💰 HAUTO - Kursmål:175,- 💰

Gulltider
HAUTO 12.08.2022 kl 13:12 91690

06.03.2024 - 08:29
EU-kommisjonen ChinaBEV

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil EU starte tollregistrering av kinesiske elbiler for å innføre mulige tilbakevirkende tariffer.

Undersøkelsen avsluttes offisielt i november. Hvis EUs handelsundersøkelse da konkluderer med at kinesiske bilprodusenter mottar urettferdige subsidier, kan det bli pålagt toll fra registreringstidspunktet. Dessuten kan EU innføre midlertidige tollsatser i juli.

EU argumenterer for at importen av kinesiske elbiler til EU fortsetter å vokse i "akselerert hastighet".

Hvis det fortsetter, kan europeiske bilprodusenter lide uopprettelig skade. «På dette stadiet er det mulig at, på grunnlag av dataene samlet inn under etterforskningen, skaden, som ville være vanskelig å reparere, begynte å materialisere seg allerede før etterforskningen var avsluttet», uttaler kommisjonen.

Registreringen av importerte kinesiske elbiler starter dagen etter at planen er publisert i EUs offisielle tidsskrift.

Dette kommer etter at EU-kommisjonen besøkte de tre kinesiske produsentene BYD, Geely og SAIC for å verifisere informasjon tidligere gitt av produsentene i spørreskjemaer.

Kommisjonen skriver nå at "det tilgjengelige beviset på dette stadiet har en tendens til å vise at eksporten av det aktuelle produktet drar fordel av utjevningsbare subsidier."
Redigert 17.04.2024 kl 01:41 Du må logge inn for å svare
Aksjemeglern
02.02.2024 kl 23:19 7832

Oi, se der ja - den kontrakten har ikke jeg fått med meg, da blir det litt annerledes ja.
Da har nok Ruis et sterkere grunnlag med sin post fra 30.01 ja, enn det jeg hadde.

desirata
03.02.2024 kl 04:04 7821

Vi vet at bilfrakt har rekordrater nå, det er nevnt spot rater ca. $100k per dag.

Hauto oppgir i monthly update rater per cbm brutto $95 og netto $83. Vet noen hva dette tilsvarer i dagleg rate per skip ?

Samt Hauto og WAWI har annonsert skipning kontrakter over 3-7år i det siste. Det er volum kontrakter og kan ikke omsettes til dagleg rater.

En "naturleg" rate for et stort moderne bilskip ville ligget på $30k, for en flerårig kontrakt. Jeg mener da pre-covid og gjerne om 3 år til. Avskipere må derimot forholde seg til dagens marked og sikre at bilene kommer fram, men de vil selvsagt ikke låse seg til $100k per dag i 3 år, når de vet at det kommer hundre nye bilskip ut om 2-3år. En annen faktor er at de kan skipe biler i containere for $1000 (tusen) per bil, det begrenser igså oppsiden.
Button
03.02.2024 kl 09:20 7800

CBM er som du sier volum, altså kubikkmeter. Vil tro de også har sikret seg med tilleggsrater for uforutsette hendelser og drivstoffpriser.
Biler kan skipes i container, men ikke tusenvis. Husk at det også skipes mange maskiner og lastebiler som ikke får plass i container. Tror ikke på at container utgjør noen trusel for bilfraktskip.
Redigert 03.02.2024 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
desirata
03.02.2024 kl 09:33 7806

Jo, før Rødehavet uroen oppstod var det plenty containerskip som ligger uvirksom. Så biler kan skipes i tusenvis i container. Med god stuing kan det gå 4 - 6 mindre biler i en 40 fots container. Samt det bygges hundrevis nye store container skip årleg.

