. P/E på 12,4/0,4x4 = 7,8

Men dette er selvfølgelig totalt rasert av nedskrivingene på 2,4 mrd. kr. Så en bør ta ut dem. Men samtidig så har DNO det med å finne mer å skrive ned. Det er mer regelen enn unntaket fra regelen.

OPPSUMMERT
Svakt av DNO. Som alltid. Styreformannen leverer stort sett skuffelser.
Prewia
09.02.2023 kl 18:35 8863

Man kan ju fundera på varför det är sånt hallå när DNO gör nedskrivningar, equinor gjorde enorma nedskrivningar, ingen höjde på ögonbrynen
oto1
09.02.2023 kl 19:17 8813

Det er bare en som driver på med dette Prewia.

De andre ser en mrd mindre i skatt på kort sikt, inntil deler av nedskrivning blir reversert.

PalrRider blir aldri fornøyd, selv nå som pengene renner inn og de blir etter hvert trykket inn på konto til aksjonærene :)
Tm3P
09.02.2023 kl 20:21 8982

Ja kun skuffelser.
At de leverer en free cash flow på over $600m i 2022, har suksess med funn i Nordsjøen og at Bijan sier at det skal fokuseres på tilbakebetaling til aksjonærene framover betyr ikke en dritt når man har kjøp fra 5 år siden å pirke på.
Redigert 09.02.2023 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Fendi80
09.02.2023 kl 22:10 8761

Skjønner faktisk ikke om dere kødder eller ikke?
Kursen har ikke vært den råeste i det siste, men Q4 som kom nå var nå meget god! Samtidig som det ble gjort funn ved Troll-feltet som DNO eier en del av.
Utbytte er også veldig trivelige nyheter. Ikke for mye, men ikke for lite heller. Betaler dem for mye utbytte, så hopper kursen så mye, og det kan eventuelle shortere utnytte. Slik som i MPCC.
MPCC burde forøvrig kjørt på med månedlige utbytter, for å slippe lang tid mellom hver gang og høyt utbytte. Da hadde kursen holdt seg bedre.
Men nok om MPCC på denne tråden, syntes det er fint at DNO kjører lavere utbytte, så slipper man at den blir altfor mye bevegelse i kursen.
Tm3P
09.02.2023 kl 23:28 8580

Det skjer vel mest om selskaper betaler et høyt utbytte de ikke klarer å opprettholde over tid. Det er langt fra tilfellet for Dno. Selv 2 kr i utbytte ville vært veldig konservativt når man ser på både balansen og resultatet.
oto1
10.02.2023 kl 23:16 8193

Da er jrg nok redd du blir skuffet.

Ser det som svært, svært sannsynlig at DNO øker utbyttene fra neste GF i mai.
kvirrevi
11.02.2023 kl 19:06 7769

På dagens nivå og med dagens politikk er det vel bare å sitte i ro, tungt lastet med DNO.

1) Reelle verdier for ca 30 kr per aksje, gir stor oppside om noe skulle skje
2) Tilbakekjøp av betydelige mengder egne aksjer
3) Betydelige utbytter, og sannsynlig at disse vil økes fremover
4) Sterke antydninger om at DNO vil sikre netto kontantstrøm der de ser capex vesentlig redusert i 2023.
Dette er en meget sterk kombinasjon, som DNO per i dag tilbyr.

Jeg ser store likheter i DNO og Genels prioriteringer, hørte gjennom Genels persentasjon fra januar, det var mye likt, og det var fornuftig.
nucleus
11.02.2023 kl 19:35 7721

Punkt nr 1, hvis Kurdistan betaler mere ajour pånytt.. Får en ordning med disse betalings rutiner, eller hva en nå skal si om saken med betaling utsettelser fra Kurdistan.
Dølle
11.02.2023 kl 20:58 7625

Bra....stabil rundt 12 er jo bevis for at du blir bønnhørt. Man må for all del ikke gjøre noe i dette dørgende kjedelige papir som gir en kurs man kan si er riktig.
sveipen
12.02.2023 kl 14:49 7194

Ser ut som de fleste er fornøyde med kurs på 12 kroner, og et utbytte 0,25 kr. pr. kvartal om dette blir resultatet.
Vi får nå se hvordan det blir fremover.
Jeg er glad for at jeg også har aksjer i Yara. Der er det foreslått kr.55 pr. aksje i utbytte.
Redigert 12.02.2023 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
oto1
12.02.2023 kl 22:46 6620

55 i Yara er kjempebra (har den selv og), og det blir trolig både 70 og 80 i år.
Får vi 70 så er det direkteavkastning på 15,5% basert på kurs 450.

DNO med 1 kr gir tilsvarende 8%

Jeg tror imidlertid at DNO kommer til å øke dette til 2 kr fra sommeren, og da får man jo 16% også der.
Så vi får se.

DNO i 4Q hadde en økning i cashbeholdning på 136 mill usd, og om det fortsetter så blir det 544 mill usd per år, og litt over 2 år før aksjekursen er tjent inn i cashøkning.
Det klarer ikke Yara, og hva skal dno med en økning på over 400 mill usd (544 fratrukket ytterligere 100 musd i utbytte)?
DNO kan lett øke utbyttene til 3 kr på dagens inntjening, men 2 kr + noe mer tilbakekjøp og ytterligere nedbetaling på lån er greit det og.
Så kan de beholde en cash på 1 mrd usd og være klar om noe spesielt skulle dukke opp.

