Nølende og svak rapport av Statt


Statt leverer på nok en nølende og svak "guiding". Her er det overhode ingen grunn til "løp å kjøp" - for dette er ikke akkurat fremoverlent. Selskapet trenger sårt en utskifting i nær sagt alle ledd. Dessverre så er majoriteten og aksjonærbasen sammenfallende med ledelsen og styret. Ikke rart de andre ønsker seg ut...
Skulle stolt på magefølelsen, og solgt meg ut ved noen tidligere anledninger. Adskillig høyere kurser enn dagens. Nå har jeg "brent inne" med disse (møkka-) aksjene. Mine kortsiktig posisjoner har blitt langsiktige :-(
urix
19.08.2022 kl 15:09 201

100% enig i det du skriver, åpenhet fra selskapet bør være en selvfølge, det skaper tillit på sikt og vil gi en større interesse for selskapet. Jo mer info, lettere blir det for investorer å fatte de riktige beslutningene ang. størrelsen på investeringene.
Usikkerhet skaper misnøye og skepsis, skal man skape et "BRAND" må selskapet være redelig og levere kvalitetetsprodukter til fornøyde kunder.

GOD HELG!!!

Det blir tullete å fokusere på resultatet i et selskap som har 3 piloter bak seg og akkurat har meldt at de er inne i kommersialiseringsfasen. Resultatene vil svinge fra kvartal til kvartal så fremt man har jevnlig leveranser gjennom hele året. 2023 kan bli et slik år. Inntil videre så er det de store driverne som må kommuniseres og forstås (spesielt av investorer). Sentrale momenter er Pris (fixed/spot), Marked (nåværende/fremtidige), Produktmix (premium?), Biomass (grei rapportering fra Statt her), CAPEX, finansiering (egen- vs fremmedkapital), CF fra operation. Når anser selskapet at de kan komme i utbytte gitt visse forutsetninger?
Når en har "tømt sparegrisen" i emisjon på 2.50 og selskapet har skapt såpass mye som de har siden April 2021 - så hadde forventningene om at aksjeprisbildet hadde vært en helt annen. For å være litt "stygg" kan en spørre seg om ledelsen og styret er tjent med at aksjekursen er så lav som mulig slik at de kan ta en stor del av fremtidig rettede emisjoner (minimum 1 MNOK). Mao alle de andre aksjonærene vil normalt sett være avskåret fra å kunne ta del av "utvanningen" (så lenge de ikke klarer å foreta emisjoner på stigende priser. Da er det en mager trøst at fremtidig kursmål tilsier minimum 5+ X nåværende kurs når selskapets underliggende verdier er dårlig kommunisert.
urix
19.08.2022 kl 10:07 263

Hva hadde du ventet i forhold til resultatet?

Langsiktig her, Sparebank 1 har kursmål på 11,50 kr. ved 8000 ton, målet til Statt Torsk er 12000 ton i 2025.