Sa ikke de utgjorde en trussel, men begrenser oppsiden noe.
Rui
03.02.2024 kl 11:27 7780

Når vi nå nærmer oss Q4 fremleggelse kan vi allerede nå se på snittrate oppnådd i Q4 målt mot snittrate i Q2 og Q3.
Q2 oppnådde en brutto rate på USD/CBM på 87,3, Q3 oppnådde 90,5 og Q4 blir 95,5.
Det ble utbetalt 50% utbytte av netto overskudd i Q2 & Q3. Det er forventet at den prosentvise utbetalingen av netto overskudd vil bli økt betydelig i 2024 da innbetaling til nybygg programmet nå er omtrent i boks. DNB marked mener at prosentvis utbetaling vil kunne øke til 100%.
Ved å ekstrahere overskudd fra Q3 til Q4 ved å bruke prosentvis økning i oppnådd snittrate i Q4 vil netto overskudd kunne bli ca. 150millioner USD.
Med 50% utbetaling blir det da 75 millioner USD i utbytte, noe som gir 0,3931USD. Det er med dagens kurs 4,17,-NOK pr aksje.
Mest sannsynlig vil utbytte grad økes. Ved å øke utbetaling fra 50% til 70% vil utbytte øke fra 4,17,-NOK til 5,84,-NOK.
Blir spennende å se hva styret bestemmer seg for.
Gulltider
04.02.2024 kl 20:19 7560

Haaland eier nå 100.000 aksjer i Höegh Autoliners.

De var ved børsslutt fredag verdt 10,61 millioner kroner.

Bilfraktrederiet er en av flere shippingaksjer som har gjort det bra på Oslo Børs den siste tiden.

Siden juli har shipping-indeksen på Børsen steget rundt 50 prosent.
desirata
05.02.2024 kl 08:31 7502

Hvorfor er det interessant hvilke og hvor mange aksjer han eier ?
Gulltider
05.02.2024 kl 08:55 7484

Det må du ta opp med Finansavisen
ErikNordnet
06.02.2024 kl 10:28 7279

Høyere rater og høyrer skipsverdier.

Bra for Høegh og Wallenius :)
Rui
06.02.2024 kl 10:32 7285

SHIPPING: DNB MARKETS HØYNER KURSMÅL PÅ HAUTO (06.02.2024)
Oslo (Infront TDN Direkt): DNB Markets høyner kursmålene på Höegh Autoliners og gjentar kjøpsanbefalinger, ifølge oppdateringer fra meglerhuset tirsdag.
DNB Markets venter at rundt 70 prosent av Höegh Autoliners markedsverdi vil dekkes av fri kontantstrøm innen utgangen av 2025, og brorparten av dette bør komme som utbytter. Kursmålet høynes til 145 kroner pr aksje, fra 124 kroner.
ErikNordnet
06.02.2024 kl 17:14 7153

Ser 40 prosent oppside i bilfraktaksje
Publisert 6. feb. 2024 kl. 15.48

I en analyse oppjusterer Jørgen Lian i DNB Markets kursmålet for bilfraktaksjen Höegh Autoliners fra 124 til 145 kroner, og opprettholder en kjøpsanbefaling. Til sammenligning ble aksjen tirsdag morgen omsatt for om lag 106 kroner.

Oppjusteringen reflekterer ifølge Lian en forbedret inntektssynlighet som følge av at eksisterende kontrakter fornyes til langtidsavtaler med attraktive rater i et marked preget av en kortvarig underforsyning av skip.

Analytikeren forventer at fri kontantstrøm til egenkapitalen (FCFE) vil dekke rundt 70 prosent av selskapets markedsverdi innen utgangen av 2025, hvorav det meste antas å bli utdelt som utbytter til aksjeeiere.

Analysefakta

Aksje: Höegh Autoliners

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 145 (124)

Lian har økt EBITDA-estimatene for 2023 til 2025, med henholdsvis 2,3 prosent, 8,9 prosent og 13,7 prosent, for å speile et bedre utsyn på kort sikt og effekten av gunstige kontraktsfornyelser i et stramt marked. Med forventninger til fjerde kvartals EBITDA på omtrent 200 millioner dollar, ligger dette 7 prosent over Bloomberg-konsensus. Den tilhørende nettoinntekten på cirka 154 millioner dollar, eller 0,81 dollar pr. aksje, fører til et forventet utbytte på 0,60 dollar pr. aksje, ifølge analysen.

