DNO - P/E rundt 2, QX punkter - oppsummering - transaksjon

PaleRider
DNO 04.08.2022 kl 15:49 42616

BØRSVERDI OG P/E
DNO-aksjen handles nå litt over 13 kr. Hvem hadde trodd det skulle være slik en tid tilbake når oljeprisen er rundt 100 USD/fat og gassprisene er skyhøye?

DNO er nå verdsatt svært lavt. Price/Earning (P/E) er vel nå rundt 2. Det innebærer at selskapet gitt dagens situasjon vedvarer tjener inn selskapsverdien i løpet av ca. 2 år. Det er billig det. Men aksjer, det er jo noe folk ikke vil kjøpe på billigsalg. Heller ikke DNO, eller DNOs ledelse eller styre selv.

Det sagt, det kan være grunner til at aksjer er billige. En grunn til at DNO er billig er ledelsen. Og også at DNO dels operer i KRG.

Q2 legges fram 11.8. Noen punkter i den forbindelse kan være:

1) KOMMER DET FLERE IMPAIRMENTS/NEDSKRIVNINGER?
Det kommer nok, som vanlig en impairment/nedskrivning. DNO klarer alltid å finne noe å skrive ned. Enda oljeprisen er gått mye opp, så skal det vel skrives mer ned. Så mener sikkert noen at det ikke har noe å si. Tull. Det er riktig at det ikke har betydning for cash-flow. Men det tyder på at noe kanskje ble kjøpt til eller investert i for høy pris. Hvor mye DNO har skrevet ned etter kjøpet av Faroe Petroleum til ca. 7 mrd. kr, vet jeg ikke. Men tallene er vel ikke små.

Kanskje kommer det en nedskrivning koblet til dette: Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/566841 AKERBP skrev da "Impairments
Non-cash net impairment charges are estimated to approximately USD 400 million (approximately USD 100 million after tax) for the second quarter, mainly related
to the Ula area, where the year of expected shut-down has been accelerated from 2032 to 2028."

DNO eier 20%. Kilde: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/ula/

2) HVA SKJER EGENTLIG PÅ BAESHIQA?
Det er vel gått 1 år siden en presentasjon hvor det ble snakket om at DNO og KRG var i samme båt, og at produksjonen på Baeshiqa-feltet kunne settes i gang raskt. Jeg har enda ikke sett noe informasjon som tilsier at produksjonen er i full gang.

Noen mener at det er ekstremt gunstig å investere i KRG. Det er ikke opplagt. Når det tar år fra kostnader påløper til inntekter kanskje kommer, om de kommer, og det samtidig påløper høye renter (nær 8%) på lånt kapital, så er det ikke alltid opplagt.

DNO har 65% av feltet. Jeg aner ikke hvor mye de har pådratt seg i kostnader.
Men bare for et talleksempel la oss anta at det er påløpt kostander på 500 mil. kr. DNO tar 65% av disse, så snakker vi 325 mill. kr. Og ca. 26 mill. kr. årlig i rente kostander. Kostandene påløper. Inntektene uteblir. Ikke mye lønnsomt det, enn så lenge.

Det er sikkert flere ting en bør være oppmerksomme på. Bare legg til.

KOMMENTAR OM LEDELSEN
Ledelsens oppgave er å skape verdier, synliggjøre dem og styre risiko.

Målt med verdsetting på børs, så lykkes ikke DNOs ledelse i det hele tatt. Det er fiasko. Det enkleste i verden burde være:
1) Informere godt. Om verdiene DNO sitter på. Kontantstrømmen nå og fremover. Misforholdet til børsverdi. Også om hva som skjer på Baeshiqa og når og hva som kommer i produksjon i UK/Norge. DNO synes imidlertid lite opptatt av dette.
2) Notere aksjen også på en annen børs hvor verdsettingen er bedre og svingningene mindre.
3) Starte tilbakekjøp av aksjer så lenge verdsettingen på børs er ekstremt lav. DNO kan godt spre kjøpene ut. Små daglige kjøp. For en liten del av free cash flow.
4) Gi utbytte. Utbyttene DNO gir relativt til f.eks. Gulf Keystone og Genel Enery er svært beskjedne.
5) Styre risiko, det innebærer å ikke gjøre noen oppkjøp nå med dagens oljepris og presisere det. Den kan falle fort om det finnes en fredelig løsning der øst.