DNO har aldri vært bedre stilt, og knapt i nærheten.
cinet
13.02.2023 kl 00:08 6388

Noen bevingede ord fra opec
NN:
«
Opec expects global oil demand to exceed pre-pandemic levels in 2023
sees demand rising to 110mn bbls/day by 2025
Citing the improving economic outlook in China as it reopens
“OPEC remains committed to supporting oil market stability
said the oil industry had been “plagued by several years of chronic underinvestment.”
oil industry needs US$500 bn of investment annually until 2045
nucleus
13.02.2023 kl 07:57 6046

Ska en begynne å jevnføre selskaper med hverandre, kan vi nevne Elkem også. 17% gir de til utbytte penger iår. 40% av EPS. Selskapet Elkem beholder dermed 9,07 kr/ aksje ( 5,7 miljarder kr) til investeringer i egen drift/ vekst iår. Utbytte kongen nr1 er Frontline, når de har gode sesonger. Har opplevd 26% utbetalt som utbytte. DNO har noen gode trigger, Kurdistan, norske oljefelt, Afrika. Så potensialet har gode kår under noen forutsetninger. Hvilke ? Har jeg antydet tidligere. Hvis DNO dobbler utbytte, så er det hvertfall en god kurstrigger fremover.
Ondi05
13.02.2023 kl 09:30 5732

DNO har vel endelig forstått hva de bør gjøre. De har nå stålkontroll på balansen og gjelda er betydelig redusert. Vekst får de ikke til og det begynner vel å demre så smått i de trøtte gamle hodene til BMR og Sandborg. Utbytte er det eneste riktige å gjøre med overflødig cash nå, og det har de mye av. Blir spennende å se i Mai (ja vi må vente, for de saler og rir hesten med flere mnd mellomrom), jeg tipper 4×50 øre pluss et mulig ekstraordinært utbytte i tillegg. De trenger nemlig å sende kraftige røyksignaler til KRG. De er egentlog i pole position men holdes tilbake operasjonellt og ikke minst finansiellt av et komplett ubrukelig styresett i MENA. Dette har de nå tatt innover seg. 👍
Prewia
13.02.2023 kl 16:54 5109

Norge har i løpet av litt over tre år tjent 370 milliarder kroner, eller nesten tre ganger samlede investeringer, fra oljefeltet Johan Sverdrup.

Var det inte detta fält DNO en gång sålde för 40 miljoner dollar
Ondi05
13.02.2023 kl 17:19 5023

Water under the bridge, men det var vel Goliat de solgte. Styreleder, enehærsker og diktator, selveste BMR skulle ikke drive å surre rundt på NCS når alt var så bra i Oman og Irak. Realitetene beit de i ræva, og siden har de prøvd å stable på beina en produksjon i Norge. Hittil dr det noe Mikke Mus er fornøyd med, imens Onkel Skrue (Røkke) ler seg skakk! BMR/Sandblåst har sølt vekk enorme mengder av aksjonærenes penger. Dyre lån for å la KRG drive butikk i butikk, og stadige nye krumspring hvor pengene enten uteblir, er veldig forsinket eller bare forsvinner i av/nedskrivinger. Helt surrealistisk!
Allikevel har jeg stortrua på at dette en gang blir bra. Nå er balansen bunnsolid og BMR kan stoppes om han blir drøy nok.
DNO blir en fugl fønix, opp av asken og ut av glemselen.

Stang inn fra nå av 😋
cheezy
13.02.2023 kl 19:35 4688

Det stemmer delvis. De solgte den norske virksomheten med verdens beste leteteam til Lundin.
Ondi05
13.02.2023 kl 19:57 4615

Vil minne om at Folketrygdfondet driver å kjøper seg sakte opp. De har vel rimelig strenge retningslinjer. De likte nok at BMR abdiserte fra eneveldende kardinal til en helt vanlig svovelpredikant. Svovel ja, stor problem for DNO, men det kan de vel saktens få orden på om KRG vil.
Dølle
13.02.2023 kl 20:24 4522

Så da er det altså en slags enighet om at dette iranske h av en styreleder stort sett har vært en ubrukelig fiasko.
Ondi05
13.02.2023 kl 20:33 4483

Ja SteveXL. Der har du hatt rett hele veien, men mye bom utenom. Hvordan går trappebusinessen?
Føre var
14.02.2023 kl 09:15 3830

I dag kjøpes det:)
Prewia
14.02.2023 kl 09:25 3763

Hur långt ner ska vi nu, känns som det inte finns nån botten i detta märkliga företag, tjänar miljarder, men marknaden struntar i det, som jag skrivit innan , gör om bolaget till ett grönt bolag låna miljarder, då blir det säker höjd värdering, trots miljard förluster ,
StephanDerrick
14.02.2023 kl 09:31 3715

Er det feil på børsdataene når dert gjelder DNO i dag, eller er dert noe jeg ikke har fått med meg.

Nordnet og Sbanken har som referanse at DNO sluttet på 12,10 i går, men den sluttet da vitterlig langt høyere. Finansavisens papirutgave sier 12,41