Videre indikerer Lian en optimistisk utbytteutsikt fremover, takket være fornyelse av kontrakter og sikring av attraktive kontantstrømmer. Med en forventning om at Höegh Autoliners vil generere 66 kroner pr. aksje i FCFE de neste to årene, samt ytterligere 7 kroner pr. aksje i overflødig kontant på balansen tilgjengelig for distribusjoner, understrekes selskapets solide utbyttekapasitet.

Analytikeren antyder at en revidert utbyttepolitikk vil bli annonsert i fjerde kvartals rapport, reflekterende av en fullfinansiert situasjon for nybygg og en overkapitalisert balanse. Kursmålet på 145 NOK baseres på gjennomsnittlige ettårs inntjeningsmultipler, med en antatt EV/EBITDA på 4-gangeren, en P/E på 5-gangeren og en P/B på 0,8-gangeren, samt en forventet utbytteavkastning på 12 prosent. Lian skriver det symboliserer et betydelig oppsidepotensial fra dagens aksjekurs.
Rui
07.02.2024 kl 09:34 6886

Flott kjøpsmulighet i dag.
Denne nedgangen vil fordufte fort, og med positiv Q4 rapportering i morgen kan aksjen få en betydelig kursøkning.
Nå er et utmerket tidspunkt for å fylle på med HAUTO aksjer.
ErikNordnet
07.02.2024 kl 19:06 6736

Sterkt bilfraktmarked

Höegh Autoliners drar på sin side nytte av et vedvarende sterkt bilfraktmarked.

– Kinesisk eksportvekst til Europa vil sørge for at markedsbalansen forblir stram også gjennom 2024, forklarer Skeies analytikerkollega, Kristoffer Haugland.

– Både Belships og Höegh Autoliners skal fornye betydelige volumer på rater som trolig vil ende opp rundt det dobbelte av dagens nivåer og med lang durasjon.

Sistnevnte fornyet i fjor kontrakter på 3,1 million kubikkmeter til en gjennomsnittlig nettorate på 100 dollar pr. kubikkmeter og med 4,5 års snittdurasjon.

– At de i år skal fornye 5,4 millioner kubikkmeter, trolig på tilsvarende rater og durasjon, betyr at inntjeningsforventningene er for lave for 2024, 2025, og etter hvert også 2026, mener Skeie.

Kriser er gode nyheter

Også Wallenius Wilhelmsen får bedre betalt, og rederiet har allerede fått fire nye kontrakter i år.

– Begge bilfraktaksjene handler til under tre ganger 2025-estimatet, noe som er for billig, sier Haugland.

– Hvilke «sorte svaner» kan eventuelt påvirke shippingaksjene i år?

– Kriser og uroligheter er ofte gode nyheter for shipping, sist illustrert av Ukraina-konflikten, som akselererte tankoppturen, svarer Skeie.
ErikNordnet
08.02.2024 kl 07:43 6489

Eget kapital øker til 69%!
Ny utbytte politikk
Earning per share 1,03 USD mot 0,75 USD forrige kvartal
360 MUSD i utbytte for Q4

• Operating profit (EBITDA) of USD 199 million and net profit after
tax of USD 197 million. The strongest quarter ever for Höegh
Autoliners.
• Gross freight rate increased by 6% compared to Q3 2023 to USD
95.6 per cbm.
• Höegh Bangkok sold and delivered to new owners. Sales price
was USD 63 million giving a gain of USD 36 million. The vessel
was debt free.
• Financing agreement signed for Aurora newbuilds no. 9-12. All
newbuilds are then financed on attractive terms.
• Towards the end of the year, Höegh Autoliners decided to stop
Red Sea transits.
• We continued to offer our customers carbon free transport and
4% of the fuel used in Q4 was biofuel.
• Q3 2023 dividend of USD 70 million paid in November 2023.
• A dividend of USD 360 million declared and will be paid in March
2024.
• New dividend policy approved by the Board of Directors

Oslo, 8 February 2024: Reference is made to the announcement by the Oslo Stock
Exchange today regarding the quarterly results and the resolution to distribute
dividend in the amount of USD 360 million.