Jeg forventer imidlertid svært lite. Dagens ledelse har levert fint lite. Den fikk Tawke (Peshkabir) på et sølvfat og har skapt fint lite.
Ikke engang i dag med skyhøy oljepris og gasspris og en relativ fredelig situasjon i KRG klarer de å få fram verdiene. Selv ikke når de enkelt og greit kan starte tilbakekjøp. På sikt må det føre til høyere kurs, alt annet likt, siden dem som forlanger minst for aksjene selger først.

Så algoritmer, roboter og andre som ikke bryr seg om kurs og underliggende verdier og kontantstrømmer kan nok fortsette å herje. DNOs svake kurshistorikk og volatilitet ligger inne i datasettet, og da blir prisingen deretter så lenge DNO ikke gjør noe og større seriøse investorer synes avskrekket fra å kjøpe aksjer på billigsalg.

DNOs leder bør egentlig bli spurt om hvordan han vurderer egen innsats og fremtid i lys av hans vurdering av Faroe-ledelsen. En Faroe-ledelse som skapte store verdier for sine aksjonærer, endelig fastlagt gjennom salget til DNO av Faroe.
Kilde: https://e24.no/boers-og-finans/i/qnowdE/dno-kritisk-til-faroes-avkastning

"– Faroe har mislyktes i å levere konsekvent avkastning til aksjonærene de siste 15 årene delvis på grunn av utvannende aksjeutstedelser, utvannende opsjonsordninger og nylige vekst-utvannende bytter av eiendeler, sier Mossavar-Rahmani."

Hva er tilfellet i DNO? Er P/E rundt 2 en høy verdsetting av selskapet.Redigert 01.11.2022 kl 16:27 Du må logge inn for å svare
oto1
14.02.2023 kl 09:38 4526

Noen er begynt å utbyttejustere sluttkurs.

DNO sluttet gårsdagen på 12,35, og siden den er eks utbytte på 0,25 i dag så har blant annet NordNet utbyttejustert sluttkursen i går til 12,10.
Greit nok, det gir en mer reell utvikling i dag, men jeg foretrekker å "utbyttejustere" selv.
Prewia
14.02.2023 kl 09:39 4506

Jade noterade jag också, märkligt, frågan är hur den nu kan gå ner på 11 talet, oljepriset ligger ju still på 85-86 dollar, men DNO ner 3 procent,
Anywhere
14.02.2023 kl 09:40 4498

Husk at BMR er såpass oppe i årene at de snart sier seg selv at han går av....
StephanDerrick
14.02.2023 kl 09:42 4484

DNO går riktignok ex. utbytte i dag på 0,25 kr, men dette blir vel vanligvis ikke korrigert for mtp inngangskursen man refererer til dagen etter. Uansett så er dette feil, for dersom man korrigere 12,41 for utbytte så havner man på 12,16.
StephanDerrick
14.02.2023 kl 09:49 4412

Ja, det må være det som har skjedd. Stusset litt fordi papirutgaven til Finansavisen sier at sluttkursen i går var 12,41, men synes selv å erindre at sluttkursen var som du skriver 12,35.
omans
14.02.2023 kl 09:56 4363

3mnd med svakt momentum i oljeaksjer/energi.
Blir å ta en mnd av gangen, det burde snu en gang.
Anywhere
14.02.2023 kl 09:57 4349

DNO på 11-tallet er strengt tatt meget gunstig gitt inntjening i selskapet og tilbakekjøpsprogram som pågår. Man får hentet svært billig aksjer til sletting, og ditto ligger det mer igjen i kassen til eksisterende aksjonærer. Jeg tenker at så lenge dette tilbakekjøpsprogrammet (som egentlig burde vært intensivert) pågår, så er lav kurs OK sammen med løpende utbytter. På lavere antall aksjer er det fremover en god mulighet for å øke utbytte-totalen, som da tilfaller færre aksjer, og ditto vil gi enda høyere utbetaling pr aksje.