Dividend amount: USD 1.8871 per share

Announced currency: USD. Payment to shares registered with Euronext VPS will be
distributed in NOK. The NOK dividend amount is based on the daily exchange rate
published by Norges Bank 7 February 2024 approximately at 1600 hrs CEST. The NOK
amount is 19.9216 per share.

Last day including right: 20 February 2024

Ex-date: 21 February 2024

Average prorated gross freight rate in January 2024 was USD 98.7 per cbm. (+3.2%
compared to average gross rate in Q4 2023). Average prorated gross freight rate
in the last three months was USD 96.2 per cbm.

Average prorated net freight rate in January 2024 was USD 85.4 per cbm. (+2.3%
compared to average net rate in Q4 2023). Average prorated net freight rate last
three months was USD 83.6 per cbm.

HH/BB share of prorated volumes carried in January was 28%. Last three months
the prorated HH/BB share was 26%.
Redigert 08.02.2024 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
Button
08.02.2024 kl 08:14 6401

Denne er latterlig billig! Kan vel forvente at kursen gjør et byks.
Rui
08.02.2024 kl 08:21 6387

Fantastisk resultat og svimlende utbytter i mars. Ikke nok med det! Utbyttepolitikken er også endret til 100% utbetaling i kommende kvartaler mot 50% i fjor. Det betyr svært høye kvartalsvise utbytter også i kommende kvartaler i 2024.
Her er det bare å kjøpe mer. Hvor får en nærmere 20% av aksjeverdien utbetalt i et kvartal Med vedvarende høye fraktrater resten av året vil utbyttet i år på dagens kurs være mellom 40 til 50%.
Gulltider
08.02.2024 kl 08:54 6284

Nesten 20 kr i utbytte 💰💰💰💰💰
Gulltider
08.02.2024 kl 11:18 6118

Hvor ble det av Aksjemeglern, he he he
Ble nok stum i dag, he he 🤣🤣🤣

Aksjemeglern
09.12.2022 kl 17:24

Tusen takk for fint innspill Cpt MC. Setter pris på når folk som deg deler litt informasjon og tanke..

Til tross mistanke om økt utbyttemål og høyere rater, så må en også ta med urolighetene ellers i verdensøkonomien.

Så tror selv ikke noe kursmål høyere enn 85-90 er mest reelt.
Bikker man over 100, så bør dette taes med klype salt blandet med skyhøy risiko.

Kursmål 85-90.
Redigert 08.02.2024 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
asbjørnsen
08.02.2024 kl 18:25 5813

Mtp verdensøkonomien så har jo hen eit poeng.

Renta har jo gjort at bilsalg, mellom anna, har fått seg ein solid knekk. Dette vil jo i tur føre til lågare transportbehov. Dette gjelde heile verda.

Når det er sagt så gjore eg nettopp det i fjor.... kjøpt inn på 30kr, ut på 70kr. Godt fornøgd akkurat då. Angra som ein hund no :D

Det er heldigvis ikkje for seint å snu :)
Redigert 08.02.2024 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
desirata
09.02.2024 kl 01:44 5571

Det vil alltid være skjær i sjøen og ratene vil gå ned engang til $20-30k per dag, men når det er ?

1. Jeg kan selge idag på 120kr og sette pengene i hlyrentefond, o.l.

2. Jeg sitter og får 20kr i mars, derved har 100kr igjen. I løpet av 2024 får jeg enda 30kr i utbytte. Har da 70 kr igjen. La oss si litt mindre utbytte i 2025 på 30kr, har da 40kr igjen.

Dvs Jan 2026 om kursen skulle være 40kr (tvilsomt) vil jeg sitte med aksjer i en av de beste bilfrakt rederier, veldrevet, lite gjeld, godt renommé, med 12 nye skip fullfinansiert. På toppen vil de sikkert ha et godt utbytte som eliminerer en lav kurs, men skipsverdiene vil utvilsomt falle.

Konklusjon: I'm sitting pretty 🤓
ErikNordnet
09.02.2024 kl 09:21 5322

Fearnley Securities høyner sitt kursmål til 170 kroner pr aksje, fra 130 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

"Uten tvil rettferdiggjør de fundamentale forholdene en høyere verdsettelse og vi tror vi vil se en multippelekspansjon", skriver meglerhuset.

Pareto Securities høyner sitt kursmål til 150 kroner pr aksje, fra 120 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.
Rui
09.02.2024 kl 10:34 5209

Kan også ta med at DNB øker kursmålet for andre gang i løpet av en uke. Først fra 121 til 145, og i dag økes kursmålet ytterligere etter en gjennomgang av rapporten til 160 kroner.
Mr Jinx
09.02.2024 kl 10:39 5224

FOR et utbytte! Denne blir nok fin å sitte på, i alle fall et par år fremover.
Rui
09.02.2024 kl 12:06 5180

Clarkson justerte ikke ned, men opprettholdt kursmålet på 125 og endret kursmålet fra kjøp til nøytral som det eneste finanshuset av flere i dag.
Rui
09.02.2024 kl 12:07 5184

Og i tillegg var det i NOK ikke i DKK!
Rui
11.02.2024 kl 14:38 4560

Litt om hva toppsjefer i bilfraktmarkedet mener om fremtiden!