Enig, Omans. En oljepris på 85-86 dollar skulle tilsi en høyere prising da det gir lav multippel på inntjening i forhold til prising, og det gjelder i særdeleshet DNO. Høy dollar mot NOK gir igjen høy NOK-cashflow mot norske investorer.
Redigert 14.02.2023 kl 10:00 Du må logge inn for å svare
citius
14.02.2023 kl 17:24 3917


Råkjør mot DNO aksjen

liker ikke
oto1
14.02.2023 kl 20:49 3572

Tja.

Både DNO og Folketrygdfondet får billige aksjer for tiden.
Er det ikke litt greit da at DNO "kommer hjem"?

Nå har vi jo hørt i noen år om den stygge ulven RAK som skulle kjøpe DNO billig, men nå er det altså det motsatte som skjer.
Redigert 14.02.2023 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
Ondi05
14.02.2023 kl 21:12 3504

Du glemmer at DNO har 200musd utestående hos KRG. Du utelater også rabatten, 16-20$/fat. Ingen vet.
DNO får betalt ca. 2/3 av invoice, så ikke så merkelig at DNO kan kjøpe billig treasury.
Ordner dette seg så blir det full fest, men det er lite trolig. KRG er insolvent og korrupt fra A til Å.
PaleRider
22.03.2023 kl 16:52 2330

Det er vel og bra at SP1-kommer med en oppgradering.
https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/22/7995809/sparebank-1-markets-er-stalbull-pa-dno?internal_source=sistenytt

Det er ganske oppsiktsvekkende at DNO har gjort det svakt sammenlignet med konkurrenter som ShaMaran, Gulf Keystone og Genel i år. Det tross at DNO har kjøpt tilbake millioner av aksjer, noe de andre ikke har gjort, og har funnet en del olje.

Enda verre er det at DNO ikke benytter tilbakekjøps fullmakten fult ut. Om jeg har forstått dette rett, så kunne DNO kjøpt tilbake 2,5% til av aksjene med dagens fullmakter. Om det ikke var tilfelle, så kunne styreformannen ha kalt inn og vedtatt et nytt umiddelbart. Det er bare fullstendig idiotisk at DNO skal sitter på over 4 kr per aksje i cash mens aksjen er ekstremt lav priset. Trolig langt lavere enn alt annet DNO kan kjøpe.

Dette sagt, så synes DNO å ikke gidde og informere om betalinger. Enda KRG ikke betaler som de skal, og de andre oljeprodusentene melder på en god måte.

Det er nok en faktor som gir en stor rabatt på kursen: Et ekstremt svak styre. Ledet av en styreformann som har feilet og feilet. Og fortsetter å feile. Dårlige salg, dårlige kjøp, mangelfull informasjon osv. Bare elendighet.
PaleRider
22.03.2023 kl 16:56 2318

Her skal dere få fakta:
Siste 5 år: DNO 5%, Equinor 102%, Exxon 75%, Panoro E. 205%
Siste 1 år: DNO -9%,Equinor-3%, Exxon 33%, Panoro E. - 15%

Det er så svakt. Så svakt. Så svakt.