Tror bilfrakt-fest vedvarer: – Posisjon til å betale høye utbytter
Aksjemarkedet jublet da to bilfraktrederier la frem gode tall. Toppsjefer øyner at fraktmarkedet vil fortsette å være sterkt tross usikkerhetsmomenter.
Shipping er en toneangivende sektor på Oslo Børs. De siste årene har shippingindeksen steget kraftig.
Kvartalsrapporten til Höegh Autoliners sendte bilfrakt-aksjen opp 15 prosent torsdag etter rekordresultater, forklart med et sterkt fraktmarked. Rederiet betaler samtidig ut 360 millioner dollar i utbytte, opp fra 70 millioner dollar i tredje kvartal.
Vi har sagt at vi har tre mål: Fornye flåten, etablere en robust balanse og betjene aksjonærene, sier toppsjef Andreas Enger.
Nå er vi derfor i en situasjon der vi kan betale det vi kan til aksjonærene, som er den store milepælen i dette kvartalet. Beløpet som betales i mars er stort fordi det også inkluderer utdeling av overskuddslikviditet, fortsetter han.
Eirik Haavaldsen i Pareto Securities mener Höegh Autoliners «hever listen for resten av shipping». Analysesjefen påpeker i et notat at utbyttet tilsvarer en direkteavkastning på 19 prosent.
Enger venter at bilfraktmarkedet fortsetter å være sterkt. Han trekker frem at selskapet vil være godt posisjonert også i fremtiden, på grunn av bestillinger av deres nye skip som leveres dem frem til 2027.
Vi ser utsiktene som fortsatt gode. Markedet er «tight», sier Enger.
– Det at markedet er så sterkt, har gjort at det har vært veldig enkelt å finansiere skipene. Det må nok på flaks-kontoen, men vi tror vi har gjort noe riktig strategisk med å bestille skip litt tidligere enn vi ellers hadde tenkt og gjort det raskere. Og nå er markedet så sterkt at vi har kommet i en posisjon til å betale høye utbytter, tilføyer han.
– Fremtiden er litt mer kompleks
Höegh Autoliners rammes imidlertid av at de må seile lengre for å unngå Rødehavet. I januar falt rederiets fraktvolumer.
– Fremtiden er litt mer kompleks, spesielt kortsiktig siden vi driver med en virksomhet som er stor bruker av Suezkanalen. Vi får på kort sikt økte kostnader på grunn av lengre reiser, men samtidig er markedet fortsatt sterkt og skipskapasiteten er knapp. Etter hvert får vi kostnadskompensasjon fra kundene våre, og om situasjonen vedvarer får vi et strammere marked og mulighet for høyere rater.
– Vår opplevelse er at vi har konstruktive diskusjoner. Vi har avtale om det på mange av kontraktene, og regner med at vi får gjennomført det i løpet av første kvartal. Men vi får nok aldri igjen kompensasjon for de økte kostnadene for perioden før, forklarer Enger.
Gram Car Carriers-sjef Georg Whist sier at balansen mellom tilbud og etterspørsel etter skip i bilfrakt, i stor grad bestemmes av eksportvolumene fra Asia til resten av verden. Bilfrakt-aksjen steg tre prosent etter rapporten torsdag.
Selskapet gjorde i fjor en undersøkelse over antallet bilskip og eksport fra Asia. Satellittdata på alle bilskip som seilte fra asiatiske havner ble holdt opp mot landenes eksportstatistikk, forklarer Whist.
– Da ser man at det er et stort gap. Det eksporteres mye mer enn det som blir fraktet på bilskip. Det er store volumer, sier Whist.
Dermed er det andre typer skip som må frakte bilene, påpeker Whist. Gram Car Carriers har beregnet at et fraktevolum som trenger 94 skip nå går på containerskip, tørrlastskip og andre typer.
– Da er markedet superstramt. For det vil ikke bilprodusentene, da blir det mye skader på bilene.
Whist trekker frem at bileksporten fra Japan, Sør-Korea og Kina har steget med 49 prosent siden 2019.
– Det er drevet av at Japan har kommet noe tilbake, Korea har hatt en bra utvikling og så har Kina eksplodert fra under 1 million biler i året, til nå fem millioner biler. Det mange hadde fryktet var at Kina-veksten skulle komme på bekostning av koreansk og japansk bileksport. Men det har den ikke. Den har kommet på bekostning av europeisk bilproduksjon.
Ordreboken i bilfrakt har steget mye de siste årene. Den utgjør nå 37 prosent av dagens flåte, mens den for få år siden var under fem prosent.
Frykten er at den typiske syklusen i shipping vil gjenta seg, der gode tider ofte blir etterfulgt av store bestillinger av nye skip. Det fører igjen til overkapasitet og nedtur ved levering.
Whist er ikke bekymret og peker på at det skal leveres 161 skip frem til 2026. Av dette vil de første 50 skipene bli absorbert av markedet umiddelbart på grunn av dagens mangel, mener han.
Toppsjefen trekker i tillegg frem at effekten av miljøreguleringer kan bli at skipene reduserer farten, noe som betyr at skipskapasitet bindes opp. 1 knop lavere fart vil tilsvare 25 skip, ifølge Whist. Han peker også på at 43 skip passerer snittalderen for resirkulering på 28 år.
– Så har du veksten som analytikere venter i verdenssalget. Da er faktisk ordreboken for liten hvis alt dette skjer.
Publisert av E24 09 februar 2024
bjartmar
11.02.2024 kl 17:18 4418

Herremalla ... Fatt deg i korthet . Bør jo ikke skrive bok her inne. Vi leser jo nyheter
CAVERN
11.02.2024 kl 21:36 4208

Bedre med bok enn alt fjaset som skrives.😊
Gulltider
12.02.2024 kl 07:18 3981

I dag løfter kursen seg godt over 130,- 👍💰💰
Spekulant1
12.02.2024 kl 11:18 3820

Mange som skal inn før solid utbytte. Blir nok 135+ på last day including right 20. feb.😊
Redigert 12.02.2024 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
Gulltider
12.02.2024 kl 12:01 3829

Er nok en del som tar ut utbyttet på forskudd og selger før 21. feb
Redigert 12.02.2024 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
abbos
15.02.2024 kl 10:46 3267

Trekker man fra utbytte på 19,92 , er vel kursen nå ca 113 ?😇
Rui
16.02.2024 kl 12:46 3140

Nå når omsetning begynner å komme ned på normale nivåer har tradere og shortere overtatt.
En shorter som nå er synlig på finanstilsynets sider er Mirabella financial services med en post på 1 835 170 aksjer, tilsvarende 0,96%.
Siste handel medførte en økning i short beholdningen den 06.02.2024, 2 dager før kvartalsresultatet ble fremlagt. Da var kursen nærmere 107 nok.
Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men ofte spekuleres det i at aksjen ikke skal falle så mye som størrelsen på utbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt å ligge short i en aksje, når det skal betales ut utbytte.
Her må altså Mirabella betale eier av aksjene 19,91NOK. Det betyr at pr dags dato er Mirabella i minus på over 25 NOK pr aksje. Dette begrunnes med at det ikke har vært noen endringer i beholdningen siden 06 februar. Her må de ha bommet kraftig, og vi får håpe at de tar tapet og kommer seg ut, noe som fort kan resultere i en enda kraftigere oppgang. Med dagens utsikter for fremtiden kan de jo også bare bli sittende og vente, men da kan det jo fort gå flere år før nedgangen i HAUTO kommer.
Rui
16.02.2024 kl 18:33 2957

Da har vi nok fått en av forklaringene på hvorfor kursen på HAUTO siste dager har falt.
E24 - 16.02.2024. SELGER SEG MED MED ELLEVILL GEVINST
Arne Fredly kan ha tjent en kvart milliard kroner på Höegh Autoliners. Nå har han solgt 40 prosent av aksjene.
Ser ut som om har har solgt seg ytterligere ned i dag.
Virket som om det ble litt panikk mot slutten av dagen for å komme seg ut. Det resulterte i en kraftig omsetningsøkning mot slutten av dagen og raskt fallende kurser.
Blir spennende å se mandag, og på inc dagen tirsdag om vi får en rekyl, eller om det er flere som skal ut før ex dag som er onsdag 21 februar.
piff
16.02.2024 kl 18:42 2996

Var også 2 innside salg i dag på ca 60 000 stk.
Redigert 16.02.2024 kl 18:43 Du må logge inn for å svare
Tanjiro
16.02.2024 kl 19:02 2999

Gevinstssikring er aldri galt, alltid sunt med en pause når det er så store oppganger. Når det er sagt har jeg en del cash, og klar for å fylle opp mer på ex dag🤑
Rui
18.02.2024 kl 10:03 2596

En av grunnene til økt etterspørsel og høyere rater for HAUTO er en kraftig økning i eksport av av biler Asia og spesielt fra kina.
BYD er en elektrisk bil fra Kina som nå i januar 2024 er blitt verdens største produsent av elektriske biler. I januar i år produserte BYD flere biler en Tesla.
BYD opplevde en betydelig vekst i eksport og global tilstedeværelse i 2023. Med stor internasjonal satsing de siste årene oppnådde de 242.765 eksportsalg i 2023 – en økning på 170 100 biler, eller 334,2 % fra 2022. Det er forventet at økningen vil fortsett også i 2024, og behovet for transport vil derfor øke betydelig, og svelge unna all økning i nybygg som kommer i 2024 og mer til.
Her er det bare å sitte stille, eller øke beholdningen.
Alt tyder på gode rater og betydelige utbytter i overskuelig fremtid.