Styreformannen bør gå av hensyn til selskapet og av hensyn til verdiene av sine investeringer i selskapet. Han har feilet lange nok.
nucleus
22.03.2023 kl 17:13 2259

Våknet på feil side idag PalRrider? Fokus velger vi selve nemlig. "Bare elendighet " , er vel satt på spissen. Hvis du gir blaffen I regnskapet til DNO. Eller at DNO har meldt 5stk olje og gass brønner på norsk sokkel i det siste. Angående disse 4kr/aksje i kontanter. Selskapet DNO har generalforsamling i mai måned. Viktigeste poenget av allt, er vel når DNO melder betalningsordning fra Kurdistan. Hvertfall hvis en tenker på politisk risikoen iforhold til Kurdistan og Irak. Informasjon har aldri vært DNO sitt sterkeste kort og kommer neppe til å bli det, i det første.
PaleRider
22.03.2023 kl 17:50 2171

Jeg har hatt aksjer i DNO i en årrekke. Det har vært en mindre god investering.

I en årrekke har jeg påpekt at DNO er svært lavt verdsatt i markedet og at det er en ekstrem rabatt relativt til verdiene og forventede neddiskonterte kontantstrømmer. Så DNO har sett og ser veldig billig ut.

Det er to grunner til det:
1) En er styreformannen og styret som gjorde, gjør og fortsetter å gjøre en svak jobb. Som nå ved å ikke kjøpe tilbake de siste 2,5%. Totalt uforståelig. Og stort sett elendige transaksjoner av assets. Informasjonen har alltid vært elendig. Når en også ser på prisingen av DNO relativt til de andre KRG-produsentene handler det kanskje også om at DNO burde vært notert også på en annen børs enn jalla-OSE i noe annet enn kr, f.eks. USD. Da ville en også redusert valutarisiko for dem som ønsker å kjøpe DNO-aksjer. Sikkert ikke uvesentlig.

2) KRG og mindre forutsigbare betalinger. Går oljeprisen lavt, så betaler dem ikke som de skal. Og jammen blir den for høy, så betaler de heller ikke som de skal. Kanskje fordi de bruker dagens oljeinntekter for å betale gårdagens fakturaer fra oljeselskapene. Likefullt håpløst. DNO og de andre produsentene i KRG burde bedt om å få selge sin del av olja selv. Så hadde kanskje KRG holdt fingrene fra fatet. DNO har imidlertid ikke vært i stand til å løse dette. De måtte gjerne for meg gitt KRG litt bedre betingelser som utsettelser mot at DNO fikk selge olja selv. Det hadde redusert verdiene til DNO litt, men samtidig hadde det nok redusert rabatten kraftig på aksjen. Kanskje kunne vi da fått en litt mer fair pris. Ikke som nå hvor kursen må gå 2-3 ganger for at en ser en prising som ligner litt mer på andre oljeselskaper i verden.

Redigert 22.03.2023 kl 17:54 Du må logge inn for å svare
nucleus
22.03.2023 kl 18:20 2097

Flere ting en kan krysse fingrene for DNO fremover. Høyere oljepris. , flere oljefelt på norsk sokkel, Kurdistan problematikken løyser seg. Så en mere aksjonær vennlig politikk, iforhold til informasjon og at utbytte penger blir skrudd opp fremover. Likeså tilbake kjøp av egne aksjer. Har selv haft DNO siden år 2019. Så akkumulert mere etter kort. Hvor lenge Bijan får stå i ledelse posisjon återstår og sjå. DNO har hvertfall potensialet fremover.
Anywhere
22.03.2023 kl 18:22 2087

Pale, styreformann er etterhvert aldrende. Tror han forbereder å tre til side om ikke allverdens lenge.
sologsommer22
22.03.2023 kl 18:58 1996

Dette har du helt rett i. Likevel tror jeg at det er noe som skjer i kulissene i disse dager. Blir ikke overrasket om regnestykket ditt blir gjordt til skamme før vi ser 2024
Katly
22.03.2023 kl 21:53 1685

Hvorfor sier du at de kan kjøpe 2,5 % mer når de hevder de har makset i børsmeldingen.?
«The Company has now acquired the maximum number of shares set out under the
program and the program is completed»